Hoofdmenu openen


Verzoek voor commentaarBewerken

Op 1 november 2012 werd er een bijdrage in de Kroeg geplaatst m.b.t. de relevantie van de verdachten op Lijst van alle verdachten op de Nationale Opsporingslijst, met als gevolg dat deze lijst voor verwijdering werd voorgedragen. Daarop volgde een discussie tussen diverse betrokkenen, op diverse overlegpagina's. Geïrriteerd door de manier waarop Basvb in die discussies voor behoud van dit artikel streed heb ik in de discussie op de pagina voor terugplaatsverzoeken op 4 november een omstreden bijdrage geplaatst die een interne link naar het kopje "Misdaden" in het artikel over Proces van Neurenberg bevat en waarvan mij gevraagd werd om deze te intrekken:

"::: Bas, het blindelings volgen van de regels is niet gezond, dat heeft de geschiedenis ons al geleerd. Die regels vormen een instrument om onze doel te bereiken en mogen geen doel op zich vormen. Op mijn laatste bijdrage op OP van aanmaker is er nog geen reactie gekomen: door die lijst hier te publiceren worden de verdachten eigenlijk een klein beetje gestraft en het afstraffen lijkt me niet onze taak en niet de bedoeling van een encyclopedie. Mvg, BlueKnight 4 nov 2012 10:03 (CET)".

Vragen:

1. Moet ik deze bijdrage intrekken?
2. Was de handelswijze van Basvb indertijd verkeerd?
3. Heb ik verkeerd gehandeld? Zo ja, op welke wijze had ik dit moeten aanpakken?

Ik neem het Basvb (inmiddels) niet kwalijk neem dat hij op deze wijze gehandeld heeft: Het is lang niet uitgesloten dat Basvb bepaalde zaken m.b.t. rechtsgelijkheid binnen een rechtsorde niet heeft meegekregen van huis uit. Ik hoop met deze bijdrage die inzicht alsnog te kunnen delen en / of bruikbare terugkoppeling te krijgen.

Als het adagium dat verdachten onschuldig zijn totdat zij veroordeeld zijn door de rechter hier opgaat, dan hebben we het over het recht op privacy van onschuldige mensen. De politie in Nederland is belast met het opsporen van verdachten en veroordeelden voor OM, en gebruikt daartoe een zwaar instrument, de Nationale Opsporingslijst. Die taak en bevoegdheid - die een bepaalde, professionele zorgvuldigheid vereist - heeft de Nederlandstalige Wikipedia noch WMF noch de individuele vrijwilligers die aan dit project meewerken. Ik vraag me af wat het CBP zou vinden van de pleidooien om de (lijst met) verdachten met naam en toenaam te vermelden in de encyclopedie, met oog op de privacy van de "onschuldige" mensen.

Ik begrijp dat deze mensen in de ogen van de samenleving het recht op privacy(bescherming) verspeeld hebben door hun (criminele) handelswijze; dit wil niet zeggen dat zij daarmee ook binnen de rechtsorde dat recht ook daadwerkelijk verloren hebben. Die rechtsorde en de bescherming van de verdachten daarbinnen is door de eeuwen heen gegroeid, in een reactie op de praktijk: volksgerichten, eigenrichting en standrechtelijk handelen. De beleving van de rechten van de verdachten door omstanders kan in de hitte van een bepaald moment heel anders zijn (rechteloos), dan tijdens een rechtszaak door objectieve, onpartijdige rechters en dit is juist de reden waarom er diverse regels en wetten zijn ingesteld: om de verdachten tegen deze "natuurlijke" mechanisme te beschermen.

Cruciaal is het moment waarop de verdachten hun rechten - recht op privacy, recht op leven of recht op een rechtvaardige behandeling - verliezen in de ogen van omstanders, waarbij de verdachten geleidelijk aan of in één keer van een veel mindere waarde worden voor die omstanders, zodanig dat schadelijk handelen richting de verdachten door die waardeverschil / waardevermindering gerechtvaardigd wordt. De rechtsorde dient tegen die mechanisme te beschermen, maar dat alleen is niet voldoende: wij dienen dit ook met zijn allen te beseffen en te onderschrijven om te voorkomen dat de geschiedenis zich weer gaat herhalen.

