Tabel van Belgische gemeenten

Wikimedia-lijst

Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van het aantal deelgemeenten (districten voor Antwerpen), hun oppervlakte, de bevolkingsdichtheid en de welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2022, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2019 (inkomsten uit leefloon en kindergeld zijn niet belastbaar en maken derhalve geen deel uit van het netto belastbaar inkomen).

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

België telde in 1831 in totaal 2.498 gemeenten. Dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot 589. In de loop van 2017 hebben 15 gemeenten in Vlaanderen in onderling overleg en na goedkeuring door de betroffen gemeentebesturen besloten om te fuseren tot 7 nieuwe gemeenten waardoor er met ingang van 1 januari 2019 nog 581 gemeenten overblijven. In de tabel zijn deze gemeenten aangeduid met een *.

Evolutie van het aantal gemeentenBewerken

Op basis van de bevolkingsstatistieken per gemeente zoals vermeld in de tienjaarlijkse volkstellingen komt men tot volgende evolutie van het aantal gemeenten in België.

 • 1831: 2.498
 • 1846: 2.522
 • 1856: 2.531
 • 1866: 2.551
 • 1880: 2.583
 • 1890: 2.596
 • 1900: 2.617
 • 1910: 2.629
 • 1920: 2.638
 • 1930: 2.671
 • 1947: 2.670
 • 1961: 2.663
 • 1970: 2.379
 • 1977: 596 (gemeentelijke herindeling van 1 januari 1977)
 • 1983: 589 (fusie Antwerpen en zeven randgemeenten)
 • 2019: 581

BronnenBewerken

De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2022 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel.[1] Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeenteBewerken

In 2022 telt de gemiddelde Belgische gemeente 19.938 inwoners voor een oppervlakte van 52,5 km² en een bevolkingsdichtheid van 379 inwoners per km². De mediaangemeente (291e van de 581 gemeenten) is in 2022 Olen met 12.582 inwoners.

Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

 • Vlaanderen: 300 gemeenten met gemiddeld 22.330 inwoners op 45,1 km² met een dichtheid van 495 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107,2 (was 106,1 in 2006). (Mediaangemeente 2022 is Haacht met 15.264 inwoners)
 • Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 13.979 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 217 inwoners per km² en een welvaartsindex van 94,2 (was 93,8 in 2006). (Mediaangemeente 2022 is Jalhay met 8.700 inwoners)
 • Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 64.349 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.576 inwoners per km² en een welvaartsindex van 78,2 (was 84,6 in 2006). (Mediaangemeente 2022 is Sint-Gillis met 48.837 inwoners).

Grootste gemeenteBewerken

 • naar inwoners: Antwerpen met 530.630 inwoners
 • naar oppervlakte: Doornik met 215,34 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
 • naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 23.606 inwoners per km²

Kleinste gemeenteBewerken

Arm & rijkBewerken

 • Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 51,7 (2019) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en meer dan drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 22,8% van de belastingplichtigen, nul als belastbaar inkomen declareren (cijfers 2018) en slechts 3,7% meer dan 50.000 euro.
 • Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 166,4 (2019).
 • De top 10 van rijkste gemeenten telt 9 gemeenten in Vlaanderen en 1 in Wallonië (Lasne), het gaat daarbij steeds om residentiële gemeenten in de periferie van de Vlaamse grootsteden (resp. Antwerpen, Gent, Leuven) en Brussel (Lasne) en 2 kustgemeenten (Knokke-Heist en Koksijde) die populair zijn als verblijfplaats bij beter begoeden op rust. De rijkste gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sint-Pieters-Woluwe met index 113,2 komt op nr. 143.
 • In de top 10 van armste gemeenten staan 6 van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inclusief Brussel stad). Charleroi, de grootste gemeente van Wallonië, staat met een index van 72,1 nog net in deze top 10.
 • Van de 10 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners scoren enkel Leuven met index 113,8, Brugge met 112,5 en Gent met 103,0 beter dan het nationaal gemiddelde. Leuven en Brugge doen het zelfs beter dan het Vlaamse gemiddelde van 107,2.

AfbeeldingenBewerken

EvolutiesBewerken

1846-2020Bewerken

Van de 581 gemeenten zijn er 56 waarvan het inwonertal in 2020 lager is dan in 1846, het gaat om 34 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 22 van de 300 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek. Deze 56 gemeenten verloren over de periode 1846-2020 samen 69.353 inwoners (29.748 in Vlaanderen, 39.605 in Wallonië), dit is 17,7% van hun aantal inwoners in 1846 (17,2% in VL, 18,2% in WAL), de grootste verliezers in absolute aantallen zijn Alveringem in Vlaanderen met 5.277 inwoners (−51%) en Frasnes-lez-Anvaing in Wallonië met 7.288 inwoners (−38%), in Wallonië verliezen de gemeenten Celles en Vresse-sur-Semois procentueel nog sterker met −45 en −43%.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+5%) en is in 2020 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 66.447 in 2020 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2020 slechts met 43% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van 476% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

1970-2020Bewerken

De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van −11% voor Brussel tot −23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2020, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+27% sinds 2000 en +13% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende komt in 2016 voor het eerst terug op hetzelfde niveau en overstijgt de voormalige piek in 2020 met 2%, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 4% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk slechts 2% en 4% kunnen goedmaken van het verlies (−15% voor Charleroi, −19% voor Luik). De groei over de periode 2000-2020 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

Drie andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge, Namen en Leuven , kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een beperkte groei van 1,5%, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970, Leuven dat in de loop van 2016 voor het eerst de kaap van 100.000 inwoners rondde groeide met 18%.

