Hoofdmenu openen

Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok/Archief28

Mededeling Dit is de archiefpagina voor aug 2013 t/m dec 2013 van Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok.

Inhoud

DaleTrammell

Saschaporsche

Saschaporsche (overleg | bijdragen | bloks): privacyschending (alleen zichtbaar voor moderatoren). MrBlueSky (overleg) 1 aug 2013 22:41 (CEST)

Tussenliggend overleg verplaatst naar de overlegpagina door Trijnstel, 2 aug 2013 16:11 (CEST).

  Uitgevoerd - onbepaalde tijd - Ernstige privacyschending van meerdere actieve gebruikers. Saschaporsche kan deze blokkade aanvechten door een zaak in te dienen bij de Arbitragecommissie. - Kippenvlees (overleg‽) 2 aug 2013 12:44 (CEST)

Tussenliggend overleg verplaatst naar de overlegpagina door Trijnstel, 2 aug 2013 16:11 (CEST).

Deblokkeren Saschaporsche

Saschaporsche (overleg | bijdragen | bloks) heeft op zijn/haar overlegpagina excuses gemaakt voor de volstrekt verkeerde inschatting die hij/zij had gemaakt. De opgelegde blok was imo volstrekt terecht. Blokkeren is echter geen straf. Sachaporsche geeft aan te begrijpen dat een dergelijke edit volstrekt notdone is. Dan zie ik geen meerwaarde om de blok nog langer in stand te houden. Peter b (overleg) 3 aug 2013 00:18 (CEST)

(moderatormening; geen idee of dat de bedoeling was maar wil nu toch niet ingrijpen)   Voor opheffing blokkade van Saschaporsche, vanwege de uitgebreide excuses van Saschaporsche en zeker gezien ook de échte dader nu voor onbepaalde tijd geblokkeerd is en alle wijzigingen onzichtbaar voor iedereen (geoversight) zijn. Trijnsteloverleg 3 aug 2013 00:23 (CEST)
Eeh, ik heb het idee dat ik iets gemist heb. De échte dader? EvilFreD (overleg) 3 aug 2013 00:26 (CEST)
Ik vrees overigens dat opheffing van de blokkade alleen kan via een blokpeiling of de ArbCom. EvilFreD (overleg) 3 aug 2013 00:28 (CEST)
De echte dader is in dit geval deze gebruiker. Trijnsteloverleg 3 aug 2013 00:31 (CEST)
Hoe heb je dat ontdekt, als ik vragen mag?   IJzeren Jan 3 aug 2013 00:36 (CEST)
De opmerking van Wutsje op de OP van regblok zette me op 't spoor. Trijnsteloverleg 3 aug 2013 01:10 (CEST)
Da's dan een mooi stukje speurwerk geweest! :)   IJzeren Jan 3 aug 2013 02:05 (CEST)
Ik kende Saschaporsche voor zover ik hem tegenkwam enkel als een prettige medewerker en kon me kwade bedoelingen eigenlijk niet voorstellen. Zijn actie was absoluut niet goed te keuren en is daarvoor ook terecht geblokkeerd. Hij heeft zelf met zijn uitgebreide excuses gelukkig ook ingezien dat dit niet kan.   Voor opheffen dus. --Meerdervoort (overleg) 3 aug 2013 00:30 (CEST)
 • Wow, de echte dader... Hoe weet je dat zo zeker Trijnstel? Ook hier zou ik graag wat nadere toelichting lezen. (En vraag je SVP af, of het noemen van die gebruiker OOK geen privacyschending is. Door een verband te leggen tussen wat deze gebruiker op een extern blog zou hebben uitgevroten en zijn Wikipedianaam schend je ook zijn/haar privacy wellicht! Overigens een abject blog, laat daar geen misverstand over bestaan). Groet, Tjako   (overleg) 3 aug 2013 00:36 (CEST)
  • Beetje gut feeling, ik geef 't toe, maar de opmerkingen op z'n OP van 4 jaar(!) geleden in combinatie met de recente wijzigingen geven al een aanwijzing. Daarbij stonden er teveel expliciete dingen in de aangemaakte artikelen om er uit op te maken dat deze gebruiker (vermoedelijk een sokpop van iemand) ook de maker van de site is. Overigens is het delen van deze gebruikersnaam geen privacyschending: 1) zie z'n OP, en 2) het lijkt me sterk dat het echt deze persoon is. Trijnsteloverleg 3 aug 2013 01:10 (CEST)
   • Ik zie slechts 5 bewerkingen in z'n geschiedenis, waarvan de middelste me bekend voorkomt. Een uitspraak van Caligula op een OP is geen reden iemand te blokkeren wegens privacyschending die extern gepleegd zou zijn, dus zou de middelste er mee te maken hebben? Da's wel heel flinterdun bewijs om iemand als 'dader' aan te wijzen lijkt mij. Er moet dus meer zijn, wat je daartoe heeft gebracht. Recente wijzigingen zie ik overigens geheel niet. De eerste EN laatste zijn van februari 2009. Welke recente wijzigingen bedoel je? Tjako   (overleg) 3 aug 2013 01:43 (CEST)
    • Ik bedoel de recente wijzigingen van afgelopen juni die volledig onzichtbaar (geoversight) gemaakt zijn. ;) Trijnsteloverleg 3 aug 2013 01:51 (CEST)
     • Is dat dan ook niet zichtbaar als 'verwijderde' of 'geoversighte' versies? Dus echt compleet onzichtbaar? Ik wist niet eens dat dat kon.... Dus deze 'dader' heeft meer bijdragen gedaan dan die 5 die in zijn geschiedenis staan? Begrijp ik dat goed? Dat werpt een ander licht op 't geheel. In elk geval dank voor de (geduldige) uitleg. 'k Wou gewoon dit alles (ook omdat ik weet hoe vervelend onterechte bloks zijn) even zuiver op m'n netvlies hebben in deze casus. groet, Tjako   (overleg) 3 aug 2013 02:12 (CEST)
Het is wat misleidend om te gaan spreken over "de echte dader". Dat Saschaporsche niet de opsteller was van de vreemde lijst was meteen wel duidelijk. Dat staat dus los van deze blokkering. Waar het hier om gaat is een bewuste, kwaadaardige poging om medegebruikers in diskrediet te brengen door iedereen een schakel naar die lijst aan te bieden. Paul K. (overleg) 3 aug 2013 02:21 (CEST)
Na de excuses ben ik ook voor deblokkeren  LeeGer  3 aug 2013 02:52 (CEST)
Opmerking: tot ik dat gistermiddag onzichtbaar maakte (in afwachting van de discussie op de overlegpagina), was de gewraakte link al ruim een maand op c.q. via de doorgaans veel bezochte verwijderlijst te vinden, kennelijk zonder dat iemand daarmee problemen had, laat staan dat er geoversight werd (dat is pas in de loop van gisteravond gebeurd). Handig en wenselijk was de bewerking van Sachaporsche bepaald niet (wat hij zelf inmiddels ook inziet), maar het feit dat hij in die bewerking feitelijk niets nieuws meldde, zou m.i. toch wel moeten meewegen bij de vaststelling van de blokkadetermijn. Wutsje 3 aug 2013 02:56 (CEST)
Opmerking: Paul K. schrijft "een bewuste, kwaadaardige poging om medegebruikers in diskrediet te brengen door iedereen een schakel naar die lijst aan te bieden". Dat lijkt me hier niet het geval. Dan zet je de link in de kroeg, niet in je eigen gebruikersruimte. Niet iedereen heeft even goed door dat de gebruikersruimte in feite óók publieke ruimte is. De excuses lijken me oprecht en terecht.
De privacyschending werd pas echt publiek doordat deze in een verzoek op de Regblokpagina bekend werd gemaakt. Als er nou een ding is dat je in privacygevoelige zaken niet moet doen, is het zaken op Regblok aankaarten. Verder ben ik voor deblokkade, maar ik heb er gezien de uiterst vervelende gevolgen voor de "slachtoffers" (zoals hatemail) geen moeite mee wanneer moderatoren goed de tijd nemen om over deze beslissing na te denken. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 3 aug 2013 08:05 (CEST).
Gelet op de uitgebreide en oprecht overkomende excuses ben ik voor deblokkade. Michiel (overleg) 3 aug 2013 08:18 (CEST)
Nog maar eens: WP:RVM
 • 4. "Blokkeringen vanaf drie dagen kunnen op twee manieren worden aangevochten:
1. door een blokpeiling op Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen. Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers (mits stemgerechtigd volgens de Stemprocedure) kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hierdoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten.
2. de geblokkeerde gebruiker of derden kunnen een beroep doen op de Arbcom; echter pas bij blokkeringen boven 3 dagen. Dit in overeenstemming met de Arbcom-reglementen."
De richtlijn voor moderatoren geeft dus twee mogelijkheden om de blokkade aan te vechten. Niet als mogelijkheid wordt een verzoek tot deblokkade aan een andere moderator genoemd. En eerlijk gezegd: is het ook wel eerlijk om deze verantwoordelijkheid op het bord van een andere moderator te leggen? EvilFreD (overleg) 3 aug 2013 09:24 (CEST)
  Niet uitgevoerd per EvilFreD. Ik heb echter wel een blokpeiling gestart om de mening van de gemeenschap over deze blokkade van Saschaporsche te peilen, zie Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen/Saschaporsche. - Kippenvlees (overleg‽) 3 aug 2013 10:41 (CEST)
Je hebt het met de beste bedoelingen gedaan, maar (hoe terecht de afwijzing volgens de reglementen ook is) je had de afhandeling van dit verzoek aan een andere moderator over moeten laten IMHO aangezien jij de blokkerend moderator bent. Trijnsteloverleg 3 aug 2013 11:31 (CEST)
Hoewel ik op zich geen bezwaar heb tegen een blokpeiling in dit geval, een blokpeiling is nmm hier niet noodzakelijk om op mijn verzoek te beslissen. De richtlijn spreekt over het aanvechten van blokkeringen van meer dan drie dagen. Mijn verzoek tot deblokkade was niet het aanvechten van een blokkering, sterker nog, ik gaf uitdrukkelijk te kennen het eens te zijn met de beslissing tot blokkering. Het door de blokkering gewenste effect, enerzijds de gemeenschap duidelijk maken dat privacyschending niet getolereerd wordt, anderzijds de collega die dat deed, duidelijk maken dat zijn gedrag onacceptabel is, was gezien de excuses bereikt. De blokkering heeft daarmee imo zijn doel volledig bereikt.
Daarnaast is een blokkering OT niet nader omschreven. Het is daarmee niet een blokkering die naar de letter valt onder punt 4 van de richtlijn. Als je punt 4 in een beperkende zin wilt uitleggen, enkel langs die weg kan een blokkade worden opgeheven, dan moet je een dergelijke bepaling heel strict uitleggen.
Het zou anders zijn als hier een duidelijke verdeeldheid was gebleken, maar behalve Paul K constateer ik dat iedereen eigenlijk meent dat Sachporsche gedeblokkeerd kan worden. Dan denk ik dat een moderator voldoende heeft om de wens van de gemeenschap ook zonder blokpeiling te kunnen dienen. Peter b (overleg) 3 aug 2013 11:39 (CEST)
Ik geloof dat er in de discussie nav de blokkade nog wel wat andere mogelijke tegenstanders zijn te vinden voor het opheffen van de blokkade.
.. blokkering OT niet nader omschreven, een blokkering OT is een blokkering OT. Dat kan je niet nader omschrijven. Dat het niet per se een "blokkade langer dan drie dagen" is kan echter enkel betekenen dat als je de regels heel zuiver wilt interpreteren, er pas overgegaan kan worden tot een blokpeiling of AC-zaak nádat de OT-blokkade langer dan drie dagen duurde. EvilFreD (overleg) 3 aug 2013 11:53 (CEST)
Voor wat het waard is, bij gebrek aan een nadere omschrijving ben ik geneigd de term "onbepaalde tijd" letterlijk te nemen, m.a.w. een blokkade waarvan de einddatum niet op voorhand is vastgesteld. Een blokkade tot nader order dus. Zo'n blokkade kan voor de eeuwigheid zijn, maar ook voor drie dagen of voor mijn part voor vijf minuten. Wat dat betreft hebben Peter en EvilFred zeker een punt. Ik weet ook wel dat in het gangbare spraakgebruik het vaak wordt uitgelegd als een levenslange blokkade, maar in een geval als dit kan dat toch niet de bedoeling zijn geweest.   IJzeren Jan 3 aug 2013 13:39 (CEST)
Voor deblokkade. Voor de zoveelste keer wordt de verkeerde te grazen genomen. Koosg (overleg) 8 aug 2013 10:40 (CEST)
Koosg, Saschaporsche is allang weer terug, hoor. Glatisant (overleg) 8 aug 2013 10:45 (CEST)

S.Kroeze

S.Kroeze (overleg | bijdragen | bloks) Mij is duidelijk gemaakt door gebruiker:Gasthuis dat het verzoek tot bewaken van edits niet bedoeld is als bemiddelingsverzoek, voor lange discussies of voor conflicten tussen gebruikers als men in een bewerkingsconflict of persoonlijk conflict verzeild is geraakt en men er via overleg niet meer uitkomt. Vandaar dat ik de discussie naar hier verplaats. Wat ik wil is heel eenvoudig: dat iedereen op Wikipedia zich houdt aan een fatsoenlijke manier van overleggen, zonder uitzonderingen. Of daarvoor een blokkade moet worden uitgesproken, of met andere middelen medewerkers aangespoord dienen te worden om in dialoog PA's achterwege te laten, dat is een zaak voor de moderatoren zelf.Beachcomber (overleg) 30 jul 2013 10:33 (CEST)

Geachte moderatoren,
Beachcomber heeft dit verzoek al op 24 juli gedaan op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Edits bewaken. Tot nog toe heeft geen enkele moderator gereageerd op dit verzoek. Zowel voor S.Kroeze als Beachcomber vind ik dat erg lang wachten. Beide hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Met vriendelijke groeten, Sir Iain overleg 31 jul 2013 22:51 (CEST)

<Begin van verplaatst gedeelte Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Edits bewaken>


S.Kroeze blijft een lastercampagne tegen mij voeren door op overlegpagina's van artikelen (zoals bv. op Overleg:Italiaanse renaissance bij iedere commentaar een arrogante sneer te geven of mij te beschuldigen van zaken die de encyclopedische praktijk geweld aandoen (bronmanipulatie, POV, Eigen onderzoek, enz. enz.) Ik ben dat beu, en dring erop aan dat men deze gebruiker op zijn overlegpagina aanmaant om op overleg met anderen zijn toon te matigen. Van mij mag men dit uiteraard ook verwachten, ik zie geen heil in verdere escalatie door me dezelfde scherpe communicatiestijl aan te meten. Met dank, Beachcomber (overleg) 24 jul 2013 15:44 (CEST)

<Einde van verplaatst gedeelte Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Edits bewaken>

  Opmerking Bijdragen n.a.v. bovenstaande verzoek is door Beachcomber verplaatst naar overlegpagina. BlueKnight 31 jul 2013 21:10 (CEST)

 • Wie op geloofwaardige wijze wil aansporen tot een "fatsoenlijke manier van overleggen", dient zich vervolgens te onthouden van een bijdrage als deze. Wat mij betreft niet uitvoeren. Splinter, balk. Wutsje 31 jul 2013 23:13 (CEST)
  • "Ja, maar hij doet het zelf ook" is volgens mij geen goede reden om over de uitvoering van een blokverzoek te beslissen. Verder haalt Wutsje nu een bijdrage van de indiener van vandaag erbij als argument, terwijl dit blokverzoek er al dagen eerder stond. De indiener kan het per slot van rekening ook niet helpen dat zijn verzoek zo lang blijft staan dat er ondertussen weer allerlei nieuwe discussies over loskomen. De Wikischim (overleg) 1 aug 2013 10:25 (CEST) N.B. het verzoek staat weliswaar pas sinds eergisteren hier, maar daarvoor stond het al een week op de pagina Edits bewaken zonder dat het werd afgehandeldLater toegevoegd: sterker, zelfs zonder dat een moderator zich er überhaupt mee bemoeide, terwijl het juist een specifiek aan het moderatorenkorps gericht verzoek was! Ik weet niet of ik dit nu grappig moet vinden of juist treurig.. Je zou gewoon naar het verzoek zelf - zeker als het zo lang blijft staan - moeten kijken. Niet naar alle discussies eromheen, die zijn slechts bijzaak. De Wikischim (overleg) 1 aug 2013 10:33 (CEST)
   • Wutsje legt een aanhoudende lastercampagne in de weegschaal met een grapje en oordeelt dat het even zwaar is ? Nu ja, hoofdzaak is het vermijden van escalatie, en dat doe je niet door niets te doen. Leg mij en S.Kroeze de verplichting op om fatsoenlijk te overleggen, ik zou daar van mijn kant niet de minste moeite mee hebben. Beachcomber (overleg) 1 aug 2013 10:44 (CEST)
    • Dit is dan misschien toch meer iets om aan de Arbcom voor te leggen? Die moet dan maar weer met "verplichtende beleefdheidsmaatregelen voor alle betrokkenen" of zoiets komen. Ik denk op zich ook wel dat het voortdurend indienen van verzoeken op deze pagina - of op de pagina Edits bewaken - op den duur niet echt effectief is, aangezien de moderatoren vaak ook niet goed weten wat ze er precies mee aan moeten. De (blok-)verzoeken zijn immers slechts oppervlakkige symptomen van een veel dieper liggend en langdurig conflict. De Wikischim (overleg) 1 aug 2013 11:41 (CEST)
 • Niet uitgevoerd - S.Kroeze's toon zou soms best wat minder zurig kunnen, maar van laster ("eerroof, kwaadsprekerij; het plegen van smaad of smaadschrift, wetende dat het ten laste gelegde in strijd met de waarheid is") is m.i. geen sprake, laat staan van een lastercampagne ("uitgebreide actie met het doel een persoon, organisatie enz. te belasteren, syn. leugencampagne"). Bovendien hebben de moderatoren die niet op vakantie zijn kennelijk geen zin om zich over dit verzoek te buigen en heeft het inmiddels lang genoeg opengestaan. Wutsje 3 aug 2013 17:42 (CEST)
  • Sorry, maar dit is geen "beoordeling door meerdere moderatoren". Kan m.i. dus niet als afgehandeld beschouwd worden, Beachcomber (overleg) 3 aug 2013 17:49 (CEST)
   • Is het nu wel of niet een beoordeling door meerdere moderatoren? Wutsje is moderator genoeg om het verzoek af te wijzen. Sir Iain overleg 3 aug 2013 18:00 (CEST)
  • (na bwc) De formulering "Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven" (cursivering van mij) laat nadrukkelijk de mogelijkheid open dat het ook anders kan gaan. Nu afdoende is gebleken dat de aanwezige mods geen zin hebben zich met dit al dagen openstaande verzoek bezig te houden, is het m.i. zinloos om daar toch op te blijven wachten. Wutsje 3 aug 2013 18:02 (CEST)
   • Eens. Sir Iain overleg 3 aug 2013 18:03 (CEST)
    • Ik begrijp dat het moment ongelukkig 'gekozen' is. Als het nodig is dien ik na de vakantie een nieuw verzoek in. Hopelijk is dat niet meer nodig, Beachcomber (overleg) 3 aug 2013 18:06 (CEST)

Deblokkade Akadunzio

Akadunzio (overleg | bijdragen | bloks) – verzoek de huidige blokkade af te laten lopen op 14 augustus 2013 om 01.31 uur, per uitspraak van de Arbitragecommissie.   IJzeren Jan 4 aug 2013 02:50 (CEST)

 • Uitgevoerd - Wutsje 4 aug 2013 03:27 (CEST)

Jiansnijder

Jiansnijder (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal, tevens privacyschendende gebruikersnaam (zie bijdragen van IP-adressen op Arts en van deze gebruiker. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Richardkiwi (overleg · bijdragen)

  Voor - Zeer waarschijnlijk cyberpesten van een persoon met die naam. Wmb kan dan ook Gebruiker:Jiansnijder/Kladblok wel weg. ErikvanB (overleg) 4 aug 2013 22:26 (CEST)
  Uitgevoerd - blok OT Gebruiker:JurgenNL/handtekening 4 aug 2013 22:28 (CEST)

CommunicatieHK

CommunicatieHK (overleg | bijdragen | bloks) - Ongewenste gebruikersnaam en promo Woody|(?) 5 aug 2013 16:28 (CEST)

  Uitgevoerd - HK staat voor Hollandse Kroon, een jonge, dynamische, frisse gemeente met veel geschiedenis en ambities. Softblock OT. Omtrent promo was al gewaarschuwd door Woodcutterty, dus moet genoeg zijn.  Wikiklaas  overleg  5 aug 2013 16:36 (CEST)


Whaledad

Deze gebruiker deed hier al een poging om mij te linken aan een weblog waarop de privacy van verschillende gebruikers wordt geschonden. Toen al had hij een geen enkele werkelijke reden hiervoor en uiteindelijk bleek dan ook dat niet ik maar een andere gebruiker dit weblog aan heeft gemaakt. Vandaag doet deze gebruiker opnieuw een poging om mij te linken aan dit weblog middels dit sokpopverzoek dat opnieuw niet meer is dan een warrige complottheorie (de CU zal dan ook uitwijzen dat ik niet deze gebruiker ben). Daarnaast schrijft deze gebruiker -- in navolging van Paul K. -- herhaaldelijk dat ik mij schuldig maak aan "zuig- en pestgedrag" -- kennelijk vanuit de veronderstelling dat hij dit eindeloos mag herhalen omdat een moderator dit ooit één keer over mij geschreven heeft. M.i. is dit echter geen zakelijke kritiek meer maar is juist dit eindeloze herhalen van deze woorden (en de overige beledigende tekst in het sokpopverzoek) en het (zonder goede grond) blijven suggereren dat ik iets met het privacyschendende weblog te maken zou hebben zuig- en pestgedrag. Graag een beoordeling door één niet-betrokken dan wel meerdere moderators. Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 6 aug 2013 01:51 (CEST)

Met alle respect, maar waarom in hemelsnaam een regblokverzoek? U kunt indien u onschuldig bent toch gewoon de uitkomst van een eventuele sokpocheck afwachten? Er is slechts een vermoeden, dat u zelf zegt te ontkennen. Dan komt dit op mij over als een regblokverzoek dat meer als wraakactie dan als bescherming van de encyclopedie is bedoeld ("Hij pest mij, dus ik pest terug") Zoiets. Groet,Tjako   (overleg) 6 aug 2013 02:22 (CEST)
Waarom dit RegBlok-verzoek geplaatst is, staat hierboven reeds: vanwege de beledigende tekst in het sokpopverzoek, waarbij herhaaldelijk geschreven wordt dat kenmerkend voor mij zou zijn dat ik zou 'pesten en zuigen' en ook andere PA's geplaatst zijn. Ook het herhaaldelijk zonder goede reden linken van een gebruiker aan een actie waar (terecht) een OT-blokkade op staat is m.i. kwalijk. Daarom zou m.i. een blokkade niet misstaan, maar ik laat het oordeel verder aan de moderators. (Als de moderators eerst de uitkomst van het CU-verzoek willen afwachten, dan is dat uiteraard aan hen -- maar ik ken de uitkomst uiteraard al.) Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 6 aug 2013 02:27 (CEST)
Maar zelfs dan, is het niet voldoende de mod te laten kijken OF er werkelijk beledigingen in staan en die eventueel via {{paweg|reden}} te laten verwijderen? Een regblok is gelijk zo onsympathiek en komt nogal agressief over richting de wederpartij.... toch? Tjako   (overleg) 6 aug 2013 02:41 (CEST)
Ik héb ook in eerste instantie, op 3 augustus, de eerste bijdrage van Whaledad waar ik hierboven naar verwijs vervangen door {{paweg|reden}} (zie hier). Whaledad wist dit, maar dit weerhield hem er niet van om toch het (nog veel beledigendere) sokpopverzoek te plaatsen. Daarom volgt nu dit RegBlok-verzoek; het is dus niet zo dat ik direct naar deze pagina ben gestapt.
Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 6 aug 2013 02:48 (CEST)
Het mag natuurlijk nooit zo zijn, dat het plaatsen van een CU-verzoek (in redelijkheid gedaan) wordt bestraft met een blokkade. Dan kunnen we de CU-verzoekpagina wel meteen gaan afschaffen. Knowalles, geef nou eens aan, waar in het verzoek onnodige PAs staan. T.a.v. "zuig- en pestgedrag": ik zal graag (maar dan aan ModMail om het Streisandeffect te vermijden) een lijst met recente zuig- en pestbijdragen van uw hand geven. T.a.v. de (herhaalde) beschuldiging van privacy-schending: idem dito. T.a.v. de herhaalde beschuldiging van sokpop-misbruik: ik geef in het verzoek duidelijk aan waar dit bij u meer regel dan uitzondering is (uw meest recente blokkade voor sokpopmisbruik op en.wiki is slechts een maand oud), terwijl u anderzijds talloze malen ondanks sterke bewijzen van het tegendeel bent blijven beweren dat ik een sokpop van The Banner was. W\|/haledad (zegt u het maar) 6 aug 2013 02:56 (CEST)
Als jullie elkaar zo in de haren zitten lijkt me dit eerder iets voor de arbcom. Belast daar dan niet de concierges (mods) van dit project mee. Just my 2 cents. Tjako   (overleg) 6 aug 2013 03:06 (CEST)
Dit is allesbehalve een 'redelijk CU-verzoek'; het is een warrige complottheorie waar ik met één minuut werk al een gat in heb kunnen schieten (zie mijn commentaar erop). De CU zal dan ook uitwijzen dat ik deze gebruiker niet ben. U wist bovendien dat ik het niet op prijs stel dat u mij zomaar (op basis van warrige complottheorietjes) linkt aan dit privacyschendend blog, zoals ik op 3 augustus al duidelijk heb gemaakt door uw eerdere PA hieromtrent te verwijderen. Dat u het desondanks blijft doen is bijzonder kwalijk. Verder is het sokpopverzoek één grote PA, waarin u allerlei grofheden als kenmerken/typerend voor mij probeert voor te stellen. Tegelijkertijd vervangt u op uw overlegpagina bijdragen van andere gebruikers waarin u 'naïef' genoemd wordt met {{paweg}} omdat u dit een PA acht; ik stel voor dat u dit ook doet met al uw beledigingen in uw sokpopverzoek en ook toezegt in de toekomst geen beledigingen meer te zullen plaatsen richting mij. Dan ben ik bereid dit verzoek in te trekken. Als u daar niet toe bereid bent dan reageer ik verder niet op u en wacht ik het moderatoroordeel af.
Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 6 aug 2013 03:08 (CEST)
Een mooi zuigvoorbeeld staat hier natuurlijk gewoon boven. De groet Met liefdevolle groet, uw man is een poging de Arbcom-uitspraak misschien naar de letter te volgen, maar in werkelijkheid natuurlijk een poging diezelfde Arbcom belachelijk te maken. BoH (overleg) 6 aug 2013 03:06 (CEST)
Het lijkt me niet okee, BoH, om gebruikers op hun ondertekening persoonlijk aan te vallen. Ik kijk altijd primair naar wat er vóór die ondertekening staat.... Groet, Tjako   (overleg) 6 aug 2013 03:09 (CEST)
Wat een vreemde opvatting. Volgens jou kun je via je ondertekening dus alles zeggen? BoH (overleg) 6 aug 2013 03:55 (CEST)
Zolang er geen beledigingen of onreglementaire zaken in staan, ja. Ik heb me jaren geërgerd (persoonlijk) aan een ondertekening van een medegebruiker die hier mij aansprak alsof ik een 'kleuter' ben, maar ik heb daar steeds maar bij gedacht: "Ach ik weet wie het zegt", "hij bedoelt 't vast goed", en "laat maar". Groet, (in de hoop at dat wel mag), Tjako   (overleg) 6 aug 2013 04:06 (CEST)
  Niet uitgevoerd - Het is onzin om dit te plaatsen onder "verzoek ter beoordeling van meerdere moderatoren". Het is zo klaar als een klontje: Whaledad vraagt een CU aan, omdat hij een gereed vermoeden heeft dat twee gebruikersnamen bij één en dezelfde gebruiker horen. Normaal wordt een CU uitgevoerd als er een vermoeden is van sokpopmisbruik (onder verschillende identiteiten hetzelfde proberen te bereiken), maar ook het doen van ontwrichtende activiteiten onder een gebruikersnaam die een sokpop van een andere gebruiker is, kan een grond voor een CU zijn (vergelijk het geval Borvo). Als Whaledad het allemaal mis heeft gezien, dan is er naderhand wellicht tijd voor excuses maar dat de aanvraag op zich als een belediging wordt opgevat, zegt meer over de te checken gebruiker dan over de aanvrager. Geen enkele reden hier nu een verzoek tot een blokkering in te willigen en dus afgewezen.  Wikiklaas  overleg  6 aug 2013 03:34 (CEST)
Er staat niet dat ik het CU-verzoek an sich als reden voor blokkade zie; er wordt expliciet verwezen naar de beledigingen/PA's in dit verzoek en de eerdere PA van deze gebruiker. Zie ook je OP. Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 6 aug 2013 03:38 (CEST)
Reacties verder hier.  Wikiklaas  overleg  6 aug 2013 05:32 (CEST)

Wolf Lambert

Wolf Lambert (overleg | bijdragen | bloks) Wolf is er al vele malen op gewezen geen teksten op andermans OP of GP aan te passen: [1] en [2]. Toch gebeurde dit vandaag weer: [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].

De laatste keer heb ik Wolf gewaarschuwd bij de eerstvolgende keer een blokverzoek tegen hem in te dienen. Bij deze dus. Wolf is vele malen gewaarschuwd. Waarschuwen en vragen helpt kennelijk niet genoeg. Een korte blokkade zal misschien wel helpen in te zien dat editten in andermans bijdragen en of op andermans OP en GP niet gewenst is. M.vr.gr. Brimz (overleg) 7 aug 2013 10:29 (CEST)

Belachelijk. Er wordt wel degelijk op verschillende pagina's opgeroepen om verwijzingen naar niet-bestaande sjablonen op te lossen. Vandaag had ik weinig te doen, en ik dacht: ik voldoe maar eens aan die oproep. De sjablonen zijn steeds vervangen door de code de ze bevatten (border-radius is eenvoudig, andere kwamen van de enwiki). Haal dan ook maar op alle plaatsen waar opgeroepen wordt die dingen op te lossen de oproep weg. Zelfs RomaineBot lost nota bene die dingen op. En daar staat uitdrukkelijk: óók op gebruikerspagina's. mountainhead / ? 7 aug 2013 10:49 (CEST)
Er wordt ook opgeroepen om verwijzingen naar niet (meer) bestaande afbeeldingen te wijzigen, maar op de OP en GP van anderen geldt die oproep niet langer. Blok van één dagje lijkt mij voldoende, misschien zelfs korter. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2013 10:53 (CEST)
Hallo? Ik wist dit niet. Dat stond niet duidelijk aangegeven. mountainhead / ? 7 aug 2013 10:55 (CEST)
  Uitgevoerd - gebruiker voor 1 dag geblokkeerd. Gebruiker:JurgenNL/handtekening 7 aug 2013 10:58 (CEST)
Ook in dit geval geloof ik in Wolf Lamberts onschuld en lijkt een blokkade me overdreven, zeker als we uitgaan van zijn goede wil. Ja, hij kan eigenwijs zijn, maar aan de andere kant bespeur ik ook wel enige kippendrift bij oudgedienden. Marrakech (overleg) 7 aug 2013 11:11 (CEST)
Helemaal mee eens. Wolf geeft een hele acceptabele reden hoe hij tot zijn daden gekomen is. Dat hij dacht dat dit wel mocht is redelijk begrijpelijk. De opstelling die men tegenover hem heeft zorgt er voor dat dit enkel escaleert. Zo blijkt wel uit zijn emotionele reacties volgende op dit 'onredelijke' blok en het daaruit voortvloeiende tweede verzoek van Olivier. Hij probeert iets goed te doen en men trapt hem de hele tijd neer. Dit was totaal geen blokkade waard. Als men kindertjes van twaalf wil wegpesten gaat dit inderdaad de goede kant op. Wel weer typisch de NL-wiki gemeenschap dit. Vroeger zou ik er nog wat kwalificaties aan toevoegen maar ik neem aan dat jullie die zelf wel kunnen verzinnen. Mg, Fontes 7 aug 2013 11:59 (CEST)
Misschien moesten jullie je eerst eens inlezen voordat je je emoties de vrije loop laat en hier de eerste de beste tekst die in je hoofd opkomt neerzet. Ik heb Wolf enkele malen gewaarschuwd en de laatste keer daarbij aangegeven dat voor een volgende keer ik een regblokverzoek zou indienen. Wolf wist dus dat het niet mocht, Wolf wist dat hij gewaarschuwd was en Wolf wist dat ik een eerstvolgende keer een blokverzoek zou indienen. Wie A zegt moet ook B zeggen. Ik had ook allemaal verzachtende omstandigheden kunnen bedenken, maar ik heb gekozen voor een consequente reactie. Zachte heelmeesters maken nu eenmaal stinkende wonden. Ik heb hem gewaarschuwd iets niet te doen. Hij doet het toch, ondanks die waarschuwing. Het logische gevolg is, dat ik, zoals beloofd, een regblokverzoek indien. Het is dan aan de moderatoren om daar dan wat mee te doen. M.vr.gr. Brimz (overleg) 7 aug 2013 12:12 (CEST)
Als je exact voor hetzelfde gewaarschuwd hebt, soit... Wat ik mee had gekregen is dat er enkel gewaarschuwd was voor het bewerken in andermans teksten, niet zozeer het aanpassen van niet werkende sjablonen (het voorbeeld in je waarschuwing gaat bijvoorbeeld niet over een niet werkend sjabloon). Zoals ik zei, ik begrijp dat Wolf hier onderscheid in maakte en het dus niet als een 'overtreding' van je waarschuwing zag. De manier van benaderen vind ik trouwens buitengewoon agressief overkomen voor iemand die al twintig jaar met kinderen werkt. Je werkt ook al twintig jaar over het internet met kinderen? Indirecte communicatie zoals over het internet is namelijk nogal een behoorlijk storende factor als het om effectieve communicatie gaat. Mvg, Fontes 7 aug 2013 14:00 (CEST)
Brimz, ik ben het vaak met je eens, maar vind dat je Wolf Lambert wel erg fel op de huid zit. Als ik op een serieuze bijdrage in de Kroeg zo'n reactie kreeg, zou ik ook nijdig worden. Marrakech (overleg) 7 aug 2013 12:22 (CEST)
Dat kan ik me enigszins wel voorstellen. Ik kan me tot op zekere hoogte dan ook wel vinden in de reactie van Vinvlugt in de Kroeg. Toen Wolf eenzijdig zijn coaching beëindigde heb ik hem beloofd in de gaten te houden. Dat ik hem daarbij wat fel op de huid zit, is misschien waar, maar in mijn ogen ook nodig. Ik heb 20 jaar ervaring in werken met kinderen van Wolf's leeftijd. Het type persoon dat Wolf is, heeft een consequente begeleiding nodig, waarbij je constant moet laten merken dat je over de schouder meekijkt. Dit is niet iets wat heel lang hoeft te duren; op een gegeven moment valt het kwartje en is een wat soepelere begeleiding mogelijk. Uiteindelijk zal Wolf een goede Wikipediaan moeten worden, dat is het doel in ieder geval. M.vr.gr. Brimz (overleg) 7 aug 2013 12:33 (CEST)
Doet me denken aan een spreuk van Opa Beelen: kom me met je 20 jaar ervaring niet aan, je kunt het ook al die jaren verkeerd hebben gedaan! EvilFreD (overleg) 7 aug 2013 20:38 (CEST)

Wolf Lambert (2)

Wolf werd vandaag door JurgenNL geblokkeerd voor 1 dag na een blokverzoek van brimz (zie onderaan). Daarna gaat Wolf op zijn overlegpagina verder met klieren: [10]. Hij verzint hier dat Brimz Jurgen met de dood bedreigd zou hebben als hij Wolf niet blokkeerde: "(...) en toen Jurgen via de chat met de dood bedreigde als hij me niet zou blokkeren.". Hier wenst hij een aantal mensen toe dat ze van de aardbodem verdwijnen, wat ongeveer net zo erg is als iemand de dood toewensen. Wat mij betreft is dit genoeg voor een lange blokkade. Olivier Bommel 7 aug 2013 11:40 (CEST)

 • FYI, ik heb met {{paweg}} de schokkend beschimpende passage die hij richting Brimz schreef, verwijderd. Een langere blok lijkt me niet direct nodig. Gezien de relatief jeugdige leeftijd van gebruiker Wolf Lambert zijn dit soort uitingen wellicht iets begrijpelijker, hoewel zeker niet goed te praten. Hij is gewaarschuwd. Groet, Tjako   (overleg) 7 aug 2013 11:47 (CEST)
    Tegen - Als je kwaad bent omdat je de reden van blokkade niet begrijpt dan schrijf je wel eens iets zonder er goed over na te denken. In dit geval pas dat perfect bij zijn leeftijd. Geef hem gewoon even de tijd om af te koelen. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2013 11:52 (CEST)
Ik ben niet per sé voor een langer blok. Wel vind ik dat Wolf heel erg duidelijk moet worden gemaakt dat dergelijke opmerkingen beslist niet kunnen. Ook vind ik dat we op zoek moeten naar een vorm waarin Wolf begeleid kan worden. Hij heeft nu eenzijdig zijn coaching opgezegd. Misschien kunnen we toe naar een vorm van "verplichte" begeleiding voor Wolf? Een dergelijke vorm is eerder met succes toegepast op ook jonge gebruikers. M.vr.gr. Brimz (overleg) 7 aug 2013 11:59 (CEST)
Ik ben niet per sé voor een blokkade van Brimz, maar ik vind wel dat hem heel duidelijk gemaakt moet worden dat de wijze waarop hij Wolf stalkt de werkelijke oorzaak van al dit gedoe is. Een verbod aan Brimz om zich nog langer met Wolf te bemoeien zou imo een zinvolle stap zijn. Peter b (overleg) 7 aug 2013 13:47 (CEST)
 •   Tegen - (na bwc) OP is al meegeblokkeerd, dat lijkt me voldoende om hem af te laten koelen. De reactie vind ik verder, hoewel ongewenst, volkomen begrijpelijk daar het nu net Brimz moet zijn die de blokkade aanvraagt. Gezien het feit dat Brimz in alles wat Wolf doet iets probeert te ontdekken om hem aan te spreken kan ik me Wolfs reactie heel goed voorstellen als hij dan iets vindt om hem te kunnen laten blokkeren, en dan net doet alsof hij "geen andere weg [ziet]" dan een blokverzoek indienen. Het had Brimz gesierd als hij dit aan iemand anders had doorgespeeld. Het lijkt me inmiddels meer dan duidelijk dat het zijn doel is om Wolf weg te pesten. Het zal me ook niets verbazen als hij daarin slaagt. Woody|(?) 7 aug 2013 12:02 (CEST)

Per mail heb ik onderstaande verklaring van Wolf binnengekregen, met het verzoek deze te plaatsen: --Meerdervoort (overleg) 7 aug 2013 12:07 (CEST) Begin Wolfs e-mail

 • Allereerst: het spijt me. Ik heb te snel gereageerd en dat siert me ook niet, en in het bericht dat ik heb verzonnen stonden inderdaad PA's. Maar ik vind gewoon dat er niet eerlijk tegenover mij wordt gereageerd, en dat was ook mijn reden om kwaad te worden.

Brimz heeft, ten eerste, wel nogal een reden uit de lucht gegrepen. Ik wist al dat hij elke kans om mij een blokkade te geven met beide handen zou aangrijpen, en heb dus al proberen op te letten. Maar ik heb proberen goed te doen en wat sjablonen die niet (meer) bestaan vervangen door de code. Op Gebruiker:RomaineBot stond dat dit ook gebeurt voor gebruikerspagina's, dus ik dacht, ik voer dit uit. Dat was echter niet duidelijk, wat later zegt Brimz me dat dit niet gewenst is, zonder even op reactie te wachten. Blijkbaar meent hij dat voor mij altijd direct de zware middelen moeten worden ingezet. Nu blijkt dat dit voor de ene gebruiker wel mag, en de andere niet. Hoe vaak ben ik het nog niet tegengekomen, dat als ik iets doe en een andere gebruiker precies hetzelfde, ik dan de taak niet mag uitvoeren? Vandaar stel ik nu de vraag: waarom mag ik dingen niet die ik precies hetzelfde uitvoer? Is het door mijn leeftijd? Bot of niet, RomaineBot mag het wel, en al is het geautomatiseerd, RomaineBot is nog steeds een gebruikersaccount.

Ik zie dit als discriminatie en was dit dus beu. Vandaar dat ik kwaad ben beginnen reageren. Wél even snel uitleg geven:

 • Hij verzint hier dat Brimz Jurgen met de dood bedreigd zou hebben als hij Wolf niet blokkeerde: "(...) en toen Jurgen via de chat met de dood bedreigde als hij me niet zou blokkeren..." Dat was niet serieus bedoeld, maar als reactie op het gedrag van Brimz tegenover mij.
 • Hier wenst hij een aantal mensen toe dat ze van de aardbodem verdwijnen, wat ongeveer net zo erg is als iemand de dood toewensen. Dat is mijn woorden verdraaien. Ik heb gezegd dat die blokkades van de aardbodem moeten verdwijnen, niet mensen. Misschien lijkt het zo doordat ik inderdaad een verkeerde zinsbouw heb gebruikt, maar het was wel degelijk niet zo bedoeld.

Ik zeg hier dus bij: als de Wikipediagemeenschap eerlijk is, ben ik dat ook. Deze discriminatie hou ik niet meer uit en bepaalde gebruikers willen me blijkbaar wegpesten (al dan niet opzettelijk). Maar een langdurige blokkade zou alleen maar meer tonen dat bepaalde gebruikers hier via erg oneerlijke wegen hun gelijk willen halen, en dat aanvaard ik niet. mountainhead / ? (om 12h00) Einde Wolfs e-mail

De reactie die ik hieronder gaf, past ook heel goed hierbij. In principe is het niet gewenst om op andermans GP en OP wijzigingen te doen. Soms doen gebruikers dat wel en wordt het oogluikend toegestaan (bij aperte fouten, of niet bestaande sjablonen). We hebben het echter niet over andere gebruikers; we hebben het over Wolf Lambert. Wolf heeft wat moeite om zich aan de regels te houden. Om een en ander niet uit de hand te laten lopen hebben verschillende mensen bij Wolf aangedrongen om zich aan de regels te houden, regels die soms misschien net iets scherper voor Wolf waren dan voor andere gebruikers. Wolf meende echter te vaak dat een bepaalde regel niet voor hem gold, of gaf zijn eigen interpretatie aan een regel. In dit soort gevallen is het belangrijk dat de opgelegde regels consequent worden nageleefd. Als dat niet gebeurt is dat een vrijbrief voor Wolf om de regels maar aan zijn laars te lappen. Omdat Wolf heeft bewezen dat hij nog niet kan overzien wat de consequenties van zijn handelen op het grote geheel van een encyclopedie zullen zijn, is het niet wenselijk dat Wolf de regels aan zijn laars lapt. Om tot een goede Wikipediaan uit te kunnen groeien zou Wolf heel erg gebaat zijn bij een coaching en ik betreur het dat hij zijn coachingsprogramma eenzijdig heeft opgezegd. M.vr.gr. Brimz (overleg) 7 aug 2013 12:26 (CEST)
  • Er staat inderdaad Ja, hou maar op met jullie stomme waarschuwingen en verdwijn lekker van de aardbol met die blokkades. Waarom wordt er geen regel ingevoerd, dat enkel blokkades mogen worden opgelegd aan vandalen. mountainhead / ? 7 aug 2013 11:20 (CEST) Wat dus inhoud dat hij inderdaad, erg krom, de blokkades weg wenst. Naar mijn idee is het blokkeren van de OP niet juist, zeker na bovenstaande mail niet meer.
  • Hem dwingen tot het aannemen van een coach is hard, maar lijkt mij wel het beste voor zowel de encyclopedie als voor Wolf. Ik denk ook dat hij ten minste twee coaches nodig heeft. Ik meld mij hier vrijwillig voor aan, mits ik een collega er bij krijg. Dqfn13 (overleg) 7 aug 2013 12:30 (CEST)
   • Nee hij wenst de blokkades niet weg hij wenst de moderatoren mét de blokkades weg. Dit is echt gewoon een uitvlucht van Wolf, zoals hij wel vaker bedenkt. Als hij alleen de blokkades bedoeld had, dan had hij het wel anders geformuleerd. Wolf heeft vaak genoeg laten zien dat hij de pesthekel heeft aan taalfouten, dan ga ik ervan uit dat hij zelf ook niet zulke (duidelijke) fouten maakt. Maar er is hier zo te zien weinig draagvlak voor een langere blokkade. Dus bij dezen het verzoek aan een moderator om het verzoek naar afgehandeld te verplaatsen. Olivier Bommel 7 aug 2013 12:36 (CEST)
  • Randy ligt weer aardig op de loer vandaag... Michiel (overleg) 7 aug 2013 12:39 (CEST)
   • Randy lijkt mij vooral een stroman om wangedrag te vergoelijken. Houdt iedereen gewoon aan dezelfde standaard. Dat scheelt. We kunnen net zo goed een artikel over de hautaine experts gaan schrijven. Heeft totaal geen meerwaarde. ;-) Mvg, Fontes 7 aug 2013 13:52 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd. Ik ben van mening dat de reactie van Wolf Lambert te verwachten was en deels begrijpelijk. Dat neemt niet weg dat er een kwalijke persoonlijke aanval in het bericht van Wolf Lambert naar Brimz zit, maar ik lees hierboven wel excuses van Wolfs kant en dat in combinatie met AGF vind ik een waarschuwing hier volstaan. Wolf Lambert mag dan niet een bovengemiddelde leeftijd hebben, hij is ongetwijfeld wel verstandig genoeg in te zien dat dit een laatste waarschuwing is. JurriaanH overleg 7 aug 2013 14:36 (CEST)
  • Wolf is alleen eerlijk als we aan zijn voorwaarden voldoen: als de Wikipediagemeenschap eerlijk is, ben ik dat ook. Daarmee heeft hij zich wat mij betreft buiten de orde geplaatst. We kunnen onmogelijk bij alles wat hij zegt, nagaan of hij dat eerlijk meent. Ik stel voor hem verplichte coaching aan te bieden. Koosg (overleg) 8 aug 2013 10:50 (CEST)

Sonuwe

Sonuwe (overleg | bijdragen | bloks) Editwarring, POV-pushing alsmede het claimen van eigendom van het artikel op Lijst van bekende honderdplussers. Claimt dat hij niet hoeft te bewijzen dat de mensen uit de "In limbo"-paragraaf daadwerkelijk de 100 jaar hebben gehaald maar dat "wij" moeten bewijzen dat genoemde personen dat niet hebben gedaan. Volkomen omdraaiing van de staande praktijk. The Banner Overleg 7 aug 2013 14:11 (CEST)

Uit de reacties hier en hier blijkt er een redelijke consensus bestaat dat er alleen namen op die lijst horen te staan waarvan aangetoond kan worden dat ze bij hun honderdste verjaardag nog in leven waren. De houding van Sonuwe is [11]:
 

Als lijstbeheerder bepaal ik en niemand anders wat er op die lijst wordt geschrapt.

 
en ook bij de 7e revert van vandaag claimt hij dat hij dat doet als lijstbeheerder. Intussen is wel duidelijk dat hij helemaal geen rechten kan claimen als lijstbeheerder. Overleg met Sonuwe lijkt niet mogelijk, de mening van de meerderheid wordt door hem genegeerd wat bovendien in strijd is met WP:GOO. Een blok lijkt me intussen wel op z'n plaats. - Robotje (overleg) 7 aug 2013 14:27 (CEST)
en daar hebben we de volgende ruziestoker weer. Hij is niet voor niets in mijn ogen de slechtste moderator sinds jaren. Sonuwe () 7 aug 2013 14:30 (CEST)
Vriendelijk verzoek om je PA's en onterechte aanvallen (terugdraaiingen beoordelen als vandalisme) bij je te houden. Jouw mening van WP:IKWILDITNIET is al luid een breed duidelijk, maar zelfbenoemde lijstbeheerder worden doorgaans niet serieus genomen. The Banner Overleg 7 aug 2013 14:39 (CEST)
Zo is dat, Sonuwe. Neem maar een voorbeeld aan The Banner, die is altijd even beleefd, zeker tegen Robotje, kijk b.v. hier, hij eert hem zelfs als "Spuit Elf"... Paul K. (overleg) 7 aug 2013 16:06 (CEST)
  Niet uitgevoerd. De manier waarop Sonuwe de lijst zich lijkt toe te eigenen is niet bevorderend voor de werksfeer, dat ben ik met The Banner eens. Hierbij ook het verzoek voortaan in plaats van redenen aan te voeren via de bewerkingssamenvattingen, dit te doen via de daarvoor bedoelde overlegpagina. Omdat de pagina nu is beveiligd door Pompidom en Woodcutterty een nieuw overleg gestart heeft rond het aanvoeren van bewijzen, zie ik geen noodzaak Sonuwe alsnog te blokkeren. Dat Sonuwe daarnaast de manier van werken volgens The Banner omdraait is een aanleiding tot overleg en niet een reden voor een blokkade. JurriaanH overleg 7 aug 2013 16:37 (CEST)

The Banner

The Banner (overleg | bijdragen | bloks) Start een editwar op een artikel waarin hij nog geen zak heeft aan bijgedragen. In mijn ogen een ordinaire ruziestoker. Afkoelblok zou nuttig zijn. Sonuwe () 7 aug 2013 14:16 (CEST)

Als jullie nog over enig gezond verstand beschikken leggen jullie allebei jezelf een afkoelblok op. Dat werkt oneindig veel beter dan te gaan zitten jammeren op deze pagina. Michiel (overleg) 7 aug 2013 14:26 (CEST)
Wraak nominatie van iemand die geen gelijk krijgt van de goegemeente. The Banner Overleg 7 aug 2013 14:39 (CEST)
  Niet uitgevoerd. Of het The Banner was die de editwar begon is maar de vraag - het ligt er aan vanuit welk perspectief je het bekijkt. Enerzijds geeft TB met zijn eerste wijziging Robotje zijn gelijk, maar anderzijds is het toch echt Sonuwe die de wijziging van The Banner vervolgens ongedaan maakt. Nu de pagina ook is beveiligd door Pompidom en Woodcutterty een nieuw overleg gestart heeft rond het aanvoeren van bewijzen, zie ik geen reden om The Banner nog te blokkeren. JurriaanH overleg 7 aug 2013 16:37 (CEST)

Bart Versieck

Bart Versieck is in het verleden al vaker gewaarschuwd geweest en ook al geblokkeerd geweest voor het bewerken van andermans overleg. Onlangs heb ik hem er opnieuw opgewezen dat dit niet de bedoeling is, en een week later opnieuw toen hij dat weer deed. Vandaag begon hij zelfs te rommelen aan andermans bijdragen bij een stemming. Omdat Bart Versieck inmiddels dondersgoed weet dat hij van andermans commentaar af dient te blijven, maar hij de terugdraaiing van JurgenNL opnieuw terugdraaide, is wat mij betreft de maat wel overvol nu. Bart Versieck heeft duidelijk lak aan de regels en dan lijkt een blokkade me de enige weg om hem duidelijk te maken dat dit niet kan.  LeeGer  7 aug 2013 23:20 (CEST)

