Archief: t/m 19-3-2008, t/m 17-1-2011, t/m 15-1-2017

Openbaring in de Indische filosofieBewerken

Hoi,

Je verwijderde uit Indische filosofie de regel: "De Indische filosofie onderscheidt zich met name van de westerse filosofie doordat zij is gebaseerd op het idee van de openbaring van iets goddelijks en/of heiligs" onder commentaar: "onzin, zelfs enkele atheïstische religies".

Een "atheïstische religie" - is dat geen contradictio in terminis?

Hoewel ik het met je eens ben dat de verwoording onzin was, begrijp ik wat er bedoeld werd. Indische filosofie is gebaseerd op het concept van "darshana" (vrij vertaald zoiets als "inzicht in de waarheid"): het idee dat kennis/inzicht niet alleen verkregen kan worden door rationele argumentatie, maar ook door training van de cognitieve functies (die training kan bv. meditatie of ascese inhouden). Hieruit volgt dat personen die zich langdurig aan dergelijke training onderwerpen een verhoogde perceptie van kennis of waarheden zouden hebben. Een extreem geval zijn "rishi's" (zieners), die vaak in een ver verleden bepaalde waarheden geponeerd hebben, waarvoor rationeel bewijs ontbreekt. Stromingen/tradities in de Indische filosofie nemen vaak van enkele half-legendarische rishi's aan dat hun opmerkingen onomstotelijk vaststaande waarheid/uitgangspunten bevatten.

De (moderne) westerse filosofie heeft sinds Kant een duidelijke scheiding tussen filosofie (kennis door rationele argumentatie) en religie (geloof). De oosterse filosofie doet dat niet. Er bestaat in de Indische traditie zelfs geen duidelijke scheiding tussen religie en filosofie.

Darshana is overigens zeker niet gelijk aan "openbaring" zoals dat in de abrahamistische ("westerse") religies voorkomt. Er komt niet noodzakelijkerwijs een godheid aan te pas. Het is ook niet een uniek moment, dat exclusief is voorbehouden aan een profeet of andere persoon die de openbaring krijgt. Iedereen die zich aan de training onderwerpt kan zich volgens de Indische filosofie (meer) kennis eigen maken.

Ik denk dat een goede uitleg van dit basisprincipe achter Indische filosofie noodzakelijk is voor een goede encyclopedische behandeling van het onderwerp.

Vr. groet, Woudloper overleg 20 jan 2017 15:27 (CET)

Dag Woudloper. Een atheïstische religie is wel degelijk mogelijk, zie het boeddhisme bijvoorbeeld.
Wat je andere opmerkingen betreft; dit was niet het einde van mijn bewerkingen daar, ik zal er verder aan werken. En zonder twijfel kun jij daarop weer aanvullen en verbeteren. Groet, BoH (overleg) 20 jan 2017 18:31 (CET)
De overgrote meerderheid van boeddhisten is geen atheïst. De meesten geloven naast goden ook nog in allerlei geesten en dergelijke. Er is een kleine groep van boeddhisten die zichzelf als atheïst beschouwt, maar het boeddhisme als religie atheïstisch noemen is bij mijn weten niet gebruikelijk.
Ik volg je wijzigingen altijd met interesse, maar heb te weinig tijd me er zelf op te storten. Woudloper overleg 21 jan 2017 05:02 (CET)
Tegenwoordig heeft het boeddhisme inderdaad een godsdienstig karakter gekregen, maar van origine zeker niet. En ook samkhya heeft een atheïstisch karakter. Maar om kort te gaan, godsdienst ≠ religie. BoH (overleg) 21 jan 2017 07:22 (CET)
Excuus dat ik hier zo binnenval, maar ik vond het wel een interessante discussie. De term 'atheïstische religie' ben ik wel vaker tegengekomen, o.a. in Hans Joachim Störigs Geschiedenis Van De Filosofie. Hij schrijft daarin o.a. over het Boeddhisme "Inderdaad is het boeddhisme een atheïstische religie – althans in zijn oorspronkelijke vorm." Daarnaast schrijft hij onder meer dat onder het theïsme in Europe religie vaak gelijkgesteld wordt met het geloof in een persoonlijke God. Terwijl er ook religie's zijn die niet in een persoonlijke Godheid geloven (hij noemt Boeddhisme en Jaïnisme). Hij concludeert: "zij laten zien dat er religies kunnen zijn en in grote delen van de wereld inderdaad bestaan, die geloven in een zedelijke wereldorde, in het ideaal van zedelijke volmaaktheid, in wedergeboorte en verlossing, en dus echte religies zijn, maar die de godsgedachte verwerpen en in zoverre met recht atheïstisch genoemd mogen worden." Störig merkt ook op dat het Boeddhisme zich er niet tegen verzet dat een volgeling ook een andere (theïstische) religie volgt. Dat de term niet heel ongebruikelijk is blijkt ook uit Googlebooks: "atheïstische religie" en/of "atheistic religion" komt meerdere malen voor (vaak i.c.m. Boeddhisme). Tot slot, in andere (Oosterse) religies ziet men dat (ook) sprake is van een heel diffuus godsbegrip. Bij veel Chinese religies bijvoorbeeld wijkt dit begrip zo erg af van Westerse noties van religie, dat de de vroege Westerlingen dachten dat de men daar geen échte religies had, maar slechts een bonte verzameling aan bijgeloof. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 21 jan 2017 13:58 (CET)
Zonder de waarde te ontkennen: dit zijn toch externe observaties. In de oorspronkelijke boeddhistische en jainistische teksten wordt het puranische godsbeeld (een onpersoonlijke god, dat zeker) duidelijk ontkend noch bevestigd. Dat was in ieder geval geen duidelijk punt van belang voor de heterodoxen. Het afwezigzijn van een duidelijk godsbeeld wil echter niet zeggen dat men niet in god geloofde. Het laatste is volgens mij een radicale stap. Voor mijn gevoel zouden de historische bronnen het veel explicieter behandelen als het inderdaad zo was. Woudloper overleg 21 jan 2017 17:23 (CET)
Het lijkt mij dat juist de uitgangspositie van noch ontkennen noch bevestigen de basis van het atheïsme vormt. Toegegeven: in het huidige Westerse tijdsbestek wordt atheïsme veelal geassocieerd met het openlijk bekritiseren van religie en/of het zijn van en ongelovige, maar dit lijkt mij voornamelijk het projecteren van actuele Westerse gevoeligheden op het begrip atheïst. Ik zie dan ook niet in waarom het een 'radicale stap' is om te concluderen dat iemand die geen aandacht geeft aan een overkoepelend godsbegrip niet in zo een god gelooft. Dat lijkt mij voornamelijk een kwestie van perspectief: iemand die zich alleen een religie met god kan voorstellen zal het radicaal vinden, iemand die zich prima een religie zonder god voor kan stellen zal het slechts een natuurlijk uitgangspositie vinden waar hij weinig woorden aan vuil hoeft te maken.
Maar goed wat daar ook van zij, ik concludeer slechts dat het begrip 'atheïstische religie' gebruikt wordt in de literatuur en dat er schrijvers zijn die een niet-theïstische benadering van religie aanhangen. Of de (on)juistheid van de verwijdering van de zinsnede "de Indische filosofie onderscheidt zich met name van de westerse filosofie doordat zij is gebaseerd op het idee van de openbaring van iets goddelijks en/of heiligs" kan ik weinig zinnigs zeggen, behalve dat juist zo een stellige bewering vraagt om een deugdelijke onderbouwing in bronnen. Overigens ben ik het met u eens dat het uitleggen van enige "basisprincipes achter Indische filosofie noodzakelijk is voor een goede encyclopedische behandeling van het onderwerp". Störing behandeld de Indische filosofie voornamelijk vanuit het gezichtspunt van Âtman en Brahman, die ik ook volledig mis in het lemma. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 21 jan 2017 18:23 (CET)
Mijn benadering volgde ook uit Störing, iets wat het artikel al claimde overigens. Maar ik ben dat nu naast literatuur aan het leggen over het hindoeïsme, dus het zal even duren voordat er een uitgewerkt geheel is. BoH (overleg) 21 jan 2017 19:08 (CET)
Woudloper, je stelt in de bewerkingssamenvatting dat Brahmana's of Aryanka's zijn toevoegingen die geen onderdeel van de Veda's zelf zijn. Zowel Störing als George M. Williams (2003): Handbook of Hindu Mythology stellen dat deze daar wel onderdeel van zijn. Uit de laatste, p. 6-7:
The Aryan culture appeared full-blown on Indian soil in the Rigveda, a collection (samhitâ) of more than a thousand hymns (rik-s), which later became the first of three (triya) and then four Vedas. The three Vedas were the Rigveda, Sâmaveda, and Yajurveda. These, plus the Atharvaveda (a collection full of shamanic magic), became the Samhitâs and the first limb of a later conception of the fourfold Veda that then included the Samhitâs (collections that included the Rigveda), Brâhmanas (commentaries), Âranyakas (forest texts), and Upanishads (a treasury of mystical and devotional texts). But the fourfold Vedas evolved slowly in several stages.
Ik heb de onderbouwing op de Engels WP niet gecontroleerd, maar daar wordt gesteld:
There are four Vedas: the Rigveda, the Yajurveda, the Samaveda and the Atharvaveda. Each Veda has been subclassified into four major text types – the Samhitas (mantras and benedictions), the Aranyakas (text on rituals, ceremonies, sacrifices and symbolic-sacrifices), the Brahmanas (commentaries on rituals, ceremonies and sacrifices), and the Upanishads (texts discussing meditation, philosophy and spiritual knowledge).
BoH (overleg) 21 jan 2017 21:28 (CET)
Het zijn in feite een soort aanhangsels, appendices. Ik zal de bronnen die ik voor het artikel Vedische tijd gebruikte nalezen want dit is zoals ik me de formulering herinner.
Even een ander punt: je schreef: "[Brahmanen] verkregen steeds meer de belangrijkste positie in de maatschappij, ten koste van de kshattriya's, de krijgers en heersers, overigens zonder wereldlijke macht naar zich toe te trekken." - dit lijkt me onjuist. De priesterklasse bevestigde juist de vooraanstaande positie van de kshattriya's. De priesters hadden de krijgers nodig en andersom. Deze wederzijdse erkenning van elkaars status maakte de sociale rangorde in de Vedische samenleving in toenemende mate rigide. Woudloper overleg 23 jan 2017 02:25 (CET)
Ook hier spreken al mijn bronnen van de meest prominente positie voor de brahmanen. Dat zij elkaar bevestigen, sluit dat niet uit, zoals ook de Europese adel en de priesters elkaar veelal ondersteunden.
Wat betreft de Veda's, die zijn niet in een keer geschreven, het is een eeuwenlange ontwikkeling geweest. Desondanks wordt het gezien als onveranderlijke eeuwig door openbaring overgeleverd. Dat dit elkaar uitsluit is natuurlijk slechts een beleving van de westerse geest waar causaliteit en tijdsbesef heel anders zijn. BoH (overleg) 23 jan 2017 07:44 (CET)
Mogelijks speelt hier het verschil tussen de traditionele verdeling en de historische gang van zaken, zoals te lezen in Gavin Flood The Blackwell Companion to Hinduism, p. 69:
According to Indian tradition, the Vedas are divided into four parts (Ṛg-, Sāma-, Yajur-, and Atharva-Veda). This division corresponds to that of the material as used in the post-Ṛgvedic ritual (see below); each Veda again is subdivided into four levels: the Sṃhitā “(Mantra) collections,” Brāhmaṇa “(theological/ ritual) commentary,” Āraṇ yaka “wilderness texts,” and Upaniṣad “(secret philosophical) texts (of correlations and equivalences learned) sitting at the feet (of the teacher).” One has to add the ritual Sūtra, which are regarded as belonging to the Smṛti but are late Vedic in content and language.
These traditional divisions into four kinds of texts, however, actually represent five historical layers (see the Appendix at the end of this chapter, also for abbreviations of texts), as indicated by the development of the Vedic language used: that of Ṛgvedic, of the Mantras, of Yajurveda expository prose, of the Brāhmaṇ as (incl. Āraṇ yakas, Upaniṣads) and of the Sūtras. These five layers only partially overlap with the traditional divisions.
BoH (overleg) 23 jan 2017 10:27 (CET)
Je moet me echt even tijd geven de bronnen na te zoeken, maar deze bron geeft dezelfde uitleg die ik ook vond (in het artikel verwees ik naar Kaey, maar ik gebruikte een stuk of 5 bronnen en ben niet zeker of ik me alleen op die bron baseerde). Inderdaad worden de latere teksten (zeg maar de "appendices") voor liturgisch gebruik bij de Veda's gerekend. Daarentegen is dit in de historische benadering ongebruikelijk. Een van mijn bronnen maakte daarom onderscheid tussen "Vedic literature" en "Vedas": het eerste omvat ook de puranische teksten, het tweede alleen de Veda's zelf. Op de boekenplank bevatten de Veda's wel alle teksten. Dat neemt dan al snel een halve meter in beslag.
De redactionele keuze die ik maakte was voor de enge benadering te kiezen, d.w.z. dat wat niet altijd tot de Veda's gerekend wordt, niet tot de Veda's rekenen. Ik heb daarvoor de term "Vedische literatuur" overgenomen. Als men in historische zin over bv. de Rig Veda spreekt omvat dit in ieder geval niet de later geschreven Upanisheden of Brahmana's die voor pujari's als aanvullingen op de tekst gelden. Woudloper overleg 31 jan 2017 01:07 (CET)
Voor zover ik kan zien, beschouwen de hindoes delen van de Upanishads wel als onderdeel van de Veda's. Niet alle, aangezien ze nog tot in moderne tijd geschreven zijn. Zoals ik het begrijp, worden de Veda's als eeuwig en onveranderlijk gezien, zelfs al zijn er latere toevoegingen. Zie hier. Maar ik wacht je onderzoek wel af, wellicht schept een citaat daaruit verduidelijking. BoH (overleg) 31 jan 2017 07:51 (CET)
Nog even geduld gevraagd, ik ben mijn belofte niet vergeten maar heb weinig tijd. Met deze bewerking zie je dat je je eerdere standpunt los moet laten:
Hier maak je (de bronnen volgend neem ik aan) het onderscheid tussen de "taal van de Veda's" enerzijds (d.w.z. "Vedisch Sanskriet") en de taal van latere toevoegingen (Upanishaden, Purana's, Aranyaka's, enz.) anderszijds. Dit probleem kwam ik ook tegen toen ik de bronnen doorspitte een paar jaar geleden. Het was de reden waarom ik de term "Veda's" alleen in enge zin besloot te gebruiken.
In de tijd waarin de Purana's ontstonden werd i.i.g. geen Vedisch Sanskriet meer gesproken. Door de ontwikkeling van de Pakrits was het Sanskriet dermate ver van de spreektalen komen te staan dat het voor de "gewone man" (lagere kasten) onbegrijpelijk begon te worden. Het wonderlijke is dat men ook in die tijd vermoedelijk nog niets opschreef, en dat de taal dus een millenium lang uitsluitend door mondelinge overlevering binnen de kleine priesterkaste is bewaard gebleven, totdat het door o.a. Panini's werk op schrift werd gesteld.
N.B.: over de mate waarin Sanskriet ook in Zuidoost-Azië gebruikt werd, heb ik weinig kunnen vinden. Het verwarrende is dat men er vaak "Sanskriet" zegt wanneer men "Pali" bedoeld (Pali is een Prakrit). Er is voor dat deel van de wereld sowieso vrij weinig aan harde feiten over deze periode (6e-11e eeuw?) te vinden, veel minder dan voor Zuid-Azië. Woudloper overleg 13 apr 2017 15:22 (CEST)

