Wikipedia:Schrijfwedstrijd

Schrijfwedstrijd
Overzicht beheerpagina's
Schrijfwedstrijd

Overzicht alle pagina's
Zie WP:SW
De Schrijfwedstrijd won de Projectuil 2020

Schrijfwedstrijd 2021Bewerken

In juli 2004 werd op de Nederlandstalige Wikipedia voor het eerst een schrijfwedstrijd gehouden. Dat was niet alleen een primeur voor 'ons', maar voor de hele Wikipedia. Ons initiatief is niet onopgemerkt gebleven en sindsdien hebben op anderstalige Wikipedia's vergelijkbare wedstrijden plaatsgevonden. In maart 2005 werd zelfs gelijktijdig op diverse Wikipedia's een schrijfwedstrijd gehouden. Net als voorgaande jaren is er ook weer een leuke prijs te winnen, beschikbaar gesteld door Wikimedia Nederland: de eerste, tweede en derde prijs winnen een waardebon ter waarde van 100, 65 en 35 euro.

De winnaars van voorgaande jaren zijn terug te vinden in het archief.

Uitslag 2021Bewerken

 
Juryrapport Wikipedia Schrijfwedstrijd 2021

Gouden pen: Ferrari F50 door StuivertjeWisselenBewerken

 
Ferrari F50

Het artikel van gebruiker StuivertjeWisselen over de Ferrari F50 is de terechte winnaar van de schrijfwedstrijd van dit jaar. Het doet niet veel onder voor het etalage-artikel over hetzelfde onderwerp op de Franstalige Wikipedia. Het is een goed geschreven artikel dat makkelijk wegleest, ook voor hen die minder geïnteresseerd zijn in auto’s. Het is goed gestructureerd en oogt volledig, en gaat van de geschiedenis van de totstandkoming van het model tot de "erfenis", waartussen alle relevante aspecten aan het licht komen. Zo wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld de overwegingen van de producent, de concurrentie en de afzetmarkt voor dit soort auto’s. Desalniettemin zijn er geen onnodige uitweidingen: het artikel is volledig to the point.

Er is correct gebruik gemaakt van sjablonen en (aantrekkelijke) afbeeldingen, zonder dat het potsierlijk wordt. De enige aantekening die de jury graag zou willen maken, betreft het taalgebruik dat soms wat hoogdravend lijkt en hier en daar een wat ingewikkelde zinsbouw heeft. Dit is echter niet onoverkomelijk. Een jurylid merkte op: “Taalgebruik is hier en daar een beetje ronkend. Dat is wat ongebruikelijk voor een encyclopedie maar gezien het onderwerp wel te billijken.” Het artikel is tenslotte goed gedocumenteerd. De bronnenlijst bevat enkele voetnoten, vijf deugdelijke bronnen, een groot aantal referenties (autotijdschriften) en is correct uitgevoerd.

Het artikel Ferrari F50 is een goed voorbeeld van hoe je een artikel over een sportauto schrijft, waar veel bewerkers van artikelen over auto’s inspiratie uit op kunnen doen.


Zilveren pen: Vroege middeleeuwen door MathijslooBewerken

 
Mausoleum van Theodorik

Mathijsloo heeft Wikipedia verrijkt met een uitgebreid overzichtsartikel dat prima geschikt is als naslagwerk en kan dienen als inleiding voor de geïnteresseerde gebruikers, die het als springplank kunnen gebruiken om verder te lezen. Het artikel is bovendien in prima Nederlands geschreven.

De auteur behandelt een zeer groot aantal thema’s binnen het onderwerp. Omdat het zo’n breed onderwerp is, was het allicht ook lastig geweest om het duidelijk te begrenzen en een keuze te maken in de te behandelen thema’s. De jury mist een aantal thema’s, met name kunst, cultuur en dagelijks leven. Binnen de thema’s die wel behandeld worden, is een zeker eurocentrisme te ontdekken, hoewel de aan Europa grenzende rijken ook worden besproken. Verder zouden vakspecialisten zeker kunnen discussiëren over bepaalde details en gemaakte keuzes over welke informatie wel en welke niet opgenomen is geworden. Maar het belangrijkste manco lijkt te zijn dat de opvolging van de verschillende thema’s vrij willekeurig lijkt. Het is zodoende moeilijk om een lijn in het artikel te ontdekken. De gekozen opzet leidt tot overlappingen en heen en weer bladeren.

Binnen de jury is er daarnaast een kanttekening gemaakt bij het kopje "klimaat". Het probleem met het middeleeuws klimaat in Europa is dat er veel onzeker is. De gebruikte bronnen (1 ervan is kwalitatief onvoldoende) zijn stelliger dan verantwoord is. Maar dan hebben we het over een paragraaf in een heel lang artikel. Op stilistisch vlak zijn er zeker nog wat verbeteringen mogelijk. Ook rammelt de zinsbouw van de langere zinnen wel eens.