 • Ernstig   Tegen. Het mag duidelijk zijn dat het een misverstand betreft waar bovendien inmiddels ook reeds verontschuldigingen voor werden aangeboden. EvilFreD (overleg) 7 aug 2013 23:25 (CEST)
  • als dat de eerste keer was, dan was het misschien een misverstand te noemen. Maar hij maakt zich hier veelvuldig schuldig aan het bewerken van andermans commentaar. En als het dat al was, dan wordt door het bewerkingscommentaar: "Niet in andermans commentaar bewerken" hem meteen weer duidelijk gemaakt dat hij verkeerd bezig is. Maar dat draait hij dan gewoon weer terug. Daarmee is iedere twijfel of dit een misverstand zou kunnen zijn wel uit de wereld geholpen. Gewoon blokkeren dus a.u.b.  LeeGer  7 aug 2013 23:30 (CEST)
   • Een misverstand is het waarschijnlijk wel, maar ik krijg de indruk dat Bart Versieck dingen soms niet snapt. Misschien is het handig als hij wat langer naar iets kijkt voordat hij actie onderneemt? Het verbeteren van taalfouten, in andere voorbeelden, vind ik wel over de schreef gaan. Het is bekend dat dit niet mag en dAb, is onder andere hierdoor OT-geblokkeerd. - Richard kw Overleg 7 aug 2013 23:38 (CEST)
  • Ik denk dat bart ervan overtuigd was dat bommel een verkeerd inspring teken gebruikte en dat probeerde hij te corrigeren om te zorgen dat de nummering van de stemmen klopte. Denk niet tot dit reden is voor een block want er zaten de beste bedoelingen achter zoals je kan zien in de bewerkingssamenvatting. Natuur12 (overleg) 7 aug 2013 23:41 (CEST)
   • Ik dacht écht dat desbetreffende gebruiker met die "+1" bij "tegen" een tegenstem wou plaatsen, maar zich vergiste met het ":"-teken, hoor. Bart Versieck (overleg) 7 aug 2013 23:43 (CEST)
   • Ja: dankuwel, "Natuur12", want zo is het ook, en ik begin nu écht te denken dat die "LeeGer" mij hier zit te zoeken en wil wegpesten, ja. Bart Versieck (overleg) 7 aug 2013 23:46 (CEST)
    • En nu ook nog beschuldigingen aan mijn adres? Wie blijft hier steeds maar andermans commentaar bewerken terwijl hij dondersgoed weet dat dat niet mag? Omdat hij er al vele malen voor is gewaarschuwd, en ook al vele malen voor is geblokkeerd? Dat ben jij, niet ik. Als je je gewoon aan de regels houdt is er geen reden om een blokverzoek in te dienen.  LeeGer  7 aug 2013 23:48 (CEST)
     • Bart, het lijkt me verstandiger voor je om nú even niet te reageren. EvilFreD (overleg) 7 aug 2013 23:49 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd. Ik zie het nut van een blokkade hier niet in. Bart Versieck heeft zijn excuses aangeboden op zijn overlegpagina en dat volstaat mijns inziens – als je vermoedt dat Bart "dingen soms niet snapt", is het niet een effectieve stap om een blokkade aan te vragen. Ik adviseer hem echter wel een coach te nemen en voortaan - ook met goede bedoelingen - berichten van anderen onveranderd te laten. JurriaanH overleg 7 aug 2013 23:50 (CEST)
  • Een coach? Voor iemand met 16058 bijdragen, waarvan de eerste op 30 maart 2005? EvilFreD (overleg) 7 aug 2013 23:56 (CEST) Nee, ik lijd niet aan editcountitis
   • Een coach zou ook ervaren gebruikers kunnen begeleiden als ze ergens problemen mee hebben, ja. Ik suggereer slechts; wie weet is er een vrijwilliger die Bart wilt en kan helpen. JurriaanH overleg 7 aug 2013 23:59 (CEST)
 • Opmerking: deze gebruiker is vermoedelijk recordhouder wat betreft het aantal keren dat hij in de loop der jaren is gewaarschuwd en geblokkeerd voor het ongevraagd bewerken van andermans commentaar en wat dat betreft zou ik een blokkade op zichzelf best hebben begrepen. Zie zijn overlegpagina (o.m. [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33] en [34]). Wutsje 8 aug 2013 02:39 (CEST)
  • Mag ik u er even fijntjes aan herinneren dat deze vlieger nu totaal niet op gaat in dit geval, alstublieft, want het ging hier over iets totaal anders, meerbepaald een misverstand? Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 02:44 (CEST)
   • Een gebruiker met een dergelijke historie dient ervoor te waken dat hij überhaupt niet in dergelijke zogenaamde "misverstanden" verzeild raakt - hier bijvoorbeeld door aan Olivier Bommel te vragen wat precies de bedoeling van zijn bewerking was. Wutsje 8 aug 2013 02:54 (CEST)
    • Het was écht een misverstand, hoor, en dat was ik eerst ook nog wel van plan, maar uiteindelijk dacht ik dat hij een tegenstem bedoelde. Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 02:57 (CEST)
     • Ik kan je misverstand wel begrijpen maar voor iemand die 8 jaar geleden hier al op gewezen is en vorig jaar ook nog had je deze bewerking niet moeten doen. Als je als er een blok wordt aangevraagd de aanvrager uitscheldt voor leeghoofd, al is het grappig bedoeld, begeef je je op erg glad ijs. Kattenkruid (overleg) 8 aug 2013 03:26 (CEST)
      • Per "EvilFred": een misverstand is en blijft hoedanook wat de naam zélf al zegt, en staat volledig los van totaal andere niet ter zake doende mogelijke "foutieve" bewerkingen uit het verleden, plus de aanvrager is verre van neutraal in deze materie, laat dat duidelijk zijn. Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 12:14 (CEST)
       • Grapjes over iemands naam kun je beter ten koste van jezelf maken dan ten koste van de ander, dan wordt de grap beter ontvangen. Als ik bijvoorbeeld zeg "ook ik misverstand want mijn hoofd is nog LeeGer dan het jouwe, Bart", verziek ik er de sfeer niet verder mee. ;-) Trewal 8 aug 2013 12:56 (CEST)
        • Ik was ook wel kwaad logischerwijze, en zeker niet onterecht, zou ik zo zeggen. Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 21:54 (CEST)
         • Toch wel, wel onterecht. Je blijft maar prutsen en knoeien in andermans bijdragen, er is geen sprake van een misverstand, het is moedwil. -rikipedia (overleg) 9 aug 2013 03:42 (CEST)
          • U kent mij niet, en moei u in het vervolg met uw eigen zaken, alstublieft, want dat was weldegelijk een misverstand, dus shut up. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 14:49 (CEST)
           • Ik ken u niet en u heeft me ook niet nodig om te weten dat uw aanpassingen aan overlegbijdragen van anderen niet altijd op prijs worden gesteld. Het is sterker dan mezelf zeg je meermaals. Met deze zelfkennis zou je na de talloze waarschuwingen en jarenlange ervaring toch een weg moeten vinden om ermee om te gaan. Die telling kan een misverstand zijn, maar over de perceptie van je ingrepen bij enkele andere gebruikers kan geen misverstand meer bestaan. Verder hoeft u me de mond niet te snoeren. Wat zich op deze pagina afspeelt is ook mijn zaak. -rikipedia (overleg) 10 aug 2013 02:15 (CEST)
            • Ja, maar dat was toen, en ik zeg het u nog maar eens duidelijk: dit was absoluut géén moedwillige aanpassing van iemands overlegbijdrage, hoor, man, plus - zoals ik hieronder ook al geschreven heb - daar heb ik nu echt totaal géén boodschap (meer) aan, dus "basta" of "finito", "capito"? Bart Versieck (overleg) 10 aug 2013 12:33 (CEST)
         • Die indruk deel ik, zeker na deze bewerking. Wutsje 9 aug 2013 04:41 (CEST)
          • Ik ben het nu echt zo beu als koude pap dat men mij vanalles onterecht verwijt: dat schrapte ik vanwege uw dictatoriale optreden. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 14:49 (CEST)
           • En zo heeft u altijd wel een excuusje, dat is nou net het punt. De regel is echter: met andermans commentaar wordt niet geprutst. Dat heeft u nu na acht jaar, tientallen waarschuwingen en meerdere blokkades kennelijk nog altijd niet begrepen. Overigens gaat het sowieso niet aan om anderen termen als shut up en bemoei u met uw eigen zaken toe te voegen. Wutsje 9 aug 2013 15:30 (CEST)
            • Wanneer men mij volledig onterecht beschuldigt van iets, dan laat ik dat niet zomaar over mijn kant gaan, hoor, en ik heb zélf al eens gezien dat zo'n telling door iemand anders werd aangepast om ze te kunnen doen kloppen, dus dat is alles wat ik ook wou doen: punt. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 15:48 (CEST)

Blokkade OT LeeGer

Vanwege deze lelijke PA op mijn OP. Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 00:28 (CEST)

Ik noemde Bart Versiecks opmerking "dat die "LeeGer" mij hier zit te zoeken en wil wegpesten, ja" inderdaad een smerige achterbakse insinuatie. Kan het niet bepaald een vriendelijk compliment noemen, of wel?  LeeGer  8 aug 2013 00:37 (CEST)
Dus dan geef je het zelfs nog toe ook, waarvan akte: je kan niet tegen kritiek, en antwoordt dan maar met een "PA"? Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 00:44 (CEST)
later heb ik overigens zijn opmerking "'dus dan is je verstand nog leger (mooie woordspeling, vind je ook niet?) dan ik al gedacht had eigenlijk" nog betiteld als "vind ik een opmerking uit dezelfde categorie". Misschien is dat ook een PA?  LeeGer  8 aug 2013 00:39 (CEST)
Zoals ik ook al juist op mijn eigen OP geschreven heb, zie je evenmin het verschil tussen een kwinkslag en een serieuze opmerking. Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 00:44 (CEST)
Oké heren dimmen! Bart, ik snap dat je de opmerking van LeeGer niet waardeerd, maar hij noemt je opmerking een smerige achterbakse insinuatie, hij noemt jou geen smerige achterbakse insinuator. Een PA is het dus niet, en voor een PA staat zeker geen blok OT. LeeGer, probeer wat afstand te nemen en het te laten bedaren (hoeft niet, enkel een advies). JetzzDG 8 aug 2013 00:49 (CEST)
Als je wat iemand als kritiek geeft zo noemt, "een smerige achterbakse insinuatie" dus, dan speel je wel op de man, want dan scheldt je jouw kritikaster de huid vol met zo'n opmerking, vandaar, en mijnheer is me al wekenlang aan het proberen te blokkeren op een venijnige manier. Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 01:02 (CEST)
  Niet uitgevoerd Met een bijvoeglijk naamwoord minder was het mooier maar het was geen blokwaardige opmerking en al helemaal niet OT zoals verzocht. Kattenkruid (overleg) 8 aug 2013 01:42 (CEST)
Zeggen dat iemand je probeert weg te pesten kan ik nu ook niet bepaald als 'kritiek' lezen. Het is inderdaad een insinuatie. Of hij smerig is weet ik niet. Mvg, Fontes 8 aug 2013 13:42 (CEST)
Uit het feit dat hij voortdurend op mijn kap zit, leid ik dat uiteraard af, en ik heb duidelijk kritiek op zijn manier van "communiceren", weet je. Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 21:54 (CEST)
Tja, Als jij voortdurend bewerkingen doet waarvan je weet dat ze niet zijn toegestaan, dan zorg je er ook voor dat je bewerkingen voortdurend in de gaten gehouden moeten worden. Is het niet door mij, dan wel door iemand anders. En als die merkt dat je geen enkele bereidheid toont om je gedrag te wijzigen, dan is het vriendelijk verzoeken ook snel afgelopen.  LeeGer  9 aug 2013 11:56 (CEST)
Als je een écht misverstand (en dat wéét je goed genoeg) gebruikt om mij hier zwart te zitten maken, dan hoeft het voor mij niet meer: einde discussie!!! Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 14:49 (CEST)
Hallo Bart, je wekt hier toch wel de suggestie dat er bij jou echte en niet-echte misverstanden bestaan en er nu sprake is van een echt misverstand. Je hebt het ontstaan van die misverstanden (zowel de echte als de niet-echte) toch echt zelf in de hand. Als jij het niet in de hand hebt, wie dan wel? Stop nu eens met de overlegbijdragen van anderen aan te passen. Als je denkt dat er iets fout aan is, schrijf dat er dan onder, maar blijf van andermans bijdragen af. Chris(CE) (overleg) 9 aug 2013 15:19 (CEST)
Maar wat zou er gebeurd zijn als iemand anders die telling zou aangepast hebben: kreeg die dan ook een blokaanvraag aan zijn been? Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 15:22 (CEST)
Het was een écht misverstand dat je de bedoeling van de bijdrage van Olivier Bommel verkeerd begreep, en dacht dat hij een stem wilde uitbrengen terwijl hij slechts instemde met het commentaar dat iemand bij een stem plaatste. Dát was een misverstand. Dat je vervolgens de bijdrage van Olivier Bommel aanpast door zijn bijdrage in een tegenstem te veranderen, dát is geen misverstand, maar dat is het moedwillig wijzigen van andermans bijdrage. En dat niet voor de eerste keer, want je bent daar sinds 2005 al vele malen op gewezen en voor geblokkeerd. Je zou intussen dus wel begrepen moeten hebben dat dat niet de bedoeling is! Wat je wel had kunnen doen, is simpelweg Olivier Bommel op zijn OP vragen of hij nog eens naar zijn bijdrage wil kijken, omdat je denkt dat hij zijn stem wellicht verkeerd heeft geplaatst. Dan had Olivier Bommel (als jij gelijk had gehad) zélf zijn bijdrage kunnen aanpassen, of jou duidelijk kunnen maken dat jij hem verkeerd begrepen had. Zo eenvoudig is het. Trewal 9 aug 2013 15:36 (CEST)
Dat laatste zal ik niet ontkennen, maar ik zou blij zijn als iedereen hier op dezelfde manier behandeld werd, wat dus niet gebeurt. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 15:48 (CEST)
Iemand anders zou waarschijnlijk eerst een melding op zijn OP krijgen met uitleg dat het not done is om andermans overlegbijdragen te bewerken. Gaat die persoon daar dan mee door, dan volgt na waarschuwingen uiteindelijk een blokverzoek. Zo is het bij jou ook gegaan: je eerste blok wegens editten in bijdragen van anderen dateert van september 2005. Die blokkade van één uur werd opgelegd als waarschuwing omdat je bleef doorgaan ondanks herhaalde waarschuwingen dit niet te doen [35]. Sinds die eerste blokkade ben je meermaals weer over de schreef gegaan, dus is het nu niet vreemd dat je bij een volgende overtreding direct een blokverzoek aan je broek hebt. Trewal 9 aug 2013 18:03 (CEST)
Ja, dat is waar, maar ik heb het nu eigenlijk specifiek over misverstanden als zoiets, die soms toch ook wel gebeuren, weet je wel. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 18:19 (CEST)
Misverstanden gebeuren inderdaad. Voor het misverstand (dat je Olivier Bommel's bijdrage verkeerd begreep) werd ook geen blokverzoek ingediend. Wel voor wat je deed NA dat misverstand, zoals ik hierboven al heb uitgelegd. Trewal 9 aug 2013 18:28 (CEST)
Nee: mister "LeeGer" wou me toch wel absoluut écht laten blokkeren DOOR dat misverstand, wat leidde tot die "correctie" ook. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 18:50 (CEST)
Het misverstand zat in je gedachtengang en dat leidde tot die correctie, die op zijn beurt weer leidde tot het blokverzoek. Dat verzoek was wegens je handeling, niet vanwege de achterliggende gedachte, die in dit geval een misverstand was. Die handeling was echter niet nodig en had je op andere wijze kunnen vormgeven, zoals je boven ook toegeeft, nl. door contact op te nemen met de plaatser van die bijdrage. Probeer dat aub de volgende keer dat je de neiging voelt om "correcties" te maken in andermans bijdragen, dan is het probleem de wereld uit. Succes daarmee! Trewal 9 aug 2013 20:41 (CEST)
Dat is helemaal correct, en bedankt voor die goede raad, waar daar hebben we tenminste iets aan. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 21:28 (CEST)

Lachsteen

Lachsteen (overleg | bijdragen | bloks) - De gebruiker viel recentelijk op door de aanmaak van een groot aantal slecht uitgewerkte pagina's over voetballers, die veel opknapwerk vergden en waarvan er vele op de beoordelingslijst belandden. Hierop, en over diverse andere zaken, is de gebruiker herhaaldelijk aangesproken op zijn OP. In geen enkel geval heeft de gebruiker gereageerd. Op 29 juli jl. schreef Natuur12 reeds: "Ik begin een blokverzoek te overwegen omdat je niet reageert op overleg en ondanks alle nominaties gewoon doorgaat zonder enige interactie of verbetering aan de lemma's." Op 6 augustus stelde moderator Wikiklaas het volgende ultimatum: "Ik geef je tot komende nacht 6 augustus 23:59 de tijd om een aanvang te maken met reageren op vragen hier en anders schort ik je bewerkingsrechten, behalve die op deze pagina, op om een lees- en antwoordpauze van een dag af te dwingen, telkens te verlengen volgens de verdubbelingsregel als een reactie uitblijft. Je kunt die pauze zelf voorkomen door hier nu zinvol te gaan overleggen." De gebruiker reageerde hierop met de woorden: "Ik lees deze berichten bijna nooit dus dat is de reden dat ik niet een reactie geef. Maar ik zal opletten met de spelling sorry. wikiklaas". (Dit zijn de enige woorden die de gebruiker ooit op een overlegpagina heeft geschreven, in welke naamruimte dan ook.) Wikiklaas antwoordde hierop: "Het gaat niet om de spelling Lachsteen. Het gaat erom dat je in hoog tempo ultrakorte artikeltjes aanmaakt over onbekende voetballers, waarvan de relevantie niet duidelijk wordt." De gebruiker reageerde hier niet op. Op 7 augustus liet Natuur12 aan de gebruiker weten dat deze laatste een nominatiesjabloon had verwijderd en verzocht hij hem dat niet meer te doen. Ikzelf voegde daar op dezelfde dag aan toe dat de gebruiker ook nog vijf andere nominatiesjablonen had verwijderd. Hij antwoordde niet. In plaats daarvan verwijderde hij 16 uur later opnieuw een nominatiesjabloon. Na hiervoor een waarschuwing te hebben gekregen, haalde de gebruiker zijn OP leeg. Uit dit alles blijkt dat de gebruiker er niets voor voelt om met andere gebruikers te communiceren, noch bereid is of het vermogen heeft om uit aansporingen en waarschuwingen lering te trekken. Ik verzoek u daarom een normale, korte blokkade op te leggen – niet als straf, maar om een periode van bezinning af te dwingen en aldus de encyclopedie te beschermen. Bovendien zou een ultimatum waaraan geen consequenties worden verbonden (namelijk dat van Wikiklaas) het gezag en/of de geloofwaardigheid van moderatoren ondermijnen. ErikvanB (overleg) 8 aug 2013 02:51 (CEST)

Is uitgevoerd door Wikiklaas. Kattenkruid (overleg) 8 aug 2013 03:15 (CEST)
  Uitgevoerd - Nadat deze gebruiker in eerste instantie 1 reactie gaf en daarmee het ultimatum omzeilde, blijkt er niets wezenlijk veranderd: geen inhoudelijke reacties, wél OP inclusief ds leegmaken. Blok 1 dag opgelegd wegens verstoring van de werksfeer, conform waarschuwing te verlengen met verhogingsregel als geen inhoudelijke reacties volgen. Gebruiker zelf heeft dus de lengte van de blokkade in de hand.  Wikiklaas  overleg  8 aug 2013 03:18 (CEST)

Sebastiaan1234

Vandaag werd Sebastiaan1234 geblokt wegens sokpopmisbruik (bevestigd na CU), maar dit lijkt op een verzoek tot deblokkade (Wikipedia:Sokpopmisbruik#Ontsnappingsclausule):

Beste Wikiklaas, aangezien ik geen bericht op jouw overlegpagina kan plaatsen:
Sorry van het sokpopmisbruik. Kan je me misschien wel een herkansing geven? Dat ene IP-adres was trouwens van Denemarken. Soms vergeet ik weleens in te loggen onder Sebastiaan1234. Ik zal het echt niet meer doen. Sebastiaan Overleg 6 aug 2013 21:12 (CEST)

Ter overweging van de andere moderatoren plaats ik hier zijn deblokkadeverzoek. Met vriendelijke groet, Trijnsteloverleg 6 aug 2013 22:42 (CEST)

 • Mod.1: het lijkt me een redelijk onschuldige beginnersfout te zijn. Interessant ook om de visie van sebastiaans coach, Zanaq, te vragen. Een lange blokkade lijkt me niet nodig in dit geval. CaAl (overleg) 6 aug 2013 23:32 (CEST)
 •   Opmerking - Ik heb het blokverzoek vandaag afgehandeld. Er is niet alleen sprake van sokpopmisbruik maar ook van een hele reeks anonieme vandalistische bewerkingen, van september 2012 tot februari dit jaar, op de lijst van onderwerpen die binnen het interessegebied van Sebastiaan1234 vallen, en waarvan we tot vandaag niet wisten dat die van dezelfde gebruiker afkomstig waren. Hiervoor zijn ook al eens twee korte blokkades (12 uur en 1 dag) uitgedeeld. Het simpele "sorry" en "ik zal het echt nooit weer doen" klinken me in dat licht wel erg kinderlijk.  Wikiklaas  overleg  6 aug 2013 23:35 (CEST)
  Opmerking Wikipedia:Sokpopmisbruik#Ontsnappingsclausule vermeld niets over verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren en biedt deze keuze dus niet. Een verzoek tot deblokkering middels gebruik van de ontsnappingsclausule is een verzoek aan een enkele moderator, zonder dat daar eerst vier andere moderatoren voor moeten worden geraadpleegd. EvilFreD (overleg) 6 aug 2013 23:35 (CEST) Overigens vind ik het geven van een mening door de behandelend moderator nadat dit verzoek dus foutief onder dit kopje werd geplaatst ook geen goed idee. De vijfde mod die langskomt zou het zomaar eens als één der vier meningen van medemoderatoren kunnen aanzien.
Dit kopje is niet bedoeld voor afhandeling door vijf moderatoren, maar voor afhandeling door één moderator nadat vier collega's hun mening hebben gegeven. Dit is niet in strijd met de regeling. Dat de regeling deze optie niet meldt betekent niet dat gebruikmaken van deze mogelijkheid is uitgesloten. Zolang uiteindelijk één moderator een beslissing neemt is het in lijn met de ontsnappingsclausule. Woody|(?) 6 aug 2013 23:42 (CEST)
Bovendien: Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Trijnsteloverleg 7 aug 2013 00:14 (CEST)
 • Mod 2: de aangeboden excuses komen er wel héél soepeltjes uit en wekken op mij niet de indruk dat deze gebruiker de ernst van sokpopmisbruik begrijpt. Als het bovendien klopt dat hij zich nog vrij recent als ip-er ook aan vandalisme heeft bezondigd (wat ik niet kan verifiëren, want ik weet niet om welke ip-adressen het gaat), dan is mijn neiging om tot deblokkeren over te gaan niet groot. Wutsje 6 aug 2013 23:52 (CEST)
 • Mod 3: inderdaad, de excuses komen er makkelijk uit maar dat is begrijpelijk indien het een beginnersfout is. Het lijkt mij geen probleem om de OT blokkade om te zetten in een blokkade van bijvoorbeeld een maand. Met het direct deblokkeren geven we mogelijk een verkeerd signaal af. JurriaanH overleg 7 aug 2013 11:18 (CEST)
 • Mod 4: ik vind de verwoording van de excuses en de belofte het niet meer te doen niet sterk verwoord. Dat vraagt de OC eerlijkheidshalve ook niet. Gezien het ook anonieme misbruik lijkt me omzetten naar een blokkade van 1 maand gepast. Groet, Lymantria overleg 7 aug 2013 12:30 (CEST)
 •   Opmerking, in reactie op een eerdere opmerking van Bas op mijn overleg, dit is een duidelijk voorbeeld waarom imo de nieuwe ontsnappingsclausule een onding is. Of je neemt die clausule serieus, en dan kan iedere gesnapte sokpoppper eenmalig gedeblokkeerd worden of je neemt die clausule niet serieus, maar dan moet je het bij de arbcom laten. Deze tussenvariant, waarbij uiteindelijk 1 moderator naar eigen inzicht een straf gaat opleggen past niet bij het idee dat moderatoren enkel de gemeenschap dienen. Er is geen enkele richtlijn die zou bepalen wat dan die straf zou moeten zijn. Dus wmb of de OC toepassen, maar dan ook per direct, of niet toepassen en de crimineel naar de arbcom sturen (en dan ook maar accepteren dat hij weer een nieuwe account aanmaakt)> Peter b (overleg) 7 aug 2013 13:55 (CEST)
Beste Peter b, in de ontsnappingsclausule staat expliciet dat een van de drie mogelijke acties na een beroep op deze clausule is om de OT-blokkade om te zetten in een blokkade voor bepaalde tijd:
Afhankelijk van onder andere de aard van het misbruik kan de moderator bepalen om:
1. De blokkade volledig op te heffen.
2. De blokkade om te zetten naar een blokkade van een bepaalde tijdsduur.
3. De blokkade te behouden.
Wat hier gedaan wordt lijkt mij dan ook geheel volgens de regels. En een maand blok lijkt me vanwege de voorgeschiedenis inderdaad gepast. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 7 aug 2013 22:05 (CEST).
Beste Gasthuis, ik betwist ook niet dat dit volgens de regels is, ik geef slechts mijn persoonlijke mening weer dat de nieuwe OC door die toevoeging niet meer een zuivere OC is. Het nut van een maand blokkeren ontgaat mij, dat het volgens de regels mag is (helaas wmb) juist. Peter b (overleg) 8 aug 2013 10:27 (CEST)
Beste Peter b, dank voor je toelichting. Het was mij niet duidelijk dat je of-of-redenering gebaseerd was op hoe de clausule zou moeten zijn en niet op hoe de clausule is, anders had ik die uitleg niet gegeven. Er komen volgens mij situaties voor waarin een directe deblokkade na een beroep op de ontsnappingsclausule een verkeerd signaal afgeeft. De gebruiker moet weten dat het manipuleren van een discussie of stemming niet door de beugel kan. Dat hij kan ontsnappen aan de standaard OT-blokkade wil nog niet zeggen dat hij helemaal geen blokkade meer overhoudt. Maar daar kunnen we nog uitvoeriger over van gedachten wisselen wanneer je je plan om de huidige ontsnappingsclausule ter discussie te stellen in daden omzet. Dit is daarvoor eigenlijk niet de goede plek. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 8 aug 2013 21:55 (CEST).
 • Uitgevoerd. Blokkade naar aanleiding van bovenstaande reacties en conform Gasthuis' m.i. correcte uitleg van WP:OC omgezet naar één maand, gerekend vanaf het oorspronkelijke moment van oplegging (dus tot 6 sep 2013 17:23 UTC). Wutsje 8 aug 2013 04:39 (CEST)

Deblokkade Wolf Lambert

Alhoewel er natuurlijk niet meer gereageerd wordt voordat de blokkade afgelopen is (al is het maar moedwillig) dien ik toch dit verzoek in; Ik plaats dit bericht ook in de Kroeg aangezien ik ook vragen heb mbt het (de-)stimuleren van jonge gebruikers. Ik verzoek een deblokkade van Wolf Lambert vanwege de absurtste blokkade die ik hier in de afgelopen tijd heb gezien.

Brimz heeft in zijn verzoek een aantal links gegeven waarbij Wolf Lambert aanpassingen doet op een GP/OP van een andere gebruiker. Bij deze aanpassingen verbeterd hij niet bestaande sjablonen, hetgeen vaak met bots wordt gedaan (nooit een blokkade voor gezien), maar ook met de hand kan. Hiervoor hebben we zelfs een speciale pagina: Speciaal:GevraagdeSjablonen. Een correctie doen op niet bestaande sjablonen, volgens mij is dat onderhoud van Wikipedia. Zie ook: Wikipedia:Ga uit van goede wil. Dat Brimz en Wolf slecht door één deur kunnen kan ik wel afleiden uit dit overleg.

Dan twee punten die ik wil aanstippen: 1. Waar staat dat het expliciet verboden is om onderhoudstaken (het wijzigen van de pagina t.b.v. onderhoud van Wikipedia) op andermans GP te mogen uitvoeren? 2. Hoe willen wij (en in dit geval moderatoren) jeugdige gebruikers stimuleren om Wikipedia te blijven bewerken?

Inhakend op punt 1: Ik lees op Wikipedia:Gebruikerspagina dat het gebruikelijk is om elkaars GP/OP niet aan te passen, niet dat het verboden is.

Inhakend op punt 2: Een jonge gebruiker wordt constand aangevallen en krijgt voor de minste bewerking al een blokkade. Naar mijn mening wordt hier zeker niet uitgegaan van goede wil. Buiten dit geval probeert een jonge gebruiker zich wel eens aan te melden als moderator *uch* en wordt daar voornamelijk om zijn leeftijd al per definitie afgewezen.

Groeten, JetzzDG 7 aug 2013 23:55 (CEST)

  Voor, en dan ook echt 100.000% voor deblokkeren. Een blok is niet omdat Brimz denkt dat hij Wolf moet opvoeden, daar zijn wij niet voor Laat Wolf een beetje met rust, zend een mailtje naar een coach, maar zit iemand niet zo op de nek, daar zou je gestoord van worden. Peter b (overleg) 8 aug 2013 00:06 (CEST)
Zeer sterk   Voor, per voorganger. Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 00:13 (CEST)
  Voor mits hij weer een coach neemt. Natuur12 (overleg) 8 aug 2013 00:14 (CEST)
De blokkade verloopt om negen uur 's ochtends, dus kunnen we niet gewoon afwachten tot Wolf weer automatisch gedeblokkeerd wordt? Ik denk overigens niet dat hij eerder aan de slag zal gaan. Gr,  Diamant | ? 8 aug 2013 00:17 (CEST)
Misschien de eerste zin van JetzzDG's bericht even lezen: "Alhoewel er natuurlijk niet meer gereageerd wordt voordat de blokkade afgelopen is (al is het maar moedwillig) dien ik toch dit verzoek in (...)". JurriaanH overleg 8 aug 2013 00:21 (CEST)
(al is het maar moedwillig) wordt al bevestigd als moderatoren reageren, maar niet afhandelen (ongeacht de reden), niet lullig of aanvallend bedoeld overigens. JetzzDG 8 aug 2013 00:27 (CEST)
Ik ben gisteren prima actief geweest op deze pagina, vind je ook niet? JurriaanH overleg 8 aug 2013 11:03 (CEST)
Voor deblokkade. Belachelijk hoe men Wolf Lambert op zijn nek zit. Niet alleen brimz.  LeeGer  8 aug 2013 00:20 (CEST)
  Tegen Te vaak heeft Wolf L. de indruk gewekt dat het hem erom te doen is andere mensen last te bezorgen. Zo af en toe mag er echt wel eens ingegrepen worden. Paul K. (overleg) 8 aug 2013 01:50 (CEST)
Heb je bewijs of is het gewoon een denigrerende opmerking over een andere Wikipediaan? The Banner Overleg 8 aug 2013 01:58 (CEST)
 • Overdenkingen. Laten we kinderen onder de 16 alcohol nuttigen? Laten we kinderen onder de 18 autorijden? Laten we kinderen onder de 4 jaar alleen de straat oversteken? Laten we een encyclopedieredactieproces over aan minderjarigen? Voor kinderen is er Wikikids. Veel te vaak zie ik hier nu zulke jonge (en enthousiaste!) gebruikers het slachtoffer worden van onverantwoordelijk toelatingsbeleid. Ik zou pleiten   Voor een leeftijdsondergrens van minimaal 16 jaar hier om redactiewerk te mogen doen. Voor mods zou ik 18 als ondergrens voorstellen. Niet omdat ik kinderen onverantwoordelijk vind, maar omdat ik de ouderen onverantwoordelijk vind om aan die kinderen geen grenzen te stellen. Tjako   (overleg) 8 aug 2013 03:00 (CEST)
  • Ik ken een paar groepen van gebruikers met extra rechten, zoals moderatoren, checkusers, bureaucraten.. Ik had nog niet eerder gehoord van de groep pedagogen en de extra rechten of taken die zij hebben. EvilFreD (overleg) 8 aug 2013 06:18 (CEST)
  Tegen Uiteraard :-) Het zou een heel slecht signaal richting Wolf zijn om hem te deblokkeren. Het zou betekenen dat als iemand op Wikipedia hem waarschuwt, hij zich daar niks van aan hoeft te trekken. Het zou betekenen dat elke waarschuwing een holle opmerking wordt. Wikipedia en Wolf zijn beide gebaat bij een consequente benadering. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ik reken op de wijsheid van de moderatoren in dezen. M.vr.gr. Brimz (overleg) 8 aug 2013 07:35 (CEST)
  Niet uitgevoerd Inmiddels is deblokkade niet meer nodig. Ik begrijp zowel JetzzDG als Brimz. Het heeft in dit geval niks met leeftijd te maken. Indien dit een eenmalige actie is, was deze blokkade niet nodig. Maar vele bewerkingen van Wolf, hierbij specifiek over bewerkingen van sjablonen en andermans GP/OP's, hebben steeds extra werk opgeleverd voor anderen. Een aantal van deze mensen hebben hun geduld verloren omdat hij steeds dezelfde fouten blijft maken. We hebben als coaches proberen regels op te stellen omdat hij bewezen heeft ook goede bijdragen te kunnen doen. Maar Wolf lijkt maar niet te beseffen dat deze regels er net zijn om hem te helpen. Hopelijk ziet hij dit nu anders in. Mvg  DirkVE overleg 8 aug 2013 09:26 (CEST)
Even voor de goede orde; de blokkade verloopt op 8:56 GMT, dat is 10:56 plaatselijke tijd. De blokkade van 1 dag is dus nog niet afgelopen. M.vr.gr. Brimz (overleg) 8 aug 2013 09:44 (CEST)
Mijn excuses, foutje mijnerzijds. Mvg  DirkVE overleg 8 aug 2013 11:17 (CEST)

Zeelandonline

Zeelandonline (overleg | bijdragen | bloks) gebruikersnaam van organisatie. Vandaag werd de GP gebruikt als kladblok door JasperF88 (overleg | bijdragen | bloks) dus ik naam aan dat dit geen account is wat bij gaat dragen aan de encyclopedie. Natuur12 (overleg) 8 aug 2013 08:44 (CEST)

  Uitgevoerd  DirkVE overleg 8 aug 2013 09:31 (CEST)

Spirit24

Fhgf bvjds ahbsva

 • Fhgf bvjds ahbsva (overleg | bijdragen | bloks) Ongewenste gebruikersnaam en heeft op 1 vandalistische bewerking na niet echt wat uitgevoerd. Natuur12 (overleg) 10 aug 2013 17:58 (CEST)
  •   Uitgevoerd - is al 1 minuut later door JurriaanH uitgevoerd (grote kans dat hij het zelf al opmerkte en er al mee bezig was voor hij überhaupt dit verzoek las).  Wikiklaas  overleg  10 aug 2013 19:48 (CEST)

Mediatormedia

Torval

 • Torval (overleg | bijdragen | bloks) - Deze gebruiker berokkent Wikipedia ernstige schade door gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden te beschrijven, zoals Beleg van Venlo (1579) en Beleg van Venlo (1593), of door zaken op te kloppen op basis van vermoedens tot een beleg, zoals in Beleg van Venlo (1478). Dit alleen al zou genoeg reden kunnen zijn voor een blokkade. Maar er is iets ernstigers aan de hand. Torval heeft 22 artikelen geschreven over een beleg van Venlo. Daarbij is het patroon dat hij het artikel eerst plaatst op de website citadelvenlo.org. Vervolgens verwijst hij in het artikel op Wikipedia naar deze bron en vermeldt op de overlegpagina, dat het desbetreffende artikel met toestemming is overgenomen van citadel.org. Daarmee wordt doelbewust de regeling m.b.t. origineel onderzoek ontdoken. Dat Torval en de schrijver van de artikelen op citadel.org dezelfde persoon zijn heeft hij zelf meerdere malen aangegeven o.a. hier en in deze discussie. Dat deze schrijver geen gerenomeerd historicus is, wiens artikelen betrouwbaar genoeg zijn om naar te verwijzen blijkt zonneklaar uit dit door hem geschreven artikel, waarin hij de in 1491 in Venlo geboren Michaël Mercator en zijn nageslacht nota bene bombardeert tot gerechtigden op de Engelse troon. Het was aan de oplettendheid van Notum-sit te danken dat deze onzin werd verwijderd. Het kan toch niet zo zijn, dat artikelen van dezelfde auteur nu via een omweg gebruikt worden op Wikipedia als bron voor deze 22 artikelen. Naar mijn mening is hier sprake van een bedreiging van de opbouw van de encyclopedie. Gouwenaar (overleg) 11 aug 2013 13:31 (CEST)
(Tussenliggende bijdragen verplaatst naar overlegpagina).

  Uitgevoerd - Geblokkeerd voor 3 maanden, naar aanleiding van bovenstaand verzoek en de daaropvolgende discussie. BlueKnight 13 aug 2013 08:25 (CEST)

Sonuwe (2)

 • Sonuwe (overleg | bijdragen | bloks) gaat vrolijk door met editwarren en POV-pushen op Lijst van bekende honderdplussers maar nu met extra persoonlijke aanvallen hier, hier en [36]. The Banner Overleg 14 aug 2013 16:54 (CEST)
  • Woehahahahahahahahaha Woehahahahahahaha. Wie is er begonnen? Ik niet in elk geval. De beveiliging was nog maar net afgelopen en de ruziestokers Robotje en Banner kwamen als vliegen op de stroop af. Daarom heb ik al een uur geleden een nieuwe beveiliging van de pagina aangevraagd. Sonuwe () 14 aug 2013 17:00 (CEST)
   •   Niet uitgevoerd Dat doorgaan is lijkt me geheel wederzijds., wat de geschiedenis van de bewuste pagina is een chaos. Treedt eens in overleg. Een blok is w.m.b. onnodig.
   • Dat er over en weer wordt gesproken in termen als dictator (van de lijst), beheerder (zag ik iemand schrijven, ik dacht over zichzelf) en over poten van de sujets zegt veel, maar niet over slechts één individu. Een blok treft dan allen. Nu even niet w.m.b., maar als het gedrag van de één significant verder gaat dan de ander wel voor iemand en als er een oog-om-oogstrijd gaat plaatsvinden w.m.b. voor allen die daaraan meedoen. Jasper Kloekmoed  [!?]  14 aug 2013 17:13 (CEST)
    • Het overleg is mislukt vanwege de stelselmatige weigering van meneer S. om bewijs te leveren dat genoemde personen nog in leven zijn. The Banner Overleg 14 aug 2013 17:15 (CEST)
     •   Steun voor Jasper Coenraats (ik stond op het punt hetzelfde te doen maar hij was me voor). Aan Sonuwe de boodschap dat Robotje en The Banner niet kwamen ruziestoken maar een ruimschoots beargumenteerde en niet weerlegde bewerking uitvoerden c.q. ondersteunden, namelijk het verwijderen van de lijst van personen die nog geen 100 zijn, en van personen van wie niet bekend is of ze überhaupt nog in leven zijn. De eerste die een ad hominem kwalificatie ("ruziestoker"), in plaats van een argument ter zake gebruikt, is Sonuwe. Zowel Robotje als The Banner als de twee volgende gebruikers die hun bewerkingen ondersteunen, gebruiken keurig nette en beleefde argumenten to-the-point. Ook bij het beveiligingsverzoek is Sonuwe de enige die op de man speelt en zich uiterst aanstootgevend uitlaat met: "wanneer deze sujets met hun poten aan het artikel komen." Sonuwe kruipt hier door het oog van de naald nu hij niet geblokkeerd wordt en aangespoord tot overleg. Eén volgende belediging van Sonuwe aan het adres van een andere gebruiker in deze bewerkingsoorlog lijkt me voldoende om alsnog tot blokkeren over te gaan.  Wikiklaas  overleg  14 aug 2013 17:28 (CEST) - Voor de duidelijkheid: de vorige blokkering om dezelfde reden (november 2012) was er een van 1 week.  Wikiklaas  overleg  14 aug 2013 17:34 (CEST)
      • Hmmmm, Nota van de lijstbeheerder The Banner Overleg 14 aug 2013 21:26 (CEST)
       • Gebruiker is inmiddels alsnog voor een periode van drie dagen geblokkeerd. Woody|(?) 14 aug 2013 21:27 (CEST)
        • Zou het niet goed zijn als die blokkade (hier) wordt gerechtvaardigd en de betreffende wikipediaan op diens OP daarover wordt ingelicht? Paul Brussel (overleg) 14 aug 2013 21:30 (CEST)
         • Gebruiker is hierover ingelicht. Woody|(?) 14 aug 2013 21:30 (CEST)

Brimz

Wegens het blijvend achternazitten van mij en het steeds voeren van bwo's voor dingen die ik heb toegevoegd. Sinds hij doorheeft dat de afbeelding in {{Link YouTube}} van mij is, en ik {{Link Vimeo}} heb aangemaakt, haalt hij steevast alles weg. Aangezien mijn vorige blok volgens JetzzDG's peiling geen draagvlak had, kan ik het moeilijk over mijn hart krijgen een blok van een dag aan te vragen, want die hield ik zelf niet uit. Eén uur lijkt me genoeg. mountainhead / ? 16 aug 2013 09:13 (CEST)

 •   Niet uitgevoerd en   Uitgevoerd.
 • Een bewerkingsoorlog nemen twee partijen aan deel. Verder voert Brimz argumenten aan - zowel op de OP als in de bewerkingssamenvatting - waarom hij het nodig vindt jou terug te draaien. Jouw "argumenten" blijven beperkt tot een bewerkingssamenvatting waarin je Brimz oproept te ontploffen. Voor de PA krijg je een blok van 1 dag. CaAl (overleg) 16 aug 2013 09:36 (CEST)
Ik meende dat hinderlijk (wat dit duidelijk is) ook een blokbare overtreding van de goede omgangsvormen was... The Banner Overleg 16 aug 2013 10:24 (CEST)
 • (na bwc) Inderdaad, is dit nu wijs? Brimz is al geruime tijd bezig Wolf Lambert hinderlijk te volgen en voortdurend te tergen, ondanks de vraag op zijn overleg om eindelijk eens te dimmen. Wolf Lamberts opmerking is niet goed te praten, maar wel te begrijpen. Glatisant (overleg) 16 aug 2013 10:26 (CEST)
 • Hinderlijk volgen is m.i. bijvoorbeeld iemand steeds lastig vallen op zijn OP. De edits van Brimz op de sjablonen vallen inderdaad onder "volgen" en zullen voor WL ongetwijfeld als "hinderlijk" ervaren worden, maar dat maakt ze niet per definitie ongewenst, laat staan blokbaar. We hebben zelfs een verzoekpagina om specifieke gebruikers te (laten) volgen. Zolang de edits van Brimz te maken hebben met de inhoud van de encyclopedie, kan ik die niet als blokbaar bestempelen. CaAl (overleg) 16 aug 2013 10:31 (CEST)
 • Iemand door het lint jagen, wat Brimz aan het doen is, is bepaald niet ok. Als je dan nog doorgaat, ben je gewoon bezig met het uitlokken van felle reacties, PA's en blokkades. The Banner Overleg 16 aug 2013 10:47 (CEST)
 • @Glatisant: een andere benadering zou kunnen zijn WL eens te verzoeken zich niet met sjablonen bezig te houden en herhaaldelijk allerlei onnodige discussies uit te lokken over irrelevante zaken. Ik heb de laatste tijd vooral discussies gezien waar WL bij betrokken was. Discussies zijn goed maar deze gingen meestal niet over artikelinhoudelijke zaken. Misschien zou je WL eens kunnen wijzen op bedoeling van wikipedia, artikelen schrijven en verbeteren?
  @The Banner, zou je alstublieft eens wat minder vanuit de heup kunnen schieten met je beschuldigingen. Zie ook voorgaande opmerking. VanBuren (overleg) 16 aug 2013 11:18 (CEST)
Er staat al sinds 2008 een icoontje op {{Link YouTube}}. Sinds vorig jaar is dat het icoontje van een play-knop. Het is toch overduidelijk dat Brimz het alleen weghaalt omdat de nieuwe versie van dat icoontje door Wolf Lambert geüpload is? Omdat het zogenaamd auteursrechtelijk problematisch is. Ja ammehoela. Ik maak me vaak kwaad over het onterecht toepassen van "dit bestand bestaat alleen uit simpele geometrische vormen bla bla bla", maar juist dit icoon lijkt me daar een duidelijk voorbeeld van. Brimz heeft het icoon dan ook niet genomineerd op Commons, wat m.i. veelzeggend is. Hetzelfde geldt voor het aanmerken als auteursrechtelijk beschermd van een afbeelding hierzo. Het betreft slechts tekst en ook deze afbeelding heeft Brimz, waarschijnlijk omdat hij zelf ook dondersgoed weet dat hij onzin praat, niet op Commons genomineerd. Voor alle duidelijkheid: er zijn natuurlijk meer mensen die Wolf volgen. Hij staat op een zwarte lijst voor wijzigingencontroleurs en ook ik kijk af en toe even zijn recente bijdragen door, maar de manier waarop Brimz in alle bijdragen een excuus probeert te vinden om die ongedaan te maken, eraan te prutsen of Wolf ergens op aan te spreken is buiten alle proporties. Ik vind de afwijzing van deze aanvraag, en het blokkeren van de aanvrager voor het gebruik van het woord 'ontplof', dan ook volkomen van de pot gerukt. 86.83.61.47 16 aug 2013 12:09 (CEST)
(na bwc) NB, bovenstaande bijdrage is afkomstig van gebruiker:Woodcutterty, die slechts inlogt als het hem uitkomt. In de bijdrage doed Woodcutterty enkele aannames en plaatst hij een onjuistheid. M.vr.gr. Brimz (overleg) 16 aug 2013 12:27 (CEST)
Dit lijkt mij dan privacyschending, daar waar het Woodcuttery niet verplicht is om in te loggen. JetzzDG 16 aug 2013 13:09 (CEST)
Waar in sommige overeenkomstige discussies onder naam, andere onder IP, door deze persoon wordt bijgedragen, implicerend dat er twee verschillende personen zouden bijdragen, zou je ook van sockpopgedrag kunnen spreken. VanBuren (overleg) 16 aug 2013 13:23 (CEST)
Dit vind ik ook niet kloppen. Wolf Lambert is nog jong zoals de meesten weten en mag ook net als iedereen geen PA's uitdelen, maar Brimz achtervolgt hem. Het begint een beetje op dAb (met alle respect voor deze man) te lijken. Die had wel 30 mensen die hem in de gaten hielden. Die kon op laatst geen leesteken meer wijzigen en kreeg een blokkade. Laten we ons en nu dan met namen Brimz, niet op personen gaan richten. Er zijn overigens nog vele dingen te doen, mocht iemand zich vervelen.. Gemeentelijke monumenten (lijsten en foto's maken, hercontrole nieuwe artikelen (achterstand), links corrigeren, etc.. (gebruiker in de gaten houden en bij elk dingetje corrigeren, staat er niet bij)- Richard kw Overleg 16 aug 2013 12:27 (CEST)

Wolf Lambert

Omdat een blok van een dag voor "ontplof maar" buitensporig en eigenlijk best kleinzielig is deze direct opheffen. ♠ Troefkaart (overleg) 16 aug 2013 12:53 (CEST)

 •   Voor - Mee eens. Te veel achtervolggedrag van de andere partij en PA is slechts licht, naar mijn mening (wordt te letterlijk genomen). - Richard kw Overleg 16 aug 2013 12:57 (CEST)
Na 2x BWC (Hetzelfde verzoek ingediend)

Nogmaals (al is het wéér een blokkade van 1 dag, waarop meestal toch niet gereageerd wordt) deblokkade gevraagd voor Wolf Lambert. Dit om twee redenen:

 • De belangrijkste: De vermeende PA. Deze luidt als volgt: verberg met css en ontplof verder met je rustig beeld, of ik dien een blokverzoek tegen je in Zoals bij het blokverzoek te lezen legt CaAl hier de nadruk op het woord ontplof en dit zou slaan op Brimz. Volgens mij is het hier over duidelijk dat ontplof te vervangen is door Ga weg o.i.d. Ontplof met je rustig beeld is dan ook verre van een PA, het is eerder (met duidelijke woorden) duidelijk maken aan Brimz dat zijn argumentatie (rustig beeld) een eigen interpretatie is.
 • De reden die bij het blokverzoek ook naar voren komt: Het volggedrag van Brimz. Brimz heeft in de laatste weken een abonnement genomen op de bijdragen van Wolf Lambert en controleert deze en is niet bang om een bewerkingsoorlog te starten op enige pagina. Zoals op de pagina Sjabloon:Link YouTube daar waar Wolf geblokkeerd is. In de bewerkingsgeschiedenis zie ik dat Brimz zich vooral beroept op Geeft een rustig beeld hetgeen subjectief is. Verder maakt hij rustig gebruik van de knop ongedaan maken zonder enige toelichting. Het lijkt mij logisch dat daar waar Brimz niet met argumenten komt, Wolf dit ook niet hoeft. Echter Wolf wordt hierom geblokkeerd en Brimz niet. Volgens mij is de weegschaal kapot.