Nou, niet helemaal. De Purana's staan los van de Veda's, maar hoe meer ik erover lees, hoe meer ik bevestigd krijg dat de Veda's niet slechts de samhita's zijn, de beperking waar jij op lijkt te doelen, misschien aangevuld met de brahmana's. Wel degelijk worden de aranyaka's en upanishads beschouwd als Veda's. De laatste hebben daarbij de moeilijkste geschiedenis en zijn lange tijd niet als zodanig beschouwd. Niet zo gek natuurlijk met een zo radicaal afwijkend normenstelsel. Het absorptievermogen van de brahmanen is echter bewonderenswaardig, wat goed te lezen is in The Āśrama System. The History and Hermeneutics of a Religious Institution van Olivelle.
Dat gedurende de lange ontwikkeling de taal evolueert, kan natuurlijk geen argument zijn om de latere werken uit te sluiten. De gemiddelde christen zal je raar aankijken als je beweert dat het Nieuwe Testament geen deel uitmaakt van de Bijbel omdat het in het Grieks is geschreven en niet in het Hebreeuws of Aramees zoals het Oude Testament.
Wat het allemaal zo gecompliceerd maakt, is de lange tijdsduur over een groot gebied, waardoor er vele verschillende vedische scholen (charana's) met elk een eigen recensie (shakha) zijn, ik geloof in totaal meer dan duizend. Daar kan de gemiddelde kerksplitser uit Staphorst wat van leren.
Ik ben nu bezig in A History of Ancient and Early Medieval India. From the Stone Age to the 12th Century en daarin wordt onder meer het Sanskriet goed besproken, al is het beknopt. BoH (overleg) 13 apr 2017 15:51 (CEST)

"Veda" heeft min of meer de betekenis van "heilig boek" - in heel wijde betekenis kan een hindoe daar heel veel mee bedoelen, zelfs het Nieuwe Testament kan daar onder vallen (wellicht is dat de oorsprong van de theorieën dat Jezus in India (Kashmir) zou zijn geweest - hindoeïsme heeft een verbazend vermogen andere religies te incorporeren en absorberen). In nauwe zin gaat het om de bekende 4 volumes, waaraan - dat klopt - later ook andere teksten dan de vier samhita's zijn toegevoegd. Ik sluit niet uit dat ik te strikte redactie bedreef, maar het is wel lastig werken als je de ene keer een nauwe, de andere keer een wijde definitie van dezelfde term hanteert. Ter verdediging hierbij alvast een citaat:
In a pragmatic sense, Veda refers to any abiding knowledge. Along these lines, many Indian sages and Vedic scholars refer to all sacred texts as "Vedic", regardless of cultural origin or sectarian affiliation. But these are among the broadest definitions of the term. In a more narrow sense - the one with which most scholars are familiar - Veda refers to the four samhitas (holy books) of ancient India. - Rosen: Essential Hinduism
Ik ken Olivelle niet. Overigens ben ik vooral vanuit historisch en kunsthistorisch gezichtspunt geïnteresseerd in India, de precieze theologische en filosofische details wil ik liever wat afstand toe houden omdat het dan helemaal zo'n enorm onderwerp wordt. Aan de andere kant heb ik ook wel eens wat over hindoeïsme geschreven wanneer ik merkte dat heel erg essentiële informatie nog miste. Hetzelfde geldt voor (stromingen binnen) de islam.
Upender Singh ken ik daarentegen vrij goed, dat boek heb ik zelf ook gebruikt als bron voor artikelen over de Indiase oudheid en klassieke periode. Ik kan ook Romilla Thapar aanraden. Ik vind beide schrijfsters erg prettig lezen, veel overzicht bieden, en bovendien betrouwbaar overkomen (dat laatste is helaas nog wel eens een probleem bij de bronnen over Indiase geschiedenis). Woudloper overleg 13 apr 2017 17:08 (CEST)

Wat dat laatste betreft zie je inderdaad dat bij India de complexe vier-dimensionale wereld wel erg vaak wordt teruggebracht tot een een-dimensionale benadering alsof duizenden jaren over zo'n enorm gebied als iets statisch behandeld kan worden. Maar dat zie je op veel meer gebieden.
Wat betreft de Veda's, er zijn meer teksten die zich er op beroepen. Veel teksten noemen zichzelf de vijfde Veda, waaronder de Mahabharata, verschillende Purana's en de Tiruvaymoli. Daarbij speelt echter ook een politiek. Om een tekst gezaghebbend te laten zijn, helpt het als deze hoger in de pikorde staat als bron van dharma. Hoe dat rijtje eruit ziet, verschilt per auteur, maar Gautama noemt in de Gautama-Dharmasoetra de volgorde van eerst de Veda's, dan de traditie (smrti) en als laatste de praktijk (acara) van hen die de Veda's kennen. Grappig daarbij is natuurlijk dat Gautama niet de werkelijke auteur was, maar een legendarische rishi, wat ook weer een poging was om de tekst gezag te geven. Zoiets roepen is een, of het geaccepteerd wordt is een tweede. Bij de vijfde Veda is daar nauwelijks sprake van, maar na een proces van eeuwen is dit voor de Upanishads grotendeels wel het geval.
Hoe dan ook, alleen de samhita's als Veda's beschouwen was houdbaar in 700 v.Chr., maar daarna denk ik dat je de geschiedenis geweld aan gaat doen. Belangrijk hierbij is echter dat duidelijk moet worden dat er hier sprake is van een organisch proces met vele spelers en door de tijd heen verschuivende belangen. Waar vroege brahmana's nog weerstand boden tegen die stadse nieuwigheid van de Upanishads, zullen latere brahmana's hebben gedacht If you can't beat them, join them of यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं, तो उनसे जुड़ें. En dat is sterk beschreven in Olivelle, al is hij wat langdradig. BoH (overleg) 13 apr 2017 19:20 (CEST)

Eindelijk heb ik de literatuur over hindoeïsme zelf nageslagen, en ik geloof dat ik je een excuus schuldig ben. Een aantal overzichtsbronnen beschrijven inderdaad precies wat je schreef: de term "Veda" is overkoepelend; elke Veda is verdeeld in vier niveaus; het eerste niveau (de mantra's) wordt samvita genoemd. Een citaat:
According to Indian tradition, the Vedas are divided into four parts (Rig-, Sama-, Yajur-, and Atharva-Veda). This division corresponds to that of the material as used in the post-Rigvedic ritual [...]; each Veda again is subdivided into four levels: the Samhita "(Mantra) collections," Brahmana "(theological ritual) commentary," Aranyaka "wilderness texts," and Upanisad "(secret philosophical) texts [...]." One has to add the ritual Sutra, which are regarded as belonging to the Smrti but are late Vedic in content and language. (Flood: The Blackwell companion to Hinduism) [diakrieten heb ik niet overgenomen in dit citaat]
Opmerkelijk is wel dat Flood daarna, als hij de ouderdom van de Rig-Veda beschrijft, blijkbaar alleen de hymnen of mantra's in gedachten lijkt te hebben en met geen woord rept over de Brahmana- of Aranyaka-delen. Een doorslaggevende tekst lijkt me telkens te ontglippen.
Ik vond i.i.g. vergelijkbare definities in een paar andere overzichtswerken. (Kloistermaier's Concise Encyclopedia of Hinduism zegt bv.: "samhita: the mantra portion of the Vedas" - daarmee implicerend dat er meer "portions" zijn. Dit lijkt allemaal in tegenspraak met zowel de geschiedenisboeken die ik eerder heb gebruikt als met Rosen (zie citaat hierboven). Wellicht is het woordje "tradition" van belang hierin - d.w.z. de traditionele indeling wordt niet door alle historici aangehouden? Toch zou het merkwaardig zijn als historici als Kulke & Rothermund, Kaey en Stein allen tegen de religiewetenschappelijke/antropologische naslagwerken ingaan. Ik ga de passages uit deze bronnen nog eens nauwkeurig doorlezen om dit te controleren. Woudloper overleg 18 apr 2017 16:43 (CEST)
Ik ben er pas enkele maanden ingedoken, maar ik merk wel dat bij algemene geschiedenissen een diep inzicht niet altijd aanwezig is. Niet op alle vlakken uiteraard, het zijn tenslotte historici die vele malen meer weten dan ik, maar specialistische onderwerpen die wellicht net niet de grootste interesse hebben van de btreffende historicus worden slechts kort beschreven, waarbij nuances nogal eens gemist kunnen worden. Zo wordt asrama meestal afgedaan in een enkele zin als de vier levensfases van de hindoes, terwijl daarachter een hele dynamiek verscholen zit. Logisch natuurlijk, want wie durft nu te verwachten dat miljarden mensen gedurende enkele millennia over zo'n groot gebied één enkele reeks van levensfases altijd op dezelfde manier doorlopen.
Ik vermoed dat ook de Veda's zo voor een aantal historici een verplicht nummertje zijn. Je kunt ze in een overzichtswerk niet niet noemen, maar niet iedereen zal dezelfde passie hebben gehad als Frits Staal. BoH (overleg) 18 apr 2017 19:04 (CEST)

Tekstdeel boeddhistische logica en NagurjanaBewerken

Beste BoH,

Het tekstdeel over boeddhistische logica en Nagurjuna is voor lezers wellicht niet helemaal begrijpelijk. Ik had eerst het voornemen om de tekst daarvan te wijzigen. Ik heb daar vanaf gezien, omdat je zelf nog druk bezig ben met het artikel. Ik heb er voor gekozen het zeer matige tekstdeel Filosofie in het artikel over Nagarjuna vrijwel geheel te herschrijven en wat uit te breiden. Als je dat inderdaad ook wat begrijpelijker vindt ,kan je ook kiezen welke elementen je wel of niet in dit artikel gebruikt. Vriendelijke groet, Renevs (overleg) 30 jan 2017 21:46 (CET)

Dag Rene. Ik zal mij er nog eens over buigen. Zowel mijn als jouw tekst vind ik ingewikkeld, maar dat geldt denk ik voor de gehele materie. BoH (overleg) 31 jan 2017 09:18 (CET)

Periodisering MiddeleeuwenBewerken

Dag BoH, Graag had ik willen wijzen op de eerste twee lijnen van artikel Late oudheid. (Peluba (overleg) 11 feb 2017 08:53 (CET))

Bedankt voor het wijzen. BoH (overleg) 11 feb 2017 09:15 (CET)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyBewerken

terugdraaiactie zonder toelichtingBewerken

Dag BoH,
Ik zag dat je mijn bewerking op het artikel Canon van Morgan terugdraaide, maar dat deed je zonder enige toelichting. Dan moet ik maar gissen wat de reden was dat jij dat terugdraaide, en eigenlijk kan ik die niet goed bedenken. Het lijkt me correct om de naam van Conwy Lloyd Morgan de eerste keer voluit te schrijven (aangezien er nog meer Morgans bestaan hebben), en voor voetnoten hebben we een nette sjabloon 'Appendix' die de voetnootjes netjes in een apart kader plaatst.
Dat heeft tot gevolg dat je actie als vandalisme kan worden beschouwd. Graag verneem ik daarom alsnog waarom je mijn bewerking terugdraaide. (En graag in de toekomst dergelijke acties documenteren; dat is wel zo netjes.)  Erik Wannee (overleg) 4 mrt 2017 18:09 (CET)

Ik zie dat je op je hoge paard zit, maar voordat we verder gaan: ik gaf net zoveel toelichting als jij dat deed bij je bewerking. Ik begrijp uit je argumentatie dat ik die dus terecht als vandalisme terug heb gedraaid. BoH (overleg) 4 mrt 2017 18:17 (CET)
Het gebruik van de {{Appendix}} is niet verplicht; BoH had bovendien een bedoeling met het in dezelfde stijl en lettertype houden van de literatuurlijst en de noten, zo was duidelijk te constateren: de noten waren immers een verwijzing naar een in de literatuurlijst genoemd werk. Zo bezien was alleen het voluit noemen van de auteur in de eerste alinea een verbetering, en dat heb ik dan ook zojuist, met ampele toelichting in de bewerkingssamenvatting, nogmaals gedaan. Ik hoop dat het nu naar ieders tevredenheid is. WIKIKLAAS overleg 4 mrt 2017 19:25 (CET) Erg leuk trouwens, dat hieraan nu een artikeltje gewijd is. WIKIKLAAS overleg 4 mrt 2017 19:28 (CET)
Prima. BoH (overleg) 4 mrt 2017 20:56 (CET)
Er is wel een verschil tussen een gewone bewerking en een terugdraaiactie. Ik ben van mening dat een gewone bewerking niet per se een bewerkingssamenvatting nodig heeft, maar een terugdraaiactie is wat anders. Daarmee impliceer je dat degene die een bewerking heeft gedaan, dat niet goed heeft gedaan. Vandaar dat ik daarbij graag een toelichting had gezien. Maar goed; zand erover nu.  Erik Wannee (overleg) 5 mrt 2017 10:24 (CET)
Dat impliceerde ik inderdaad. Net zoals jij impliceerde dat ik het niet goed had gedaan door op een artikel dat ik net met mijn volle verstand had gepubliceerd aanpassingen te doen waarvan je had kunnen weten dat het bewuste keuzes waren. BoH (overleg) 5 mrt 2017 11:56 (CET)

Moderne TijdBewerken

Beste BoH,

Ik zag dat je de link naar de werkgroep en het tijdschrift De Moderne Tijd van het lemma Moderne Tijd die ik had toegevoegd weer hebt verwijderd. Ik zou graag van je vernemen waarom. De Moderne Tijd is een wetenschappelijk tijdschrift over deze periode, gemaakt door wetenschappers die daar geen geld aan verdienen, met op de website een archief aan vrij beschikbare artikelen over alle aspecten van dit tijdvak. Kun je me uitleggen waarom dat niet relevant zou zijn?