Hierna volgt een overzicht met links naar de gebeurtenissen en de aangevoerde argumenten met daarbij weerleggingen:
Kroegdiscussie vanaf 1 november;
Beoordelingspagina van 1 november 2012;
Beoordelingspagina van 10 november 2012;
Overlegpagina van aanmaker van artikel;
Archief terugplaatsingsverzoek 1 & 2;
Overlegpagina van ondergetekende, zie ook het daaropvolgende kopje.

Tijdlijn
 1. 29 augustus 2012 13:58 - Aanmaak van artikel in gebruikersnaamruimte;
 2. 12 september 09:58: Aanmaak van artikel in hoofdnaamruimte;
 3. 1 november 09:28 - Discussie in de Kroeg, gestart door de aanmaker;
 4. 15:27: - Artikel wordt voor verwijdering voorgedragen door Peter b;
 5. 15:28 - Nominatie en daaropvolgende discussie op de beoordelingslijst;
 6. 17:26 - ErikvanB anonimiseerde de namen in de lijst.
 7. 17:52 - Basvb reageert op de beoordelingslijst op een suggestie om dit artikel te nuweggen en het anonimiseren van de namen. Hij schrijft daarbij: "De relevantie van de lijst zou beter naar voren kunnen komen in het artikel (waar wordt de lijst allemaal gebruikt)."
 8. 17:56 - Basvb revert deze actie, met in bewerkingssamenvatting: "Versie 33423084 van ErikvanB (overleg) ongedaan gemaakt. er is een goede bron voor deze informatie, deze informatie is gewoon elders beschikbaar, verwijdernominatie is prima, info weghalen niet)"
 9. 17:57 - Basvb maakt overlegpagina aan met een nieuw kopje "Anonimiseren namen" - "Ik heb het anonimiseren van de namen ongedaan gemaakt. Voor deze namen is gewoon een goede bron beschikbaar. Verder houdt Wikipedia zich over het algemeen niet aan de mediacode om achternamen van verdachten te anonimiseren...."
 10. 18:27 - ErikvanB plaatst een nuweg-nominatie, met in bewerkingssamenvatting en in de tekst: {{nuweg|Privacyschending. Aangezien de namen van verdachten (weer) voluit zijn geschreven. Zie verwijderlijst.}}.
 11. 18:33 - Basvb reageert op de beoordelingslijst - "Volgens mij is het bij andere verdachten zo dat we bronnen volgen, de mediacode wordt over het algemeen weinig rekening mee gehouden. als je het daar niet mee eens bent kun je dat bediscussieren, maar je hoeft er geen lemma's voor te nuweggen tijdens een lopende verwijderingsdiscussie. Aan welk van de nuwegcriteria voldoet dit artikel? Bas (o) 1 nov 2012 18:33 (CET)"
 12. 18:53 - ErikvanB voegt aan voorafgaande toe: "Privacyschending." met in bewerkingssamenvatting: "nuwegcriterium expliciet vermeld";
 13. 19:35 - Blueknight handelt dit verzoek af en verwijdert het artikel;
 14. 19:57 - Basvb plaatst een verzoek op verzoekpagina voor terugplaatsing: "Voldeed niet aan de nuwegcriteria. De reden was privacyschending. Maar het ging om namen van verdachten (en veroordeelden) die officieel gepubliceerd zijn en waar een goede bron voor is, als dit al een verwijderreden is kan zowat elke misdadiger genuwegd worden als privacyschending. Het noemen van een naam is niet per definitie privacyschending.".
 15. 20:00 - Basvb plaatst een verzoek op overlegpagina van Blueknight voor terugplaatsing, onder kopje "wat?": "Hallo, Sinds wanneer zijn namen van verdachten (en veroordeelden) privacyschending? Deze namen zijn gewoon door het openbaar ministerie vrijgegeven, het lijkt me dus erg raar als ditzelfde openbaar ministerie iemand zou vervolgen voor deze "privacyschending". Dit zijn niet de privacyschendingen zoals bedoeld in de nuwegcriteria en hoop dus ook dat je dit lemma (wat door een serieuze gebruiker is gemaakt) toch minstens twee weken in de nominatie wilt laten staan."
 16. 20:03 - Basvb plaatst een bijdrage op de beoordelingspagina: "Heel erg gezocht vind ik, en een schande dat die nuweg gehonoreerd is. De naam zijn door het openbaar ministerie gepubliceerd, het zou dus heel raar zijn als dit zelfde openbaar ministerie iemand zou aanklagen omdat die de namen publiceert. Als dit een nuwegcriteria is kunnen alle artikelen over verdachten wel genuwegd worden. Rare manier waarop dit gaat. Verwijdernominatie om de redenen die Peter b noemt begrijp ik volledig (onafhankelijk van het feit of het ermee eens ben), maar een serieus lemma door een serieuze op deze manier nuweggen vind ik niet kunnen."
 17. 20:07 - Basvb schrijft in de Kroeg: "En ja hoor, het is zelfs genuwegd."
 18. 20:14 - reactie van Blueknight;
 19. 20:18 - reactie van Basvb;
 20. 20:33 - reactie van Blueknight; "Ben het met jou eens dat de criteria relatief harde eisen zijn, waarvan slechts in uitzonderlijke gevallen afgeweken mag worden. In dit geval is mijn inschatting dat de auteur niet beseft waar hij mee bezig is en heb ik volgens het principe "better safe than sorry" betreffende lijst genuwegd. Verdere uitleg hierover wordt geplaatst op overleg van aanmaker."
 21. 21:09 - Blueknight doet een voorstel op overlegpagina van Scarafax;
 22. 21:16 - Basvb reageert op dit voorstel: "Daarop wil ik toch aantekenen dat een juridische zaak hier nog veel minder een risico dan bij Sijthof. Het enige waar je aan zou kunnen denken is meer fysieke bedreigingen van de personen op de lijst. Maar of je nou voor dreigingen wil zwichten, zelfs zonder dat die dreigingen geuit zijn, dat lijkt me een heel slecht idee.".
