Welkom op mijn overlegpagina
Ik word op mijn eigen OP graag getutoyeerd. Ik stoor me regelmatig aan het taalgebruik op wikipedia waarbij in archaïsche bewoordingen en soms oubollige zinsneden, soms de meest vileine dingen toegewenst worden aan deelnemers.
Als je hier op mijn OP een overleg begint, dan reageer ik ook hier
Als ik ergens anders een overleg begin, dan graag daar reageren. Ik zet dergelijke OP's op op mijn volglijst
Vergeet je niet je bijdragen te ondertekenen m.b.v. vier tildes: ~~~~)?
Nieuw overleg graag onderaan toevoegen, bijvoorbeeld door hier te klikken.

Archief 2020 - Archief 2019 - Archief 2018 - Archief 2017 - Archief 2016 - Archief 2006-2015 - Nieuwsbriefarchief


Maan Deze gebruiker is voorlopig niet actief op Wikipedia ('wikibreak').
laatste bijdragen

DiscografieBewerken

Ik vind dat u niet correct heeft gehandeld in dit overleg als moderator: - U heeft het overleg geen redelijke termijn gegeven, twee dagen waarvan u wist dat ik 1 dag geblokkeerd was. - U maakte van het overleg een populariteitstest, een stemming, dat is niet de wijze van overleg plegen. In debat, woord tot wederwoord tracht men tot concensus te komen. - U heeft op geen enkele manier kunnen/willen verantwoorden met wikipedia richtlijnen om het overleg te stoppen en mij een waarschuwing te geven.

Ik vraag dan ook uw excuses. Wackotaku (overleg) 3 jun 2022 17:45 (CEST)

- Ik vind twee dagen een redelijke termijn zeker gezien de argumenten die door anderen zijn gebruikt (en het gebrek aan inhoudelijke argumentatie van jou).
- Consensus is niet per definitie unanimiteit
- Ik heb een duidelijke verwijzing gegeven naar de WP:RVM; dat zou voldoende mogen zijn.

Het is echt onzin ergens excuses voor te willen. Ik zou je willen adviseren je wat meer met de inhoud van wikipedia te bemoeien en wat minder met andere zaken. We zijn hier om een encyclopedie te schrijven. Ecritures (overleg) 3 jun 2022 17:59 (CEST)

Ik geef u alsnog een kans u te excuseren. Anders ben ik genoopt een klacht tegen u in te dienen. Wackotaku (overleg) 3 jun 2022 18:11 (CEST)

Prima. AC, Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Overige: waar gaat je precies 'een klacht' indienen? Dan houd ik het even in de gaten en zal ik daar reageren. Groet, Ecritures (overleg) 3 jun 2022 18:39 (CEST)

Ik hou u nog op de hoogte. Wackotaku (overleg) 4 jun 2022 14:02 (CEST)

Dag Ecritures
Ik heb hier mijn verhaal over het overleg gedaan, inclusief onze discussie hier. Wackotaku (overleg) 5 jun 2022 11:02 (CEST)

Trans vrouw, transvrouwBewerken

Hoi, Ecritures! Gisteren heb je mijn bewerkingen op de pagina TERF gedeeltelijk teruggedraaid. Het gaat om de spelling van het woord "transvrouw". In het Nederlands worden samenstellingen gewoonlijk aaneengeschreven. Hebben we hier toevallig te maken met een uitzondering? --Stephan 0796 (overleg) 9 jun 2022 16:07 (CEST)