Hartelijke groet,

Poesjkin80 (overleg) 10 mrt 2017 10:25 (CET)

Dag Poesjkin80. Wat maakt dat van al het werk over de Moderne Tijd jullie werk zoveel aandacht verdient dat het een link moet krijgen? BoH (overleg) 10 mrt 2017 10:29 (CET)

ChaitanyaBewerken

Je hebt van de week Chaitanya hernoemd, en er vervolgens een doorverwijspagina van gemaakt. Op zich een goed actie, maar op WP:LND/D is te zien dat er nog tien binnenkomende links zijn, die nu allemaal naar de doorverwijspagina gaan. Wie moet dat nu opruimen? ed0verleg 11 mrt 2017 08:26 (CET)

Is dit een strikvraag? BoH (overleg) 11 mrt 2017 11:59 (CET)
Nee, maar ik wil het graag van jou horen, want jij hebt die situatie zo achter gelaten, en ik heb het geconstateerd. Is het logisch dat een ander de boel opruimt? ed0verleg 11 mrt 2017 14:28 (CET)
We praten wel weer verder als je wat minder geagiteerd bent. BoH (overleg) 11 mrt 2017 14:49 (CET)
OK, als het dan zo moet: je hebt een zooitje achtergelaten, en *ik* vind het asociaal als je verwacht dat anderen de troep voor je opruimen. Doe ermee wat je wilt. Ik heb het enkel gezien, maar als ik dat al niet mag zeggen, ben je het samenwerken niet waard. De groeten, meneer BoH. ed0verleg 11 mrt 2017 15:33 (CET)
Je mag alles melden, het gaat alleen om de toon waarmee je dat doet. Die is vrij pedant en gaat uit van slechte wil. Als je graag wilt samenwerken – en uit je opmerking hierboven leid ik, misschien voorbarig, af dat je graag wilt – zou je wat aan die toon en aannames kunnen verbeteren. BoH (overleg) 11 mrt 2017 17:11 (CET)
Dat is allemaal in jouw beleving, maar ik zie iemand die tot twee maal toe (over pedantie gesproken) een simpele vraag wegwimpelt met een air van 'waarom vraag je dit aan mij, hoepel op'. Ik denk dus dat je eens in de spiegel moet kijken, want mijn vriendelijke vraag is door jou vermoord. ed0verleg 12 mrt 2017 09:17 (CET)
Hahaha, ja, heel vriendelijk allemaal. Nou, fijn dat we nu weten dat het niet aan jou ligt. BoH (overleg) 12 mrt 2017 09:24 (CET)
Precies, en welk antwoord heb jij gegeven waarin ik me serieus genomen zal voelen? Nu voel ik me genomen, dat dan weer wel. ed0verleg 12 mrt 2017 10:26 (CET)
Ok, je wilt erover blijven doorgaan. Dan beginnen we bij het begin. Was je geagiteerd toen je het eerste bericht hier postte? BoH (overleg) 12 mrt 2017 10:29 (CET)
Nee, het was zaterdagochtend, en we hadden weer een verse lijst met links naar doorverwijspagina's. Daarvan vraag ik al enkele weken bij de lijst met meeste binnenkomende links bij de aanmakers 'wie moet die binnenkomende links nu eigenlijk oplossen'. Jouw antwoord had ik nog niet eerder gehoord. Een oplossing is er ook nog niet gevonden. ed0verleg 12 mrt 2017 11:17 (CET)
Eigenlijk wil je zeggen 'pas de links aan'. Ik zie je inderdaad op een aantal OP's de vraag stellen, terwijl je op andere OP's op een normale manier vraagt om het op te lossen. Ik zal de links aanpassen, maar bespaar mij alsjeblieft dat toontje, ik ben geen 5. BoH (overleg) 12 mrt 2017 11:37 (CET)
Wonderlijk dat jij weet wat mijn gemoedstoestand en/of toonzetting is, want die is uit geschreven taal niet tot onmogelijk te destilleren. Dat je meent dat ik je als vijfjarige behandel, is dan ook volkomen onterecht. Wel vind ik dat ik je op je verantwoordelijkheden (de gevolgen) van je bijdragen mag aanspreken, want (mijn mening) de meeste links naar doorverwijspagina's (honderden erbij, week na week na week) komen vooral voort uit enerzijds gemakzucht en anderzijds onwetendheid. En van al die links is maar 1% terecht naar een doorverwijspagina, en daarmee is 99% dus fout gelinkt. Net als bij vandalisme moet er dus actief op dp's geacteerd worden, en dat kan niet gebeuren zonder het probleem te benoemen. Ik stel deze vraag inderdaad vaker, en het meest blij word ik van het het antwoord ik zal van de week wel even kijken, en het oplossen. Jouw antwoord je zult wel een kuthumeur hebben, dus praat ik lekker niet met je komt dan inderdaad heel anders binnen. ed0verleg 12 mrt 2017 12:16 (CET)
Essentieel gat het hier volgens mij om het volgende: Iemand maakt van een bestaande artikelnaam een dp omdat hij/zij denkt dat de encyclopedie daarmee beter gediend is. Degene die dat doet, doet dat als vrijwilliger. Het kan en mag niet zo zijn dat een bewerking waarmee je de encyclopedie verder helpt (dus geen slordig aangemaakte rommel omdat je te lui bent om het beter te doen, maar een welbewuste en overdachte verbetering) automatisch leidt tot de verplichting voor die bewerker om ook alle zaken die daarvan mogelijk consequentie zijn, hoogst persoonlijk op te lossen. Voordat je dat komt eisen, zou ik eerst zorgen dat je het salaris dat met die verplichting gemoeid is, goed geregeld hebt.
Er bestaan op dit project verschillende pagina's en categorieën die voor onderhoud bedoeld zijn, en waarop foutmeldingen verzameld worden. Die pagina's en categorieën worden kennelijk aangemaakt en bezocht door gebruikers die interesse hebben voor het vinden en oplossen van fouten. Als men die pagina's gebruikt om er andere gebruikers mee te slaan, dan doet men er volgens mij beter aan ze helemaal niet te bekijken.
Ik werd onlangs geattendeerd op een categorie Pagina's met genegeerde titelweergaven. Een heel nuttige categorie want zulke foutmeldingen ontstaan doordat artikelen onvolledig worden aangepast, en wijzen doorgaans op onderliggende problemen. Tot mijn grote verbazing bleek dat de categorie door een of meer gebruikers vooral werd aangewend om de foutmeldingen weg te werken, zonder de onderliggende problemen te bekijken. Dan heeft zo'n categorie helemaal geen zin: een normale gebruiker ziet de foutmelding niet, en niemand heeft er last van.
Ook in het geval van de links naar dp's heb ik de indruk dat er een of meer gebruikers zijn die vooral die pagina leeg willen hebben, maar het werk dat daarvoor nodig is het liefst bij anderen neerleggen. Als het zo gaat, loop dan liever met een heeeeeele grote boog om die pagina heen. Als je wél de interesse hebt om te bekijken of er ergens fouten optreden maar je zelf niet met het onderhoudswerk wilt bezighouden, waarom zou een ander het dan op jouw aandringen wel doen? WIKIKLAAS overleg 12 mrt 2017 12:44 (CET)
Wikiklaas, je begint met de veronderstelling dat een link naar een direct artikel veranderen in een link naar een doorverwijzing beter is. Beter voor wie? Niet voor de lezer, want die kwam ooit op het juiste artikel uit, en nu niet meer. Je oproep om die gevolgen van zulke verbeteringen dan ook nog maar volledig te negeren, snap ik dan ook echt niet. ed0verleg 12 mrt 2017 12:55 (CET)
Ik begin niet met die veronderstelling. Ik begrijp niet waar je dat leest. Ik heb het over een artikel dat een naam draagt die ook voor een ander artikel toepasselijk is, en dat we in zo'n geval van de oude naam een dp maken, en aan het artikel een haakjestoevoeging geven (of een andere oplossing die de mogelijke verwarring helpt voorkomen). Dat er daarna artikelen overblijven met een link naar een dp is een consequentie, waarover ik het even later heb. WIKIKLAAS overleg 12 mrt 2017 14:21 (CET)
Edo, ik bent niet de enige die zich stoort aan je toon, zoals onder meer blijkt uit het antwoord 'de Heere'. Maar doe vooral niets met deze observatie. BoH (overleg) 12 mrt 2017 12:59 (CET)
Iedereen mag er in lezen wat hij/zij wil, maar een probleem met de toon heb ik tot nu toe enkel met jou ervaren. En de manier waarop je dat hebt geconcludeerd, vind ik eerlijk gezegd heel gezocht. Maar ik gok zo dat jij het daar niet mee eens bent, en de schuld vooral bij mij zal leggen. Daar heb ik mij inmiddels ook wel bij neergelegd. ed0verleg 12 mrt 2017 13:07 (CET)
Dat zeg ik, niets doen met mijn observatie. BoH (overleg) 12 mrt 2017 13:13 (CET)
Edo's veronderstelling dat het gemoedstoestand en/of toonzetting nooit uit geschreven taal geschreven taal te destilleren is, is natuurlijk kolder. Als ik in geschreven taal iemand een <voeg scheld- of smaadwoord hier in> noem, dan kan men daar best een conclusie over mijn gemoedstoestand en/of toonzetting aan verbinden.
Hetzelfde geldt voor de hierboven genoemde toevoeging "Wie moet dat nu opruimen?". Deze toevoeging wordt in het normale spraakgebruik immers gebruikt om een gevoel van frustratie en afkeuring uit te drukken. Door middel van deze passief-agressieve uitdrukking tracht men de ander te bewegen iets te doen. "Goh, je hebt het pak melk omgegooid en het niet opgeruimd. Wie mag dat nu weer opruimen? Ik zeker? Nee? Maar jij doet het toch niet? Lekker asociaal hoor." Die toevoeging wordt vrijwel nooit gebruikt om een oprechte vraag van verbazing mee uit te drukken of om oprecht een discussie te starten over wie een en ander dient op te ruimen. Dat weet Edoderoo ook best, hoezeer hij hier ook de vermoorde onschuld placht te spelen.
De bovenstaande escalatie was dan ook alleszins te verwachten. Passief-agressief gedrag levert zelden het gewenste resultaat op en zorgt alleen voor verdere escalatie en irritatie. Dat BoH dit gedrag 'pedant' noemt en Edo daarop aanspreekt valt dan ook zeker te begrijpen. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 12 mrt 2017 17:16 (CET)

BewustzijnBewerken

Beste Boh, bedankt voor de aanvullingen op de bewustzijn pagina, een goede aanvulling! Het artikel heb ik voorgelegd om een review te ondergaan zodat het eventueel een etalage-artikel kan worden. In principe is het artikel goed beoordeeld alleen vinden sommige gebruikers dat het artikel wat te lang is. Daar ben ik het wel mee eens, alleen veel onderliggende pagina's zijn er nog niet. Het is daarom de bedoeling om sommige gedeelten in te korten en over te plaatsen. Ik maak eerst de nieuwe pagina's aan en vervolgens ga ik het artikel inkorten. Ik heb een lijst aangemaakt op de overlegpagina met alle pagina's die aangemaakt kunnen worden. Ik was al begonnen met het moeilijke probleem van bewustzijn en het probleem van mentale oorzakelijkheid. De doelstelling is om de lijst vanaf het begin af te werken. Ik zag dat je prakrti hebt aangemaakt en het hoofdstuk over dierenbewustzijn hebt aangevuld, dat is o.a. een vrij lang hoofdstuk, wellicht heb je interesse om daar een apart artikel over te schrijven of een andere uit de lijst? Praegressus (overleg) 13 mrt 2017 20:39 (CET)

Dag Praegressus. Ik zal kijken wat ik kan doen, maar dat zal even duren. BoH (overleg) 13 mrt 2017 21:08 (CET)

stukje over HandelBewerken

Ik zie dat je mijn aangehaalde bron oud vind. (Kleerekoper). Terwijl Adam Smith van veel langer geleden is. Dat even terzijde.
De eerlijkheid gebied mij te zeggen, dat mijn stukje nog niet helemaal af was.