Gemeentefusies op 1 januari 2019Bewerken

TabelBewerken

Tabel van Belgische gemeenten gesorteerd op het aantal inwoners in 2022.
Rang Gemeente Deel-
gem.
Aantal
Inwoners Index Opp.
(km²)
Inw./
km²
2020
Welv.-
index
Provincie of gewest
1846 1900 1947 2000 2022 1846 1900 1947 2000 2022
1 Antwerpen 9 118.682 383.557 526.396 446.525 530.630 100 323 444 376 447 204,51 2.595 87,5   Antwerpen
2 Gent 14 128.828 222.895 254.216 224.180 265.086 100 173 197 174 206 156,18 1.697 103,0   Oost-Vlaanderen
3 Charleroi 15 54.694 198.837 233.737 200.827 202.421 100 364 427 367 370 102,08 1.983 71,9   Henegouwen
4 Luik 9 89.943 206.384 231.502 185.639 195.278 100 229 257 206 217 69,39 2.814 80,7   Luik
5 Brussel 4 129.680 218.623 184.838 133.859 188.737 100 169 143 103 146 32,61 5.788 70,2   België
6 Schaarbeek 1 6.211 63.508 123.671 105.692 130.690 100 1.023 1.991 1.702 2.104 8,14 16.055 68,3   België
7 Anderlecht 1 5.966 47.929 86.412 87.812 122.547 100 803 1.448 1.472 2.054 17,74 6.906 63,4   België
8 Brugge 8 60.855 70.277 93.062 116.264 118.509 100 115 153 191 195 138,40 856 110,2   West-Vlaanderen
9 Namen 25 42.529 62.427 77.584 105.419 112.559 100 147 182 248 265 175,69 641 97,9   Namen
10 Leuven 5 35.334 58.523 67.322 88.084 102.236 100 166 191 249 289 56,63 1.805 114,1   Vlaams-Brabant
11 Sint-Jans-Molenbeek 1 12.065 58.445 63.922 71.219 97.697 100 484 530 590 810 5,89 16.582 57,5   België
12 Bergen 19 52.106 77.263 84.072 90.935 96.545 100 148 161 175 185 146,53 659 86,8   Henegouwen
13 Aalst 9 32.910 50.500 73.147 84.859 88.854 100 153 222 232 270 78,12 1.138 105,3   Oost-Vlaanderen
14 Elsene 1 14.251 58.615 90.711 73.174 87.052 100 411 637 513 611 6,34 13.721 91,1   België
15 Mechelen 6 36.915 64.781 72.232 75.438 86.996 100 175 196 204 236 65,19 1.335 105,5   Antwerpen
16 Ukkel 1 6.372 18.034 56.156 74.221 85.099 100 283 881 1.165 1.336 22,91 3.715 109,8   België
17 La Louvière 10 16.726 57.594 73.901 76.568 80.992 100 344 442 458 484 64,24 1.261 79,3   Henegouwen
18 Sint-Niklaas 4 29.966 42.672 57.846 68.290 80.167 100 142 193 228 268 83,80 957 97,3   Oost-Vlaanderen
19 Hasselt 8 15.229 20.812 41.301 68.058 79.524 100 137 271 447 522 102,24 778 112,5   Limburg
20 Kortrijk 8 35.144 50.540 65.179 74.790 77.741 100 144 185 213 221 80,02 972 104,4   West-Vlaanderen
21 Oostende 3 16.022 41.547 56.514 67.279 71.557 100 259 353 420 447 37,72 1.897 98,8   West-Vlaanderen
22 Doornik 30 65.609 70.343 68.443 67.379 68.518 100 107 104 103 104 213,75 321 94,6   Henegouwen
23 Genk 1 1.776 2.537 33.858 62.842 67.009 100 143 1.906 3.538 3.773 87,85 763 91,9   Limburg
24 Roeselare 3 21.563 33.688 44.011 54.199 64.495 100 156 204 251 299 59,79 1.079 100,6   West-Vlaanderen
25 Seraing 4 17.236 63.068 77.219 60.557 63.926 100 366 448 351 371 35,34 1.809 76,3   Luik
26 Moeskroen 4 13.713 28.773 52.245 52.492 59.179 100 210 381 383 432 40,08 1.477 82,4   Henegouwen
27 Sint-Lambrechts-Woluwe 1 1.182 3.468 26.344 46.528 58.541 100 293 2.229 3.936 4.953 7,22 8.103 94,5   België
28 Vorst 1 1.324 9.509 47.370 45.555 56.616 100 718 3.578 3.441 4.276 6,25 9.061 81,7   België
29 Verviers 6 34.463 69.094 60.634 53.148 55.102 100 200 176 154 160 33,07 1.666 76,7   Luik
30 Jette 1 1.981 10.053 29.484 39.749 52.751 100 507 1.488 2.007 2.663 5,04 10.460 80,5   België
31 Beveren 8 24.723 29.847 35.829 44.977 49.531 100 121 145 182 200 150,18 330 114,1   Oost-Vlaanderen
32 Sint-Gillis 1 4.138 51.763 61.396 42.458 48.837 100 1.251 1.484 1.196 1.180 2,52 19.343 74,9   België
33 Etterbeek 1 3.084 20.838 50.040 39.404 48.535 100 676 1.623 1.278 1.574 3,15 15.411 81,3   België
34 Beringen 4 7.881 7.495 19.794 39.261 47.217 100 95 251 498 599 78,30 603 96,9   Limburg
35 Turnhout 1 14.396 20.887 32.135 38.596 46.372 100 145 223 268 322 56,06 827 93,4   Antwerpen
36 Vilvoorde 2 6.869 14.075 27.529 34.982 46.354 100 205 401 509 675 21,48 2.159 92,9   Vlaams-Brabant
37 Dendermonde 8 20.184 28.937 38.832 43.137 46.325 100 143 192 214 230 55,67 832 107,8   Oost-Vlaanderen
38 Deinze* 11 28.098 27.459 29.692 38.552 44.315 100 98 106 137 158 127,43 348 113,4   Oost-Vlaanderen
39 Dilbeek 6 6.727 8.471 16.685 37.722 44.095 100 126 248 561 655 41,18 1.071 116,4   Vlaams-Brabant
40 Evere 1 1.377 3.892 15.277 31.348 43.608 100 283 1.109 2.277 3.167 5,02 8.690 72,9   België
41 Heist-op-den-Berg 6 12.128 15.649 26.399 37.233 43.594 100 129 218 307 359 86,46 504 109,7   Antwerpen
42 Lokeren 3 21.493 26.781 31.001 36.458 42.703 100 125 144 170 199 67,50 633 102,3   Oost-Vlaanderen
43 Sint-Pieters-Woluwe 1 1.318 2.686 18.455 37.922 42.216 100 204 1.400 2.877 3.203 8,85 4.769 110,9   België
44 Halle 3 10.276 18.286 27.087 33.655 41.284 100 178 264 328 402 44,40 930 104,8   Vlaams-Brabant
45 Geel 1 10.234 13.070 22.295 33.677 41.146 100 128 218 329 402 109,85 375 109,7   Antwerpen
46 Sint-Truiden 15 17.861 23.240 30.726 37.147 40.845 100 130 172 208 229 106,90 382 104,0   Limburg
47 Herstal 4 10.654 24.273 35.998 36.292 40.481 100 228 338 341 380 23,54 1.720 78,7   Luik
48 Eigenbrakel 3 7.674 10.957 14.881 35.259 40.346 100 143 194 459 526 52,12 774 115,0   Waals-Brabant
49 Ninove 5 19.188 23.809 30.397 34.559 39.626 100 124 158 180 207 72,57 546 103,8   Oost-Vlaanderen
50 Maasmechelen 8 4.949 6.433 20.176 35.430 39.409 100 130 408 716 796 76,28 517 86,2   Limburg
51 Waregem 4 11.387 13.592 22.045 35.839 38.948 100 119 194 315 342 44,34 878 108,5   West-Vlaanderen
52 Grimbergen 4 6.834 8.258 15.906 32.930 38.539 100 121 233 482 564 38,61 998 115,4   Vlaams-Brabant
53 Brasschaat 1 2.803 4.046 16.333 37.138 38.237 100 144 583 1.325 1.364 38,49 993 123,6   Antwerpen
54 Mol 1 5.220 7.514 19.083 31.683 37.600 100 144 366 607 720 114,26 329 106,1   Antwerpen
55 Lier 2 15.860 25.292 32.167 32.191 37.309 100 159 203 203 235 49,70 751 109,0   Antwerpen
56 Evergem 4 17.914 17.864 21.951 31.155 36.087 100 100 123 174 201 75,04 481 111,2   Oost-Vlaanderen
57 Tienen 9 15.375 24.917 31.542 31.479 35.973 100 162 205 205 234 71,77 501 104,7   Vlaams-Brabant
58 Zaventem 4 3.929 7.815 13.640 26.901 35.916 100 199 347 685 914 27,62 1.300 103,0   Vlaams-Brabant
59 Châtelet 3 7.365 29.741 37.684 35.452 35.527 100 404 512 481 482 27,03 1.314 75,5   Henegouwen
60 Sint-Pieters-Leeuw 5 6.447 12.932 18.379 30.013 35.486 100 201 285 466 550 40,38 879 98,2   Vlaams-Brabant
61 Waver 3 8.152 11.773 12.728 31.033 35.111 100 144 156 381 431 41,80 840 112,8   Waals-Brabant
62 Ieper 11 30.050 31.434 30.776 35.071 35.039 100 105 102 117 117 130,61 268 100,0   West-Vlaanderen
63 Oudergem 1 4.685 18.640 28.804 34.986 100 398 615 747 9,03 3.873 101,0   België
64 Asse 6 8.514 11.127 16.841 27.931 34.494 100 131 198 328 405 49,64 695 106,5   Vlaams-Brabant
65 Lommel 1 2.486 4.431 13.487 30.433 34.396 100 178 543 1.224 1.384 102,37 336 100,0   Limburg
66 Geraardsbergen 16 23.097 28.896 31.944 30.945 34.328 100 125 138 134 149 79,71 431 103,5   Oost-Vlaanderen
67 Heusden-Zolder 2 3.275 3.873 13.413 30.105 34.243 100 118 410 919 1.046 53,23 643 96,9   Limburg
68 Schoten 1 1.836 4.229 16.937 32.733 34.157 100 230 922 1.869 1.860 29,55 1.156 117,5   Antwerpen
69 Menen 3 12.468 25.455 33.614 32.028 33.982 100 204 270 257 273 33,07 1.028 91,6   West-Vlaanderen
70 Pelt* 3 3.403 6.596 14.812 27.911 33.601 100 194 435 820 987 83,62 402 100,3   Limburg
71 Binche 9 11.737 23.388 35.519 32.190 33.470 100 199 303 274 285 60,66 552 88,6   Henegouwen
72 Knokke-Heist 4 4.074 7.771 21.072 33.148 32.875 100 191 517 814 807 56,44 582 140,8   West-Vlaanderen
73 Bilzen 14 9.343 11.271 17.852 29.355 32.455 100 121 191 314 347 75,90 428 102,8   Limburg
74 Oudenaarde 13 21.183 21.954 25.396 27.788 31.866 100 104 120 131 150 68,06 468 110,6   Oost-Vlaanderen
75 Wevelgem 3 11.449 15.911 23.433 31.374 31.565 100 139 205 274 276 38,76 814 104,3   West-Vlaanderen
76 Tongeren 17 13.351 17.654 24.197 29.723 31.562 100 132 181 223 236 87,56 360 101,4   Limburg
77 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3 3.349 4.314 6.789 27.380 31.363 100 129 203 818 936 32,96 951 106,5   Waals-Brabant