Om deze redenen graag het bovengenoemde verzoek uit te voeren, en Wolf Lambert deblokkeren. JetzzDG 16 aug 2013 12:58 (CEST)

  Tegen Het gedonder met het youtube sjabloon en als copie daarvan het vimeo-sjabloon {Sjabloon:Link Vimeo} waren de aanleiding tot deze zaak. Helaas wordt dat nu over het hoofd gezien. Wat is de volgende discussie? Sjablonen voor al die andere ideeën die zomaar in het hoofd van WLambert opkomen en hij zomaar doorvoert, met steeds discussies achteraf? De laatste tijd alleen maar onrust door dat gedrag. Deze persoon wordt steeds maar weer aangemoedigd door te gaan met wat hij doet terwijl er geen wezenlijke verbetering in wikipedia plaatsvindt. VanBuren (overleg) 16 aug 2013 13:10 (CEST)
Ik citeer onze anonieme gebruiker hieronder even: Er staat al sinds 2008 een icoontje op {{Link YouTube}}. Sinds vorig jaar is dat het icoontje van een play-knop. Het is toch overduidelijk dat Brimz het alleen weghaalt omdat de nieuwe versie van dat icoontje door Wolf Lambert geüpload is? Omdat het zogenaamd auteursrechtelijk problematisch is. Daarbij begon Wolf Lambert alleen maar met het toepassen van code's omdat Brimz het zonder het icoontje rustiger vond. Dus het enige dat Wolf Lambert deed was Brimz proberen te helpen. WP:AGF? Als laatste; Wolf Lambert is uiteindelijk geblokkeerd om de vermeende PA. Het YouTube/Vimeo gedeelte is door de moderator buiten beschouwing gelaten, waarom zou dat bij een deblokkadeverzoek dan weer terug moeten komen? JetzzDG 16 aug 2013 13:16 (CEST)
Sinds vorig jaar is het icoontje inderdaad een play-knop, maar die was in 3D, en de 3D-pijl is door YouTube vervangen door een flatpijl, dus ik uploadde een flatpijl. Toen pas begon Brimz het weg te halen. mountainhead / ? 17 aug 2013 17:58 (CEST)
Ik wil toch nog even hieraan toevoegen dat wolf op de blacklist staat op IRC in #wikipedia-nl-vandalism. Brimz helpt hier ook mee met de vandalismebestrijding en wolfs bewerkingen springen eruit omdat hij blacklisted is. Het is niet enkel volggedrag wat brimz doet maar hij gaat ook veel op de meldingen af die binnenkomen. Natuur12 (overleg) 16 aug 2013 13:14 (CEST)
Natuur12, jij weet ook dat de mate waarin Brimz bovenop Wolf zit, meer is dan Brimz die af en toe op #wikipedia-nl-vandalism een wijziging van Wolf bekijkt. JetzzDG 16 aug 2013 13:17 (CEST)
 •   Voor - Voor mijn motivering zie mijn bijdrage bij de opgelegde blokkade. 86.83.61.47 16 aug 2013 13:20 (CEST)
  OpmerkingWolf heeft niemand die hem coacht. Hij had een tijdje geleden twee coaches, maar Wolf heeft de coaching stopgezet [37] nadat hij een leesblok kreeg omdat hij zich niet aan de regels hield (de regels die hij met de coaches had opgesteld). Hij wil door niemand gecorrigeerd worden, ik krijg het idee dat hij denkt dat er geen regels zijn zolang hij geen coach heeft. Als Wolf de coaching niet had stopgezet had Brimz ook niet zo achter wolf aangezeten [38]. Dus ik denk dat Wolf meer het probleem is dan Brimz.   Tegen opheffen van de blokkade dus. Olivier Bommel 16 aug 2013 13:25 (CEST)
Dat hij zijn coaching heeft stopgezet heeft hier toch niets mee te maken? Het volggedrag van Brimz is bovendien niet te rechtvaardigen met het argument dat Wolf geen coach heeft. Dan zou het coachingsprogramma een verplichtend karakter krijgen, met als sanctie voor wie daar geen gebruik van maakt dat Brimz je dan gaat lastigvallen. 86.83.61.47 16 aug 2013 13:29 (CEST)
Hij denkt dat hij het alleen kan zonder begeleiding en wordt hierin gesteund door meerdere mensen. Echter, een onvolwassen reactie als deze: [39] (zie resultaat van die bijdrage) wijst erop dat begeleiding niet overbodig is. Een beperking in bijdragen aan sjablonen zou ook al hele wat wrijving wegnemen. VanBuren (overleg) 16 aug 2013 13:31 (CEST)
Ik betwist niet dat begeleiding van Wolf wenselijk is, wat ik betwist is dat zijn weigering daartoe voor andere gebruikers als excuus mag worden gebruikt om hem hinderlijk te volgen en dit soort reacties uit te lokken. 86.83.61.47 16 aug 2013 13:36 (CEST)
Is Brimz' volggedrag hinderlijk? Wolf zal het inderdaad wel hinderlijk vinden dat hij wordt aangesproken op ongewenste acties. Olivier Bommel 16 aug 2013 13:46 (CEST)
Uw veronderstelling dat Wolfs bijdragen ongewenst zijn is nergens op gebaseerd. Eerder is het ongewenst dat Brimz zaken gaat terugdraaien en verwijderen omdat ze van Wolf afkomstig zijn, in plaats van inhoudelijk naar de bijdragen te kijken. 86.83.61.47 16 aug 2013 13:51 (CEST)
Brimz draait wijzigingen terug omdat ze ongewenst zijn (zie bijv de samenvattingen van zijn reverts en de berichten op Wolfs OP). Waar haal jij het vandaan dat Brimz bijdragen terugdraait omdat ze van Wolf afkomstig zijn? Olivier Bommel 16 aug 2013 13:54 (CEST)
Brimz haalt bijvoorbeeld nu het icoontje weg uit {{Link YouTube}} omdat dit volgens hem "alleen voor de leuk" is (geheimcode voor 'geknutsel') vlak nadat Wolf er een nieuwe versie op heeft gezet, maar het icoontje staat er al meer dan een jaar op. Dat is een duidelijk voorbeeld van Wolf op iedere mogelijke manier proberen dwars te liggen. Iets anders is bijvoorbeeld het verwijderen van de enkel uit tekst bestaande afbeelding op Oscar and the Wolf vanwege mogelijke auteursrechtenschending, zonder acties op Commons door te zetten. Dat Wolfs bijdragen ongewenst zijn bestrijd ik. Enkel en alleen dat Brimz dat zegt maakt het niet waar. 86.83.61.47 16 aug 2013 14:01 (CEST)
Zonder acties op commons? En dit dan? Olivier Bommel 16 aug 2013 14:04 (CEST)
Lees nog eens goed. 86.83.61.47 16 aug 2013 14:07 (CEST)
Het heeft er alles mee temaken. Eerder hielden zijn coaches toezicht op hem, maar nu Wolf de coaching heeft opgezegd houdt Brimz zijn wijzigingen in de gaten. Brimz 'volggedrag' hoeft ook niet gerechtvaardigd te worden. Is wat Brimz doet soms tegen de regels? Iemand moet Wolfs ongewenste bewerkingen terugdraaien, Brimz doet dat nu structureel. Wolf klaagt dan dat hij gevolgd wordt, maar is het probleem werkelijk dat hij gevolgd wordt? Het werkelijke probleem is Wolfs ongewenste bijdragen. Olivier Bommel 16 aug 2013 13:37 (CEST)
De blok was voor pa, al het overige heeft er dus geen f*** mee te maken. ♠ Troefkaart (overleg) 16 aug 2013 13:41 (CEST)
Ik wilde een iets meer inhoudelijke reactie geven, maar dit zegt eigenlijk alles wel. 86.83.61.47 16 aug 2013 13:42 (CEST)
Eerst had Wolf als coach JurriaanH, maar die heeft hij aan de kant gezet, later had Wolf twee coaches (Meerdervoort & DirkVE) maar ook die heeft hij aan de kant gezet. Die coaching lijkt nog steeds hard nodig. Het gedoe rond o.a. sjablonen blijft maar door etteren. Wolf mag blij zijn dat er geen blokverhoging is toegepast hoewel de vorige blok eerder deze maand was. Wellicht is de beste oplossing dat de arbcom een mentor aanwijst die Wolf niet op eigen houtje aan de kant kan zetten en ook de bevoegdheid krijgt om snel en effectief op te treden door blokkades op te leggen om gedragsverandering bij Wolf tot stand te brengen. Op deze manier doorgaan lijkt me niet zinvol. - Robotje (overleg) 16 aug 2013 14:01 (CEST)
Wolf heeft mij niet aan de kant gezet, Capaccio heeft mij geen keuze gelaten dan de coaching stop te zetten. Het is triest om te zien hoe makkelijk sommigen hier met flinke missers wegkomen. JurriaanH overleg 16 aug 2013 15:56 (CEST)

In plaats van Randy te helpen, kunnen jullie beter de encyclopedie verder helpen. M.vr.gr. Brimz (overleg) 16 aug 2013 14:06 (CEST)

  Niet uitgevoerd - Het blok werd voor de PA gegeven, echter de PA vloeit voort uit alle voorgaande activiteiten die deze gebruiker ten toon spreidt. Daarin zien we een terugkerend patroon van problematische bewerkingen, waarbij zeker niet alleen Brimz, maar ook door gebruikers als EvilFred, Meerdervoort, DirkVE en anderen de nodige tijd besteed moet worden om e.e.a. te herstellen, Wolf Lambert hiervan op de hoogte te stellen, c.q. met hem in discussie te gaan waarom de betreffende bewerking problematisch was. Wolf Lambert geeft vervolgens weinig blijk van inzicht in de onwenselijkheid van zijn handelen, hetgeen recidive van dit gedrag inhoudt, waardoor intensieve controle noodzakelijk wordt. Dat Wolf deze noodzakelijke controle als hinderlijk ervaart spreekt voor zich, dat hij zich vervolgens van een PA bedient is wellicht te begrijpen, echter niet te billijken, de enige die het hinderlijke doch noodzakelijke volgen kan voorkomen is Wolf zelf, namelijk door zijn gedrag aan te passen. .marc. (overleg) 16 aug 2013 14:09 (CEST)
Goedzo marc! De blok werd voor de PA gegeven. Als het dus geen PA is, kan hij er ook niet voor gegeven worden. Laat alle voorgaande activiteiten a.u.b. ontploffen en ga in op de daadwerkelijke zaak. Wolf Lambert is geblokkeerd om de PA (Zie zowel de samenvatting in het blokkeerlogboek als op Wolf's OP) en wat er allemaal omheen speelt is leuk, maar daarvoor is hij niet geblokt. JetzzDG 16 aug 2013 14:44 (CEST)
Helemaal goed! Het bouwblok was voor de PA die door CaAl opgevat werd als een PA maar die volstrekt geen PA was! Oh lol. Laten we deze hele pagina laten ontploffen... mountainhead / ? 17 aug 2013 17:58 (CEST)
De blok werd gegeven omdat CaAl meende dat hij een signaal moest afgeven, dat signaal is echter volstrekt misplaatst. Dat WL lastig zou zijn is niet waar dit over ging. Het ging over de vraag of de wijze waarop collega Brimz stelselmatig achter WL aanhobbelt en keer op keer laat zien niet in staat te zijn de toon te vinden die nodig is voor succesvolle comunicatie, of die werkwijze door de beugel kan. Jouw beslissing, en de eerdere beslissing van CaAl geeft een verkeerd signaal. Communiceren houdt soms ook in je toon aanpassen, door het blokverzoek jegens Brimz af te wijzen en dan als bijkomende straf WL te blokkeren is eigenlijk tegen WL zeggen jij hoort hier niet.( NB, dat ook andere collega's veel tijd aan WL (moeten) besteden zal waar zijn, maar ik geloof niet dat ik jegens die andere collega's een blokverzoek van WL heb gezien, dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat Brimz, die uit de beste motieven zal handelen, niet de meest geschikte docent voor WL is)(geen idee waar op zo'n Noors toetsenbord de tildes zijn verstopt, Peter b) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Peter b (overleg · bijdragen)
De rechter-Alt-toest gecombineerd met de toets die twee plaatsen rechts van de P zit.W\|/haledad (zegt u het maar) 16 aug 2013 18:33 (CEST)
Die staan ook in de editor.. - En we gaan hier een soort DaB-effect krijgen. Straks houden nog meer mensen Wolf Lambert in de gaten en is hij straks OT-geblokkeerd. Richard kw Overleg 16 aug 2013 14:57 (CEST)
Misschien een idee om de arbcom er anders bij te gaan halen, zij kunnen misschien WL verplicht een coach geven. De coaches kunnen dan nog altijd overleggen wie dat gaat worden en of het er misschien weer twee kunnen zijn. Daar wil ik dan wel aan toe voegen dat het dan ook misschien beter is als zekere personen stoppen met WL te volgen (hoe goed hun bedoelingen ook zijn). Dus of de coaches volgen WL of iedereen kan hem volgen. Dqfn13 (overleg) 16 aug 2013 16:09 (CEST)
Kan iemand mij vertellen waarom ik hierboven genoemd wordt als "hersteller van Wolf's fouten"? Ik kan me namelijk niet herinneren dat ik ooit ergens een fout van Wolf hersteld. Wel heb ik vanmorgen de idiote bewerking van Brimz teruggedraaid waarin hij een link naar een afbeelding verwijderde zonder op Commons deze afbeelding te nomineren voor verwijdering. Daarnaast is het een ware schande dat Wolf geblokkeerd is geworden voor een vermeende PA, die er natuurlijk helemaal niet één is. Het hinderlijke volggedrag van Brimz is inmiddels een algemeen bekend gegeven dat niet meer hoeft aangetoond te worden. De moderatoren zouden hier niet meer van overtuigd moeten worden. EvilFreD (overleg) 16 aug 2013 18:10 (CEST)
Deze bijvoorbeeld. Groeten, .marc. (overleg) 16 aug 2013 19:51 (CEST)
Nou, daar heb je dan toch even naar moeten zoeken. Maar je hebt gelijk, ik heb inderdaad een paar keer fivoliteiten verwijderd. Maar om mij dan gelijk in één adem te noemen met Brimz, alsof ik evenzeer de bewerkingen van Wolf nauwlettend in de gaten hou om alles wat me niet bevalt terug te draaien, kan ik niet zo waarderen. EvilFreD (overleg) 16 aug 2013 21:28 (CEST)

Eindelijk af van die blokkade! Even reageren:

 

De belangrijkste: De vermeende PA. Deze luidt als volgt: verberg met css en ontplof verder met je rustig beeld, of ik dien een blokverzoek tegen je in Zoals bij het blokverzoek te lezen legt CaAl hier de nadruk op het woord ontplof en dit zou slaan op Brimz. Volgens mij is het hier over duidelijk dat ontplof te vervangen is door Ga weg o.i.d. Ontplof met je rustig beeld is dan ook verre van een PA, het is eerder (met duidelijke woorden) duidelijk maken aan Brimz dat zijn argumentatie (rustig beeld) een eigen interpretatie is.

 

Dat klopt geheel. "Ontplof" is een uitdrukking en slaat op "ga weg, het is vervelend", zoiets. Als ik daar nu al een blokkade voor krijg is er duidelijk meer aan de hand. mountainhead / ? 17 aug 2013 09:43 (CEST)

De opmerking "...is er duidelijk meer aan de hand." geeft aan dat er voortschrijdende zelfkennis aanwezig is. Dat is in elk geval een goed teken. De bijdragen hierboven doorlezen zou daar ook aan bij kunnen dragen. VanBuren (overleg) 17 aug 2013 10:03 (CEST)
Helemaal. Je snapt de volledige situatie perfect. Ja hoor(!) mountainhead / ? 17 aug 2013 17:58 (CEST)
@WF. Nu ook niet gaan overdrijven in de andere richting hé. Als je het verschil niet meer opmerkt tussen ontplof en ga weg, het is vervelend is er inderdaad duidelijk meer aan de hand. -rikipedia (overleg) 17 aug 2013 10:09 (CEST)
Natuurlijk merk ik het verschil niet op. Ik zeg dat het een uidrukking is, dus er is er geen. mountainhead / ? 17 aug 2013 17:58 (CEST)
Als je geen verschil merkt, en je zelfs niet kan voorstellen dat er een verschil zou zijn, dan ben je wel vertrokken voor een Wikipediacarrière vol conflicten. Succes ermee. -rikipedia (overleg) 17 aug 2013 21:47 (CEST)

Sumerrrr32

Namens deze anoniem. Sumerrrr32 (nl-talk | nl-contribs | nl-blocks | stalktoy | cross-wiki | whois | honeypot). Groet, ErikvanB (overleg) 16 aug 2013 18:19 (CEST)

 •   Uitgevoerd Het account was al globaal op slot gezet, maar om het autoblok te activeren ook maar even geblokt. Trijnsteloverleg 16 aug 2013 18:24 (CEST)

Smiley

 • Smiley (overleg | bijdragen | bloks) - Talrijke PA's. Steekt voortdurend naar onschuldige gebruikers zijn tong uit, bijvoorbeeld hier en hier. Onbegrijpelijk dat zo iemand jarenlang zijn gang heeft kunnen gaan. ErikvanB (overleg) 16 aug 2013 19:24 (CEST)
  •   Voor - Straks gaat hij nog bommetjes lanceren... En dan ontploffen ze... JetzzDG 16 aug 2013 19:28 (CEST)
  •   Voor, onbegrijpelijk. Sjoerd de Bruin (overleg) 16 aug 2013 19:29 (CEST)
  •   Tegen - Ik ben de   toch niet Smiley (overleg) 16 aug 2013 19:30 (CEST)
  •   Tegen - Ik vermoed dat er hier spraken is van persoonsverwisseling aangezien Smiley ook vaak gewoon lacht, zoals hier is te zien. Dqfn13 (overleg) 16 aug 2013 19:35 (CEST)
   •   Uitgevoerd - We hebben nu wel lang genoeg met ons laten sollen. Iemand moet hier op zeker moment een lijn trekken en dat moment is nu. Een dag lang verbod op alle smileys.  Wikiklaas  overleg  16 aug 2013 19:44 (CEST)
  •   voor Erik, voor deze vrolijke noot op deze trieste pagina af en toe. Je vergeet trouwens nog zo'n gebruiker die al een tijdje zo doet:   Goudsbloem (overleg) 16 aug 2013 19:45 (CEST)
   • Haha. En Wikiklaas bedankt voor de afhandeling. ErikvanB (overleg) 16 aug 2013 19:47 (CEST)

EvilFreD

 • EvilFreD (overleg | bijdragen | bloks) - Voor deze PA. EvilFreD (overleg) 17 aug 2013 00:13 (CEST)
  •   Tegen - hmm, volgens mij gaan hier alcohol en Wikipedia samen, dat is geen goede combinatie.. Gebruik anders SMF als PA, de meesten hier weten niet wat dat betekent en jij wel denk ik, EvilFreD :) - Richard kw Overleg 17 aug 2013 00:19 (CEST)
   •   Niet uitgevoerd - Sorry EvilFreD, deze opmerking was gericht aan een aantal gebruikers die wel tegen een stootje kunnen. Uitsluitend als ze zelf aanleiding zien om daarvoor een blokverzoek in te dienen, kan het opnieuw in overweging genomen worden. Je blokkeren vanwege een WP:PUNT actie vergt het wel erg ruimhartig interpreteren van de Richtlijnen voor Moderatoren, en lijkt me meer problemen op te leveren dan we met een blokkering oplossen. In z'n algemeenheid denk ik dat jou in dit geval blokkeren meer olie op het vuur is, net zo goed als je opmerking nou niet bepaald een de-escalerend doel leek te hebben. Dat valt me een beetje van je tegen. Ook voor jou geldt dat je beter je gezond verstand kunt gebruiken, en tot tien kunt tellen voor je iets opslaat en als je achteraf schrok van je opmerking en die op deze manier in een ander daglicht probeerde te plaatsen, dan kom je hier bijzonder goed weg.  Wikiklaas  overleg  17 aug 2013 00:32 (CEST)

Jaimy kempkes

Tjako

Tjako (overleg | bijdragen | bloks)
Gebruiker vervoegt zich op de dag dat ik het overlijden moet melden van een dierbare vriend, met allerlei ongepaste bijdragen op mijn OP. Blijft vervolgens maar doorzeveren en begint een editwar op mijn OP, ondanks waarschuwing. Zie [40].   RJB overleg 17 aug 2013 10:57 (CEST)

Tussenliggend overleg verplaatst naar overlegpagina.

  Uitgevoerd - 1 dag - doorgaan ondanks waarschuwingen. BlueKnight 17 aug 2013 11:16 (CEST)

(volgende reactie(s) verplaatst naar overlegpagina)

Deblokkade Tjako

Volgens mij heb ik inmiddels een abonnement op de deblokkadeverzoeken. Tot mijn grote verbazing zie ik zojuist dat Tjako geblokkeerd is. Waarom? Omdat hij met allerlei ongepaste bijdragen op mijn [RJB's] OP kwam. Ik heb even gekeken, en zie er werkelijk niks ongepasts aan, misschien een slechte timing (maar that's it). In mijn opinie: Tjako vraagt heel netjes of RJB toestemming heeft voor het publiceren van privacygevoelige informatie. Ook al betreft het een vriend van RJB, hij dient hier toestemming voor te hebben, anders is het privacyschending. RJB reageert hier vervolgens op als een stier op een rood doek. Er ontstaat een discussie en Tjako doet deze bijdrage. De zojuist gelinkte bijdrage staat RJB niet aan en vervolgens verwijderd RJB alleen deze specifieke bijdrage. De rest van de discussie blijft staan. Tjako wil hier verder geen drama van maken en verwijderd de gehele discussie, waarna RJB het hier ook niet mee eens is en er ontstaat een BWO.

Uitgaande van goede wil (WP:AGF > Is overigens nog steeds een richtlijn moderatoren!) heeft RJB dit gedaan met veel emoties erbij. Een blokverzoek tegen hem is dan ook ongepast. Echter Tjako blokkeren slaat helemaal nergens op. Daarom graag deblokkade van deze blokkade. Groeten, JetzzDG 17 aug 2013 15:28 (CEST)

P.s. @Moderatoren: Eerst praten dan blokken svp, er wordt naar mijn mening de laatste tijd véél te snel geblokt.
 •   Niet uitgevoerd RJB had anders kunnen reageren en dan was alles mogelijk anders gelopen. RJB deed dat niet en ik zie daar niet een groot probleem in. Als RJB in een periode van rouw om rust vraagt op zijn eigen OP, is het niet meer dan fatsoenlijk dat te geven. Tjako deed dat niet en de blokkade is daarmee verdedigbaar. Misschien was een 'laatste waarschuwing' beter geweest, maar aangezien de blokkade verdedigbaar is, ga ik deze niet terugdraaien. (Ik hoop dat Jetzz niet de trend doorzet om na elke blokkade een deblokkadeverzoeken verzoek in te dienen.) CaAl (overleg) 17 aug 2013 19:44 (CEST)

Wolf Lamberts vermeende PA

Laten we hem dan hier nog eens neer gooien. Moderator 5 kan neerzetten: "{{notdone}} - Blokkade is inmiddels verlopen", van de andere 4 vraag ik een mening: Is ontplof verder met je rustig beeld een PA? Oftewel: Als een willekeurige andere gebruiker dit in zijn bewerkingssamenvattingen zet, wordt deze dan ook geblokkeerd? U kunt antwoorden met Ja (toelichting) of Nee (toelichting).

De reden van dit tweede verzoek is dat CaAl Wolf Lambert hierom expliciet heeft geblokkeerd (zie hier en hier). Echter is het deblokkadeverzoek afgewezen om: uit alle voorgaande activiteiten die deze gebruiker ten toon spreidt terwijl deze compleet irrelevant zijn wanneer deze niet bij de blokkade genoemd worden.

Een antwoord op mijn vraag is hieronder al gegeven door verschillende gebruikers, maar ik wil vraag mij af tot in hoeverre dit daadwerkelijk een PA is. Gelieve dan ook alleen deze PA te bespreken en alles wat Wolf Lambert ooit eventueel daarbuiten heeft misdaan buiten beschouwing laten. Groeten, JetzzDG 16 aug 2013 19:16 (CEST)

JetzzDG is me voor, maar ik plaats mijn geschreven verzoek toch, klein: Omdat een blok van een dag voor "ontplof" buitensporig en eigenlijk best kleinzielig is deze direct opheffen. Volgens .marc gaat het om "alle voorgaande activiteiten", maar dat slaat natuurlijk nergens op. De blokkade is overduidelijk voor de pa, zoals CaAl hier hier en hier meldt. Een blok voor alle moeite die veroorzaakt wordt door Wold Lambert kan ik begrijpen, maar zeg dat dan ook. Ga geen laffe blokkades uitdelen als iemand het woord "ontplof" gebruikt. Aangezien meerdere gebruikers hebben aangegeven dat het hier absoluut niet om een pa gaat en .marc het verzoek heeft afgewezen op gronden die overduidelijk fout zijn, bij deze het verzoek om input van meerdere moderatoren: zijn we zover gezakt dat je hier geblokkeerd kunt worden voor "ontplof"? ♠ Troefkaart (overleg) 16 aug 2013 19:34 (CEST)
 • mening 1 - Dat al het voorgaande niet relevant zou zijn omdat het niet bij de blokkering wordt genoemd lijkt me discutabel. Ik denk dat Wolf Lambert er garen bij spint dat het niet genoemd is, anders zou de blokkering waarschijnlijk langer zijn uitgevallen. Op een wonderbaarlijke manier wordt hij voor de twee zaken waarin hij zich niet weet te beheersen steeds voor bijzonder korte perioden geblokkeerd, zonder de verhogingsregel toe te passen. Ik denk dat een gebruiker waarvan bekend is dat die de twintigjarige leeftijd inmiddels gepasseerd is het harder te verduren had gekregen.
  De twee zaken zijn overigens ongebreideld zijn eigen visie volgen bij het bewerken en daarmee andere gebruikers veel controlewerk bezorgen want de praktijk leert dat controle hard nodig is, en veelvuldig op de persoon spelen wanneer er commentaar op de zaak komt. De enige verzachtende omstandigheid die ik voor Wolf Lambert kan aanvoeren is het al eerder door Peter b aangehaalde taalgebruik door Brimz. Ik ben van mening dat dat veel vriendelijker en gematigder kan en daarom ook moet. De aan Wolf Lambert opgelegde blokkering van een dag vind ik echter terecht. Niet ongedaan maken wat mij betreft.  Wikiklaas  overleg  16 aug 2013 19:34 (CEST)
  • Ik heb een simpele vraag gesteld die met Ja of Nee te beantwoorden is: Is het een PA? Gelieve deze vraag te beantwoorden. JetzzDG 16 aug 2013 19:38 (CEST)
   • Beste JetzzDG, dat jij het probleem wilt versimpelen, betekent niet dat ik verplicht ben daarin mee te gaan. Nog een stap verder en je had erbij gezegd dat alleen moderatoren die "nee" antwoorden hier geacht werden te reageren. Zo werkt het op deze pagina volgens mij niet. Je vraagt om meningen, dan krijg je die, ook al zijn ze niet wat je had gehoopt.  Wikiklaas  overleg  16 aug 2013 20:26 (CEST)
    • Wat een baarlijke nonsens Wikiklaas. De vraag is simpel met Ja of Nee te beantwoorden, dat doe je niet en vervolgens ga je de zaak verdraaien. Te moeilijk? ♠ Troefkaart (overleg) 16 aug 2013 20:35 (CEST)
 • mening 2 – nee, dit vind ik geen expliciete PA. Als een gebruiker uitsluitend wordt geblokkeerd wegens een persoonlijke aanval, moet het er een zijn die echt niet door de beugel kan. Dat is hier mijns inziens niet gebeurd. Een gefrustreerde Wolf Lambert uit op deze manier zijn woede en houdt het nog netjes. "Ontplof" is niet letterlijk te nemen en figuurlijk gezien een normale uiting van woede. Of die uiting terecht is en bij herhaling acceptabel is, is een andere discussie. Naar mijn mening is hier te snel naar de blokkadeknop gegaan en is de reden van Marc om Wolf Lambert niet te deblokkeren discutabel. JurriaanH overleg 16 aug 2013 19:48 (CEST) (Ik vind het overigens een goed signaal dat de arbitragecommissie het verzoek van Wolf Lambert in behandeling heeft genomen. Dat conflict is hier de grootste veroorzaker van ellende.)
 • Opmerking. De twee PA's waren voor mij de druppel waardoor ik besloot over te gaan tot blokkade, vandaar dat die bij de blokkadereden vermeld zijn. Zoals bij alle blokkades die ik opleg, alsook alle blokkadeverzoeken die ik niet honoreer, laat ik de context meespelen. De context van WL is die van een gebruiker die met regelmaat bijgestuurd moet worden, veel gebruikers nodeloos veel energie kost en geen oog lijkt te hebben voor z'n eigen rol in het geheel. En in zo'n context ga ik sneller over tot blokkade dan bv bij een 'probleemloze' gebruiker die zich een keertje wat laat gaan. De suggestie van Jetzz dat de blokkade puur en alleen gebaseerd is op de PA is dus volledig ongegrond en volledig onjuist. Het lijkt me niet dat hier zeven moderators (eerst ik, toen Marc en nu weer vijf nieuwe) voor nodig zijn. CaAl (overleg) 16 aug 2013 21:41 (CEST)
  • Als je de context laat meespelen, dan is het wel zo wenselijk dat je die neutraal laat meespelen. Iedere neutrale toeschouwer kan constateren dat het zuigende, irritante, vervelende en averchts werkende volggedrag van Brimz ten grondslag ligt aan de vermeende PA. Het is Brimz die Wolf hier in een lastig parket drukt met het terugdraaien van volkomen legitieme en niet ongewenste bewerkingen (zoals absurde verwijderingen van afbeeldingenlinks). Als hier iemand geblokkeerd had moeten worden, was het Brimz. EvilFreD (overleg) 16 aug 2013 21:46 (CEST)
   • Wat neutraal is, is POV. Ik vind jouw uiteenzetten bijvoorbeeld weinig neutraal ogen, maar daar zal jij dan weer anders over denken. CaAl (overleg) 16 aug 2013 21:55 (CEST)
    • Hoe het oogt is irrelevant. Ik ben een neutrale toeschouwer in dit verhaal en ik constateer een naar volggedrag. Daarmee is dat een neutrale constatering, ongeacht de bewoordingen. EvilFreD (overleg) 16 aug 2013 22:03 (CEST)
   • Is het nu echt zo fucking moeilijk om als je blokkeert de échte reden te vermelden? Als het gaat om een optelsom zeg dát dan, ipv op drie plaatsen te roepen dat je blokkeert voor een PA waar geen normaal mens een PA in ziet. De stokken om Wolf Lambert te blokkeren liggen voor het oprapen, maar als reden om te blokkeren wordt er eentje verzonnen. Dat JetzzDG en ik suggereren dat de blokkade puur is om de (niet bestaande) PA's komt omdat je zelf je uiterste best hebt gedaan deze suggestie te wekken. ♠ Troefkaart (overleg) 16 aug 2013 22:38 (CEST)
Met grote verbazing zie ik hoe lang en slaapverwekkend hierover doorgezeurd wordt. Iemand toewensen dat hij moet "ontploffen" is natuurlijk een geheide PA. En een blokkering van een dag zonder verhogingsregel is onevenredig mild. Diverse keren kreeg ik langere blokkeringen voor veel minder. Paul K. (overleg) 16 aug 2013 22:25 (CEST)
De zin luidde verberg met css en ontplof verder met je rustig beeld. Niet netjes, maar in mijn ogen betekent dat zoiets als 'Loop heen'. En dat na veelvuldig tergen door een stijfkoppige en welbespraakte senior. Ook rust er op Wolf Lambert geen knellende regel namens de Arbcom. Nee, als WL geblokkeerd wordt, had Brimz ook een blokje moeten krijgen. Dit is een verkeerd signaal. Glatisant (overleg) 16 aug 2013 23:07 (CEST)
Ontplof lijkt me toch een verwensing van een iets ander kaliber dan loop heen. Het eerste heeft dodelijke gevolgen en valt daarmee onder punt 2 van WP:PA#Bedreigingen of intimidatie, bij het tweede kom je er volledig ongedeerd van af. Trewal 16 aug 2013 23:45 (CEST)
Wat een onvoorstelbaar laag IQ moet je hebben om "ontplof met je rustig beeld" te aanzien voor het uitspreken van de wens dat iemand letterlijk ontploft met de dood tot gevolg. Wat een morbide geest moet je bezitten om hier de gedachte uit te spreken dat Wolf Lambert hartstochtelijk wenst dat Brimz met een grote knal in duizenden stukjes uiteenspat. EvilFreD (overleg) 16 aug 2013 23:54 (CEST)
Dank je voor het juist inschatten van mijn IQ en geestesgesteldheid (excuses kun je eventueel op mijn OP achterlaten als je wilt). Een verwensing hoeft niet letterlijk gemeend te zijn om toch een verwensing te zijn. Zoals jij er tegenover staat zou je krijg de tyfus, kankerlijer ook niet als PA moeten opvatten? Want ook dat is niet letterlijk zo gemeend, ook dat betekent 'slechts' loop heen. Tja, daar verschil ik dan toch echt van mening met je, zonder dat ik overigens je IQ of je geestesgesteldheid in twijfel hoef te trekken, beste Fred. Trewal 17 aug 2013 00:04 (CEST)
Excuses zijn inmiddels aangeboden, maar toch even dit: je noemt de verwensing een doodsbedreiging als onder punt 2 WP:PA. Dat kan ik alleen maar zien als een letterlijke opvatting van de uitspraak. EvilFreD (overleg) 17 aug 2013 00:24 (CEST)
Nee, een doodsbedreiging is het niet, wel een doodswens. En nee, zoals ik zojuist al schreef hoeft zo'n doodswens helemaal niet letterlijk bedoeld te zijn. Volgens mij wordt zelfs het merendeel van verwensingen of andere PA's niet letterlijk bedoeld, maar is het doel slechts de ander (bij gebrek aan argumenten?) de grond in te boren (ook niet letterlijk). Dat neemt niet weg dat het toch PA's zijn. Trewal 17 aug 2013 00:39 (CEST)
 • Mening 3: Ontplof met je rustig beeld is onmiskenbaar een verwensing, of het nou letterlijk gemeend is of niet - volgens "onze" eigen definitie dus iets waarmee de spreker een ander, gewoonlijk de aangesprokene, iets naars toewenst of een vernederend bevel geeft. Dat de blokkerende moderator deze opmerking als een persoonlijke aanval heeft beschouwd, vind ik niet onredelijk, noch onbegrijpelijk. Wutsje 17 aug 2013 06:11 (CEST)
 • Kennelijk ontploffen hier diverse mensen. Vooropgesteld, het is normaal spraakgebruik te vertellen dat iemand ontploft tijdens een discussie. Hij/zij ontsteekt dan in woede. Als iemand een ander toewenst te ontploffen, wordt daarmee aangegeven dat die ander gerust een partij nijdig mag worden van hem. Dus in de verste verte geen doodsbedreiging of toewensing. Een mens kan fysiek niet ontploffen zonder een partij explosieven te dragen, dus moet de term overdrachtelijk bekeken worden. Just mijn five cents. Pieter2 (overleg) 17 aug 2013 21:50 (CEST)
  • Iets met context en zo. EvilFreD (overleg) 18 aug 2013 00:31 (CEST)
   • De context? Daar zijn anderen te samen meer verantwoordelijk voor als WL alleen. Pieter2 (overleg) 18 aug 2013 23:33 (CEST)
 • Afgehandeld. Deze pagina is ervoor om (de)blokkades aan te vragen. Overleg over dergelijke verzoeken kan op de overlegpagina plaatsvinden. Een verzoek om een blokkade is nu niet aan de orde en een deblokkade is niet meer mogelijk doordat Wolf Lamberts blokkade reeds is verlopen. Het heeft volgens mij geen zin te wachten tot de vier of vijf moderatormeningen zijn verzameld, dus ik handel bij dezen dit verzoek af. De bovenstaande discussie heeft mogelijk nut om duidelijkheid te krijgen over de blokwaardigheid dan wel onwenselijkheid van de verwensing 'ontplof'. Eventueel kan de discussie daartoe worden voortgezet op de overlegpagina, maar liever niet hier. Bij voorbaat dank, Mathonius 17 aug 2013 23:06 (CEST)
  • Misschien is het handig om deze discussie dan te verhuizen naar de overlegpagina? EvilFreD (overleg) 18 aug 2013 00:30 (CEST)

Brimz (2)

Brimz (overleg | bijdragen | bloks) Editwarren op Wikipedia:Aanmelding terugdraaiers, wederom een voorbeeld van ongewenst en averechts werkend volggedrag. Geen geldige argumenten worden aangedragen en een reactie op de OP van Wolf na weerlegging van zijn "argumenten" blijft uit, waarna Brimz enkel nog revert zonder verder te beargumenteren. EvilFreD (overleg) 18 aug 2013 11:33 (CEST)

  Steun Puur stalking en welbewust hinderen. Geen enkel encyclopedisch nut. The Banner Overleg 18 aug 2013 11:39 (CEST)
Een bewerkingsoorlog heeft twee schuldigen. Brimz heeft zakelijk en beleefd uitgelegd waarom. Dat wolf nou in een overleg verhaast alsnog de bewerking weer terugdraait tja, dan hebben er twee partijen schuld. En mag ik daarbij even het commentaar van wolf [[41]] in de bewerkingssamenvatting benadrukken? Dit maakt goed duidelijk hoe wolf over collega brimz denkt. Kunnen we nu eens een keertje kappen met alles oplossen doormiddel van een blokverzoek? Natuur12 (overleg) 18 aug 2013 11:41 (CEST)
  Steun Per The Banner tot in de eeuwigheid, want dat is ook wat er niet alleen nu, maar altijd gebeurt. mountainhead / ? 18 aug 2013 11:44 (CEST)
Het getuigt niet bepaald van een volwassen opstelling steun te verlenen aan een blokverzoek voor een bewerkingsoorlog waarbij je zelf betrokken bent. Zeker niet op deze manier. Kleuske (overleg) 18 aug 2013 12:09 (CEST)
Mee eens. Het is echter wel begrijpelijk. Wolf ís namelijk geen volwassene. Maar hij schiet hier inderdaad wel in zijn eigen voet. EvilFreD (overleg) 18 aug 2013 12:14 (CEST)
Wolf is inderdaad geen volwassene maar Wikipedia is geen kinderdagverblijf. Als Wolf de emotionele en intellectuele rijpheid ontbeert om vruchtbaar aan een gemeenschapsproject deel te nemen, is het misschien tijd te overwegen of Wikipedia een goed project voor hem is. Kleuske (overleg) 18 aug 2013 12:24 (CEST)
  Tegen Dit is Wikipedia, niet de persoonlijke speeltuin van Wolf Lambert. Brimz zegt er terecht iets van dat Wolf persisteert in zijn geheel eigen layout die a) zeer doet aan de ogen en b) een onnodig onrustig beeld veroorzaakt. Dat Brimz daarin ietwat is doorgeschoten, is geen reden voor een blok. Kleuske (overleg) 18 aug 2013 12:09 (CEST)
  Tegen Wolf weet heel goed dat hij met zijn werkwijze Brimz het bloed onder de nagels vandaan haalt. Als hij dan gaat roepen dat Brimz gemeen tegen hem doet, kan ik dat alleen maar kwalificeren als kleutergedrag. Michiel (overleg) 18 aug 2013 12:13 (CEST)
Dat is de omgekeerde wereld. Brimz hoeft zich niet met Wolf Lambert bezig te houden. Brimz' manier van optreden heeft geen gunstig effect, is duidelijk gebleken. Het zou beter zijn als Brimz zijn blik op iets anders zou gaan richten. Glatisant (overleg) 18 aug 2013 12:23 (CEST)
  Tegen Kan Wolf misschien eens gaan bijdragen aan wikipedia in plaats van dingen proberen op te leuken?  Groucho NL overleg 18 aug 2013 12:17 (CEST)
  Tegen Per Kleuske, Michiel en Groucho. Sjoerd de Bruin (overleg) 18 aug 2013 12:19 (CEST)
  Tegen Dat hier een BWO is ontstaan kan ik alleen maar wijten aan het feit dat Wolf Lambert zijn hand niet in eigen boezem kan steken: [42]   apoo (overleg) 18 aug 2013 12:25 (CEST)
  Tegen Je hebt kinderen, meestal jongetjes, die steeds maar weer de grenzen opzoeken en de ouders handen vol werk bezorgen. We kunnen dit soort kinderen continu de hand boven het hoofd houden en ze hun zin geven. In plaats daarvan steeds de ouders tot de orde roepen. We kunnen ook helpen de kinderen zich tot functionerende volwassenen te ontwikkelen. Op een gegeven ogenblik beginnen deze kinderen door te krijgen dat ze niet altijd hun zin kunnen krijgen. De maatschappij functioneert dank zij regeltjes waar men zich aan leert conformeren. Veel van die regeltjes zijn ongeschreven, een algemeen aanvaard sociaal gedrag dat samenwerking mogelijk maakt. Zouden we alle regeltjes op papier moeten zetten om die samenwerking mogelijk te maken dan ontstaat een keurslijf waarin werken vrijwel onmogelijk gemaakt wordt. Je zin doordrijven omdat er geen regeltjes zijn die precies weergeven wat wel of niet kan leidt onherroepelijk tot weerstand en onmin. Het is WL die hier zijn zin wil doordrijven: [43]. Dit geval is symptomatisch voor veel van zijn bijdragen, en leidt ertoe dat al zijn bijdragen als onbetrouwbaar worden gezien. Samenwerking met WL lijkt zo uitgesloten. VanBuren (overleg) 18 aug 2013 12:26 (CEST)
Dit is een verzoek gericht tegen Brimz. Zou je zijn acties een kunnen beoordelen? The Banner Overleg 18 aug 2013 12:43 (CEST)
  Tegen - Als WL alle hulp, coaching of advies van collegae afwijst, dan moet iemand toch zijn bijdragen controleren? WL moet eens stoppen met dergelijke acties en een keer nuttig bijdragen.  Diamant | ? 18 aug 2013 12:35 (CEST)
Klein detail, maar dit blokverzoek is ingediend door Wolf's nieuwe coach... The Banner Overleg 18 aug 2013 12:43 (CEST)
{{mening}}   Steun   Voor verwijderen - Ik zie hierboven heel veel mensen die nu het gedrag van Wolf Lambert weer gaan veroordelen, daar waar het gedrag van Brimz hier veroordeeld wordt. Brimz doet hier een wijziging met als reden: Zoals hier gebruikelijk is, maar dat is het niet en een dergelijke wijziging is ongewenst. We kunnen wel zeggen dat Wolf Lambert hier dingen aan het opleuken is, maar onze eigen moderator Wutsje die gebruikt deze sjablonen ook niet. Waarom? Omdat het niet nodig is. Met zijn werkwijze lokt Brimz elke keer opnieuw Wolf uit de kast. Laat een duidelijk signaal naar Brimz komen dat zijn volggedrag ongewenst is, er zijn genoeg Brimzen die af en toe even in de bijdragen kijken maar er niet meteen op springen. JetzzDG 18 aug 2013 12:39 (CEST)
  Tegen Brimz mag niet editten in Wolf zijn commentaar, maar Wolf mag dat wel in andermans commentaar? Wolf heeft zijn krediet naar mijn mening al opgebruikt door al een tijdje hier als een olifant in een porseleinkast rond te lopen. Goudsbloem (overleg) 18 aug 2013 12:46 (CEST)
  Tegen - Verkeerde persoon staat in het beklaagdebankje. Brimz laat zich verleiden tot een editwar, maar het is Wolf die zich asociaal gedraagt.
 • Niet uitgevoerd - Per VanBuren en gezien de uitgebreide voorgeschiedenis. Een blokkade gaat hier niets oplossen: Wolf Lambert is kennelijk al "volwassen" genoeg om zich perfect gemikt en ongeacht in welk conflict zélf in zijn voet te schieten. Wel zou ik Brimz onder het motto de âldste moat de wiiste wêze (de oudste moet het verstandigste zijn) met klem willen adviseren Wolf nu een tijdje met rust te laten. Niet omdat Brimz ongelijk zou hebben, want Wolf is inderdaad tamelijk opzichtig en al geruime tijd de grenzen aan het opzoeken, maar omdat de werk- en overlegsfeer bij dit soort gedoe bepaald niet zijn gebaat (dat blijkt wel uit de beveiliging van WP:AT). Wutsje 18 aug 2013 12:57 (CEST)
Eerdere verzoeken aan Brimz om in te zien dat zijn adviezen averechts werken en daarom geen bijdrage zijn aan een gewenste gedragsverandering hebben aantoonbaar niet gewerkt. Dat men het hier toch weer over WL gaat hebben maakt duidelijk dat slechts weinigen werkelijk het verzoek hebben gelezen of begrepen, het verzoek betreft de wijze waarop Brimz meent te moeten begeleiden, het verzoek heeft niets te maken met het gedrag van WL. Dat het begeleiden van Brimz niet deugt is inmiddels voor iedereen die wil zien toch wel aangetoond. Dan zou onderhand een blok toch wel aan de orde moeten zijn als Brimz maar blijft doorgaan. Peter b (overleg) 18 aug 2013 13:14 (CEST)
Brimz zit hier inderdaad te dicht bovenop en daar moet hij nu inderdaad mee ophouden, maar het is beslist niet zo dat de oorzaak van al dit gedoe primair bij hém ligt. Wat ik vooral zie, is dat Wolf Lambert al geruime tijd ten opzichte van heel wat gebruikers én ten opzichte van dit project als geheel kennelijk doelbewust voor een ramkoers kiest. Uit rancune flutpeilingen organiseren, anderen verbieden wat hij zichzelf wél toestaat, voortdurend ook wat betreft onbenulligheden de grenzen opzoeken: allemaal niet gewenst. De gewenste gedragsverandering zal zéker niet intreden door Brimz nu te blokkeren, dat zou eerder een signaal aan Wolf Lambert zijn dat hij op de goede weg zit - en dat is gewoon niet zo. Wutsje 18 aug 2013 13:40 (CEST)
Brimz heeft meermalen zijn nek uitgestoken om Wolf tot de orde te roepen. Anderen en ik ook, ieder op haar/zijn eigen wijze. Wolf heeft - net als iedereen - een gebruiksaanwijzing die moeilijk is te lezen. Het is te hopen dat het zijn nieuwe coach gaat lukken. De manier waarop Brimz te werk ging was niet echt de juiste, werkte als een rode lap op een stier. Om hem daarvoor te blokkeren zou zinloos zijn. Anderen hebben een andere gebruiksaanwezing die Brimz beter bevat dan ieder ander, geloof me.  Klaas|Z4␟V:  19 aug 2013 01:33 (CEST)

Sonuwe (3), Tjako (736), The Banner (1432)

 • Sonuwe (overleg | bijdragen | bloks) wegens deze PA op o.a. Tjako. Lijkt erger dan de kwalificatie "ontplof". 24.132.94.37 18 aug 2013 11:03 (CEST)
  Sonuwe heeft zoals bekend een kort lontje. Er wordt in deze bijdrage een boel gezegd, kun je even aangeven wát je precies erger vindt dan 'ontplof'? Glatisant (overleg) 18 aug 2013 12:02 (CEST)
   • Ik neem aanstoot aan notoire onrustzaaiers waarvan de namen genoegzaam bekend zijn en (...) en ik zal geen last hebben van vliegen zoals Robotje, Tjako, The Banner en consoorten die maar al te graag op de geur van de stroop afkomen. The Banner Overleg 18 aug 2013 12:26 (CEST)
  •   Opmerking Het verzoek tot blokkade werd geplaatst n.a.v. dit verzoek door Tjako (wat overigens een heel ander soort verzoek is). EvilFreD (overleg) 18 aug 2013 12:07 (CEST)
  •   Steun Ik kan niet anders dan steun geven aan dit verzoek, als de kwalificatie 'ontplof' ook geblokt wordt. JetzzDG 18 aug 2013 12:41 (CEST)
  • Sonuwe:  Uitgevoerd, The Banner:  Uitgevoerd en Tjako:   Niet uitgevoerd.
  • Als Sonuwe en The Banner zich als kleuters willen gedragen met gezeur, geklier en zuigende bijdragen, doen ze dat maar offwiki. Beiden geblokkeerd vanwege verstoring van de werksfeer. Via de verhogingsregel komt het neer op 1 week voor Sonuwe en drie maanden voor The Banner. Als ze terugkomen, kunnen ze zich wellicht met de encyclopedie bezighouden, ipv de energie van anderen te verspillen.
  • Tjako is al geblokt sinds de gewraakte dits, een blok-op-blok is niet nodig.
  • CaAl (overleg) 18 aug 2013 13:48 (CEST)
   •   Opmerking De blokkade van Tjako was al afgelopen tijdens de afhandeling van dit verzoek. EvilFreD (overleg) 18 aug 2013 13:52 (CEST) Overigens staan de sjabloontjes uitgevoerd en niet uitgevoerd in de verkeerde volgorde. Verwarrend
    • Dank, dat had ik niet goed opgeschreven. Ik bedoelde dat Tjako al een blokkade heeft gehad vanwege verstorend gedrag. Ik ga hem niet blokkeren voor edits van voor die blokkade; als het goed is heeft de blokkade namelijk een gedragsbijsturend effect gehad. CaAl (overleg) 18 aug 2013 13:55 (CEST)
   •   Opmerking re   Opmerking Dat wou ik ook net schrijven. Ik zal overigens definitief vertrekken, dus blokkeren of verdubbelen is dan ook niet meer nodig, maar mag uiteraard. Ik was niet netjes tegen Sonuwe. En Sonuwe niet tegen mij. Een verklaring zal ik zo op mijn OP schrijven. Dat ik 'verstorend gedrag' vertoon zal ik maar als een grove misinschatting van deze moderator bezien en hier laat ik het op deze plek bij. Zie zometeen mijn OP maar. Groet, Tjako   (overleg) 18 aug 2013 13:59 (CEST)
 •   Opmerking Eén van The Banners bijdragen waar Sonuwe naar verwijst is door The Banner zelf één minuut na plaatsing alweer verwijderd. Sonuwe laat het na dit hier te vermelden. Resteert de 'cupcakejes-opmerking'; iemand daar (drie maanden) voor blokkeren is absurd. Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 18 aug 2013 14:10 (CEST)
Het vermoeden rijst dat hier slechts de laatste druppel in een volle emmer gesignaleerd is, en dat het besluit vooral gebaseerd is op langdurig hardnekkig getreiter, waarvan de voorbeelden voor het oprapen liggen, b.v. hier en hier of hier. Als dit vermoeden juist is, was het misschien handig geweest als CaAl dat uitdrukkelijk vermeld had. Paul K. (overleg) 18 aug 2013 14:27 (CEST)
Je kennelijk niet te onderdrukken drang om ook dit RegBlok-verzoek weer op jezelf (i.c. jouw conflictje met The Banner) te betrekken -- eergisteren deed je dit bij een ander RegBlok-verzoek ook al -- is aandoenlijk maar begint ook irritant te worden. Je 'vermoeden' is bovendien op lucht gebaseerd; CaAl verwijst in zijn motivatie naar de discussie(s) tussen Sonuwe en The Banner, niet naar Paul K.
Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 18 aug 2013 14:47 (CEST)
 • Aanvulling: blokkade The Banner ingetrokken; het bleek dat hij zelf zijn misplaatste edit al direct verwijderd had. Zie ook hier. CaAl (overleg) 18 aug 2013 15:30 (CEST)

Dit snap ik even niet... The Banner Overleg 18 aug 2013 20:33 (CEST)

Gedupeerde Unive

Dat is veel te lang gelden om een checkuser te doen.  Groucho NL overleg 18 aug 2013 12:20 (CEST)
Oh, pardon, ik wist niet dat daar een grens aan zat. Wat is de maximale tijd dat men terug kan kijken? Spraakverwarring (overleg) 18 aug 2013 12:25 (CEST)
Een half jaar. Daarnaast, Univé is een grote verzekeraar, die hebben ongetwijfeld wel meer dan 1 ontevreden klant. Dat zowel het IP als deze gebruiker ontevreden zijn, lijkt me onvoldoende aanleiding voor een check of ze dezelfde persoon zijn (als dat nog zou kunnen). CaAl (overleg) 18 aug 2013 13:05 (CEST)
Ja, grote bedrijven zullen inderdaad wel meer dan één ontevreden klant kennen, daar heeft u een punt. Dank voor de uitleg over de checkuser-termijn! Spraakverwarring (overleg) 18 aug 2013 13:58 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd Gebruiker is aangesproken en verzocht een andere naam te kiezen. De richtlijnen voor ongewenste gebruikersnamen verbieden dit echter niet. CaAl (overleg) 18 aug 2013 18:08 (CEST)

Capaccio

Capaccio (overleg | bijdragen | bloks) wegens het voeren van een BWO hier en hier. Waar twee vechten hebben twee schuld. Dus dan moet niet één partij geblokt worden. JetzzDG 18 aug 2013 18:04 (CEST)

Ocharme, het probleem is dat Wolf geen oren heeft naar de argumenten die gegeven worden. Dat zal helaas zo blijven en ik voorspel dus nog veel ergere conflicten dan dit als er niets ondernomen wordt. - C (o) 18 aug 2013 18:06 (CEST)
 • [na bwc]   Niet uitgevoerd Je nam hier zelf ook deel aan het BWO. Het is niet zo netjes om een 'tegenstander' in een BWO een blok aan te willen smeren zonder dat je je eigen rol in deze erkent. CaAl (overleg) 18 aug 2013 18:07 (CEST)

(verzoek door JetzzDG heringediend; weer naar 'afgehandelde verzoeken' verplaatst door Mathonius 18 aug 2013 18:15 (CEST))

JetzzDG

JetzzDG (overleg | bijdragen | bloks) doen we hem zo... Wegens het deelnemen aan een BWO graag één week verplichte wikibreak (sjablonen zijn al geplaatst). Gelieve uitvoeren, maak er anders maar een WP:PUNT overtreding van ofzo... JetzzDG 18 aug 2013 18:10 (CEST)

 •   Niet uitgevoerd: dit is niet handig. Het is hoog tijd om deze situatie te de-escaleren. Wees verstandig en bedaar alsjeblieft. Mathonius 18 aug 2013 18:15 (CEST)

Capaccio (2)

Andere feiten, ander verzoek. Gelieve een blokkade voor Capaccio wegens deze opmerking jegens Wolf Lambert (waarvoor hij eerder een moderatorafzetting aan zijn broek kreeg) en deze bewerking waarmee hij zijn moderatorknopjes misbruikt. In de afgelopen 3 maanden is reeds een afzettingsprocedure geweest, waardoor ik deze niet kan opstarten, dit is dan ook de enige optie. Groeten, JetzzDG 18 aug 2013 18:30 (CEST)

 •   Niet uitgevoerd: de-escalatie heeft logischerwijs mijn voorkeur, dus ik stel voor het bij deze waarschuwing (zie ook het kopje erboven) te laten en weer verder te gaan met het encyclopedische werk. Mathonius 18 aug 2013 18:32 (CEST)
NB: Capaccio heeft zelf de 'knopjesmisbruikedit' teruggedraaid nadat hij erop attent gemaakt was dat die pagina inmiddels beveiligd was. CaAl (overleg) 18 aug 2013 18:55 (CEST)
Het gebruik van de terugdraairechten in een BWO is ook misbruik van rechten. Deze zijn louter bedoeld om vandalisme mee terug te draaien. JetzzDG 18 aug 2013 18:57 (CEST)
Heeft hij de rollback-functie gebruikt dan? Ik zie toelichtingen bij iedere terugdraai-actie van Capaccio en dat kan met Rollback helemaal niet. EvilFreD (overleg) 18 aug 2013 19:06 (CEST)

Deblokkade Wolf Lambert

Zo dan? Deblokkadeverzoek 5 deze week Capaccio kan niet geblokkeerd worden wegens het deelnemen aan dezelfde BWO's, een PA en misbruik van zijn moderatorknoppen, maar Wolf kan dit wel? Een blokkadeverzoek tegen alle andere deelnemers (include mijzelf) wordt afgewezen, dus dan is het oneerlijk om Wolf Lambert hier wel voor te blokkeren... Simpele redenering, weinig andere woorden aan vuil maken. JetzzDG 18 aug 2013 18:37 (CEST)

 •   Neutraal Ik zou hier heel graag steun voor uitspreken (als coach zijnde) en het is wellicht vreemd dat ik dat niet doe, maar ik denk dat Wolf zelf ook debet is aan de blokkade en dat hij zich goed genoeg in de gelegenheid bevond om deze blokkade te verhelpen. Wel het volgende ter overweging: Bij herhaling of na soortgelijk wangedrag kán een verhoging van de blokkeertermijn worden toegepast. EvilFreD (overleg) 18 aug 2013 18:49 (CEST)
 •   Opmerking. Wolf Lambert was reeds gewaarschuwd, Capaccio nog niet. Dit was in mijn ogen de beste aanpak van het probleem, nadat ik de pagina voor rollbackaanmeldingen had beveiligd (een overlegpagina kan logischerwijs niet zo gauw beveiligd worden). Ik weet niet of nog meer blokkades of deblokkades een oplossing dichterbij brengen. Mocht een nadere toelichting van mij gewenst zijn, dan verneem ik dat graag. Mathonius 18 aug 2013 20:39 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd Ten eerste was er geen misbruik van modknoppen, zie ook het kopje "Capaccio (2)". Ten tweede: Wolf was meermalen gewaarschuwd, Capaccio niet. Dat Capaccio geen blokkade kreeg hoeft dus niet te betekenen dat Wolf er daarom ook geen hoeft te krijgen. CaAl (overleg) 18 aug 2013 22:04 (CEST)

(volgende reacties verplaatst naar overlegpagina op 18 aug 2013 23:25 (CEST))

Paul K.