In het boek van Haccoû, wordt dieper ingegaan, waarom er handel is. Handel als aparte economische entiteit.
Zo stelt Haccoû dat we een onderscheid dienen te maken tussen de functie van bepaalde handelingen en die van de handel als zodanig. Met de functie van de handel bedoelt hij de functie 'welke die bedrijfstak als zelfstandige geleding in de maatschappelijke voortbrenging verricht. Het gaat niet om wie de handelingen van de handel verricht, maar waarom handel een aparte schakel vormt in de bedrijfskolom? Ook dient er volgens Haccoû onderscheid gemaakt te worden tussen de begrippen handel en handelaar. (bron Haccoû: blz 256 - 258, deel I)

prof. Dr. J.F. Haccoû - Handel en marktwezen in goederen I - H.E Stenfert Kroese's uitgevers-maatschappij N.V Leiden - 1948
hoofdstuk 5 de functie van de handel (blz 255 - 342)

Interessant om te lezen zijn de paragrafen:
§ 48. de functiebepaling van N. Polak (blz. 330 - 336)
§ 49. de functiebepaling van de handel in de overige literatuur (blz 336 - 342).
Personen, die hier genoemd worden zijn:

 • Fuchs (Dr. C.J) - "Der Waren-Terminhandel, seine Technik und volkswirtschaftlichte Bedeutung", J.f.G.V.V (Schmollers Jahrbuch) 1891
 • Hogeweg (G.P.J) - "Beginselen der handelskennis (Organisatie en techniek)", 1942
 • Sonndorfer (R) + Ottel (K) - "Die Technik des Welthandels", dl I/II, 1912
 • Vaughan (Floyd L.) - "Marketing. Functions, medium, practices, variations and appraisal", 1942
 • Ottel (K.) - diverse duitstalige artikelen over handel
 • Bücher (Dr. K.) - "die Entstehung der Volkswirtschaft", dl II, 1922
 • Schuster (W.) - diverse duitstalige artikelen over handel
 • Brogle (Dr. Th.) - "Der Warenhandelsbetrieb" (dl II van Dr. E. Gesell "Betriebswirtschaftslehre"), 1946
 • Schär (Dr. J.F.) - "Algemeine Handelsbetriebslehre", 1921
 • Grooten (J.) - "Lessen over den Handel", 1925
 • Glabinski - "Stenographisches Protokoll über die Enquête betreffend die Reform des börsemässigen Terminhandels mit landwirtschaftlichten Producten", dl 1, 1901
 • Hirsch (Dr. Julius) - "Der moderne Handel, seine Organisation und Formen und die Staatliche Binnenhandelspolitik" in "Grundriss der Sozialökonomik, VII, 1925

groet, Wandelzijde

Wat is de toegevoegde waarde van deze teksten boven moderne teksten? Dat Smith genoemd wordt, is omdat hij blijvende begrippen heeft geïntroduceerd. Dus meer dan slechts een samenvatting van bestaande kennis. Als dat zo was, dan was er ook voor Smith geen plaats meer. BoH (overleg) 23 mrt 2017 00:53 (CET)

In het stuk wordt geen verklaring gegeven, waarom handel als aparte entiteit bestaat. Of zoals Haccoû het formuleert: "Waarom ontstaat een gedifferentieerde bedrijfstak: de handel." IK vind persoonlijk dat het boek van Haccoû een betere verklaring geeft voor de functie en reden van handel dan de theorie van Smith betreffende de arbeidsverdeling en specialisatie. [Wandelzijde]

Die verklaring wordt wel gegeven en het is niet afkomstig van Smith. Ik ken de verklaring van Haccou niet en mogelijk is dat een goede, maar ik zie niet in waarom dat uit een werk van 70 jaar oud gehaald moet worden, als er vrachtwagenladingen recente werken te gebruiken zijn. BoH (overleg) 23 mrt 2017 07:33 (CET)

Die recente werken zijn zo wel ergens te downloaden, neem ik aan. Ik heb er expres voor gekozen om wat oudere bronnen te gebruiken. De oudere bedrijfseconomieboeken gaan veel beter in op de achtergronden van de aangeboden lesmaterie. Ik heb vroeger bedrijfseconomie gehad, maar er werd nooit ingegaan op de achtergrond van bepaalde bedrijfseconomische theorieën. [Wandelzijde]

Als er werkelijk betere werken zijn, dan zou het kunnen, maar ik waag dat te betwijfelen. Ik zag het in ieder geval niet terug in het betreffende stuk. Verder noem je het gebruikte werk aan het einde van de lopende zinnen. Dat is hier niet gebruikelijk, dit wordt onder het artikel verwerkt, eventueel met gebruik van noten. Zie Wikipedia:Bronvermelding. BoH (overleg) 1 apr 2017 12:28 (CEST)

verwijderen hele lappen tekst stuk protectionisme: graag eerst overlegBewerken

Misschien eerst, maar overleggen voordat je hele lappen tekst verwijderd. Er had best een subpagina aangemaakt kunnen worden. Als je uitlegt, hoe je dat doet. Kan ik dat de volgende keer zelf doen. [Wandelzijde]

DiffusionismeBewerken

Ik zie dat je mijn toevoeging op Diffusionisme hebt teruggedraaid. Waarom? "Verschrikkelijk" is nu niet echt veel toelichting. Ik denk dat het nuttig is om een begrip/stroming te duiden in de tekst en niet enkel in de categorie. Groet. Flurp (overleg) 22 apr 2017 11:30 (CEST)

En ik denk van niet, vandaar dat ik het niet gedaan had. Sowieso is het gebruik van is een begrip verschrikkelijk: elk lemma beschrijft een begrip, dat is vullerij. BoH (overleg) 22 apr 2017 12:47 (CEST)

Beoordelingsnominatie Jumbo ShippingBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Jumbo Shipping dat is genomineerd door Flurp. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170422 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 23 apr 2017 02:02 (CEST)

AdeleBewerken

Hallo,

Zonet zag ik dat je mijn bewerking in het artikel Adele heb teruggedraaid en ik vraag me af waarom. Op vrijwel alle pagina's over artiesten (Lady Gaga, Ed Sheeran, enzovoort) wordt de "oude" manier van overzicht van de hitnoteringen weergegeven, maar waarom hier niet? Naar mijn mening is de manier hoe "ik" het doe veel overzichtelijker. Op de artikelen over de nummers zelf staan de internationale noteringen wel. Als je alleen Nederland en België pakt (en dan het liefst gescheiden van elkaar), krijg je veel meer overzicht. Daarnaast is dit de Nederlandse Wikipedia en hoeven de internationale hitnoteringen niet in het artikel van de artiest zelf geplakt te worden. Tot slot mist het kopje "opmerkingen" hier, waardoor je niet meer kunt zien welke positie een nummer in de Single Top 100/Radio 2 Top 30 heeft bereikt en of een nummer een onderscheiding in eigen land heeft gekregen.

Ik hoop dat je mijn argumenten tegen het "nieuwe" overzicht geven begrijpt en hopelijk kunnen de hitnoteringen in iedergeval overzichtelijker weergegeven worden. Sebastiaan Overleg 23 apr 2017 17:53 (CEST)

Dag Sebastiaan. Het artikel waar we het over hebben, gaat over Adele. Niet over een hitparade. Daarmee is gelijk duidelijk wat er centraal moet staan: Adele. Met dat in het achterhoofd moet het artikel ook geschreven worden. Belangrijk daarbij is waar en wanneer ze doorbrak en in welke landen ze succesvol was en is. De Nederlandse en Vlaamse hitparades zijn daaraan volledig ondergeschikt.
In jouw opzet is Adele secundair en gaat het primair om de hitlijst. Het blijft volstrekt onduidelijk hoe ze het doet in haar geboorteland en ook in de belangrijkste markt ter wereld, de VS. Vanuit de artiest gezien dus een beroerde weergave. Ik hoop dat dit het geheel duidelijk maakt. BoH (overleg) 23 apr 2017 18:52 (CEST)
Ja, bedankt voor de verheldering! Sebastiaan Overleg 23 apr 2017 19:05 (CEST)

LothalBewerken

Uit het artikel Lothal verwijderde je zojuist deze passage: "Dit is voor zover bekend de eerste aangelegde haven ter wereld waar schepen konden laden en lossen." met een referentie naar S.R. Rao, Lothal (ASI, 1985), pp. 27-28. Het gaat om een haven van 4000 jaar oud of ouder. In de literatuur over getijden wordt hij ook regelmatig genoemd, reden waarom ik Lothal op m'n volglijst heb staan. Over de context (andere oude havens) weet ik vrijwel niks, maar hier werd de bewering geciteerd uit een bron die ook voor de onderbouwing van andere beweringen in het artikel is gebruikt. Wat was de reden om bewering plus bron te schrappen? WIKIKLAAS overleg 23 apr 2017 21:49 (CEST)

Bij uitspraken als 'eerste', 'grootste' of andere overtreffende trappen moet een goed encyclopedist argwanend worden. Zo ook hier. De uitspraken van Rao zijn sindsdien onderwerp geweest van de nodige discussie, waarbij het dok soms een irrigatiereservoir wordt en de haven helemaal geen haven meer is. Recentere werken zijn dan ook een stuk neutraler. BoH (overleg) 23 apr 2017 22:15 (CEST)
Ah, mijn dank. Dat de "haven" ook wel als iets anders dan een getijdenhaven werd opgevat was me niet bekend. WIKIKLAAS overleg 23 apr 2017 23:21 (CEST)

Victory (scheepstype)Bewerken

How does this War Shipping Administration (en) or this United States Naval Armed Guard (en) diminish the quality or readability of the article?

Also it in no way inhibits editors from making a Dutch article or crowds out the Dutch language in the article. I make these all the time at en no problem, usually nl, fr and de. It's fun for the reader to see the original language version until an article can be made their language. And it doesn't hurt anything.

Also you wiped out my other good edits at Zuiderkruis - heading, spacing. "It's the rules" is not an argument - IAR. We don't do blind obedience at Wikipedia. You've been here a while so you know that. Slightsmile (overleg) 2 jun 2017 15:17 (CEST)

As a first point, I'd like to suggest that you don not tell BoH how to behave. As you already pointed out, he's been around here for a while, and he knows the drill.
Second point is that he was right when he removed your inline links to a foreign Wikipedia. It's a thing that we agreed upon in this language version: no inline links to external websites, not even if this website is another Wikipedia. It does hurt our readers when they are redirected to texts in foreign languges when they expect to link to something in Dutch. Readers who want to have a look at other language versions can do so by clicking the interwiki. The policy on the Dutch language version is rather strict: we do not allow inline links to other language versions, even if they have a page on a subject that we don't have a page about.
The spaces that you mention you added tot the article Zuiderkruis were utterly unimportant, so it didn't hurt when BoH just reverted your edits, including those spaces. The article was without headings so far, and so your heading "emigrantenschip" was not an improvement. Adding this heading should have included the addition of other headings, and restructuring the article.
I don't see anything worth complaining about in BoH's reversals of your edits. WIKIKLAAS overleg 2 jun 2017 16:04 (CEST)
What Klaas said. BoH (overleg) 3 jun 2017 00:12 (CEST)


The Shell Course for Industry, Floating Drilling and Underwater Well CompletionsBewerken

Beste BoH,

Interessant artikel over The Shell Course for Industry, Floating Drilling and Underwater Well Completions. Zou je er een bronvermelding bij willen plaatsen? De informatie is zo specifiek en er is niets op internet over te vinden. Een referentie is wel op zijn plaats dan. Voorlopig heb ik er een {bron?}-slabloon bijgeplaatst. Groet, Take Mirrenberg (overleg) 4 jun 2017 22:19 (CEST).

Zou je dat weer weg willen halen. Heel irritant zo tijdens het schrijven. BoH (overleg) 5 jun 2017 10:30 (CEST)
Beste BoH, dat is inmiddels gebeurd door Wikiklaas. 't Was geenszins de bedoeling om je tijdens het schrijven te storen. Maar je snapt 'm al: ik had niet door dat je er nog mee bezig was. Vriendelijke groet, Take Mirrenberg (overleg) 5 jun 2017 22:34 (CEST).

Sjabloon:Zijbalk model scheepvaartmarktBewerken

Beste BoH. Je hebt mijn verbetering van 'jouw' sjabloon teruggedraaid, maar ik denk dat je je niet goed realiseert waarom ik dat heb gedaan. Kijk eens op de pagina Cargadoor waar het sjabloon wordt gehanteerd, dan zie je nu als toelichting staan ""De scheepvaartmarkt volgens STOPFORD" met als toelichtende voetnoot "STOPFORD (2009)", oftewel rode hoofdletters die verwijzen naar dezelfde rode hoofdletters. De voetnoot voegt niet echt iets toe, vandaar mijn wijziging van de voetnoot in "Martin Stopford is een Britse econoom." Misschien dat je dit bij nader inzien toch als verbetering ziet. Zo niet, dan stel ik voor dat je de voetnoot uit het sjabloon haalt, om daarmee de pagina's waar het wordt gebruikt niet te voorzien van nietszeggende voetnoten. Met vriendelijke groet, Bic (overleg) 22 jun 2017 23:10 (CEST)

Er ontbrak een literatuurverwijzing, die heb ik nu toegevoegd. BoH (overleg) 22 jun 2017 23:52 (CEST)
Dank. En ik hoop dat je het met mijn laatste wijziging nog beter vindt. Met vriendelijke groet, Bic (overleg) 23 jun 2017 10:09 (CEST)
Eigenlijk niet. In een noot noem je de verwijzing kort, die kan namelijk vele malen terugkeren. De volledige titel noem je dan slechts een keer onder het kopje Literatuur. BoH (overleg) 23 jun 2017 12:20 (CEST)
Dat begrijp ik, maar in ieder geval bij het artikel Cargadoor is vermelding van deze bron als literatuur wat overdreven. Welbeschouwd komt ook de cargadoor niet als zodanig in het schema voor. Is het trouwens niet een idee om het Engelstalige artikel over Stopford te vertalen? Met vriendelijke groet, Bic (overleg) 24 jun 2017 10:56 (CEST)
Dat is inderdaad een idee. BoH (overleg) 24 jun 2017 13:16 (CEST)

TankpasBewerken

Dag BoH, Ik heb een aantal pagina's verrijkt en bijgewerkt en bron vermelding bewerkt. Tot mijn verbazing zijn de bronnen verwijderd en zonder overleg. Nu net weer. Waarom? Marius 2cu (overleg) 27 jun 2017 19:02 (CEST)

Omdat het overduidelijk spampoging is. BoH (overleg) 27 jun 2017 19:04 (CEST).