78 Courcelles 4 10.471 28.861 30.461 29.706 31.148 100 276 291 284 297 44,24 704 83,5   Henegouwen
79 Houthalen-Helchteren 2 2.223 2.220 8.430 29.215 30.844 100 100 379 1.314 1.387 78,27 394 93,9   Limburg
80 Aarlen 6 10.981 16.478 17.387 24.791 30.818 100 150 158 226 281 118,64 260 116,5   Luxemburg
81 Temse 4 10.977 18.508 20.896 25.533 30.635 100 169 190 233 279 39,91 767 107,5   Oost-Vlaanderen
82 Aarschot 4 8.905 13.032 19.974 27.495 30.594 100 146 224 309 344 62,52 489 113,9   Vlaams-Brabant
83 Waterloo 1 3.202 3.976 7.598 28.986 30.356 100 124 237 905 948 21,03 1.444 124,9   Waals-Brabant
84 Brecht 3 3.681 6.238 11.097 25.091 30.143 100 169 301 682 819 90,84 332 114,3   Antwerpen
85 Aat 19 25.660 27.349 23.508 25.430 29.630 100 107 92 99 115 126,95 233 101,8   Henegouwen
86 Aalter* 4 19.432 19.996 18.670 26.303 29.340 100 103 96 135 151 119,19 246 113,7   Oost-Vlaanderen
87 Harelbeke 2 84,46 11.112 18.243 26.320 29.095 100 134 220 318 352 29,14 998 102,2   West-Vlaanderen
88 Nijvel 12 10.388 13.457 13.853 23.751 29.085 100 130 133 229 280 60,60 480 113,0   Waals-Brabant
89 Izegem 3 11.873 16.204 22.559 26.532 28.845 100 136 190 223 243 25,48 1.132 101,4   West-Vlaanderen
90 Ans 4 6.887 12.293 21.752 27.528 28.625 100 178 401 400 416 23,35 1.226 87,2   Luik
91 Zinnik 7 17.373 20.875 20.130 24.582 28.523 100 120 116 141 164 110,30 259 95,1   Henegouwen
92 Herentals 3 5.958 9.327 17.566 25.474 28.455 100 157 295 428 478 48,56 586 108,8   Antwerpen
93 Sambreville 7 7.537 18.946 25.556 27.197 28.254 100 251 339 361 375 34,20 826 87,6   Namen
94 Andenne 10 12.335 20.750 21.284 23.529 27.863 100 168 173 191 226 86,17 323 92,5   Namen
95 Tubeke 4 5.424 9.658 14.694 21.461 27.774 100 178 271 396 512 32,66 850 90,8   Waals-Brabant
96 Kapellen 1 2.504 4.072 9.680 25.671 27.442 100 163 387 1.025 1.096 37,11 739 129,8   Antwerpen
97 Willebroek 4 6.276 14.122 20.278 22.508 27.436 100 225 323 359 437 27,41 1.001 99,5   Antwerpen
98 Zottegem 11 15.151 18.591 22.629 24.574 27.341 100 123 149 162 180 56,66 483 116,7   Oost-Vlaanderen
99 Sint-Joost-ten-Node 1 14.850 32.140 28.155 22.097 26.965 100 216 190 149 182 1,14 23.606 53,7   België
100 Ronse 1 12.197 19.936 25.924 23.849 26.702 100 163 213 196 219 34,48 774 85,3   Oost-Vlaanderen
101 Flémalle 7 9.806 15.580 18.060 25.777 26.677 100 159 184 263 297 36,68 727 87,9   Luik
102 Lievegem* 6 19.729 17.963 20.417 25.509 26.657 100 91 103 129 135 80,17 333 112,6   Oost-Vlaanderen
103 Wetteren 3 10.954 16.849 22.071 22.795 26.444 100 154 201 208 241 36,68 721 107,4   Oost-Vlaanderen
104 Gembloers 12 11.729 14.759 15.378 20.484 26.330 100 126 131 175 224 95,86 275 110,0   Namen
105 Puurs-Sint-Amands* 7 12.326 14.134 19.644 23.296 26.311 100 115 159 184 213 48,99 537 117,0   Antwerpen
106 Mortsel 1 18,36 3.463 16.445 25.086 26.189 100 227 1.078 1.644 1.716 7,78 3.364 113,9   Antwerpen
107 Lanaken 5 53596 7.305 13.257 23.500 26.172 100 131 237 420 468 59,00 444 102,1   Limburg
108 Beersel 5 6.130 10.473 14.050 22.880 26.013 100 171 229 373 424 30,01 867 116,5   Vlaams-Brabant
109 Overijse 1 4.904 6.249 9.610 23.738 25.888 100 127 196 484 528 44,43 583 129,3   Vlaams-Brabant
110 Oupeye 7 8.063 11.126 12.905 23.720 25.571 100 138 160 294 317 36,11 708 93,9   Luik
111 Maaseik 3 6.384 7.613 13.161 22.852 25.524 100 119 206 358 400 76,91 332 99,3   Limburg
112 Westerlo 4 5.730 7.054 12.295 21.960 25.308 100 123 215 383 442 55,13 459 109,9   Antwerpen
113 Sint-Agatha-Berchem 1 672 1.845 11.180 18.735 25.298 100 275 1.664 2.788 3.765 2,95 8.577 82,2   België
114 Ganshoren 1 1.015 2.872 9.092 19.757 25.252 100 283 896 1.947 2.488 2,46 10.285 79,9   België
115 Watermaal-Bosvoorde 1 3.950 6.520 19.683 24.454 25.187 100 165 498 623 638 12,93 1.947 107,0   België
116 Hamme 2 13.038 17.834 21.043 22.685 25.141 100 137 161 174 193 40,21 625 101,4   Oost-Vlaanderen
117 Zwevegem 5 15.145 14.959 17.543 23.489 25.140 100 99 116 155 166 63,24 398 108,6   West-Vlaanderen
118 Merelbeke 6 7.429 9.797 14.321 21.786 24.886 100 132 193 293 335 36,65 679 125,7   Oost-Vlaanderen
119 Diest 6 12.613 13.965 16.114 22.132 24.516 100 111 128 175 194 58,20 421 111,2   Vlaams-Brabant
120 Maldegem 3 11.966 14.808 18.106 22.036 24.409 100 124 151 184 204 94,64 258 105,3   Oost-Vlaanderen
121 Saint-Nicolas 3 3.812 22.815 25.795 23.171 24.369 100 599 677 606 639 6,84 3.562 73,5   Luik
122 Oostkamp 4 9.936 12.882 14.511 21.218 23.998 100 130 146 214 242 79,65 301 112,1   West-Vlaanderen
123 Manage 5 4.445 16.079 19.387 21.812 23.825 100 362 436 491 536 19,60 1.215 81,4   Henegouwen
124 Oudsbergen* 6 3.012 3.718 8.569 21.642 23.611 100 123 284 719 784 116,24 203 101,7   Limburg
125 Saint-Ghislain 7 11.288 16.595 19.167 22.096 23.502 100 147 170 196 208 70,18 335 94,0   Henegouwen
126 Scherpenheuvel-Zichem 5 6.052 8.551 14.650 21.720 23.375 100 141 242 359 386 50,50 463 110,8   Vlaams-Brabant
127 Zemst 5 5.858 7.865 11.607 20.553 23.306 100 134 198 351 398 42,83 544 131,7   Vlaams-Brabant
128 Nijlen 3 4.224 5.576 12.343 20.423 23.259 100 132 292 483 551 39,09 595 112,2   Antwerpen
129 Zedelgem 4 8.116 11.333 13.691 22.020 23.157 100 140 169 271 285 60,34 384 108,9   West-Vlaanderen
130 Grâce-Hollogne 5 9.806 15.580 18.060 22.503 23.037 100 159 184 229 235 34,24 673 83,3   Luik
131 Balen 2 4.841 6.572 13.057 19.290 23.000 100 133 270 398 475 72,88 316 104,1   Antwerpen
132 Fleurus 8 10.099 18.213 20.328 22.380 22.923 100 180 201 222 227 59,28 387 87,7   Henegouwen
133 Lochristi 4 8.889 9.934 12.976 18.907 22.897 100 112 146 213 258 60,34 379 120,1   Oost-Vlaanderen
134 Rixensart 3 3.024 4.051 9.903 21.271 22.764 100 134 327 703 756 17,54 1.303 122,3   Waals-Brabant
135 Tervuren 3 4.295 5.869 10.072 20.181 22.861 100 137 235 470 532 32,92 694 126,6   Vlaams-Brabant
136 's-Gravenbrakel 6 10.509 13.231 14.786 19.084 22.752 100 126 141 182 217 84,68 269 99,8   Henegouwen
137 Herent 3 4.854 8.069 12.541 18.848 22.430 100 166 258 388 462 32,73 685 134,8   Vlaams-Brabant
138 Edegem 1 1.100 1.688 7.856 22.253 22.386 100 153 714 2.023 2.035 8,65 2.587 123,0   Antwerpen
139 Zoersel 2 1.714 1.876 3.343 20.164 22.317 100 109 195 1.176 1.302 38,65 577 122,7   Antwerpen
140 Koekelberg 1 2.198 10.650 15.103 16.211 22.023 100 485 687 738 1002 1,17 18.783 69,4   België
141 Hoogstraten 5 6.376 7.549 11.287 17.751 21.895 100 118 177 278 343 105,32 208 101,0   Antwerpen
142 Koksijde 3 2.454 4.476 8.807 19.729 21.851 100 182 359 804 890 43,96 497 139,7   West-Vlaanderen
143 Eeklo 1 8.927 12.897 16.903 19.069 21.775 100 144 189 214 244 30,05 725 98,9   Oost-Vlaanderen
144 Frameries 5 12.762 22.277 23.343 20.679 21.717 100 175 183 162 170 25,95 837 83,1   Henegouwen
145 Bornem 4 9.539 12.054 16.240 19.939 21.599 100 126 170 209 226 45,76 472 119,8   Antwerpen
146 Wuustwezel 2 3.860 4.877 9.229 17.552 21.523 100 126 239 455 558 89,43 241 105,3   Antwerpen
147 Zonhoven 1 2.759 2.918 7.484 18.940 21.473 100 106 271 686 778 39,34 546 108,4   Limburg
148 Hoei 4 11.580 19.028 17.823 19.056 21.405 100 164 154 165 185 47,74 448 92,3   Luik
149 Sint-Katelijne-Waver 2 5.528 8.030 14.856 19.038 21.391 100 145 269 344 387 36,12 592 116,6   Antwerpen
150 Zele 1 11.450 12.932 16.330 20.394 21.349 100 113 143 178 186 33,06 646 98,7   Oost-Vlaanderen
151 Kontich 2 4.358 5.880 10.609 19.874 21.340 100 135 243 456 490 23,67 902 125,4   Antwerpen
152 Dilsen-Stokkem 5 4.418 5.744 10.741 18.187 20.995 100 130 243 412 475 65,61 320 94,5   Limburg
153 Denderleeuw 3 4.095 6.196 11.633 16.984 20.772 100 151 284 415 507 13,77 1.508 103,4   Oost-Vlaanderen
154 Colfontaine 3 14.785 26.569 26.490 20.480 20.714 100 180 179 139 140 13,62 1.521 72,2   Henegouwen
155 Erpe-Mere 8 9.600 11.892 15.529 19.249 20.606 100 124 162 201 215 34,03 605 115,4   Oost-Vlaanderen
156 Chaudfontaine 4 5.182 8.074 9.381 20.607 20.556 100 156 181 398 397 25,52 806 128,9   Luik
157 Torhout 1 8.477 10.146 12.223 18.838 20.517 100 120 144 222 242 45,23 454 103,3   West-Vlaanderen