De auteur heeft gekozen voor een groot aantal (nuttige en mooie) afbeeldingen en handige kaartjes. Het aantal geraadpleegde bronnen is indrukwekkend. De voetnoten in de tekst verwijzen naar een beperkte aantal Nederlandstalige boeken die zeer degelijk zijn. Het artikel zou nog kunnen verbeterd worden met de rijke Frans- en Duitstalige onderzoekstradities over dit onderwerp.

Al met al is dit artikel een nuttige toevoeging aan Wikipedia voor iedereen die meer wil weten over de vroege middeleeuwen. De jury kent aan dit artikel de tweede prijs toe.


Bronzen pen: Wandelende takken door B kimmelBewerken

 
Timema poppense

De forse uitbreiding heeft geleid tot een zeer compleet artikel over wandelende takken. Duidelijke en relevante hoofdstukken over uiterlijke kenmerken, voortplanting en natuurlijke omgeving. Daarnaast ook aandacht voor de relatie met de mens. Deze paragraaf begint met een samenvatting van twee regels. Dat is erg goed en zou bij elk thema niet misstaan.

Na een duidelijke inleiding volgen paragrafen over de naam en de bestudering. Die paragrafen zijn wel nuttig en vormen een soort ‘verantwoording van beschikbare kennis’ maar de plek vooraan in het artikel is niet zo gelukkig gekozen. De paragrafen ‘Onderlinge indeling’, ‘Evolutie’, ‘Onderscheid met andere insecten’ en ‘Families’ staan nu voor, tussen en achter de hoofdonderwerpen. Het zijn misschien geen bijzaken, maar het leidt wel af van de beschrijving van de wandelende takken zelf. Het artikel wordt toegankelijker als de zichtbare kenmerken zoals uiterlijk, mimicry, gedrag naar voren zouden worden geschoven en de meer theoretische, zoals taxonomie en bestudering, naar achter. Herindeling van de paragrafen is dus aanbevolen.

De jury is vol lof over de goed gekozen illustraties: 18 foto’s en 4 infographics. Ook de tabel met een overzicht van families van wandelende takken is van duidelijke foto’s voorzien. Het artikel is goed leesbaar, ook voor een leek. De bewerker hanteert een prettige ‘vertelstijl’ maar is daardoor wel wat breedsprakig. Taalkundig valt er wel wat op aan te merken. Enkele voorbeelden uit de inleiding: 'Pas bekend zijn van fossielen uit het Eoceen' waarvan de oudste fossielen stammen uit het eoceen. 'Schuilen in planten': je kan schuilen tussen planten of in de begroeiing, maar niet in de planten. 'De kunst van de camouflage tot grote hoogte gedreven' tot grote hoogte ontwikkeld of camouflage tot grote kunst verheven.

Er is een uitgebreide verantwoording opgenomen in de vorm van referenties en enkele basisbronnen (websites). Ook enkele populaire bronnen zoals een Lekturama encyclopedie, die in dit degelijke artikel eigenlijk misstaan. Bewerker hanteert sjablonen, maar vult ze helaas niet altijd helemaal in, er ontbreekt vaak een jaartal en de bezochtdatum wordt niet vermeld.

Dankzij de toevoegingen is Wikipedia nu een mooi overzichtsartikel rijker. De jury waardeert het artikel met de derde plaats.

JuryBewerken

 1. Grijz (overleg) 27 jul 2021 16:12 (CEST)
 2. Natuur12 (overleg) 27 jul 2021 17:23 (CEST)
 3. netraaM • 3 aug 2021 16:27 (CEST)
 4. Johanraymond (overleg) 11 aug 2021 15:47 (CEST)
 5. Bruno De Wever

De coördinator van de wedstrijd is Ciell.

Deelnemers en hun artikelenBewerken

De inschrijving staat open! Inschrijven kan van 1 tot en met 31 augustus 2021, 23:59 CEST door hieronder je naam + het onderwerp dat je gaat schrijven te registreren. Alleen bijdragen aan een artikel gedaan van 1 september t/m 31 oktober worden beoordeeld. De volledige regels staan in de wedstrijdreglementen.
Geef jezelf op met # ~~~~ - onderwerp waarover je gaat schrijven

