Overleg gebruiker:Bertux

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen
(Doorverwezen vanaf Overleg gebruiker:B222)


Handige linksBewerken

 1. Wikipedia Library

bertux was b222 (tot 27-2-2021)Bewerken

Volglijst (persoonlijk)

Bijdragen bertuxBewerken

Artikelen (laatste 100)Bewerken

16 mei 2022

15 mei 2022

13 mei 2022

12 mei 2022

11 mei 2022

10 mei 2022

9 mei 2022

7 mei 2022

6 mei 2022

4 mei 2022

3 mei 2022

1 mei 2022

9 apr 2022

8 apr 2022

7 apr 2022

6 apr 2022

5 apr 2022

4 apr 2022

Overige (laatste 100)Bewerken

16 mei 2022

15 mei 2022

14 mei 2022

13 mei 2022

12 mei 2022

11 mei 2022

10 mei 2022

9 mei 2022

8 mei 2022

7 mei 2022

Gretchen am SpinnradeBewerken

Je hebt het hier over auteursrechtenschending, maar ik zie niet de originele bron waar de vertaling van gemaakt is. Wat is die bron? VanBuren (overleg) 16 mrt 2022 13:02 (CET)

Bedoel je de originele Duitse versie als het origineel misschien? VanBuren (overleg) 16 mrt 2022 13:05 (CET)
Misschien ben ik te drastisch geweest, er moet natuurlijk wel een oorspronkelijke vertaling aan te wijzen zijn waarvan de auteursrechten geschonden worden.
In het artikel Gretchen am Spinnrade stond naast de Duitse brontekst een Nederlandse vertaling met ondertekening en met datering 2022, zie de bewerkingsgeschiedenis als dat nog kan. Het is best mogelijk dat de vertaler dezelfde is als de auteur van het artikel, maar die moet dan maar uit de kast komen. Duidelijkheid is in elk geval nodig, want als het geen schending is, dan zal het een eigen vertaling zijn. Elders in de tekst lijkt al een eigen analyse te staan, wat een overschot aan origineel onderzoek en originele synthese inhoudt  →bertux 16 mrt 2022 13:21 (CET)
Zie de ondertekening van dit item: Am Brunnen vor dem Tore (2). VanBuren (overleg) 16 mrt 2022 13:30 (CET)
En de aanhef van de tweede bijdrage hier Am Brunnen vor dem Tore. VanBuren (overleg) 16 mrt 2022 13:34 (CET)
Mijn laatste vermoeden zal dan wel kloppen: geen schending, wel een teveel aan eigen inbreng, ik heb inmiddels mijn melding op wp:VERSIES geamendeerd. Dank dat je dit ter sprake bracht. Ik heb er nu wel een probleem bij: als iemand jarenlang eigen vertalingen plaatst, kan het lastig zijn om duidelijk te maken dat het beter is om daarmee te stoppen. Ik ken eigenlijk geen gevallen waarin dat goed afloopt, jij wel?  →bertux 16 mrt 2022 13:43 (CET)
(bwc) En zie ook meer August Agassi. VanBuren (overleg) 16 mrt 2022 13:45 (CET)
Het zijn vertalingen met eigen interpretatie van oude liederen die geen auteursrechten meer hebben, denk ik zo. VanBuren (overleg) 16 mrt 2022 13:47 (CET)
Op een vertaling van een auteursrechtenvrij werk rusten wel degelijk de auteursrechten van de vertaler. En elke vertaling is een eigen synthese, schurend met GOO  →bertux 16 mrt 2022 13:50 (CET)
Dat geldt toch voor elke bijdrage van een collega-gebruiker die een niet-NL wiki-artikel vertaalt. En dat wordt niet als probleem gekenmerkt. VanBuren (overleg) 16 mrt 2022 13:56 (CET)
Bij kunstwerken ligt de drempel hoger. Bij gedichten moet je zowel de broncultuur als de doelcultuur als de historische context goed kennen en ook de oorspronkelijke auteur. Stel nu eens dat Goethe er bijvoorbeeld buitengewoon veel waarde aan hechtte dat vertalingen zijn tekst zo letterlijk mogelijk volgden. Wat moet een vertaler daarmee? Goethe lijkt die voorkeur inderdaad gehad te hebben en een vertaler of hertaler kan daarin meegaan of niet. Beide opties zijn niet evident en houden dus een eigen inbreng in waar wij als Wikipedianen voor moeten terugschrikken. Die eigen synthese is er dus wel degelijk, ook als je hem niet ziet.
Los van deze contextuele overwegingen zijn er ook andere bezwaren tegen de vertaling: Mijn gevoel op hol, ‘t hart gaat tekeer is allesbehalve een getrouwe vertaling van Meine Ruh' ist hin, mein Herz ist schwer: een bezwaard hart is niet bepaald hetzelfde als een tekeergaand hart. Problemen zie ik ook bij Mijn arm verstand laat in de steek, dat is een erge verschraling van Mein armer Sinn ist mir zerstückt, wat ik eerder zou vertalen als Heel mijn wezen is verscheurd. Dat dan nog afgezien van het kromme Nederlands, een gevolg van de rijm- en ritmedwang. Er is nagenoeg geen regel te vinden die inhoudelijk overeenkomt: Naar hem slechts te gaan in de buurt is kromtaal die nauwelijks te begrijpen is en in elk geval geen trouwe weergave geeft van Nach ihm nur geh' ich aus dem Haus, wat zoveel betekent als Ik kom alleen mijn huis uit om haar hem te gaan.