158 Tielt 4 17.064 16.548 18.702 19.208 20.500 100 97 110 113 120 68,50 299 103,4   West-Vlaanderen
159 Kortenberg 4 4.516 6.267 9.544 17.355 20.462 100 139 211 384 453 34,52 593 123,9   Vlaams-Brabant
160 Blankenberge 2 2.868 6.774 12.109 17.414 20.408 100 236 422 607 712 17,41 1.172 100,7   West-Vlaanderen
161 Schilde 2 2.005 2.748 5.298 19.562 20.031 100 137 264 976 999 35,99 557 139,1   Antwerpen
162 Meise 2 5.959 5.761 6.896 18.347 19.991 100 97 116 308 335 34,82 574 127,6   Vlaams-Brabant
163 Boussu 2 9.141 21.262 23.124 20.059 19.913 100 233 253 219 218 20,01 995 76,7   Henegouwen
164 Eupen 2 15.996 17.516 19.874 100 110 124 103,74 192 96,4   Luik
165 Poperinge 6 20.323 21.885 21.886 19.254 19.782 100 108 108 95 97 119,33 166 93,4   West-Vlaanderen
166 Middelkerke 9 6.182 8.415 11.755 16.583 19.723 100 136 190 268 319 75,65 261 104,8   West-Vlaanderen
167 Lebbeke 3 7.199 11.230 16.272 17.234 19.719 100 156 226 239 274 26,92 733 108,5   Oost-Vlaanderen
168 Sint-Gillis-Waas 4 9.056 11.978 13.555 17.302 19.716 100 132 150 191 218 54,98 359 111,3   Oost-Vlaanderen
169 Ranst 4 5.010 6.239 10.179 17.575 19.366 100 125 203 351 387 43,58 444 121,1   Antwerpen
170 Essen 1 2.501 4.552 8.716 16.407 19.341 100 182 349 656 773 47,48 407 102,0   Antwerpen
171 Zwijndrecht 2 3.475 9.069 13.204 17.801 19.243 100 261 380 512 554 17,82 1.080 108,3   Antwerpen
172 Diepenbeek 1 2.788 3.956 7.701 17.173 19.241 100 142 276 616 690 41,19 467 106,8   Limburg
173 Morlanwelz 3 6.040 16.810 18.403 18.429 19.208 100 278 305 305 318 20,26 948 87,1   Henegouwen
174 Kalmthout 1 2.748 4.058 8.592 17.260 19.179 100 148 313 628 698 59,45 323 115,9   Antwerpen
175 Jemeppe-sur-Sambre 8 7.696 13.438 14.303 17.523 19.146 100 175 186 228 249 46,80 409 95,5   Namen
176 Kasterlee 3 4.502 4.550 7.764 17.554 19.140 100 101 172 390 425 71,52 268 113,8   Antwerpen
177 Londerzeel 3 7.715 9.348 12.881 17.153 19.136 100 121 167 222 248 36,29 527 118,3   Vlaams-Brabant
178 Lede 5 8.172 10.443 14.341 16.949 19.054 100 128 175 207 233 29,69 642 112,2   Oost-Vlaanderen
179 Stekene 2 6.982 9.852 11.213 16.532 19.030 100 141 161 237 273 44,80 425 109,7   Oost-Vlaanderen
180 Wervik 2 9.793 13.259 17.985 17.796 19.020 100 135 184 182 194 43,61 436 92,9   West-Vlaanderen
181 Haaltert 4 9.089 11.648 14.868 17.274 18.960 100 128 164 190 209 30,30 626 114,0   Oost-Vlaanderen
182 Tessenderlo 1 3.267 4.055 8.020 15.819 18.884 100 124 245 484 578 51,35 368 109,9   Limburg
183 Quaregnon 2 7.425 19.253 21.293 19.178 18.878 100 259 287 258 254 11,08 1.704 75,2   Henegouwen
184 Destelbergen 2 5.438 7.589 10.400 17.172 18.856 100 140 191 316 347 26,56 710 127,2   Oost-Vlaanderen
185 Boom 1 7.960 15.863 19.614 15.057 18.832 100 199 246 189 237 7,37 2.557 93,0   Antwerpen
186 Stabroek 2 2.499 5.231 6.928 17.143 18.782 100 209 277 686 752 21,51 873 115,6   Antwerpen
187 Lessen 8 17.237 21.341 20.571 17.178 18.780 100 124 119 100 109 72,29 260 91,7   Henegouwen
188 Sint-Genesius-Rode 1 2.813 4.632 8.166 17.998 18.628 100 165 290 640 662 22,77 818 131,9   Vlaams-Brabant
189 Herzele 8 10.966 12.978 14.677 16.276 18.489 100 118 134 148 169 47,40 390 113,2   Oost-Vlaanderen
190 Walcourt 16 11.064 12.075 11.434 16.840 18.429 100 109 103 152 167 123,18 509 102,2   Namen
191 Putte 2 4.281 6.443 9.913 15.394 18.392 100 151 232 360 430 34,96 526 114,2   Antwerpen
192 Beerse 2 1.394 2.869 7.703 15.698 18.378 100 206 553 1.126 1.318 37,48 490 111,9   Antwerpen
193 Komen-Waasten 5 10.645 16.407 18.250 17.564 18.209 100 154 171 165 171 61,09 298 81,7   Henegouwen
194 Bredene 1 2.509 3.173 7.292 14.076 18.167 100 126 291 561 724 13,08 1.389 106,3   West-Vlaanderen
195 Fontaine-l'Evêque 3 5.393 13.846 16.716 16.968 17.999 100 257 310 315 334 28,41 634 84,1   Henegouwen
196 Wezet 6 7.752 9.469 12.599 16.617 17.973 100 122 163 214 232 27,99 642 94,4   Luik
197 Duffel 1 4.230 7.313 12.003 15.971 17.770 100 173 284 378 420 22,71 782 115,3   Antwerpen
198 Marche-en-Famenne 7 6.049 9.358 10.935 16.390 17.758 100 155 181 271 294 121,40 146 93,5   Luxemburg
199 Herve 8 12.707 13.453 11.859 16.469 17.674 100 106 93 130 139 56,84 311 103,6   Luik
200 Merchtem 3 6.465 7.708 10.494 14.250 17.507 100 119 162 220 271 36,72 477 118,0   Vlaams-Brabant
201 Pont-à-Celles 7 7.748 14.213 13.548 16.081 17.449 100 183 175 208 225 55,73 313 104,8   Henegouwen
202 Aubange 4 3.951 6.668 11.262 14.663 17.417 100 169 285 371 441 45,60 382 90,5   Luxemburg
203 Rotselaar 3 5.529 6.426 8.711 14.587 17.294 100 116 158 264 313 37,57 460 129,0   Vlaams-Brabant
204 Soumagne 7 5.269 8.819 9.990 14.607 17.287 100 167 190 277 328 27,14 637 98,3   Luik
205 Wemmel 1 1.285 1.621 6.252 13.932 17.182 100 126 487 1.084 1.337 8,74 1.965 111,1   Vlaams-Brabant
206 Péruwelz 10 17.974 18.717 17.657 16.867 17.141 100 104 98 94 95 60,56 283 86,8   Henegouwen
207 Ciney 9 7.016 11.114 11.517 14.452 17.007 100 158 164 206 242 147,56 115 94,9   Namen
208 Kruibeke 3 10.951 10.338 13.459 14.556 16.980 100 94 123 133 155 33,42 508 111,6   Oost-Vlaanderen
209 Hannuit 18 11.051 13.820 12.301 13.242 16.968 100 125 111 120 154 86,53 196 107,8   Luik
210 Diksmuide 16 19.397 19.618 17.993 15.443 16.926 100 101 93 80 87 149,40 113 96,0   West-Vlaanderen
211 Riemst 10 6.925 8.567 12.758 15.617 16.779 100 124 184 226 242 57,88 290 101,4   Limburg
212 Lille 4 3.346 3.587 6.888 15.021 16.688 100 107 206 449 499 59,40 281 108,9   Antwerpen
213 Bastenaken 5 6.413 7.968 8.926 13.391 16.618 100 124 139 209 259 172,03 97 93,6   Luxemburg
214 Éghezée 16 11.342 11.753 10.320 13.414 16.577 100 104 91 118 146 102,81 161 110,3   Namen
215 Dour 4 12.149 20.056 20.550 16.865 16.553 100 165 169 139 136 33,32 497 82,3   Henegouwen
216 Laakdal 4 4.689 5.446 9.112 14.806 16.464 100 116 194 316 351 42,48 388 107,5   Antwerpen
217 Peer 4 3.187 4.175 7.415 15.251 16.449 100 131 233 479 516 86,95 189 99,4   Limburg
218 Bree 5 4.156 5.432 9.524 14.001 16.324 100 131 229 337 393 64,96 251 98,9   Limburg
219 Ternat 3 4.977 6.705 8.749 14.418 16.283 100 135 176 290 327 24,48 665 118,7   Vlaams-Brabant
220 Fléron 4 3.471 6.728 9.438 15.891 16.235 100 194 272 458 468 13,72 1.183 93,5   Luik
221 Landen 14 5.640 9.968 12.682 14.288 16.149 100 177 225 253 286 54,05 299 109,2   Vlaams-Brabant
222 Leopoldsburg 2 3.514 9.111 13.796 16.125 100 259 393 459 22,49 717 96,0   Limburg
223 Machelen 2 1.855 4.515 10.630 11.838 16.108 100 243 573 638 868 11,59 1.389 88,0   Vlaams-Brabant
224 Beernem 3 9.591 11.163 12.066 14.525 15.966 100 116 126 151 166 71,68 223 107,0   West-Vlaanderen
225 Zulte 3 6.788 7.775 10.028 14.528 15.943 100 115 148 214 235 32,52 490 107,8   Oost-Vlaanderen
226 Kruisem* 6 17.965 15.543 14.390 14.452 15.876 100 87 80 80 88 70,69 225 117,2   Oost-Vlaanderen
227 Malle 2 2.367 2.768 6.661 13.922 15.756 100 117 281 588 666 51,99 303 109,3   Antwerpen
228 Genepiën 8 10.021 11.209 10.323 13.757 15.611 100 112 103 137 156 89,57 174 114,7   Waals-Brabant
229 Bonheiden 2 3.449 4.559 8.313 14.089 15.319 100 132 241 408 444 29,27 523 138,1   Antwerpen
230 Borgworm 7 3.890 6.868 8.172 13.190 15.312 100 177 210 339 394 31,04 493 102,6   Luik
231 Ravels 3 2.880 3.203 7.485 13.099 15.293 100 111 260 455 531 94,99 161 97,0   Antwerpen
232 Berlare 3 7.718 9.454 10.394 13.679 15.274 100 122 135 177 198 37,82 404 108,3   Oost-Vlaanderen
233 Haacht 3 3.985 5.185 7.187 13.158 15.264 100 130 180 330 383 30,57 499 122,9   Vlaams-Brabant
234 Rumst 3 3.569 9.018 12.450 14.583 15.254 100 253 349 409 427 19,90 766 118,8   Antwerpen
235 Dison 2 6.513 17.051 16.933 13.978 15.207 100 262 260 215 233 14,01 1.086 66,9   Luik
236 Tremelo 2 2.722 3.597 5.872 13.339 15.190 100 132 216 490 558 21,57 704 121,0   Vlaams-Brabant
237 Lummen 3 4.291 4.688 7.625 13.501 15.172 100 109 178 315 354 53,38 243 110,8   Limburg
238 Sprimont 5 5.191 8.291 8.126 12.426 15.043 100 160 157 239 290 74,28 203 114,6   Luik
239 Anzegem 6 11.767 9.746 11.058 13.718 15.029 100 83 94 117 128 41,79 360 109,5   West-Vlaanderen
