Wikipedia:Wees meedogenloos

Overzicht beheerpagina's
Dit is een essay. De pagina beschrijft niet een officiële regel of richtlijn, maar geeft enkel de mening weer van de auteur(s). Voel je vrij om aanpassingen te maken of erover te discussiëren op de overlegpagina.
Notendop Deze pagina in een notendop: Wees niet te tolerant tegenover gebruikers die duidelijk geen goede bedoelingen hebben en Wikipedia alleen maar kwaad willen doen; dit is moeiteverspilling.

Wikipedia bestaat dankzij de bewerkbaarheid van pagina's, en doordat er van ieders goede wil wordt uitgegaan. Zonder dit principiële optimisme was Wikipedia er niet. Maar het feit dat de goede wil als uitgangspunt bestaat, betekent niet dat aantoonbaar slechte bedoelingen de vrije loop worden gelaten.

Als iemand overduidelijk niet in positieve zin aan Wikipedia bijdraagt, dan kost hij andere medewerkers nodeloos tijd en energie. Bijvoorbeeld: als er iemand vandaliseert, wijs hem daar dan op; gaat hij door, blokkeer hem dan of vraag bij een moderator om blokkade.

Als iemand voortdurend zijn eigen standpunt naar voren wil brengen, wijs hem er dan op dat er voor zulke doeleinden andere internetsites bestaan. Elke Wikipediaan op elke Wiki heeft het recht de wiki te verlaten. Leg uit dat dat wezenlijk een recht is, aangezien ook de overtreder er gelukkiger van zal worden. Blijf beleefd, maar wees consequent.

Ga discussies die in een rondje draaien uit de weg, want ze leveren veel frustraties en geen resultaten op. Denk eraan dat elke ontaarde discussie door veel Wikipedianen wordt gelezen en dat hun wikistress daardoor merkbaar omhooggaat. Als in een discussie alle argumenten ingezet zijn, dan is ze ten einde. Punt uit. Wanneer het er uiteindelijk om gaat wie wanneer wat tegen wie heeft gezegd is die situatie bereikt.

Als alle terechtwijzingen en discussies niets hebben opgeleverd en iemand Wikipedia alles bij elkaar meer schaadt dan baat - of dat nou door kwade wil, nalatigheid, onwetendheid of domheid komt - moet hij geblokkeerd worden.

Het is goed dat Wikipedia gewoonlijk een goedlopende gemeenschap is. Maar in de eerste plaats moet hier een onafhankelijke, vrije en aan niemand gebonden encyclopedie groeien; wie dit doel niet onderschrijft heeft hier niets te zoeken.

Veel plezier, moed, vastberadenheid en onderscheidingsvermogen!

Om experts ertoe over te halen mee te schrijven en aan te blijven moeten we slechts weinig geduld opbrengen voor diegenen die de doelstellingen van Wikipedia niet begrijpen, en helemaal geen geduld met kleingeestige lammelingen die niet in staat zijn opbouwend met anderen samen te werken of de lacunes in hun eigen kennis te ontdekken (alles bij elkaar de irritantste groep op Wikipedia). Een minder lakse houding tegen verstoringen zou het project aanzienlijk vriendelijker, uitnodigender en toegankelijker maken voor de grote meerderheid van intelligente, verstandige mensen op het internet.