Daarnaast wordt de maatregel waarin wordt gesteld dat zowel Paul K. als Kalsermar zich alleen op een beleefde, zakelijke en inhoudelijke manier mogen uitlaten, aangescherpt. Beide gebruikers wordt het uitdrukkelijk verboden om zich op een denigrerende of anderszins negatieve manier uit te laten over elkaar en/of andere - al dan niet bij naam genoemde - medegebruikers. Dit geldt nadrukkelijk voor alle bewerkingen die Paul K. en Kalsermar doen.

Ondanks deze uitspraak heeft deze gebruiker mij vandaag vele malen van treiteren en/of pesten beticht -- zonder meer een negatieve uitlating over een andere gebruiker. Bij de eerste keer dat Paul K. dit deed ("doorzichtige treiter-actie") gaf ik direct aan hier geen prijs op te stellen ("Er is hier geen sprake van treiteracties, gelieve dit niet te herhalen aangezien het een negatieve en denigrerende opmerking is."). Desondanks herhaalde Paul K. dit nog hier ("pestgedrag") en hier ("treiteren"). Opnieuw gaf ik aan dit niet op prijs te stellen en vroeg ik hem (opnieuw) hiermee te stoppen (zie hier, "Dat je blijft herhalen dat ik jou zou pesten/treiteren/etc., ondanks dat ik hierboven al heb aangegeven wat mijn motieven zijn, is m.i. in strijd met de voor jou geldende ArbCom-uitspraak die het je verbiedt om je negatief/denigrerend over anderen uit te laten. Ik blijf je niet verzoeken om hiermee op te houden, dus hierbij de laatste waarschuwing; laten we het over de inhoud van het artikel hebben, niet over elkaar."). Vervolgens vroeg ik Paul K. hier ook om op zijn eigen overlegpagina (zie hier). Dit werd door Paul K. gelezen en verwijderd (zie hier) om kort daarna op de overlegpagina van BlueKnight -- waar inhoudelijk overleg plaatsvond over een artikel -- mij indirect en zogenaamd subtiel opnieuw van pesten te betichten (zie hier, "pestgedrag"). Dit is de zoveelste overtreding van de voor Paul K. geldende ArbCom-uitspraak (en bovendien erg hinderlijk voor het overleg aangezien het steeds over mij gaat i.p.v. over de inhoud).

Gelieve een blokkade op te leggen wegens het overtreden van de ArbCom-uitspraak. Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 19 aug 2013 00:13 (CEST)

(tussentijdse reacties verplaatst naar overlegpagina)

  Niet uitgevoerd - Uiteraard niet uitgevoerd. Aanvraag was in de eerste plaats afkomstig van gebruiker die heeft aangegeven vertrokken te zijn (niet ontvankelijk). Bovendien overtreedt de beklaagde de uitspraak niet. Aanvragen van blokkeringen tegen tegenstanders in een conflict hebben al een hele lange geschiedenis van niet de oplossing te zijn voor conflicten dus ook in dit geval niet gehonoreerd.  Wikiklaas  overleg  19 aug 2013 02:50 (CEST)

(volgende reacties verplaatst naar overlegpagina)

RoosRoos Uitgevers BV

JVcorporations

Fortdehel

Studievereniging AKT

Claire de Burbure

Claire de Burbure (overleg | bijdragen | bloks) - wegens vandalisme (bijvoorbeeld Oostkamp) en het aanmaken van een pagina als Familie de Keyser die geheel uit onwaarheden bestaat. Paul Brussel (overleg) 21 aug 2013 14:35 (CEST)

 •   Niet uitgevoerd - De bewerkingen op Oostkamp zijn kennelijk een aanpassing aan de actualiteit. Dat daarbij anders dan gewoon titels werden toegevoegd is een beginnersfout, geen vandalisme. Het artikel over de familie De Keyser is volgens de reguliere procedure op de beoordelingslijst gezet. Als eerder copyvio wordt aangetoond, of volslagen onzin wordt aannemelijk gemaakt, dan kan het nuweg. Ik zie geen bewerkingen van dit account die een blokkering noodzakelijk maken. Op de OP staat nog geen overleg, uitsluitend de aankondiging van dit verzoek. Als de gebruiker bonafide is, wat niet valt uit te sluiten, dan zal die aankondiging als een donderslag bij heldere hemel zijn gekomen.  Wikiklaas  overleg  21 aug 2013 14:51 (CEST)
  • (discussie verplaatst door C (o)22 aug 2013 18:09 (CEST))

Are to Run

PWester

PWester (overleg | bijdragen | bloks) — voor het blijven voeren van een BWO op mijn OP, met als reden steeds dat "kinderen het niet voor het zeggen hebben" en dat ik me maar moet aanpassen omdat ik nog een kind ben. Op Wikipedia staat nergens dat die regel geldt, en dit soort beoordelen op leeftijd is je reinste onzin. En begin nu niet met "doe wat je coach zegt", want mijn coach nota bene stelt terecht de volgende vraag:

 

Kunt u mij eens wijzen waar het vermeld staat dat Wikipedia een volwassenenwebsite is of dat volwassenen het hier voor het zeggen hebben? Het tegendeel lijkt me zelfs het geval. Wikipedia is door iedereen bewerkbaar. Daar vallen minderjarige gebruikers dus ook onder.

 
— EvilFred op mijn OP

Een paar lijnen geleden en in mijn bewerkingssamenvattingen had ik die vraag ook al gesteld, maar deze werd genegeerd. mountainhead / ? 24 aug 2013 10:13 (CEST)

Een blokkering lijkt me niet nodig. PWester heeft inmiddels het overleg opgezocht. Wel adviseer ik PWester met klem aan zijn terugdraaiactie op de OP van Wolf te beargumenteren in plaats van te beweren dat Wikipedia "een volwassenwebsite" is of dat "volwassenen het hier voor het zeggen hebben" (of anders dát te onderbouwen). EvilFreD (overleg) 24 aug 2013 10:09 (CEST)
PWester heeft inderdaad begonnen met overleg. Maar zijn argumenten slaan werkelijk nergens op. Dan kun je net zo goed niet overleggen. mountainhead / ? 24 aug 2013 10:14 (CEST)

Zie mijn recente wijzigingen op de overlegpagina van Wolf en zie ook mijn uitleg hier. Wolf speelt volwassenen tegen elkaar uit om hier lekker te kunnen spelen. Als de coach daar niet adequaat mee omgaat, kan er beter een coach op gezet worden die zelf kinderen in de leeftij van 12 heeft. PWester (overleg) 24 aug 2013 10:28 (CEST)

Heel lollig PWester. Ik lach me dood. Ik ben een klein kindje dat van spelen houdt. (sarcasme) mountainhead / ? 24 aug 2013 10:34 (CEST)
  Niet uitgevoerd. De bewerkingsoorlog is door PWester gestaakt en hij is nu een discussie begonnen op de overlegpagina van Wolf Lambert – of de argumenten valide zijn of niet is hier niet ter zake. Ik verzoek PWester wel zijn toon te matigen: in een bewerkingsoorlog argumenten aanvoeren als "Je past je maar aan" en "Kinderen hebben het hier niet voor het zeggen" is ongewenst. Hiermee wordt alleen olie op het vuur gegooid. JurriaanH overleg 24 aug 2013 10:30 (CEST)

GroeneHartZiekenhuis

Brimz

 • Brimz (overleg | bijdragen | bloks) vanwege het hinderlijk volgen van Wolf Lambert, aanpassen van edits ([[44]]) en editwarren op Vampire Weekend. Op zo'n manier krijgt zijn coach nimmer de kans invloed uit te oefenen en Wolf bij te sturen. The Banner Overleg 26 aug 2013 18:25 (CEST)
  •   Tegen, volgens mij haalde juist Wolf de reactie van Brimz weg op zijn OP. Dat kun je ook zien als een vorm van bewerking in iemands commentaar. Sjoerd de Bruin (overleg) 26 aug 2013 18:28 (CEST)
   •   Niet uitgevoerd - Er is geen reden om hier te blokkeren. Wat betreft de 'bewerking' is het juist Wolf die zelf bewerkingen ongedaan maakt. Van een editwar zou ik niet spreken, want er was nog geen consensus en Wolf weigert pertinent te overleggen. - C (o) 26 aug 2013 18:31 (CEST)
    • Als iemand consequent alles afkeurt is het overleg snel gedaan. En Brimz hakt met name. The Banner Overleg 26 aug 2013 18:38 (CEST)

Je bent wat snel en ik had wat dingen vergeten. Gaarne heroverweging op grond van de volledige aanvraag:

 • Brimz (overleg | bijdragen | bloks) vanwege het hinderlijk volgen van Wolf Lambert (o.a. Vimeo, YouTube, Ezra Koenig, Melkrock Tielt, hier en hier) , aanpassen van edits ([45]) en editwarren op Vampire Weekend. Op zo'n manier krijgt zijn coach nimmer de kans invloed uit te oefenen en Wolf bij te sturen. The Banner Overleg 26 aug 2013 18:25 (CEST)
  • Brimz mag inderdaad onderhand wel eens worden afgeremd. Steeds zit hij met de pantoffel in de hand Wolf achterna. Nergens goed voor, zeker niet voor de encyclopedie. Glatisant (overleg) 26 aug 2013 18:40 (CEST)
  •   Voor heroverweging van dit verzoek. De Wikischim (overleg) 26 aug 2013 19:37 (CEST)
   • Wat is dit voor een heksenjacht op Brimz. Ik zie TheBanner geen assistentie verlenen om WolfLambert eens over te halen fatsoenlijk bij te dragen aan wikipedia. Maar wel herhaaldelijk de kant kiezen van wat hij blijkbaar de underdog beschouwt zonder zich in de situatie te hebben verdiept. Wat betreft de rol van de vermeende coach: geen enkele kans. Wordt straal genegeerd door WolfLambert. VanBuren (overleg) 26 aug 2013 20:14 (CEST)
    • Jij zit Wolf net zo hard op z'n nek. En EvilFred is pas de 18e augustus aangetreden als coach. The Banner Overleg 26 aug 2013 22:16 (CEST) Kletskoek. Geef even een lijstje. VanBuren (overleg) 27 aug 2013 20:43 (CEST)
    •   Niet uitgevoerd - Ik heb het heroverwogen. Iemand blokkeren vanwege hinderlijk volgen kan niet volgens de richtlijnen. Dat zou alleen kunnen als er een ArbComuitspraak was die dat aan Brimz verbiedt. Bij bewerkingsoorlogen is het gebruikelijke recept dat het artikel op slot gaat, niet dat een van beide partijen wordt geblokkeerd, tenzij een van de twee een vandaal is. Dat recept is ook in dit geval gevolgd. Wat verder duidelijk is, is dat het nodig is dat Wolf Lambert zeer kritisch gevolgd wordt. Zelf zou ik andere woorden kiezen dan Brimz en niet meegaan in een bewerkingsoorlog. Maar Brimz is hier niet degene die de problemen veroorzaakt, hooguit degene die niet weet hoe een conflict te de-escaleren. Er ligt een compleet slagveld rondom Wolf Lambert. Het zou wat raar zijn om dan specifiek Brimz aan te wijzen als degene die dat had kunnen voorkomen of zelfs als degene die het heeft veroorzaakt, en dus ter bescherming van de encyclopedie tijdelijk uitgeschakeld moet worden.  Wikiklaas  overleg  26 aug 2013 20:15 (CEST)
     • Na BWC, ik wou ongeveer dezelfde afhandeling doen als Klaas. De arbcom was in haar uitspraak van 17 aug duidelijk: iemand volgen kan nodig zijn voor de kwaliteit van de encyclopedie, en Wolf heeft het er zelf naar gemaakt dat hij gevolgd wordt. Brimz werd verzocht niet op elke slak zout te leggen door de Arbcom Dat verzoek wil ik bij deze best herhalen, maar een blokkade slaat nergens op. CaAl (overleg) 26 aug 2013 20:19 (CEST)
      • Zou jij niet zenuwachtig worden wanneer er zo'n hele horde alles wat je doet terugdraait of becommentarieert? De volgers zouden voor het gemak hun kritiek en opmerkingen eerst bij zijn coach kunnen droppen in plaats van hem zo agressief te benaderen. Dat zal vast meer effect hebben dan hem najagen. The Banner Overleg 26 aug 2013 22:16 (CEST)
       • De reactie die veel mensen vertonen wanneer ze zenuwachtig worden is om even pas op de plaats te maken en te bezien waar die zenuwachtigheid vandaan komt of wat het is in hun eigen gedrag dat bij andere mensen kennelijk irritatie veroorzaakt. Er is niks mis met een beetje zenuwachtigheid.  Wikiklaas  overleg  27 aug 2013 01:11 (CEST)

Jamalmorrien2

Jamalmorrien2 (overleg | bijdragen | bloks) - Oncontroleerbare bewerkingen met spelfouten via mobiel. Reageert niet op waarschuwingen of verzoeken. ErikvanB (overleg) 26 aug 2013 20:59 (CEST)

Wolf Lambert

Vraag om verduidelijking: Kleuske - is dit een verzoek voortvloeiende uit de arbcomuitspraak hier waar staat Tevens verzoekt de Arbitragecommissie de umoderatoren gedurende deze periode af te zien van het toepassen van de verhogingsregel, behoudens extreme gevallen, en in plaats daarvan kortere blokkades op te leggen bij wijze van time-out, zodat gebruiker EvilFreD in de gelegenheid wordt gesteld om de situatie met Wolf Lambert te bespreken.?   MoiraMoira overleg 27 aug 2013 20:08 (CEST)ik geloof dat dat icoongedoe hier ook niet echt gewenst is dus heb even het normaal in gebruik zijnde opmerkingssjabloon geplaatst bij de opmerking van Wolf
Euh... Wat? Dus ik word gewoon geblokt als "time-out" voor overleg mijn coach? Sorry hoor mensen maar dat is erover. Ik moet éérst overleggen met mijn coach natuurlijk. mountainhead / ? 27 aug 2013 20:10 (CEST)
  Steun - vanwege deze bewerking, wie op wraak uit is, diskwalificeert zich van het werken op een samenwerkingsproject als Wikipedia. - Brimz (overleg) 27 aug 2013 20:12 (CEST)
Mens toch, dat was ironisch. Natuurlijk ben ik niet uit op wraak. Maar naar het schijnt begrijpt men geen ironie. mountainhead / ? 27 aug 2013 20:21 (CEST)
  Opmerking - Ik begrijp de irritatie. Ik ontkom er zelf ook niet aan weerstand te voelen als er op een normale vraag een brutaliteit komt ("zoek het zelf maar uit") in plaats van een welwillend en behulpzaam antwoord, en als hij zelfs na een waarschuwing een bewerkingsoorlog verdergaat, luttele minuten nadat de beveiliging eraf gaat op een artikel dat hij nota bene zelf ter review aanbood. Wolf een dag of enkele dagen blokkeren heeft geen zin. Het gaat daarna weer even hard verder. Anderzijds weet ik dat Wolf nog maar net terug is van vakantie en de coaching door EvilFreD effectief nog maar net loopt. EvilFreD liet me weten gisteren een lang en ernstig gesprek met Wolf te hebben gevoerd over bewerkingsoorlogen. Mijn voorkeur gaat ernaar uit om die poging wat langer kans van slagen te geven. Ik wil dat niet aan de gemeenschap opdringen, daarom geef ik hier alleen een mening en handel ik niets af.  Wikiklaas  overleg  27 aug 2013 20:13 (CEST)
 •   Opmerking Hoewel ik in geen enkel conflict met deze gebruiker betrokken ben begin ik mij langzaam af te vragen of dit project niet beter af is als we definitief afscheid van hem gaan nemen. Inmiddels zijn verschillende collega's druk in de weer om alle rotzooi die hij steeds weer aanricht op orde te brengen en ik complimenteer diegenen die trachten om hem met argumenten binnen de lijnen van wat wenselijk is te houden. Ik zie echter geen enkel begrip of vooruitgang, in tegendeel zelfs, alles moet en zal volgens de Wet van Wolf. Ook in de toekomst verwacht ik geen verbetering, de inzet van een coach ten spijt. En niemand maakt mij wijs dat ik de enige ben die zich aan zijn gedrag ergert. --RenéV (overleg) 27 aug 2013 20:14 (CEST)
  • Heel grappig hoor, de "wet van Wolf". De grootste zever die ik ooit heb gehoord benoemde ik eerder al, maar dit komt er dicht bij in de buurt. mountainhead / ? 27 aug 2013 20:21 (CEST)
@Moira: Nee. Dit is een verzoek van een gewone gebruiker ter bescherming van de encyclopedie. Vijf bewerkingsoorlogen zijn welletjes. Mijnheer mag even buiten spelen. In het bos lelijke dingen roepen en tegen bomen plassen. Hier verstoort hij de opbouw van de encyclopedie in hoge mate. Kleuske (overleg) 27 aug 2013 20:15 (CEST)
Mag ik eerlijk zeggen dat ik er genoeg heb dat iedereen mij als kind behandelt? mountainhead / ? 27 aug 2013 20:21 (CEST)
Joh, gedraag je dan ook een keer volwassen! --RenéV (overleg) 27 aug 2013 20:22 (CEST)
Ja dat mag je eerlijk zeggen. Mogen anderen dan ook eerlijk zeggen dat ze genoeg van jou gedrag hebben? M.vr.gr. Brimz (overleg) 27 aug 2013 20:24 (CEST)
 • [na meerdere bwc] Kleuske geeft aan dat ze dit als "gewone gebruiker" vraagt, ik lees dat dus als niet namens de arbcom. De arbcom heeft ons inderdaad verzocht om niet de verhogingsregel toe te passen; dus om een blokkade van 1 dag uit te delen. Aan de ene kant ben ik geneigd om het te honoreren - het lijstje conflicten waarin Wolf verzeild raakt begint belachelijk groot te worden (niet in elk conflict is Wolf de enige schuldige of de hoofdschuldige; maar in meerdere wel). Aan de andere kant zie ik ook, tergend langzaam, verbeteringen in Wolfs gedrag. Zo heeft hij, na lang aandringen van zijn coach en andere gebruikers, de conclusie op Wikipedia:Opinielokaal/Blokkades ontdaan van de ergste POV. Blijkbaar heeft de coaching toch enig effect. Omdat ik bang ben dat een blokkade ervoor zorgt dat we terug bij af zijn   Niet uitgevoerd. Mocht Wolf deze afwijzing interpreteren als een vrijbrief om op de huidige voet door te gaan, dan zal het verzoek alsnog uitgevoerd worden. Wolf: dit is je laatste kans; één bwo of uitval richting andere gebruiker, en je ligt er voor een dag uit. CaAl (overleg) 27 aug 2013 20:16 (CEST)
Waarom wordt er in hemelsnaam zoveel energie gestoken in deze knul die om de haverklap laat blijken niet klaar te zijn voor het bijdragen aan artikelen in wikipedia? Kan dit circus eindelijk eens afgelopen zijn? VanBuren (overleg) 27 aug 2013 20:20 (CEST)
Als de hele gemeenschap er zich mee blijft bemoeien als een stelletje aasgieren op iedere edit van Wolf afvliegt, schiet het niet erg op met de coaching. Wolf heeft uiteraard zelf de problemen op zijn hals gehaald, maar door er met zijn allen omheen te gaan staan wordt het voor mij zeer moeilijk om hem te benaderen. Ga eens een beetje aan de kant, met andere woorden. Dan kan ik er bij. EvilFreD (overleg) 27 aug 2013 20:28 (CEST)
Ik heb de indruk dat je inspanningen, dan wel gedaan (dank daarvoor), niet duidelijk en transparant naar de gemeenschap zijn gecommuniceerd. VanBuren (overleg) 27 aug 2013 20:46 (CEST)
  Uitgevoerd - Zelfs na de waarschuwing van CaAl doorgaan. Time-out van een dag.  Wikiklaas  overleg  27 aug 2013 20:30 (CEST)
@VanBuren:Precies. Kleuske (overleg) 27 aug 2013 20:44 (CEST)

Poepscheetboer

Brackson holland

Alexparent2004

Alexparent2004 (overleg | bijdragen | bloks) - Verstoring/bedreiging van de werksfeer: gebruiker wijzigt al enkele weken statistieken op vliegtuigartikelen, zowel geregistreerd als via dynamische IP-adressen. Gebruiker geeft daarbij geen bronnen op. Veel van deze wijzigingen blijken niet overeen te komen met bronnen die online raadpleegbaar zijn of zijn anderszins aantoonbaar onjuist. Gebruiker weigert structureel het overleg aan te gaan. Verzoek om een blokkade voor onbepaalde duur althans een duur door de uitvoerend moderator te bepalen. Woodcutterty (overleg) 30 aug 2013 15:57 (CEST)

 •   Uitgevoerd. Blijkt inderdaad (zie checkuserresultaat) zowel ingelogd als oningelogd langdurig schade aan de encyclopedie te hebben toegebracht. Account voor onbepaalde tijd geblokkeerd - gebruiker kan reageren op diens overlegpagina desgewenst. Artikelbijdragen worden nog nagelopen en indien opportuun worden lemmata i.v.m. het hoogdynamische karakter van de ip-adressen tijdelijk semibeveiligd. Deze artikelen worden tevens geplaatst op de volglijst in het live wijzigingencontrolekanaal.   MoiraMoira overleg 30 aug 2013 16:49 (CEST)

Beutyblogger

Beutyblogger (overleg | bijdragen | bloks) - Voortdurend vandalisme. EvilFreD (overleg) 30 aug 2013 21:08 (CEST)

 •   Uitgevoerd - blokkade voor onbepaalde tijd gegeven. --Wiki13 (overleg) 30 aug 2013 21:10 (CEST)

Wendyvanwanten69

Woodcutterty

Kan iemand deze gebruiker tot de orde roepen? Ik laat me nu eenmaal niet graag uitschelden. Zie deze PA waar Woodcutterty mij uitscheldt en een editwar start. Finishing Touch (overleg) 1 sep 2013 17:09 (CEST)
Tussenliggend en hiernavolgend overleg verplaatst naar overlegpagina. 1 sep 2013 21:28 (CEST)

  •   Niet uitgevoerd - Iemand een grapjas noemen is geen PA. Ik zie geen blokwaardig gedrag. - C (o) 1 sep 2013 17:12 (CEST)

Andy74 (overleg | bijdragen | bloks)

Herhaald geklieder op Isolde Lasoen na diverse waarschuwingen, zowel on-wiki als via OTRS - Jcb - Amar es servir 1 sep 2013 21:50 (CEST)

  Uitgevoerd, blokkade van drie dagen. Ik had de berichten op OTRS ook gezien; eerst maar eens fatsoenlijk overleggen. Trijnsteloverleg 1 sep 2013 21:56 (CEST)

Peter b

Peter b (overleg | bijdragen | bloks) Om dit een PA te noemen is een understatement. Dit heeft niets meer met goed fatsoen te maken. The Banner Overleg 2 sep 2013 23:46 (CEST)

  •   Niet uitgevoerd - Ik had Peter b al even niet meer op deze pagina's gezien en dacht eigenlijk dat hij op vakantie was. Dat kan redelijk kloppen met zijn overige bijdragenpatroon. Kennelijk las hij een paar dagen na terugkomst iets en vergat tot tien te tellen voor hij zijn reactie opsloeg. De plek waar hij dat deed wordt door niet veel mensen meer gelezen. Om nu een Barbara Streisand-effect te voorkomen, waarbij alsnog iedereen er kennis van gaat nemen, lijkt het me wijs dit snel af te handelen en uit het zicht te plaatsen. Aangezien The Banner zelf niet wordt aangesproken en ook geen betrokken partij is, wordt hij hiermee niet benadeeld, en lijkt me dat ook geen probleem. Wat mij betreft zou het wijs zijn om hier geen verdere aandacht aan te schenken.  Wikiklaas  overleg  3 sep 2013 03:16 (CEST)
   • Wat een kulargumentatie. Het uitkafferen van mensen die hier weinig zijn is dus toegestaan? The Banner Overleg 3 sep 2013 11:06 (CEST)
    • Als je zelf een poging had gedaan om uit te leggen op welke manier de opbouw van de encyclopedie hiermee verstoord werd, dan had je vermoedelijk al voordat je op "Pagina opslaan" klikte ingezien dat dit hele verzoek overbodig was.  Wikiklaas  overleg  4 sep 2013 13:36 (CEST)
     • Persoonlijke aanvallen dragen bij aan een negatieve stemming, en een negative stemming verstoort de opbouw van de encyclopedie omdat mensen hun energie dan op iets anders richten dan het verbeteren van lemma's. Dat een moderator dat niet zelf kan bedenken, en dat deze PA niet wordt bestraft, is eigenlijk een schande. 24.132.94.37 6 sep 2013 09:44 (CEST)

Wat mij betreft is hetgeen The Banner naar verwijst beslist blokwaardig, dit verzoek had dus best ingewilligd mogen worden. Overigens ook mee eens dat hiermee een Barbara Streisand-effect is gecreëerd, handiger was wellicht geweest als Peter alleen op zijn eigen OP was aangesproken. De Wikischim (overleg) 6 sep 2013 19:18 (CEST)

Keljaneekeljaabc

Keljaneekeljaabc (overleg | bijdragen | bloks) voegt enkel foutieve informatie toe aan voornamelijk wielren- en tennisartikelen, met name in statistieken. Onder andere op Bert Grabsch, Carlos Berlocq, Martin Velits. --Meerdervoort (overleg) 3 sep 2013 19:05 (CEST)

Fijn dat iemand de moeite genomen heeft om de bijdragen te controleren. Ik had ook al zo het idee dat het hier om een ingelogde vandaal ging maar had nog geen tijd gevonden om de bewerkingen te controleren. EvilFreD (overleg) 3 sep 2013 19:23 (CEST)
 •   Uitgevoerd - zag op IRC langskomen dat-ie ook hier was geplaatst maar verzoek was al ingewilligd. Ingelogde vandaal. Geen enkele intentie tot constructief werken te bespeuren: uitsluitend gegevens in tabellen in onzin veranderen.  Wikiklaas  overleg  3 sep 2013 19:27 (CEST)

Tdfjonasclauw

Tdfjonasclauw (overleg | bijdragen | bloks) Heeft tot nu toe drie hoaxartikelen aangemaakt, waarvan er al twee door de controle waren geslipt. Zie Veurnse Pijl, Grote Prijs Veurne‎ en Ronde van Veurne. Zie ook 213.118.66.23 (overleg | bijdragen | bloks), ik neem aan dat dat dezelfde gebruiker is. Tekstman (overleg) 3 sep 2013 10:40 (CEST).

 •   Mee bezig - zo te zien een gebruiker die doorgaand fantasiezaken in lemmata plaatst alsmede bedrieglijk echt lijkende lemmata over aanmaakt. Wordt vervolgd. Nader onderzoek is gevraagd.   MoiraMoira overleg 3 sep 2013 12:51 (CEST)
  •   Uitgevoerd bewerkingsrechten account beëindigd; statisch IP-adres (bijbehorend cf cu resultaat) voor 1 jaar geblokkeerd.   MoiraMoira overleg 3 sep 2013 23:38 (CEST)

Faculty Association Asset

Faculty Association Asset (overleg | bijdragen | bloks) - OG + reclame. Kleuske (overleg) 4 sep 2013 15:12 (CEST)

Leuveldboomkwekerijen

Leuveldboomkwekerijen (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame - Kleuske (overleg) 7 sep 2013 12:01 (CEST)

 •   Uitgevoerd, softblock onbepaalde tijd. Wiki13 (overleg) 7 sep 2013 12:04 (CEST)

Olivier Bommel

Olivier Bommel (overleg | bijdragen | bloks) — Blijft mijn OP bestoken met dingen niet afgehandeld verklaren, sjablonen aanpassen, uitlokking van vanalles met soms zelfs blokkades tot gevolg en natuurlijk PA's. Hij draait mijn paweg-sjabloontoevoeging steeds terug, zie hier. (Woodcutterty en Natuur12 zijn het met me eens dat het om een PA gaat.) En de druppel is dat hij elke uitleg van mij ziet als een uitvlucht (met een willekeurig getal ervoor) en me dus nooit serieus neemt. Ik ga nu stoppen (of dat proberen) met terugdraaiingen, maar deze actie en alle andere slaan compleet nergens op. (Overigens heeft hij ook een geschiedenis van uitlokkingen en vervelend gedrag tegenover mij op IRC. Dit staat dan wel los van Wikipedia, maar ik wou het erbij vermelden.) mountainhead / ? 8 sep 2013 16:56 (CEST)


 • (na 2x bwc) Niet uitgevoerd. De bwo is inmiddels gestopt en de boodschap is nu inderdaad wel overgekomen. Zodra Olivier Bommel echter nog één stap in deze idiote bwo zet of er opnieuw om zoiets stompzinnigs eentje begint, volgt wat mij betreft wél een blokkade. Wolf Lambert zou er overigens goed aan doen zijn tenen wat in te korten. Wutsje 8 sep 2013 17:29 (CEST)

Piggy147

Piggy147 (nl-talk | nl-contribs | nl-blocks | CA | cross-wiki) - Spam(bot), zie hier. YoshiDaSilva (overleg) 9 sep 2013 08:13 (CEST)

Denekamp Undercover

Denekamp Undercover (overleg | bijdragen | bloks) - OG + ZP - Kleuske (overleg) 9 sep 2013 16:29 (CEST)

Diamant

Diamant (overleg | bijdragen | bloks) — lijkt de opvatting te hebben dat mijn coach eerst al mijn acties moet uitgebreid goedkeuren voor ik iets mag doen en draait anders steevast bij wijze van spreken elke bewerking terug. mountainhead / ? 10 sep 2013 21:15 (CEST)

 •   Niet uitgevoerd en   Uitgevoerd - uurtje time out voor WolfLambert zodat deze met zijn coach kan overleggen op zijn overlegpagina verder. Als coach meldt dat het genoeg is hoor ik het wel   MoiraMoira overleg 10 sep 2013 21:17 (CEST)

Discussie verplaatst naar overlegpagina

JongArt Music

JongArt Music (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame (voor gecontyracteerde musicus) Kleuske (overleg) 15 sep 2013 19:10 (CEST)

Ouddorp (2)

Ouddorp (overleg | bijdragen | bloks): Bij een checkuserverzoek op 10 mei 2013 blijkt dat Ouddorp misbruik heeft gemaakt van sokpoppen. Zijn accounts zijn daarom dezelfde dag geblokkeerd. Na een beroep op de ontsnappingsclausule wordt de blokkadeduur vastgesteld op 3 maanden. Ouddorp geeft in zijn beroep op de OC aan dat hij zich "meer [wil] concentreren op onderwerpen als de Nederlandse geschiedenis en lokale geografie dan op een gevoelig onderwerp als het Arabisch-Israelisch conflict" ([46]).

De sokpoppen in kwestie gebruikte Ouddorp om POV te pushen. Bij dat POV-pushen maakt hij niet alleen gebruik van sokpoppen, maar ook van andere ongewenste methoden waaronder bronmanipulatie, het toevoegen van onjuiste informatie, het verwijzen naar niet-bestaande bronnen, plagiaat en auteursrechtenschending (zie Gebruiker:MrBlueSky/Ouddorp).

Op 13 augustus is Ouddorps blokkade afgelopen. Al op 14 augustus gaat hij verder op een artikel dat hij voor zijn blokkade met verschillende sokpoppen gemanipuleerd heeft. Meteen plaatst hij ook weer onjuiste informatie: "Vrouwen hebben ook geen eigen identiteitskaart, maar zijn geregistreerd onder hun vader of echtgenoot [sic]", aldus Ouddorp. Dat is niet juist ([47], [48]). Daarnaast plaatst hij twee referenties die op dat moment al niet meer beschikbaar zijn en blijkbaar dus niet eens door hem bekeken zijn.

Op 16 augustus doet hij deze bewerking op Zomeruniversiade 2011, waarbij hij schrijft: " Het vrouwenvolleybalteam van Iran weigerde te spelen tegen het team van Israël en trok zich terug." Als hij de door hem toegevoegde referentie had gelezen, dan had hij misschien geweten dat het niet het vrouwenteam maar het mannenteam was en dat ze zich niet terugtrokken maar gediskwalificeerd werden ([49]).

Ook op 16 augustus deze wijzing - fout ( [50]). En deze wijzing - fout (en:Dalma Rushdi Malhas). Verder maakt hij de pagina Graf van Rachel aan. Dit hele artikel is problematisch. Voor de achtergrond van deze kwestie, zie Contested Mediterranean Spaces (pag. 276 en volgende, online te raadplegen). Zie ook de problemen met het Engelse artikel en de bijbehorende overlegpagina+archieven.

Op 3 september schrijft hij de steniging van Mona Mahmudnizhad in 1983 toe aan een campagne van de sjah Mohammed Reza Pahlavi - die echter al in 1979 afgezet was (Iraanse Revolutie). Op Du'a Khalil Aswadi ("7 maart 2007": klopt niet en Jezidi's zijn geen volk) plaatst hij vrolijk een link naar een haatsite.

Op 9 september plaatst hij deze toevoeging op Palestina (land). Hij stelt: "En de Sabeel Survey van 2006 vermeldt ook het opkomende moslimfundamentalisme als belangrijkste emigratiegrond". In het genoemde onderzoek ([51]) wordt echter gesteld: "It shows that a sum of 8% of the respondents attributed emigration to religious extremism as reported and discussed in accompanying article of Dr. Sabella. Although religious extremism counts for a small percentage as a cause of emigration, it cannot be ignored during a time marked with the rising wave of religious extremism in the area. Overall, the most inviting reason to emigrate is an economic one." (pagina 33, 34, zie ook pagina 61). Oftewel: de survey stelt het zo'n beetje tegenovergestelde van wat Ouddorp stelt. Ook wordt er in de survey helemaal niet over Moslimfundamentalisme wordt gesproken.

Omdat (1) de deblokkade van Ouddorp gebaseerd is op een toezegging die achteraf duidelijk weinig waard blijkt te zijn, (2) hij structureel onjuiste en misleidende informatie toevoegt en met bronnen knoeit, en (3) hij Wikipedia blijft misbruiken voor het verspreiden van zijn eigen POV, is een stevige blokkade volgens mij op zijn plaats. MrBlueSky (overleg) 12 sep 2013 14:29 (CEST)

  Niet uitgevoerd. Voornamelijk om procedurele redenen, namelijk WP:AGF. Tegelijkertijd constateer ik dat er 1) met eerder gemaakte afspraken door Ouddorp het handje te worden gelicht en 2) er door de gebruiker POV wordt toegevoegd waar de Wikipedia niet beter van wordt. Mocht collega Ouddorp hier weer in vervallen, raad ik de collega's sterk aan een verzoek bij de arbcom in te dienen voor een topic ban. Milliped (overleg) 13 sep 2013 15:33 (CEST)

Einde originele verzoek en afhandeling


Uit Millipeds reactie maak ik op dat hij meende dat mijn verzoek procedureel was. Misschien heb ik dat niet duidelijk genoeg verwoord, maar mijn verzoek is wel degelijk inhoudelijk. Ouddorps bewerkingsgedrag is structureel problematisch waar het gaat om de inhoud van artikelen en daarbij schendt hij fundamentele richtlijnen die betrekking hebben op de inhoud van artikelen, waaronder WP:NPOV, WP:GOO en WP:VER.
Omdat dit inhoudelijke problemen zijn, is een gang naar de arbcom geen optie: de arbcom behandeld geen inhoudelijke kwestiesArt. 1.4. Het is aan alle gebruikers in het algemeen, maar aan de moderatoren in het bijzonder om er op toe te zien dat de richtlijnen gehandhaafd worden. Waar het gaat om het blokkeren van gebruikers spreekt WP:RVM dan ook over bedreiging van de opbouw van de encyclopedie als mogelijke reden voor het langdurig blokkeren van een gebruiker.
Omdat Milliped zich bij zijn afwijzing voornamelijk heeft laten leiden door procedurele overwegingen, hoop ik dat hij er niet al te veel bezwaar tegen heeft dat ik dit verzoek opnieuw indien, ook op grond van een procedurele overweging, namelijk: de beslissing dit verzoek af te wijzen lijkt gedeeltelijk gebaseerd te zijn op de aanname dat een gang naar de arbcom hier tot de mogelijkheden behoort, iets wat dus helaas niet het geval is. Ik doe het niet graag, maar ik vind deze kwestie te belangrijk om het hierbij te laten. Daarom zou ik graag zien dat dit verzoek alsnog door meerdere moderatoren beoordeeld wordt. MrBlueSky (overleg) 13 sep 2013 23:29 (CEST)
Laat ik mij een beetje beetje verduidelijken: Ik ontken niet dat er inhoudelijk dingen mis zijn, ik geloof dat iedereen, Ouddorp incluis, ziet dat er PoV en GOO wordt toegevoegd en Ouddorp ontkent dat ook niet. Tegelijkertijd doet Ouddorp op andere plekkne wel degelijk nuttig werk voor Wikipedia, maar als het gaat om het Palestijns-Israelisch conflict of aanverwante onderwerpen schiet deze medewerker hardnekkig uit de bocht. Tegelijkertijd zijn _op dit ogenblik_ er geen urgente reden om Ouddorp te blokkeren, maar de kans op recidive, alle AGF ten spijt, lijkt me aanwezig. Ik kan als mod geen topic bans uitdelen. Ik vermoed dat de Arbcom het probleem van de POV pusherij et al ook inziet, het gaat niet over een conflict over de inhoud, maar over gebruikersgedrag en daar is de arbcom wel degelijk bevoegd. Ik gok dat een zaak vrij snel afgehandeld zou kunnen zijn, en het maakt het voor mods makkelijker om definitief in te kunnen grijpen als er een arbcom uitspraak. Ik heb geen groot probleem met een herbeoordeling, maar ik denk dat je Wikipedia een grotere dienst zou bewijzen door een arbcom verzoek in te dienen. Enfin, het ene sluit het andere niet uit natuurlijk. Milliped (overleg) 13 sep 2013 23:47 (CEST)
Milliped en anderen geven aan dat deze zaak mogelijk wel in aanmerking komt voor een arbcomzaak en dat mijn interpretatie van de arbcomreglementen op dat punt niet juist is. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de arbcom al eerder een topicban heeft opgelegd (daar had ik niet aan gedacht). Ik leg mij daarom alsnog neer bij de beslissing van Milliped en ik ga proberen een arbcomverzoek op te stellen. MrBlueSky (overleg) 15 sep 2013 22:12 (CEST)

Romaine

Romaine (overleg | bijdragen | bloks) - Hallo, ik vraag bij deze een waarschuwingsblokkade voor Romaine aan. Ik probeer aan Sjabloon:Sjablooninfo toe te voegen dat in sjablonen ook WP:TemplateData kan worden opgenomen (cf. Wikipedia:Opinielokaal/Templatedata in sjablonen) maar Romaine draait dit telkens terug. Hij had reeds eerder gesuggereerd dat hij al mijn bewerkingen in de sjabloonnaamruimte zou terugdraaien, en het lijkt er op dat hij dat nu dus ook doet. -- Stratoprutser (overleg) 16 sep 2013 19:36 (CEST)

Hallo Stratoprutser, Waarom zoek je nooit overleg? Zeker omdat je aangaf in de Kroeg dat je geen know-how hebt van sjablonen is het vreemd dat als andere gebruikers je terugdraaien dat je hun dan gaat terugdraaien zonder enige overleg of vraag waarom met verzoek om uitleg. Ook op de overlegpagina's van de betrokken pagina's zie ik je nooit. Je bent van harte welkom en ik leg je graag dingen uit!
Maar hierboven vertel je helaas maar de helft van het verhaal. Je vertelt er niet bij dat je al weken op tal van sjablonen fouten aan het introduceren bent, ik en andere gebruikers je gevraagd hebben hier beter voor uit te kijken en bepaalde zaken niet meer te doen, en toch negeer die oproepen en kritiek. Een van die dingen is dat je bij het pushen van TemplateData allerlei onnodige codes toevoegt aan sjablonen waar dat niet thuishoort. Toch ga je daar mee door. Dit leidde er enkele dagen terug toe dat door jouw bewerking op een sjabloon het op 378.841 pagina's fout ging, en dat ik daar wat van zei werd niet door je serieus genomen. En ook hier dit sjabloon. Op dit sjabloon stond tekst die geheel anders bedoeld was dan jij het interpreteerde. Dat heb ik ondertussen aangepast en dat draai je zelf terug. Op sjablonen met parameters gebruiken we vrij standaard 2 kopjes: Doel en Gebruik. Soms gebruiken we ook voorbeeld. Je kunt prima naar mij verwijzen dat ik je terugdraai, maar ik draaide terug wat je zelf verkeerd invoegde op een plek waar de invoeging niet thuishoorde. Vermeld er trouwens ook even bij dat je zelf geen enkel overleg zoekt, in overleg van de afgelopen weken je andere gebruikers onvoldoende serieus neemt, hun aanbevelingen in de wind slaat en stug doorgaat met het pushen van TemplateData op plaatsen waar dat helemaal niet zinvol is. Vermeld er ook bij dat je ook mijn correcties aan de uitleg op het sjabloon minstens zo vaak hebt teruggedraaid. Romaine 16 sep 2013 19:45 (CEST)
PS: Die peiling was slecht opgezet, hetgeen reeds vóóraf gemeld was, maar daar is niets mee gedaan. Tekst klopte ook niet. TemplateData is zinvol in een aantal sjablonen, maar je voegt het ook op plekken toe waar het zinloos is omdat daar de visuele tekstverwerker helemaal niet komt. Daar is je meermaals op gewezen en verzocht er mee te stoppen, toch ga je door... Romaine 16 sep 2013 19:51 (CEST)
Voor een bewerkingsoorlog zijn er altijd twee gebruikers, die ook niet overleggen, maar elkaar enkel bedreigen (met blokkades). Als er dan geblokkeerd wordt, stel ik voor om beide gebruikers te blokkeren, of anders het sjabloon te beveiligen. ed0verleg 16 sep 2013 20:09 (CEST)
Ik denk dat je met het beveiligen van het sjabloon Romaine bedient. Uit je bovenstaande betoog maak ik op dat dat niet helemaal je bedoeling kan zijn. EvilFreD (overleg) 16 sep 2013 20:43 (CEST)

  Niet uitgevoerd - Eerst overleggen met elkaar. Ik zie als eerste bewerking op de OP van Romaine alleen een dreigement staan. Op de OP van het sjabloon:Sjablooninfo staat geen recent overleg en op de OP van Stratoprutser staat ook geen overleg over het sjabloon, alleen over de enorme fout die Stratoprutser heeft gemaakt. Dqfn13 (overleg) 16 sep 2013 20:38 (CEST)

Olivier Bommel (2)

Olivier Bommel (overleg | bijdragen | bloks) blijft zijn rolbackbitje misbruiken om een onterecht dossier terug te plaatsen. Ten eerste is het rolbackbitje uitdrukkelijk niet bedoeld om te gebruiken in een editwar. Daarnaast is er geen enkele regel die verbiedt dat een overlegpagina, ook een overlegpagina van een IP, na ruim een jaar zonder vandalisme, wordt ontdaan van een dossier. Of de huidige gebruiker van dat IP-adres ook degene is die meer dan een jaar geleden vandalisme heeft gepleegd weet ik niet, maar zelfs al dat zo is, na ruim een jaar zonder vandalisme dient zo'n dossier geen enkel redelijk doel. Het afdwingen van zelfbedachte regels mag nooit worden gehonoreerd, zeker niet door misbruik van een bitje. Graag een duidelijk signaal. (zie hier Peter b (overleg) 16 sep 2013 20:52 (CEST)

 •   Niet uitgevoerd - Beveiliging is een betere oplossing. Er loopt ook al een verzoek tot verwijdering van het rollbackbitje. De pagina is ook al beveiligd door JurriaanH. Waar twee vechten, hebben twee schuld (of drie) en dat gaan we zeker niet belonen met een blokkade voor één partij.  TBloemink overleg 16 sep 2013 20:55 (CEST)
  • Ach, het IRC clubje steunt elkaar, zo simpel, het schooljuffen antwoord. Er was hier maar een gebruiker die een bitje misbruikte om zijn eigen gelijk door te drijven, als jij dat binnen een minuut akkoord vindt dan betekent dat feitelijk dat collega's die onder IP werken volgelvrij zijn voor de fratsen van collegs als Bommel, een zeer slecht voorbeeld. Peter b (overleg) 16 sep 2013 21:00 (CEST)
   • Ik ken de zaak niet, weet niet eens wat een rolbackbitje is, maar iedere moderator die komt aanzetten met de drogreden der drogredenen "Waar twee vechten, hebben twee schuld" zou zijn modbitje moeten kwijtraken. Marrakech (overleg) 16 sep 2013 21:53 (CEST)
Dit blokkeringsverzoek van de kant van iemand die zelf een volkomen onnodige bewerkingsstrijd voerde is waarschijnlijk terecht afgewezen, maar het is inderdaad onbegrijpelijk dat een moderator hier beweert dat als er twee partijen vechten er altijd twee schuld hebben. Een pijnlijke domheid. Wie aangevallen wordt heeft het volste recht om zich te verdedigen, en dus terug te vechten, zoals al een kind kan begrijpen. Paul K. (overleg) 17 sep 2013 00:10 (CEST)
Twee vechtenden: weglopen van een bwo kan altijd. Na info van mijn voormalig coach meende ik dat het staande praktijk is dat IP-ers hun dossier niet mogen verwijderen. Maar een bwo met Woody vond ik het niet waard. Ik stel overigens wel prijs op duiding in deze. Sander1453 (overleg) 17 sep 2013 09:54 (CEST)

Datu (second opinion)

Datu (overleg | bijdragen | bloks) Vanmiddag werd hier een blokverzoek tegen Datu ingediend. Ik handelde dat af maar zag over het hoofd dat dit ging over het werk aan een artikel waarbij ik onlangs ook al bij een beoordelingssessie betrokken was. Dat was al niet handig omdat ik daarmee de schijn van persoonlijke betrokkenheid tegen me heb.

Ik wees het verzoek af omdat ik een levendige discussie las, waarin Datu een substantiële rol vervulde, anders dan het gestelde "niet antwoorden op vragen". De uitspraak van de ArbCom zegt echter dat Datu in geen enkele andere naamruimte dan de overlegruimte mag werken, zolang vragen, aan hem gesteld op zijn OP, niet beantwoord zijn. Van 21 augustus 14:39, toen BoH hier een vraag stelde, tot 30 augustus 16:39, toen Datu antwoord gaf, was die laatste weliswaar niet naar de letter (de vraag was niet op diens OP) maar wel naar de geest (het was een onderwerp waar hij op dat mement aan werkte en de vraag was opgemerkt) in overtreding als hij in de hoofdruimte werkte. Toch deed hij dat ongeveer 40 keer. Dat zou achteraf wel degelijk een reden kunnen zijn voor blokkering.