240 Thuin 8 9.138 11.931 10.939 14.603 14.907 100 131 120 160 163 76,17 196 102,7   Henegouwen
241 Wingene 2 12.509 13.822 12.367 12.517 14.852 100 110 99 100 119 68,42 217 102,6   West-Vlaanderen
242 Brakel 8 14.867 14.367 13.928 13.709 14.850 100 97 94 92 100 56,46 263 109,7   Oost-Vlaanderen
243 Opwijk 2 4.339 6.141 9.276 11.718 14.828 100 142 214 270 342 19,69 753 114,8   Vlaams-Brabant
244 Lubbeek 4 4.623 6.133 7.587 13.620 14.776 100 133 164 295 320 46,13 320 134,8   Vlaams-Brabant
245 Buggenhout 2 5.193 7.205 10.402 13.752 14.748 100 139 200 265 284 25,25 584 116,6   Oost-Vlaanderen
246 Herselt 2 4.504 5.879 9.382 13.632 14.731 100 131 208 303 327 52,32 282 106,4   Antwerpen
247 Chapelle-lez-Herlaimont 3 2.578 9.914 11.199 13.909 14.672 100 385 434 540 569 18,10 811 86,2   Henegouwen
248 Aartselaar 1 1.506 2.109 3.702 14.438 14.610 100 140 246 959 970 10,93 1.337 125,3   Antwerpen
249 Geldenaken 10 12.088 11.978 9.617 11.483 14.558 100 99 80 95 120 73,31 199 108,3   Waals-Brabant
250 Wezembeek-Oppem 1 883 1.396 3.794 13.622 14.488 100 158 430 1.566 1.641 6,82 2.125 128,4   Vlaams-Brabant
251 Assenede 4 12.129 13.515 13.749 13.579 14.449 100 111 113 112 119 87,22 166 110,0   Oost-Vlaanderen
252 Amay 5 5.495 10.026 11.605 12.987 14.448 100 182 211 236 263 27,61 523 91,5   Luik
253 Oud-Turnhout 1 3.077 6.175 12.413 14.402 100 201 403 468 38,80 371 111,5   Antwerpen
254 Hamont-Achel 2 2.056 3.807 7.850 13.585 14.375 100 185 382 661 699 43,66 329 95,1   Limburg
255 Lasne 5 6.394 6.688 5.583 13.512 14.299 100 105 87 211 224 47,22 303 141,9   Waals-Brabant
256 Edingen 3 8.102 8.399 8.436 10.863 14.233 100 104 104 134 176 40,59 351 104,6   Henegouwen
257 Jabbeke 5 5.145 6.677 7.668 13.609 14.222 100 130 149 265 276 53,76 265 118,3   West-Vlaanderen
258 Belœil 10 13.553 15.670 14.380 13.226 14.203 100 116 106 98 105 61,55 231 93,4   Henegouwen
259 Ichtegem 3 7.361 10.409 12.032 13.242 14.139 100 141 163 180 192 45,33 312 98,5   West-Vlaanderen
260 Graven 5 6.866 7.077 6.252 11.827 14.005 100 103 91 172 204 55,44 253 121,1   Waals-Brabant
261 Wanze 6 5.933 10.171 9.886 12.026 13.999 100 171 167 203 236 43,95 318 104,2   Luik
262 Leuze-en-Hainaut 10 16.044 13.936 12.804 13.031 13.998 100 87 80 81 87 73,53 190 94,7   Henegouwen
263 Kuurne 1 2.510 4.611 8.396 12.785 13.975 100 184 335 509 557 10,01 1.396 100,0   West-Vlaanderen
264 Kraainem 1 688 1.295 3.333 12.692 13.928 100 188 484 1.845 2.024 5,80 2.400 116,1   Vlaams-Brabant
265 Couvin 14 9.745 10.967 11.654 13.249 13.871 100 113 120 136 142 206,93 67 83,6   Namen
266 Oosterzele 6 9.367 10.328 11.528 13.204 13.840 100 110 123 141 148 43,12 321 122,3   Oost-Vlaanderen
267 Boechout 2 2.632 4.059 7.651 11.919 13.733 100 154 281 453 522 20,66 665 123,5   Antwerpen
268 Ham-sur-Heure-Nalinnes 5 5.667 6.774 7.081 13.253 13.725 100 120 125 234 242 45,68 300 118,7   Henegouwen
269 Liedekerke 1 2.261 4.051 7.715 11.800 13.651 100 179 341 522 604 10,08 1.355 103,6   Vlaams-Brabant
270 Bocholt 3 2.285 3.428 6.979 11.887 13.508 100 150 305 520 591 59,34 228 94,8   Limburg
271 Mettet 9 8.577 9.964 9.446 11.317 13.488 100 116 110 132 157 116,78 115 99,5   Namen
272 Affligem 3 4.579 5.927 7.898 11.651 13.466 100 129 172 254 294 17,70 761 117,0   Vlaams-Brabant
273 Blégny 6 5.619 7.109 6.400 12.382 13.395 100 127 114 220 238 26,07 514 106,8   Luik
274 Dinant 11 10.939 13.186 12.219 12.735 13.313 100 121 112 116 122 99,80 133 87,2   Namen
275 Zelzate 1 3.566 6.241 10.016 12.094 13.298 100 175 281 339 373 13,71 970 96,3   Oost-Vlaanderen
276 Arendonk 1 3.715 4.356 7.919 11.805 13.297 100 117 213 318 358 55,38 240 99,3   Antwerpen
277 Gavere 6 7.674 8.573 8.994 11.847 13.205 100 112 117 154 172 31,35 421 122,5   Oost-Vlaanderen
278 Wommelgem 1 1.496 2.703 5.506 11.762 13.181 100 181 368 786 881 13,01 1.013 111,3   Antwerpen
279 Zandhoven 5 3.173 3.564 6.524 12.085 13.172 100 112 206 381 415 40,10 328 114,6   Antwerpen
280 Keerbergen 1 2.306 2.548 4.117 11.992 13.118 100 110 179 520 569 18,39 713 144,2   Vlaams-Brabant
281 Boortmeerbeek 2 3.361 3.670 5.784 11.397 12.968 100 109 172 339 386 18,64 696 131,2   Vlaams-Brabant
282 Esneux 2 3.057 5.769 9.380 13.178 12.865 100 189 307 431 421 34,05 378 117,4   Luik
283 Malmedy 3 8.212 11.144 12.857 100 136 157 99,96 129 94,7   Luik
284 Kortemark 4 11.055 12.344 12.543 12.232 12.803 100 112 113 111 116 55,00 233 96,6   West-Vlaanderen
285 Gerpinnes 6 4.197 5.780 6.062 12.050 12.771 100 138 144 287 304 47,10 271 114,5   Henegouwen
286 Hechtel-Eksel 2 2.421 2.978 5.221 11.149 12.760 100 123 216 461 527 76,70 166 99,7   Limburg
287 Herk-de-Stad 4 3.965 4.839 7.325 11.615 12.756 100 122 185 293 322 42,83 298 110,5   Limburg
288 De Haan 3 2.180 2.855 5.965 11.355 12.740 100 131 274 521 584 42,17 302 116,5   West-Vlaanderen
289 Aywaille 4 3.707 6.099 6.868 10.065 12.667 100 165 185 272 342 79,97 158 99,1   Luik
290 Rochefort 11 5.189 9.144 9.338 11.747 12.610 100 176 180 226 243 165,27 76 92,1   Namen
291 Olen 1 1.844 2.319 5.538 10.895 12.582 100 126 300 591 682 23,17 543 109,0   Antwerpen
292 Zonnebeke 5 10.179 13.239 11.582 11.545 12.556 100 130 114 113 123 67,57 186 102,5   West-Vlaanderen
293 Laarne 2 8.785 9.714 9.615 11.610 12.518 100 111 109 132 142 32,07 390 120,2   Oost-Vlaanderen
294 Anderlues 1 3.219 9.086 12.383 11.540 12.498 100 282 385 358 388 17,02 734 83,6   Henegouwen
295 Steenokkerzeel 3 3.631 4.804 6.033 10.419 12.497 100 132 166 287 344 23,46 533 119,5   Vlaams-Brabant
296 Deerlijk 1 4.918 5.429 8.114 11.460 12.356 100 110 165 233 251 16,82 735 106,6   West-Vlaanderen
297 Kampenhout 4 5.456 5.808 6.972 10.732 12.350 100 106 128 197 226 33,49 369 124,9   Vlaams-Brabant
298 Rijkevorsel 1 1.449 3.185 6.181 10.455 12.324 100 220 427 722 851 46,79 263 99,6   Antwerpen
299 Veurne 11 11.155 11.914 12.578 11.854 12.295 100 107 113 106 110 96,34 128 100,7   West-Vlaanderen
300 Kinrooi 4 3.461 4.285 6.588 11.749 12.258 100 124 190 339 354 54,76 224 95,2   Limburg
301 Profondeville 6 6.016 5.774 6.508 10.741 12.197 100 96 108 179 203 50,34 242 109,8   Namen
302 Gistel 4 5.429 6.227 8.406 11.085 12.106 100 115 155 204 223 42,25 287 103,7   West-Vlaanderen
303 Nazareth 3 7.872 7.219 6.926 10.876 12.040 100 92 88 138 153 35,19 342 119,5   Oost-Vlaanderen
304 Frasnes-lez-Anvaing 15 19.121 16.169 11.613 10.872 11.974 100 85 61 57 63 112,44 106 99,9   Henegouwen
305 Theux 3 8.506 8.532 8.176 11.170 11.957 100 100 96 131 141 83,36 143 107,9   Luik
306 Beyne-Heusay 3 3.824 7.413 9.500 11.661 11.948 100 194 248 305 312 7,32 1.632 88,7   Luik
307 Bernissart 5 8.231 9.557 12.140 11.433 11.916 100 116 147 139 145 43,42 274 91,5   Henegouwen
308 Melle 2 2.810 5.328 8.150 10.349 11.887 100 190 290 368 423 15,21 781 119,9   Oost-Vlaanderen
309 Hemiksem 1 3.010 5.003 9.221 9.151 11.812 100 166 306 304 392 5,44 2.172 103,8   Antwerpen
310 Wichelen 3 7.008 6.843 9.058 10.961 11.765 100 98 129 156 168 22,87 515 112,0   Oost-Vlaanderen
311 Alken 1 2.954 3.349 5.589 10.900 11.757 100 113 189 369 398 28,14 418 110,0   Limburg
312 Roosdaal 5 5.514 6.385 8.568 10.573 11.735 100 116 155 192 213 21,69 541 118,8   Vlaams-Brabant
313 Berlaar 2 3.386 4.718 8.469 10.150 11.730 100 139 250 300 346 24,57 477 107,9   Antwerpen
314 Chaumont-Gistoux 6 6.181 4.808 3.899 10.141 11.685 100 78 63 164 189 48,09 243 131,4   Waals-Brabant
315 Retie 1 2.639 2.896 4.658 9.733 11.663 100 110 177 369 442 48,39 241 104,6   Antwerpen
316 Libramont-Chevigny 8 3.894 5.531 6.448 9.277 11.598 100 142 166 238 298 177,86 65 96,8   Luxemburg
317 Vosselaar 1 866 1.333 3.578 10.015 11.556 100 154 413 1.156 1.334 11,85 975 116,4   Antwerpen
318 Staden 3 9.198 10.313 10.422 10.986 11.462 100 112 113 119 125 46,24 249 97,0   West-Vlaanderen
319 Nieuwpoort 3 4.348 4.662 6.237 10.261 11.488 100 107 143 236 264 31,00 371 107,9   West-Vlaanderen
320 Oud-Heverlee 5 2.421 2.755 5.177 10.522 11.470 100 114 214 435 474 31,14 368 145,5   Vlaams-Brabant
321 Durbuy 12 7.888 8.652 7.300 9.916 11.467 100 110 93 126 145 156,61 73 91,0   Luxemburg