 1. Dajasj (overleg) 1 aug 2021 12:12 (CEST) met Aardgasveld van Slochteren (te hernoemen naar Groningenveld)
 2. Mathijsloo (overleg) 2 aug 2021 10:19 (CEST) met Vroege middeleeuwen
 3. DimiTalen 2 aug 2021 13:16 (CEST) met Bourg-Saint-Maurice
 4.   B kimmel overleg 2 aug 2021 18:15 (CEST) met Wandelende takken
 5. Nederlandse Leeuw (overleg) 2 aug 2021 20:42 (CEST) - verbetering en vertaling van en:New Testament people named Mary (resultaat: 'Maria's in het Nieuwe Testament')
 6. RoBes81 (overleg) 2 aug 2021 21:38 (CEST) met Romeinen in België.
 7. Geertivp (overleg) 18 aug 2021 13:09 (CEST) - Textielindustrie in Gent
 8. Hannolans (overleg) 30 aug 2021 22:17 (CEST) Kroeshaar.
 9. StuivertjeWisselen (overleg) 31 aug 2021 10:07 (CEST) met Ferrari F50
 10. Sevenvolts (overleg) 31 aug 2021 11:21 (CEST) met Lochristi
 11. Tomaatje12 (overleg) 31 aug 2021 20:32 (CEST) met Harelbeke
 12. MackyBeth (overleg) 31 aug 2021 23:58 (CEST) met Literatuur

De inschrijving voor de Schrijfwedstrijd 2021 is gesloten.

TeruggetrokkenBewerken

 1. Elly (overleg) 31 aug 2021 15:25 (CEST), monoprint. Teruggetrokken, onvoldoende tijd momenteel. Elly (overleg) 27 sep 2021 09:36 (CEST)
 2. Richardkiwi, Strongman Champions League. Teruggetrokken, te weinig tijd en andere omstandigheden. - Richardkiwi - Overleg 27 sep 2021 21:22 (CEST)
 3. AnnikaHendriksen (overleg) 31 aug 2021 15:06 (CEST), mogelijk over Salep. Teruggetrokken, te weinig tijd voor de deadline. AnnikaHendriksen (overleg) 22 okt 2021 20:33 (CEST)
 4. Cauda Rubra (overleg) 28 aug 2021 16:49 (CEST) - Fogelsanghstate. Teruggetrokken, helaas onvoldoende tijd gehad. Cauda Rubra (overleg) 31 okt 2021 09:09 (CET)
 5. HT (overleg) 31 aug 2021 22:42 (CEST) Orangisme (te weinig tijd)
 6. Ecritures (overleg) 4 aug 2021 17:34 (CEST) met Album amicorum. (te weinig tijd)
 7. Perudotes (overleg) 22 aug 2021 16:26 (CEST) - Medeplichtigheid (Nederlands strafrecht). Full disclosure: ik heb hier reeds een beginnetje gemaakt.

Gediskwalificeerde artikelenBewerken

Onderstaande artikelen zijn niet gecreëerd of uitgebreid in de wedstrijdperiode en derhalve gediskwalificeerd.

 1. Pierre de Jong (overleg) 2 aug 2021 12:41 (CEST) met als onderwerp Online samenwerken
 2. Kliek (overleg) 23 aug 2021 16:15 (CEST) - Wild: bonte families op de Veluwe. Prachtige natuurfilm waar ik als liefhebber graag over schrijf.
 3. Druifkes (overleg) 31 aug 2021 22:03 (CEST) met Cosman Citroen
 4. Fransvannes (overleg) 31 aug 2021 23:59 (CEST) Internationale Beurs van Boedapest
 5. Mikalagrand (overleg) 2 aug 2021 11:27 (CEST) met Acali
 6. Mikey 111 (overleg) 31 aug 2021 23:57 (CEST) met Albert I van België

Tijdpad SchrijfwedstrijdBewerken

 • Juryleden kunnen zich vanaf 26 juli 2022 aanmelden.
  • De organisatie streeft naar een vijfkoppige jury.
 • De organisatie maakt de definitieve samenstelling van de jury bekend, zie hierboven
  • Tot en met 31 augustus 2022 staat het de jury vrij bovenstaande regels aan te passen, daarna zijn de regels definitief.
 • De inschrijving voor deelnemers is eveneens open vanaf 1 augustus 2022;
 • De jury beoordeelt bewerkingen gedaan vanaf 1 september tot en met 31 oktober;
 • De wedstrijd loopt tot en met 31 oktober 2022, middernacht (CET). De vanaf dat moment aangebrachte wijzigingen worden niet meer door de jury meegenomen in de beoordeling;
 • Tot aan de formele sluiting kunnen schrijvers van onderwerp wisselen;
 • Tot en met 30 november hebben de juryleden de tijd om de artikelen te lezen en te beoordelen, opdat zij een top 10 van de artikelen kunnen maken. Communicatie hierover gaat merendeels via e-mail en via Google docs: eventueel kunnen moeilijke knopen in een videocall worden doorgehakt.
 • Van eind november tot 15 december kan er nog door de jury worden overlegd.
 • Tussen 16–31 december wordt de tijd gebruikt voor het schrijven van het juryrapport, de bekendmaking van de uitslag voorbereid en het contact met WMNL.
 • Begin 2022 wordt de uitslag bekendgemaakt.