Dag Stephan, trans(gender) is niet alleen een zelfstandig naamwoord, maar ook een bijvoeglijk naamwoord. Zie voor een uitgebreidere uitleg dit advies van Onze Taal. — Matroos Vos (overleg) 9 jun 2022 16:17 (CEST)
heb bericht op OP niet gezien voordat ik bewerking ongedaan maken. Reageer later. Ecritures (overleg) 9 jun 2022 18:10 (CEST)
Hoi Stephan 0796, dank allereerst voor je interessante vraag :) Het klopt inderdaad wat Matroos Vos aangeeft (vanzelfsprekend zou ik willen zeggen ;) ): je kan transvrouw als een samenstelling aan elkaar schrijven of je kan trans beschouwen als een bijvoeglijk naamwoord bij een zelfstandig naamwoord. Beiden zijn correct. Er is mijns inziens wel een betekenisverschil; eenzelfde verschil als tussen iemand omschrijven als 'een diabeet' of als 'een persoon met diabetes'. Bij diabeet/transvrouw lijkt het alsof die persoon alleen/voornamelijk wordt gedefinieerd als diabeet/transvrouw. Bij de andere vormen geef je meer aan dat de diabetes of het trans zijn een (1) van de componenten van een persoon is. De persoon kan dik, dun, doof, horend, wit, zwart, groen, paars zijn en inderdaad, degene heeft diabetes. Of zij is een vrouw met veel adjectieven waarvan 'trans' er een is. In dit artikel had ik oorspronkelijk transvrouw geschreven (als samenstelling inderdaad). Toen ik jouw wijziging voorbij zag komen, viel mij op dat er sprake was (bij mijzelf) van een voortschrijdend inzicht waarbij ik het genuanceerder vind om (zeker in dit artikel over TERFS) trans als adjectief te gebruiken. Groet, Ecritures (overleg) 9 jun 2022 23:13 (CEST)
Die hele redenering slaat nergens op en zou net zo goed een tegenovergestelde conclusie kunnen opleveren. Zie bijvoorbeeld dit overleg. Iets meer gezond verstand tegenover alle activistische onzin is wel wenselijk in een encyclopedie. Marrakech (overleg) 10 jun 2022 11:19 (CEST)
Ook ik heb zo mijn bedenkingen tegen wat Onze Taal in het door mij gelinkte advies beweert (Als je iemand een transgender noemt, ‘reduceer’ je die persoon als het ware tot dat ene kenmerk, terwijl iedereen veel meer kenmerken en eigenschappen heeft), zoals ik begin vorig jaar al eens uiteenzette. Tegelijkertijd ben ik een groot voorstander van het volgen van gezaghebbende bronnen, hier op Wikipedia, ook al beweren die iets dat me niet bevalt. Tot voor kort was wat Ecritures schrijft dus wellicht activistisch, maar nu ook Onze Taal, sinds oktober vorig jaar, een lichte voorkeur heeft voor het gebruik van trans(gender) als bijvoeglijk naamwoord, denk ik dat we daar niet meer omheen kunnen, ook al vind ook ik het eigenlijk nog steeds ondoordachte onzin van de kant van Onze Taal. — Matroos Vos (overleg) 10 jun 2022 12:23 (CEST)
Ik heb eerlijk gezegd ook zo mijn bedenkingen tegen die redenering, maar hoofdzaak is dat de spellingsvariant met spatie dus óók als correct kan worden beschouwd. --Stephan 0796 (overleg) 10 jun 2022 12:45 (CEST)
Hoi Stephan, ja dat is correct. En Matroos Vos is op dat gebied de autoriteit op wikipedia: voor dergelijke interessante vragen kan je goed bij hem voor advies terecht. Groet, Ecritures (overleg) 10 jun 2022 13:37 (CEST)
Hoi Matroos Vos, dank alsnog voor je beide inhoudelijke bijdragen. Zoals immer vaar ik rustig en zeker op het baken dat jij ons in taalkundig opzicht voorhoudt. Ik vind het persoonlijk jammer dat je mijn zienswijze in zekere zin beschrijft als 'activistisch; een bewoording die - gezien zijn onwrikbaarheid en weinige overleg - nog wel meer van toepassing is op collega Marrakech rondom dit onderwerp en rondom meerdere gendergerelateerde wiki-zaken. Het staat je echter natuurlijk vrij om dat zo te zien en op die manier te benoemen. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 10 jun 2022 13:56 (CEST)
