Wikipedia:Vijf zuilen

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Zie WP:5Z

Wikipedia's officiële regels en richtlijnen kunnen samengevat worden in deze 'vijf zuilen' die het karakter van Wikipedia bepalen:

Wikipedia is een encyclopedie, die kenmerken van algemene en gespecialiseerde encyclopedieën, aardrijkskundige woordenboeken en almanakken in zich draagt. Wikipedia is niet de plaats om je eigen mening, ervaringen of argumenten toe te voegen – alle gebruikers moeten de geen origineel onderzoek-richtlijn aanhouden en streven naar nauwkeurigheid.

Wikipedia is geen verzameling samengeraapte informatie. Het is geen verzameling van trivia, geen platform voor persoonlijke meningen, geen platform voor zelfpromotie, geen experiment in anarchie of democratie, of een linkpagina. Noch is Wikipedia een verzameling van bronnen, een woordenboek of een krant; dit soort inhoud hoort thuis op de respectievelijke zusterprojecten Wikisource, Wiktionary en Wikinieuws.

Wikipedia heeft een neutraal standpunt, wat betekent dat we geen enkele mening bepleiten. Soms maakt dit het nodig verschillende standpunten weer te geven; elk standpunt accuraat te presenteren en een context te geven voor elk standpunt, zodat lezers kunnen zien welke mening een punt weergeeft; en geen standpunt als "de waarheid" of "het beste standpunt" weer te geven. We streven naar nauwkeurigheid, waarbij de inhoud verifieerbaar is in gezaghebbende publicaties, met bronvermelding waar dat nuttig is, vooral bij controversiële onderwerpen. Als er een conflict ontstaat over welke versie het meest neutraal is, stel dan een afkoelperiode in en label het artikel als POV; discussieer kalm op de betreffende overlegpagina en volg de regels voor conflictafhandeling.
Wikipedia bevat vrije inhoud, die in beginsel door iedereen bewerkt kan worden. Alle tekst is beschikbaar onder de Creative Commons en GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL) en mag aldus ook worden verspreid onder deze licentie of gelinkt. Realiseer je dat artikelen door iedereen kunnen worden gewijzigd en dat niet één persoon een specifiek artikel bezit of controleert; daarom kan alles wat je hebt geschreven op elk moment en ingrijpend worden bewerkt en verder worden verspreid. Zorg ervoor dat je toevoegingen geen auteursrechten van anderen schenden of ingaan tegen de Creative Commons-licentie.
Wikipedia heeft een gedragscode: Respecteer je mede-Wikipedianen zelfs als je het niet met ze eens bent. Blijf beleefd. Doe geen persoonlijke aanvallen of generalisaties. Blijf kalm als het er heet aan toe gaat; vermijd bewerkingsoorlogen; besef dat er 2.142.033 artikelen zijn om aan te werken en over te discussiëren. Handel in goed vertrouwen door nooit Wikipedia te ontwrichten om een standpunt kracht bij te zetten en ga uit van goede wil van de kant van anderen. Wees open en verwelkomend. Wikipedia is vrijwilligerswerk en geen verplichting.
Wikipedia heeft geen harde regels, buiten de vier algemene principes die hier behandeld worden. Wees vrij in het bewerken, verplaatsen en wijzigen van artikelen: perfectie is een streven, maar geen vereiste. Wees ook niet bang iets te verpesten. Alle vorige versies van artikelen worden bewaard, zodat je nooit per ongeluk blijvende schade aan Wikipedia kunt toebrengen of inhoud onherroepelijk kunt wegmaken. Maar onthoud: alles wat je schrijft zal bewaard worden.

Deze pagina beschrijft de fundamentele principes van Wikipedia. De principes zijn ouder dan deze pagina.