Zijn nobel profiel zou moeten zijn Zijn edel voorkomen en de invoeging charmant is volledig verzonnen en vermoedelijk misplaatst.
Vooropgesteld: ik ben een groot voorstander van vrije vertalingen naar de doelcultuur toe, een passiespel waarin de rol van Jezus Christus vervuld wordt door Willem Engel zou ik absoluut toejuichen! Maar bezwaar heb ik wel tegen vrije en zwakke vertalingen op eigen houtje.
Tot slot is er nog je algemene opmerking over vertalingen. Op grond van de licentie mag je voor Wikipedia alleen artikelen vertalen die vallen onder een vrije licentie: CC-BY-SA of minstens even vrij (GFDL mag al niet eens). Bij alles wat niet tot het publiek domein behoort, is het verplicht om de rechten van de oorspronkelijke auteurs te respecteren, bijvoorbeeld door gebruik van het sjabloon {{Bronvermelding anderstalige Wikipedia}}. De formulering dat dit niet als een probleem gekenmerkt wordt is niet per se onjuist, maar voor mij niet helder genoeg  →bertux 16 mrt 2022 15:13 (CET)
Bij het lemma "Gretchen am Spinrade" heb ik een reactie geplaatst onder overleg naar aanleiding van het verwijderen van mijn vertalingen en opmerkingen over de kwaliteit van het Lemma. Omdat hierop nog niet is gereageerd en ik graag duidelijkheid wil hebben, zet ik mijn reactie nogmaals hieronder. Dit vooral omdat ik nog meer Lemma's met vertalingen gemaakt heb, die ik graag wil plaatsen.
Waarde van Buren, CET, SvenDK, Thieu1972 et al,
Dank voor uw bericht dat mij de gelegenheid tot enige verduidelijking biedt. Al mijn vertalingen zijn exclusief voor Wikipedia en Wikisource (Winterreise, Die Schöne Müllerin) vervaardigd en zijn niet eerder of elders gepubliceerd. Wel zijn deze door orkesten (o.a. Radio Symfonie Orkest en Symfonie Orkest Vlaanderen) van Wikipedia overgenomen voor programmaboekjes. Ook een Amersfoortse koorvereniging heeft mijn vertaling van Winterreise integraal in boekvorm uitgebracht. Op internet zwerven veel vertalingen van het Duitse lied, doorgaans zwak. En als het om een berijmde, identiek metrische vertaling gaat gewoon slecht. Liedernet.com bijvoorbeeld neemt kritiekloos op en ook op Wikipedia tref ik amateuristische vertalingen aan. Lau Kaanen afficheert expliciet, ook op Wikipedia, zijn vertalingen van het Duitse lied als “zingbaar”. Het past mij niet om een literair commentaar op zijn vertalingen te geven, immers het subjectieve element is niet uit te sluiten, maar objectief is door iedereen vast te stellen dat hij in nagenoeg al zijn vertalingen uit de band springt wat het metrum aangaat. Bijvoorbeeld in zijn vertaling van Schumanns lied “Liebesbotschaft”, dat ook door mij ten behoeve van het lemma Schumann: Frauenleben und -Lieben op Wikipedia vertaald is, telt het uit tweeëndertig regels bestaande lied niet minder dan 35 % fouten tegen het metrum. Anders gezegd als deze vertaling “zingbaar” heet, moet Schumann opnieuw aan het werk. Berijmd èn metrisch vertalen met zo dicht mogelijk blijven bij de tekst en tevens vertrouwd zijn met de cultuurhistorische context is een vak. Zelfs gerenommeerde dichters glijden uit. Menno Wiegman vertaalde Goethes beroemdste gedicht “Wandrers Nachtlied II en slaagde erin om in dit slechts acht regels tellende gedicht zowaar drie keer metrisch uit de bocht te vliegen, en geen rijmpatroon te kunnen volgen; waarom liever niet vrij in goed proza vertaald vraag ik mij dan af. (Zie nu tot mijn grote verbazing dat mijn vertaling van dit gedicht, wel perfect metrisch, tevens het rijmpatroon volgend en isotopisch volledig recht doend aan het origineel door SvenDk op 6 maart j.l. en wederom zonder enig overleg met mij geschrapt is! Ben héél benieuwd hoe hij er dan ook in weet te slagen om dat literair te kunnen verantwoorden.)
De u zeker bekende Schubertvertolkster Elly Ameling juicht berijmde metrische vertalingen van het Duitse lied zeer toe. In het algemeen en In het bijzonder ten behoeve van het muziekonderwijs op conservatoria. En wel omdat de huidige generaties niet meer vertrouwd zijn met de Duitse taal (Het vak is in het voortgezet onderwijs immers niet meer verplicht.) Ook Duitse liedteksten bij CD’s zijn haast nooit vertaald in het Nederlands. Ik sta hierbij zo uitgebreid stil om te reageren op verschillende opmerkingen van uw kant waarom toch “lange” vertalingen te blijven opnemen. Uw motief om een balans te handhaven tussen tekst lemma en lengte vertaling onderschrijf ik zonder meer. Bij disbalans biedt verplaatsing naar Wikisource immers uitkomst. En wat behelst uw opmerking “jarenlang” precies? Ware het niet dat ik door het downloaden van publieke instellingen en waardering door musicologen en professionele vertalers uit eigen kring bij mij langzamerhand de indruk post vatte nuttig werk van kwaliteit te verrichten, ik was na mijn vertaling van Winterreise, geïnspireerd door de studie van zanger Ian Bostridge en door colleges over het Duitse lied, al lang gestopt. Stond recent al op het punt literair het roer te wenden, toen ik van uw kant vernam ingenomen te zijn met het presenteren van lemmata over vrouwelijke componisten (Clara Schumann, Fanny Mendelssohn). Ik heb nog op de helling Josephine Lang en in petto Alma Mahler. Dan lijkt het mij welletjes.
Ooit las ik in uw onderlinge communicatie dat mijn ”credits” onbekend waren. Laat ik het erbij houden te melden dat ik op mijn twintigste een Duitse Staatsprijs ontving wegens “Anerkennung besonderer Leistungen in der Deutsche Sprache”. Dat ik academisch gevormd ben en de laatste jaren postdoctoraal collegeblokken Duitse Lied heb gevolgd. Dat van mijn hand analytische besprekingen zijn verschenen van Nederlandse gedichten o.a. van Bloem. Dat ik verschillende prijzen heb ontvangen voor eigen poëtisch werk (Meulenhoff, Turing). Dat een gedicht van mijn hand door zowel een uitgever van schoolboeken als in een bloemlezing Nederlandse poëzie is verschenen (Regenbooguitgave Langs brede rivieren). Voorts dat ik uit het Engels taalgebied sonnetten van Shakespeare en verzen van Wordworth en de twee Rosettis heb vertaald, uit het Frans Ronsard, Hugo, Verlaine en Rimbaud. Naast de Duitse gedichten voor Wikipedia tevens werk van Paul Celan. En als het Spaans niet mag achterblijven noem ik nog Annabel Torres.
Aanknopend bij een andere opmerking van uw kant dat het om “muziek gaat” en ik te veel accent leg op de tekst, wat trouwens nog maar de vraag is al mijn lemmata in aanmerking genomen, wil ik u wijzen op een twee pagina groot artikel in het Cultureel Supplement van de NRC van 17 maart j.l. waarin vier vertolkers van Winterreise aan het woord worden gelaten. Musici dus die bleken zich bijna uitsluitend over de tekst uit te laten! En in het veelgeprezen boek Winterreise van vertolker Ian Bostridge slaat eveneens de balans naar de tekst door.
Tot slot wil ik opmerken dat het mij niet bekend was dat geen andere Wikipedialemmata onder Bronnen opgenomen kunnen worden, zelfs niet van de anderstalige Wikipedia’s. Wat het lemma Gretchen am Spinnrade betreft, heb ik inmiddels de primaire bronnen opgevoerd. (Overigen billijk ik volkomen dat u de referentie naar Alexander von Humboldt geschrapt hebt, dit moet een vergissing uit mijn aantekeningen geweest zijn.) Ik heb u al bericht open te staan voor uw aanwijzingen, zeker als het gaat om het grijze gebied wat wel en niet biografisch relevant is voor de context van een lied. De lemmata over Fanny Hensel-Mendelssohn heb ik op dit punt herschreven en zullen binnenkort opnieuw opgevoerd worden.
Nu vergeet ik nog expliciet “uit de kast” te komen. De vertaler August Agasi is dezelfde als de vervaardiger van de lemmata, Wikiludiki. En er rust geen enkel copyright op mijn aangeboden vertalingen. Kortzichtig van mij gedacht te hebben dat dit van meet af aan voor u evident is geweest. Ook is mij min of meer pas nu duidelijker aan welke regels wat betreft titel, indeling, bronvermelding, illustraties en opmaak ik mij al veel eerder had moeten houden. Mag ik het er op houden dat u er grootmoedig vanuit gaat dat men gewoonlijk al doende leert? Ik spreek de hoop uit dat we alle misverstand achter ons kunnen laten en kijk naar een goede samenwerking met u uit.
Vriendelijke groet,
August Agasi augustagasi{{@}}home.nl
P.S.
Gezien de lengte van dit antwoord op uw bericht van 15 maart, zal ik separaat inhoudelijk repliek geven op het commentaar op mijn vertaling van Gretchen am Spinnrade. Op voorhand wil ik wel opmerken dat de toon uiterst onvriendelijk is en de strekking insinuerend en denigrerend. Gespeend van professionaliteit in de communicatie met een relatie, een relatie die zich bovendien meerdere jaren heeft beijverd om goede bijdragen te leveren. Ook het autoritaire, eigenmachtige tintje, nota bene bij evidente incompetentie van het oordeel wat ik nog zal adstrueren, past allesbehalve bij de filosofie van de oprichters van Wikipedia. Persoonlijk maar evengoed als sponsor en toekomstig legataris van uw organisatie zal ik dit mede uit kwaliteitsoverwegingen niet over mijn kant laten gaan. Wikiludiki (overleg) 5 apr 2022 22:07 (CEST)