 23. 21:18 - Basvb schrijft: "Zie mijn bijdragen voor de nodige discussies over dit onderwerp in de kroeg, op de verwijderlijst, op de OP van aanmaker en op de OP van verwijderend moderator."
 24. Edo schrijft om 21:40: "We gaan goed richting de 1 miljoen artikelen van personen, waarvan we voornaam, achternaam, geboorteplaats en datum en nog veel meer vermelden. Dat is ook allemaal privacyschending. We gaan nu voor voor verdachten op die lijst plots roomser dan de paus zijn? Mijn broek zakt dan enorm af hoor.";
 25. EvilFred schrijft om 21:55: ""U mag als moderator direct een pagina verwijderen onder de volgende voorwaarden:", en dan volgen de bekende nuwegcriteria. Nergens staat dat er nog uitzonderingen gemaakt kunnen worden of dat er van die criteria op enig moment kan worden afgeweken. Sterker nog: "In alle andere gevallen zoals: foute titel, overbodig of wat dan ook, steeds de procedure Wikipedia:Te beoordelen pagina's volgen" (tekst vetgemaakt door mij). Ik zie geen enkele rechtvaardiging om dit artikel direct te verwijderen.";
 26. 22:05 - Blueknight schrijft, in reactie op de bijdragen van Edo en EvilFred, de eerste twee zinnen hebben betrekking op de bijdrage van Edo, de laatste twee zinnen hebben betrekking op de bijdrage van EvilFred: "Het publiceren van namen op zich is geen privacyschending, de context waarin dit is gebeurd is dat wel: een lijst van verdachten en veroordeelden. Het is jammer dat die nuance niet genoemd wordt hierboven. WP:RVM - waarnaar EvilFred verwijst - is een richtlijn waarvan gemotiveerd afgeweken mag worden, zoals ik eerder heb toegelicht, inclusief de motivatie. Blindelings de regels volgen lijkt me niet gezond. ";
 27. 2 november 00:13 - Basvb schrijft: "Hierboven wordt die nuance wel degelijk genoemd, in het kopje zelfs. Daar staat dat het over een lijst van verdachten gaat.";
 28. Afhandeling van terugplaatsverzoek om 12:57 door Milliped: "Niet uitgevoerd. Volkomen eens met collega Blueknight's redenering. Misschien moeten de richtlijnen voor de nuweg aangepast worden om ook grove overtredingen van WP:BIO van toepassing te laten zijn."
 29. Na de afhandeling schrijven diverse betrokkenen diverse bijdragen, waaronder ErikvanB om 19:46.
 30. Zanaq plaatst het verzoek terug naar boven om 19:57;
  In de nuweg-nominatie stond als reden opgegeven:"{{nuweg|Privacyschending. Aangezien de namen van verdachten (weer) voluit zijn geschreven. Zie verwijderlijst.}}".
  Zanaq merkt in een andere, latere kwestie op 12 november het volgende op: "Als het nuweg was gegaan als {{nuweg|privacy}} had je me niet gehoord.".
 31. Blueknight splitst dit door Zanaq "teruggeplaatste" verzoek af en hernoemt het naar een tweede verzoek;
 32. Trewal reageert in de Kroeg op 2 november 17:32 op een bijdrage van Basvb van 20:07 van 1 november: "En terecht, want op de website waar de nationale opsporingslijst door justitie wordt gepubliceerd is te lezen: De op deze website opgeslagen informatie en/of afbeeldingen wordt met toestemming van het Openbaar Ministerie als opsporingsberichtgeving gepubliceerd. Het is niet toegestaan om deze informatie en/of afbeeldingen voor andere doeleinden aan te wenden dan waarvoor deze is gepubliceerd."
 33. 17:55 - Basvb schrijft: "Dat is al reden nummer 3, die overdreven gezocht is. Dat er telkens een nieuwe reden gezocht moet worden zegt heel veel over deze nuweg. " - De wijze waarop deze bijdrage door Basvb geschreven werd maakte mij indertijd kwaad: de door Trewal aangevoerde argument wordt niet inhoudelijk weergelegd, er wordt hier op basis van emotie geredeneerd.
 34. Hierna volgen van Basvb drie bijdragen om 17:58 (eigen interpretatie), 18:02 en 18:05 op 2 november en om 01:33, 01:34 (grotendeels herhaling van eerdere argumenten) op 3 november op de pagina voor terugplaatsverzoek.
 35. Op 4 november om 10:03 plaatst Blueknight de gewraakte bijdrage, geïrriteerd doordat er alleen over de (interne) regels gepraat werd en niet over de mensen en hun rechten en doordat er in zijn beleving bepaalde (sociale) druk uitgeoefend wordt om het artikel teruggeplaatst te krijgen, op basis van verkeerde argumenten die niet iedereen direct doorheeft;
 36. Basvb maakt op 4 november om 16:59 een nieuw kopje aan op overlegpagina van Blueknight, met de titel Ziekelijke nazivergelijking, daarop reageert Blueknight pas veel later inhoudelijk;
 37. Op 10 november om 11:00 handelt Blueknight het verzoek alsnog af, waarbij hij als compromis alleen de ene versie waarin de namen geanonimiseerd zijn teruggeplaatst voor twee weken beoordeling op de lijst van 10 november;
 38. Hernominatie en discussie op de beoordelingslijst van 10 november 2012;
 39. Bij afhandeling van de beoordelingslijst is dit artikel door de dienstdoende moderator alsnog verwijderd.


