Help:Titel van een pagina wijzigen

Overzicht hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Bij gebruikers die langer dan 4 dagen ingeschreven zijn, zit links naast het zoekvak een pijltje. Door de muis boven het pijltje te plaatsen wordt de link "Titel wijzigen" zichtbaar.

Het wijzigen van een titel kan enkel gebeuren door geregistreerde gebruikers die langer dan vier dagen ingeschreven zijn, en gaat als volgt:

 1. Open de pagina waarvan je de titel wilt wijzigen.
 2. Klik op "Titel wijzigen". Deze functie zit standaard, en indien beschikbaar, in het menu "Meer", links van het zoekvenster (zie bovenstaande afbeelding).
 3. Zorg dat in het dropdownmenu onder "Nieuwe paginanaam:" de gewenste naamruimte geselecteerd is. Artikelen horen in de hoofdnaamruimte te staan. Dit is de bovenste optie, "(Artikel)", in het dropdownmenu.
 4. Voer in het ernaaststaande tekstvak de nieuwe titel in.
 5. Zorg dat het vakje "Bijbehorende overlegpagina hernoemen" aangevinkt is.
 6. Druk op de knop "Hernoemen".
 7. Controleer of er geen dubbele redirects zijn ontstaan.

Dit kan alleen worden uitgevoerd als er geen pagina met de nieuwe titel bestaat, of als de pagina met de nieuwe titel slechts een redirect naar de te wijzigen titel is, zonder verdere geschiedenis. Voor een titelwijziging is het dan nodig om een verzoek in te dienen op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Let op: Nieuwe gebruikers kunnen de eerste vier dagen geen titels wijzigen!

Opmerkingen

bewerken
 • Het wijzigen van een titel kan een ingrijpende aanpassing zijn, zeker wanneer er veel naar de betreffende pagina verwezen wordt. Wijzig de titel dus alleen als het nodig is en verander de titel alleen als het waarschijnlijk geen grote weerstand op zal roepen.[1]
 • Het aanmaken van een nieuwe pagina en overnemen van de inhoud in de nieuwe pagina is geen goed idee en is niet toegelaten, omdat het zou leiden tot duplicatie van informatie en omdat de geschiedenis en de overlegpagina niet worden gekopieerd. Het meenemen van de geschiedenis met de auteurs is verplicht in verband met de licentie waaronder de tekst op Wikipedia is opgeslagen.

Wijziging titel gebruikerspagina

bewerken

Het wijzigen van de titel van een gebruikerspagina werkt wel, maar heeft niet het mogelijk gewenste effect dat er ingelogd kan worden via de nieuwe naam. Een dergelijke wijziging kan alleen uitgevoerd worden door een steward of een Global renamer. Meer informatie vind je op Wikipedia:Verzoek voor hernoeming van account.

Wijziging titel categorie

bewerken

Het wijzigen van de titel van een categorie is sinds 2017 niet meer voor iedere gebruiker mogelijk.[2] Alleen moderatoren kunnen de titelwijziging uitvoeren. Indien je de titel van een categorie wilt wijzigen, volg je onderstaande procedure.

 1. Plaats op de te verplaatsen categorie het sjabloon {{catweg}}.
 2. Vermeld de categorie op de betreffende beoordelingslijst.
 3. Verplaats zelf geen artikelen en subcategorieën van de oude naar de nieuwe categorie. Alle artikelen en subcategorieën dienen pas bij de verwijdering (na twee weken) door een moderator in de nieuwe categorie geplaatst te worden. Lees voor opmerkingen hierover de uitleg op de beoordelingslijst.

Registratie van reden

bewerken

Bij het wijzigen van een titel kan een reden worden opgegeven met maximaal 200 tekens. Het wijzigen van de titel met deze reden komt te staan in:

 • het logboek titelwijzigingen; bij het zoeken in dit logboek kan de gebruiker die de hernoeming heeft verricht worden opgegeven, of de oude titel. Dit kan onder meer via een link bovenaan de pagina met de bewerkingsgeschiedenis van de pagina met de oude titel (nu meestal een redirect).
 • de volglijst
 • de recente wijzigingen

en, indien in totaal langer dan 255 bytes tot 252 afgekapt en gevolgd door "...", in:

 • de gebruikersbijdragen
 • de bewerkingsgeschiedenis van zowel de oude pagina (die een redirect geworden is) als de nieuwe pagina

Er is daar geen link naar de volledige tekst. Het vergt enkele stappen om die te raadplegen in het logboek, zie ook boven.

Om deze verminking van de opgegeven reden te voorkomen of althans de schade te beperken kan men de lengte van het ".. heeft pagina .. hernoemd naar ..:" aftrekken van de 255, en de reden (althans het belangrijkste deel van die tekst) beperken tot dat aantal tekens.

Referenties

bewerken
 1. De stelling dat overleg vooraf nodig is om een standaarddoorverwijspagina aan te leggen waar voorheen geen doorverwijsconstructie aanwezig was is afgewezen in deze opiniepeiling.
 2. naar aanleiding van deze discussie