Ik plaats het verzoek dus terug en verwijder hier het commentaar dat ik bij mijn afhandeling gaf. Ik hoop van harte dat een andere moderator het opnieuw wil bekijken zonder van mijn eerdere commentaar kennis te nemen.  Wikiklaas  overleg  12 sep 2013 22:57 (CEST)

Je kunt niet zeggen ik verwijder mijn commentaar en hoop dat de volgende moderator dat dan maar niet leest. Als je dan ook nog zo duidelijk aangeeft dat je beslissing enkel niet deugt (volgens jou) vanwege een 'schijn van persoonlijke betrokkenheid' dan probeer je de te nemen beslissing wel degelijk te beïnvloeden. Dit is niet serieus. Peter b (overleg) 13 sep 2013 09:06 (CEST)
Ach, Peter, iedereen die hier commentaar voor of tegen een blokverzoek geeft, probeert natuurlijk de te nemen beslissing te beïnvloeden. De mening van een niet-afhandelend moderator telt daarbij niet zwaarder dan van ieder ander, zeker niet nu duidelijk is dat Wikiklaas al eerder betrokken was. Maar ook Wikiklaas is vrij zijn mening te laten blijken, zoals ieder ander, ook al ben je het met die mening volstrekt niet eens. Trewal 13 sep 2013 11:24 (CEST)
Uiteraard mag dat Trewal, maar dan moet je niet uitdrukkelijk zeggen: en verwijder hier het commentaar dat ik bij mijn afhandeling gaf Peter b (overleg) 13 sep 2013 11:31 (CEST)
Nee. Het is Wikiklaas te prijzen dat hij het op deze manier doet. Hij had het ook gewoon kunnen uitvoeren en er niks van zeggen, als moderator mag je immers altijd een dergelijk verzoek afhandelen; Ook als je persoonlijk betrokken bent (Dit althans volgens de richtlijnen). JetzzDG 13 sep 2013 15:26 (CEST)

Datu (overleg | bijdragen | bloks) Op Overleg:Tijdlijn van de Lage Landen (Spaanse Nederlanden)#Heksen heb ik Datu gevraagd op basis van welke literatuur over de algemene geschiedenis van de Lage Landen het te rechtvaardigen is dat er zoveel aandacht wordt besteed aan heksenvervolging. Ik betwist daarbij dus niet dat het genoemd mag worden, slechts de mate waarin, het is immers geen tijdlijn over hekserij. Datu meent die vraag niet te hoeven beantwoorden en stelt slechts dat de balans in orde is, zonder onderbouwing evenwel. In het overleg mengt Datu zich sinds 11 dagen niet meer, hij laat dat over aan oude bekenden als Beachcomber en De Wikischim.
De weigering om op een fatsoenlijke manier te reageren op inhoudelijke kritiek is niet voor het eerst, er is zelfs een Arbcom-uitspraak die stelt:

Datu dient op adequate wijze in te gaan op inhoudelijke kritiek. Wanneer daaraan niet voldaan wordt, dient Datu te worden geblokkeerd

Daar doe ik dus bij deze een beroep op aangezien Datu wel verder werkt aan het artikel alsof er geen vragen zijn gesteld. Ik weet dat terughoudendheid daarbij geboden is, dit is dan ook de eerste keer dat ik hiervoor een blokkade aanvraag, na lange tijd geprobeerd te hebben Datu via overleg tot inzichten te brengen die nodig zijn voor het schrijven van goede artikelen. Helaas heeft dat niet geleid tot een andere houding die dan ook nog steeds is als wat de Arbcom in haar uitspraak al constateerde:

dat zowel Datu als Ben Pirard in onvoldoende mate voldoen aan de richtlijnen WP:Verifeerbaarheid, WP:Geen origineel onderzoek en WP: Ga uit van goede wil. Dit heeft zich onder andere geuit in het slordig omgaan met bronnen, het onvoldoende ingaan op inhoudelijke kritiek, en het pareren van kritiek door de goede wil van hun critici in twijfel te trekken.

De enige verandering is geweest dat Datu sindsdien de aandacht heeft verlegd van het neopaganisme naar een nieuw terrein, de geschiedenis van de Lage Landen, toevallig een onderwerp waar ik al lange tijd over schrijf. Of misschien minder toevallig? De gebruikte tactiek is daarbij wel iets subtieler geworden. De boodschap wordt nu verpakt in een ander onderwerp. Wikipedia:Balans komt daarbij in het geding, iets wat wordt goedgepraat door te stellen dat is voldaan aan de eis van verifeerbaarheid. Iets slimmer dus, maar niet minder listig. BoH (overleg) 12 sep 2013 15:52 (CEST)

Eerder overleg verplaatst naar overlegpagina.

Wat is dit nu weer voor buitengewoon merkwaardige gang van zaken? Dit verzoek is gewoon afgehandeld, basta. Als het nu een verzoek voor meerdere moderatoren was geweest (quod non) was het natuurlijk een heel ander verhaal geweest, maar daar had dan meteen aan moeten worden gedacht bij het indienen. Blijkbaar had de behandelend moderator dit gewoon niet op zich moeten nemen, als hij het kennelijk zo met zichzelf oneens is. :) Los van het voorgaande: op Overleg:Tijdlijn van de Lage Landen (Spaanse Nederlanden) is juist nu volop overleg gaande. Om nu 1 van de hoofdbetrokkenen daarin te gaan blokkeren lijkt me een buitengewoon slecht idee, dan wordt het allemaal nog veel gecompliceerder en duurt het nog langer voordat er op de betreffende OP iets is opgelost. De Wikischim (overleg) 13 sep 2013 17:33 (CEST)

De reden van de aanvraag is nu juist de weigering van Datu om inhoudelijk te overleggen, maar ondertussen wel gewoon door te werken aan het artikel alsof er niets aan de hand is. Dat is een patroon dat bekend is uit het verleden, reden dat de Arbcom de genoemde maatregel heeft opgelegd aan Datu.
Het overleg dat nu trouwens wordt gevoerd, wordt vooral dat Beachcomber gefrustreerd doordat hij poogt om de focus te verleggen. BoH (overleg) 15 sep 2013 18:50 (CEST)
Deze bijdrage van Datu lijkt me anders gewoon zeer inhoudelijk. BoH heeft hierop gereageerd met dit tegenargument (samengevat: "die en die auteur heeft het niet over heksenvervolgingen en dus mag het van mij niet in het artikel"), en naar vervolgens blijkt zijn lang niet alle deelnemers op de OP het in deze met BoH eens. Dan maar een blokkade aanvragen voor de tegenpartij enkel omdat je niet tot consensus kunt komen lijkt me absoluut niet het gepaste middel. De Wikischim (overleg) 15 sep 2013 19:25 (CEST)
Je 'samenvatting' klopt niet, zie je dat ? -rikipedia (overleg) 15 sep 2013 19:51 (CEST)
Als jij denkt dat je me precies kunt uitleggen wat ik verkeerd zie, mag dat. Doe maar op mijn OP, zodat deze pagina niet al te onoverzichtelijk wordt. De Wikischim (overleg) 15 sep 2013 20:57 (CEST) aanv. natuurlijk heb ik ook gezien dat BoH zich in de eerste plaats beroept op het argument van inhoudelijke balans (op zich natuurlijk een heel valide argument). Echter, hij doet dit uitsluitend op basis van de stellingname: "we moeten precies die en die auteurs volgen bij het al dan niet vermelden van bepaalde feiten, in casu heksenvervolgingen". Alsof de inhoudelijke balans per definitie zoek is als iets wordt genoemd dat gewoon aan de hand van bronnen is te verifiëren maar dat om wat voor reden dan ook niet wordt behandeld in een of twee historische naslagwerken. Daarom blijf ik er vooralsnog bij dat mijn samenvatting wèl klopt. De Wikischim (overleg) 15 sep 2013 21:11 (CEST)
Wat nu vooral moet gebeuren is, zoals op overleg van de Tijdlijn te lezen is, een bespreking op neutraal terrein over welke criteria voor Tijdlijnen op Wikipedia gelden. Daar lijkt de discussie een beetje op vast te lopen voor wat deze tijdlijn betreft. Dat BoH ervoor koos om te proberen de aanmaker van het artikel te laten blokkeren in plaats van de voorgestelde oplossing te proberen, daar heb ik eerlijk gezegd geen woorden voor. Beachcomber (overleg) 15 sep 2013 20:59 (CEST)
Daar hoeft geen discussie over gevoerd te worden, het is al een van onze pjlers, zie Wikipedia:Verifieerbaarheid:
Iets mag hier niet worden opgenomen alleen omdat het 'waar' is.
Het is ook niet zoals De Wikischim stelt dat slechts enkele auteurs zijn toegestaan. Wel dat de balans van overzichtsartikelen gebaseerd moet zijn op overzichtswerken. BoH (overleg) 15 sep 2013 21:58 (CEST)


Ook in tweede instantie   Niet uitgevoerd, om de simpele reden, citerend uit de Arbcom uitspraak:

zodra aan een van beiden een vraag wordt gesteld over diens bijdragen in de hoofdnaamruimte op zijn/haar overlegpagina dan dient diegene te reageren waarbij inhoudelijk ingegaan wordt op de gestelde vraag. Zolang een dergelijke reactie niet gegeven is, mag Datu cq Ben Pirard geen bewerkingen meer doen in elke naamruimte, waarbij hun respectievelijke gebruikersnaamruimte is uitgezonderd.

Ik zie geen enkele vraag gesteld op de OP van Datu aangaande dit conflict, dus een beroep op de arbcom uitspraak is niet gegrond. Voordat iemand over de letter en de geest begint, het is niet aan de moderators om een uitspraak van de arbcom in een dermate uitbreidende zin te interpreteren. Degene die een vraag aan Datu wil stellen en daar ingevolge de arbcom uitspraak een antwoord op wil voordat Datu verder een artikel bewerkt, weet waar hij die vraag dient te stellen. .marc. (overleg) 17 sep 2013 09:41 (CEST)

Paul K.

Paul K. (overleg | bijdragen | bloks) Voor deze gebruiker geldt deze ArbCom-maatregel (zie hier):

Daarnaast wordt de maatregel waarin wordt gesteld dat zowel Paul K. als Kalsermar zich alleen op een beleefde, zakelijke en inhoudelijke manier mogen uitlaten, aangescherpt. Beide gebruikers wordt het uitdrukkelijk verboden om zich op een denigrerende of anderszins negatieve manier uit te laten over elkaar en/of andere - al dan niet bij naam genoemde - medegebruikers. Dit geldt nadrukkelijk voor alle bewerkingen die Paul K. en Kalsermar doen.
Aangezien de tijd van waarschuwen al geruime tijd voorbij is, verzoekt de commissie de moderatoren streng toe te zien op een ordentelijk verloop van de diverse discussies en bij overtreding van bovengenoemde punten direct in te grijpen, aan de hand van de verhogingsregel, te beginnen bij een blokkade van tenminste drie dagen.

De Arbitragecommissie zei recent over de uitvoering van deze uitspraak nog (zie hier):

De arbitragecommissie hoopt dat de moderatoren in het vervolg tijdig zullen reageren en de uitspraak van de arbitragecommissie ten uitvoer zullen leggen.

Deze gebruiker heeft deze uitspraak (opnieuw) overtreden, door zich negatief c.q. denigrerend uit te laten over de gebruiker TBloemink (zie hier):

Dit blokkeringsverzoek van de kant van iemand die zelf een volkomen onnodige bewerkingsstrijd voerde is waarschijnlijk terecht afgewezen, maar het is inderdaad onbegrijpelijk dat een moderator hier beweert dat als er twee partijen vechten er altijd twee schuld hebben. Een pijnlijke domheid. Wie aangevallen wordt heeft het volste recht om zich te verdedigen, en dus terug te vechten, zoals al een kind kan begrijpen.

Gezien de duidelijke ArbCom-uitspraak (en de latere onderstreping ervan door de ArbCom), kan niet anders dan geconcludeerd worden dan dat de teksten "Een pijnlijke domheid." en "zoals al een kind kan begrijpen", negatief c.q. denigrerend over een andere gebruiker als dat ze zijn, met een blokkade (conform de verhogingsregel) beantwoord moeten worden. Knowalles 17 sep 2013 05:05 (CEST)

  Tegen Iemand die beweert op zijn gebruikerspagina voorgoed te zijn vertrokken, sinds die aankondiging geen enkele bijdrage heeft geleverd, en dan hier als een "politieman van de wereld" een WP:PUNT gaat maken, zo iemand kan niet serieus worden genomen. Een pijnlijke en domme actie zoals een kind kan begrijpen. VanBuren (overleg) 17 sep 2013 09:03 (CEST)

  Uitgevoerd - Ingevolge de recent aangescherpte arbcom uitspraak is Paul K. met inachtneming van de verhogingsregel voor 1 week geblokkeerd. De toevoegingen pijnlijke domheid en zoals een kind kan begrijpen zijn denigrerend en volledig onnodig binnen de context van de gegeven bewerking. .marc. (overleg) 17 sep 2013 10:09 (CEST)

De uitspraak van de arbitragecommissie, hoe onrechtvaardig ook tegenover Paul K., is bedoeld om het conflict tussen hem en Kalsermar op te lossen. In welk opzicht denkt marc dat deze blokkade, voor een uitspraak over iemand die bij dat hele conflict niet betrokken is, bijdraagt aan de oplossing van het conflict tussen Paul K. en Kalsermar? Marrakech (overleg) 17 sep 2013 10:54 (CEST)
Zijn uitspraak zal niets doen ten bate van de oplossing van het conflict tussen Paul en Kalsermar, maar de uitspraak van de ArbCom is breder: Daarnaast wordt de maatregel waarin wordt gesteld dat zowel Paul K. als Kalsermar zich alleen op een beleefde, zakelijke en inhoudelijke manier mogen uitlaten, aangescherpt. Beide gebruikers wordt het uitdrukkelijk verboden om zich op een denigrerende of anderszins negatieve manier uit te laten over elkaar en/of andere - al dan niet bij naam genoemde - medegebruikers. Dit geldt nadrukkelijk voor alle bewerkingen die Paul K. en Kalsermar doen. Knowalles is duidelijk één van de andere - al dan niet bij naam genoemde - medegebruikers. The Banner Overleg 17 sep 2013 11:52 (CEST)
Dus op basis van een uitspraak van de arbitragecommissie, die in dit geval als enige taak heeft om het conflict tussen Paul K. en Kalsermar op te lossen, krijgt Paul K. een blokkade opgelegd die, om jou te citeren, "niets [zal] doen ten bate van de oplossing van het conflict tussen Paul en Kalsermar". Eens te meer wordt hier de ongerijmdheid blootgelegd van die uitspraak, waarmee – daar blijf ik bij – de arbitragecommissie ver buiten haar boekje trad. Marrakech (overleg) 17 sep 2013 12:07 (CEST)
Eens te meer negeer jij het feit dat de uitspraak niet exclusief over het Pauk K.-Kalsermar-conflict gaat maar breder is. The Banner Overleg 17 sep 2013 13:10 (CEST)
Los daarvan: het maakt niet uit wat je van de uitspraak vindt; de uitspraak is er en is bindend. De uitspraak is duidelijk. Of die binnen het arbcommandaat valt kan je bediscussiëren op de OP van de uitspraak. Op deze pagina wordt enkel gekeken naar of Paul de uitspraak overtreden heeft, niet naar of de uitspraak gewenst is. Die overtreding is m.i. in dit geval duidelijk. CaAl (overleg) 17 sep 2013 13:17 (CEST)
Niet mee eens, CaAl. Elke keer dat een ongerijmde en onrechtmatige uitspraak wordt toegepast dient op die ongerijmdheid en die onrechtmatigheid te worden gewezen. En ik spreek marc op zijn actie aan, omdat van moderatoren verwacht mag worden dat ze zelf nadenken en niet als willige beulen onrechtmatige uitspraken van de arbitragecommissie uitvoeren. Marrakech (overleg) 17 sep 2013 14:06 (CEST)
Klachten kun je indienen bij de ArbitrageCommissie. The Banner Overleg 17 sep 2013 14:15 (CEST)
Het reglement van de Arbcom is met grote meerderheid goedgekeurd, de Arbcomleden genieten meer dan 75% steun van de gemeenschap, dus elke uitspraak van de Arbcom is rechtmatig. En dan verwacht je van mij dat ik daar lijnrecht tegenin ga en mijn eigen mening laat prevaleren (die dan ook nog eens alleen maar geldig is als die gelijk is aan jouw mening)? .marc. (overleg) 17 sep 2013 14:16 (CEST)
Dat is een grote denkfout, marc, want het een volgt niet uit het ander. Voor de rechtmatigheid van een uitspraak van de arbitragecommissie is het volstrekt irrelevant dat de commissie op veel steun kan rekenen en dat haar reglement met grote meerderheid is goedgekeurd. Een uitspraak is alleen rechtmatig als zij strookt met het arbcomreglement; dat is het enige criterium. De vraag die ik hierboven aan je stelde, en die je helaas niet hebt beantwoord, had overigens vooral betrekking op de ongerijmdheid van de bewuste uitspraak. Ik blijf benieuwd naar je antwoord daarop. Marrakech (overleg) 17 sep 2013 14:45 (CEST)
@Marrakech:hoewel ik je kritiek wel deel kan ik me goed voorstellen dat .marc weinig ruimte zag om anders te beslissen. Zeker nadat de arbcom hier zo ongeveer tegen de mods heeft gezegd dat het niet op prijs wordt gesteld als ze zelf nadenken. Peter b (overleg) 17 sep 2013 14:51 (CEST)
Des te wranger is het dat marc meteen opzichtig in de fout gaat zodra hij wél even zelf nadenkt. Wie dergelijke denkfouten maakt, zou zich tot het eenvoudige moderatorwerk moeten beperken. Marrakech (overleg) 17 sep 2013 17:23 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── "Een pijnlijke domheid" slaat gezien "-heid" heel duidelijk op gedrag en niet op persoon, en kan dus ook niet als een persoonlijke aanval worden uitgelegd. "...zoals al een kind kan begrijpen." suggereert in generlei wijze iets over de vertandelijke vermogens van de aangesprokene en kan dus ook niet als een persoonlijke aanval worden uitgelegd. Zoals Knowalles zo fijntjes aanhaalt in de casus hieronder betreffende hemzelf (gelijke monniken, enzo): "...dat alleen op basis van deze uitspraken geblokkeerd kan worden voor iets waar zonder deze uitspraak ook een blokkade voor zou kunnen worden opgelegd." Geen persoonlijke aanval, dus geen blokkade. W\|/haledad (zegt u het maar) 17 sep 2013 22:16 (CEST)

Conform de uitspraak van de ArbCom hoeft het geen volledige PA te wezen wat een blokkade oplevert, denigrerend taalgebruik is nu al voldoende. Dat dat vervelend uitpakt voor een taalkundige koorddanser en evenwichtskunstenaar was te verwachten aangezien nu de boodschap beoordeeld wordt en niet meer zuiver de bewoording. The Banner Overleg 17 sep 2013 22:54 (CEST)

Knowalles

Knowalles (overleg | bijdragen | bloks) Bij Knowalles geldt deze arbcom-uitspraak waarin, onder andere, staat: "Knowalles [mag] uitsluitend [..] met anderen omgaan op een wijze die algemeen als beleefd, zakelijk en inhoudelijk wordt gezien. Dit geldt voor alle bewerkingen, inclusief bewerkingssamenvattingen en stemverklaringen. [..] Aan de moderatoren wordt gevraagd hier strikt op toe te zien.".

Knowalles geeft op zijn GP aan {{vertrokken}} te zijn. Tussen 19 augustus en vandaag heeft hij ook geen edits gedaan. Vanochtend plaatste hij tussen 05:05 en 05:14 blokkadeverzoek tegen Paul K. Het verzoek ging om een opmerking van Paul aan het adres van TBloemink en ging dus om een opmerking binnen een 'conflict' waarin Knowalles op geen enkele manier betrokken is. Zoals bekend, hebben Knowalles en Paul in het verleden meerdere aanvaringen met elkaar gehad. Speciaal van je zelfopgelegde vertrek terugkeren om een gebruiker waarmee je in het verleden problemen hebt gehad een blokkade opgelegd te krijgen valt naar mijn mening niet onder het voor Knowalles verplichte "beleefd, zakelijk en inhoudelijk". Omdat ik inzie dat dit wel in het, door de arbcom ook al genoemde, grijze gebied tussen "duidelijk niet toegestaan" en "wel toegestaan" zit, hak ik niet zelf de knoop door maar wil ik dit aan mijn collega's voorleggen; juist ook omdat de arbcom ons verzocht heeft streng toe te zien (wat ik interpreteer als streng zijn binnen het grijze gebied). Bij deze. CaAl (overleg) 17 sep 2013 13:33 (CEST)

 • Moderator 1: zie boven, ik ben dus voor een blokkade vanwege overtreding van de uitspraak. (I.v.m. de verhogingsregel, komt het op een blok van 3 maanden uit.) CaAl (overleg) 17 sep 2013 13:33 (CEST)
 • Moderator 2: Geheel mee eens, bij de blokkade van Paul K. zweefde mijn muis al over de blokkeerknop voor Knowalles naar aanleiding van zijn aanvraag, ongeacht of deze terecht was of niet. .marc. (overleg) 17 sep 2013 13:54 (CEST)
 • Moderator 3: Eens. BlueKnight 17 sep 2013 14:02 (CEST)
 • Vraag: Het indienen van een blokkadeaanvraag in fatsoenlijke bewoordingen en met fatsoenlijke en steekhoudende argumenten kan, indien ingediend door een gebruiker die te boek staat als "vertrokken", direct gezien worden als niet-beleefd en/of niet-zakelijk en/of niet-inhoudelijk? The Banner Overleg 17 sep 2013 14:10 (CEST)
  • Het lijkt me niet nodig - laat staan wenselijk - dit te generaliseren tot een algemene casus van een algemene gebruiker die iets doet over een algemene andere gebruiker. Het gaat hier om de specifieke casus zoals hierboven beschreven. CaAl (overleg) 17 sep 2013 14:18 (CEST)
   • De Arbitragecommissie heeft in de toelichting op de "zakelijk, inhoudelijk en beleefd"-uitspraken nog geschreven dat alleen op basis van deze uitspraken geblokkeerd kan worden voor iets waar zonder deze uitspraak ook een blokkade voor zou kunnen worden opgelegd. M.a.w., de gebruikers waar deze uitspraken voor gelden krijgen slechts het nadeel van de twijfel, maar geen geheel eigen behandeling. Zie hier:
De arbitragecommissie gaat er bij het doen van haar uitspraken van uit dat algemene richtlijnen die voor alle gebruikers gelden - zoals het zich onthouden van persoonlijke aanvallen - ook voor alle gebruikers gehandhaafd worden. De "beleefd en zakelijk"-uitspraken zijn dus met name bedoeld om aan te geven dat bij twijfel over de beleefdheid of zakelijkheid van een bijdrage het nadeel van de twijfel geldt: blokkeren is dan niet zozeer een optie, maar het laatste redmiddel om voortgaande disrupties en ontwrichting te voorkomen.
Wellicht ken je de gebruiker die dit schreef, hij heet namelijk 'CaAl'.
Ik zal om je niet verder in verlegenheid te brengen maar niet vragen naar een voorbeeld van een situatie waarbij voor een andere gebruiker een blokkade is opgelegd, of zelfs maar overwogen, vanwege een terecht -- want ingediend -- blokkadeverzoek.
Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 17 sep 2013 14:27 (CEST)
 • Het indienen van een terecht -- want ingewilligd -- blokkadeverzoek lijkt me inderdaad blokkadewaardig. Uiteraard alleen als bepaalde gebruikers het doen, zoals CaAl hierboven terecht opmerkt. De blokkade zie ik met een glimlach over de gebruikelijke hypocrisie en dubbele standaarden tegemoet. Met liefdevolle groet, uw man Knowalles 17 sep 2013 14:21 (CEST)

Dank u, Knowalles, dat je deze kwestie vroegtijdig tot een conclusie hebt weten te brengen. Wegens de verwensing van hypocrisie blokkeer ik u nu op grond van de arbcomuitspraak met inachtneming van de verhogingsregel voor 3 maanden. .marc. (overleg) 17 sep 2013 14:31 (CEST)

Uw uitspraak was voorspelbaar. De tegen u en dhr. CaAl ingediende zaak bij de ArbitrageCommissie wegens moderatoronwaardig gedrag ook. The Banner Overleg 17 sep 2013 15:10 (CEST)
De gemeenschap. En het bovenstaande heet een "persoonlijke aanval" voor zover ik weet. Kleuske (overleg) 19 sep 2013 00:42 (CEST)
De gemeenschap kan zich blijkbaar ook sterk vergissen. Akadunzio (overleg) 19 sep 2013 00:49 (CEST)
Dit in tegenstelling tot Gebruiker:Akadunzio? Kleuske (overleg) 19 sep 2013 01:12 (CEST)
Dit was inderdaad een vergissing. Akadunzio (overleg) 19 sep 2013 23:02 (CEST)

Thom jannen

Thom jannen (overleg | bijdragen | bloks) - Graag ot voor ingelogde vd die niet van plan is zinvol bij te dragen. ErikvanB (overleg) 19 sep 2013 23:07 (CEST)

Hij gaat gewoon door. Iemand op irc misschien...? ErikvanB (overleg) 19 sep 2013 23:11 (CEST)
Had het op IRC doorgegeven nadat ik hem teruggedraaid had. Mbch331 (Overleg) 19 sep 2013 23:12 (CEST)

Burgerhallojan

Burgerhallojan (overleg | bijdragen | bloks) Gebruiker Burgerhallojan heeft zowel via OTRS (ticket:2013091710012558) als via zijn overlegpagina beloofd af te zien van vandalisme (WP:OC). Trijnsteloverleg 17 sep 2013 16:36 (CEST)

Klinkt niet helemaal zuiver. Hij zal niet meer vandaliseren onder zijn IP-adres (wel onder zijn account?) en hij zal geen andere accounts meer aanmaken (heeft ie al een voorraad ongebruikte accounts klaarliggen om mee door te gaan?). Iets duidelijker formuleren mag wel... Olivier Bommel 17 sep 2013 16:40 (CEST)
En dan blijkt dat het al duidelijker geformuleerd is voordat ik op opslaan klikte. Ik neem aan dat met "vastgestelde ongewenste activiteiten die een goede opbouw van de encyclopedie verstoren" sokpopmisbruik bedoeld wordt? Olivier Bommel 17 sep 2013 16:42 (CEST)
Zie de uitgebreidere verklaring op zijn overlegpagina. Inderdaad sokpopmisbruik zegt hij. Trijnsteloverleg 17 sep 2013 16:51 (CEST)

Voor de duidelijkheid, dit zijn de twee verklaringen die hij naar het OTRS-team stuurde:

 

Beste Moderatoren, Ik wil met deze mail graag mijn hoofdaccount laten deblokkeren, ik beloof met deze mail dat ik niets meer zal verwijderen of vervelend zal doen op Wikipedia. Zouden jullie ook mijn IP adres willen deblokkeren, als ik nog iets fout doe, of verpest ofzo, dan mogen jullie al mijn adressen blokkeren. Burgerhallojan

 
— 17-09-2013 16:24
 

Beste Moderatoren, Met deze Email beloof ik dat ik wikipedia niet meer zal spammen, geen sokpopaccounts meer zal aanmaken en daar houd ik me aan. Zou u mijn Account alstublieft willen deblokkeren.

 
— 17-09-2013 16:34

Trijnsteloverleg 17 sep 2013 16:49 (CEST)

  Opmerking Ik begrijp dat Trijnstel niet afhandelt maar wel input wil. Omdat ik degene was die het checkuserverzoek afhandelde dan de bijdrage: Voorstel aan de afhandelend moderator gezien de vertoonde goede wil maar tevens gezien het geplande vandalisme doorgaand een blokkade van bepaalde tijd op te leggen aan het hoofdaccount waarna deze, liefst met coach erbij weer kan bewerken enkel met dat account.   MoiraMoira overleg 17 sep 2013 17:27 (CEST)
Aanvullend - gebruiker is bereid (zie onderaan diens overlegpagina) een coach te nemen. Kan een van onze collega's dit verzoek beoordelen en afhandelen alsjullieblieft (58x)?   MoiraMoira overleg 20 sep 2013 15:15 (CEST)
 •   Uitgevoerd - blokkade gezien geschiedenis omgezet in een van twee weken vanaf nu.  TBloemink overleg 20 sep 2013 15:47 (CEST)

Buiten-Goed

Buiten-Goed (overleg | bijdragen | bloks) - Ongewenste gebruikersnaam. Het enige wat Buiten-Goed heeft gedaan sinds hij is opgeroepen een andere naam te kiezen, is MoiraMoira's overleg verwijderen. ErikvanB (overleg) 21 sep 2013 00:15 (CEST)

Blue Lightning Chartreux

Blue Lightning Chartreux (overleg | bijdragen | bloks) - OG + reclame Kleuske (overleg) 21 sep 2013 12:25 (CEST)

Kleuske

Kleuske (overleg | bijdragen | bloks): voortdurend en flagrant uitgaan van slechte wil, nodeloos aanvallend en agressief gedrag, loze beschuldigingen. Voorbeelden zijn legio. Enkele op een rij, niet chronologisch, niet exhaustief en zonder volgorde van belangrijkheid:

 • Kleuske blaft (zeer vaak nieuwe, onervaren) gebruikers voortdurend af met nodeloos agressieve termen als "schaamteloze zelfpromo door one-issue account", bijvoorbeeld hier of bij het artikel van Wim Henderickx: een gebruiker is een pagina aan het maken, Kleuske verwijdert zonder overleg of contact met auteur een stuk[52] met de vermelding "(WP:NIET Kristallen Bol.)", auteur zet het stuk terug[53], Kleuske draait wijziging terug[54] en nomineert dan meteen het artikel voor verwijdering, met de vermelding "Schaamteloze zelfpromo door web & office manager voor Wim Henderickx."[55]. Dit kan niet door de beugel, en het maakt daarbij niet uit dat dit specifieke geval uitdraaide op een sterk verbeterd artikel, dankzij hard werk van voormelde "schaamteloze zelfpromotor": voor hetzelfde geld had die het gedegoûteerd opgegeven.
 • Kleuske trekt vaak overhaaste conclusies zonder veel nadenken, en gaat dan schelden (bijvoorbeeld "lulkoekbronnen, tierelantijnen" omdat ze niet doorhad dat ze enkel de eerste paragraaf van een gelinkt artikel zag) of passief-agressief doen ("bronnen... Heel belangrijk" en dan wat later: ze had niet tot het einde van het artikel gelezen). Of hier: als ik op een nominatie van The Banner waar onder meer "meeste hits zijn sociale media" aangevoerd wordt, reageer met "Als er tussen die 'hits' ook relevante bronnen staan, maakt het niet uit dat er twintigduizend 'sociale media' tussen zitten"[56], reageert zij naast de kwestie, probeer ik te verduidelijken[57], zij blijft verkeerd begrijpen[58], ik blijf proberen uitleggen[59], zij blijft naast de kwestie antwoorden[60], en ik het nóg maar eens probeer uit te leggen en haar vraag om het constructiever aan te pakken[61] (Wikiklaas vond toen overigens dat ik een punt had[62], dit terzijde). Waarop Kleuske nogmaals totaal het punt mist, en er me bovendien van beschuldigt een "male chauvinist pig" te zijn[63]. Omdat ik tweemaal het woord "schattig" in de mond nam (ik wist toen nog niet dat zij een zij was, en het maakt me nog altijd niet uit).
 • Sommige gebruikers kunnen bij haar onder geen beding meer een beroep doen op WP:AGF (onder meer mezelf en gebruiker:Bvlg). Zij ziet in mij een "marketeer" en verwijt mij blijkbaar een "kruistocht" te voeren voor "commercie". Ze noemt me (zie boven) "male chauvinist pig", beschuldigt me van persoonlijke aanvallen op mensen op mijn eigen weblog, herhaalt dat ik "voorbij WP:AGF" ben, etc. Het is uiteraard haar goed recht dat allemaal te denken -- maar Wikipedia raadt in dergelijke gevallen aan om het conflict uit de weg te gaan, maar dat doet zij consistent niet: in tegendeel, zij escaleert, telkens weer. Hoe zakelijk anderen het ook proberen te houden.
  • Dat uit zich dan jegens mij in bv. verwijzingen naar mijn werkgever, van "subtiel"[64][65] tot zó totaal over de schreef en manifest leugenachtig dat het dicht in de buurt van laster komt ("Kortom je schrijft software om blogs en social media mee vol te spammen onder diverse namen. En jij vind het gek dat er een paar vragen gesteld worden? Natuurlijk ageer je voor vrije toegang voor allerlei marketingtypes, websites, bedrijven. Da's je metier. Hoeveel bijval is er op je eigen blog gegenereerd met behulp van de tool?"[66]), of sarcasme dat écht over de schreef gaat en zorgt voor een totaal onaangename werkatmosfeer ("En MVuilst is de Alpha en Omega van onze richtlijnen. J'wel... Waar zou Wikipedia zonder MVuilst zijn? Nergens toch? Dan zouden de vrijwilligers hier toch schreiend en met tandenknarsend in het duister tasten, wachtend op het Licht der Commercie. Hoe hebben we het al die jaren zonder MVuilst gered?"[67].
  • Jegens Bvlg komen dan weer telkens allusies aan zijn werkgever (Belfius) en zijn vermeende beweegredenen om artikels te plaatsen: als ze laat doorschemeren dat Bvlg Guy Roelandt zou aangemaakt hebben in opdracht, en hij zegt dat hij de man nooit ontmoet heeft, volgt daarop bijvoorbeeld de behoorlijk foute insinuatie "Is ook nergens voor nodig. E-mail, telefoon... Mogelijkheden zat."[68]
 • Kleuske heeft zelfs bij nieuwe gebruikers blijkbaar WP:AGF opgegeven: als een gebruiker "Kallekestep" te goeder trouw een artikel over zijn eigen poppentheater, Poppentheater Kalleke Step aanmaakt en het artikel wordt genomineerd voor verwijdering, voegt Kleuske er als "verzwarende omstandigheid" aan toe "Blijkt schaamteloze zelfpromo (door Kallekestep) op de koop toe"[69]. Dat voortdurende "schaamteloos" en in het algemeen de erg harde en "nieuweling-onvriendelijke" taal in templates stoort me zo hard, dat ik een topic begin in de Kroeg. "Kallekestep" is één van de voorbeelden die ik er geef, en Kleuske geeft in de daaropvolgende discussie onomwonden toe dat ze niét van plan is van goede wil uit te gaan bij die nieuwe gebruiker. Eerst door het in het belachelijke te trekken ("Zeker. Een gebruiker Kallekestep die een artikel over Poppentheater Kalleke Step aanmaakt, heeft tot doel zich daarna te richten op een artikel over supraluminale verschijnselen in het kader van stringtheory. Geloof je het zelf?"), en als ik probeer te zeggen dat die persoon misschien andere bijdragen over poppentheater zou kunnen doen, meent ze "Jij mag veronderstellen dat er nog een reeks over klassieke poppenspellen komt, ik verwacht het niet. Hooguit individuele artikelen over elk van de eigen poppen en derzelfden spelers die van een soortgelijk promotoontje worden voorzien waarvoor het eerste artikel is verwijderd. Wikipedia is geen reclamezuil."[70]

Van alle punten die ik hierboven aanhaalde (en er kunnen er zonder twijfel nog een hele reeks aangehaald worden), weegt voor mij dat laatste het meest door. Kleuske's gedrag ten opzichte van mij persoonlijk en Bvlg en andere kan misschien (héél, héél erg misschien -- wat mij betreft niét) door de vingers gezien worden als het op gebruikers-overlegpagina's blijft (en dan nog, als het geen patroon zou zijn, wat het hier wel is). Als het voortdurend gebeurt op pagina's als Te Beoordelen Pagina's of in artikeltemplates, die verondersteld worden de "onthaalbalie" van Wikipedia te zijn, is dat veel erger.

Maar als een te goeder trouw poppenspeler, of de vrouw van een componist[71] of een beginnende schrijfster[72] behandeld wordt als "schaamteloze zelfpromotor" en Kleuske zwart op wit zegt dat ze hen ook niet het voordeel van de twijfel geeft, en niet van plan is zich aan WP:AGF te houden, is er een veel dieperliggend probleem. Vooral omdat het geen eenmalige uitlating is, maar een weloverwogen, zich voortdurend herhalend patroon.

Ik heb Kleuske daarover aangesproken in de Kroeg, ze heeft er niet op gereageerd. Ik heb haar een eerste keer aangesproken op haar OP[73], ze heeft mijn bericht verplaatst naar een pagina die ze houdt voor "wilt u uw mening geven over mijn grenzeloze arrogantie of mijn intellectuele vermogens kunt u dat hier doen". Als ik haar een tweede keer aansprak op haar OP[74], heeft ze de vraag opnieuw verwijderd, en verwijst ze me naar "hier en hier, eventueel hier". Ik heb een derde keer geprobeerd, deze keer met een expliciete verwijzing naar WP:AGF[75] en naar blokkering, en die edit heeft ze gewoon ongedaan gemaakt.

Kleuske is een waardevolle medewerkster, maar haar gedrag is totaal aanvaardbaar en schadelijk voor de Nederlandstalige Wikipedia. Ik vind het daarbij een erg verzwarende omstandigheid dat zij lid van de arbitragecommissie is, nota bene een orgaan dat dient voor het oplossen van conflicten tussen gebruikers.

Ik denk dat een blokkeerperiode haar de afstand kan geven om later terug te komen en op een meer serene en professionele manier te werken. -- Mvuijlst (overleg) 21 sep 2013 20:09 (CEST)

  Tegen Blokkade-aanvraag met als reden: "Ik krijg mijn zin/gelijk niet.". Michiel (overleg) 21 sep 2013 20:23 (CEST)
Met heel veel respect, maar is dit niet wat kort door de bocht? Het aantal gevallen die ik aanhaalde, heeft lang niet allemaal met mij te maken. En het gaat dan ook niet over zaken waar ik mijn zin niet kreeg of mijn gelijk niet kreeg, het gaat over zaken zoals erg persoonlijke aanvallen, en een algemeen gedragspatroon. -- Mvuijlst (overleg) 21 sep 2013 20:29 (CEST)
Kleuske is een markante en waardevolle gebruiker, en sinds zij in de Arbcom zit lijkt die waarachtig een stuk beter te functioneren. Ik zou alleen wel graag willen dat ze zich niet meer met verwijderlijsten en benadering van nieuwelingen bezig zou houden. Het goed onderbouwde betoog van Mvuijlst raakt bij mij een snaar. De manier waarop zij al jarenlang (lang vóór het optreden van Mvuijlst) onervaren (aspirant-)Wikipedianen benadert grenst vaak aan afblaffen. Haar persoonlijke pagina Gebruiker:Kleuske/protesten getuigt van de manier waarop ze voortdurend bezig is goedwillende nieuwelingen alle hoeken van de kamer te laten zien. Waar is dat toch voor nodig? Ik zou graag willen dat ze daar eindelijk eens mee ophield. Met een beetje dwang desnoods: een blokkade. Er is nog genoeg nuttigs te doen hier. Glatisant (overleg) 21 sep 2013 20:36 (CEST)
  Steun - het gedrag van Kleuske is ergerlijk en een arbcomlid onwaardig. Dat mens moet eens terug met haar beide voeten op de grond gezet worden. Sonuwe () 21 sep 2013 20:37 (CEST)

  Niet uitgevoerd Kleuske is hard tegen mensen die reclame plaatsen, mensen die haar lastig vallen en mensen die Wikipedia gebruiken als reclameplatform. Daar overtreed zij geen regels mee. Mvuijlst is al geruime tijd bezig met een kruistocht tegen Kleuske en reageert dan ook zelf niet op gepaste wijze op Kleuske. Daarom Mvuijlst een afkoelblok van 1 dag gegeven. Dqfn13 (overleg) 21 sep 2013 20:47 (CEST)

Erg onbevredigend, Dqfn13. Dit is een al vele jaren bestaand probleem, waar Kleuske afwerend en afwijzend op reageert, een flinke puist op het gelaat dat Wikipedia nieuwe gebruikers toekeert. Dat afkoelblok vind ik geheel onverdiend voor het weloverwogen, uitvoerige dossier dat Mvuijlst presenteert. Jammer dat je meteen in de verdedigingsstand schiet, vóór anderen kunnen reageren het verzoek weghaalt, en ijlings aan Kleuske een vriendjesbericht stuurt. Het lijkt erop dat je het uitvoerige verhaal niet met neutrale ogen hebt bekeken. Glatisant (overleg) 21 sep 2013 21:02 (CEST)
Als Mvuijlst een stevig onderbouwde argumentatie opbouwt, dan krijgt hij het deksel op de neus, door zelf geblokkeerd te worden. Is dit wel een verstandige beslissing, want zo wordt de indruk gewekt dat eerder het gedrag van Mvuijlst laakbaar is en niet dat van kleuske. Uit de bovenstaande reacties leid ik af dat er nog personen aanstoot nemen aan het gedrag van kleuske. Kan de blokkade van Mvuijlst ongedaan gemaakt worden, zodat hij zich kan verdedigen? Bvlg (overleg) 21 sep 2013 21:12 (CEST)
Eens met Glatisant en Bvlg en vóór deblokkade. Mvuijlsts verzoek is zeer netjes gesteld (veel netter dan Kleuske zich vaak uitdrukt), al hoef je het er niet mee eens te zijn. Wat Dqfn13 hier doet gaat alle perken te buiten. Echt schandalig. Hij had het verzoek ook gewoon kunnen afwijzen. Marrakech (overleg) 21 sep 2013 21:16 (CEST)
'(na bwc) De argumentatie van de afhandelend moderator komt eigenlijk neer op een ordinaire jijbak: Mvuijst reageert zélf ongepast. Dat Kleuske bovendien geen regels zou overtreden kan ik niet volgen. De werkwijze die Mvuijlst helder uiteenzet kan makkelijk onder de blokkadereden 'verstoring/bedreiging van de werksfeer' geschaard worden. Of kan de werksfeer van nieuwe gebruikers niet verstoord worden? Woody|(?) 21 sep 2013 21:17 (CEST)
  Steun voor Glatisant, Bvlg, Marrakech, Woody. Trewal 21 sep 2013 21:20 (CEST)
Van mijn kant ook. Dqfn stelt het gedrag van Kleuske wel héél selectief gunstig voor. Wat Mvuijlst constateert doet hij niet alleen, en betreft niets nieuws. Ik heb het eens nodig gevonden om een gebruiker een steuntje in de rug te geven die dezelfde constatering ook deed, op haar OP. Kijk eens hoe onvriendelijk zij reageerde. Een dappere vandalismebestrijdster? Zul je van mij niet horen. Apdency (overleg) 21 sep 2013 21:28 (CEST)

Mvuijlst

 • Mvuijlst (overleg | bijdragen | bloks) - Verzoek tot deblokkade van deze gebruiker. Gebruiker is door moderator Dqfn13 geblokkeerd nadat hij een blokkadeverzoek indiende tegen gebruiker Kleuske, met een argumentatie die neerkomt op een tu quoque. Mvuijlst diende een helder onderbouwd verzoek in om gebruiker Kleuske te blokkeren. In plaats van op de argumenten in te gaan blokkeerde moderator Dqfn13 hem wegens het indienen van het verzoek. Hiermee straft hij iemand omdat hij gebruikmaakt van een mogelijkheid om het gedrag van andere gebruikers te toetsen aan de geldende regelgeving. Bovendien bagatelliseert hij het gedrag van Kleuske, met de kennelijke bedoeling haar te ondersteunen, door de groep gebruikers waartegen zij zich ongepast zou gedragen zeer negatief neer te zetten als gebruikers die toch maar reclame maken en mensen lastigvallen. Daarmee wekt hij de indruk niet onpartijdig in deze kwestie te hebben beslist. Woody|(?) 21 sep 2013 21:32 (CEST)
  •   Voor. Inderdaad is er een schijn van partijdigheid. Apdency (overleg) 21 sep 2013 21:35 (CEST)
  •   Voor Ik sluit mij aan bij de bovenstaande argumenten Bvlg (overleg) 21 sep 2013 21:36 (CEST)
  •   Voor - Als Mvuijlst zich met andere zaken gaat bezighouden, prima.  Diamant | ? 21 sep 2013 21:39 (CEST)
   • Ik heb de aangevoerde bewijzen e.d. van Mvuijlst meegewogen, evenals zijn acties die hij richting Kleuske al wekenlang aan het voeren is. Bij, vrijwel, elke bewerking op WP:TBP van Kleuske komt een reactie van Mvuijlst en die reacties zijn steevast op de persoon en niet op de aangevoerde reden van nominatie. Dqfn13 (overleg) 21 sep 2013 21:45 (CEST)
    • U heeft het verzoek niet beoordeeld, maar de persoon van de indiener, althans heeft u uw beslissingen onvoldoende/onjuist gemotiveerd. Niets van wat u hier zegt kan ik in uw motivering terugvinden. Woody|(?) 21 sep 2013 21:47 (CEST)
  •   Voor, deblokkade, dat Kleuske niet is geblokkeerd lijkt mij op zich terecht, maar er was geen enkele reden om het gemotiveerde verzoek op zo'n manier tamelijk unfair af te doen. Het zou Dqfn13 sieren als hij dat gewoon ruiterlijk zou toegeven. Peter b (overleg) 21 sep 2013 21:52 (CEST)
  •   Tegen Als regelmatig ontvanger van boodschappen van Mvuijlst kan ik de blokkade-redenatie niet alleen begrijpen maar zelfs waarderen aangezien er een heel duidelijke boodschap van uit gaat. The Banner Overleg 21 sep 2013 22:05 (CEST)
   • Men mag natuurlijk wel eens van mening veranderen, maar dit gaat wel erg snel.Eergisteren diende jij voor een vergelijkbare blokkade een arbcomzaak in omdat je het misbruik van de knopjes vond om iemand te blokkeren nadat hij een legitiem blokverzoek had ingediend. Peter b (overleg) 21 sep 2013 22:07 (CEST)
    • Beter lezen, Peter b. Ten eerste was het een gehonoreerd blokverzoek (deze werd afgewezen). Ten tweede was het blokverzoek losgekoppeld van de oorspronkelijke (gehonoreerde) blokaanvraag aangezien de het tweede verzoek ingediend was in de groep "Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren" en niet in "Nieuwe verzoeken" zoals de eerste. Ten derde was de argumentatie anders aangezien de schlemiel in kwestie al een openstaand ArbCom uitspraak had staan. Gewoon niet te vergelijken dus. The Banner Overleg 21 sep 2013 22:54 (CEST)
  • Sterk   Voor Per Peter b. Bart Versieck (overleg) 21 sep 2013 22:28 (CEST)
  •   Voor De aanvraag van Mvuijlst leek mij bijzonder koel, gemotiveerd en na rijp beraad en veeeel voorafgaande discussie opgesteld te zijn. Een afkoelblok lijkt mij dus totaal misplaatst. Trewal 21 sep 2013 22:38 (CEST)
  •   Voor Trewal verwoordt het precies goed. Marrakech (overleg) 21 sep 2013 22:42 (CEST)
   •   Uitgevoerd - Mvuijlst is bij deze gedeblokkeerd. De afkoelblokkade was inderdaad wel een te drastische maatregel en contraproductief bij het bespreken van het gedrag van Kleuske dan wel Mvuijlst. - C (o) 21 sep 2013 22:50 (CEST)
    • Misschien dat de moderatoren in het vervolg eerst eens nadenken vooraleer ze een redelijk onervaren moderator aanraden een gebruiker te laten blokkeren. Dan moet men deze gebruiker nadien niet meer deblokkeren. Akadunzio (overleg) 22 sep 2013 18:30 (CEST)

Camilledb

Camilledb (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal. Ondanks diverse waarschuwingen door blijven gaan. Na een laatste waarschuwing is de gebruiker op een andere pagina gaan klieren. Mbch331 (Overleg) 22 sep 2013 18:07 (CEST)

Deblokkade Wolf Lambert

Overleg verplaatst naar de overlegpagina Wolf Lambert (overleg | bijdragen | bloks) - Ik vind het te gek voor woorden dat één persoon kan beslissen dat de persoon een blokkade wordt toebedeeld zonder dat hier een richtlijn aan ten grondslag ligt. Wiki13 heeft Wolf Lambert net voor één dag geblokkeerd op verzoek van de coach. Echter zie ik hier op wikipedia nergens een (onderbouwd) verzoek daartoe. Mijn primaire bezwaar gaat dan ook uit naar het alleenrecht van een coach (wat er volgens de richtlijnen NIET is) om een blokkade toe te delen en het secundaire bezwaar dat er geen richtlijnen aan ten grondslag liggen aan deze blokkade. JetzzDG 22 sep 2013 19:02 (CEST)

 • Aanvulling: Mocht een blokkade wel gewenst zijn dan kan deze via de reguliere weg WP:REGBLOK worden aangevraagd en niet via de achterkamertjes zonder dat Wolf Lambert hier enig verweer op kan hebben, want zowel EvilFred als Wiki13 (blokkerend moderator) hebben Wolf Lambert niet op de hoogte gesteld van een verzoek tot blokkade (wegens reden...) en toekenning van blokkade (wegens reden...). JetzzDG 22 sep 2013 19:09 (CEST)
  • Ik gooi er nog een tweede aanvulling bij: Het gaat mij primair om de blokkadegrond. In Wiki13 zijn verklaring staat dat hij deze blokkade deed op basis van een Arbcom-uitspraak. In de voorlopige uitspraak staat enkel het verzoek om de verhogingsregel niet toe te passen, maar een leesblok te geven t.b.v. een overlegperiode met de coach. Daarvan is in dit geval geen sprake. Dat Wolf zijn gedrag wellicht niet contructief is vanuit een bepaald oogpunt vind ik hier niet van toepassing. Als dit de reden van de blokkade is, dan is dit wel relevant. Wiki13 geeft echter duidelijk te kennen dat Deze blokkade is gegeven op basis van de lopende arbcomuitspraak die tegen jou loopt. En daarin vindt ik geen enkele grond om deze blokkade op te leggen. Ook het verzoek van de coach is geen grond hiervoor. JetzzDG 22 sep 2013 19:46 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd Als ik naar het gedrag van WL kijk, mag hij blij zijn dat de blokkade wederom slechts 1 dag is. Zijn kinderachtig gedrag heeft al lang genoeg de boel ontwricht. CaAl (overleg) 22 sep 2013 19:43 (CEST)

Kleuske (2)

compleet verzoek met discussie verplaatst naar overlegpagina
Kleuske (overleg | bijdragen | bloks) - Verzoek om een herbeoordeling van het verzoek ingediend door Mvuijlst hieronder (onder 'Kleuske'), omdat ernstige twijfels bestaan over de afhandeling zoals die door moderator Dqfn13 is gedaan. Ik verzoek de afhandelend moderator de argumenten door Mvuijlst gegeven hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Woody|(?) 21 sep 2013 23:12 (CEST)

 •   Niet uitgevoerd - Een blokkering dient altijd in het belang van de encyclopedie te zijn, en niet in het belang van een individuele gebruiker. Het bijna uitputtende betoog over wat er allemaal mis is aan de bijdragen van Kleuske, mist een samenvatting en een conclusie, waarin wordt duidelijk gemaakt op welke manier de encyclopedie beter af is als Kleuske geblokkeerd wordt. Het onderwerp dat er vervolgens door de meeste gebruikers die hier reageren, uit wordt gepikt, is de benadering door Kleuske van nieuwe gebruikers. Ik lees in veel reacties dat het allemaal wel een onsje minder kan, maar er zijn ook gebruikers die de directe toon van Kleuske waarderen en wijzen op haar oordeelkundigheid waar het herkennen van misbruik van Wikipedia voor reclamedoeleinden aan de orde is. Ik lees hierboven in geen geval algemene overeenstemming dat het opleggen van een blokkering aan Kleuske gunstig zou zijn voor de encyclopedie. In dat geval moet het verzoek worden afgewezen. Er valt ongetwijfeld meer over te zeggen maar dat gaat dan over de manier waarop de twee hoofdrolspelers met elkaar omgaan en dat valt naar mijn oordeel duidelijk buiten het bereik van dit blokkeringsverzoek.  Wikiklaas  overleg  22 sep 2013 14:30 (CEST)