322 Seneffe 5 10.428 11.737 9.720 10.528 11.465 100 113 93 101 110 62,77 183 107,5   Henegouwen
323 Grobbendonk 2 1.777 2.421 5.568 10.449 11.442 100 136 313 588 644 28,36 404 115,5   Antwerpen
324 Hoeilaart 1 2.330 3.477 6.302 9.783 11.433 100 149 270 420 491 20,43 560 125,4   Vlaams-Brabant
325 Virton 6 7.069 8.261 9.724 11.009 11.404 100 117 138 156 161 94,49 121 95,3   Luxemburg
326 Moorslede 2 7.846 9.386 8.909 10.733 11.386 100 120 114 137 145 35,34 322 99,6   West-Vlaanderen
327 Ecaussines 3 6.331 10.613 10.029 9.620 11.338 100 168 158 152 179 34,77 326 97,2   Henegouwen
328 Florennes 10 8.160 9.363 8.967 10.668 11.320 100 115 110 131 139 133,55 85 91,7   Namen
329 Ingelmunster 1 5.719 6.429 9.092 10.651 11.294 100 112 159 186 197 16,16 699 101,1   West-Vlaanderen
330 Borgloon 13 5.499 7.067 9.094 10.116 11.272 100 129 165 184 205 51,12 220 103,3   Limburg
331 Farciennes 2 1.979 10.617 13.355 11.336 11.233 100 536 675 573 568 10,39 1.082 65,2   Henegouwen
332 Kelmis 3 5.986 10.121 11.229 100 169 188 18,12 620 89,4   Luik
333 Borsbeek 1 522 1.079 3.953 10.373 11.226 100 207 757 1.987 2.151 3,92 2.865 98,6   Antwerpen
334 Ham 2 2.287 2.714 5.354 9.326 11.163 100 119 234 408 488 32,69 341 104,9   Limburg
335 De Panne 2 1.278 3.071 8.182 9.722 11.122 100 240 640 761 870 23,90 475 105,3   West-Vlaanderen
336 De Pinte 2 1.441 2.614 3.570 10.124 11.046 100 181 248 703 767 17,98 614 143,0   Oost-Vlaanderen
337 Damme 6 7.574 8.715 8.789 11.058 11.044 100 115 116 146 145 89,52 123 110,8   West-Vlaanderen
338 Tielt-Winge 4 4.157 5.537 7.228 9.814 11.037 100 133 174 236 266 44,16 250 115,2   Vlaams-Brabant
339 Waasmunster 1 5.381 5.823 6.583 10.237 11.022 100 108 122 190 205 31,93 345 125,2   Oost-Vlaanderen
340 Meulebeke 1 8.871 9.185 10.127 11.055 11.010 100 104 114 125 124 29,35 375 100,0   West-Vlaanderen
341 Raeren 3 5.204 9.550 10.997 100 184 211 74,21 148 108,4   Luik
342 Rebecq 3 4.635 7.666 7.771 9.877 10.977 100 165 168 213 237 39,08 281 101,2   Waals-Brabant
343 Villers-la-Ville 5 5.364 7.261 6.629 9.092 10.970 100 135 124 170 205 47,45 231 116,0   Waals-Brabant
344 Aiseau-Presles 4 3.065 6.701 8.789 10.931 10.900 100 219 287 357 356 22,19 491 87,1   Henegouwen
345 Jurbeke 6 6.684 7.013 6.387 9.229 10.802 100 105 96 138 162 57,86 187 109,4   Henegouwen
346 Blieberg 5 4.750 7.102 7.994 9.361 10.682 100 150 168 197 225 53,18 201 91,4   Luik
347 Steenput 7 7.879 7.803 9.762 9.538 10.654 100 99 124 121 135 31,75 336 92,3   Henegouwen
348 Kasteelbrakel 2 3.820 5.014 5.976 8.994 10.638 100 131 156 235 278 22,70 469 115,4   Waals-Brabant
349 Court-Saint-Étienne 1 2.543 3.924 4.902 8.746 10.603 100 154 193 344 417 26,64 398 109,9   Waals-Brabant
350 Niel 1 3.358 7.310 10.804 8.405 10.595 100 218 322 250 316 5,27 2.010 101,4   Antwerpen
351 Hulshout 3 1.891 2.553 4.608 8.626 10.560 100 135 244 456 558 17,35 609 109,6   Antwerpen
352 Sint-Lievens-Houtem 5 5.983 7.698 9.278 9.171 10.534 100 129 155 153 176 26,67 395 115,6   Oost-Vlaanderen
353 Welkenraedt 2 1.840 4.846 6.573 8.801 10.428 100 263 357 478 567 24,47 426 95,6   Luik
354 Fosses-la-Ville 6 4.661 6.574 6.442 8.750 10.401 100 141 138 188 223 63,24 164 97,0   Namen
355 Begijnendijk 2 2.963 3.659 6.438 9.088 10.390 100 123 217 307 351 17,62 590 116,2   Vlaams-Brabant
356 Avelgem 5 8.872 7.372 8.044 9.148 10.291 100 83 91 103 116 21,75 473 101,4   West-Vlaanderen
357 Bierbeek 4 4.841 6.425 7.552 8.822 10.277 100 133 156 182 212 39,73 259 132,7   Vlaams-Brabant
358 Houthulst 3 6.802 8.867 7.405 8.946 10.267 100 130 109 132 151 55,89 184 93,4   West-Vlaanderen
359 Bertem 3 3.746 4.729 5.793 8.843 10.258 100 126 155 236 274 29,75 345 126,6   Vlaams-Brabant
360 Meerhout 1 3.633 4.531 7.189 9.192 10.258 100 125 198 253 282 36,29 283 106,6   Antwerpen
361 Wijnegem 1 1.088 3.016 5.820 8.660 10.244 100 277 535 796 942 7,86 1.303 112,2   Antwerpen
362 Montigny-le-Tilleul 2 2.303 4.578 6.896 10.351 10.125 100 199 299 449 440 15,10 671 114,1   Henegouwen
363 Holsbeek 4 4.289 5.343 6.564 8.857 10.110 100 125 153 207 236 38,50 263 127,9   Vlaams-Brabant
364 Erquelinnes 6 4.915 7.987 10.730 9.713 10.084 100 163 218 198 205 44,23 2268 82,7   Henegouwen
365 Neupré 4 2.437 2.727 2.758 9.513 10.020 100 112 113 390 411 31,69 316 131,8   Luik
366 Huldenberg 5 5.128 5.343 5.534 9.009 10.017 100 104 108 176 195 39,64 253 125,3   Vlaams-Brabant
367 Hooglede 2 7.981 7.931 7.864 9.750 10.003 100 99 99 122 125 37,84 264 105,6   West-Vlaanderen
368 Spa 1 3.957 8.192 9.002 10.333 10.002 100 207 227 261 253 39,85 251 95,7   Luik
369 Sankt Vith 5 7.350 8.941 9.966 100 122 136 146,93 68 101,4   Luik
370 Wielsbeke 3 4.766 4.840 6.615 8.911 9.917 100 102 139 187 208 21,76 456 99,5   West-Vlaanderen
371 Hoeselt 5 3.035 3.629 5.889 9.133 9.833 100 120 194 301 324 30,02 328 104,7   Limburg
372 Chimay 14 8.873 10.133 9.600 9.759 9.769 100 114 108 110 110 197,10 50 83,7   Henegouwen
373 Ledegem 3 7.443 7.135 8.014 9.344 9.738 100 96 108 126 131 24,76 393 100,5   West-Vlaanderen
374 Oudenburg 4 3.987 5.648 6.799 8.810 9.717 100 142 171 221 244 35,38 275 104,2   West-Vlaanderen
375 Dessel 1 1.938 2.167 5.002 8.545 9.686 100 112 258 441 500 27,03 358 101,9   Antwerpen
376 Juprelle 8 3.902 4.912 4.447 8.145 9.639 100 126 114 209 247 35,36 738 107,7   Luik
377 Kapelle-op-den-Bos 3 2.319 3.819 5.552 8.783 9.610 100 165 239 379 414 15,25 630 121,1   Vlaams-Brabant
378 Perwijs 5 5.938 6.187 5.242 7.057 9.513 100 104 88 119 160 50,81 187 110,5   Waals-Brabant
379 Les Bons Villers 5 5.748 7.720 6.630 8.728 9.510 100 134 115 152 165 42,55 223 109,2   Henegouwen
380 Halen 3 2.889 3.978 6.395 8.216 9.475 100 138 221 284 328 36,29 261 108,7   Limburg
381 Gooik 4 6.923 7.351 7.287 8.834 9.392 100 106 105 136 39,70 237 119,2   Vlaams-Brabant
382 Beauraing 15 6.686 8.468 7.646 8.096 9.327 100 127 114 121 140 174,55 53 87,2   Namen
383 La Bruyère 7 5.152 6.356 5.492 7.836 9.316 100 123 107 152 181 52,98 176 117,9   Namen
384 Lennik 3 4.413 4.961 5.930 8.588 9.312 100 112 134 195 211 30,80 302 127,3   Vlaams-Brabant
385 Herenthout 1 2.402 2.761 5.083 8.302 9.287 100 115 212 346 387 23,55 394 104,9   Antwerpen
386 Pepinster 4 3.146 8.327 8.521 9.292 9.285 100 265 271 295 306 24,79 375 91,3   Luik
387 Philippeville 17 6.207 6.468 6.489 7.939 9.243 100 104 105 128 149 156,71 59 90,4   Namen
388 Ardooie 2 9.656 8.422 9.190 9.508 9.195 100 87 95 98 95 34,58 266 101,9   West-Vlaanderen
389 Yvoir 9 3.998 5.139 6.047 7.914 9.181 100 129 151 198 230 56,84 162 107,2   Namen
390 Awans 5 3.890 5.539 5.540 8.270 9.152 100 142 142 213 235 27,16 337 105,4   Luik
391 Orp-Jauche 7 7.115 7.166 6.683 7.437 9.048 100 101 94 105 127 50,50 179 107,0   Waals-Brabant
392 Lichtervelde 1 6.003 6.535 6.682 8.270 9.018 100 109 111 138 150 25,93 348 102,2   West-Vlaanderen
393 Bitsingen 6 7.237 8.341 7.037 8.176 8.988 100 115 97 113 124 38,17 235 99,0   Luik
394 Bertrix 5 4.779 5.857 6.871 8.054 8.950 100 123 144 169 187 137,70 65 89,6   Luxemburg
395 Galmaarden 3 6.737 6.647 6.897 7.741 8.806 100 99 102 115 131 34,93 252 116,3   Vlaams-Brabant
396 Koekelare 3 5.641 7.379 7.537 8.154 8.769 100 131 134 145 155 39,19 224 98,7   West-Vlaanderen
397 Le Roeulx 5 6.372 7.829 7.995 7.931 8.738 100 123 125 124 137 42,80 204 101,6   Henegouwen
398 Jalhay 2 4.729 4.098 3.511 7.497 8.700 100 87 74 159 184 107,75 81 112,3   Luik
399 Dentergem 4 7.400 6.686 7.160 7.868 8.699 100 90 97 106 118 25,94 335 102,0   West-Vlaanderen
400 Schelle 1 1.460 2.250 4.972 7.743 8.692 100 154 341 530 595 7,80 1.114 114,0   Antwerpen
401 Merksplas 1 1.526 3.164 4.192 8.055 8.683 100 207 275 528 569 44,56 195 102,9   Antwerpen
402 Kortessem 5 3.722 3.917 5.199 8.010 8.595 100 105 140 215 231 33,90 254 109,6   Limburg
403 Zoutleeuw 5 4.387 6.141 7.218 7.791 8.591 100 140 165 178 196 46,73 184 109,0   Vlaams-Brabant
404 Habay 6 7.361 7.329 7.002 6.968 8.586 100 100 95 95 117 103,64 83 112,6   Luxemburg
405 Lint 1 1.338 2.973 7.864 8.553 100 222 588 639 5,57 1.535 125,7   Antwerpen