Hmm, ik heb bronvermelding toegevoegd van een blog (net als de andere links op die pagina). Omdat jullie mijn bijdrage blijven verwijderen heb ik mijn bijdrage terug getrokken. Graag dit respecteren

Als je kijkt onder het bewerkingsvenster, zie je dat je met het publiceren onherroepelijk akkoord bent gegaan met het vrijgeven van je bijdrage onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 en de GFDL. BoH (overleg) 28 jun 2017 12:11 (CEST)

Beoordelingsnominatie Benguela-Belize Lobito-TombocoBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Benguela-Belize Lobito-Tomboco dat is genomineerd door Erik Wannee. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170713 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 14 jul 2017 02:02 (CEST)

Historische JezusBewerken

Je heb mijn bijdrage verwijderd. Mijn Nederlands is niet goed genoeg, weet ik. Maar waarom ga je niet de tekst verbeteren i.p.v. verwijderen? Wat er nu daar staat is lariekoek uit de Bijbel (wat betreft de historische Jezus). Dergelijke lariekoek gaat niet over de historisch Jezus, maar over het Christus van het geloof. Tgeorgescu (overleg) 17 jul 2017 12:38 (CEST)

Dus ik moet mij gaan verdiepen in deze materie omdat jij het Nederlands onvoldoende beheerst om een stukje van redelijk niveau te schrijven? Dat is de omgekeerde wereld. BoH (overleg) 17 jul 2017 12:42 (CEST)

Karel de Grote (doorverwijspagina)Bewerken

Beste BoH, ik heb de pagina Karel de Grote (doorverwijspagina) ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenschap. De pagina bevat geen andere zaken die aangeduid worden met de term 'Karel de Grote'. De verwijzing bovenaan het artikel Karel de Grote is daarom m.i. niet nodig en misleidend. Verdere discussie gaarne op de Beoordelingslijst. Wikiwerner (overleg) 17 jul 2017 21:08 (CEST)

Infobox bedrijfBewerken

Hallo BoH, ik zag dat je de lijsten hebt samengevoegd op Sjabloon:Infobox bedrijf. Zelf vind ik het erg praktisch om te kiezen uit een korte versie voor een (kleiner) bedrijf. Kunnen we alsnog een verkorte versie plaatsen? Groet, Verdel (overleg) 7 aug 2017 16:32 (CEST)

Dag Verdel. Dat kan uiteraard. Mijn overweging was echter dat het makkelijker is om alles te plaatsen, zodat je niets hoeft aan te passen als een bedrijf groeit. BoH (overleg) 7 aug 2017 21:11 (CEST)

PélicanBewerken

Op basis waarvan meen jij dat de beschrijving van een enkel schip (Pélican (schip, 1972)) ook gelijk een uitputtende beschrijving van een scheepsklasse oplevert? The Banner Overleg 27 aug 2017 22:39 (CEST)

Op basis van de ontwerpspecificaties. BoH (overleg) 27 aug 2017 22:40 (CEST)
Misschien moet je dan je eigen bronnen nog eens lezen, want de schepen waren zeer zeker niet identiek, wat jij nu wel suggereert. The Banner Overleg 27 aug 2017 22:51 (CEST)
Dat hoeft ook niet, daarom hebben enkele al hun eigen artikel. Maar leef je uit en graaf je in. BoH (overleg) 27 aug 2017 22:55 (CEST)

Titelwijziging COSL InnovatorBewerken

Hallo BoH, ik zie dat je COSL Innovator een titelwijziging hebt gegeven. Je hebt er "(schip, 2011)" aan toegevoegd. Mag ik vragen wat de reden daarvoor is? Een ander artikel van mijn hand, Glovis Solomon, heeft ook al eens een dergelijke titelwijziging gekregen maar die werd teruggedraaid door Romaine omdat standaardisering van titels van scheepspagina's niet was vastgelegd in een richtlijn of iets dergelijks. Zijn er inmiddels wel afspraken over gemaakt? maarten|overleg 19 sep 2017 23:15 (CEST)

Dag Maarten. Ik weet niet de exacte stand van zaken, maar er is een opiniepeiling geweest, hier. Dat is opgenomen in Wikipedia:Benoemen van een pagina#Namen van schepen. Daarmee is het niet in steen gebeiteld, maar wordt het wel veel toegepast. Groet, BoH (overleg) 20 sep 2017 08:54 (CEST)
Dank voor de links. Ik vind het een vreemde praktijk, maar zelfs als ik zou hebben deelgenomen aan de peiling dan had dat gezien de uitslag toch niet uitgemaakt. maarten|overleg 20 sep 2017 19:00 (CEST)

Parametrisch rollenBewerken

Beste BoH,

Ik wil het even hebben over je bewerkingen aan artikel Parametrisch rollen. Voor zover ik gezien heb zijn die inhoudelijk correct, maar ik heb niet de indruk dat het artikel van je wijzigingen beter is geworden. Het onderwerp is geen eenvoudige kost en hoe simpeler de uitleg hoe beter.

Ik heb vorig jaar mijn best gedaan dit artikel zo eenvoudig mogelijk te schrijven, zonder onnodige termen te introduceren, en met de theorie van de harmonische trilling en resonantie als uitgangspunt. Ik wil niet beweren dat het artikel niet verbeterd kan worden, maar ik vraag me af of de uitweidingen over "Slingerperiode" en "Stabiliteit in deining" zo verhelderend zijn. Bovendien is nu het hoofdstuk Resonantie verweesd geraakt met een verwijzing naar "extra hoekversnelling" die niet eerder genoemd is.

Hoe gaan we er weer een begrijpelijk en leesbaar artikel van maken?

Met vriendelijke groet, Magere Hein (overleg) 28 sep 2017 20:37 (CEST)

Wat er stond was misschien niet verkeerd, maar raakte naar mijn idee de kern niet. Ik was er nog niet klaar mee, dus die laatste sectie komt er nog aan waarin benoemd wordt waarin parametrisch rollen zich onderscheid van normaal slingeren. Ik zal in een eerdere sectie nog wel benoemen waar een normale slingering door veroorzaakt en vervolgens gelimiteerd wordt. BoH (overleg) 28 sep 2017 20:53 (CEST)
Overigens zou roll vertaalt moeten worden met slingeren. BoH (overleg) 28 sep 2017 20:59 (CEST)
Mag ik suggereren een {{Meebezig}} bovenaan het artikel te zetten? Ik zal je, zolang je er mee bezig bent, niet ongevraagd lastig vallen en na voltooiing nog eens kijken wat ik er van vind.
Dat slingeren de juiste term is ben ik met je eens. Toch wordt dit fenomeen doorgaans als parametrisch rollen aangeduid. Groet, Magere Hein (overleg) 28 sep 2017 21:04 (CEST)
Het zal ongetwijfeld ook parametrisch rollen worden genoemd, maar het wordt ook regelmatig parametrisch slingeren genoemd. Dan lijkt mij dat wij kiezen voor de beste vertaling. BoH (overleg) 28 sep 2017 21:30 (CEST)
Magere Hein, hoe sta je er tegenover om het artikel toch te hernoemen? En hoe sta je tegenover de rest van het artikel? BoH (overleg) 29 sep 2017 18:40 (CEST)
Dank voor de ping.
De titel eerst: ik heb er nog eens over nagedacht en het artikel hernoemen naar Parametrisch slingeren is toch wel een goed idee, mits met behoud van Parametrisch rollen als redirect.
De rest van het artikel: ik ben niet enthousiast. Mijn bezwaren:
 • Onnodige introductie van wiskunde. Er wordt aan schrijvers van boeken voor een algemeen publiek wel eens gezegd: met elke formule ben je de helft van je lezers kwijt. Ik heb in mijn versie juist mijn best gedaan het fenomeen kwalitatief en dus zonder wiskunde uiteen te zetten.
 • Onnodige introductie van de theorie van scheepsstabiliteit. Het fenomeen is primair een resonantieverschijnsel. De vergelijking met het uitslingeren van een schommel is de fundamentele, waarbij verlies van stabiliteit bij het doorsnijden van een golftop het zetje geeft. Hoe dat komt is van belang, en ik zie in dat mijn uitleg misschien niet helder is, maar GM, KM, BM en zo meer maken het er niet duidelijker op. Naar artikels over scheepsstabiltiet verwijzen is prima, maar proberen die theorie uit te leggen is niet nodig voor begrip van parametrisch slingeren.
 • Verlies van de theorie van resonantie: wanneer een slinger in fase energie krijgt toegevoegd en de slinger maar een geringe demping heeft (i.e. een hoge kwaliteitsfactor Q heeft) slingert de trilling snel uit. Dit is wat er bij parametrisch slingeren gebeurt, stabiliteitstheorie is van minder belang.
Misschien moeten we er iemand bij halen die er geen verstand van heeft en haar of hem vragen welke aanpak beter begrijpelijk is.
Groet, Magere Hein (overleg) 29 sep 2017 19:08 (CEST)
Daar verschillen we dus van mening. Het verlies van stabiliteit is hier de essentiële factor. Dat is wat maakt dat de demping wegvalt, wat overigens in de scheepvaart het kenterend moment wordt genoemd. Mijn bezwaar tegen jouw versie was nu juist dat het geschreven is vanuit een natuurkundige achtergrond en niet vanuit een scheepvaartkundige.
Wat betreft de formules; ik begrijp je bezwaar, alleen zijn dit zeer eenvoudige formules, waarbij snel duidelijk wordt dat vermindering van de breedte van de waterlijn een grote invloed heeft op het stabiliteitsverlies – zeer belangrijk om de oorzaak te begrijpen. Daartoe zul je iets moeten vertellen over het oppervlaktetraagheidsmoment. En zonder iets te vertellen over GM, KM en BM hangt dat wel erg in de lucht.
De theorie van resonantie is niet verloren, dit staat onder het kopje Parametrische resonantie. Afhankelijk of de ratio 1:1 is of 2:1 krijg je een asymmetrische slingering of een symmetrische slingering.
Als je tegen de gemiddelde zeevarende gaat zeggen dat er sprake is van een hoge kwaliteitsfactor Q, dan zal zij je appelig aankijken. BoH (overleg) 29 sep 2017 19:25 (CEST)
Wat die appelige blik aangaat: inderdaad, dat is dan ook de reden dat ik die term in mijn versie niet gebruikt heb. Het zal je misschien opgevallen zijn dat ik niet op de technische kant van resonantie en de harmonische trilling ben ingegaan: begrip daarvan is onnodig, ik veronderstel wel ervaringskennis van de lezer met de schommel in de speeltuin. Trouwens, ik denk dat diezelfde zeevarende bij een uiteenzetting over GM, KM en BM even snel een glazige blik toont, tenzij hij of zij goed opgelet heeft op de maritieme opleiding of de stuurmanspapieren heeft.
Ik hoop dat je inziet dat zonder resonantie tussen de dwarsscheepse slingerperiode van het schip en de ontmoetingsperiode van de golven (heel goed, dat had ik over het hoofd gezien) parametrisch slingeren zich niet voordoet en de stabiliteitsvermindering bij het doorvaren van golven bij een voldoende stabiele beladingsconditie zonder gevolgen blijft. Dit is wat ik bedoel met: het fenomeen is primair een resonantieverschijnsel.
Natuurlijk moet het artikel uitleggen hoe die stabiliteitsvermindering het zetje aan de schommel geeft en zo een uitslingeren veroorzaakt bij resonantie. Mijn poging om dat uit het rechtingskoppel te doen is je kennelijk niet goed genoeg. Tsja.
Je schrijft: "Het verlies van stabiliteit is hier de essentiële factor. Dat is wat maakt dat de demping wegvalt." Dat is onjuist. De demping van de slingering komt alleen door het stromen van water onder de kiel.
In theorie zijn ook andere harmonische verhoudingen dan 1:1 en 2:1 mogelijk bij resonantie van slingerperiode en ontmoetingsperiode, bijvoorbeeld 1:3, 2:3 en 3:5. In de praktijk zullen die minder snel tot problemen leiden, omdat deze verhoudingen minder vermogen overdragen aan de slingering en dus de slingerdemping niet overtreffen of langer moeten aanhouden om tot uitslingeren te leiden.
Wat formules betreft: elke niet strikt nodige formule is te veel, eenvoudig of complex. Wie niet vertrouwd is met de symbolen moet steeds de betekenis opzoeken, wat funest is voor vlot begrijpend lezen. Ik wil er voor pleiten het wiskundige gedeelte te beperken tot wat onmisbaar is en daar waar een kwalitatieve behandeling volstaat formules en symbolen te elimineren.
Wat is eigenlijk je bezwaar tegen mijn natuurkundige benadering? Dit is toch allemaal natuurkunde? Bovendien schrijven we artikels als deze niet alleen voor zeevarenden. Ideaal zou een artikel zijn dat een lezer met een MAVO-pretpakket met enige inspanning kan begrijpen.
Groet, Magere Hein (overleg) 29 sep 2017 20:54 (CEST)
De kimkielen dempen de slingering enigszins, maar het is wel degelijk het richtend moment dat ervoor zorgt dat het schip naar de initiële evenwichtstoestand wil terugkeren. Dat is de kern van het verhaal. Als dat niet begrepen wordt, dan heeft verdere uitleg geen zin. Vandaar dat het intro over stabiliteit nodig is.
Als we een slingerend schip beschouwen als een slinger, dan zijn er twee dempende krachten: de wrijving tussen water en scheepshuid en de wrijving tussen de lucht en het schip boven water. Als die krachten er niet zouden zijn, zou een slingerend schip niet tot evenwicht komen, de slingering zou ongedempt zijn. De wrijving aan het water is veel groter dan de wrijving aan de lucht, de meeste door demping verloren energie zal dan ook als warmte in het water verdwijnen. Het scheepsgewicht en de opwaarte kracht zetten samen kinetische energie van de slingerbeweging om in potentiële energie en omgekeerd, maar halen geen energie uit de slinger. Het is de potentiële energie die de golf aan het schip geeft door het op te tillen die de slingering een zetje geeft, dat bij resonantie van slingerperiode en ontmoetingsperiode tot parametrisch slingeren leidt. Dit is de kern van wat er gebeurt, stabiliteitstheorie is nodig om aan te geven hoe een deel van de golfenergie in het schip in rotatie-energie van de slingering wordt omgezet.
 