TG Officials

Wikiklaas

Wikiklaas (overleg | bijdragen | bloks) - Wegens het straal negeren van een algemene regel, en zodoende voortdurend andermans bijdragen bewerken, waarvoor ondergetekende een lange blokkade zou krijgen, maar ook een moderator moet zich aan de regels houden/staat niet boven de wet: zie hier, hier en hier. Bart Versieck (overleg) 24 sep 2013 00:41 (CEST)

Dit riekt naar uitlokking. Sir Iain overleg 24 sep 2013 00:47 (CEST)
Absoluut niet: iedereen gelijk voor de wet, dus zélf een flagrante spellingsfout uit een bijdrage van iemand anders verbeteren mag niemand hier. Bart Versieck (overleg) 24 sep 2013 00:50 (CEST)
Ik heb het over de laatste twee links. Dat heeft niets met spelling te maken. Sir Iain overleg 24 sep 2013 00:52 (CEST)
Nee, maar wel wéér met het wijzigen van andermans (c.q.: "mijn") teksten, en - meer nog - mijn waarschuwing daartussenin volledig in de wind slaan. Bart Versieck (overleg) 24 sep 2013 00:57 (CEST)
Je ziet het verkeerd, Bart. In iemands overlegbijdragen bewerken is voor jou als een straatverbod voor een stalker die een persoon meerdere keren bedreigd heeft; de stalker mag de straat van die persoon niet in, een ander wel. Jij hebt in het verleden te vaak misbruik gemaakt bij het bewerken van een andermans overlegbijdrage. Het 'straatverbod' geldt dus richting jou voor het bewerken van andermans overlegbijdragen. Van een ander, die wel normaal kan omgaan met bewerken in andermans overlegbijdragen (het wordt desondanks zeker niet gewaardeerd om in andermans bijdragen iets te veranderen, zelfs een tikfout), wordt het wel getolereerd. Maak je toch niet zo druk over dit futiele punt, jij kan gewoon niets veranderen in andermans overlegbijdragen, is dat nou zo erg? Goudsbloem (overleg) 24 sep 2013 01:02 (CEST)
Ja, want vind jij het nu eerlijk dat ik die "dt"-fout niet mag corrigeren/verbeteren, doch hij zogezegd wél dan? Bart Versieck (overleg) 24 sep 2013 01:08 (CEST)
Het komt gewoon door je verleden Bart, je bent te vaak de fout ingegaan mbt bewerken van andermans overlegbijdragen, zodat nu niets meer getolereerd wordt van je mbt dat veranderen van andermans overlegbijdragen. Dus ook al staat er ergens de grootste onzin, schelden of weet-ik-wat in andermans overlegbijdragen, jij kan daar niets in veranderen. Lijkt me heel simpel, en het lijkt me ook heel simpel om aan te houden. Goudsbloem (overleg) 24 sep 2013 01:13 (CEST)
Ik denk dat Bart hier de vergissing maakt om te denken dat de zeer strenge beperkingen die aan hem zijn opgelegd omdat hij ruimschoots heeft aangetoond dat het hem niet vertrouwd is in andermans bijdragen te bewerken, vanwege het introduceren van fouten en omdat hij niet aanvoelt of een gebruiker zoiets op prijs stelt of niet, voor alle gebruikers op exact dezelfde wijze gelden.
Ik maak ernstig bezwaar tegen het straal negeren en voortdurend andermans bijdragen bewerken. Ik ben uiterst terughoudend waar het het bewerken in andermans bijdragen betreft. Ik heb in dit hele kalenderjaar drie (!) keer een spelfout in een bijdrage van een andere gebruiker hersteld. Twee keer kwam de gebruiker me op mijn OP bedanken omdat ik hem voor gezichtsverlies behoedde (Josq en CaAl), de derde keer was de correctie gisteren in de bijdrage van JetzzDG die nu voor Bart Versieck aanleiding is de boel uit te melken. Wat er bij Bart maar niet in wil is dat het uitdrukkelijke verbod speciaal aan hem is opgelegd en dat aan andere gebruikers alleen sterk wordt afgeraden in andermans bijdragen te bewerken. Ik geloof dat ik me tot de juiste gevallen heb weten te beperken als gebruikers me er zelfs voor bedanken.
Wat ik buitengewoon misselijk vind is dat Bart op de OP van JetzzDG melding ging maken van het commentaar dat hij op mijn OP achterliet over de door mij verbeterde spelfout. Hij lokt hierbij willens en wetens een conflict uit tussen twee andere gebruikers. Een conflict bovendien over iets waarmee hij niets te maken heeft. Zulk getrol is bijzonder schadelijk op een samenwerkingsproject als dit. Het gaat Bart bovendien niet om de gecorrigeerde spelfout en of dat door de beugel kan of niet; het is de frustratie over de aan hem opgelegde beperkingen die aanleiding is om dit hier zo te spelen. En die opgelegde beperkingen heeft hij toch voor honderd procent aan zichzelf te danken.  Wikiklaas  overleg  24 sep 2013 01:15 (CEST) - nog aangepast 24 sep 2013 04:37 (CEST)
Maar als het een algemene richtlijn is, dan is het toch ten zeerste af te raden (en daarmee bedoel ik vanzelfsprekend voor alle gebruikers: ook jij)? Bart Versieck (overleg) 24 sep 2013 01:23 (CEST)
Bart, ik raad je ernstig aan een toontje lager te gaan zingen, want de enige die ik hier een blokkade zie gaan krijgen, ben jij zelf wegens verstoring van de werksfeer, WP:PUNT-gedrag en dergelijke.   IJzeren Jan 24 sep 2013 01:30 (CEST)
Ja, de aanvrager die zélf een blok krijgt: dat moet je maar eens proberen inderdaad (NOT)! Bart Versieck (overleg) 24 sep 2013 01:33 (CEST)
 • Niet uitgevoerd. Natuurlijk niet. Het is precies zoals Goudsbloem hierboven uitlegt: [Niet] iemands overlegbijdragen bewerken is voor [Bart Versieck] als een straatverbod voor een stalker die een persoon meerdere keren bedreigd heeft; de stalker mag de straat van die persoon niet in, een ander wel. Deze gebruiker is vanwege het prutsen in andermans bewerkingen al vele keren geblokkeerd (zie hier) en nog veel vaker gewaarschuwd (zie zijn overlegpagina, o.m. [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], [87], [88], [89], [90], [91], [92], [93], [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100], [101], [102], [103] en [104] - en dan laat ik de archieven van zijn overlegpagina nog buiten beschouwing). Wie in de loop van een jaar of acht een dergelijke "staat van dienst" heeft opgebouwd, heeft daarmee ieder recht verbeurd om zich te beklagen over iemand die incidenteel eens een gruwelijke typefout in een overlegbijdrage verbetert, zeker als dat beklag wordt gegoten in een vorm die overduidelijk dient om een punt te maken, zoals hier. De enige reden dat ik hem daarvoor nu niet blokkeer, ligt in het feit dat ik, zoals wellicht bekend, de laatste tijd zelf ook al veel kritiek op zijn bezigheden op dit project heb geleverd (o.m. in verband met deze stemming) en ik wil niet de indruk wekken dat dit bij de beoordeling van dit verzoek meespeelt. Als iemand echter zou verzoeken om hem vanwege disruptive editing een tijdje te blokkeren, zou ik dat zeker ondersteunen. Wutsje 24 sep 2013 02:39 (CEST)

(nagekomen discussie verplaatst naar de overlegpagina)

Aiko

overleg en discussie verplaatst naar overlegpagina
Aiko (overleg | bijdragen | bloks) voor een serie PA's ([105], [106], [107] en het claimen van het eigenaarschap van pagina's (o.a. [108], [109] en [110]). Waarbij het opvallend is dat Aiko in zijn ijver het verschil niet meer lijkt te zien tussen een doorverwijzing en een verwijdering. The Banner Overleg 24 sep 2013 16:45 (CEST)

 •   Niet uitgevoerd na bwc. Als je in een inhoudelijk conflict met Aiko bent, los je dat niet op door hem te laten blokkeren. Dat hij zei dat je een piepklein egootje had, was inderdaad niet netjes. Voor de rest zie ik er geen PA's in. Wel een felle toon, maar niet opvallend feller dan die van jou. Hij claimt m.i. geen eigenaarschap van de pagina's maar is wel ontstemd over de manier waarop je je zin lijkt door te drukken. Ik zie in jouw aanpak erg veel overeenkomsten met hoe je het rond het nieuwe Feyenoordstadion aanpakte: daar kreeg je toen ook al kritiek op. Het is jammer dat je zo kort erna hetzelfde truukje probeert te herhalen, het is dubbel jammer dat als daar dan kritiek op komt je die persoon middels een blokkade monddood wilt maken. CaAl (overleg) 24 sep 2013 16:59 (CEST)

MultiBier

Belspo

Belspo (overleg | bijdragen | bloks) - OG+Promo - Kleuske (overleg) 25 sep 2013 10:55 (CEST)

Protime Sara VDB

Peterdd-netactive.co.za

Peterdd-netactive.co.za (overleg | bijdragen | bloks) - Zoals op de OP staat, is deze gebruikersnaam ongewenst. Bovendien heeft deze anonieme gebruiker op deze Lijst van Engelandvaarders een aantal niet te controleren wijzigingen aangebracht, die mijns inziens onterecht zijn. Ik houd mij al maanden met deze lijst bezig en wil alle aangebrachte wijzigingen doorhalen daar ik het meer op vandalisme vind lijken dan dat het verbeteringen zijn. Graag actie. Malinka1 (overleg) 26 sep 2013 19:57 (CEST)

  Uitgevoerd buiten gebruik gesteld. Natuur12 (overleg) 26 sep 2013 20:00 (CEST)

Aimanmahgoub

 • Aimanmahgoub (overleg | bijdragen | bloks) - OG. Impersonatie door bewonderaarster (een meisje) van een 15-jarige jongen. Zie haar eigen schrijfsel. Misschien wil Aiman deze accountnaam ooit zelf wel hebben. ;) ErikvanB (overleg) 26 sep 2013 21:34 (CEST)
  • Waarom denk je dat hier sprake is van impersonatie? Zou het niet Aiman zelf kunnen zijn? Bedrijven en sommige personen schrijven immers ook over zichzelf in de derde persoon. Ik twijfel dus over dit verzoek. Mathonius 26 sep 2013 21:38 (CEST)
   • Ik twijfel ook sterk omdat deze naam kennelijk meer voorkomt. Natuur12 (overleg) 26 sep 2013 21:41 (CEST)
    • Um, Aiman is een jongen en de account schrijft "I am selfs a girl what is supporting him". Stel dat ik fan van Trijnstel ben en daarom open ik de account Trijnstel. ErikvanB (overleg) 26 sep 2013 21:48 (CEST)
     • Mathonius, de impersonatie zit hem niet in het feit dat het meisje doet of zij de jongen is (integendeel), maar dat zij zijn naam aanneemt. En als je over jezelf schrijft in de derde persoon, verwissel je niet ook nog eens je eigen geslacht. ErikvanB (overleg) 26 sep 2013 21:55 (CEST)
      • Ik had de zin "I am selfs a girl what is supporting him" over het hoofd gezien. Account alsnog geblokkeerd:   Uitgevoerd. Excuses, Mathonius 26 sep 2013 22:06 (CEST)

Drogistgigant

Deblokkade Wolf Lambert

Wolf Lambert (overleg | bijdragen | bloks)

 • Meteen al de opmerking dat, indien dit verzoek i.v.m. de RVM niet uitgevoerd kan worden, dit verzoek graag meteen {{notdone}}-en graag zodat ik een blokpeiling kan opzetten; Enig doel van dit verzoek is het voorkomen van een blokpeiling daar waar een fout wellicht hersteld kan worden.
 • Wolf is zojuist geblokkeerd wegens deze bewerking, daar waar hij volgens de uitspraak van de Arbitragecommissie geen bewerkingen terug mag draaien van andere gebruikers. Brimz haalt in de serie een Cliënt weg, waarop Wolf de hele lijst weg haalt. Ik loop hier al wat langer, maar dit lijkt mij niet het terugdraaien van een wijziging; Enkel het nog meer verwijderen dan Brimz doet. Graag deze fout herstellen. JetzzDG 29 sep 2013 20:31 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd - Deze blokkering is opgelegd als gevolg van een ArbComuitspraak. De RVM geven geen ruimte om die weer op te heffen. Het gaat om de interpretatie van de uitspraak. Dan moet je ofwel bij de ArbCom zijn, ofwel een blokpeiling organiseren.  Wikiklaas  overleg  29 sep 2013 20:45 (CEST) - kleine uitbreiding 29 sep 2013 20:48 (CEST)

discussie verplaatst naar overlegpagina

JetzzDG

JetzzDG (overleg | bijdragen | bloks) Wegens de opmerking in de bewerkingssamenvatting van deze edit. - Brimz (overleg) 30 sep 2013 13:40 (CEST)

 •   Niet uitgevoerd. Onwenselijkheid is niet hetzelfde als blokwaardigheid, dus dit verzoek behoefte nadere toelichting. De gebruiker tegen wie het blokverzoek is gericht, gedraagt zich onbehoorlijk, maar de indiener van het verzoek laat na te onderbouwen waarom die onbehoorlijkheid tot een blokkade zou moeten leiden. Los daarvan, het gaat hier mijns inziens om twee normaal gesproken serieus en welwillend ogende Wikipedianen die even met elkaar botsen. Die botsing gaat eigenlijk nergens over en het probleem is volgens mij al opgelost door collega Mbch331. Het is helemaal niet nodig om hiermee nog meer tijd en aandacht van anderen te vragen. De twee hoofdrolspelers kunnen dit zelf oplossen door beleefd en constructief (in plaats van flauw en moeilijk) met elkaar te communiceren, of elkaar gewoon even uit de weg te gaan. Geen moderatoringrijpen nodig, dus geen blokkade opgelegd. Mathonius 30 sep 2013 14:08 (CEST)

compleet verzoek met discussie verplaatst naar overlegpagina

ENCSWorld

Paul K.

Naar mijn mening zijn bijdragen als deze, deze en deze in strijd met de ArbComuitspraak & evaluatie. Immers, beide heren in die zaak hebben de de volgende maatregel opgelegd gekregen: Daarnaast wordt de maatregel waarin wordt gesteld dat zowel Paul K. als Kalsermar zich alleen op een beleefde, zakelijke en inhoudelijke manier mogen uitlaten, aangescherpt. Beide gebruikers wordt het uitdrukkelijk verboden om zich op een denigrerende of anderszins negatieve manier uit te laten over elkaar en/of andere - al dan niet bij naam genoemde - medegebruikers. Dit geldt nadrukkelijk voor alle bewerkingen die Paul K. en Kalsermar doen. De onderliggende boodschap van de drie berichten is naar mijn mening zowel onbeleefd, denigrerend als een negatieve uitlating. The Banner Overleg 1 okt 2013 01:21 (CEST)

(tussentijdse reacties verplaatst naar overlegpagina op 1 okt 2013 09:03 (CEST))

 •   Niet uitgevoerd: geen overtreding van de uitspraak van de arbitragecommissie geconstateerd, noch een (blokkadewaardige) overschrijding van de fatsoensnormen. De door de arbitragecommissie opgelegde maatregel ziet op negatieve uitlatingen van Paul K. "over [...] medegebruikers". Een algeheel verbod op kritiek gaat veel verder en is hier volgens mij niet aan de orde. Paul K. richt zijn kritiek op het handelen van medegebruikers en doet dat op beleefde wijze, zoals hierboven al door diverse collega's werd aangegeven. Kortom, geen reden voor een blokkade gevonden. Mathonius 1 okt 2013 09:00 (CEST)

AnnetteCoface

  Uitgevoerd - door MoiraMoira reeds geblokkeerd. .marc. (overleg) 1 okt 2013 11:46 (CEST)

Ploegsma

Ploegsma (overleg | bijdragen | bloks) - naam van uitgeverij die lemmata aanmaakt over haar auteurs, zoals Janny van der Molen. Paul Brussel (overleg) 2 okt 2013 16:15 (CEST)

Delen van het lemma zijn direct overgenomen ook van de Ploegsmasite waarin ze deze maand wordt "uitgelicht" zoals Met haar verhalen wil de schrijfster graag kinderen betrekken bij de samenleving en inspireren het beste uit zichzelf en anderen te halen. Als je er een {{og|bedrijfsnaam}} plaatst kan ik de account buiten gebruik stellen.   MoiraMoira overleg 2 okt 2013 16:18 (CEST)
Gebeurd! Dank voor tip! Paul Brussel (overleg) 2 okt 2013 16:20 (CEST)
  Uitgevoerd - het lemma is deels auteursrechtenschending dus kan genomineerd worden als zodanig. via {{auteur|deels auteursrechtenschending van de site van de uitgever}}. Indien ze dit willen kunnen ze dan vrijgave vragen zelf en kan er redactioneel nog even naar de promotionele zinnen gekeken worden want het onderwerp is wel encyclopedisch relevant en het artikel op zich qua inhoud en opmaak niet slecht.   MoiraMoira overleg 2 okt 2013 16:24 (CEST)

Bart Versieck

Bart Versieck (overleg | bijdragen | bloks) - gebruiker bewerkt opnieuw in commentaar van andere gebruikers, nadat héél vaak tegen hem gezegd is dat dit niet de bedoeling is. Ik draaide de betreffende bewerking hier terug, hierna werd mijn bewerking weer ongedaan gemaakt door de heer Versieck. Hierin vermeld hij ook "en zeker mijn commentaar niet verwijderen". Ik liet zijn commentaar wel staan in het bewerkingsvenster, maar deze werd op een of andere manier ook ongedaan gemaakt (waarvoor mijn excuses). Gebruiker werd minder dan een maand geleden 3 dagen ook voor het bewerken in andermans bijdragen geblokkeerd. Sjoerd de Bruin (overleg) 5 okt 2013 01:30 (CEST)

Het is inderdaad niet de bedoeling, maar het vond wel plaats op zijn eigen OP, en het was een zeer kleine spellingcorrectie. Ik heb in de loop der jaren diverse gebruikers schandalige zaken zien uithalen op hun eigen OP, waartegen op geen enkele wijze werd opgetreden. Bob.v.R (overleg) 5 okt 2013 02:37 (CEST)
  Niet uitgevoerd - Het klopt dat aan Bart al vaak is opgedragen om niet in andermans bijdragen te bewerken. Niet alleen omdat hij dat dwangmatig doet en daarbij geen maat weet te houden, maar vooral omdat Bart ook regelmatig zonder de context aan te voelen de essentie van bijdragen veranderde. Bart daagt in het geval dat hier wordt aangehaald weliswaar de schrijver eerst op een vervelende manier uit, maar uit de onderkoelde reactie van de schrijver blijkt ook al wel dat die zich door dit soort pesterijtjes niet het hoofd gek laat maken, waardoor Bart met z'n getreiter geen vaste voet aan de grond kreeg, en met het op z'n eigen OP verbeteren van "moiete" in "moeite" is verder geen groot kwaad aangericht. Er is weliswaar al vaak gezegd dat Bart dit niet moet doen maar er is ook weer niet zoiets als een uitspraak van de ArbCom die hiervoor dwingend een blokkering oplegt. Mij lijkt het zinvol om het middel van blokkeringen te reserveren voor die gevallen waarin echt schade werd aangericht, ofwel doordat een tekst uit z'n verband gerukt wordt door een "correctie" van Bart, danwel doordat er een conflict over zo'n bewerking ontstaat doordat de schrijver zelf het niet langer pikt. Of dat laatste het geval is, kan Bart niet vooraf weten, dus hij loopt met elke keer dat hij dit doet sowieso een groot risico om toch tegen een blokkering aan te lopen.  Wikiklaas  overleg  5 okt 2013 03:07 (CEST)
discussie verplaatst naar overlegpagina

PintoSolutions

Microcar Nederland

Alessandra daddario

Alessandra daddario (overleg | bijdragen | bloks) - og - Impersonatie Amerikaanse actrice (Alleen een account op nl-wp en geen account op en-wp) Mbch331 (Overleg) 6 okt 2013 16:13 (CEST)


HoiDoei69

Visitgent

Beest101

RJB

RJB (overleg | bijdragen | bloks) vanwege een lange lijst aan beledigingen en PA's. Ik heb er nu genoeg van zijn campagne om de encyclopedie en mij te beschadigen met de meest vreemde beschuldigingen waaruit zonder verder bewijs moet blijken dat ik incapabel ben en vrijwel al mijn artikelen aangemaakt zijn uit WP:PUNT-overwegingen. Ik heb geduld genoeg gehad maar dit gaat maar door. De edits waar ik aanstoot aan neem: [111], [112], [113], [114], [115], [116], [117], [118], [119] alsmede de hele discussie op Overleg:Chinees-Amerikaanse literatuur. The Banner Overleg 8 okt 2013 14:45 (CEST)

Dit is natuurlijk volstrekte onzin. Ik lever - en ik overigens niet alleen - volstrekt heldere kritiek op dit lemma. De aanmaker verkiest ervoor daar niets mee te doen. Ik ben wel een beetje klaar daarmee dat iedere inhoudelijke kritiek wordt gezien als persoonlijke aanval. Er is ook niet het geringste bewijs daarvoor dat ik deze gebruiker persoonlijk zou willen aanvallen. Sterker nog: ik heb onlangs veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van een van zijn lemma's. Ik wens hem niets dan het beste; maar er is toch niets teveel gevraagd aan een auteur wanneer men vraagt te schrijven over onderwerpen waar men iets van weet?   RJB overleg 8 okt 2013 14:56 (CEST) PS: op het [[Overleg:Chinees-Amerikaanse literatuur kunt u zien hoe de blokaanvrager aankondigt mij niet meer serieus te nemen. Over persoonlijk en aanvallerig gesproken.
 •   Niet uitgevoerd Ik heb alle gegeven links nagelopen en kan geen persoonlijke aanvallen ontdekken. Wel een aantal complimenten over de kwaliteit van de door The Banner aangemaakte artikelen over Ierland gerelateerde onderwerpen. RJB verwoordt het hier duidelijk en zakelijk wat de problemen zijn die meerderen hebben met het lemma en de bewerkingen door The Banner. Natuur12 (overleg) 8 okt 2013 15:08 (CEST)
  Discussie verplaatst naar overlegpagina

Ryo Un Kai

PrysmianGroup

Skunk nl

Skunk nl (overleg | bijdragen | bloks) - Wegens het voortdurend leegmaken van pagina's, de inhoud te copy-pasten onder een nieuwe naam en van de leeggemaakte pagina's een redirect te maken. Al meerdere malen op aangesproken maar blijft z'n gangetje gaan. Rubentj 1 (overleg) 10 okt 2013 00:22 (CEST) Na tussenkomst van een moderator toch reactie gekregen, die me tevens overtuigde om dit verzoek ongedaan te maken. Rubentj 1 (overleg) 10 okt 2013 10:02 (CEST)

 •   Opmerking: ik heb Skunk nl gevraagd om een reactie (zie hier). Mathonius 10 okt 2013 01:20 (CEST)
  • Er dreigde een wildgroei te ontstaan w.b. de spelling van namen van Kazachse voetbalclubs: oude namen, nieuwe namen, Russische namen, Kazachse namen, de ene club beginnend met FC, de andere met FK, enz.. Daarin wilde ik eenduidigheid scheppen; tevens verouderde, incomplete en/of foutieve informatie verbeteren. Omdat ik aanvankelijk niet wist hoe ik titels van lemmata moest wijzigen, heb ik inderdaad in sommige gevallen eerst een nieuwe titel c.q. pagina aangemaakt, tot iemand mij erop wees hoe je een titel eenvoudig kunt veranderen. Helaas bleek dat niet meer te kunnen bij die paar lemmata waarvan door mijn eigen overhaaste acties reeds een nieuwe titel/pagina bestond, vandaar mijn zogenaamde leeghaal-actie en de redirects. Skunk nl (overleg) 10 okt 2013 09:53 (CEST)
   • Daarvoor bestaat er natuurlijk de pagina Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen. Mijn excuses trouwens dat je jezelf hier moet terugvinden, zeker gezien je ook talloze constructieve bijdragen doet. Echter, gezien je deze actie herhaaldelijk bleef doen en er geen reactie kwam op je OP zag ik mezelf genoodzaakt om hier even aan de rem te komen trekken. Ik hoop dan ook van harte dat je nu weet hoe het moet en dan trek ik met plezier mijn verzoek terug in. Mvg, Rubentj 1 (overleg) 10 okt 2013 10:02 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd Probleem lijkt opgelost, er zat geen kwade wil achter het leeghalen. Verzoek is ingetrokken en niet uitgevoerd. CaAl (overleg) 10 okt 2013 10:09 (CEST)
  Bijbehorende discussie verplaatst naaroverlegpagina

The Banner

Tussenliggend overleg en niet-mod-meningen verplaatst naar overlegpagina.

Gebruiker beweert van alles en nog wat over de negentiende eeuw in de VS (er zou toen geen aandacht geweest zijn voor andere culturen omdat er geen vertegenwoordigers van die culturen werkzaam waren aan de Amerikaanse universiteiten, weigert in te gaan op argumenten, noemt mij tot twee keer toe jaloers ([120]) (waarop zou ik in hemelsnaam jaloers moeten zijn?) en gaat, zie deze link, een bewerkingsoorlog aan.   RJB overleg 10 okt 2013 12:58 (CEST)

Moderatormening 1: (na bwc) In dit conflict zijn er sinds het laatste blokverzoek van The Banner meerdere onvriendelijke opmerkingen gemaakt door zowel RJB als The Banner hebben meerdere opmerkingen gemaakt die minder vriendelijk waren. The Banner heeft nadrukkelijk aangegeven dat hij bepaalde opmerkingen niet meer wenst op zijn overlegpagina zoals blijkt uit de gegeven links. Toch blijven deze twee gebruikers elkaar opzoeken. Beide gebruikers zijn onaardig naar elkaar en dat is spijtig want het gaat hier om twee waardevolle gebruikers voor deze encyclopedie. Mijn advies als moderator is om afstand van elkaar te nemen en alles even te laten bezinken en dan fris weer verder te gaan met de inhoud van het artikel waar dit conflict over gaat en dat beide gebruikers de onaardige opmerkingen achterwege laten en geen blokkade uit te voeren. Extra toevoeging: een blokkade lost hier niks op namelijk. Dan wordt The Banner voor een periode geblokt en dan begint er weer een volgend conflict tussen The Banner en anderen. Het is dus tijd voor een permanente oplossing aangezien blokkades niet lijken te werken. Een blokkade zou ik alleen willen overwegen wanneer er dan daarna door de arbcom naar een oplossing gekeken wordt om de steeds weerkerende problemen met betrokkene structureel op te lossen zij het door beperkende maatregelen, zij het door gedragsregels of een andere oplossing. Natuur12 (overleg) 10 okt 2013 13:25 (CEST)

Moderatormening 2 . Ik ben voor een blokkade. Met deze edit (en een paar soortgelijken) verwijdert The Banner een compleet kopje met overleg. Dat hij geïrriteerd is door de felle toon van RJB, is te begrijpen. Dat hij in die bijdrage een PA ziet, mogelijk ook nog. Maar het is zeker niet zo dat het complete kopje een "idioterie van een jaloerse knakker verwijderd", "persoonlijke aanval [en] geen serieuze kritiek", laat staat "gejankepit van jaloers figuur" of "zielig gedoe" is (citaten uit The Banners bewerkingssamenvatting). Dit is ook niet iets dat in een tijdelijke boze bui geschreven is: er zit zo'n 17 uur tussen de geciteerde bijdragen. Valide overlegvragen weggooien omdat je niet tegen kritiek kan en vervolgens wat van je af schreeuwen lijkt mij een duidelijk geval van "verstoring van de werksfeer". Een normale gebruiker zou hier een dagje voor mogen afkoelen. Dat het door recidive bij The Banner nu opgelopen is tot 3 maanden, dient geen reden te zijn om dan maar niet te blokkeren. CaAl (overleg) 10 okt 2013 13:27 (CEST)

Moderatormening 3 The Banner is meermalen aangesproken op zijn manier van overleggen, recent nog in een andere kwestie met Aiko, maar blijft desondanks steeds maar weer de grenzen opzoeken. Dat hier meerdere partijen bij betrokken neemt niet weg dat The Banner dit op een geheel andere manier had kunnen oplossen. Voor blokkade, in dit geval 3 maanden. BlueKnight 10 okt 2013 13:47 (CEST) Aanvulling: scope liever niet bewust beperken tot alleen de recente/benoemde incidenten maar ook rekening houden met de vele andere slachtoffers die niet tegen een stootje kunnen en daarom voorgoed zijn vertrokken. Als het kan graag in eindoordeel rekening houden met - inmiddels opgeheven - eerdere arbcom-maatregelen mbt bzi en niet deze laten oprekken lijnrecht tegen de geest van die uitspraken in. Dit geldt niet alleen voor The Banner. Mvg, BlueKnight 10 okt 2013 18:19 (CEST)

Moderatormening 4: The Banner begon aan Chinees-Amerikaanse literatuur na een al vrij onverkwikkelijke discussie over naam en inhoud van Amerikaanse literatuur, tijdens een etalage-nominatie. Toen die niet het resultaat had wat hem voor ogen stond, begon hij aan een artikel dat vooral bedoeld leek om zijn punt te bewijzen. Hij kon dus verwachten dat hij nauwgezet gevolgd zou worden. Toen hij ook nog eens boven zijn macht leek te hebben gegrepen omdat er inhoudelijk inderdaad erg veel mee mis was, had hij er wellicht het beste aan gedaan om zowel toe te geven dat hij wel wat hulp kon gebruiken, als dat het een WP:PUNT-actie was. Ik denk dat hij dan de hulp gekregen had. Kou uit de lucht. Anderzijds zit met name RJB hem wel al erg snel en ook erg dicht op de huid, en ook RJB weet dat dat bij The Banner een averechts effect heeft. Met een blokkering lossen we hier weer eens niks op. Bemiddeling lijkt me beter. The Banners artikel is (voorlopig) niet goed voor de encyclopedie. Ik denk dat het een goed idee zou zijn om het in z'n eigen naamruimte te plaatsen, dan wordt tegemoetgekomen aan het belangrijkste bezwaar aangaande de inhoud van de encyclopedie. Dat zowel The Banner als RJB heren zijn die, als ze met elkaar praten, snel verkeerde woorden gebruiken, weten we nu wel (en wordt inderdaad ook weer ondersteund door een serie links van beide zijden). Ik denk dat ze ook allebei heel goed tegen een stootje kunnen. Als RJB tegen The Banner zegt dat zijn werk "gebabbel" is, dan weet The Banner wie het zegt; als The Banner over RJB zegt "idioterie van een jaloerse knakker", dan weet RJB van wie het komt. Voor zover ik nu kan overzien is schade aan derden uitgebleven. Dus nu even de ogen gericht op het uit het vizier halen van het artikel. Dat is misschien minder Wikipedia (elk artikel vrij verbeterbaar in de hoofdnaamruimte) maar gezien het WP:PUNT-karakter van dit stuk toch de meest praktische oplossing.  Wikiklaas  overleg  10 okt 2013 16:30 (CEST)

Moderatormening 5 (na bwc en in reactie op het idee beiden een wederzijds contactverbod op te leggen): Ik vraag me af of een contactverbod tussen enkel The Banner en RJB veel zou uithalen, omdat ik sterk het vermoeden heb dat dit geen wezenlijke verandering zal brengen in The Banners algemene houding tegen gebruikers met wie hij het oneens is c.q. die kritiek op hem hebben. Wat zulke gebruikers betreft heeft hij kennelijk een sterke neiging om een ramkoers te kiezen, hetgeen moge blijken uit alleen al de maar liefst zestien keer dat hij sinds het begin van dit jaar hier getracht heeft iemand te laten blokkeren (waarvan vijftien keer zonder resultaat). Een overzicht:

nr datum tegen resultaat
1 19 jan 2013 Thomass niet uitgevoerd
2 26 jan 2013 Muijz niet uitgevoerd
3 31 jan 2013 Gertjan R. niet uitgevoerd
4 10 feb 2013 Glemmens1940 uitgevoerd
5 18 feb 2013 Stunteltje niet uitgevoerd
6 18 feb 2013 EvilFred niet uitgevoerd
7 8 mrt 2013 Paul K. niet uitgevoerd
8 14 mrt 2013 Glemmens1940 (2) niet uitgevoerd
9 1 jul 2013 Olivier Bommel niet uitgevoerd
10 17 jul 2013 Paul K. (2) niet uitgevoerd
11 7 aug 2013 Sonuwe niet uitgevoerd
12 14 aug 2013 Sonuwe (2) niet uitgevoerd
13 26 aug 2013 Brimz niet uitgevoerd
(zie overigens ook hier)
14 2 sep 2013 Peter b niet uitgevoerd
15 24 sep 2013 Aiko niet uitgevoerd
16 8 okt 2013 RJB niet uitgevoerd

Bij dit staatje kan nog worden opgemerkt, dat The Banner van 28 mei tot 28 juni geblokkeerd was wegens Herhaaldelijke persoonlijke aanvallen en schofterige, onbeleefde overlegbijdragen (link) en dus toen niet in de gelegenheid was om blokverzoeken te doen. Zijn bovengemiddelde belangstelling voor zulke verzoeken komt overigens ook naar voren uit de omstandigheid dat hij momenteel op de tweede plaats staat in de top vijf van niet-moderatoren die sinds 1 januari van dit jaar deze verzoekpagina hebben bewerkt (link). In het licht van een en ander lijkt het me zinvoller om in ieder geval The Banners mogelijkheid om op deze pagina activiteiten te ontplooien langdurig te beperken. Wutsje 10 okt 2013 21:48 (CEST)

 • Moderatormening 6 Argh.. Zo veel tijd gaat verloren met deze discussies. Goed, ik zie geen PA, dus begaat The Banner hier de zonde een overlegpagina wijziging ongedaan te maken en daarmee dus de discussie over de inhoud te smoren. Dergelijk gedrag is ongewenst op Wikipedia. Ik ben voor een blokkade. Just a member (overleg) 10 okt 2013 22:04 (CEST)
 • Conclusie - Inmiddels hebben 6 moderatoren een mening gegeven, zonder dat er een beslissing is gevallen, waar dat normaal al door de vijfde moderator zou zijn gedaan. De kwestie is inderdaad lastig. RJB heeft gewoon een goed punt als hij The Banner aanspreekt op de kwaliteit van zijn bijdrage die bovendien een WP:PUNT-actie was. The Banner reageert niet op de inhoudelijke kritiek maar op de persoon, of doet het voorkomen dat hij het slachtoffer is van een gebruiker met andere bedoelingen dan het bewaken van de kwalitiet van de encyclopedie. Zijn volgende reactie was om een blokkering van RJB aan te vragen, nog steeds voorbijgaand aan de terechte kritiek op zijn ondermaatste bijdrage. Reageren op de inhoudelijke kritiek in plaats van de persoon is juist een kernpunt uit de gedragscode die geldt voor alle medewerkers, misschien nog beter, in elk geval bondiger, verwoord bij punt 4 hier.
 • De manier waarop RJB zijn boodschap verpakt is op het randje. Een woord als "gebabbel" is niet nodig om uit te leggen wat er inhoudelijk aan schort. Dat werd veel beter duidelijk gemaakt door in de zin "De Chinees-Amerikaanse literatuur houdt zich bezig met veel onderwerpen en thema's," "Chinees-Amerikaanse" te vervangen door "Drentse" en te constateren dat het nog steeds opging. Hoewel RJB door het kiezen van laatdunkende taal de discussie polariseert, op de persoon richt, en hij zo ook zijn eigen positie ondergraaft, is de irritatie die eruit blijkt wel goeddeels te verklaren door het niet ingaan van The Banner op de inhoudelijke kritiek. Ik keur RJB's neerbuigende taalgebruik af maar verbind er geen consequenties aan.
 • Een contactverbod tussen RJB en The Banner, zoals door de laatste voorgesteld, zou het effect hebben dat RJB de mogelijkheid werd ontnomen om nog langer zijn zorg over het artikel uit te spreken, terwijl dat een basisbeginsel is van het samenstellen van een encyclopedie. Dat lijkt me alleen een begaanbare weg als de kritiek niet meer over de inhoud zou gaan.
 • Zoals hierboven geschetst gaat The Banner (vrijwel) niet in op de inhoudelijke kritiek op zijn werk maar reageert steeds op de persoon. Dat is in strijd met de gedragscode. Om gebruikers te dwingen zich aan die gedragscode te houden, bestaat de mogelijkheid tot het opleggen van een correctieve blokkering. Ik blokkeer The Banner daarom nu voor de duur van 1 dag. Bovendien verplaats ik het onderwerp van de discussie, het door hem begonnen artikel, naar zijn eigen naamruimte, zodat de bron van de onrust is weggenomen en er in alle rust aan voortgewerkt kan worden tot het redelijkerwijs geschikt is voor de hoofdnaamruimte.   Uitgevoerd -  Wikiklaas  overleg  10 okt 2013 23:49 (CEST)

Akadunzio

Overleg verplaatst naar overlegpagina

 • Akadunzio (overleg | bijdragen | bloks) Ik dien dit blokverzoek in vanwege een overtreding van de arbcomuitsrpaak Akadunzio-LeeGer zoals hier te zien is. De volgende wijziging in de tekst van Akadunzio is enkel een taalkundige correctie. Hij komt terug op zijn OT blokkade uit 2012 wat hem verboden is volgens de arbomuitspraak:

Om verdere escalatie te voorkomen en omdat goedbedoelde adviezen geen effect lijken te hebben, legt de Arbitragecommissie aan Akadunzio twee maatregelen op:

 1. Het is Akadunzio verboden op Wikipedia nog terug te komen op zijn OT-blokkade van 2012 en/of het daaraan voorafgaande checkuseronderzoek.
 2. Het is Akadunzio verboden blokverzoeken in te dienen tegen andere gebruikers.

Beide maatregelen blijven van kracht gedurende een periode van drie jaar, ingaande op de datum van deze uitspraak. Bij overtreding volgt een blokkade van een maand, bij herhaalde overtreding geldt de verhogingsregel. In het algemeen wordt Akadunzio aangeraden zich op de inhoud van de encyclopedie te gaan richten en verdere conflicten uit de weg te gaan.

Met de opmerking: Een verantwoording over mijn zaak mag ik zelfs al niet meer vragen, maar ik wacht nog altijd op excuses. overtreedt hij het eerste punt van de arbcomuitspraak door toch weer terug te komen op zijn OT blokkade in 2012. De verhogingsregel is van kracht en de vorige blokkade bedroeg drie maanden zoals hier te zien is. De periode van 3 jaar is ingegaan op 13 juli 2013 en is nog niet verstreken. Natuur12 (overleg) 12 okt 2013 10:12 (CEST)

 •   Uitgevoerd Om op deze pagina tijdens een herbevestiging om excuses gaan vragen is: 1 niet de plek en 2 niet het juiste moment. Daarnaast is het een overtreding van de uitspraak van de arbcom. Dqfn13 (overleg) 12 okt 2013 10:39 (CEST)
  • Tussenliggend overleg ook verplaatst naar overlegpagina
   • Blokkade teruggebracht naar 3 maanden. Akadunzio begon, in strijd met de uitspraak van de arbcom, over zijn blokkade door om excuses te vragen. Een blokkade is daarmee wel degelijk gerechtvaardigd. Als Peter b of Trewal het daar niet mee eens is dan kan een blokpeiling of deblokkadeverzoek gedaan worden. Dqfn13 (overleg) 12 okt 2013 12:18 (CEST)

Ouddorp

Ouddorp (overleg | bijdragen | bloks) Gebruiker Ouddorp blijkt vele artikelen met daarin grote stukken gekopieerde tekst op Wikipedia gezet te hebben. MrBlueSky heeft de laatste weken tientallen van deze artikelen genomineerd voor verwijdering, en het merendeel daarvan is inmiddels verwijderd bij verschillende verwijdersessies. Op 9 oktober heeft Ouddorp 12 artikelen die de dag daarvoor verwijderd waren vanwege auteursrechtenschendingen teruggeplaatst. Hierin heeft hij geprobeerd (dat neem ik aan) om de auteursrechtenschendingen te verwijderen of te herschrijven. Als eerste punt vind ik het van weinig constructiviteit getuigen dat deze poging pas ondernomen wordt nadat de gevallen door derden ontdekt, onderkent en verwijderd zijn (waarom wordt dit niet bij de andere genomineerde artikelen gedaan, of bij de auteursrechtenschendingen die nog niet ontdekt zijn). Maar veel erger is nog dat in minstens 5 van deze artikelen nog steeds auteursrechtenschendingen zijn te herkennen. Soms weliswaar heel lichtjes herschreven, maar ook zeer nauwe parafrasering is een auteursrechtenschending.

De 5 gevallen (ontdekkingen voornamelijk van de hand van MrBlueSky, waarvoor dank):

Artikel: Onder de Schotse predikant Andrew Murray is de gemeente hard gegroeid. Later stonden de latere president van Zuid-Afrika D. F. Malan en de vader van de anti-apartheidsdominee Beyers Naudé, J. F. Naudé, in het dorp.
Bron: De Nederduits-gereformeerde gemeenschap kwam begin 19e eeuw tot bloei onder de bekende Schotse predikant Andrew Murray. [..] Later stonden de latere president van Zuid-Afrika D. F. Malan en de vader van de bekende antiapartheidsdominee Beyers Naudé, J. F. Naudé, in het dorp.
Artikel: Gadsby was oprichter van The Gospel Standard, het blad van de Strict Baptists in Engeland. Dit blad werd in 1835 opgericht, en het verschijnt nog iedere maand.
Bron: Williams zoon John was de oprichter van "The Gospel Standard" (De Evangeliebanier), het blad van de Strict Baptists in Engeland. Dit blad werd in 1835 opgericht, en het verschijnt nog iedere maand (verkeerd overgenomen in het artikel: Gadsby moet Gadsby's zoon zijn)
Artikel: Pas een jaar later was het graf weer toegankelijk voor publiek na de aanleg van enkele verdedigingswerken.
Bron: Een jaar later (28 december 2000) werd ze weer toegankelijk gemaakt na een reeks verdedigingswerken.
Artikel: Nadat in 1948 de staat Israël wordt uitgeroepen wordt de situatie slechter. Verschillende buurlanden vallen Israël aan en ook Irak zendt troepen [...] Vooraanstaande Joden worden willekeurig gearresteerd wegens zionisme, een strafbaar feit in het toenmalige Irak. [...] richtte alle frustratie zich tegen de Joodse gemeenschap in Irak zelf.
Bron: Met het uitroepen van de staat Israël in 1948 verandert de situatie dramatisch. De Arabische staten vallen Israël aan en ook Irak zendt legereenheden [...] Vermogende Joden worden willekeurig gearresteerd wegens ”zionisme”, dat dan strafbaar is gesteld in Irak [...] Alle frustratie en woede van de Iraakse straat jegens Israël richt zich tegen de Joodse gemeenschap in Irak zelf.
Artikel: Mede dankzij zijn -ook in het Nederlands vertaalde- boeken en zijn werk voor het tijdschrift The Gospel Standard ontwikkelde Ramsbottom zich tot een van de boegbeelden van de Strict Baptists.
Bron: Mede dankzij zijn -ook in het Nederlands vertaalde- boeken en zijn werk voor het tijdschrift de Gospel Standard, ontwikkelde ds. Ramsbottom zich tot een van de boegbeelden van de Strict Baptists.

Ik denk dat deze auteursrechtenschendingen zeer schadelijk zijn voor de encyclopedie. Gebruiker Ouddorp is eerder dit jaar voor 3 maanden geblokkeerd geweest (zie het blokkeerlogboek) vanwege sokpoppen en na een beroep op de ontsnappingsclausule. Zie deze link voor de afhandeling van dat verzoek. Daarbij kwam ook POV-pushing ter sprake. Naast de recente en eerdere auteursrechtenschendingen ben ik niet op de hoogte van de kwaliteit van de afgeleverde artikelen, maar bij de vorige blokkade (zie blockmsg) werd bronmanipulatie, selectief brongebruik, plaatsen van onjuiste informatie, plagiaat, het opvoeren van niet bestaande publicaties genoemd. Of van die andere punten nog steeds sprake is weet ik niet. Al met al denk ik dat een langdurige blokkade om Wikipedia te beschermen hier nodig is. Het structureel plaatsen van auteursrechtenschendingen en niet meewerken aan het opruimen van deze schendingen raakt Wikipedia in de basis, namelijk de artikelen, op een zeer schadelijke manier. Groet, Bas (o) 12 okt 2013 00:21 (CEST)

Gaan we hier niet wat overhaast te werk? Ouddorp plaatste recent 14 artikelen terug die eerder verwijderd werden wegens auteursrechtenschendingen. Al deze artikelen zijn in gewijzigde vorm teruggeplaatst. Als zich daar nog altijd auteursrechtenschendingen in bevinden, is het dan niet beter om eerst in overleg te treden met Ouddorp en hem er op te wijzen dat de artikelen nog altijd niet voldoen aan de uitgangspunten van dit project? Zouden we hem niet beter wat tijd gunnen om op dit verzoek te reageren, alvorens een blokaanvraag te behandelen? Ouddorp werd overigens geblokkeerd wegens sokpopmisbruik, niet wegens auteursrechtenschending (alhoewel auteursrechtenschendingen een onderdeel vormden van het sokpopmisbruik). Auteursrechtenschendingen is niet één van de vermelde uitzonderingen waar volgens de richtlijnen voor moderatoren een langdurige blokkade (althans niet van drie maanden of langer) als eerste sanctie voor opgelegd kan worden. Maar sowieso denk ik dat het weinig kwaad kan om Ouddorp de kans te geven om te reageren alvorens over te gaan tot blokkeren. EvilFreD (overleg) 12 okt 2013 08:48 (CEST)
(na bwc) Tja, ik denk dat het handig is om op tijd ook andere mensen ernaar te laten kijken. Dit is inderdaad niet het type blokverzoek wat binnen een paar uur afgehandeld hoeft te worden. Juist het feit dat de terugplaatsingen pas plaatsvinden nadat de schendingen ontdekt zijn, en dan dus ook in minimalistisch schoongemaakte vorm, doet er volgens mij op wijzen dat hier sprake is van een structureel probleem. De gebruiker wat tijd gunnen om op het eerdere verzoek en deze aanvraag te laten reageren lijkt me echter prima. De vorige blokkade heb ik genoemd omdat daar vergelijkbaar schadelijk gedrag benoemd werd naast het sokpopmisbruik. Over het punt mbt de richtlijnen voor moderatoren is deze discussie relevant, dat gaat over structureel foutieve informatie toevoegen, dit lijkt me anders maar vergelijkbaar. Mvg, Bas (o) 12 okt 2013 09:12 (CEST)
Zie ook dit blokverzoek van 12 september en de bijbehorende discussie. Bas (o) 12 okt 2013 09:17 (CEST)

  Steun Al in maart 2012 wees ik Ouddorp erop dat hij auteursrechten schond. Hij verklaarde toen de boodschap begrepen te hebben. Nu blijkt dat hij na die tijd is doorgegaan met het overnemen van teksten uit o.a. het Reformatorisch Dagblad en Digibron Kenniscentrum van de gereformeerde gezindte. In diverse artikelen komen van elders geplakte zinnen voor. Bij wijze van voorbeeld: in Dorpskerk (Nederhemert) zijn de eerste zinnen van de paragraaf "Geschiedenis" rechtstreeks afkomstig uit deze bron. De overgenomen teksten zijn soms moeilijk te vinden, omdat ze verweven zijn in de tekst van de artikelen. Verder heeft Ouddorp in meerdere artikelen informatie letterlijk overgenomen van de website reliwiki zonder zich te bekommeren om de licentievoorwaarden. Voorbeelden Dorpskerk (Spijk) en Dorpskerk (Garderen). Gouwenaar (overleg) 12 okt 2013 13:34 (CEST)

  Steun Hoeveel tijd moet hier in gaan zitten voordat er spijkers met koppen worden geslagen? Ik gruw van die zachte-heelmeestersaanpak van EvilFred. Moet echt iedereen maar binnenboord worden gehouden? Waarom? BoH (overleg) 12 okt 2013 15:12 (CEST)

  Steun - deze notoire auteursrechtenschender kost de WP-gemeenschap veel te veel tijd en van enige verbetering van zijn gedrag wordt geen blijk gegeven. Paul Brussel (overleg) 12 okt 2013 15:41 (CEST)

 • Moderatormening 1 Gebruiker Ouddorp is meermaals op het gebruik van auteursrechtelijk beschermde teksten aangesproken, hij heeft kunnen zien dat zijn artikelen ter beoordeling zijn voorgelegd aan de gemeenschap en dat velen er van zijn verwijderd wegens copyvio. Toch heeft de gebruiker er niks aan gedaan, erger nog: meteen de volgende dag stonden een aantal artikelen weer online, maar zonder de gewraakte teksten. Dit betekent dus dat gebruiker weet welke stukken copyvio zijn, dit betekent dus ook dat gebruiker aan kan geven in welke artikelen er copyvio is geplaatst, of de copyvio zelf kan gaan verwijderen. Naar mijn mening dient gebruiker langdurig van Wikipedia geweerd te worden wegens het ernstige schade toebrengen aan de encyclopedie. Door het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde teksten heeft gebruiker namelijk Wikipedia in diskrediet kunnen brengen en daarmee dus de betrouwbaarheid van de encyclopedie ernstig kunnen schaden. Gebruiker Torval is recentelijk vanwege een zeer vergelijkbare kwestie ook langdurig geblokkeerd. Eenzelfde maatregel dient dus bij Ouddorp toegepast te worden. Dqfn13 (overleg) 12 okt 2013 15:52 (CEST)
 • Moderatormening 2 De gebruiker is meerdere malen aangesproken op de auteursrechtenschending. Er is door collega MrBlueSky aangegeven dat bepaalde artikelen auteursrechtelijke passages bevatten en dat deze ook toegevoegd worden aan de artikelen die andere gebruikers gestart zijn. Wanneer je dan de volgende dag constateer zoals collega dqfn13 al aangeeft dat hij de artikelen terug plaats zonder de auteursrechtenschending blijkt wel dat hij heel goed weet welke stukken niet mogen. Dit kan de encyclopedie ernstige schade toebrengen. Collega gouwenaar laat hier prima zien dat er voldoende poging is ondernomen om met gebruiker Ouddorp in overleg te treden. Het gaat hier niet om wat onhandig geformuleerde zinnen maar om hele tekstdelen die zijn overgenomen. Het gaat hier dus ook om artikelen die aangemaakt zijn nadat hij aangesproken is op dit gedrag. Wel denk ik dat collega Ouddorp de kans moet krijgen om hier eerst te reageren en uit te leggen waarom hij dit gedaan heeft voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. Mijn advies is vooralsnog het opleggen van een lange blokkade ter bescherming van de encyclopedie maar om eerst de reactie van collega Ouddorp af te wachten. Natuur12 (overleg) 12 okt 2013 16:13 (CEST)
  •   Opmerking - zoals hierboven staat is hij door Gouwenaar in maart 2012 al op auteursrechtenschendingen gewezen, zegde hij toe daarna zijn WP-leven te beteren en is nu de reactie dat hij gewoon doorgaat met zijn eerder gedrag, er vele artikelen op de beoordelingslijst zijn gezet, daar niet door hem gereageerd is en hij vervolgens vergelijkbare artikelen aanmaakt. Ik zie niet goed in waarom er na anderhalf jaar nog verdere consideratie met Ouddorp moet worden getoond. Paul Brussel (overleg) 12 okt 2013 16:18 (CEST)
  Steun (uiteraard) - Het gaat niet om incidenten maar om een structureel probleem. MrBlueSky (overleg) 12 okt 2013 21:56 (CEST)
 • Conclusie   Uitgevoerd De gebruiker is geblokkeerd voor de duur van 6 maanden. Reden: herhaaldelijke auteursrechtenschendingen, het niet tonen van verbetering en het beschadigen van Wikipedia. Just a member (overleg) 13 okt 2013 01:18 (CEST)

Overlegpagina Akadunzio

 • Gelieve de overlegpagina van Akadunzio (overleg | bijdragen | bloks) te sluiten, gezien ik (en LeeGer waarschijnlijk ook) geen zin heb in dit zulk opmerkingen/PA's. JetzzDG 13 okt 2013 18:52 (CEST)
  •   Niet uitgevoerd Akadunzio vindt blijkbaar dat jij en LeeGer een kwalijke rol gespeeld hebben in het verleden rond zijn blokkades. Of dat een correcte mening is of niet, dat mag hij vinden. Zolang je Akadunzio tijdens zijn blokkade daar niet opzoekt en met hem in discussie gaat, zal hij ook niet zeggen dat hij vindt dat jij een kwalijke rol gespeeld hebt. Je hebt de oplossing dus zelf in handen en daar is geen blok voor nodig. CaAl (overleg) 13 okt 2013 20:44 (CEST)

Overleg verplaatst naar overlegpagina

Overlegpagina Akadunzio (2)

Wellicht dat dit beter werkt. Dit verzoek staat hieronder ook, maar is door CaAl afgewezen. Naar mijn mening is CaAl hier onzorgvuldig geweest en heeft de bijdrage niet volledig gelezen. Dat het commentaar verplaatst wordt naar de overlegpagina is logisch, maar daardoor voel ik mij genoodzaakt om nogmaals een verzoek in te dienen.