Overzicht van aangevoerde (en weergelegde) argumenten - commentaar (niet gecursiveerde tekst) is van Blueknight
 1. Basvb op 1 november 2012 17:52: "De relevantie van de lijst zou beter naar voren kunnen komen in het artikel (waar wordt de lijst allemaal gebruikt)."
  Dat (het bestaan van) de lijst mogelijk relevant is en vermeld mag worden wil niet zeggen dat daarmee de namen in die lijst ook op de Nederlandstalige Wikipedia gepubliceerd mogen worden;
 2. Basvb op 1 november 17:56: "..er is een goede bron voor deze informatie, deze informatie is gewoon elders beschikbaar, verwijdernominatie is prima, info weghalen niet)"
  Informatie weghalen is verkeerd, zolang dit niet privacy- en auteursrechtendschendend is. Dit cruciale verschil tussen informatie en informatie lijkt Basvb hier niet te maken.
 3. Basvb op 1 november 17:57: "Ik heb het anonimiseren van de namen ongedaan gemaakt. Voor deze namen is gewoon een goede bron beschikbaar. Verder houdt Wikipedia zich over het algemeen niet aan de mediacode om achternamen van verdachten te anonimiseren...."
  Er is een goede bron beschikbaar maar deze bron geeft nadrukkelijk geen toestemming om de informatie elders te publiceren;
  Wikipedia houdt zich inderdaad niet aan de Nederlandse mediacode om achternamen van verdachten te anonimiseren, zie bijvoorbeeld Mohammed B. (momenteel een redirect naar volledige naam). Het gaat hier echter om verdachten waarover herhaaldelijk in de landelijke media is gepubliceerd en die bekend zijn bij het brede publiek. De overgrote deel van de levende personen op deze lijst voldoet niet aan die criteria. Het ging hier eigenlijk niet om de mediacode maar om de rechten van betreffende verdachten. Dit cruciale verschil lijkt Basvb hier niet te maken;
 4. Basvb op 1 november 18:33: "Volgens mij is het bij andere verdachten zo dat we bronnen volgen, de mediacode wordt over het algemeen weinig rekening mee gehouden. als je het daar niet mee eens bent kun je dat bediscussieren, maar je hoeft er geen lemma's voor te nuweggen tijdens een lopende verwijderingsdiscussie. Aan welk van de nuwegcriteria voldoet dit artikel?". De andere verdachten zijn (reeds) in landelijke media vermeld en daardoor relevant, dat hun namen voluit geschreven wordt wil niet zeggen dat dit ook gedaan mag worden voor verdachten die geen landelijke bekendheid genieten. Dit argument - het volgen van bronnen - gaat daarom niet op voor "onbekende" verdachten. De "mediacode" is niet de juiste term, dit heeft hoofdzakelijk betrekking op de koninklijke familie. De anonimiseringsrichtlijnen zijn opgesteld met oog op rechtsbescherming van de verdachten. Daarbij wordt in diverse media steeds een bepaalde afweging gemaakt tussen het belang om de publiek te informeren en het recht op privacy van de verdachten, ook op de Nederlandstalige Wikipedia wordt die afweging steeds gemaakt. De focus op wel of niet anonimiseren - het volgen van de "mediacode" - en wel of niet nuweggen in plaats van te focussen op de privacy van levende personen is verkeerd: hier wordt teveel naar de (interne) regelgeving gekeken en te weinig naar de rechten van de verdachten. Dit is ook niet in de geest van de richtlijn Wikipedia:Biografieën van levende personen, waar de gebruiksvoorwaarden [ indirect naar verwijst, en de gebruiksvoorwaarden van WMF: : "Violating the Privacy of Others - Infringing the privacy rights of others under the laws of the United States of America or other applicable laws (which may include the laws where you live or where you view or edit content);". Iedere keer dat één van ons een bewerking opslaat op de Nederlandstalige Wikipedia gaan we akkoord met de (Engelstalige) Gebruiksvoorwaarden van WMF. Naming and shaming is niet per definitie privacyschendend maar bevindt zich wel in het grijze gebied ervan en zou daarom vermeden moeten worden.