Zodra het schip uit de initiële evenwichtspositie raakt, ontstaat er een arm GZ. In combinatie met de opwaartse kracht en de tegengestelde kracht door het gewicht (deplacement) van het schip, ontstaat er een richten koppel
Nee, dat is niet correct. De stabiliteitsarm GZ maakt dat het schip weer terug wil keren in de initiële evenwichtspositie. BoH (overleg) 30 sep 2017 10:01 (CEST)
Ik ontken niet dat GZ maakt dat het schip terug wil keren in de initiële evenwichtspositie. Ik beweer dat die arm kinetische energie van de slingerbeweging omzet in potentiële energie of omgekeerd, maar per saldo geen energie uit de slingerbeweging wegneemt. Als jij meent van wel, dan wil ik daar wel eens een bron voor zien. Mijn redenering is het volgende gedachte-experiment: we laten een schip in een superfluïde vloeistof drijven en geven dat een zetje, zodat het gaat slingeren. Ik beweer dat als er geen wrijving aan de 'lucht' zou zijn dat schip niet in de initiële evenwichtspositie tot rust komt. Magere Hein (overleg) 30 sep 2017 10:35 (CEST)
Inderdaad, de demping komt daar uit voort, maar de omkering van de beweging volgt uit de arm GZ en het deplacement. Ik zal de demping weer toevoegen. BoH (overleg) 30 sep 2017 11:21 (CEST)
Dan de andere harmonische verhoudingen. Inderdaad zijn die er ook, maar de bijbehorende golfperiodes komen nauwelijks voor, zoals je bijvoorbeeld in het Pierson–Moskowitzspectrum kunt zien hier.
Wat betreft de formules, die zijn er alleen om het stabiliteitsdeel te ondersteunen. Hoe anders kun je uitleggen dat je oppervlaktetraagheidsmoment verliest als het schip zich op een golftop bevindt? Dan zul je iets moeten vertellen over de scheepsvorm, want bij een rechthoekige bak treedt dit niet op. Ik heb het idee dat dit onderdeel je volledig ontgaat.
Dat onderdeel is mij niet ontgaan, ik heb het genegeerd, ten onrechte.
Mijn bezwaar tegen je natuurkundige benadering is dat het de essentie mist. BoH (overleg) 29 sep 2017 23:13 (CEST)

Voorstel van aanpakBewerken

Ik denk dat deze discussie kan leiden tot een beter artikel. Een behandeling van het fenomeen parametrisch slingeren moet de volgende vragen beantwoorden

 1. Wat is parametrisch slingeren? Ik denk dat de inleiding dat redelijk doet, maar me lijkt de terugkeer van resonantie en vooral van de schommel wenselijk, vooral omdat we kunnen veronderstellen dat de meeste van onze lezers ervaringkennis met dat laatste hebben, ook de landrotten.
 2. Wat gebeurt er precies? Een slingerbeweging, dwz. een harmonische trilling van het schip om zijn lengteas, die uitslingert door resonantie.
 3. Onder welke omstandigheden doet parametrisch slingeren zich voor? Een 1:2-resonantie van de slingerperiode van het schip en de ontmoetingsperiode van de golven, waarbij het schip in het golfdal vaart terwijl het zich in een van zijn uiterste standen van de slingering bevindt.
 4. Hoe geven golven van voren of van achter een zetje aan een zijwaartse slingerbeweging? Veranderende stabiliteit bij het doorvaren van de verschillende delen van de golf door de verschillende vorm midscheeps en bij de stevens.
 5. Wat zijn de gevolgen van parametrisch slingeren?
 6. Hoe verhelp en voorkom je parametrisch slingeren?

Die vragen hoeven niet tot in de fijnste details beantwoord te worden, verwijzing naar artikelen die die details wel geven is voldoende, of als we geen artikel hebben dat voldoet, externe bronnen.

Jouw gedachten? Met groet, Magere Hein (overleg) 30 sep 2017 08:59 (CEST)

Ik ben zo vrij geweest te nummeren:

 1. resonantie heb ik wat meer uitgewerkt onder Parametrische resonantie. De schommel heb ik wat problemen mee, omdat er geen sprake is van een extra duw, maar van extra trekken door het verlies aan stabiliteit, afgezien van bij de asymmetrische slingering
 2. wat er gebeurt is het verlies van stabiliteit, steeds op hetzelfde moment van de slingering in de uiterste stand
 3. dit wordt al beschreven
 4. dit wordt ook al beschreven. De golven geven het zetje niet. Het verlies van stabiliteit maakt dat GZ kleiner wordt of zelfs negatief. Er wordt dus eerder getrokken dan dat er een zetje wordt gegeven. En dan niet direct door de golven, maar doordat de golven maken dat de breedte vermindert en daardoor het oppervlaktetraagheidsmoment
 5. dit wordt al beschreven
 6. dit wordt al beschreven

Groet, BoH (overleg) 30 sep 2017 17:04 (CEST)

Beoordelingsnominatie Geschiedenis van de Nederlandse zeevisserijBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Geschiedenis van de Nederlandse zeevisserij dat is genomineerd door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20171110 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 11 nov 2017 01:03 (CET)

Karl LamprechtBewerken

Hoi,

Ik struikelde over het lemma Karl Lamprecht. Het viel mij op dat in de Duitse citaten het hulpwerkwoord ontbreekt (ist of war). Voor mijn gevoel horen die er wel bij, omdat de hoofdwerkwoorden als voltooid deelwoord aanwezig zijn. In de Nederlandse vertaling staan ze er wel. Enerzijds zegt mijn gevoel dat de hulpwerkwoorden in het Duits er dan ook moeten staan, anderzijds is mijn Duits niet zo goed dat ik ze er zelf in durf te zetten. Misschien moet het in de vorm die in citaten vaker gebruikt wordt: tussen haakjes op de plek waar het in de zinsconstructie van het citaat zou moeten staan. Daarmee wordt aangegeven dat in de oorspronkelijke tekst het woord op een andere plak staat, en impliciet dat het om een kleiner citaat uit een groter geheel gaat. T.vanschaik (overleg) 17 nov 2017 11:58 (CET)

In het origineel worden ze niet gebruikt en daarom gebruik ik ze ook niet. BoH (overleg) 17 nov 2017 15:03 (CET)
Het origineel is bij gebrek aan externe referentie slecht te controleren! T.vanschaik (overleg) 18 nov 2017 17:02 (CET)
Dat lukt je vast wel. BoH (overleg) 18 nov 2017 17:07 (CET)

Doorverwijspagina MoraliteitBewerken

Beste BoH, ik zag dat je van Moraliteit een doorverwijspagina gemaakt hebt. Er wijzen echter nog 55 links naartoe, die nu uitkomen op een dp. Misschien was je het vergeten, maar wil je die nog omzetten naar de juiste pagina? Wikiwerner (overleg) 21 nov 2017 21:15 (CET)

Dat zal ik sporadisch doen. BoH (overleg) 21 nov 2017 21:18 (CET)
Zelfde feestje op passie. Hier was een dp inderdaad wel hard nodig. Omdat deze nieuwe situatie feitelijk minder fout is dan de vorige, snap ik dat je niet alle links zelf zult willen aanpassen. ed0verleg 23 nov 2017 07:27 (CET)

GyrokompasBewerken

Kijk je even op Overleg:Gyrokompas. Madyno (overleg) 26 nov 2017 10:32 (CET)

Slavernij op de bovenwindse eilandenBewerken

Dag BoH,

Na een bezoek afgelopen zomer aan Sint Maarten (eiland) en Sint Eustatius heb ik vooral het lemma Sint Eustatius uitgebreid, de slavengeschiedenis mag wel wat meer aandacht krijgen. Heb jij bronnen daarvoor en wil je de tekst nog een kritisch doornemen? Hans Erren (overleg) 3 dec 2017 12:24 (CET)

Dag Hans. Van slavernij op Sint Eustatius weet ik weinig. Als ik snel rondkijk, dan heb je wellicht wat aan The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 1600-1815 en De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 als startpunt. BoH (overleg) 3 dec 2017 12:43 (CET)
Dank ik heb twee foto's geupload, misschien heb je er nog iets aan bestand:Slave compensation Sint Eustatius.jpg en bestand:Shackles-Sint Eustatuis.jpg, de eerste heb ik al ingevoegd in Geschiedenis van de Nederlandse slavernij Hans Erren (overleg) 3 dec 2017 16:04 (CET)
Heel interessant, dank je. BoH (overleg) 3 dec 2017 22:59 (CET)

BedanktBewerken

Beste BoH,

Bedankt voor je aanpassingen in de hitlijsttabellen bij een aantal artiesten. De informatie wordt dat een stuk overzichtelijker van! (En we zijn meer in lijn met de grote Engelstalige broer). Wat mij betreft wordt dit (botmatig) op grote schaal doorgevoerd.

groet, CaAl (overleg) 13 dec 2017 20:54 (CET)

Geen dank! Zou mooi zijn als dat botmatig kan, het is wel monnikenwerk! BoH (overleg) 13 dec 2017 21:40 (CET)

Mosa TrajectumBewerken

Dag Boh, op de overlegpagina van Mosa Trajectum staan de antwoorden op je vragen. Als er nog vragen zijn verneem ik deze graag. Qzagnix (overleg) 22 jan 2018 12:55 (CET)

Die vragen heb ik daar al gesteld. BoH (overleg) 22 jan 2018 12:57 (CET)

BeschavingBewerken

Beste collega, ik zie dat je mijn bewerking op de pagina Beschaving hebt teruggedraaid. Ik heb slechts van het rode woord "overschotten" een zwart woord gemaakt ; immers er zal nooit van zijn leven een pagina "overschotten" worden gemaakt, hooguit een pagina "overschot". Kun je aangeven wat jouw overweging is geweest aub ? groet, Malinka1 (overleg) 23 jan 2018 13:10 (CET)

In de link die jij verwijderde was het rode woord niet overschotten maar Economisch surplus. Peter b (overleg) 23 jan 2018 13:14 (CET)
Eens met je. Blijft de vraag of er ooit een pagina Economisch surplus zal bestaan. En ik heb ingeschat dat dat nooit zal gebeuren. Meer dan een woordenboekdefinitie zit er niet in. groet, Malinka1 (overleg) 23 jan 2018 13:24 (CET)
Er is absoluut niets mis met deze interne, nu nog rode link. Hij staat ook gewoon op de DP Surplus, samen met enkele andere economische begrippen die nu al blauw zijn. Gewoon laten staan dus, graag. De Wikischim (overleg) 23 jan 2018 13:30 (CET)
Malinka1, waar heb je die inschatting op gebaseerd? BoH (overleg) 23 jan 2018 22:41 (CET)
@ BoH, ik kan mijn inschatting het beste formuleren door je mee te nemen naar het door De Wikischim gemelde DP Surplus. Daar staat eigenlijk precies de woordenboekdefinitie waar ik op doelde, namelijk " Economisch surplus, het geheel van consumenten- en producentensurplus". Er zijn dus al 2 pagina's, die gezamenlijk leiden tot het woord "Economisch surplus". Die pagina komt er dus niet..... of je moet die twee pagina's samenvoegen tot eentje en die Economisch surplus noemen. Dan gaan die andere twee weer weg. Als jij daar je tanden in wil zetten.... prima...... maar zoals het er nu allemaal bij staat, gaat het mij een streep te ver en is die rode link onzin. groet, Malinka1 (overleg) 24 jan 2018 11:21 (CET)
Samenvoegen is een goed idee, maar dat ga ik niet binnenkort doen. Dat betekent niet dat een rode link weg moet. BoH (overleg) 24 jan 2018 11:36 (CET)
In de hoofdnaamruimte staan momenteel 18 pagina's met een rode link naar 'Economisch surplus' (zie [1]). De stelling dat er nooit van zijn leven een artikel over komt lijkt me voorbarig en selectief op een van die artikelen ontlinken maar elders de rode link wel laten staan komt op mij nogal vreemd over. - Robotje (overleg) 24 jan 2018 16:31 (CET)
Samenvoegen dus. Zijn we meteen van die 18 rode links af ! Iets voor jou wellicht ? Malinka1 (overleg) 24 jan 2018 17:31 (CET)
Nee, handhaven als rode link en daar op termijn een pagina over schrijven. Dat één gebruiker denkt dat hier slechts een woordenboekdefinitie mogelijk zou zijn, is geen reden om deze uitnodiging om een serieus artikel te schrijven uit Wikipedia te verwijderen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 25 jan 2018 01:26 (CET)
Je hebt het er allemaal maar druk mee. Malinka1 (overleg) 25 jan 2018 10:51 (CET)
Na deze flauwe opmerking denk ik dat we wel klaar zijn hier. BoH (overleg) 25 jan 2018 11:46 (CET)

HMS Prickle (1803)Bewerken

Hoi BoH, ik kreeg de melding dat de ping niet werkt, daarom benader ik je hier. kun jij dit eens bekijken? Als de gebruiker niet terug komt weet ik niet wat ik ermee moet. Voor mij alleen zou het een flinke portie inleeswerk betekenen want ik heb geen verstand van schepen. Vr. groet, Woudloper overleg 26 jan 2018 14:15 (CET)

Dag Woudloper. Ik had de ping inderdaad niet ontvangen. Ik heb het enigszins aangepast, maar het zag er al redelijk uit. Groet, BoH (overleg) 26 jan 2018 14:52 (CET)

Jubileumster 10 jaarBewerken

Voor mensen die zich al 10 jaar of langer inzetten voor Wikipedia. Aangezien u nog altijd actief bent, dan is deze ster hier wel op zijn plaats. Rode raaf (overleg) 28 jan 2018 17:13 (CET)

Mijn dank is groot, bijzonder vriendelijk! BoH (overleg) 28 jan 2018 17:15 (CET)

Vertaald fragment in PlatoBewerken

Beste BoH, een tijdje geleden heb je aan het artikel Plato een vertaald fragment uit Plato's dialoog Staat toegevoegd ("Zolang ofwel wijsgeren geen koningen zijn in hun land,..." etc.) Kun je om te voldoen aan het auteursrecht de naam van de vertaler toevoegen? Dank, J.G.G. (overleg) 4 feb 2018 13:30 (CET)

Goede vraag, volgens mij heb ik uit een werk waarin de vertaler niet genoemd werd, maar ik zoek het uit. BoH (overleg) 4 feb 2018 14:28 (CET)
  J.G.G. (overleg) 4 feb 2018 14:56 (CET)


Mosa TrajectumBewerken

Hallo Boha, ik wist dat er inlogvandalisme zou plaatsvinden. Dank voor het weghalen. Ie wie wa weg 2001:984:AE4F:1:C149:3078:A987:86E1

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:33 (CEST)

Huidskleur bij holbewonersBewerken

Ik zag je bewerking op geschiedenis van de wereld net. De opvallende uitkomst van dit onderzoek plaatst wel een kanttekening bij de aanname dat de oorspronkelijke huidskleur licht was. Woudloper overleg 19 apr 2018 16:18 (CEST)

Nu je het zegt, daar had ik over gelezen en ook bedacht dat ik mij er in moest verdiepen, maar weer helemaal ontschoten. Bedankt dus! BoH (overleg) 19 apr 2018 16:32 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:43 (CEST)

VuurbeheersingBewerken

Dag B, Je hebt mijn verwijderen van het "maar" als een verslechtering beoordeeld en dus teruggedraaid. Maar jouw "maar" suggereerde een tegenstelling die er niet is. Waarschijnlijk gebruikte jij het met in het achterhoofd de uitdrukking " niet alleen [dit] , maar ook [ dat]". Dat schreef je echter niet expliciet, zodat toen de onjuiste suggestie overbleef. Groet WKra (overleg) 16 mei 2018 16:27 (CEST)

De tegenstelling is die tussen wat zou kunnen opgevat als een verslechtering (sociale differentiatie) en een verbetering (beschaving en cognitie). Of je dat inderdaad opvat als verslechtering en verbetering is mogelijk arbitrair. BoH (overleg) 16 mei 2018 21:31 (CEST)