Maar even wat uitgebreider: Akadunzio (overleg | bijdragen | bloks) is deze week geblokkeerd op basis van de uitspraak van de Arbitragecommissie. De overlegpagina is hierbij, zoals gebruikelijk, open gelaten. Dit gebeurd volgens de WP:RVM zodat bij eventuele misverstanden alsnog overleg kan plaatsvinden. Er is enig overleg geweest en ik heb hier ook aan bijgedragen (mijn bijdrage was overigens volledig gericht op de blokkade). Akadunzio wist hier vervolgens op te reageren. In deze reactie noemt hij LeeGer en mij onruststokers (al zal dat mij een worst wezen) en wordt ik een ordinaire manipulator genoemd. Dit laatste lijkt mij een vrij zuivere PA en hiervoor zou de overlegpagina dus gesloten kunnen worden.

CaAl heeft echter bij zijn beoordeling alleen het gedeelte "LeeGer/JetzzDG zijn onruststokers" beoordeeld (en dit overigens juist beoordeeld) en is tot de (juiste) conclusie gekomen dat dit geen PA is en dat hierom de overlegpagina niet gesloten hoeft te worden. Echter was mijn verzoek gericht op de gedane persoonlijke aanval, welke (nogmaals) niet gerelateerd is aan de huidige blokkade en (in vergelijking met vergelijkbare gevallen) voldoende grond biedt om de overlegpagina te sluiten. JetzzDG 13 okt 2013 23:38 (CEST)

  Niet uitgevoerd - En er is je door CaAl op gewezen dat je op die pagina niks te zoeken had. Akadunzio kan op dit moment de encyclopedie niet bewerken dus er is geen enkele reden om over wat dan ook met hem te gaan overleggen c.q. hem waarover ook maar mededelingen te gaan doen. De toelichting dat je het verzoek van Natuur12 steunt was nergens voor nodig. Het is nog maar de vraag of je de uitspraak op de juiste manier interpreteerde. Of de blokkering terecht werd opgelegd ligt op dit moment nog in de handen van de ArbCom, waarvan je geen deel uitmaakt. Je was geen betrokken moderator die nog even een toelichting diende te geven. Je weet dat je hiermee extra zout in de wonden van Akadunzio wrijft. Je zoekt hier erg het randje op met iets wat heel goed "uitlokking" genoemd kan worden. Ik laat het bij het opnieuw afwijzen van het verzoek maar waarschuw dat een volgende poging om Akadunzio op te zoeken opgevat kan worden als "verstoring van de werksfeer" en aanleiding kan zijn voor een blokkering.  Wikiklaas  overleg  13 okt 2013 23:59 (CEST)
Helemaal duidelijk; Een moderator zonder verstand van zaken. Een ieder heeft het recht om een pagina te bewerken, daar waar deze niet beveiligd is. Ik vraag mij nu nog maar eens af waar 'vrije' voor staat, in vrije encyclopedie? Vrije kennis valt af, want als je iemand probeert iets uit te leggen (uit je eigen kennis) wordt dit uitlokking genoemd. Daarbij lijkt mij dit een mooi geval van wiki-jurisprudentie (ik weet dat we geen rechtbank zijn, maar alsnog) voor gevallen als Wolf Lambert, om een PA te mogen doen wanneer gebruikers hem weer eens opzoeken (of uitlokken). JetzzDG 14 okt 2013 05:19 (CEST)
Oh, ik was nog bezig met een antwoord op de opmerking zoals je die zoëven eerst plaatste: "Helemaal duidelijk; Een moderator zonder verstand van zaken. Een blokkering ligt pas in de handen van de ArbCom wanneer de gebruiker een verzoek indient tot deblokkade en daarvan is nog niks te zien op WP:AC/Z." Ik vroeg me af hoe jij dit dan noemde, wat daar pas sinds 12 oktober 18:15 stond, wat mogelijk te weinig tijd voor je was om te beoordelen wat het precies was maar waarvan ik serieus dacht dat het een verzoek tot deblokkering was. Maar kennelijk ben je je ook echt in de zaak gaan verdiepen nadat je je eerste commentaar had geschreven, en moet je nu omzien naar een andere reden om je eerste statement te ondersteunen. En nu kom je met het zwaktebod dat je gewoon het recht hebt om een pagina te bewerken. Onder verwijzing naar "vrije" uit "vrije encyclopedie". Alsjeblieft JetzzDG. Dat gaat over het vrij beschikbaar stellen van informatie, niet om het vrij ter beschikking stellen van een podium waarin iedereen iedereen mag treiteren en uitlokken.
Jazeker, je hebt het recht om die pagina te bewerken, ook al lijkt het me bijzonder onverstandig om het ook echt te doen. Wat je niet hebt, is het recht om de werksfeer te verstoren. Dat is namelijk zeer schadelijk voor de encyclopedie. En je geeft ook al toe dat het bij jouw bewerking om een geval van uitlokking ging. Oh jongen, wat begeef jij je akelig dicht langs het randje van een lange blokkering.  Wikiklaas  overleg  14 okt 2013 05:58 (CEST) laatste wijziging 14 okt 2013 06:17 (CEST)

It4speech

Bart Versieck (2)

Bart Versieck (overleg | bijdragen | bloks). S.v.p. blokkeren voor minimaal de duur van de tweede ronde van de herbevestigingen vanwege canvassing. Roept gebruikers op om tegen de verlenging van het mandaat van een moderator te stemmen (link, link) resp. spreekt een gebruiker aan op haar daar uitgebrachte stem (link) en slaat een terechtwijzing in dat verband bewust in de wind (link). Een en ander is bijzonder onwenselijk, om redenen die zó voor de hand liggen dat ik ze hier niet ga uitleggen. Wutsje 13 okt 2013 23:33 (CEST)

Ik vrees dat ik dat "Wutsje" nog eens een keer de nek zal moeten omwringen, want die zoekt mij hier écht, hoor: je mag op een "OP" van iemand schrijven wat je wil, en ik denk dat desbetreffende gebruiker zich gewoon vergist heeft, plus ik sla dat helemaal niet in de wind, man. Bart Versieck (overleg) 13 okt 2013 23:37 (CEST)
Het is wel erg min gedrag Bart, maar ik zie idd nergens een aanknopingspunt voor een blok. Peter b (overleg) 13 okt 2013 23:39 (CEST)
Ik wel. Wie op zo'n nogal achterbakse manier probeert een stemming te beïnvloeden én zich in dat verband bovendien ook niet tot de orde laat roepen, heeft in ieder geval voor de duur van die stemming op dit project niets te zoeken. Wutsje 13 okt 2013 23:48 (CEST)
Het is min zoals ik zei, maar het gebeurt in alle openheid, daar iets tegen doen terwijl het gestook achter de schermen onzichtbaar blijft dat voelt ook niet goed. Peter b (overleg) 13 okt 2013 23:50 (CEST)
Dát Bart Versieck de herbevestigingen tracht te beïnvloeden vind ik al erg genoeg, maar juist het feit dat hij afwijzend reageert wanneer hij daar vervolgens door een moderator op wordt aangesproken, heeft me tot dit verzoek gebracht. Natuurlijk is het gekonkel achter de schermen waaraan jij refereert net zo verwerpelijk, maar daar is nou eenmaal weinig aan te doen, want dat gebeurt buiten ieders zicht. Wutsje 14 okt 2013 00:08 (CEST)
  Steun Alleen de eerste zin uit Bart zijn reactie is al voldoende voor een blokkade. Gebruiker heeft de fatsoensnormen al meermalen overtreden en gaat echt nu echt te ver. JetzzDG 13 okt 2013 23:41 (CEST)

Het gedrag is ongewenst, ik raad gebruiker Bart Versieck aan ermee te stoppen, daar blijft het wat mij betreft bij wat betreft de berichten op de overlegpagina's. Echter lees ik hier zojuist iets vele malen schokkender, "Ik vrees dat ik dat "Wutsje" nog eens een keer de nek zal moeten omwringen" is in mijn ogen een reactie die een paar stappen te ver gaat. Dit is zover ik weet geen gezegde of spreekwoord, en kan derhalve ook niet figuurlijk worden genomen. Just a member (overleg) 13 okt 2013 23:43 (CEST)

Voorlopige conclusie:   Uitgevoerd, echter niet vanwege origineel verzoek maar vanwege de reactie van desbetreffende gebruiker op het verzoek. Gebruiker Bart Versieck is geblokkeerd voor de duur van één week. Een verhoging van de laatste blokkade (3 dagen). Ik laat het verzoek nog even staan zodat ook andere gebruikers hier nog kunnen reageren. Ook omdat ik een verhoging van de blokkade gezien de ernst van de overtreding niet onwaarschijnlijk acht. Just a member (overleg) 13 okt 2013 23:51 (CEST)

Dat is echt van de gekke, Bart reageert met een opmerking die toch werkelijk niet letterlijk is bedoeld, kom op zeg, dit is te gek voor woorden. Peter b (overleg) 13 okt 2013 23:52 (CEST)
Nee, dreigen om iemand de nek om te draaien moeten we dan zeker heel normale omgangstaal vinden op Wikipedia... Paul K. (overleg) 14 okt 2013 00:08 (CEST)
Jij wordt ook met de dag zuurder, lees gewoon wat er precies staat, vraag dan aan een Vlaming wat er wordt bedoeld, en dan valt het wellicht allemaal reuze mee. Peter b (overleg) 14 okt 2013 00:21 (CEST)
Over mijn nekje maak ik me eerlijk gezegd niet zo'n zorgen. Meer stoort me de aantijging dat ik hem zou "zoeken", want dat is niet zo: hij brengt zichzelf in beeld. Dat ik als moderator zijn overlegpagina op mijn volglijst heb geplaatst kan toch niet verbazen, dat geldt voor meer probleemgebruikers. Wutsje 14 okt 2013 00:32 (CEST)
Ik weet het, ik sta op jouw volglijst  , maar dat Bart even een overtrokken reactie geeft op jouw blokverzoek, dat hoort bij de loop der dingen. Dat jouw verzoek dan wordt afgewezen en hij vervolgens vanwege die reactie wel wordt geblokkeerd, kijk dat begrijp ik dan weer niet. Peter b (overleg) 14 okt 2013 00:46 (CEST)
Ook in België betekent "iemand de nek omwringen" overigens hetzelfde als "iemand de nek omdraaien/wurgen/een kopje kleiner maken", bijv. [121] en voor meer gevallen: [122]. Dat het niet letterlijk opgevat moet worden is duidelijk, maar maakt het niet onschuldig. Zoals iemand een "stinkend varken" noemen ook niet letterlijk bedoeld is, maar daarom niet minder een ernstige PA is. Trewal 14 okt 2013 00:49 (CEST)
Laten we het hier niet over varkens hebben, de constructie die Bart gebruikte, Ik vrees dat ik maakt imo toch voldoende duidelijk dat het een niet gemeende reactie was waarmee hij zijn frustratie over het blokverzoek wilde uiten. Ik vind dat ten opzichte van degene tegen wie een blokverzoek wordt ingediend op deze pagina wel wat meer begrip getoond mag worden. Peter b (overleg) 14 okt 2013 01:03 (CEST)
Ik ben het hier wel eens met Peter. Ik zou niet te zwaar tillen aan verkeerd vallende reacties op blokverzoeken. Die veroorzaken dikwijls vonken en het is logisch dat er dan al eens een brandje ontstaat. De moderatoren kunnen zich beter concentreren op het oorspronkelijke blokverzoek, dan doven de brandjes sneller. -rikipedia (overleg) 14 okt 2013 10:50 (CEST)
 • Opmerking: wat mij betreft kan dit verzoek naar afgehandeld verplaatst. Barts gecanvas is, in Peters woorden, min gedrag. Het is discutabel of er voor geblokkeerd moet worden. Barts PA als reactie op het blokverzoek is ook min gedrag, eventueel ook weer met enige verzachtende omstandigheden (zoals dat het natuurlijk niet letterlijk opgevat moet worden). Beide samen vind ik verdedigbaar om een blokkade voor te geven. Daarbij lijkt een week me lang genoeg. CaAl (overleg) 14 okt 2013 11:17 (CEST)
  • Je redenering is te volgen, maar je gaat er dan wel aan voorbij dat uitgangspunt is dat we een vrij te bewerken encyclopedie zijn. De bijdrages van Bart waren niet van een aard dat de opbouw van de encyclopedie daarmee in het gedrang kwam. Dan zou het uitgangspunt van de vrije bewerkbaarheid toch echt het uitgangspunt moeten zijn bij het oordeel over een blok van een week. Peter b (overleg) 14 okt 2013 15:06 (CEST)
   • Dat is altijd een lastige discussie. Een PA op een overlegpagina als deze is eigenlijk nooit een direct gevaar voor de encyclopedie. Als iemand te vaak PA's uit en daarmee de werksfeer verpest, kan ik me voorstellen dat sommige gebruikers op een gegeven moment besluiten dan maar niet meer bij te dragen aan de encyclopedie. Op wat uitzonderingen na is het precieze omslagpunt niet op 1 specifieke edit toe te wijzen. Bij een patroon van herhaaldelijk ongewenst 'wegjaag'gedrag, wil je op een gegeven moment echter wel ingrijpen. Dat heeft Just a Member gedaan met een kortdurende blokkade van 1 dag. Hierbovenop komen 6 dagen vanwege de verhogingsregel, waardoor de totaalduur erg lang lijkt in vergelijking tot het 'vergrijp'. M.i. kan de verhogingsregel wel wat minder exponentieel stijgen (en ook een 'plafond' hebben van bv. "slechts" 1 maand), maar die verhogingsregel is zo opgesteld door de gemeenschap en wij moderators hebben ons daar dan - in grote lijnen - naar te voegen. CaAl (overleg) 14 okt 2013 15:29 (CEST)
   • Hoe vaak is in de afgelopen tijd de naam "Bart Versieck" in negatieve zin voorbij gekomen? Lijkt me dat de "irritatiefactor" hier dan ook een rol gaat spelen. Bart begint een beetje op "WL" te lijken met zijn bijdragen, wil ook niet leren van gemaakte fouten en persisteert in "ontwrichtend" gedrag, my 2 cents vr groet Saschaporsche (overleg) 14 okt 2013 16:02 (CEST).
  • @Peter b Duidelijk. Je wilde mij hier al geblokkeerd hebben alleen omdat ik een (later door de ArbitrageCommissie alsnog bekrachtigd) keurig geformuleerd blokkeringsverzoek deed tegen iemand die aan de lopende band schold en PA`s plaatste (alleen in die week al 36), maar iemand die dreigt een medegebruiker de nek om te draaien moet vrijuit gaan. Echt eerlijk oordelen zonder aanzien des persoons. Paul K. (overleg) 14 okt 2013 16:15 (CEST)
   Er is niemand die dreigt een medegebruiker de nek om te draaien. -rikipedia (overleg) 14 okt 2013 16:29 (CEST)
   Er is wel iemand die vreest dat hij een medegebruiker de nek zal moeten omdraaien. Trewal 14 okt 2013 16:50 (CEST)
 • Ja Paul, zoals je zelf in schreeuwende tekst op je gebruikerspagina verkondigd, jij bent zo ongeveer de ideale gebruiker, het is een raadsel waarom je ooit geblokkeerd bent. Peter b (overleg) 14 okt 2013 22:13 (CEST)
  • ► Ha, dat is eindelijk een waar woord, Peter b, dank. Ik ben inderdaad nogal eens ten onrechte geblokkeerd, zoals jijzelf met onvermoeibare herhaling nog o.a. hier + hier + hier vaststelde. Net zolang tot je zelf geblokkeerd werd, waarbij je op je OP mij nog hier zo vurig verdedigde dat men hier je OP ook nog wilde blokkeren.
Dat je enige tijd later zonder enige redelijke aanleiding mij geblokkeerd probeert te krijgen lijkt dus alleen maar volkomen logisch. Ik kan me niet voorstellen dat iemand nog zal twijfelen aan de redelijkheid en consistentie van je oordeel! Vriendelijke groeten, Paul K. (overleg) 15 okt 2013 16:50 (CEST)

 • Eén ding is me niet duidelijk: waarom deze discussie niet of nauwelijks gaat over de (on)wenselijkheid van het ronselen en becommentariëren van stemmen c.q. het trachten te beïnvloeden van het resultaat van een peiling. Op en:wiki kun je daarvoor geblokkeerd worden, zeker wanneer het bij herhaling gebeurt - hetgeen hier in zekere zin het geval is, want afgelopen zomer trachtte Bart Versieck tijdens "zijn" voorvoegselpeiling de uitslag daarvan op vergelijkbare wijze ook al te beïnvloeden (link, link) en tijdens de daaropvolgende stemming over hetzelfde onderwerp kon hij het becommentariëren van stemmen al evenmin laten (link). Kon je bij die gelegenheden echter nog stellen dat een en ander vanwege de uiterst beperkte relevantie van het onderwerp niet veel om het lijf had, wanneer het om herbevestigingen van moderatoren en dus om personen gaat, wordt dergelijk gedrag in mijn optiek een stuk kwalijker, ongeacht welke mod het betreft en los van of nu naar voor- dan wel naar tegenstemmen wordt gevist. Dat in dit geval niet direct een blokkade volgde is nog wel verdedigbaar, want inderdaad, waarom niet eerst gewoon verzoeken dergelijk gedrag achterwege te laten, maar áls een mod dan zo'n verzoek heeft gedaan en er volgt slechts een afhoudende reactie, dan zou ik zeggen dat een correctie waarmee de boodschap nóg duidelijker wordt overgebracht gepast is. De nl:wiki-gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen, dat tijdens herbevestigingen niet stiekempjes op overlegpagina's van gebruikers een campagne wordt gevoerd waarbij wordt getracht die gebruikers tot het uitbrengen van een bepaalde stem te bewegen. Mogelijk sta ik daarin alleen, maar ik blijf vinden dat dit een nadrukkelijk verpestend effect heeft op zowel de werksfeer als de kwaliteit van de besluitvorming. Wutsje 14 okt 2013 19:50 (CEST)
Nee, daarin sta je zeker niet alleen -   RJB overleg 14 okt 2013 19:55 (CEST)
Nuance voor Wutsje: Op ENWP kun je geblokt worden voor het massaal ronselen van stemmen. Het sturen van twee herinneringen wordt ook daar niet gezien als canvassing. The Banner Overleg 14 okt 2013 20:29 (CEST)
Het gaat erom hoe een en ander op nl:wiki moet worden gezien. Al is dit niet de plaats voor een exegese daarvan, de op en:wiki geldende richtlijn met betrekking tot canvassing heeft het wat betreft votestacking over an undue number of notifications specifically to those who expressed a particular viewpoint on the previous debate. Gezien de feitelijk nogal beperkte omvang van de vaste gebruikersgroep op nl:wiki zal het op dit project, zeker in geval van stemoproepen tijdens de herbevestigingen, al heel gauw om een undue number of notifications gaan - véél sneller dan op en:wiki. Merk ook op dat (volgens en:wikt) undue niet alleen excessive, going beyond that what is natural or sufficient betekent, maar ook that which ought not to be done; illegal; unjustified. Wutsje 14 okt 2013 21:55 (CEST)
Het ronselen van stemmen is hierboven wel door meerdere personen - o.a. Peter en ikzelf - afgekeurd. Probleem is wel dat de richtlijnen daar (nu nog) niks over zeggen. Wellicht een idee om de discussie over de (on)wenselijk wat algemener te voeren (dus niet specifiek over Bart en zijn actie), dan is er ook meer duidelijkheid in toekomstige gevallen. CaAl (overleg) 14 okt 2013 20:49 (CEST)
Is deze verontwaardiging eigenlijk wel op haar plaats? Elke verkiezing gaat gepaard met verkiezingspropaganda, en dat is per definitie een poging om de stem van mensen te beïnvloeden. Geldt hetzelfde niet voor alle stemverklaringen (en n.a.v. daarvan gevoerde discussies) bij stemmingen over moderatoren? En wordt dit plotseling zo anders wanneer men enkele gebruikers individueel benadert? We proberen voortdurend elkaars meningen te beïnvloeden, wordt dit plotseling zo anders als het om een verkiezing gaat?
Ik ben het totaal oneens met de verwijten die Bart Versieck aan moderator Robotje maakt, maar dat staat eigenlijk hierbuiten. Moeten we niet gewoon accepteren dat mensen hun mening uitdragen, ook bij verkiezingen? Ik geef dit maar ter overweging. Paul K. (overleg) 14 okt 2013 22:33 (CEST)

Nangialai10

Nangialai10 (overleg | bijdragen | bloks) - Gevloek en getier op enkele pagina's. Ik beschouw deze als een structureel vandaal. ErikvanB (overleg) 14 okt 2013 18:29 (CEST)

  Uitgevoerd - OT Gebruiker:JurgenNL/handtekening 14 okt 2013 18:31 (CEST)
Valt me alweer mee, want hier stond nog niks. ;) Bedankt. ErikvanB (overleg) 14 okt 2013 18:34 (CEST)

Dred05m

 • Dred05m (overleg | bijdragen | bloks) Gebruiker is hier enkel om een bewerkingsoorlog te voeren rond het artikel van Otman Bakkal, waarbij hij een standaard onderdeel van de infobox denkt te moeten verwijderen. Overleg wordt afgehouden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Belsen (overleg · bijdragen) 14 okt 2013 19:58‎ (CEST)
  •   Wachten - Vandaag 11:19 (CEST) werd een verzoek tot artikel bewaken ingediend door Belsen. In reactie daarop heb ik om 18:35 een verzoek tot overleg geplaatst op de OP van deze gebruiker. Sindsdien heeft deze geen bewerking meer aan het artikel gedaan, dus nu blokkeren is voorbarig. Eerst het effect van het verzoek afwachten.  Wikiklaas  overleg  14 okt 2013 21:18 (CEST)
   • 18.15 en 21.27 nog. zie bewerkingsgeschiedenis Ik vind het ook geen oplossing, maar de huidige situatie is ook onwenselijk. Belsen (overleg) 14 okt 2013 22:46 (CEST)
    •   Uitgevoerd - Die eerste is nog van voor mijn waarschuwing maar de laatste van daarna inderdaad. En er volgde er zelfs nog een toen ik met de afhandeling hiermee bezig was. En gebruiker geeft ook na de waarschuwing aan niet van plan te zijn te gaan overleggen maar zijn eigen wil te blijven doordrukken. Correctieve blokkering van 1 dag opgelegd, uitleg op de OP gegeven.  Wikiklaas  overleg  14 okt 2013 23:08 (CEST)

Gem Rijswijk

Peter b

Peter b (overleg | bijdragen | bloks) Wegens het verspreiden van onware verhalen. Hij stelt dat ik actief ben onder meerdere namen. Kortom: hij verwijt mij sokpopgebruik. Daarnaast noemt hij mij een trol. Deze twee opmerkingen alleen al lijken mij voldoende voor een blokkade. Verder stelt hij ten onrechte dat ik gebruiker Taks gezogen en getreiterd hebben. Check hier. Ik wijs erop dat Taks al jaren PA`s rondslingerde en dat ervan mij geen PA`s aan zijn adres zijn. Peter b beticht mij ten onrechte van inhoudsloos gedrag en dat discussies met mij niet mogelijk zijn. Ik kan echter geen constructieve opmerkingen ontdekken in zijn eigen gedrag, etc., etc. mvg Happytravels (overleg) 15 okt 2013 12:59 (CEST)

@Natuur12, dat vergt wel enige tijd. Ik heb collega RJB willen waarschuwen voor het gezuig door HT. Als je een paar overleggen er bij pakt waarop zowel HT als RJB recent actief waren dan krijgt mijn waarschuwing wat meet inhoud. Peter b (overleg) 15 okt 2013 13:42 (CEST)
 •   Niet uitgevoerd(na bwc) Er liggen hier ernstige beschuldegingen op tafel. Het blokkkadeverzoek hier geeft echter één link naar de vermeende feiten. De toon van dit bericht had netter gekund maar heeft wel de intentie om iemand een hart onder de riem te steken die het moeilijk heeft op Wikipedia. In dit bericht worden geen namen genoemd. Het grootste deel van dit bericht is kritiek op de Arbcom. De rest van de geuitte beschuldegingen zijn tamelijk ongegrond aangezien er geen enkel bewijs is gepresenteerd tijdens dit blokkadeverzoek wat ik kan toetsen. Dat collega Taks in de ogen van collega Happytravels al jaren met Pa's strooit is hier minde rrelevant aangezien dit blokverzoek gericht is tegen Peter b. Ook de beschuldeging dat Peter b gebruiker Happytravels beschuldigd van onheus gedrag blijkt niet uit dit blokkadeverzoek. Conclusie: het bericht van peter b, wat de enige gegeven link is, waar geen namen genoemd worden en waar verder geen links zijn gegeven om te ondersteunen. Kortom, ik acht de gegeven bewijsvoering onvoldoende om een blokkade te rechtvaardige. Ik wil gebruiker Happytravels adviseren peter b gewoon uit de weg te gaan. Natuur12 (overleg) 15 okt 2013 13:52 (CEST)
  • @peter b, ik oordeel nu alleen over dit blokverzoek. Er is niet gevraagd om over het hele conflict tussen gebruiker Happytravels en RJB te oordelen. Natuur12 (overleg) 15 okt 2013 13:52 (CEST)
  Discussie is verplaatst naar de overlegpagina

MAG Creative Footwear

MAG Creative Footwear (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame - Kleuske (overleg) 15 okt 2013 16:06 (CEST)

 • Om kwart over twee al door MoiraMoira buiten gebruik genomen. CaAl (overleg) 15 okt 2013 16:56 (CEST)
  •   Uitgevoerd inderdaad nadat nieuwe gebruikersnaam (waar overigens dezelfde reclame mee geplaatst werd) was aangemaakt.   MoiraMoira overleg 16 okt 2013 12:06 (CEST)

Resto VanHarte

Resto VanHarte (overleg | bijdragen | bloks) - OG + Reclame - Kleuske (overleg) 16 okt 2013 12:00 (CEST)

Luqsel

 • Luqsel (overleg | bijdragen | bloks) - Twee mogelijkheden: of deze gebruiker wordt nauwlettend gevolgd en direct gecontroleerd (zodat zijn bewerkingen niet 14 uur blijven staan) of hij wordt voor onbepaalde tijd geblokkeerd als ingelogde vandaal zonder zicht op verbetering. Ik neig naar het laatste, want hij heeft negen dagen over de opmerking van Natuur12 kunnen nadenken. ErikvanB (overleg) 16 okt 2013 08:51 (CEST)
  • Je bent wel erg vriendelijk. Wat mij betreft is het gewoon een ingelogde vandaal. Michiel (overleg) 16 okt 2013 11:05 (CEST)
   •   Niet uitgevoerd. Heb de gebruiker een laatste kans en daarbij een fikse waarschuwing gegeven. Eerst volgende keer dat de gebruiker kliert gaat het account wmb. dicht. --Wiki13 (overleg) 16 okt 2013 14:31 (CEST)

Grmbl76

 • Grmbl76 (overleg | bijdragen | bloks) is geblokkeerd omdat een aantal mod's van mening is dat hij/zij sokpopmisbruik heeft gepleegd door met twee speciaal daarvoor aangemaakte accounts een mail onwiki te plaatsen die door een andere moderator naar de modmail was verzonden. Ik ken de precieze inhoud van die mail niet, het zou gaan om een oproep om in de lopende tweede ronde twee mod's te steunen die op dat moment het risico leken te lopen dat zij in de tweede ronde zouden sneuvelen.
De eerste vraag die beantwoord moet worden, is er sprake van sokpopmisbruik. Mijn beoordeling is dat dit niet het geval is. De accounts zijn aangemaakt om een melding te doen, niet om een stemming te beïnvloeden, maar juist als poging een beïnvloeding van een stemming te voorkomen.
De tweede vraag, als er wel sprake zou zijn van sokpopmisbruik is dat dan zodanig ernstig dat enkel een blok ot gegeven kan worden? Opnieuw is mijn beoordeling dat, als het misbruik zou zijn, ik meen dus van niet, dat het msibruik dan is gepleegd uit nobele motieven. Dat de vertrouwelijkheid van de modmail is geschonden zou voor mij persoonlijk zeer ws een reden zijn om het bitje te ontnemen, maar dat is een geheel andere discussie. Voordat daar in besloten wordt zal collega Grmbl76 de kans moeten krijgen zijn kant van het verhaal te geven.
Ik heb nagedacht of ik het verzoek hier zou plaatsen of een peiling zou beginnen. Ik meen dat het verstandig is als de mod's eerst zelf de kans krijgen hun mening te geven, daarna zien we wel verder. Daarbij merk ik op dat collega Grmbl76 bij deze herbevestiging ook zelf ter discussie stond. In de eerste ronde heeft niemand bezwaar gemaakt wat toch een indicatie is dat hij/zij tenminste tot aan dit incident op zeer breed vertrouwen mocht rekenen. Peter b (overleg) 16 okt 2013 20:07 (CEST)
Voor de helderheid, het verzoek is dat hij/zij wordt gedeblokkeerd. Peter b (overleg) 16 okt 2013 20:09 (CEST)
Paar puntjes: sokpopmisbruik verplicht tot een blok voor onbepaalde tijd, om die later te bepalen na gebruik van de oc. Je tweede vraag is dus niet ter zake. Verder zou nog de vraag gesteld kunnen worden in hoeverre bepaalde zinnen uit de rvm relevant zijn. Verder denk ik eigenlijk dat het heel goed zou zijn als de ac zich over de blok van grmbl uit zou laten, zij heeft niet de schijn van afhankelijkheid tegen. Tot slot heeft uiteindelijk in de praktijk de bijdrage van grmbl wel heel sterk de stemming beinvloed, ik zou zelf durven beweren dat dit de sterkste beinvloeding ooit was. De vraag is natuurlijk of dat hem aan te rekenen valt of dat daarvoor anderen meer of iig gedeeltelijk ook verantwoordelijk zijn (ik denk dat meerderen waaronder grmbl verantwoordelijk zijn daarvoor). En dit was gewoon mijn mening als gebruiker van dit project (ik wil me niet met de afhandeling van dit verzoek bemoeien op dit moment!) Mvg, Bas (o) 16 okt 2013 20:18 (CEST)
Als blokkerend moderator wil ik eerst even een aantal dingen helder op een rijtje hebben staan:
(1) Ja, er is sprake van sokpopmisbruik. En wel om puntje 2 (het trollen onder een alternatief account) en puntje 3 (blokontduiking - van Triiiiing op Klokkenluider).Wikipedia:Sokpopmisbruik
(2) Ja. In de richtlijnen voor moderatoren staat dat er in het geval van sokpopmisbruik een OT-blokkade gegeven kan worden (in de praktijk is het eigenlijk altijd OT).
(3) Grmbl76 heb ik maandagavond na de CU gemaild (nog voor de mods en anderen het wisten) en gevraagd om een verklaring. Die is er tot op heden niet gekomen.
W.b. een deblok: Grmbl76 kan altijd gebruik maken van de OC en tegenwoordig hoeft men daar niet eens meer hun ID voor te laten zien. Trijnsteloverleg 16 okt 2013 20:20 (CEST)
 • M.b.t. de tweede vraag: als er sprake is van sokpopmisbruik, dan is de door de gemeenschap opgestelde regel helder: "Het misbruiken van sokpoppen resulteert in een blokkade van onbepaalde duur, en voor de bijbehorende IP-adressen een blokkade van een jaar." Het is niet aan de moderator om hier de vrijheid in te nemen om van af te wijken. Zodra Grmbl76 van de OC gebruik wenst te maken, kan de blokkadeduur omgezet worden in een van bepaalde duur. Deze vraag is voor mij dus makkelijk te beantwoorden.
M.b.t. de eerste vraag: dat is een terechte vraag: het is geen extreem overduidelijk sokpopmisbruik, het zit in het grijze gebied. Ikzelf vind het echter wel sokpopmisbruik. Zoals ik het vanochtend verwoordde: "M.i. valt het gebruik van sokpoppen om deze berichten te plaatsen zeker onder sokpopmisbruik. WP:SP stelt bij misbruik "Helaas worden sokpopaccounts vaak met minder zuivere motieven gecreëerd, bijvoorbeeld om de wikipediaregels of een blokkade van de hoofdaccount te omzeilen". De manier waarop de berichten van de sokpoppen waren geformuleerd en het feit dat Grmbl76 er direct voor koos om te lekken in plaats van eerst intern de discussie aan te gaan, vind ik tekens van 'onzuivere motieven'. Op WP:SPM wordt hier aan toegevoegd "stoken, schelden of andere gebruikers uitdagen of irriteren. Trollen is een rekbaar begrip. Wat de één ongewenst vindt, vindt de ander onschuldig." en ook dat vind ik hier van toepassing. Maar de richtlijn zegt zelf al dat zij problematisch is: wat de ene wel 'fout' vindt, vindt de ander niet fout."
Of ik in deze situatie in het grijze gebied zelf een sokpopblokkade had opgelegd, weet ik niet. Misschien wel, misschien niet; maar dat is met de kennis van nu en alles dat sindsdien gebeurd is, ook niet meer goed in te schatten. Op de vraag "is de sokpopblokkade compleet onterecht opgelegd (en moet hij dus teruggedraaid)" is mijn antwoord echter "nee".
Wel vind ik dat - als Grmbl76 van de OC gebruik maakt - de blokkadeduur kort kan zijn. Mijn vertrouwen in Grmbl76 als moderator is verdwenen (en ik neem aan dat dat voor veel gebruikers, mod en niet-mod, geldt), maar daar is een desysop voor en geen blokkade. Zodra alle storm wat is gaan rusten, is de encyclopedie er absoluut niet bij gebaat als hij nog lang geblokkeerd blijft.
CaAl (overleg) 16 okt 2013 20:25 (CEST) PS 1: ondanks herhaalde verzoeken om uitleg van zijn handelswijze, blijft deze tot nu toe achterwege. Mocht Grmbl76 nog met een uitleg komen, zou dat mijn mening kunnen beïnvloeden. PS 2: normaal gesproken laat ik me als bij een conflict betrokken moderator niet uit over een blokverzoek. Omdat in dit geval eigenlijk alle moderatoren betrokken zijn, is het in dit geval geen optie om de afhandeling over te laten aan andere mods (want er zijn geen andere). CaAl (overleg) 16 okt 2013 20:27 (CEST)
(2x bwc)Ik kan mij de bedenkingen van Peter voorstellen. Tegelijk kan ik me ook de maatregel van de blokkerend moderator goed voorstellen. Voor een deel zullen er ongetwijfeld de beste bedoelingen zijn geweest, maar tegelijk kan ik het anonieme gedrag ook niet goedkeuren. Daarnaast is het inderdaad de vraag of er nu echt sprake was van sokpopmisbruik - maar dat is vooral een formeel vraagstuk, en het focussen op sokpop (= onbepaalde duur) danwel geen sokpop (= geen blokkade?) lijkt me niet erg constructief. Beide uitkomsten lijken me onbevredigend.
Als ik heel eerlijk ben, vind ik deze specifieke case eigenlijk ongeschikt om eenvoudig via normale procedures te laten beoordelen. Zou het niet gewoon beter zijn om dit via de arbitragecommissie te laten lopen? Op die manier zullen er ook geen verdenkingen zijn dat de beslissende moderator betrokken is geweest. Effeië T.Sanders 16 okt 2013 20:26 (CEST)
Mening ... (moderatormening 3 of 4) Eens met Effeietsanders. Het gebruik van de ontsnappingsclausule (zie opmerking van Trijnstel) zou suggereren dat er terecht sokpopmisbruik is geconstateerd, maar daarover is twijfel. Bij onterecht gesignaleerd sokpopmisbruik kan een blokpeiling worden gehouden of een zaak worden ingediend bij de arbitragecommissie. Ik vind de schade die Grmbl76, vermoedelijk ondoordacht en dus onbedoeld, heeft toegebracht aan het onderlinge vertrouwen binnen de gemeenschap en de grote negatieve invloed die zijn acties hadden op de herbevestiging kwalijk genoeg om een blokkade van enige duur te rechtvaardigen. Áls er al iets onwiki dient te worden aangekaart over de modmail, dan doe je dat via de observator en indien mogelijk na overleg met de andere moderators. Ik vind dit echt een kwestie om aan de arbitragecommissie voor te leggen. Zij kan dan in alle rust (zonder zich te laten beïnvloeden door de waan van de dag) de blokkade evalueren en indien nodig een gepaste blokkadeduur bepalen. Dat kan niet met een blokpeiling. Kortom, tegen deblokkade via deze weg en vóór voorleggen aan de AC. Mathonius 16 okt 2013 20:39 (CEST)
2. Ik ben voor deblokkade. Dit omdat ik denk dat dit het beste is voor de encyclopedie. Daarom is het in mijn mening geoorloofd om gemotiveerd als moderator af te wijken van enige richtlijn. Ik zie sokpopmisbruik in strikte zin; Grmbl heeft na de blokkade van zijn eerste sokpop (klokkenluider), een tweede gemaakt en gebruikt. Echter, ik zie geen voordeel van een blokkade. Herhalingskans is nul. De vertrouwensbreuk die ik zie dat mensen ervaren is in Grmbl als geschikt moderator en niet in hem als gebruiker vs vandaal. Ik heb vertrouwen dat Grmbl als gebruiker zo zal doen als altijd. En daar heb ik voldoende vertrouwen in. Daarom geen blok. Vertrouwen als mod wordt geregeld via een vertrouwensstemming. Mvg, Taketa (overleg) 16 okt 2013 20:25 (CEST)
Of er sprake is van sokpopmisbruik is wat hier ter discussie staat. Het hangt ervan af of het publiceren van de mail "trollen" genoemd mag worden. Ik vind het niet kies dat Grmbl76 zonder eerst z'n zorgen op de modmail bekend te maken de mail naar buiten heeft gebracht maar vind het niet automatisch sokpopmisbruik. Het feit dat hij het twee keer deed verandert daar niks aan. Hij wist vanaf het begin dat het ongewenst was bij in elk geval de leden van de modmail omdat daarmee de belofte van vertrouwelijkheid werd geschonden. Daarom koos hij een sokpop. Hij was dus bij de tweede poging niet harder gewaarschuwd dan bij de eerste, deed gewoon hetzelfde nogmaals, opnieuw wetend dat het ongewenst was. "Blokontduiking" is volgens mij als je hoofdaccount geblokkeerd is. Dat is, om heel goede redenen, en in feite uit respect voor Grmbl76, om er zelf mee naar voren te komen, niet gebeurd maar dan is de tweede poging ook geen blokontduiking.
Ik begrijp en steun de aanvankelijke beslissing om te blokkeren, die om snelheid vroeg, maar denk dat daar in tetrospectief ook anders tegenaan gekeken kan worden. Zie ook het verhaal van IJzeren Jan (6e en 7e alinea).  Wikiklaas  overleg  16 okt 2013 20:34 (CEST)
Nog ff ter aanvulling omdat ik misschien onduidelijk was. In strikte zin zie ik dus sokpopmisbruik, maar in bredere zin zie ik net als Wikiklaas redenen om dit niet als sokpopmisbruik te kwalificeren. Dit is voor mij echter niet doorslaggevend, voor mij staat de blokkade ter discussie en die vind ik in zichzelf niet nuttig. Mvg, Taketa (overleg) 16 okt 2013 20:40 (CEST)
6:   Tegen deblokkade - Trijnstel heeft helder uitgelegd dat dit sokpopmisbruik was en ik deel haar analyse. Er is hier zowel sprake van trollen als blokontduiking. Wat er nog bijkomt is dat het m.i. allemaal heel netjes afgehandeld werd door de betrokken moderatoren. Ook was hun verantwoording publiek netjes en compleet. Grmbl76 is herhaald bevraagd en gaf tot op heden geen enkele reactie. Dat kan hij nog steeds doen via zijn overlegpagina, deze is namelijk nog open. Hij kan wat mij betreft gebruik maken van de OC of naar de arbitragecommissie gaan. Met vriendelijke groet, Jarii94Overleg 16 okt 2013 21:16 (CEST)
Niet dat 't veel uitmaakt, vijf is geen keiharde grens, maar volgens mij ben je niet #3. Trijstel, ik, Mathonius, Taketa en Klaas gingen je al voor. (Bas ook, maar die gaf expliciet aan niet mee te willen tellen). CaAl (overleg) 16 okt 2013 21:24 (CEST)
Dan maken we er 6 van ;-); Ik zag de "2" staan van Taketa, vandaar. Jarii94Overleg 16 okt 2013 21:27 (CEST)
Pijnlijk hoor, dat Effeië T. Sanders niet meegeteld wordt. Volgens de Lijst is hij toch nog steeds moderator... Paul K. (overleg) 17 okt 2013 02:09 (CEST)
  Uitgevoerd - ik ga over tot deblokkade. Grmbl76's actie lijkt me absoluut afkeurenswaardig. Er zou echter sprake zijn van een vierdubbele sanctie, nl 1) uitsluiting van modmail, 2) starten van afzettingsprocedure, 3) blokkade OT van sokpoppen en 4) blokkade OT van hoofdaccount. Sanctie 1 is absoluut aangewezen vanwege de schending van vertrouwelijkheid. Sanctie 2 is om dezelfde reden gerechtvaardigd. Sanctie 3 kan slechts ten dele gerechtvaardigd worden: er was sprake van disruptief gedrag, maar omdat zeer duidelijk was aangegeven dat dit eenmalig gebruik van een sokpop zou betreffen, was er mijns inziens geen sprake van sokpopmisbruik, in ieder geval niet met de account "Klokkenluider". Deze account had beter voor 1 of enkele dagen geblokkeerd kunnen worden. Sanctie 4 vloeide voort uit sanctie 3 en valt dus niet geheel te rechtvaardigen. Dit geldt ook voor de OT blokkade van het account "Triiing": als je ervaart dat een account ten onrechte geblokkeerd wordt moet je sterk in je schoenen staan om niet aan de verleiding toe te geven om onder een ander account verder te gaan, het sokpop"misbruik" met Triiing was dus "uitgelokt" (niet dat dit in de bedoeling lag van de blokkerende moderator uiteraard). Een ander argument is dat het disruptieve gedrag primair het functioneren als moderator betrof, en niet zozeer het functioneren als gewone gebruiker. Wat de doorslag geeft is de stapeling van sancties, die mijns inziens "over the top" is.
Ik heb Grmbl76 gevraagd om een toelichting. Als zo'n toelichting op enig moment komt, op wat voor wijze dan ook, kan uiteraard elk van de sancties worden heroverwogen. Het advies om naar de Arbcom te gaan kan ik ook onderschrijven. Hoe dan ook, in afwachting van hoe de situatie zich gaat ontwikkelen lijkt het me verstandig om bescheiden om te gaan met sancties. Het is spijtig dat de gemeenschap zo ongeduldig is. Josq (overleg) 16 okt 2013 23:44 (CEST)
Vraagjes cq   Opmerking: betreft dit louter deblokkade van het hoofdaccount? Voorts: een mod heeft voorbeeldfunctie (dit noem ik omdat jij stelt dat een mod hier disruptief gedrag had, en geen gewone gebruiker). Is dit meegewogen in je oordeel, Josq? En denk je dat door deblokkade ook jij een goed voorbeeld geeft? Tjako   (overleg) 17 okt 2013 00:09 (CEST)
Alleen het hoofdaccount heb ik gedeblokkeerd, ik zie niet in hoe de sokpopaccounts thans nog constructief gebruikt kunnen worden. De voorbeeldfunctie van mods kan meegewogen worden in de aangekondigde afzettingsprocedure. Josq (overleg) 17 okt 2013 00:14 (CEST)
Dus als ik je goed begrijp vind je het 'minder ernstig' en 'niet-blokwaardig' indien een moderator disruptief is dan dat een gewone gebruiker disruptief is? Even om je te proberen te volgen, want ikke niet snappen.Tjako   (overleg) 17 okt 2013 00:36 (CEST)
Volgens mij heeft Josq het toch redelijk duidelijk geformuleerd: Er was sprake van disruptief gedrag, maar volgens Josq niet zo disruptief dat er sprake van sokpopmisbruik was. Wel genoeg om voor 1 of enkele dagen het sokpopaccount te blokkeren. Verder betrof het disruptieve gedrag volgens Josq primair het functioneren als moderator, en niet zozeer het functioneren als gewone gebruiker. Daarvoor zijn al twee sancties in werking, nl. uitsluiting van modmail, en starten van afzettingsprocedure. Snap je het nu beter? Overigens lijkt mij persoonlijk niet zozeer het gedrag van Grmbl76 zelf disruptief voor de encyclopedie, al was het ivm het schenden van vertrouwelijkheid zeker wel afkeurenswaardig, zeker tegenover de andere moderatoren. Veel disruptiever is de manier waarop er door verschillende gebruikers bij de lopende stemming op werd gereageerd, waardoor iemand als Andre Engels er het bijltje bij neer heeft gegooid. Trewal 17 okt 2013 00:59 (CEST)
Ik zou het nog iets anders willen formuleren. Dit was hoe dan ook geen normale sokpopzaak. Door de discussie uitsluitend toe te spitsen op de mate waarin het gedrag van Grmbl76 nu wel of juist niet binnen de definities van sokpopmisbruik valt, wordt volstrekt geen recht gedaan aan de complexiteit van deze zaak. Daarom ben ik blij met deze afloop. Dat de beide sokpoppen nog steeds geblokkeerd zijn lijkt me terecht, al maakt het in de praktijk weinig verschil daar ze duidelijk voor eenmalig gebruik bedoeld waren.   IJzeren Jan 17 okt 2013 01:10 (CEST)
Ik ben helemaal niet blij. Grmbl76 had ook gewoon onder eigen account kunnen publiceren (ongeacht of dat 'goed' of 'slecht' was om te 'klokkenluiden'), maar bleef aanvankelijk uit de wind door een sokpop in te zetten (en wellicht te misbruiken). Hoe disruptief e.e.a. is blijkt wel uit de vele discussies her en der. Als hier blijkbaar 'milder' met sokpopperij' door moderatoren wordt omgesprongen dan bij 'gewone' gebruikers wordt er hier overduidelijk met twee maten gemeten. Door deze deblokkade ontstaat ook de schijn wederom van 'ons beschermt ons' in het modcorps, iets wat nu juist het andere issue in de modmailkwestie was. Hoe moeten we moderatoren vertrouwen, die lijken elkaar de hand boven het hoofd te houden? Hoe moeten we moderatoren vertrouwen, die op een besloten geheime vertrouwelijke modmaillijst stemmen voor elkaar trachten te ronselen? Hoe kan dit dan als zo 'mild' met een deblokkade worden afgedaan? Ik ken gevallen van gewone gebruikers die driedubbel worden gesanctioneerd voor de meest lichte vergrijpen zoals vermoedens van privacyschending die nimmer never bewezen zijn bijvoorbeeld. Als hier rehabilitatie voor Grmbl76 aan de orde is, dan ook graag gewoon de verwijderde versie van wat hij publiceerde terugzetten. Want als er zo weinig disruptiefs is ofwel 'niets aan de hand is' en hij geen privacy schond dient zijn bericht aan diverse gebruikers ook gewoon te lezen te zijn voor hen en anderen. Waarom dan die voortdurende geheimzinnigheid?Tjako   (overleg) 17 okt 2013 01:27 (CEST)
P.S. Ik heb in deze casus slechts 1 mod gezien die m.i. de enig juiste beslissing nam: aftreden. Andre Engels, petje af en diep respect! Dat is modwaardig gedrag! Een voorbeeldfunctie, in de praktijk gebracht, door in te zien welke verantwoordelijkheden je niet langer wilt dragen voor jezelf.Tjako   (overleg) 17 okt 2013 01:37 (CEST)
Ehm, stel jij nou het bannen van modmail en het starten van een desysop-procedure gelijk met 'ons beschermt ons' of 'mods die lijken elkaar de hand boven het hoofd te houden'? Van 'rehabilitatie' als moderator is voorlopig nog geen sprake, lijkt mij. Laten we daartoe eerst de desysop maar eens afwachten. Overigens lijk je twee dingen door elkaar te halen: Grmbl76 was niet degene die op modmail stemmen trachtte te ronselen, maar degene die daarover zonder toestemming on-wiki publiceerde. Ik vind het dan ook enigszins vreemd dat jij, juist voorstander van het publiceren van alle modmail, je ze hardnekkig tegen deblokkade van deze klokkenluider blijft opstellen. Trewal 17 okt 2013 01:58 (CEST)
PS voor zover ik het kan beoordelen, is Andre Engels niet afgetreden wegens het doen en laten van Grmbl76 of enige andere moderator, maar juist vanwege alle ophef en aantijgingen die daarna door anderen over alle moderatoren werden uitgestort, zoals het opzeggen van vertrouwen in alle moderatoren, ook hen die met deze hele zaak niets te maken hebben. Trewal 17 okt 2013 01:58 (CEST)
Misschien ben ik niet duidelijk geweest. Ik ben niet voor of tegen opheffen blokkade. Ik ben tegen meten met twee maten, en vind dat er geen reden is e.e.a. onder tapijten te schoffelen. Het bannen van de modmail is een gevolg van het beleid van de modmail lijst zelf, een onderonsclubje waar mods wellicht gebruik van kunnen maken, die modmail staat, als men de mods mag geloven, volledig los van Wikipedia. (kuch) Modmailban is dus geen Wikisanctie dus. De desysop wordt nu al door JCB afgeraden op de pagina van de aankondiger ervan. Wat rest aan sanctie is dus zero. Ondanks hevig disruptieve zaken. Dat is de werkelijkheid. Om nog te zwijgen over de ongelukkige wheelwar tussen Josq en Trijnstel. Bij een normale gebruiker is deblokkade doorgaans alleen mogelijk via arbcom of blokpeiling. Hier beslissen de mods na 5 of 6 gehoord te hebben zelf dat ze een medemod deblokkeren (slager keurt eigen vlees). Ik heb niets tegen Grmbl76 (sterker: als ik de inhoud van wat hij onwiki schreef zou kennen, zou ik het misschien zelfs toejuichen dat hij het deed, al is het jammer dat hij zich daarbij achter een sokpop verschool, wat ik dan weer erg zwak vind), maar vind dat deze gang van zaken ruikt naar 'ons-kent-ons'-beleid. Vandaar dat ik Josq nader bevroeg. Andre heeft tot slot de juiste keus gemaakt, hij neemt afstand van welke aantijgingen dan ook en beseft wellicht dat hij alleen goed kan modereren met vertrouwen van de gemeenschap, dat hij blijkbaar te weinig ziet momenteel. Die respectabele beslissing van Andre zou navolging moeten krijgen bij alle overige mods, juist omdat er zo aan alle kanten van alles rammelt in deze zaak. Tjako   (overleg) 17 okt 2013 02:16 (CEST)
Rare kijk op de werkelijkheid heb jij, als je jouw werkelijkheid ("Wat rest aan sanctie is dus zero.") laat bepalen door wat door één persoon wordt afgeraden op de pagina van de aankondiger van de desysop. Modmailban is inderdaad geen wikisanctie. Dat Grmbl76 de vertrouwelijkheid van de modmail schond is ook niet iets waarvoor een wikisanctie gegeven kan worden (mits in die on-wiki bijdrage geen privé-gegevens werden genoemd). Maar het is wel iets waardoor je het vertrouwen in Grmbl76 als moderator kunt verliezen, en daarvoor is on-wiki een desysop-procedure gestart. Geeft >75% bij die desysop toch zijn vertrouwen aan deze moderator, dan is er kennelijk toch vertrouwen in de gemeenschap, en is een sanctie ook niet nodig. Is dat vertrouwen er niet, dan is de sanctie dat Grmbl76 de moderatorstatus verliest. Dát is de werkelijkheid voor zover we die nu kunnen overzien. Trewal 17 okt 2013 02:49 (CEST)
Er is pas een sanctie als er een eventuele desysop (die nog niet is gestart aldus mijn mededelingenvolglijstkaderdingetje) ertoe leidt dat hij zijn bitjes moet inleveren. En is dat een 'sanctie'? Dan is hij net als de andere mods een gewone gebruiker die toevallig een paar bitjes mist. Sanctie? Hmm... Tjako   (overleg) 17 okt 2013 02:59 (CEST)
De opgegeven reden om Grmbl76 te blokkeren was sokpopmisbruik. De eenvoudigste vraag die je daarbij kunt stellen is of het volgens de regels wel sokpopmisbruik is. De vraag die daar wat mij betreft meteen op volgt en die het veel gecompliceerder maakt, is of dat wel vastgesteld moet worden door iemand uit dezelfde groep die hij zelf in verlegenheid bracht, en de laatste, veel belangrijker, vraag is of dit project beschermd wordt wanneer Grmbl76 zijn bewerkingsrechten worden ontnomen.
Er is op dit moment een forse vertrouwensbreuk tussen Grmbl76 en de overige leden van de modmail. Waar het nu over gaat is of aan Grmbl76 ook alle rechten moeten worden ontnomen die door de gemeenschap worden toegekend: recht van bewerken, en moderatorrechten. Het is in dit geval onhandig dat het uitgerekend de moderatoren zijn die beslissen over de gebruikersrechten, en uitvoering geven aan zo'n beslissing. Om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden, moet er dan volgens mij niet geblokkeerd worden als er de geringste twijfel is of dat voor de bescherming van de encyclopedie nodig is. In die zin is het logisch dat de opgelegde blokkering is opgeheven. Met "meten met twee maten" heeft dat allemaal niets van doen. En sancties opleggen aan gebruikers tegen wie de encyclopedie niet beschermd hoeft te worden, doen we niet.  Wikiklaas  overleg  17 okt 2013 04:03 (CEST)
Eens met Wikiklaas, Josq, IJzeren Jan en gelijkdenkenden. Er is is niet gestemd met een sokpop en er was geen intentie te trollen. De intentie was die van de klassieke klokkenluider: er werd een 'misstand' waargenomen en die werd 'dapper' openbaar gemaakt. Ik betwijfel of er wel een grond was voor een checkuser-onderzoek (staat citeren uit de modmail tussen de gronden tot een checkuser-onderzoek?). Dat de 'gevestigde orde' ongelukkig was met de 'klokkenluiders-actie', tja, dat is ook klassiek, maar geen grond (er was toch juist speciaal een gebruiker benoemd met als taak om onoirbare boodschappen op de modmail aan de gemeenschap te rapporteren? Dus het is in principe een bestaande en gewenste functie die hier vervuld wordt). Voor zover er sancties gewenst zijn liggen die op een ander vlak dan een blokkade. - Brya (overleg) 17 okt 2013 07:39 (CEST)
Ik beschouw dit als klap in het gezicht van de moderatoren die hun best hebben gedaan deze affaire in goede banen te leiden. Een sokpopmisbruiker wordt zelfs zonder de aan hem gevraagde reactie te geven gedeblokkeerd. Ik ga een paar uur diep nadenken. Zoals ik er nu tegenaan kijk hebben we hier onwiki een moderator minder binnenkort. Lymantria overleg 17 okt 2013 09:06 (CEST)
Hoewel ik snap dat er voor deblokkade gekozen is - rust in de tent is op dit moment het belangrijkst, en ik denk dat een deblokkade tot de rust kan bijdragen - vind ik het wel erg jammer dat daartoe overgegaan is zelfs voordat Grmbl76 ook maar enige vorm van uitleg gegeven heeft. Verder vind ik het erg vreemd dat Josq beweert dat het "starten van afzettingsprocedure" al een sanctie is. Dat is net zoiets als iemand geen blokkade geven omdat het blokkadeverzoek al straf genoeg is. Een succesvolle desysop is inderdaad een sanctie, maar of Grmbl zijn bitjes kwijtraakt is momenteel compleet onzeker. Maar dat is slechts kritiek op een klein aspect van Josqs argumentatie; had hij dit punt anders verwoord dan was hij neem ik aan tot dezelfde conclusie gekomen. CaAl (overleg) 17 okt 2013 09:17 (CEST)