 5. Basvb op 1 november 19:57: "Voldeed niet aan de nuwegcriteria. De reden was privacyschending. Maar het ging om namen van verdachten (en veroordeelden) die officieel gepubliceerd zijn en waar een goede bron voor is, als dit al een verwijderreden is kan zowat elke misdadiger genuwegd worden als privacyschending. Het noemen van een naam is niet per definitie privacyschending.". De eerste en tweede zin spreken elkaar tegen: privacyschending is een van de criteria voor nuweg. De daarop volgende zinnen zijn een poging om te bestrijden dat het om privacyschending gaat: gegeven is dat er artikelen bestaan waar (landelijk bekende) misdadigers met naam en toenaam genoemd worden, maar dat wil niet zeggen dat daarmee alle misdadigers en verdachten, ook onbekende, met naam en toenaam genoemd mogen worden. Integendeel, de landelijke bekendheid en daarmee de encyclopedische relevantie dient in elke geval steeds afgewogen te worden tegen het recht op privacy. Die nuance komt in geheel niet voor in de argumentatie van Basvb. De publicatie was officieel en de bron was goed, maar beiden zijn wel gepubliceerd met een duidelijk voorbehoud zien: de informatie mocht niet elders gepubliceerd worden. Dit heeft als gevolg dat betreffende officiële publicatie / bron niet gebruikt mocht worden (auteursrechtenschending want expliciet geen toestemming voor overname). Dit heeft Basvb blijkbaar gemist, het haalt de door hem aangevoerde argumentatie wel onderuit.
 6. Basvb op 1 november 20:00: "Hallo, Sinds wanneer zijn namen van verdachten (en veroordeelden) privacyschending? Deze namen zijn gewoon door het openbaar ministerie vrijgegeven, het lijkt me dus erg raar als ditzelfde openbaar ministerie iemand zou vervolgen voor deze "privacyschending". Dit zijn niet de privacyschendingen zoals bedoeld in de nuwegcriteria en hoop dus ook dat je dit lemma (wat door een serieuze gebruiker is gemaakt) toch minstens twee weken in de nominatie wilt laten staan.". Ook serieuze gebruikers kunnen behoorlijk de mist in gaan, dat het om een serieuze gebruiker gaat zegt daarom eigenlijk niets. Paul B schreef op 4 november 2012 13:21 over wat er in Wet bescherming persoonsgegevens hierover staat: "..voor het OM is een expliciete uitzondering gemaakt in de wet bescherming persoonsgegevens, artt. 22 en 23.". ErikvanB citeerde op 3 november 09:48 uit College Bescherming Persoonsgegevens dat publicatie van dergelijke gegevens alleen toegestaan is wanneer er sprake is van gerechtvaardigd belang. Het belang van een encyclopedie is heel anders dan het belang van de politie, in de zin dat de politie een bepaald doel heeft die publicatie rechtvaardigt en de encyclopedie die doel niet heeft. Dat staat eigenlijk al in de allereerste nominatiereden: "we zijn geen verlengstuk van de staat". Dat het niet de privacyschendingen zijn zoals bedoeld in de nuwegcriteria is de persoonlijke mening van Basvb en derhalve geen argument.
 7. Basvb op 1 november 20:03: "Heel erg gezocht vind ik, en een schande dat die nuweg gehonoreerd is. De naam zijn door het openbaar ministerie gepubliceerd, het zou dus heel raar zijn als dit zelfde openbaar ministerie iemand zou aanklagen omdat die de namen publiceert. Als dit een nuwegcriteria is kunnen alle artikelen over verdachten wel genuwegd worden. Rare manier waarop dit gaat. Verwijdernominatie om de redenen die Peter b noemt begrijp ik volledig (onafhankelijk van het feit of het ermee eens ben), maar een serieus lemma door een serieuze op deze manier nuweggen vind ik niet kunnen." - Hier heeft Basvb één punt, de copyright-disclaimer van betreffende website van politie.nl is niet goed. Een voorbeeld ter vergelijking: de wanted poster worden in de praktijk alleen door de autoriteiten