Sjabloon:Vvn

Hallo Vvn, ik zag dat je een artikel hebt geschreven. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia.

Sjabloondocumentatie​

Doel

Het sjabloon Vvn (vriendelijke verwijdernominatie) is bedoeld om gebruikers er vriendelijk van op de hoogte te stellen dat een artikel dat zij hebben aangemaakt op de beoordelingslijst is geplaatst. De tekst is een standaardbericht, en wordt met subst ingevoegd om ervoor te zorgen dat het eruitziet als een persoonlijk en ondertekend bericht, en zodat het bericht niet verandert als het sjabloon zelf gewijzigd wordt.

Beleefder alternatief

Lang niet iedereen vindt het wenselijk om iemand van wie in principe niets anders bekend is dan de gebruikersnaam of een IP, te tutoyeren bij het doen van de onprettige mededeling dat zijn of haar werk als onvoldoende wordt beoordeeld. Wie prijs stelt op een beleefdere variant, kan gebruik maken van het sjabloon {{vvn-u}}, waarin de gebruiker met "u" wordt aangesproken maar overigens exact dezelfde boodschap krijgt.

Uitleg over de verschillende sjablonen:

  • Het sjabloon {{Vvn}} is bedoeld om gebruikers op de hoogte te stellen van een reguliere verwijdernominatie.
  • Het sjabloon {{Vvn-u}} is hetzelfde sjabloon maar dan in de beleefdheidsvorm met "u".
  • Het sjabloon {{Vvnzp}} is hetzelfde sjabloon maar wijst tevens op het aspect van (mogelijke) zelfpromotie.
  • Het sjabloon {{Vvn2}} is bedoeld om gebruikers op de hoogte te stellen van een verwijdering.
  • Het sjabloon {{Vvn3}} is bedoeld om gebruikers op de hoogte te stellen van een nuweg-nominatie ofwel een nominatie voor directe verwijdering. {{Vvn4}} is hier een uitgebreidere versie van.

Het sjabloon dient gesubstitueerd toegepast te worden, zodat de (vaak beginnende) gebruiker ook daadwerkelijk de tekst ziet als deze de pagina bewerkt, en zodat de tekst niet mee verandert als de tekst van het sjabloon gewijzigd wordt.

Dit sjabloon wordt gebruikt door Twinkle.
Bij grote aanpassingen, titelwijzigingen of verwijderingen gelieve ook de ontwikkelaars van Twinkle op de hoogte brengen, zodat Twinkle geüpdatet kan worden.

Gebruik

Gebruik dit sjabloon door de volgende code te plakken met op de puntjes het artikel:

{{subst:vvn|...}}

Met daglijst zonder reden

of om te linken naar de relevante daglijst:

{{subst:vvn|...|{{subst:LOCALYEAR}}|{{subst:LOCALMONTH}}|{{subst:LOCALDAY2}} }}

Met daglijst en met reden

of om ook een reden op te geven (de reden wordt tussengevoegd: maak daarom op de puntjes achteraan een complete zin):

{{subst:vvn|...|{{subst:LOCALYEAR}}|{{subst:LOCALMONTH}}|{{subst:LOCALDAY2}}|...}}

Zonder daglijst met reden

of met reden op de tweede puntjes (volledige zin) maar zonder link naar de daglijst:

{{subst:vvn|...||||...}}

Voorbeeld

{{subst:vvn|artikel|{{subst:LOCALYEAR}}|{{subst:LOCALMONTH}}|{{subst:LOCALDAY2}}|Dit is de reden.}}

wordt:

Hallo Vvn, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over artikel. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Dit is de reden. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia.

{{subst:vvn|artikel||||Dit is de reden.}}

wordt:

Hallo Vvn, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over artikel. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Dit is de reden. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia.

Sjablooninformatie voor visuele tekstverwerker

Sjabloon om gebruiker op uniforme wijze te informeren over een beoordelingsnominatie van een artikel

[Sjabloongegevens bewerken]

Sjabloonparameters

Dit sjabloon prefereert horizontaal in lijn geformatteerde parameters.

ParameterBeschrijvingTypeStatus
Artikel1

Titel van het artikel dat genomineerd is ter beoordeling

Tekenreeksvereist
Jaar2

Jaar waarin het artikel genomineerd is

Voorbeeld
2017
Automatische waarde
{{subst:LOCALYEAR}}
Getalvoorgesteld
Maand3

Maand waarin het artikel genomineerd is

Voorbeeld
07
Automatische waarde
{{subst:LOCALMONTH}}
Getalvoorgesteld
Dag4

Dag waarop het artikel genomineerd is (2 cijfers)

Voorbeeld
07
Automatische waarde
{{subst:LOCALDAY2}}
Getalvoorgesteld
Reden5

Reden waarom het artikel genomineerd is

Automatische waarde
Tekenreeksvoorgesteld