Vicaris-generaal

titel in de eredienst

Een vicaris-generaal is in de Rooms-Katholieke Kerk de hoogste functionaris die een residerende bisschop bijstaat in de dagelijkse uitoefening van zijn ambt in diens bisdom.

Het wapen van een vicaris-generaal.

De benaming vicaris-generaal komt van het Latijnse vicarius, plaatsvervanger. Een hulpbisschop staat in de kerkelijke hiƫrarchie hoger dan een vicaris-generaal. De vicaris-generaal is de persoonlijke plaatsvervanger van de bisschop en heeft de dagelijkse leiding over het bestuursapparaat van een bisdom.

In het huidige canoniek recht bepaalt canon 477 en volgende van de Codex Iuris Canonici uit 1983 dat een vicaris-generaal priester dient te zijn, met een minimumleeftijd van dertig jaar en kennis van of een graad in theologie of canoniek recht. Bij de dood, suspendering of overplaatsing van een bisschop verliest diens vicaris-generaal automatisch zijn functie.

Een buitengewone vicaris-generaal is die van het bisdom Rome. Deze wordt aangeduid als kardinaal-vicaris.