uitgegeven en gepubliceerd, zodat iedereen weet dat dit goed zit. Als een particulier of een niet-overheidsgerelateerde organisatie de posters zouden reproduceren / bewerken / verspreiden dan weet men niet of dit wel goed zit. Dit is iets dat alleen aan de overheid toevertrouwd wordt door de samenleving, om te voorkomen dat een onwelgevallige concurrent het slachtoffer wordt door te brandmerken als verdacht / gezocht. Zoiets dient zeer zorgvuldig te gebeuren en dat kan eigenlijk niet op (de Nederlandstalige) Wikipedia. Niet alleen het openbaar ministerie maar ook CBP kan stappen ondernemen zoals het opleggen van hoge dwangsommen, om te voorkomen dat (overheids)instanties hun boekje te buiten gaan op gebied van privacy. Een aantal uitingen doen een beroep op emotie of is een uiting daarvan ("Heel erg gezocht vind ik, en een schande .., .. vind ik niet kunnen).
 8. Basvb op 1 november 21:16: "Daarop wil ik toch aantekenen dat een juridische zaak hier nog veel minder een risico dan bij Sijthof. Het enige waar je aan zou kunnen denken is meer fysieke bedreigingen van de personen op de lijst. Maar of je nou voor dreigingen wil zwichten, zelfs zonder dat die dreigingen geuit zijn, dat lijkt me een heel slecht idee.". Basvb is bereid om zowel Scarafax als VWN als WMF een bepaald risico te laten lopen door dit artikel te behouden maar is daarbij geen vertegenwoordiger van Scarafax, VWN of WMF. Anderen een bepaalde risico laten lopen, hoe klein ook, is verkeerd. Als we met zijn allen willens en wetens ervoor hebben gekozen om dit risico te willen lopen: prima. Maar dat is hier niet gebeurd. Ik begrijp de uitgangspunt dat we als een onafhankelijke encyclopedie niet dienen te zwichten voor een (externe) dreiging en soms onze poot stijf moeten houden. Als we dat met z'n allen willen: oke. Maar op eigen houtje VWN / WMF ongevraagd het risico laten lopen dat ze moeten opdraaien voor de actie van twee gebruikers en daarmee indirect de encyclopedie beschadigen, dat vind ik niet kunnen.
 9. Edo op 1 november om 21:40: "We gaan goed richting de 1 miljoen artikelen van personen, waarvan we voornaam, achternaam, geboorteplaats en datum en nog veel meer vermelden. Dat is ook allemaal privacyschending. We gaan nu voor voor verdachten op die lijst plots roomser dan de paus zijn? Mijn broek zakt dan enorm af hoor." - Blueknight reageert hierop met "'"Het publiceren van namen op zich is geen privacyschending, de context waarin dit is gebeurd is dat wel: een lijst van verdachten en veroordeelden. Het is jammer dat die nuance niet genoemd wordt hierboven" - Basvb reageert vervolgens hierop met "Hierboven wordt die nuance wel degelijk genoemd, in het kopje zelfs. Daar staat dat het over een lijst van verdachten gaat.". Basvb legt hier de focus van "nuance" verkeerd uit: er is sprake van overhaaste generalisatie waarin appels met peren vergeleken wordt, het gaat om die ongelijke vergelijking, niet dat de appel als appel genoemd wordt en de peer als peer. Daarnaast is de redenering van Edo niet juist: omdat er sprake is van mogelijk grootschalige privacyschending moeten we dit dan maar ook accepteren, die logica kan ik niet volgen.
 10. EvilFred op 1 november om 21:55: ""U mag als moderator direct een pagina verwijderen onder de volgende voorwaarden:", en dan volgen de bekende nuwegcriteria. Nergens staat dat er nog uitzonderingen gemaakt kunnen worden of dat er van die criteria op enig moment kan worden afgeweken. Sterker nog: "In alle andere gevallen zoals: foute titel, overbodig of wat dan ook, steeds de procedure Wikipedia:Te beoordelen pagina's volgen" (tekst vetgemaakt door mij). Ik zie geen enkele rechtvaardiging om dit artikel direct te verwijderen." - Deze en de bijdrage van EvilFred van 22:09 zijn inmiddels volledig weergelegd.