Ik lees hier allemaal bewoordingen als straffen en sancties, ik dacht dat een blokkade als doel had om de encyclopedie te beschermen en niet om een sanctie op te leggen of iemand te straffen? Volgens mij is er met de actie van Grmbl76 de vertrouwelijkheid van de modmail geschaad en is uitsluiting van deze modmail genoeg om de modmail te beschermen en haar vertrouwelijkheid te waarborgen. JetzzDG 17 okt 2013 10:27 (CEST)

PR NVO

Akadunzio

Akadunzio (overleg | bijdragen | bloks) - Verzoek tot deblokkering naar aanleiding van Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Deblokkering Akadunzio. M.vr.gr.,   IJzeren Jan 18 okt 2013 22:32 (CEST)

  Uitgevoerd - blokkade opgeheven. Gebruiker:JurgenNL/handtekening 18 okt 2013 22:34 (CEST)

ISLAMIST RUDY FARINAS

  Uitgevoerd - Taketa (overleg) 19 okt 2013 02:25 (CEST)
FYI: ik heb de blokkade aangepast (van softblock naar hardblock, dus o.a. autoblokkeren ingeschakeld); het gaat om deze cross-wiki LSV. Mathonius 19 okt 2013 02:34 (CEST)
O ja. ErikvanB (overleg) 19 okt 2013 02:39 (CEST)
Zou dus ook moeten worden toegevoegd aan Overleg gebruiker:HENRY ALEGADO REBADULLA JR.. 19 okt 2013 15:13 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Whaledad (overleg · bijdragen)
Bedankt voor de tip. Ik zie dat collega MoiraMoira het nieuwe account inmiddels heeft toegevoegd aan deze lijst. Mathonius 19 okt 2013 15:17 (CEST)

Vetsdannie

Hummelinck Stuurman

 • Hummelinck Stuurman (overleg | bijdragen | bloks) - ongewenste gebruikersnaam, gebruiker bewerkt artikel Louise Korthals, die aangesloten is bij Hummelinck Stuurman Theaterbureau. Gouwenaar (overleg) 21 okt 2013 19:17 (CEST)
  • Voorlopig afgewezen, ik zie op WP:RVM geen grond voor (soft)blokkade vanwege ongewenste gebruikersnaam. Graag opnieuw melden indien account blijft doorgaan met reverten t.b.v. vermeende client/klant. Mvg, BlueKnight 22 okt 2013 23:20 (CEST)

Jeremy is gangsta

Jeremy is gangsta (overleg | bijdragen | bloks) - Ik denk niet dat we hier één stap verder mee gaan komen. ErikvanB (overleg) 24 okt 2013 07:14 (CEST)
Denk ik ook. OT Gebruiker:JurgenNL/handtekening 24 okt 2013 11:06 (CEST)

Zeilschoolpean

Zeilschoolpean (overleg | bijdragen | bloks) - OG+reclame - Kleuske (overleg) 24 okt 2013 11:02 (CEST)
  Uitgevoerd - OT Gebruiker:JurgenNL/handtekening 24 okt 2013 11:06 (CEST)

Sonuwe

  Niet uitgevoerd - Geen reden voor blokkade. De discussie op de nominatiepagina's is in volle gang. .marc. (overleg) 24 okt 2013 18:32 (CEST)

ook doorgehaald. Laten we dan nog maar even uitgaan van de goede wil al had er meteen met uitgebreidere redenen begonnen moeten worden ipv eerst op de oude manier verder gaan. Agora (overleg) 24 okt 2013 18:51 (CEST)

Jeantilleke

 • Jeantilleke (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal die niet zinvol wil bijdragen. ErikvanB (overleg) 25 okt 2013 07:14 (CEST)
  •   Niet uitgevoerd Dit verzoek heeft hier de hele dag gelegen en hij is kennelijk opgehouden. Misschien heeft de waarschuwing geholpen. In ieder geval is nu nog blokkeren mosterd na de maaltijd. Sorry Erik, de enige oplossing is wp:AM. Gaat hij door heeft hij natuurlijk wel een blok te pakken. Natuur12 (overleg) 25 okt 2013 20:23 (CEST)
   • Bedankt dat jij eindelijk eens het initiatief nam om de verzoekpagina af te werken - je collega's zijn te lui. ;-) ErikvanB (overleg) 25 okt 2013 22:06 (CEST)
    • Maar het probleem ligt natuurlijk ook bij het feit dat sommige capabele mensen geen moderator willen zijn. - FakirNLoverleg 26 okt 2013 11:16 (CEST)

National Library of Israel

VIOD Doetinchem

VIOD Doetinchem (overleg | bijdragen | bloks) - og - Mbch331 (Overleg) 1 nov 2013 08:13 (CET)

Poep1223

Emielr

Armando1991

Armando1991 (overleg | bijdragen | bloks) - opnieuw vandalisme. Paul Brussel (overleg) 2 nov 2013 13:18 (CET)

Hij is nu weer stil: misschien helpt een aardig berichtje op zijn pagina, zodat hij zich uitgenodigd voelt om te reageren? Hij is meer aan het pushen dan aan het vandaliseren. Ciell 2 nov 2013 13:54 (CET)
Als na vier keer terugdraaien binnen tien dagen nog niet duidelijk is voor Armando1991 dat de familie De Jager niet tot de Nederlandse adel behoort, dan is er geen sprake van pushen maar van vandalisme. En het ziet er niet naar uit dat de vierde de laatste keer zal gaan zijn. Paul Brussel (overleg) 2 nov 2013 22:50 (CET)
Tot vandaag werd hem steeds verteld dat zijn bewerking ongewenst was, het waarom werd pas deze middag voor het eerst aan hem gemeld. Ik zou tot op heden nog durven uitgaan van goede wil, misschien heeft deze persoon wel ergens een bron voor deze informatie, maar vanwege onwetendheid van de werking hier wist hij/zij waarschijnlijk niet eens waar het de mist in ging. Ik zou dus zeker nog wachten tot dit nogmaals gebeurt zonder reactie op de OP van deze persoon. Rubentj 1 (overleg) 2 nov 2013 23:04 (CET)
Nu ga ik er verder geen verder punt van maken, maar ik acht mij op het gebied van de Nederlandse adel best deskundig en ik zou niet weten hoe Armando1991 maar zou kunnen aantonen dat een lid van de familie De Jager na 1813 ooit tot die Nederlandse adel heeft behoord; en nee: ik ga dus niet uit van goede wil, want Armando1991 zal dat zelf net zo goed weten als ik. Maar het blokverzoek kan dan als afgehandeld beschouwd worden. Paul Brussel (overleg) 2 nov 2013 23:14 (CET)
 •   Niet uitgevoerd bij deze dan. wp:GUVGW is hier nog steeds van toepassing en dit kan ook een vergissing zijn. Er is een uitnodiging tot overleg gedaan. Om dat eerst af te wachten kan in dit geval geen kwaad. --Natuur12 (overleg) 2 nov 2013 23:18 (CET)

Drol22

Bakkie666satan

Poesinjekut

DokterIsabelle

De Zellingen

AlexanderBakkerPR

AlexanderBakkerPR (overleg | bijdragen | bloks) - OG + Reclame ("Press officer at Hockey Club Rotterdam", aldus LinkedIn). Kleuske (overleg) 6 nov 2013 12:13 (CET)

 •   Opmerking - Het ongewenste in de gebruikersnaam zie ik niet: een eigennaam met daar het duidelijke "PR" achter, zodat iedere andere gebruiker meteen even goed kijkt of deze gebruiker op Wikipedia ook PR bedrijft. Ook persvoorlichters van een hockeyclub mogen volgens mij onder hun eigen naam, eventueel aangevuld met wat code, aan Wikipedia bijdragen. De enige bijdrage tot nu toe was weliswaar zonder bron maar leek goedbedoeld, objectief, en zeker geen reclame. Uitleggen aan AlexanderBakkerPR dat zijn bijdragen langer blijven staan als hij er een referentie bij noemt, lijkt me het enige wat hier op dit moment nodig is.  Wikiklaas  overleg  6 nov 2013 12:21 (CET)
  •   Niet uitgevoerd Het is eigenlijk niet meer eigennaam met toevallig PR erachter. Er zijn meerdere mensen met deze naam. Ik denk dat je hier wel erg moet passen en meten om dit als een ongewenste gebruikersnaam wilt aanmerken. De eerste bewerking kan hier zeker goed bedoelt zijn. Ga uit van goede wil zegt in ieder geval van wel. Dat het goed mogelijk is dat deze persoon er directe belangen bij heeft dat kan. Dit blokverzoek ligt er nu vanaf 6 nov 2013 12:13. Sinds die tijd zijn er ook geen bewerkingen meer geweest van dit account. Aangezien blokkeren het doel heeft om de encyclopedie te beschermen zie ik er nu geen directe noodzaak voor. Natuur12 (overleg) 7 nov 2013 18:35 (CET)

Tekstman

Tekstman (overleg | bijdragen | bloks) - Blijft op Cella Beborna het NE-sjabloon verwijderen. Deze pagina is op 12 november door Gebruiker:Dqfn13 op de verwijderlijst gezet. Tekstman vindt dat de reden van de nominatie onzinis en verwijdert daarom het sjabloon. Ik heb hem uitgelegd dat het sjabloon moet blijven staan tot de periode van de verwijderlijst verstreken is, tenzij de nominator het zelf weghaalt. Hij blijft echter het sjabloon verwijderen, onder andere met de reden "snowballed", wat naar mijn mening onzin is, omdat hij de enige is die op de nominatie gereageerd heeft. Zelf bemoei ik me niet met de nominatie, maar ik vind dat Tekstman gewoon het resultaat van de nominatie moet afwachten. Graag een klein waarschuwings- of afkoelblokje. Michiel (overleg) 14 nov 2013 15:29 (CET)

 • Artikel beveiligd. Verdere toelichting op overlegpagina van Tekstman volgt later, op dit moment nog geen blokkade. BlueKnight 14 nov 2013 15:37 (CET)

Verdere discussie naar overlegpagina verplaatst

Wsmitbv

Wsmitbv (overleg | bijdragen | bloks) - OG+Reclame - Kleuske (overleg) 13 nov 2013 12:36 (CET)

 •   Uitgevoerd In zo'n geval wacht ik liever even omdat de enige intentie is bedrijfsreclame plaatsen. Een softblok als og laat dan de (vaak meteen gegrepen) mogelijkheid open om een nieuw account te maken namelijk. Met een persistent reclameblok is het onderliggende ip-adres meteen een dagje meegeblokkeerd automatisch echter. Aldus gedaan   MoiraMoira overleg 14 nov 2013 17:35 (CET)

Dinges123456789

Dinges123456789 (overleg | bijdragen | bloks) - Schrijft onder meer dat iemand wordt "gepiept". Is dat al een ingelogde vandaal zonder intentie tot zinvol bijdragen? ErikvanB (overleg) 14 nov 2013 18:30 (CET)

 •   Uitgevoerd - onbepaalde duur, ingelogde vandaal Natuur12 (overleg) 14 nov 2013 20:15 (CET)

ProfessorAli070

ProfessorAli070 (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal - Kleuske (overleg) 15 nov 2013 11:51 (CET)

 •   Uitgevoerd - blok onbepaalde tijd. --Wiki13 (overleg) 15 nov 2013 11:58 (CET)

Jaimay

Jaimay (overleg | bijdragen | bloks) - Account wordt alleen gebruikt voor vandalisme. ErikvanB (overleg) 17 nov 2013 01:34 (CET)


Webnetprof

Webnetprof (overleg | bijdragen | bloks) - Zie de overlegpagina van deze gebruiker. Doorgaande schending van auteursrechten. Teveel gebruikers zijn teveel tijd bezig om zijn werk na te vlooien, en keer op keer blijkt hij enorme lappen tekst over te nemen. Ik had voor het weekend aangekondigd bij een volgende overtreding hem hier voor te dragen, dus hierbij houd ik mijn woord. ed0verleg 18 nov 2013 19:58 (CET)

  Steun - deze gebruiker heeft een breed spoor van auteursrechtenschendingen en van het plaatsen van valse en/of foutieve informatie op Wikipedia getrokken. Ter toelichting wat voorbeelden. Het artikel Frits Hukom is inmiddels verwijderd vanwege copyvio. Het artikel Alphons van Beest is om dezelfde reden genomineerd. Voor een tekstvergelijking zie hier. Ook in Groep Smit zijn teksten van elders overgenomen, zie hier voor een toelichting. Aan het artikel Marianne Tellegen voegde hij informatie toe die grotendeels letterlijk afkomstig was van de door Mineke Bosch gepubliceerde biografie. Zie hier voor een vergelijking van de teksten. En dit is nog maar een willekeurige greep. ed0 verwees al naar de overlegpagina van Webnetprof die bol staat van de gemelde schendingen van auteursrechten. Imo berokkent deze gebruiker Wikipedia zo veel schade, dat bescherming tegen dit ongewenste gedrag noodzakelijk is. Gouwenaar (overleg) 18 nov 2013 20:28 (CET)
 •   Steun - ik deel de mening van Edo en Gouwenaar. Aan de aangevoerde gronden voor een blokkade kan worden toegevoegd dat deze gebruiker in het geheel niet coöperatief is en de gewoonte heeft om zonder op pogingen tot overleg te reageren zijn eigen schadelijke gang te gaan. Theobald Tiger (overleg) 18 nov 2013 20:37 (CET)
 •   Steun - conform alle bovenschrijvenden — bertux 18 nov 2013 20:51 (CET)
 •   Steun, auteursrechtenschending is serieus en moet dus worden aangepakt. Sjoerd de Bruin (overleg) 18 nov 2013 20:53 (CET)
 •   Steun - per alle bovenstaanden. Emelha (overleg) 18 nov 2013 20:56 (CET)
 •   Steun - Vanwege "Het langdurig blokkeren van een echte geregistreerde gebruiker (geen ingelogde vandaal) is te allen tijde onderworpen aan instemming van de gemeenschap" (WP:RVM). EvilFreD (overleg) 18 nov 2013 20:59 (CET)
  •   Uitgevoerd - Ik heb deze gebruiker voor onbepaalde tijd geblokkeerd, vanwege het feit dat het 1) reeds lange tijd aansleept, 2) het structureel in het bijdragenpatroon voorkomt en 3) de gebruiker op geen enkele manier blijk geeft van verbetering, dan wel schuldbesef. Auteursrechtenschending c.q. plagiaat is een vrij ernstige overtreding van onze basisbeginselen; ook in het echte leven (zoals de academische wereld) wordt hiermee niet gelachen. - C (o) 18 nov 2013 21:01 (CET)

Comma,merkenmarketeers

Comma,merkenmarketeers (overleg | bijdragen | bloks) - OG + reclame - Kleuske (overleg) 19 nov 2013 12:43 (CET)

 •   Uitgevoerd softblock OT , CaAl (overleg) 19 nov 2013 13:16 (CET)

Bythegrape

Bythegrape (overleg | bijdragen | bloks) - OG + reclame (herhaald). Kleuske (overleg) 19 nov 2013 13:06 (CET)

Team Selecteq Schaatsteam

Team Selecteq Schaatsteam (overleg | bijdragen | bloks) - OG. EvilFreD (overleg) 19 nov 2013 22:53 (CET)

  Uitgevoerd - Gebruikersnaam buiten gebruik genomen. - C (o) 20 nov 2013 00:59 (CET)

IantjePiantje

IantjePiantje (overleg | bijdragen | bloks) - Ongewenste gebruikersnaam, richting cyberpesten. Alleen vandalistische edits op Renaissance. Sir Iain overleg 20 nov 2013 20:39 (CET)

Het kan aan mij liggen maar ik zie het niet. Ongewenste gebruikersnaam is ook geen reden voor blokkade volgens WP:RVM. Wat vandalisme betreft, diens overlegpagina liet één minuut geleden nog een rode link zien. Al met al, notdone. Mvg, BlueKnight 20 nov 2013 20:50 (CET)
 •   Opmerking account bij ontbreken van blokkade (ondermeer vanwege de wonderschone bewerking De mannen vroeger waren echt heel stout. Ze sloegen hun vrouw bewusteloos met een viool en verkrachtten haar dan. Gelukkig worden mensen bij dit geval in de gevangenis gesmeten. - echt ingelogde vandaal wmb) dan maar op de volglijst in het wijzigingencontrolekanaal geplaatst...   MoiraMoira overleg 21 nov 2013 13:25 (CET)

Jorini8

Jorini8 (overleg | bijdragen | bloks) Slechts toevoegen van onzin. BoH (overleg) 21 nov 2013 13:14 (CET)

Romaine

Romaine (overleg | bijdragen | bloks) Bij deze dien ik een verzoek ter blokkering van Romaine in voor het ondermijnen van de kwaliteit van de encyclopedie. Romaine weigert stelselmatig aan te geven in het artikel Wikipedia:Wikipedian in Residence waar de door hem aangegeven bron is gebruikt in het artikel. In plaats daarvan worden verwijten gemaakt als zou ik dingen niet lezen. Op de overlegpagina heb ik telkenmale aangegeven waar het aan schort, maar gebruiker weigert ook maar inhoudelijk te reageren. In plaats daarvan blijft gebruiker de bron terugplaatsen. Tot twee maal toe heb ik verzocht uit de impasse te komen. Eerst het voorstel tot externe link. Op dit verzoek werd niet gereageerd en heb daarbij aangenomen dat dit akkoord werd bevonden. Vervolgens een tweede poging door de bron als inline ref op te nemen in het summiere deel dat wel is gebruikt, maar ook dit wordt botweg teruggedraaid. Voor meer info zie: Overleg Wikipedia:Wikipedian in Residence --Meerdervoort (overleg) 21 nov 2013 16:58 (CET)

 • Vertel het halve verhaal: check!
 • Vertel vooral niet wat je zelf verkeerd deed: check!
 • Blijf je standpunt eindeloos herhalen en hopen dat de ander het opgeeft: check!
 • Eindeloos blijven terugdraaien wat diegene die het artikel trachtte verbeteren
 • Een zinloos blokverzoek indienen om je gelijk te krijgen, terwijl beiden een bewerkingsoorlog voerden: check!
Je vertelt het halve verhaal. Enkele dagen terug was er een discussie waarin je duidelijk liet blijken dat je je niet verdiept had in het onderwerp maar wel uitspraken blijkbaar wist te doen waarvan de kwaliteit twijfelachtig is. Die discussie liep onprettig af. Ondertussen heb ik urenlang op meerdere dagen hard mijn best gedaan om het artikel te verbeteren op basis van bronnen, waaronder een pdf dat ik er structureel bij gehouden heb en meerdere zaken in aangetroffen heb die ik bij het herschrijven van het artikel toegepast heb. Bij het schrijven heb ik zinnen weggehaald, en op basis van die bron weer toegevoegd. Vanwege mijn onvrede over hoe je in die eerdere discussie reageerde en je mij uitermate frustreerde daarin, heb ik gezegd dat ik mij niet voor het karretje van jou drift tot uitpluizing laat spannen. Je bleef stelselmatig herhalen dat ik niets zou hebben toegevoegd, terwijl ik juist in het artikel meerdere dingen heb herplaatst op basis van deze bron en later ook nog meer heb toegevoegd. Je hebt geen poot uitgestoken toen je hulp nodig was om het artikel te verbeteren. Ik heb continu inhoudelijk gereageerd en steeds weer aangegeven wat er niet klopt aan de stelling die je maar bleef deponeren terwijl je niets aan het artikel gedaan hebt, maar de manier hoe je eerder gereageerd hebt en de drift waarin je een gebruikte bron zo pertinent eruit wilde hebben, bedank ik je voor. Romaine 21 nov 2013 17:19 (CET)
Aangezien er sprake is van een bewerkingsoorlog heb ik het artikel 3 dagen beveiligd, en daaraan voorafgaand teruggebracht naar de situatie voor het escaleren van het conflict; nl de inhoud van de pagina zoals die was na behoud bij de verwijdersessie. Wie het conflict voortzet na afloop van de beveiliging riskeert een blokkade. Streef naar consensus en werk anders niet aan deze pagina. Dit geldt alle betrokken partijen. Josq (overleg) 21 nov 2013 17:20 (CET)
Meerdervoort heeft niet aan het artikel gewerkt. Beveiliging is logisch inderdaad. Dank. Romaine 21 nov 2013 17:25 (CET)
Mag ik hieruit concluderen dat je niet wenst naar een oplossing te werken? --Meerdervoort (overleg) 21 nov 2013 17:29 (CET)
De eerstvolgende sneer heeft ook een blokkade tot gevolg. Stop dit conflict. Ook dit geldt beiden. Josq (overleg) 21 nov 2013 17:30 (CET)
Voor de helderheid ten aanzien van de vraag van Meerdervoort: ik werk graag aan een oplossing op basis van een dialoog, die heb ik nog niet gezien. Josq geeft hier een goed advies: ik heb al te vaak uitgelegd en ga het hierbij laten. Romaine 21 nov 2013 17:37 (CET)

Lololololololololololol

Lololololololololololol (overleg | bijdragen | bloks) - Ingelogde vandaal - Kleuske (overleg) 24 nov 2013 14:58 (CET)

RietveldLyceum

RietveldLyceum (overleg | bijdragen | bloks) - OG en plaatsen POV-teksten op Rietveld Lyceum. Woody|(?) 26 nov 2013 16:42 (CET)

XYOUNGBOSS

XYOUNGBOSS (overleg | bijdragen | bloks) - ingelogde vandaal. ErikvanB (overleg) 26 nov 2013 17:51 (CET)

VanderVeldenRioleringsbeheer

VanderVeldenRioleringsbeheer (overleg | bijdragen | bloks) - og. Nietanoniem (overleg) 27 nov 2013 12:21 (CET)

 •   Uitgevoerd door Dqfn13. Account buiten gebruik gesteld. Natuur12 (overleg) 27 nov 2013 14:18 (CET)
  • Oeps, wel vanaf deze pagina gehandeld maar vergeten hier af te handelen. Dqfn13 (overleg) 27 nov 2013 14:23 (CET)

Ethos10050

Ethos10050 (overleg | bijdragen | bloks) - structureel vandalisme. Paul Brussel (overleg) 27 nov 2013 19:23 (CET)

 •   Uitgevoerd - 1 dag geblokkeerd - C (o) 27 nov 2013 19:43 (CET)

WOLF LΔMBERT

WOLF LΔMBERT (overleg | bijdragen | bloks) - De arbcom heeft hem bepaalde soort edits verboden. Letterlijk staat daarover in Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Mentor Wolf Lambert#Uitspraak

 

2. Voorts is het de gebruiker verboden:
   1. bewerkingen van andere geregistreerde gebruikers terug te draaien,
   2. ...
3. Bij overtreding van de onder 2 genoemde punten volgt een blokkade van 3 dagen en is de verhogingsregel van toepassing.

 

Later heeft de arbcom in een toelichting aangegeven dat het terugdraaien ruim geïnterpreteerd dient te worden maar ook aangegeven m.b.t. terugdraaien: ".. Wolf mag hierover voorstellen doen op overlegpagina's; als overleg geen reactie oplevert, mag Wolf na 7 dagen zijn voorstel invoeren."

Met deze edit voegde hij op 16 oktober een interwiki toe die op 23 oktober door ErikvanB verwijderd ([123]). Met deze twee edits herstelde WOLF LΔMBERT gisteren die interwiki weer zonder op het overleg daarover voorstellen te doen. Daarmee overtrad hij dus de uitspraak. Op 29 september werd hem al een blok van 3 dagen opgelegd ([124]) zodat op basis van de verhogingsregel nu dus een blok van 1 week opgelegd dient te worden. - Robotje (overleg) 28 nov 2013 13:41 (CET)

We kunnen ook op alle slakken zout leggen... --Meerdervoort (overleg) 28 nov 2013 15:44 (CET)
Beste Robotje, ik neem aan dat je verzoek bedoeld is voor meer moderatoren? Als moderator had je het verzoek namelijk zelf kunnen uitvoeren. Waarom je dit dan doet is me niet echt duidelijk, want zoals je het stelt is het een uitvoering van een arbcomuitspraak en dan had je het zelf kunnen doen. Kun je hier toelichting over geven? Gebruiker:JurgenNL/handtekening 28 nov 2013 16:09 (CET)
Het lijkt me niet correct om zelf een moderatorbeslissing te nemen in een zaak waarbij mij het verwijt gemaakt zou kunnen worden dat ik niet onpartijdig zou zijn. Daarom lijkt het me beter om de beslissing over te laten aan een andere moderator. De casus ligt heel simpel want de uitspraak en de overtreding zijn overduidelijk, dus het is ook weer niet nodig om dit te vragen aan meerdere moderatoren. - Robotje (overleg) 28 nov 2013 16:14 (CET)
We kunnen Robotje hier nu op aankijken (op alle slakken zout leggen); maar dit moeten we helaas doen richting de ArbCom. De uitspraken zijn helder (ongeacht onze eigen mening): Wolf Lambert mag andere gebruikers (in de breedst mogelijke interpretatie) niet terugdraaien. Hij doet dat hier wel. JetzzDG 28 nov 2013 16:22 (CET)
Ik denk wel dat de maatregel hier zijn doel voorbij gaat schieten. Dit hoeft niet eens bewust gebeurt te zijn als je kijkt naar de tijd die er tussen de bewerkingen zit. Natuur12 (overleg) 28 nov 2013 16:46 (CET)
Mijn mening: Je hebt volledig gelijk. Zwart witte kijk naar de uitspraak (zoals gewenst door de ArbCom): Wolf moet geblokkeerd worden. JetzzDG 28 nov 2013 17:10 (CET)
  Niet uitgevoerd Het is mij niet duidelijk dat Wolf daadwerkelijk de intentie had iets terug te draaien. Hij heeft niet op een 'ongedaan maken' knop geduwd, maar een week later een edit gedaan. Niemand heeft de moeite gedaan om op de OP van het lemma of van Wolf duidelijk te maken dat zo'n soort interwiki ongeschikt is. Het stond wel in de Kroeg, maar er geldt geen leesverplichting voor de Kroeg. Omdat het (mogelijk) geen bewuste revert is, vind ik dat de uitspraak niet hoort te gelden.
Ik zal Wolf op zijn OP van dit verzoek op de hoogte brengen. Een volgende revert kan dan niet onbewust zijn en dus wel een duidelijke overtreding van de uitspraak. CaAl (overleg) 28 nov 2013 17:12 (CET)
Ik was me gewoon niet bewust dat ik die interwiki al had geplaatst, en ik dacht dus "ik doe het maar". Ik wist dus ook niet dat ErikvanB het had teruggedraaid (ik kreeg ook geen Echo-melding maar het zal dan wel onrechtstreeks geweest zijn) en van die discussie in de kroeg... Tja, hoe vaak kijk ik in de kroeg? Waar ging het feitelijk over? mountainhead / ? 28 nov 2013 18:40 (CET)

IBloos

IBloos (overleg | bijdragen | bloks) - Verstoring/bedreiging van de werksfeer. Verzoek de bewerkingsrechten van deze gebruiker voor onbepaalde tijd op te schorten wegens o.a. deze bewerking, waarin gebruiker aankondigt een blog te openen met daarop een publicatie van een lijst echte namen van Wikipedianen, wat ik zou willen kwalificeren als een aankondiging om de privacy van zijn "collega's" te zullen gaan schenden, en een algehele vijandige manier van communiceren waaruit geen enkele intentie blijkt serieus bij te dragen aan de encyclopedie. Woody|(?) 28 nov 2013 20:58 (CET)

Ehmmm, lief houtblokje, zou dat iets uitmaken voor het voorgenomene, zou het bescherming opleveren?? (Blocking is futile) - IBloos (overleg) 28 nov 2013 21:10 (CET)
 •   Steun - Dreigen met het openen van een blog waar de echte namen van Wikipedianen te vinden zijn, dat slaat nergens op. Southparkfan 28 nov 2013 21:13 (CET)
Ik zou er ook nog een sokpop-check bij doen. Na deze aankondiging is misbruik in mijn ogen wel aanwezig, en ik weet niet waar deze gebruiker bij hoort, maar bij iemand die hier al langer rondloopt. ed0verleg 28 nov 2013 21:13 (CET)
@Ibloos (na bwc) - Het zou in ieder geval voorkomen dat de sfeer door u, langer dan nodig is, geschaad wordt, ook al zal vermoedelijk een voortdurende controle van uw sokpoppen nodig zijn. Paul Brussel (overleg) 28 nov 2013 21:15 (CET)
Volgens mij is het niet de eerste keer dat dit wordt aangekondigd. Southparkfan 28 nov 2013 21:16 (CET)
Bedoel je hiermee Paul, dat ik die sokpoppen heb aangemaakt? Voor de zekerheid vraag ik het maar even, zo verstorend is Edo/ik nu toch ook weer niet? IBloos (overleg) 28 nov 2013 21:24 (CET)
Nee-nee, ik bedoel dat eens IBloos OT is geblokkeerd, hij vermoedelijk (snel) met allerlei sokpoppen tevoorschijn zal komen en dus voortdurend in de gaten moet worden gehouden. Paul Brussel (overleg) 28 nov 2013 21:33 (CET)
 •   Steun - Blokkeren die hap. Account is alleen maar aangemaakt om stennis te schoppen en duidelijk een bekende. Als het een al geblokkeerde gebruiker betreft is het blokontduiking, als het een niet-geblokkeerde gebruiker betreft dan is ie behoorlijk laf. Chris(CE) (overleg) 28 nov 2013 21:28 (CET)
Ok, ik zal me gedragen, blokkeer me alsjeblieft niet, please! IBloos (overleg) 28 nov 2013 21:34 (CET)
 •   Steun - ernstige bedreiging van de werksfeer door gebruiker die al langer meegaat dan-ie doet voorkomen. Paul Brussel (overleg) 28 nov 2013 21:37 (CET)
  • Wie zal dit nu zijn? Iemand die al ergens op deze pagina staat.. - Richard kw Overleg 28 nov 2013 21:41 (CET)
 • IBloos plaatst een aankondiging tot privacyschenden. Dit naast persoonlijke aanvallen en andere denigrerende opmerkingen zijn ongewenst en verstoren de werksfeer.
Conclusie:   Uitgevoerd voor onbepaalde tijd.
Noot: Ik wil geen uitspraken doen in de kwestie of dit een sokpop is of niet. Dat is niet aan mij om te oordelen.  TBloemink overleg 28 nov 2013 21:44 (CET)
Ter info: CU is uitgevoerd, maar leverde alleen proxy-ip's op, en geen andere accounts.   Akoopal overleg 28 nov 2013 22:44 (CET)
  •   Opmerking nadien uitgevoerd nader uitgebreid checkuseronderzoek heeft uitsluitsel alsnog gegeven. De onderliggende "proxies" waren van een mobiel netwerk en de accounts waren elders aangemaakt en dat leverde een koppeling op tussen de accounts Toean besar (overleg | bijdragen | bloks) waarmee al eerder gelijkaardige problemen waren en deze; alsmede een derde serie nieuwe sokpoppen van deze sokpopmisbruiker. Dit is doorgegeven aan collega Jurgen en mijzelf en afgehandeld. De uitslag staat hier onderaan.   MoiraMoira overleg 30 nov 2013 08:41 (CET)

Deblokkade Maxwvb

Maxwvb (overleg | bijdragen | bloks) Heden ontving de arbitragecommissie ingevolge Wikipedia:Sokpopmisbruik#Ontsnappingsclausule punt 3 het volgende bericht:

Beste wikipedianen,
Ik heb als Gebruiker:Maxwvb enige tijd deelgenomen aan wikipedia. Na enige tijd ben ik langdurig geblokkeerd geraakt, waarna ik uit frustratie een aantal keer een sokpopaccount aangemaakt. Daarop ben ik permanent geblokkeerd geraakt.
Dit speelde omtrent 2008 of 2009.
Waarom ben ik oorspronkelijk geblokkeerd geraakt?
Onmiddellijk bij aanvang kwam ik in conflict over het verwijderen van berichtjes op mijn overlegpagina. Ik en een aantal anderen hadden het standpunt dat deze berichtjes na lezing konden worden verwijderd. Anderen, waaronder een aantal moderators, vonden van niet en blokkeerden mij bij herhaling hiervoor. Dit gesteggel werd na enige gesust.
Een andere bron van veel langduriger gesteggel was van inhoudelijke aard. Het ging daarbij om de lemma's betreffend alternatieve geneeswijzen.
Naar mijn smaak, en die van een aantal collega's, waren die lemma's niet kritisch genoeg en werd er selectief en inhoudelijk onjuist gegraaid in wetenschappelijke databases, om dergelijke geneeswijzen een aura van wetenschappelijkheid te verlenen.
Voor alle duidelijkheid: ik ben uiteraard van mening dat alternatieve geneeswijzen hun plaats verdienen op wikipedia, en dat de methode en achterliggende gedachte benoemd moeten worden. Maar, en dat was destijds mijn kernstandpunt, zodra er onbewezen claims worden gedaan moet er, desnoods apart, vermeld worden dat dit onbewezen claims zijn. En zodra er gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke publicaties om een betoog kracht bij te zetten, moet je je conformeren aan de wetenschappelijke regels.
Dit inhoudelijke, hardnekkige debat heeft zich over meerdere overlegpagina's verspreid en heeft uiteindelijk geresulteerd in een regelrecht conflict tussen mij en een andere gebruiker. Ik heb mij in dit debat geregeld onbehouwen opgesteld, ik zal dat niet ontkennen, wat uiteindelijk resulteerde in een langere blokkade en, uit frustratie, in bovenvermelde blokontduikingen middels sokpopaccounts.
Ik wil mijzelf absoluut niet vrijpleiten. Maar dat ik nu te boek sta als vandaal dekt de lading ook niet, denk ik. Het was wel degelijk een inhoudelijk debat waarin ik mij verloren heb. De toon waarop ik dit debat gevoerd heb was onjuist, maar kan ik niet terugdraaien.
Mijn verzoek:
 • Opheffing van de permanente blokkade.
 • Opheffing van de blokkade op mijn gebruikerspagina.
Mijn belofte:
 • Geen sokpopaccounts.
 • Geen edits op lemma's, overlegepagina's, debatpagina's of wat dan ook waarbij het, al is het maar zijdelings, over alternatieve geneeswijzen.
 • Op gebruikelijke wijze archivering van alle overleg op mijn overlegpagina.
Met vriendelijke groet,
Maxwvb

Namens de arbitragecommissie, met vriendelijke groet, Ivory (overleg) 25 nov 2013 23:45 (CET)

 •   Tegen - Ik weet dat dit geen stempagina is en ik gun vrijwel iedereen het recht om op Wikipedia te bewerken, maar er gaan bij mij nu alarmbellen rinkelen. Wat ik hierboven echter niet terug zie is de felle toon van discussie voeren en ander gedrag, waarbij ikzelf bij 'wijze van spreken' nog heilig ben. De rust is net teruggekeerd hier, na een aantal incidenten.. Mochten moderatoren besluiten dit verzoek te honoreren, dan hoop ik wel dat er consequenties verbonden zijn aan overtredingen van wat hij hierboven schrijft. - Met vriendelijke groet, - Richard kw Overleg 25 nov 2013 23:54 (CET)
  • Iemand die na vier, bijna vijf jaar aangeeft positief te willen bijdragen is wat mij betreft zeer welkom. Max was een beetje een aparte, zo zeggen ze dat geloof ik over DikTrom, maar inhoudelijk was hij steeds, dat is althans mijn herinnering, een serieuze en te vertrouwen collega. Welkom terug zou ik zeggen. Peter b (overleg) 26 nov 2013 00:02 (CET)
   • Ik kan me geen positieve bijdragen herinneren in het verleden  . En hij was pasgeleden (dit najaar) nog actief als sokpop, dus zo lang is het nog niet geleden.. - Richard kw Overleg 26 nov 2013 00:07 (CET)
 • Ik heb MoiraMoira geïnformeerd over dit verzoek; ik kan me herinneren dat zij er destijds en later erg bij betrokken is geweest. Trijnsteloverleg 26 nov 2013 00:11 (CET)
  • dank. Was enkel als moderator betrokken (en het waren er velen die dit moesten indammen, de stroom van zeer grove beledigingen, scheldpartijen, gestook en ernstige aantasting van de werksfeer). Een van de vele voorbeelden was "Zeg volbloed idioot, ga je moeder pesten. Of krijg je dan billenkoek?" gericht aan Tjako. Ik ben er nog onpasselijk van eerlijk gezegd dus laat de afweging graag aan een collega over.   MoiraMoira overleg 26 nov 2013 00:15 (CET)
   • Ach, MoiraMoira, weet je, ik ben in die 4/5 jaar best wel wat veranderd, en deze gebruiker ook hoop ik dan maar. Ik lig van die ouwe-koe-PA echt niet meer wakker. En ik heb inmiddels Für Elise geoefend op diens advies  . Ofwel: dat soort oude koeien zeggen me niet zo veel meer en doen me niets meer. We werken hier en nu. Ik verwacht ook dat deze gebruiker zijn wiki-leven wil beteren.Tjako   (overleg) 26 nov 2013 00:54 (CET)
    • Die oude koe was overigens niet gericht aan Tjako. Tjako draaide de aan iemand anders gerichte PA slechts terug en werd vervolgens via bewerkingscommentaar bij het weer terugplaatsen aangeraden für Elise te gaan oefenen. Trewal 26 nov 2013 13:25 (CET)
 •   Voor - mits deze gebruiker 'gevolgd' (gemonitord) wordt. Ik denk inderdaad dat OT geen levenslang hoeft te zijn. En gaat deze gebruiker onverhoopt weer de 'fout' in, kan alsnog een hernieuwde blokkade worden gepleegd. Ik hoop dat daarbij vurig, dat deze gebruiker zijn beloftes gestand zal doen.Tjako   (overleg) 26 nov 2013 00:30 (CET)
 • Maxwvb, wat is de reden om weer op Wikipedia te willen werken? Het internet is groot... in de vier afgelopen jaren moet je toch allerlei andere, vergelijkbare dingen gedaan hebben.
 • Een vluchtige blik over je laatste 1000 bijdragen laat inderdaad nogal wat onbehouwenheid zien, zoals jij het noemt, ik zou zeggen, agressiviteit. Wat was daarvan het effect, denk je? Glatisant (overleg) 26 nov 2013 01:02 (CET)
    Opmerking Rechtstreekse vragen kunnen door Maxwvb niet rechtstreeks beantwoord worden aangezien hij op dit moment OT geblokkeerd is. Trewal 26 nov 2013 10:52 (CET)
  Hij heeft door Ivory gesproken, hij kan ook door Ivory antwoorden op vragen geven, lijkt me. Glatisant (overleg) 27 nov 2013 00:02 (CET)
 • Ik ben geneigd voorzichtig voor te zijn, Maxwvb wist wel iets en hij was betrokken. Hij wist niet zoveel als dat hij dacht dat hij wist en die betrokkenheid kende geen grenzen (in de verkeerde zin van de uitdrukking), maar dat zou allebei bijgetrokken kunnen zijn, dus ik ben voorzichtig voor een tweede kans. - Brya (overleg) 26 nov 2013 06:14 (CET)
 • Ik ben voorstander van het binnenhalen van kritische stemmen. Het gelopen brokkenparcours ligt ondertussen al lang achter de rug. Voor het beteugelen van beledigingen en scheldpartijen is Wikipedia in principe voldoende toegerust, dus speciale maatregelen lijken me overbodig. -rikipedia (overleg) 26 nov 2013 12:37 (CET)
  •   Opmerking Ik zie het nut van een eventuele deblokkade niet in, gezien ik uit je belofte kan afleiden dat je eigenlijk helemaal niets gaat doen. Vanuit het feit dat blijkbaar een groot deel van onze gemeenschap een mening heeft over dit verzoek vind ik het ook niet mijn recht om hier als enige moderator een oordeel over te vellen, vandaar naar deze sectie verplaatst. Mvg, Rubentj 1 (overleg) 26 nov 2013 12:48 (CET)
   • Ik vraag me af hoe je uit zijn belofte kunt afleiden dat hij 'eigenlijk helemaal niets gaat doen'. Er zijn toch genoeg lemma's die niets met alternatieve geneeswijzen te maken hebben? Trewal 26 nov 2013 13:08 (CET)

 • "Speak of the devil" - Wel toevallig, nu hij net de oplossing was in de laatste BuckQuiz in de Kroeg :-) Hij was nog niet vergeten.. Wellicht volgt Maxwvb Wikipedia nog.
  • Ondanks mijn vermoeden van honorering van het deblokkadeverzoek, hier toch nog wat links/feiten:
Blokontduiking

Diverse keren, ook dit jaar nog minimaal 1x, weer geblokkeerd op 25 september 2013: Blokontduiking 2013

Met

dit account in 2011 en 2012 vrijwel alleen maar onenigheid met een andere gebruikers en editwars.

Gedoe op de OP van Lidewij en van mij (van voorheen)

[125] (waaruit blijkt dat hij een sokpop is (ik zag het al aan de gebruikersnaam) en waar hij zogenaamd aardig doet en een blokverzoek tegen mij indiende nadat ik dat deed vanwege vandalisme)

En dan deze PA's, waar er al eentje van genoemd is volgens mij hierboven (van voorheen).

PA's onder elkaar, ook tegen Tjako

Deze tegen mij

[126], hoewel ik er achteraf wel om kon lachen.

En dit is alleen maar een greep uit de bijdragen

Conclusie: Het zijn wellicht ouwe koeien en Maxwvb kan zich hier nog niet verweren, maar als sokpop was het gedrag ook op het randje. Zou hij als sokpop echt goed hebben bijgedragen, dan praten we inderdaad over 4-5 jaar geleden. Echter door de sokpoppen praten we eigenlijk toch ook over nu of pas geleden. En nu of recentelijk vind ik het risico te groot, hoewel er uiteraard maatregelen genoeg zijn als Maxwvb weer actief zal worden... Maar dan zou DAb (ik noem maar een 'zijstraat') ook weer op Wikipedia mogen komen, vind ik, als hij dat aan zou geven. (niet de ene wel en de ander niet) - Richard kw Overleg 26 nov 2013 13:48 (CET)

Die ouwe koeien hebben destijds geleid tot de OT-blokkade, dus daar hoeven we nu niet meer in detail op in te gaan. Inderdaad mogen ook anderen die voor sokpopmisbruik OT zijn geblokkeerd een beroep doen op de ontsnappingsclausule, mits zij aan de voorwaarden voor die ontsnappingsclausule voldoen. Een van die voorwaarden is dat de betreffende persoon zelf een verzoek indient. Trewal 26 nov 2013 14:12 (CET)
Dat klopt misschien, echter is het wel een indicatie, ik zie bij de sokpoppen ook al geirriteerd gedrag en dan gaat het over nog geen 50 bijdragen en dat is veel recentelijker. Dat zou ook uit de hand zijn gelopen denk ik, als hij niet 'ontdekt' was, dus daarom geef ik het nogmaals aan (die ouwe koeien). Ik geef DAb als voorbeeld, omdat ik denk dat men niet zo tolerant zou zijn als hij met zo'n verzoek zou komen. Uiteraard kan ik niet in ieders brein kijken, maar ik baseer me gedeeltelijk op het verleden. Het is verder niet aan mij om te bepalen of Maxwvb weer mag bijdragen, maar dan had hij dit verzoek moeten indienen in een tijd dat hij geen gebruik heeft gemaakt van sokpoppen. Zoals ik hierboven al zeg, ik zie nog steeds hetzelfde gedrag als toen, alleen is het met de sokpoppen nog niet geëscaleerd, omdat de sokpoppen steeds werden ontdekt.. - Richard kw Overleg 26 nov 2013 14:30 (CET)
De enige 'recentelijker' bijdragen zijn vanaf een enkel IP-adres waarmee sinds 2011 (als je dat nog recent wilt noemen) slechts een handvol inhoudelijke edits zijn gedaan zonder zich over of tegen andere gebruikers uit te laten. Dat was inderdaad wel blokontduiking met sokpop, maar had verder geen negatieve invloed op de inhoud of op de gebruikers. Alle andere zaken die je opsomt speelden allemaal vóór eind 2011 (dus al zo'n 2 of meer jaar geleden) en kunnen dus moeilijk 'veel recentelijker' genoemd worden. Trewal 26 nov 2013 15:04 (CET)
Er is wel recentelijke blokontduiking, in 2013 nog. Daar zijn echter geen vreemde dingen te zien, maar het is wel kortgeleden, in juni voor het laatst. En wat betreft het gedrag, dat is inderdaad eind 2011, maar dat is toch een behoorlijk verschil 4 jaar of bijna 2 jaar geleden. Ik heb zo mijn twijfels, maar goed, ik ben benieuwd wat de 'meerdere moderatoren' ervan vinden.. - Richard kw Overleg 26 nov 2013 15:19 (CET)