Vervolg Canadees-Amerikaanse grensBewerken

@Bertux (excuses, nu overbodig maar zonder typefout), Na het artikel nader bekeken te hebben vermoed ik dat er in de initiële vertaling van het Engelstalige artikel reeds (wat ik noem) fouten geslopen zijn. Wellicht heeft @Drummingman hier ook een mening over. Zo wordt het kopje 'Prairie' niet duidelijk in de alinea's die volgen (evenzo in de engelstalige wiki). Dit artikel kwam onder mijn aandacht vanwege mijn interesse in [ogenschijnlijk rechte grenslijn] tussen Canada en de VS. En verder heb ik nu nog niet gekeken. Jouw reactie, dat iets verondersteld is als basisschoolkennis, vind ik overigens naargeestig en tast mijn motivatie aan. Derhalve wend ik mij nu tot jouw overlegpagina en niet de OP van het artikel. Ik zoek slechts naar de beste manier om iets te beschrijven voor alle Nederlandstalige lezers. Indien er breedtegraden standaard beschreven worden inclusief de noordelijk of zuidelijk halfrond aanduiding dan voldoe ik daar graag aan en stel ik vragen zodra ik zie dat er van afgeweken wordt. Overigens durf ik te betwisten of het gebruik van geografische coördinaten reeds op de basisschool behandeld zijn, volgens mij slechts topografie en de coördinaten vervolgens op de middelbare scholen. Binnenkort zal ik eens kijken of ik er zin in heb om iets zinnigs met de onzinnige zinnen te doen. Groet, Démarche Modi (overleg) 31 mrt 2022 11:42 (CEST)