Vriendelijk verzoek om argumenten die nog niet weergelegd zijn in de gevoerde discussie alsnog te aandragen. Tot slot, ik ervaar de huidige situatie niet als een conflict maar een verschil van inzicht dat vrij diep zit, waarvoor ik op deze manier alsnog een uitweg / een oplossing hoop te vinden. Ik ben verder bereid om op informele basis extern advies te inwinnen bij CBP, al dan niet in overleg met betrokkenen. Ik zie uw commentaar graag tegenmoet.

Met vriendelijke groet, BlueKnight 31 mrt 2013 22:59 (CEST)

CommentaarBewerken

Tot nu toe kende ik deze pagina niet, maar als ik het goed begrijp kunnen alle Wp.-gebruikers hier hun reactie geven. Mijn commentaar is dat dit een kwestie lijkt te zijn die onnodig opgeblazen is. Bas heeft het over een "nazivergelijking" en reageert alsof Blueknight hem op één hoop gegooid heeft met de Nazileiders die in Neurenberg terecht stonden, maar dit is niet wat Blueknight schreef. Blueknight betoogde dat regels niet altijd blindelings gevolgd moeten worden, en gaf als argument daarbij dat indertijd ook "Befehl is Befehl" niet geaccepteerd werd als rechtvaardiging voor gepleegde daden. Dit lijkt mij als argument in de onderhavige discuusie weinig relevant en weinig overtuigend, maar het betekent NIET dat zij die het volgen van de regels hier verdedigden voor nazi`s uitgemaakt worden, dat staat er gewoon niet. Ik heb vaak kritiek op daden van Blueknight, maar eerlijkheidshalve moet hier gezegd worden dat dit (voor de zoveelste keer) een voorbeeld lijkt te zijn van onvoldoende begrijpend lezen van de kant van moderator Bas. Paul K. (overleg) 1 apr 2013 03:23 (CEST)

 • Wegens een gebrek aan reacties sluit ik dit verzoek. Als dat ongewenst was, mag het gerust heropend worden. Trijnsteloverleg 2 feb 2014 22:23 (CET)