406 Gingelom 11 4.663 7.147 8.038 7.600 8.483 100 153 172 163 182 56,49 150 108,0   Limburg
407 Opzullik 8 8.838 7.027 5.238 7.471 8.415 100 80 59 85 95 67,68 124 112,1   Henegouwen
408 Sombreffe 1 5.245 6.840 6.183 7.305 8.404 100 130 118 139 160 35,78 235 104,2   Namen
409 Boutersem 6 3.714 4.705 5.805 7.234 8.386 100 127 156 195 226 30,75 273 123,0   Vlaams-Brabant
410 Messancy 5 4.108 4.876 4.881 6.902 8.339 100 119 119 168 203 52,43 159 119,2   Luxemburg
411 Hove 1 622 1.263 3.620 8.306 8.311 100 203 582 1.321 1.336 5,99 1.388 145,7   Antwerpen
412 Sint-Martens-Latem 2 2.468 2.492 3.681 8.314 8.263 100 101 149 337 335 14,34 576 156,9   Oost-Vlaanderen
413 As 2 596 895 3.091 7.213 8.246 100 150 519 1.210 1.384 22,07 374 104,1   Limburg
414 Zwalm 12 7.218 9.591 7.597 7.683 8.244 100 133 105 106 114 33,82 244 115,6   Oost-Vlaanderen
415 Brunehaut 9 8.317 9.851 8.843 7.446 8.167 100 118 106 90 98 46,11 177 93,0   Henegouwen
416 Fernelmont 10 6.273 7.183 5.621 6.298 8.115 100 115 90 100 129 65,61 124 111,8   Namen
417 Quévy 10 7.161 8.241 7.836 7.474 8.087 100 115 109 104 113 65,16 124 104,0   Henegouwen
418 Mont-Saint-Guibert 3 2.163 3.066 3.033 5.871 8.081 100 142 140 271 374 18,63 434 116,5   Waals-Brabant
419 Floreffe 4 3.854 5.220 6.143 7.092 8.077 100 135 159 184 210 38,89 2108 105,9   Namen
420 Neufchâteau 6 4.450 6.375 6.105 6.167 8.041 100 143 137 139 181 113,79 71 94,3   Luxemburg
421 Vorselaar 1 1.784 2.061 4.514 7.353 8.019 100 116 253 412 449 27,62 290 106,8   Antwerpen
422 Heuvelland 7 10.418 11.176 9.800 8.399 7.991 100 107 94 81 77 94,24 85 91,0   West-Vlaanderen
423 Oostrozebeke 1 4.420 4.461 5.498 7.317 7.972 100 101 124 166 180 16,62 480 100,2   West-Vlaanderen
424 Estinnes 9 6.722 6.564 7.071 7.521 7.940 100 98 105 112 118 72,73 109 97,5   Henegouwen
425 Langemark-Poelkapelle 3 6.555 8.186 7.365 7.656 7.926 100 125 112 117 121 52,53 151 98,0   West-Vlaanderen
426 Kortenaken 5 3.677 4.848 7.094 7.443 7.916 100 132 193 202 215 49,06 161 110,5   Vlaams-Brabant
427 Vielsalm 4 5.408 6.467 6.684 7.182 7.891 100 120 124 133 146 139,76 56 89,3   Luxemburg
428 Wachtebeke 1 4.177 5.365 5.434 6.809 7.847 100 128 130 163 188 34,53 227 109,0   Oost-Vlaanderen
429 Trooz 3 4.162 6.919 7.508 7.689 7.822 100 166 180 188 200 24,20 323 99,3   Luik
430 Chastre 4 3.960 3.998 3.264 6.487 7.727 100 101 82 164 195 31,27 247 119,0   Waals-Brabant
431 Antoing 6 8.301 9.144 9.078 7.481 7.687 100 110 109 90 93 31,13 247 87,8   Henegouwen
432 Dalhem 8 6.248 6.431 6.340 6.145 7.649 100 103 101 98 122 36,06 212 109,5   Luik
433 Terhulpen 1 1.645 2.615 4.231 6.943 7.499 100 159 257 442 456 15,60 481 122,1   Waals-Brabant
434 Walhain 3 4.668 4.957 4.194 5.412 7.485 100 106 90 116 160 37,94 197 121,6   Waals-Brabant
435 Wellen 4 3.133 3.491 4.909 6.725 7.459 100 111 157 215 238 26,72 279 106,5   Limburg
436 Heers 12 4.636 5.849 6.849 6.575 7.457 100 126 148 142 161 53,07 141 101,1   Limburg
437 Weismes 3 5.065 6.503 7.414 100 128 146 96,93 76 94,7   Luik
438 Hamois 7 3.880 5.049 4.300 6.462 7.386 100 130 111 167 190 76,42 97 100,7   Namen
439 Gesves 5 5.265 5.780 4.544 5.767 7.334 100 110 86 110 139 64,92 113 110,5   Namen
440 Zutendaal 1 928 956 2.032 6.755 7.307 100 103 219 728 787 32,07 228 106,4   Limburg
441 Linter 7 4.225 5.726 6.473 6.852 7.276 100 136 153 162 172 36,37 200 113,5   Vlaams-Brabant
442 Assesse 7 3.966 4.680 3.999 5.992 7.274 100 118 101 151 183 78,16 93 112,5   Namen
443 Anhée 7 4.136 5.888 6.084 6.771 7.221 100 142 147 164 175 65,67 110 96,3   Namen
444 Stavelot 2 4.843 5.905 5.854 6.479 7.202 100 122 121 134 149 85,07 85 94,5   Luik
445 Beaumont 8 7.152 6.812 5.752 6.577 7.173 100 95 80 92 100 92,97 77 92,7   Henegouwen
446 Bevekom 5 4.990 5.321 4.301 6.199 7.173 100 107 86 124 144 38,58 186 117,5   Waals-Brabant
447 Saint-Georges-sur-Meuse 1 4.540 6.303 5.764 6.785 7.076 100 139 127 149 156 20,90 339 97,9   Luik
448 Itter 3 4.367 5.515 5.182 5.651 7.067 100 126 119 129 162 34,92 202 112,9   Waals-Brabant
449 Nieuwerkerken 4 2.142 2.645 3.737 6.483 7.027 100 123 174 303 328 22,46 313 105,3   Limburg
450 Chièvres 6 6.703 6.965 6.185 6.006 7.004 100 104 92 90 104 46,91 149 96,2   Henegouwen
451 Sint-Laureins 5 7.900 8.718 8.055 6.513 6.940 100 110 102 82 88 74,50 93 106,2   Oost-Vlaanderen
452 Hensies 4 5.738 6.060 7.087 6.782 6.826 100 106 124 118 119 25,99 263 86,4   Henegouwen
453 Quiévrain 3 4.183 5.764 7.278 6.713 6.826 100 138 174 160 163 21,22 322 80,5   Henegouwen
454 Hoegaarden 3 4.466 5.126 6.206 6.014 6.811 100 115 139 135 153 33,93 201 122,6   Vlaams-Brabant
455 Pittem 2 7.595 6.881 6.107 6.629 6.793 100 91 80 87 89 34,42 197 99,8   West-Vlaanderen
456 Kluisbergen 4 7.874 4.994 6.377 6.086 6.791 100 63 81 77 86 30,38 224 108,1   Oost-Vlaanderen
457 Herne 3 7.942 6.965 6.121 6.372 6.743 100 88 77 80 85 44,63 151 117,8   Vlaams-Brabant
458 Lierde 4 5.419 5.606 5.942 6.291 6.689 100 103 110 116 123 26,13 256 111,6   Oost-Vlaanderen
459 Moerbeke 1 4.002 5.962 5.646 5.753 6.685 100 149 141 144 167 37,80 177 110,5   Oost-Vlaanderen
460 Villers-le-Bouillet 5 4.340 6.290 4.807 5.653 6.683 100 145 111 130 154 32,71 204 105,8   Luik
461 Ramillies 8 5.844 5.388 5.065 5.295 6.651 100 91 87 91 114 48,68 137 108,2   Waals-Brabant
462 Kaprijke 2 6.764 6.479 5.936 6.175 6.539 100 96 88 91 97 33,71 194 113,3   Oost-Vlaanderen
463 Wortegem-Petegem 5 9.248 7.502 5.995 6.071 6.517 100 81 65 66 70 41,96 155 118,4   Oost-Vlaanderen
464 Bekkevoort 3 1.977 2.842 5.403 5.726 6.459 100 144 273 290 327 37,17 174 112,9   Vlaams-Brabant
465 Braives 8 5.043 6.845 5.984 5.352 6.442 100 136 119 106 128 44,00 146 107,2   Luik
466 Maarkedal 4 9.466 8.763 6.998 6.448 6.386 100 93 74 68 67 45,63 140 117,4   Oost-Vlaanderen
467 Engis 3 2.338 4.274 5.834 5.689 6.269 100 183 250 243 268 27,74 226 86,7   Luik
468 Geetbets 3 2.903 3.870 5.140 5.793 6.201 100 133 177 200 214 35,17 176 104,4   Vlaams-Brabant
469 Hastière 7 2.651 3.287 4.076 4.976 6.089 100 124 154 188 230 56,46 108 82,0   Namen
470 Remicourt 5 2.686 3.749 4.454 4.753 6.053 100 140 166 177 225 22,58 268 110,0   Luik
471 Etalle 6 4.449 4.535 3.578 4.890 6.052 100 102 80 110 136 78,10 77 118,3   Luxemburg
472 Elzele 3 9.495 8.555 6.549 5.580 6.025 100 90 69 59 63 44,69 135 102,0   Henegouwen
473 Vaux-sur-Sûre 6 4.113 4.699 4.353 4.176 6.023 100 114 106 102 146 135,87 44 95,5   Luxemburg
474 Somme-Leuze 9 3.721 3.423 2.696 4.170 5.975 100 92 72 112 161 95,09 63 98,8   Namen
475 Lontzen 2 3.433 5.010 5.947 100 146 173 28,73 207 100,5   Luik
476 Lobbes 4 4.033 4.867 4.811 5.520 5.867 100 121 119 137 145 32,08 183 103,9   Henegouwen
477 Pecq 5 6.493 5.838 5.467 5.157 5.847 100 90 84 79 90 32,91 178 95,0   Henegouwen
478 Lendelede 1 3.828 3.619 4.452 5.502 5.803 100 95 116 144 152 13,15 441 104,5   West-Vlaanderen
479 Nandrin 4 2.618 3.306 2.785 5.376 5.802 100 126 106 205 222 35,90 162 127,4   Luik
480 Drogenbos 1 592 1.335 3.661 4.693 5.770 100 226 618 793 975 2,49 2.316 89,5   Vlaams-Brabant
481 Florenville 7 6.969 6.491 5.604 5.546 5.765 100 93 80 80 83 146,91 39 89,4   Luxemburg
482 Hotton 4 2.631 3.000 3.016 4.890 5.707 100 114 115 186 217 57,32 100 88,3   Luxemburg
483 Léglise 5 3.114 3.834 4.006 3.701 5.705 100 123 129 119 183 172,92 33 100,6   Luxemburg
484 Viroinval 8 5.500 7.205 6.243 5.623 5.705 100 131 114 102 104 120,90 47 84,6   Namen
485 Limburg 3 2.687 6.188 5.877 5.495 5.695 100 230 219 205 212 24,63 231 95,6   Luik
486 Celles 6 10.057 8.282 6.632 5.415 5.675 100 82 66 54 56 67,14 85 94,8   Henegouwen
487 Saint-Hubert 6 4.621 5.933 5.618 5.727 5.672 100 128 122 124 123 111,16 51 91,3   Luxemburg
488 Nassogne 8 4.508 4.712 4.075 4.760 5.632 100 105 90 106 125 111,96 50 93,5   Luxemburg
489 Attert 5 4.727 4.673 3.105 4.118 5.624 100 99 66 87 119 70,94 79 133,3   Luxemburg
490 Incourt 5 5.177 4.428 3.539 4.114 5.614 100 86 68 79 108 38,79 145 114,1   Waals-Brabant
491 Thimister-Clermont 2 4.576 3.977 3.663 5.075 5.608 100 87 80 111 123 28,73 195 110,5   Luik