Het artikel had een hoop tekortkomingen in taalgebruik en nauwkeurigheid en ik was begonnen er met de stofkam doorheen te gaan zoals je in de bewerkingsgeschiedenis kunt zien. Daarna zijn anderen ermee aan de slag gegaan, zodat ik iets anders ben gaan doen om dubbel werk te vermijden. Ik had het nog wel in mijn hoofd om later weer aan te pakken. Aan de prairie ben ik nog niet toegekomen.
Mijn opmerking over basisschoolkennis was niet vervelend bedoeld, mijn excuses als het zo overgekomen is. Die ging overigens niet over coördinaten, maar over het feit dat Noord-Amerika in zijn geheel op het noordelijk halfrond ligt. Weten kinderen dat niet? Dan moet ik werken aan mijn wereldbeeld  →bertux 31 mrt 2022 11:55 (CEST)

ArchiverenBewerken

Ik weet even niet waar ik het beste een berichtje kan achterlaten, maar in ieder geval bedankt voor alle archiveringen die je al verricht hebt op 'mijn' pagina's, helemaal goed zo.ChristinaHelena (overleg) 4 apr 2022 18:56 (CEST)

Dankjwel ChristinaHelena, dat je de moeite neemt om hiervoor even langs te komen, is fijn!
Maar helemaal goed is het resultaat niet, ik ben de wijzigingen nog aan het nalopen.
En het is goed om te weten dat IABot alleen bronnen tussen <ref>-tags archiveert. De bronnen die voor het artikel als geheel gelden worden dus niet gearchiveerd. Het is me niet gelukt om een vlotte werkwijze te bedenken voor dergelijke bronnen en ik wil geen vier à vijf uur besteden aan de veertig artikelen in die lijst.

Archiveren en andere fijne linksBewerken

Tip: Voor het archiveren is er een handigheidje, waarvoor je wel even Gebruiker:ChristinaHelena/common.css (common met kleine letter) moet aanmaken en van inhoud voorzien. Bovenaan de geschiedenispagina van elk artikel of kladblok verschijnt dan een aantal nuttige linkjes, waaronder Dode links oplossen. Die onduidelijke beschrijving komt neer op Archief toevoegen aan de bronnen.

De inhoud van je common.css? Die kun je overnemen van Gebruiker:Bertux/common.css. Je moet dan klikken op 'Brontekst bekijken' en de brontekst kopiëren, en daarna plakken in je eigen .css.

De leukste van de toegevoegde links vind ik Paginaweergaven, waarmee je kunt zien hoeveel mensen je artikel bekeken hebben. Bijvoorbeeld Onesie is in het kleine jaar dat het bestaat 5.493 keer gelezen met een enorme piek op 5 februari.

Mocht je je afvragen wat css is en of het kwaad kan: het is Cascading Style Sheets en geeft aan hoe je een pagina wilt zien. Het is géén programma en géén scripttaal, er kunnen geen virussen, adware of andere malware inzitten. De toegevoegde linkjes zouden in theorie naar malware kunnen leiden, maar dat zal niet, want ze worden gebruikt door duizenden Wikipedianen. CSS vertraagt je computer niet, tenzij je iets heel ingewikkelds in je bestand zet. De Wikimedia-software gebruikt ook CSS om de artikelen op te maken  →bertux 4 apr 2022 20:14 (CEST)

Bedankt, ik heb het geïnstalleerd, het werkt en ook Archief toevoegen heb ik even uitgeprobeerd, hier ga ik wel uitkomen. Bedankt voor al je moeite! ChristinaHelena (overleg) 5 apr 2022 10:04 (CEST)