Hoi Marrakech, je meerdere bewerkingen op TERF waren me niet ongemerkt gebleven :). Ik vond het dan ook fijn dat - weliswaar anderen - hierover gewoon een vraag stelde en met elkaar in overleg gingen. Ik beschouw gender als een spectrum waarbij ik probeer de genuanceerdheid in deze materie te vinden. (Ik weet dat jij daar anders instaat en gender volledig (of in eerder geval meer dan ik) als een binair stelsel beschouwt.) Met de taal die we gebruiken pogen wij allen de wereld waarin we leven te verwoorden : als je anders tegen zaken aankijkt dan gebruik je andere woorden. De redenering die ik aangeef (het verschil in connotatie tussen transvrouw en trans vrouw) IS dus geen onzin, jij vindt het onzin. Dat is iets anders. Als woorden ingezet worden als wapens gaat het niet meer om de daadwerkelijke inhoud of het vinden van die gezamenlijke grond, de nuancering, maar om het doordrukken van de eigen zin of maatstaf. Mijn wiki-ervaring heeft me geleerd dat ik daar met jou rondom dit onderwerp niet uit kom. Het beste advies dat ik ook kreeg (in een hele andere context, maar toepasbaar op vele vlakken) is: 'je moet niet van iemand vragen wat diegene je niet kan geven'. Twee verklaringen waarom ik dus met jou specifiek niet meer probeer om die nuance (zoals ook bv Onze Taal die duidt) te bespreken, te vinden. Ik denk dat (gezien jij het bijvoorbeeld nodig vond om te organiseren over de persoonlijke voornaamwoorden van Sam Smith) dat jij onwrikbaar bent in de overtuiging dat alleen jouw mening de waarheid is, dat alleen jouw mening geen onzin is en dat alleen jouw mening de wet is op wikipedia. Na je ongedaanmaking vanochtend op TERF heb ik het gelaten voor wat het is ('je moet niet iets aan iemand vragen wat die andere niet kán geven). Succes, Ecritures (overleg) 10 jun 2022 13:50 (CEST)
Een paar dingen:
  • Ik beschouw niet gender, maar sekse als binair. Gender is hoe je je voelt en kan dus van alles zijn. ik las laatst zelfs over mensen die zich een kat of een wolf voelen en met bijbehorende persoonlijke voornaamwoorden willen worden aangeduid.
  • Wat me stoort is dat je zomaar iets beweert en niet op tegenargumenten ingaat. In het overleg waarnaar ik linkte legde Matroos Vos haarfijn uit wat er schort aan de activistische mening over het verschil tussen transvrouw en trans vrouw. Ga daar dan eens op in. Zet eens uiteen waar zijn redenering volgens jou mank loopt.
  • Alle rationeel denkende mensen vinden dat hun mening de waarheid is; anders zouden zij hun mening immers wel bijstellen. Onwrikbaar ben ik niet, maar ik zeg nooit zomaar wat en er zijn dus goede argumenten nodig om mij van mening te laten veranderen. Daar ben ik volgens mij absoluut geen uitzondering in. Marrakech (overleg) 10 jun 2022 16:00 (CEST)
Hoi Ecritures, misschien had ik het duidelijker moeten formuleren, maar ik bedoelde juist te zeggen dat je mening in dezen niet activistisch is. Een jaar geleden was diezelfde mening wellicht nog wel activistisch geweest, maar nu ook een gezaghebbend instituut als Onze Taal zijn voorkeur heeft uitgesproken voor trans vrouw in plaats van transvrouw, kun je jouw mening onmogelijk meer activistisch noemen – ook al vind ik persoonlijk dat er nogal wat schort aan de analyse van Onze Taal. En dank voor je aardige woorden aangaande mijn 'taalautoriteit', waarbij ik me haast te zeggen dat ik zeker niet onfeilbaar ben en er dus ook wel eens flink naast zit. Met hartelijke groet,Matroos Vos (overleg) 11 jun 2022 04:17 (CEST)