492 Bütgenbach 2 3.977 5.550 5.607 100 140 141 97,31 58 93,6   Luik
493 Amel 3 4.082 5.069 5.569 100 124 136 125,15 44 95,2   Luik
494 Héron 4 4.529 5.479 4.473 4.195 5.560 100 121 99 93 123 38,32 145 108,1   Luik
495 Marchin 2 2.912 6.392 5.019 4.935 5.501 100 220 172 169 189 30,00 183 102,2   Luik
496 Büllingen 3 4.539 5.287 5.475 100 116 121 150,49 36 94,8   Luik
497 Paliseul 8 2.977 4.651 5.026 5.006 5.469 100 156 169 168 184 112,96 48 89,9   Luxemburg
498 Ruiselede 1 6.773 6.528 5.567 5.048 5.444 100 96 82 75 80 30,20 180 103,9   West-Vlaanderen
499 Bouillon 11 6.880 6.744 6.325 5.437 5.433 100 98 92 79 79 149,09 36 88,7   Luxemburg
500 Gouvy 5 4.718 5.975 5.936 4.581 5.406 100 127 126 97 115 165,11 33 86,5   Luxemburg
501 Glabbeek 4 2.906 3.835 4.720 5.071 5.344 100 132 162 175 184 26,78 200 116,5   Vlaams-Brabant
502 Comblain-au-Pont 2 1.631 4.469 5.117 5.189 5.321 100 274 314 318 326 22,68 235 90,1   Luik
503 Libin 7 3.998 4.183 4.113 4.341 5.307 100 105 103 109 133 139,72 38 96,6   Luxemburg
504 Havelange 9 4.724 6.064 5.119 4.622 5.306 100 128 108 98 112 104,73 51 94,2   Namen
505 Chiny 6 5.989 5.711 4.676 4.885 5.292 100 95 78 82 88 113,69 47 93,8   Luxemburg
506 Rumes 3 4.928 6.278 5.521 5.064 5.286 100 127 112 103 107 23,72 223 92,8   Henegouwen
507 Momignies 7 5.997 6.365 5.650 5.128 5.284 100 106 94 86 88 85,58 62 75,7   Henegouwen
508 Houffalize 7 5.778 6.468 5.142 4.501 5.233 100 112 89 78 91 166,58 31 94,3   Luxemburg
509 Honnelles 10 6.477 7.270 6.169 5.052 5.178 100 112 95 78 80 43,65 119 100,3   Henegouwen
510 Ohey 6 3.989 4.575 3.557 4.063 5.144 100 115 89 102 129 56,62 91 100,2   Namen
511 Ferrières 5 2.995 3.220 2.943 4.208 5.077 100 108 98 141 170 56,90 89 104,4   Luik
512 Houyet 10 4.728 6.355 4.993 4.433 5.077 100 134 106 94 107 122,31 41 89,7   Namen
513 Alveringem 9 10.270 9.676 7.728 4.805 5.025 100 94 75 49 49 80,01 63 91,6   West-Vlaanderen
514 Cerfontaine 6 4.502 4.731 4.315 4.334 5.014 100 105 96 96 111 83,45 60 92,2   Namen
515 Sivry-Rance 5 5.870 5.737 4.540 4.506 4.850 100 98 77 77 83 72,97 66 88,4   Henegouwen
516 Clavier 6 3.633 4.513 4.222 4.120 4.848 100 124 116 113 133 79,12 61 100,0   Luik
517 Linkebeek 1 1.206 1.795 3.050 4.751 4.709 100 149 253 394 390 4,15 1.135 125,9   Vlaams-Brabant
518 Gedinne 12 4.727 5.517 4.596 4.344 4.672 100 117 97 92 99 151,56 31 87,7   Namen
519 Lens 5 6.428 5.120 4.107 3.729 4.651 100 80 64 59 72 49,42 94 97,4   Henegouwen
520 Musson 2 2.513 2.675 2.677 3.893 4.650 100 106 107 155 185 34,81 134 99,3   Luxemburg
521 Pepingen 6 4.688 4.567 3.912 4.247 4.507 100 97 83 91 96 36,05 125 126,0   Vlaams-Brabant
522 Baelen 2 2.971 2.940 2.796 3.852 4.461 100 99 94 130 150 85,73 52 102,5   Luik
523 Tintigny 4 3.629 3.697 3.141 3.436 4.371 100 102 87 95 120 81,79 53 101,0   Luxemburg
524 Voeren 6 4.134 4.189 4.416 4.315 4.287 100 101 107 104 104 50,63 85 99,9   Limburg
525 Verlaine 3 2.101 2.694 2.188 3.429 4.265 100 128 104 163 203 24,21 176 114,7   Luik
526 Aubel 1 3.202 2.921 3.067 3.851 4.237 100 91 96 120 132 18,83 225 104,8   Luik
527 Anthisnes 4 2.967 3.517 3.068 3.881 4.234 100 119 103 131 143 37,08 114 108,1   Luik
528 Modave 4 2.461 4.090 3.238 3.588 4.231 100 166 132 146 172 40,37 105 110,1   Luik
529 Merbes-le-Château 4 3.166 3.696 3.922 4.032 4.224 100 117 124 127 133 30,24 140 87,1   Henegouwen
530 La Roche-en-Ardenne 6 5.070 5.864 4.602 4.107 4.210 100 116 91 81 83 147,52 29 91,0   Luxemburg
531 Olne 1 3.025 3.178 2.348 3.731 4.068 100 105 78 123 134 15,99 254 115,9   Luik
532 Froidchapelle 5 3.326 3.574 3.038 3.315 4.049 100 107 91 100 122 86,03 47 85,0   Henegouwen
533 Faimes 6 2.628 3.356 2.742 3.155 4.026 100 128 104 120 153 28,48 141 115,8   Luik
534 Oerle 5 2.253 3.100 2.929 3.317 4.001 100 138 130 147 178 19,64 204 104,1   Luik
535 Burg-Reuland 2 4.278 3.787 3.940 100 89 92 108,96 36 94,9   Luik
536 Mont-de-l'Enclus 4 4.405 3.409 3.525 3.172 3.806 100 77 80 72 86 26,93 141 100,1   Henegouwen
537 Hamoir 3 1.668 2.364 2.757 3.510 3.789 100 142 165 210 227 27,80 136 96,2   Luik
538 Brugelette 5 4.970 4.530 3.591 3.344 3.776 100 91 72 67 76 28,40 133 92,9   Henegouwen
539 Bertogne 3 2.862 3.526 3.177 2.724 3.743 100 123 111 95 131 91,67 41 93,2   Luxemburg
540 Saint-Léger 3 2.572 3.399 2.279 3.192 3.735 100 132 89 124 145 35,86 104 112,4   Luxemburg
541 Hélécine 3 2.113 3.433 3.132 2.848 3.687 100 162 148 135 174 16,62 222 101,9   Waals-Brabant
542 Manhay 6 3.604 3.514 2.895 2.885 3.650 100 98 80 80 101 119,81 30 96,7   Luxemburg
543 Vleteren 3 4.242 4.972 4.546 3.593 3.646 100 117 107 85 86 38,15 96 89,2   West-Vlaanderen
544 Lierneux 3 3.633 4.738 4.362 3.317 3.579 100 130 120 91 99 92,08 39 96,5   Luik
545 Geer 7 2.426 2.956 2.686 2.570 3.521 100 122 111 106 145 23,62 149 111,3   Luik
546 Crisnée 5 1.958 2.362 2.300 2.584 3.517 100 121 117 132 180 16,83 209 112,0   Luik
547 Vloesberg 1 5.140 4.009 3.465 3.194 3.453 100 78 67 62 67 23,00 150 103,6   Henegouwen
548 Bièvre 10 2.775 3.701 3.601 3.140 3.447 100 133 130 114 124 109,59 31 84,8   Namen
549 Érezée 4 2.983 3.176 2.844 2.745 3.337 100 106 95 92 112 78,44 43 95,7   Luxemburg
550 Fexhe-le-Haut-Clocher 5 1.413 2.200 2.524 2.930 3.327 100 156 179 207 235 19,25 173 107,8   Luik
551 Lijsem 3 2.118 2.908 2.826 2.806 3.309 100 137 133 132 156 14,75 224 108,5   Luik
552 Burdinne 6 3.202 3.536 2.684 2.709 3.306 100 110 84 85 103 32,57 102 113,2   Luik
553 Berloz 3 1.552 2.341 2.641 2.620 3.280 100 151 170 169 211 14,49 226 107,6   Luik
554 Onhaye 7 3.475 3.353 2.631 3.011 3.267 100 96 76 87 94 65,53 50 93,7   Namen
555 Lo-Reninge 4 5.927 5.798 4.424 3.217 3.217 100 98 75 54 54 62,94 51 91,7   West-Vlaanderen
556 Stoumont 5 3.886 3.820 3.040 2.873 3.189 100 98 78 74 82 108,45 29 106,2   Luik
557 Wellin 5 2.049 2.541 2.386 2.837 3.135 100 124 116 138 153 67,52 46 91,9   Luxemburg
558 Donceel 4 1.841 2.510 2.096 2.653 3.120 100 136 114 144 169 23,31 134 115,1   Luik
559 Wasseiges 4 2.980 3.187 2.197 2.241 3.060 100 107 74 75 103 24,45 125 103,7   Luik
560 Doische 10 2.987 3.495 3.178 2.840 3.010 100 117 106 95 101 84,02 36 86,7   Namen
561 Baarle-Hertog 1 1.007 1.028 1.742 2.120 2.997 100 102 173 211 298 7,48 401 87,6   Antwerpen
562 Tenneville 3 2.382 2.567 2.314 2.449 2.884 100 108 97 103 121 91,81 31 99,0   Luxemburg
563 Meix-devant-Virton 5 3.644 3.337 2.609 2.691 2.823 100 92 72 74 77 54,20 52 93,4   Luxemburg
564 Ouffet 3 1.731 2.595 2.215 2.474 2.806 100 150 128 143 162 40,22 70 100,0   Luik
565 Tinlot 5 1.739 2.251 1.940 2.184 2.719 100 129 112 126 156 37,12 73 108,0   Luik
566 Zuienkerke 4 2.399 2.800 2.634 2.790 2.709 100 117 110 116 113 48,86 55 118,0   West-Vlaanderen
567 Rendeux 4 3.336 3.530 2.522 2.217 2.693 100 106 76 66 81 68,83 39 91,2   Luxemburg
568 Sainte-Ode 3 2.112 2.444 2.426 2.181 2.655 100 116 115 103 126 97,87 27 87,5   Luxemburg
569 Trois-Ponts 3 2.004 2.410 2.260 2.346 2.560 100 120 113 117 128 68,90 37 92,8   Luik
570 Tellin 4 1.617 2.376 2.173 2.229 2.528 100 147 134 138 156 56,64 45 95,2   Luxemburg
571 Vresse-sur-Semois 12 4.669 4.399 3.543 2.810 2.515 100 94 76 60 54 101,04 25 86,2   Namen
572 Fauvillers 3 2.582 2.621 2.005 1.838 2.368 100 102 78 71 92 74,11 32 100,0   Luxemburg
573 Bever 1 3.425 2.664 1.918 1.980 2.265 100 78 56 58 66 19,78 115 110,3   Vlaams-Brabant
574 Rouvroy 4 1.912 1.998 1.711 1.877 2.138 100 104 89 98 112 27,68 77 91,8   Luxemburg
575 Spiere-Helkijn 2 2.187 2.514 1.897 1.858 2.056 100 115 87 85 94 10,78 191 96,6   West-Vlaanderen
576 Horebeke 2 2.812 2.449 2.277 1.968 2.023 100 87 81 70 72 11,20 181 122,7   Oost-Vlaanderen
577 Martelange 1 1.116 1.638 1.604 1.428 1.931 100 147 144 128 173 29,67 65 94,2   Luxemburg
578 Herbeumont 3 2.433 2.499 1.924 1.434 1.677 100 103 79 59 69 58,81 29 92,3   Luxemburg
579 Daverdisse 3 1.521 1.992 1.710 1.360 1.408 100 131 112 89 93 56,40 25 88,7   Luxemburg
580 Mesen 1 1.423 1.434 1.088 964 1.062 100 101 76 68 75 3,58 297 78,8   West-Vlaanderen
581 Herstappe 1 135 148 134 85 79 100 110 99 61 59 1,35 58 116,0   Limburg