PaddepoelsterbrugBewerken

Dag Bertux, ter informatie en naar aanleiding van je opmerking in mei vorig jaar onderaan dit kopje: die spoorde me aan om toch nog eens in mijn archief te gaan kijken. Die avond had ik wel plaatjes van de brug gemaakt, maar ik was niet tevreden over het gestitchte resultaat (te donker, geen zon op het kombord). Ik dacht toen: ik kom nog wel eens terug. Nu heb ik het toch maar op Commons gezet. Groet, Wutsje 18 apr 2022 15:45 (CEST)

En ben je nog terug geweest? Het doet me denken aan een Oostblokgrap uit 1989: Jenda gaat in de zomer bij vrienden op bezoek, zet zijn fiets tegen het huis en wil 's avonds wegrijden: fiets weg! In het najaar doet hij het beter, hij maakt zijn nieuwe tweewieler aan een hekje vast, maar dat helpt niet: hek weg! Hij vervloekt zichzelf, dat zal hem niet meer gebeuren. In november maakt hij zijn fiets aan een stevige muur vast. Helaas, Mauer weg!
De Tsjech die me dit vertelde kwam niet meer bij van het lachen. Of de mensen rond de Paddepoelsterbrug ook zo vrolijk worden? Na tientallen bronnen doorgenomen te hebben krijg ik het gevoel dat Rijkswaterstaat, minstens de noordelijke tak ervan, behoorlijk manipulatief is. Ik zou er wurgneigingen van krijgen  →bertux 4 mei 2022 22:02 (CEST)

Ter informatieBewerken

Voor wie zich afvraagt wat er aan de hand is: Bertux laat weten dat hij gezondheidsproblemen [heeft] en een lastige levensfase doormaakt, maar van plan is terug te komen, vermoedelijk in mei. Wutsje 27 apr 2022 21:01 (CEST)