Beoordelingsnominatie TeamrolBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Teamrol dat is genomineerd door Dqfn13. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180522 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 23 mei 2018 02:04 (CEST)

Tip...Bewerken

.. gebruik in het vervolg altijd Sjabloon:Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia bij gevallen als Terminologia Anatomica. De Wikischim (overleg) 30 mei 2018 09:38 (CEST)

Spuit 11. BoH (overleg) 30 mei 2018 14:37 (CEST)
Ik snap niet helemaal goed wat je hiermee wilt zeggen. Hoe dan ook, ik probeer enkel te voorkomen dat je licentieproblemen krijgt, zie de diverse discussies hierover die momenteel elders lopen. Maar goed, als jij liever eigenwijs bent... ga dan alleen niet achteraf zeggen dat je geen advies van anderen hebt gekregen. De Wikischim (overleg) 30 mei 2018 15:32 (CEST)
Spuit 11 betekent dat je bijdrage irrelevant is. Uiteraard heeft iedereen recht op de mening van De Wikischim, dat betekent niet dat je je altijd op moet dringen. Zeker niet als je weet dat je niet gewaardeerd wordt. BoH (overleg) 30 mei 2018 15:59 (CEST)

Hernoeming Brent SparBewerken

Dag BoH,

ik zag dat je het artikel Brent Spar hernoemde tot Brent-spar. Daarbij gaf je geen toelichting. Ik stel vast dat het artikel in alle andere taalversies 'Brent Spar' heet, en ook in de tekst van het artikel zelf handhaafde je die naam. In het naslagartikel dat onderaan het artikel wordt aangehaald, dat door Shell zelf werd geschreven, staat het ook als 'Brent Spar'. Evenals op de site van Heerema. Kun jij me toelichten waarop je deze hernoeming hebt gebaseerd?  Erik Wannee (overleg) 8 jun 2018 18:24 (CEST)

 
Links op de achtergrond de Perdido-spar
Op de Nederlandse spellingsregels. Voor zover ik weet, schrijf je het aan elkaar. Wellicht goed om te weten dat een spar een type productieplatform is. Er drijven wereldwijd vele sparren voor olieproductie. BoH (overleg) 8 jun 2018 21:55 (CEST)
Net zoal Erik Wannee, viel mij dat ook op. Maar waarom is dan niet de titel aangepast op de eerste regel? Is daar een specifieke reden voor? Ook bij deze veertig titelwijzingen heb je de titel op de eerste regel niet aangepast aan je titelwijziging ([2];[3];[4];[5];[6];[7];[8];[9];[10];[11];[12];[13];[14];[15];[16];[17];[18];[19];[20];[21];[22];[23];[24];[25];[26];[27];[28];[29];[30];[31];[32];[33];[34];[35];[36];[37];[38];[39];[40];[41]) In sommige situaties gaat het ook om titelwijzingen met veranderingen van kleine en hoofdletters en het wel of niet gebruiken van koppeltekens, zonder dat dit aangepast wordt op de eerste regel. Misschien ook even een punt van aandacht. Wimpus (overleg) 8 jun 2018 22:22 (CEST)
Het gaat bij de lijst er niet om of de hernoeming wel of niet terecht is, maar om het verschijnsel dat de naam op de eerste regel niet aangepast is aan de hernoeming. Wimpus (overleg) 9 jun 2018 08:07 (CEST)
Wimpus, je manier van overleggen is verre van collegiaal en daarom voel ik mij niet genoodzaakt verder op je te reageren tot je je houding aanpast. Ik ben geen leerling van je en ook geen aangenomen hulpje. BoH (overleg) 8 jun 2018 22:41 (CEST)
Toch ga je niet in op Erik Wannee zijn opmerking: "en ook in de tekst van het artikel zelf handhaafde je die naam" en geef je Erik Wannee dus een onvolledig antwoord. Mijn opmerking lag in het verlengde van die opmerking. Wimpus (overleg) 8 jun 2018 23:02 (CEST)
Fijn dat Erik Wannee en ik vandaag meerdere hernoemingen van jouw hebben gerepareerd, omdat je vergeten was om de naam in het artikel aan te passen. Het voelt een beetje alsof we jouw "aangenomen hulpjes" waren, maar kennelijk voelde jij het niet als jouw eigen verantwoordelijkheid om je eigen hernoemingen na te lopen. Wimpus (overleg) 10 jun 2018 00:07 (CEST)
Je laatste ~120 bewerkingen bestaan vrijwel volledig uit het volgen van mijn bijdragen, soms van meer dan tien jaar geleden. Dat is ziekelijk gedrag.
Daarnaast voer je een hele reeks PUNT-acties uit. Je bent niet uit op het verbeteren van Wikipedia, je bent erop uit om je eigen gelijk te halen, al verbrandt de hele wereld om je heen.
Blijkbaar heb ik dat verdiend door je in het verleden geen gelijk te geven. Prima. Niet iedereen hier is in staat om artikelen te schrijven, het is ook niet erg dat je dat niet kunt. Maar verwacht met dit sneue gedrag dan niet dat ik op een normale manier het overleg met je aanga. Je bewerkingssamenvattingen neem ik verder voor kennisgeving aan en je bijdragen op deze OP krijgen dezelfde aandacht. Mocht je ooit in staat zijn tot volwassen overleg, wellicht dat je dan weer aandacht krijgt. Succes verder! BoH (overleg) 10 jun 2018 00:41 (CEST)
Kennelijk gaat het vaker mis als jij je met be- en hernoeming bezig houdt. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar meteen ontwijkend reageren zoals hierboven met van die kinderachtige opmerkingen ("Ik ben geen leerling van je en ook geen aangenomen hulpje.") zorgt er natuurlijk niet voor dat ik het vertrouwen krijg dat je het zelf gaat oplossen. Dan ga ik zelf aan de slag, net zoals Erik Wannee eerder op de dag aan de slag ging. En dat er dan meer lemmata opvallen, is dan niet raar. Maar als je dan heel kinderachtig de fouten weer aan het herintroduceren bent, dan is dat wel heel sneu en ziekelijk. Wimpus (overleg) 10 jun 2018 01:28 (CEST)
Aangezien ik niet verwacht dat je het zelf gaat uitzoeken, ben ik zo vriendelijk om hier even de informatie te geven.
Bij Wikipedia Conventies staat er:
"Ieder artikel begint met een inleiding waarin in niet meer dan één alinea een korte en zinvolle omschrijving van het artikel wordt gegeven onder gebruikmaking van de titel van het artikel in vette letters."
Ook bij nieuwe lemmata over velden, laat je de naam op de eerste regel niet overeenkomen met de titel. Dit wetende, lijkt het mij dat het niet meer fout hoeft te gaan.Wimpus (overleg) 10 jun 2018 02:11 (CEST)
@BoH: Bij mijn weten wordt bij woorden die uit een andere taal komen, of die bedacht zijn door een bepaald bedrijf, het donorprincipe gebruikt. Daarvan is bij de Brent Spar duidelijk sprake. Hier moeten dus niet klakkeloos de Nederlandse taalregels worden gevolgd; daarom heb ik de hernoeming teruggedraaid. Ik zal vanuit die optiek ook eens de lijst langslopen die Wimpus hierboven opsomde. Ik zie daarin trouwens een flink aantal hernoemingen waarmee ik het volledig eens ben.
@Wimpus: BoH is hypergevoelig gebleken voor iedereen die meent hem te moeten corrigeren. Dat wordt ogenblikkelijk als schoolmeestergedrag opgevat. De ene persoon heeft helaas wat langere tenen dan de ander.  Erik Wannee (overleg) 9 jun 2018 07:43 (CEST)
Erik, met die gevoeligheid valt het wel mee. Als kritiek constructief is, dan is er geen enkel probleem. Volgens mij reageer ik hierboven vrij normaal en inhoudelijk op jou. Niet iedereen is natuurlijk ook even sterk in kritiek geven. Wat dat betreft vind ik je observatie dan ook niet zo sterk, maar dat zul je dan weer wijten aan mijn hypergevoeligheid. Of heb ik een keer op jouw tenen gestaan. Al neem ik aan dat jij niet hypergevoelig bent, dus bij nader inzien kan dat het niet zijn.
Wat betreft de naam: ik vraag mij af in hoeverre het donorprincipe hier geldt. In hoeverre heeft de spar die naam zo echt gekregen? Vergelijk het met een bedrijfsauto die binnen het bedrijf de Brent-auto genoemd wordt. Alleen nu komt deze plotseling internationaal in het nieuws en wordt het de Brent Auto.
Wel fijn dat je even de discussie afwacht voordat je actie onderneemt. BoH (overleg) 9 jun 2018 14:51 (CEST)
Ik begrijp je argumentering betreffende de Brent Auto. Waarschijnlijk speelt een belangrijke rol dat iedereen weet wat een auto is en dat bijna niemand weet wat een spar is, en daardoor denkt dat het een deel van de naam is in plaats van een afkorting van 'Single Point Anchor Reservoir'. (Leuk trouwens om te lezen dat 'Brent' ook een afkorting is!) Maar het is nu eenmaal wel een feit dat zelfs de makers en de slopers van dat ding hem zo zijn gaan noemen, en het is uiteindelijk de naamgever die bepaalt hoe het gespeld moet worden. (Zo zouden we ook kunnen zeggen dat het taalkundig onjuist is om een hoofdletter aan het eind van een woord te zetten, maar bij de Amsterdam ArenA is het wel correct, omdat de naamgever dat zo heeft bepaald.)  Erik Wannee (overleg) 9 jun 2018 15:08 (CEST)
Ik vraag mij af in hoeverre het hier werkelijk naamgeving betreft. De Perdido-spar heet gewoon Perdido, geen Perdido Spar. Bij Brent zijn er meerdere platforms, dus wordt er onderscheid gemaakt, dus analoog aan mijn eerdere voorbeeld Brent-auto, Brent-boot, Brent-vliegtuig. Maar in het Taal-café zitten mensen die er meer verstand van hebben.
Ik ben overigens niet zo blij met de manier waarop je om bent gegaan met de andere titelwijzigingen. Waarbij je overigens ook wat minder badinerend mag zijn in de bewerkingssamenvatting. Als dat niet te gevoelig is tenminste. BoH (overleg) 9 jun 2018 15:58 (CEST)
Goed plan. Ik heb het ingebracht in het taalcafé en heb gevraagd om hier te reageren, omdat de discussie anders erg zou versnipperen. Ik ben benieuwd naar de reacties.
Verder vond ik mijn bewerkingssamenvattingen wel recht-toe, recht-aan, maar ik had ze zeker niet badinerend bedoeld. Ik wilde vooral ondubbelzinnig zijn, en uiteraard niet de bewerkingssamenvatting leeg laten.  Erik Wannee (overleg) 9 jun 2018 16:55 (CEST)

Review/aanmelding Dynamisch positioneringssysteemBewerken

Beste BoH, ik was wel benieuwd waarom dit destijds als etalage-artikel is opgenomen (om eerlijk te zijn twijfel ik enigszins aan de huidige etalage-waardigheid). Ik kan alleen niets vinden in het archief van 2006, weet jij als nominator misschien waar de voorgeschiedenis van de etalage-aanmelding gebleven is? Mvg, Encycloon (overleg) 11 jun 2018 10:36 (CEST)

Geen idee! BoH (overleg) 11 jun 2018 14:45 (CEST)
Ik heb ze gevonden in de bewerkingsgeschiedenis, maar zal in dit geval 'bij twijfel [en te weinig verstand van het onderwerp] niet nomineren'. Encycloon (overleg) 12 jun 2018 15:08 (CEST)

In de bewerkingsgeschiedenis? Hoe bedoel je? BoH (overleg) 12 jun 2018 23:28 (CEST)

Gewoon teruggaan in bewerkingsgeschiedenis van Review/Aanmelding, hier en hier. Encycloon (overleg) 12 jun 2018 23:32 (CEST)

Ah, ok. Iets niet goed gegaan met de archivering dus. BoH (overleg) 12 jun 2018 23:45 (CEST)

McDermott DB 50 (schip, 1988)Bewerken

Hoi BoH, ik stuit net op dit nieuwe artikel van jouw hand. Er valt me deze zin op: De McDermott DB 50 is een kraanschip dat in 1988 bij de voormalige J.L. Thompson-werf van North East Shipbuilders Limited (NESL) in Sunderland voor McDermott. Het lijkt me dat hier iets ontbreekt (het werkwoord). Overigens zou ten minste één bron bij dit artikel ook niet verkeerd zijn. De Wikischim (overleg) 13 jun 2018 12:11 (CEST)

Ga je nog iets doen aan iig de voornoemde zin? De Wikischim (overleg) 20 jun 2018 13:32 (CEST)

Vulcanus (schip, 1910)Bewerken

Hallo BoH. Bedankt voor deze correctie. Zoals je aan het tijdsverschil tussen mijn twee bewerkingen aan het artikel kunt zien, heb ik vrij lang gezocht en ik dacht (met de nadruk op dacht) dat ik het antwoord uiteindelijk gevonden had (maar ik weet niet meer waar; de geschiedenis wordt gewist als ik mijn browser sluit), zeker toen bleek dat bij schepen uit die tijd als de Titanic (schip, 1912) en de Olympic (schip, 1911) ook de long ton werd gebruikt. Niet dus. Voor een eventuele volgende keer: waar had ik de juiste info kunnen vinden? Met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 17 jun 2018 08:19 (CEST)

Ik vond er nog een foto van en bij het nakijken zag ik bij Miramar en zelfs in het artikel dat het van 1910 moest zijn. Dus gelijk maar aangepast. Stunteltje (overleg) 17 jun 2018 13:18 (CEST)

Dag Jan. Het is nogal verwarrend, maar vroeger werden veel schepen inderdaad weergegeven in longton. In het artikel van Stapersma wordt het deplacement echter in metrische tonnen weergegeven. Dan zou het draagvermogen ook in metrische tonnen weergegeven kunnen worden, maar omdat het getal 1194 vaak terugkeert, heb ik het daar in longtons gelaten. Al met al kan het een gepuzzel zijn om te achterhalen of het nu ton of tonne is geweest en of men daar dan wel consequent is geweest. BoH (overleg) 17 jun 2018 15:07 (CEST)

