Wikipedia:Welkom voor nieuwkomers

Welkom

Beste nieuwe bijdrager, nogmaals welkom op de Nederlandstalige Wikipedia!

De Wikipedia in het Nederlands ging van start in 2001 en is een van de meer dan driehonderd taalversies van Wikipedia; een gemeenschapsproject met als doel in elke erkende taal een zo compleet mogelijke én betrouwbare encyclopedie op het web te creëren. Wikipedia is gratis te gebruiken om informatie te vinden én om informatie toe te voegen. Momenteel zijn er op de Nederlandstalige Wikipedia 2.160.243 artikelen. Om mee te helpen ze te schrijven, te corrigeren en uit te breiden is geen toestemming van Wikipedia vereist. Eenieder kan onmiddellijk aan de slag! Dat kan door eerst een zelf gekozen bewerkersnaam aan te maken, of door meteen te beginnen. In het laatste geval is wel je IP-adres na elke bewerking voor iedereen zichtbaar.

Algemeen

Duizenden mensen schrijven mee aan de Nederlandstalige Wikipedia en elk moment wordt Wikipedia bewerkt. Bevalt het je hier, dan ga je vanzelf meer verantwoordelijkheid voelen voor dit mooie project. Het bewerken van Wikipedia kan een plezierige bezigheid zijn en veel voldoening geven, maar bedenk dat dit een serieus project is. Bereid je te allen tijde goed voor.

Voel je vrij om bij te dragen zoals je zelf wilt. Met elke goede bewerking zijn we geholpen. Het maakt niet uit of dat het schrijven van een nieuw lemma is of het corrigeren van grammatica en stijl in een bestaand artikel. Of misschien wil je juist eigen of bestaande foto's van derden toevoegen of alleen maar tips geven hoe een lemma verbeterd kan worden. Weet dat we elke soort bijdrage waarderen.

Belangrijkste afspraken

 • Alle informatie op Wikipedia dient gebaseerd te zijn op gepubliceerde, betrouwbare bronnen. Het toevoegen van informatie op basis van eigen onderzoek is dus expliciet niet toegestaan.
 • Het staat iedereen vrij om informatie op Wikipedia te corrigeren, uit te breiden of om een lemma (artikel) toe te voegen of te nomineren voor verwijdering.
 • Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (zowel tekst als afbeeldingen) zonder schriftelijke toestemming vooraf is eveneens niet toegestaan.
 • Schrijf neutraal (geen eigen meningen, geen reclame, geen propaganda).
 • Alle toegevoegde informatie dient encyclopedisch relevant te zijn.
 • Schrijf op deze site altijd in het Nederlands (bij een in het Nederlands vertaald citaat is het wel mogelijk om het oorspronkelijke in de vreemde taal geschreven citaat in een voetnoot toe te voegen).
 • Schrijf encyclopedisch. Zorg dat alle informatie die je toevoegt, hoe klein ook, in deze encyclopedie past door taalgebruik en opmaak.
 • Houd rekening met elkaar. We gaan er in principe vanuit dat iedereen z'n best doet; pleeg dan ook zo nodig overleg met elkaar en vermijd bewerkingsoorlogen.
 • Iedereen is welkom, van welk ras, afkomst of geloofsovertuiging ook. Personen uit de LGBT+-gemeenschap zijn eveneens meer dan welkom. Omdat we niet discrimineren, gaan we hier met respect met elkaar om. We verwachten dat iedereen zich daaraan houdt.
 • Degene die zich niet aan de regels houdt, kan - na een of meerdere waarschuwingen - tijdelijk of voor altijd door een moderator geblokkeerd worden. Iemand kan geblokkeerd worden voor het bewerken van een bepaald lemma, een groep lemma's of voor alle lemma's. Meer variaties zijn mogelijk.
 • Actieve bewerkers krijgen onder voorwaarden gratis toegang tot meer dan negentig abonnement gebonden gezaghebbende databases. Zie voor details hier.
 • Daarnaast kunnen actieve bewerkers een beroep doen op financiële compensatie voor kosten die ze gemaakt hebben ten behoeve van Wikipedia. Te denken valt aan een vergoeding voor het aangaan van een abonnement op een bibliotheek of de aanschaf van boeken buiten een bibliotheek om. Zie voor de voorwaarden hier.

Bewerkingstips

 • Rechtsboven op het beeldscherm staat een veld met de woorden 'Doorzoek Wikipedia' waarin je tekst kunt typen om bestaande onderwerpen te vinden of om na te gaan of er al een eigen artikel over bestaat.
 • Zorg ervoor dat je inhoudelijk en taalkundig goed voorbereid bent voordat je een tekstuele wijziging aanbrengt.
 • Vul onderin de bewerkingspagina het veld Samenvatting in om bondig maar duidelijk uit te leggen wat je veranderd hebt.
 • Lees je aangepaste tekst eerst zorgvuldig na en let ook op de opmaak. Gebruik hiervoor de knop Toon bewerking ter controle voordat je een wijziging definitief doorvoert.
 • Gebruik overlegpagina's om indien nodig te overleggen of (drastische) wijzigingen toe te lichten.
 • Onderteken je overleg altijd met vier tildes (~~~~). Deze worden bij het opslaan automatisch omgezet in je gebruikersnaam of IP-adres, inclusief het tijdstip van publicatie.
 • Gebruik dubbele haken om in de tekst een [[onderwerp]] indien gewenst intern te linken (de dubbele haken worden hier als voorbeeld weergegeven, maar worden in de gepubliceerde tekst niet getoond). Een onbeschreven term ziet er dan uit als onderwerp (rood), terwijl bestaande interne links eruitzien als onderwerp (blauw). Kleur een term alleen rood als je denkt dat daarover een goed apart artikel te schrijven is.
 • Om te oefenen met het bewerken van Wikipedia is er een zandbak.
 • Uitgebreide informatie over het bewerken van Wikipedia en het toevoegen van een nieuw artikel vind je in de Wikipedia:Snelcursus.
 • Elke bewerking kan ongedaan gemaakt worden: door jou of door iemand anders. Schaam je daarom niet als je een fout gemaakt hebt. Die maken we allemaal een keer.

Schroom niet om hulp te vragen als je er niet uitkomt. We helpen graag! Je kan altijd terecht bij onze helpdesk. Elk lemma heeft een eigen overlegpagina, waar iedereen welkom is om vragen te stellen of tips te geven over het te behandelen onderwerp.

Hulppagina's

Meer achtergrond

Gebruikers

Zoeken