Dankjewel, ook voor de vriendelijke mails! Ook Chescargot toonde zich op die manier betrokken. Mijn OP heb ik een tijd niet gelezen, maar de mailtjes hebben mij geholpen om de weg naar mijn geliefde bezigheid terug te vinden. Zoals ik jullie al schreef: mijn stofwisselingsstoornis lijkt bijgedragen te hebben aan de plotselinge labiliteit. Voor nu is het over, het wachten is op volgende episoden met dezelfde of onverwachte kenmerken. Meestal doen die zich een paar keer per maand voor en duren ze zo kort dat ze op Wikipedia niet opgemerkt worden, maar deze keer rolde ik een diepe kuil in.
Afijn, ik ben er weer uit, met lichaamsbeweging en absurde doses vitamine B12 en vitamine B8, tientallen tot honderden keren de aanbevolen hoeveelheden. Dat roept bij mij de vraag op of er een algemeen verband is tussen biotine en autisme. Ik denk van wel, maar hoe dat werkt? Neurologen, oorartsen, huisartsen en psychologen hebben mij tot medisch wonder of curiosum verklaard, dus ik moet het zelf uitzoeken en kan niet als modelorganisme dienen. Ik zou mijn lijf best aan de wetenschap willen doneren, maar gezien mijn ervaringen is de slager of de hondenvoerfabriek misschien een betere keus. Ik heb vast nog wat jaartjes om de beste aanbieding uit te zoeken 😃  →bertux 1 mei 2022 14:48 (CEST)
Nu zeg, wat een nieuws! Heel veel sterkte en hopelijk tot gauw weer hier! 1 mei 2022 20:46 (CEST)
Veel beterschap gewenst! Hartelijke groet StuivertjeWisselen (overleg) 4 mei 2022 15:52 (CEST)
Dankjewel HenriDuvent en StuivertjeWisselen! Pas een jaar of vijf geleden ontdekte ik dat ik een aandoening had waar ik al mijn hele leven mee kamp. Er was een kordate vriendin nodig om mij in te wrijven Nee, dit is niet 'iedereen heeft wel wat', je hebt een probleem en we gaan een oplossing zoeken! Die oplossing zal dan van mijn inventiviteit en haar gedrevenheid moeten komen. Een queeste waar Wikipedia hopelijk niet te veel van gaat merken! →bertux 4 mei 2022 21:42 (CEST)
Ha die Bertux, ik begon me al af te vragen of je er gewoon een paar weekjes tussenuit was, of dat er iets ernstigers aan de hand was. Helaas het laatste dus. Ik sluit me graag aan bij de goede wensen van de collega's hierboven en hoop dat je queeste iets oplevert, zodat je snel weer helemaal de oude – of, nog beter, de jonge – bent! Een hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 6 mei 2022 23:36 (CEST)
Beterschap, Bertux. Hopelijk tot spoedig. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 11 mei 2022 14:59 (CEST)
Dankjewel Sandra! Dank ook aan Hiro, die mij mailde en aan ieder die belangstelling toonde. Ik wil wel meer kwijt over de soms ingewikkelde omgang met mijn gezondheid, maar bezinning en openheid gaan niet goed samen.
De opmerking van Matroos Vos over weer de oude of de jonge worden heeft mij aan het werk gezet. Daar ben ik blij mee, want beter één koerende vraag in de hand dan tien die in stilte boven je hoofd hangen te kwetteren. Zou ik terug willen naar een jongere versie? Nou, althans naar één versie: terug naar de baarmoeder, met een meegesmokkeld mobieltje om te sms'en of mijn omgeving alsjeblieft wat voorzichtiger zou willen zijn met DDT alvorens mij op de wereld te zetten. Helaas, er waren nog geen mobieltjes, maar DDT en andere verboden bestrijdingsmiddelen waren er wel. Ze werden royaal gebruikt en er zijn aanwijzingen dat mijn klachten daarmee te maken hebben. Medici horen mij met verbazing aan en beterschap in strikte zin is een illusie, maar hopelijk vind ik nieuwe puzzelstukjes die me aan een wat hanteerbaarder leven helpen. Soms zijn die er. Zo ben ik sinds een paar jaar min of meer pijnvrij, wat mijn reikwijdte vergrootte, want als je acht uur in plaats van twee uur achter elkaar slaapt kun je meer. Het paradoxale is, dat mijn levenswaardering gedaald is: ik gaf mijn leven een 8+ tot een 9, nu is dat een 7+ tot een 8. Daar zouden nog altijd genoeg mensen mee willen ruilen, maar ik mis de permanente endorfineroes wel en heb een uitdaging nodig. Ik overweeg om me op een willekeurige plaats in Nederland te laten droppen met vijf euro en een krentenbol op zak en de opdracht om pas weer thuis te komen na het schrijven van een lokaal Wikipedia-artikel.
O, al bezinnend heb ik er toch nog best veel uitgegooid.
O2: medeleven is niet nodig en misschien ook niet zo wenselijk. Beschouw het ziekzijn gewoon als een beroep: Wat doet u, wat levert het u op qua ziektewinst versus ziektekosten, hoeveel uren werkt u aan het ziekzijn, hoeveel reistijd kost het en wat zijn de voor- en nadelen? Hebt u ooit een andere werkkring/ziektekring of beroep overwogen? Bent u lid van een beroepsorganisatie?  →bertux 11 mei 2022 16:20 (CEST)

Andreas StassenBewerken

Ha Bertux, omdat je opmerking/vraag betreffende Andreas Stassen nu in mijn kladblok zit, hierbij ter info een link naar deze vraag en bijgeplaatste antwoord. Groet! — Chescargot ツ (overleg) 15 mei 2022 11:51 (CEST)

Reactie inlogproblemen e.d.Bewerken

Graag zou ik ingaan op je reactie, maar ik kan echter helaas alsmaar steeds niet inloggen.

Antwoord van Bertux:
Beste@ExposeMyStupidity, stapsgewijs:
 1. Je hebt dit bericht ingelogd geplaatst.
 2. Dat je niet kunt inloggen is dus een misverstand.
 3. Wat is er dan wel aan de hand?
 4. Het is simpeler dan je denkt.