Het is een veeg teken dat zelfs een van oudsher zo eerbiedwaardig instituut als OnzeTaal ten prooi is gevallen aan de transgenderideologie, want waarom zou het blad anders verwijzen naar, en zich hoogstwaarschijnlijk baseren op, de aan alle kanten rammelende argumentatie van Nduwanje? Opvallend is ook dat OnzeTaal zijn oordeel verder niet onderbouwt of met voorbeelden adstrueert; dat transgenderpersoon minder wenselijk zou zijn, wordt doodleuk als een feit geponeerd. Marrakech (overleg) 12 jun 2022 15:55 (CEST)
Hoi Matroos Vos, je formulering was wel degelijk duidelijk overgekomen; het was de mijne die de imperfecties toonde. Ik ben op vakantie en was te lui om goed te benoemen wat ik bedoelde met Ik vind het persoonlijk jammer dat je mijn zienswijze in zekere zin beschrijft als 'activistisch. Ik bedoel hiermee dat het mijns inziens onnodig is de wijzigingen van bijvoorbeeld transpersoon naar trans persoon of wijzigingen van persoonlijke voornaamwoorden van bijvoorbeeld non-binaire personen per definitie als 'activistisch' te benoemen. Het (soms haast dwangmatig) vasthouden aan een conservatieve status quo kan in zaken rondom gender of afkomst net zo goed activistisch zijn. Ik vind 'activistisch' geen recht doen aan de oprechte zienswijze dat soms aanpassingen in woordgebruik rondom bepaalde onderwerpen beter zijn dan de woorden die we daar de afgelopen twintig jaar voor hebben gebruikt. Zoals hierboven al eerder aangegeven, probeer ik oprecht de nuance en een middenweg te bespreken in dergelijke zaken; ook ondanks dat een groep vocale wikipedianen, je zou zeggen per definitie, niet een genuanceerd overleg rondom dergelijke zaken kan of wil voeren. Het bespreken en willen aanpassen van een conservatieve status quo is niet direct zonder meer activistisch. Gelukkig laat ook bv Onze Taal zien dat in het discours rondom bijvoorbeeld gender en afkomst wel degelijk aan het veranderen is. (P.S. Mijn vakantie is trouwens ook de reden dat ik zo laat reageer op je bericht van 11 juni) Met hartelijke groet, Ecritures (overleg) 22 jun 2022 19:58 (CEST)
Activisme ja of nee, puur vanwege BTNI lijkt het mij dat Ecritures als originele auteur het recht heeft haar eigen oorspronkelijke keuze 'transvrouw' te wijzigen in 'trans vrouw' omdat beide vormen geaccepteerd zijn. Dat is eigenlijk alles wat ik erover heb te zeggen. Apdency (overleg) 11 jun 2022 11:12 (CEST)
Haal je nu niet twee dingen door elkaar? Namelijk enerzijds de BTNI-regel, die er juist op neerkomt dat je niet de ene geaccepteerde vorm door de andere vervangt, en anderzijds het vermeende recht van oorspronkelijke auteurs om naar believen wijzigingen aan te brengen in 'hun' artikelen. Marrakech (overleg) 12 jun 2022 15:55 (CEST)

Nieuw album MuseBewerken

Hi Ecritures, ik zie dat je met wikibreak bent. Om goede redenen hoop ik? Ik hoorde laatst de single Will of the People en moest aan jou denken. Ik herinnerde me namelijk dat je graag naar Muse luistert (nog steeds volgens je GP). Ik heb hier een beginnetje gemaakt met een artikel over Muse's nieuwe album, te publiceren na 26 augustus. Schrijf mee als je wil! hiro the club is open 30 jul 2022 23:18 (CEST)

Hé wat leuk, Hiro. Ik zal zeker proberen een bescheiden steentje bij te dragen aan het artikel over het komende studio-album. Hartelijke groet, Ecritures (overleg) 31 jul 2022 23:03 (CEST)