 1. Je maakt VEEL, ECHT HEEL VEEL TYPEFOUTEN.
 2. Doordat je heel veel typefouten maakt, gaat er van alles mis, bijvoorbeeld:
  1. Je komt op rare pagina's.
  2. Het lijkt of je niet kunt inloggen.
  3. Je werk wordt teruggedraaid.
  4. Je overleg wordt niet begrepen.
  5. Jijzelf begrijpt niet meer wat er aan de hand is.
   • Wist je bijvoorbeeld dat je naast je account ExposeMyStupidity ook het account ExpoeMyStupity hebt?
   • Bij ExpoeMyStupity kun je niet inloggen, want dat is geblokkeerd.
   • Maar ExposeMyStupidity werkt gewoon.
   • Ik denk dat je het tweede account per ongeluk hebt gemaakt, door typefouten.
 3. DUS
  • Doe iets aan die typefouten.
  • De typefouten zijn echt heel erg. Zo kun je niet werken. JE HEBT DRINGEND HULP NODIG. Ik weet niet van wie, maar ik denk aan een revalidatie-arts of een ergotherapeut.
Vraag advies aan iemand in je omgeving.
Ik wens je veel sterkte! →bertux 16 mei 2022 15:02 (CEST)
P.S.: Ik heb de rest van je bericht weggegooid. Ik heb alleen gereageerd op het echte probleem. Als je wilt, kan ik je bericht herstellen. →bertux 16 mei 2022 15:02 (CEST)

terugzetten onderwerp overlegpagina andere gebruikerBewerken

Beste Bertux, Om een of andere reden draaide je de overlegpagina van Wim van Kampen naar een eerdere versie terug, nadat ik er iets op geschreven had. Je zult ergens toegelicht hebben waarom je dat deed, maar ik heb het gemist. Dus waar geef je die toelichting. Of, als je er nog niet toe kwam, wanneer en waar ga je dit toelichten?

Groet, Alody (overleg) 16 mei 2022 16:24 (CEST)

Je gaf de gebruiker een link naar de artikelruimte om eigen ideeën te publiceren, terwijl al duidelijk gesteld was dat dit niet de bedoeling van Wikipedia is. Ook niet op overlegpagina's en kladpagina's, hoewel we het daar vaak door de vingers wordt gezien. Je geeft deze collega valse hoop. Het is goed bedoeld, maar je begrijpt kennelijk niet hoe Wikipedia werkt.
Verder heb ik je in het Taalcafé gevraagd weg te blijven van de overlegpagina's, alleen al omdat je andere mensen lastig valt met tijdrovend overleg dat nergens toe leidt. Wikiklaas had dat verzoek ook al gedaan en je hebt het niet ter harte genomen, maar aangestuurd op nieuw overleg. Dit is projectverstorend gedrag en een reden voor een blokkade. Die ga ik dan ook aanvragen, minstens een deelblokkade waardoor je de overlegpagina's niet meer kunt volplempen.
Is er iets dat je op Wikipedia kunt doen zonder overleg en zonder verbeteringsvoorstellen? Prima, ga dat doen. Is dat er niet? Zoek dan een andere hobby  →bertux 16 mei 2022 16:43 (CEST)
Ik heb een vraag gesteld hierover aan de Helpdesk. Mijn voorstel aan de collega was niet bedoeld om hem een middel te geven zijn ideeën te publiceren, maar om hem erop te wijzen dat overleg via de eigen ruimte mogelijk is. Wij en hij kunnen dan bepalen waar de grens ligt tussen zijn eigen ideeën en wat er in de bronnen over staat. Tijdens dat onderzoek leren wij en hij de bronnen goed kennen. Het is goed mogelijk dat dit tot verbetering van onze lemma's leidt. Je weet niet van te voren wat dit gaat opleveren. Maar inderdaad, het is niet de bedoeling dat hij er naar verwijst en zo een weg tot publicatie weet te verwerven. De grens tussen het een en het ander moet duidelijk gemaakt worden, als het dat nog niet is.
Groet, Alody (overleg) 16 mei 2022 17:05 (CEST)
Het is niet goed wat je doet en uitleg erover blijft uitleg over iets dat niet goed is.
Al zou het 100% juist zijn wat hij beweert, het moet weg.
Want: niet in bronnen te vinden. Dat is het enige dat telt.
Nee, het mag ook niet in zijn eigen ruimte, ook niet in zijn kladblok, ook niet op overlegpagina's  →bertux 16 mei 2022 17:18 (CEST)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Bertux".