Bedankt voor de uitleg. Dat de informatie over schepen zeer verwarrend kan zijn, had ik al begrepen uit eerder overleg met Stunteltje die ik hier weer, en niet geheel toevallig, tegenkom. Zijn hulp was toen zeer welkom en ook van jou heb ik dit keer weer geleerd. Nogmaals dank en met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 18 jun 2018 00:18 (CEST)

dp's op teamrolBewerken

Op Teamrol heb je allerhande namen toegevoegd, en daar met vierkante haken blauwe links van gemaakt. Die gaan vervolgens naar een doorverwijspagina vol met politici, sporters, wetenschappers uit 1900. Ik heb geen idee of de persoon die jij bedoelt daar tussen staat. Als die personen echt zo belangrijk zijn dat ze gelinkt moeten worden in dat artikel, kun je dan wel even controleren dat de lezer ook op de juist John Spencer terecht komt, en niet toevallig op een speerwerper uit Mozambique, of een politicus uit Ierland? Edoderoo (overleg) 27 jun 2018 10:37 (CEST)

Ik zal er naar kijken. Altijd fijn om met je te mogen samenwerken. BoH (overleg) 27 jun 2018 10:55 (CEST)

Tekst VerwijderingBewerken

Hallo BoH, dat jij zomaar tekst verwijderd met de reden dat een editor 'jarenlang onzin' heeft toegevoegd. Vind ik geen reden (zonder eigen onderbouwing) om dit te verwijderen. Tevens dan moet je ook de info op de pagina van Amon van Juda verwijderen. Peters01 (overleg) 4 jul 2018 21:00 (CEST)

Ben Pirard heeft jarenlang overal zijn versie van de moedergodincultus geplakt. Ik hik er al jaren tegenaan om deze warboel op te ruimen en af en toe verwijder ik die onzin dan ook. Prima als jij denkt dat het er wel moet staan, maar lever dan ook de academische literatuur die dit onderbouwt. BoH (overleg) 4 jul 2018 21:22 (CEST)
Ik laat dat liever aan Ben Pirard over, mocht hij geen referenties kunnen aandragen dan lijkt het mij aannemelijk om ook de tekst op de pagina van Amon van Juda te corrigeren. Tevens wil ik je niet bekritiseren, maar zonder enige onderbouwing kunnen wij niet zomaar teksten gaan verwijderen. Dit is in strijd met de BTNI-richtlijnen. Peters01 (overleg) 4 jul 2018 22:24 (CEST)
Nee, dat heeft niets met BTNI te maken. BTNI is voor triviale veranderingen. Onzin kan ten alle tijden verwijderd worden. De kans dat Pirard gaat antwoorden is niet zo groot, hij draagt al enkele jaren niet meer bij. Dus zonder onderbouwing zal ik het binnenkort weer verwijderen. Lees voor de aardigheid moedergodin voor de onderbouwing. Op de OP daar kun je verder lezen wat er allemaal aan schort. Overigens betreft het enkele honderden artikelen die nagekeken moeten worden. BoH (overleg) 4 jul 2018 22:32 (CEST)
Beste Peters01, op Ben Pirards teksten is wel vaker commentaar verschenen, maar elke reactie van zijn kant bleef uit. Het artikel Moedergodin, zie OP: Opmerkingen). Hettitische mythologie, zie hier. Slangenkoker, zie hier. Artikelen als Slangencultus en Anatolische mythologie zijn reeds verwijderd wegens bronloze en dubieuze inhoud: zie hier. Groeten, Kiro Vermaas   24 jul 2018 21:10 (CEST).

TijdlijnBewerken

Waar vind ik (enige) richtlijnen oid wat in een tijdlijn thuishoort? Arend41 (overleg) 7 jul 2018 23:06 (CEST)

Het moeten opmerkelijke gebeurtenissen zijn die opgenomen worden in de literatuur van de Nederlandse geschiedenis. Hoe tragisch ook, een windhoos met vijf doden hoort daar niet bij. Als dat het criterium zou zijn, dan zou de tijdlijn tienmaal langer worden met vooral verkeersongevallen. BoH (overleg) 8 jul 2018 00:58 (CEST)
De vergelijking met verkeersongelukken is een beetje onelukkig, die komen veel voor. Een windoos met zoveel doden en gewonden en verwoesting van een flink aantal woningen is een sporadisch voorkomend natuurverschijnsel in Nederland en zou mi best vermeld kunnen worden, wat ik ook deed. Je argument overtuigt me niet, graag een betere. Arend41 (overleg) 8 jul 2018 08:55 (CEST)
Dat kun je vinden, maar er zijn veel ongevallen met meerdere doden. De essentie van een tijdlijn is dat het de geschiedenis vangt aan de hand van bepalende gebeurtenissen. Zo is de watersnood van 1953 bepalend geweest op meerdere vlakken. Als je aan kunt geven in hoeverre die windhoos bepalend is geweest, of de tijdsgeest goed weergeeft, dan heb je misschien een punt. BoH (overleg) 8 jul 2018 09:14 (CEST)
Dus eigenlijk staat jouw mening tegenover mijn mening. In eerste instantie vroeg ik naar enige richtingen, maar die zijn er kennelijk niet en dan kom je in nietes-welles-spelletjes terecht. Arend41 (overleg) 8 jul 2018 10:48 (CEST)
Wel als je geen antwoord geeft op mijn vraag. BoH (overleg) 8 jul 2018 11:55 (CEST)

Vraag over HastinapurBewerken

Hallo BoH. Onlangs voegde je (o.a.) de zin Munten van de heersers van Mathura, de Yaudheya toe aan het artikel over Hastinapur. Mathura is echter een doorverwijspagina en ik kan niet vinden of hier Mathura (district) of Mathura (stad) wordt bedoeld. Kun je dat even nakijken? Hartelijk dank en met vriendelijke groet, JanCK   (overleg) 11 jul 2018 15:39 (CEST)

Dag Jan. Ik heb het aangepast, bedankt! BoH (overleg) 11 jul 2018 15:42 (CEST)
Dank je! JanCK   (overleg) 11 jul 2018 15:51 (CEST)

Sjabloon:Tabel NeolithicumBewerken

Is aangepast om toch wat van Amerika erin te hebben. De meeste achterliggende artikelen stellen weinig voor.Smiley.toerist (overleg) 28 jul 2018 13:58 (CEST)

BlokverzoekBewerken

Vanwege uw opmerkingen in uw stemverklaring alhier, heb ik zojuist verzocht uw gebruikersaccount tijdelijk te blokkeren. Jürgen Eissink (overleg) 23 aug 2018 13:34 (CEST).

Het is al lang verleden tijd …Bewerken

… zong Abel in 2000. Zes jaar later ging je ijverig hier aan de slag en je gaat maar door! Bravo, collega.

Bovenstaande ster is w.m.b. dik verdiend
Ga zo door en gij zult spinazie eten ;-D Klaas `Z4␟` V:  20 sep 2018 07:54 (CEST)

Mijn dank is groot! BoH (overleg) 20 sep 2018 08:05 (CEST)

Graag gedaan. Ik zie net dat je dankzij collega Rode raaf al in de lijst staat, maar dan op 15 dagen eerder ;-) Klaas `Z4␟` V:  20 sep 2018 10:09 (CEST)

Ja, we moeten niet overdrijven, dus je kunt dat wel weghalen, maar toch bedankt! BoH (overleg) 20 sep 2018 10:12 (CEST)

Geschiedenis van AmsterdamBewerken

U heeft zojuist zeer belangrijke momenten uit de geschiedenis van Amsterdam verwijderd. Deze zijn tekenend voor de geschiedenis van de stad. Het gaat om een overzicht van belangrijke punten uit de geschiedenis en deze kunnen niet missen. Waarom haalt u dit weg? VrijMokum (overleg) 25 sep 2018 22:25 (CEST)

Ik heb ze weggehaald, omdat het veel te gedetailleerd was. Een vaker voorkomend fenomeen was hier gaande: recente gebeurtenissen worden in groot detail weergegeven en hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe minder detail er overblijft. Als je een geschiedenis schrijft, moet je je ook afvragen wat er volgend jaar, over vijf jaar en over twintig jaar nog relevant is. Ik heb nu nog teveel laten staan. BoH (overleg) 25 sep 2018 22:40 (CEST)

KlootzakBewerken

Ik kan ook schelden: ...

Dat weet ik, je zure gedrag valt al geruime tijd op. Ook dit is weer exemplarisch; hoewel ik poog om de goede links aan te brengen in de vele teksten die ik schrijf, glipt er wel een wat tussendoor. Anderen plaatsen dan geruisloos de goede link. Jij kan dat niet, je meent belerend op te moeten treden, waarbij het je meer tijd kost om de belerende tekst te plaatsen dan het zou kosten om de goede link te plaatsen. Dat is zuur gedrag, een feitelijke constatering. Klootzak is dan weer gewoon een belediging. Maar zoals gezegd typisch. Ik zou wel een andere hobby hier zoeken, want dit is niet goed voor je humeur, er vanuitgaande dat je doorgaans een wat opgeruimder karakter hebt, wat natuurlijk voor mij moeilijk te beoordelen is. BoH (overleg) 13 okt 2018 20:19 (CEST)
Blijkbaar eigen jij je dan toe dat je anderen mag uitschelden omdat je vindt dat je gelijk hebt, terwijl je dat duidelijk niet had. Mijn verbetering draai je drie maal terug, de laatste keer met scheldwoorden. En dan ga je mij betichten van zuur gedrag. Ik vrees dat je te vooringenomen bent om mij de les te mogen lezen. Edoderoo (overleg) 13 okt 2018 22:58 (CEST)
We mogen allebei niet schelden. Dat neemt niet weg dat je gedrag daarvoor sneu en verzuurd was. Ik lees je dan ook niet de les door naar je OP te komen, ik constateer slechts en geef je tips om minder verzuurd te raken. Maar succes met je kruistocht verder. BoH (overleg) 13 okt 2018 23:04 (CEST)
Als ik nu ergens verzuurd van raak, is het van mensen die mij tips geven, omdat zij beter weten wat ik moet doen, hoe ik het moet doen, en wanneer ik dat moet doen. Dat begint met tips als het is beter als je een andere hobby gaat zoeken, wat vooral voor jou voordelen biedt. Wat je niet weet is dat ik al tig andere hobby's heb, en het zuur zit wat mij betreft vooral in jouw beleving. Een kruistocht is een oorlog tussen twee geloven, als je denkt dat ik voor een geloof strijdt, dan vind ik het jammer te lezen dat jij meent dat gij moogt links naar doorverwijspagina's aanmaken als een geloof belijdt. Dan neem ik het succes gewenst inderdaad met twee handen aan. Edoderoo (overleg) 14 okt 2018 12:14 (CEST)
Doe er vooral niets mee, fijne vent! BoH (overleg) 14 okt 2018 14:36 (CEST)

Leslie (orkaan)Bewerken

Beste BoH, je draait me terug hier.

Kun je uitleggen waarom we iets dat "verwacht wordt" en later niet plaatsvindt hier moeten vermelden? (Zeker als die verwachting geen gevolgen had die vermeldenswaardig zijn voor de encyclopedie). vr groet Saschaporsche (overleg) 15 okt 2018 14:21 (CEST)

Verwachtingen van orkanen hebben gevolgen voor voorbereidingen die wel of niet getroffen worden, aan land, op ze en in de lucht. BoH (overleg) 15 okt 2018 14:30 (CEST)
Daarnaast was dit een orkaan met een bijzonder grillig pad, wat hiermee nog eens duidelijk werd. BoH (overleg) 15 okt 2018 14:31 (CEST)
Mwoah... Ik vind het niet een erg sterk argument dat je gebruikt. Dat mensen (als voorbereiding) ramen dicht timmeren is niet echt bijzonder. Als er nou voorbereidingen voor evacuaties waren gedaan was het wat anders. Heb je daar informatie over gevonden? vr groet Saschaporsche (overleg) 15 okt 2018 15:29 (CEST)
Mwoah, er komt toch iets meer bij kijken. Orkaannavigatie is een ding, bevoorrading een andere. Daarnaast was het zoals gezegd een bijzonder grillige orkaan, zeer opmerkelijk in combinatie met zijn lange duur. BoH (overleg) 15 okt 2018 15:49 (CEST)
Ik ben het met BoH eens, in dezen. Het feit dat er eerst een andere route van de orkaan verwacht werd, is gewoon een wezenlijk onderdeel van de chronologie. Nog wel even iets anders: dit artikel (en Michael (orkaan)) hebben nog geen enkele bron, het zou fijn zijn als daar op de niet al te lange termijn iets aan gedaan werd. De Wikischim (overleg) 15 okt 2018 16:22 (CEST)

De bronnen zijn emails met weerberichten, dus dat wordt lastig. BoH (overleg) 15 okt 2018 17:53 (CEST)

Ok, dan laten we het zo staan. vr groet Saschaporsche (overleg) 15 okt 2018 19:49 (CEST)
Misschien heb je hier iets aan? Of deze grafische versie? Mvg, Trewal 15 okt 2018 22:06 (CEST)
Voor de echte liefhebbers :) BoH (overleg) 15 okt 2018 22:19 (CEST)
Een soortgelijke grafische versie had je overigens al op het artikel gezet, zie ik nu ;-) Mvg, Trewal 15 okt 2018 22:38 (CEST)

Leslie, eigen kind schoon kindBewerken

Geachte (allez, zal zo maar beginnen), schrijf er dan maar direct bij dat iedereen van "jouw" artikel moet afblijven, he ! Vakevos (overleg) 15 okt 2018 22:43 (CEST)

Nee hoor, dat hoeft niet. Maar wellicht even WP:BTNI (nog) eens doorlezen? Mvg, Trewal 15 okt 2018 22:51 (CEST)

Vakevos, wat Trewal zegt. Je veranderingen zijn geen verbeteringen, maar smaakgebonden geneuzel. BoH (overleg) 16 okt 2018 00:54 (CEST)

Beste Vakevos, ik zie dat je wederom scheidbare werkwoorden wil "ontscheiden". Dat is toch echt een kwestie van smaak, dus liever niet doen. Wanneer je een artikel schrijft mag je deze voorkeur prima botvieren, maar zoals Trewal aangeeft, "wat goed is, hoeft niet verbeterd te worden". Vinvlugt (overleg) 16 okt 2018 09:18 (CEST)
Geachte wikipedianen, het samenhouden van samengestelde werkwoorden is inderdaad geen taalregel maar ook niet zozeer een kwestie van smaak maar eerder een kwestie van taalgevoel. Met een voorbeeld wil ik dat gevoel even trachten te laten aanvoelen : neem nu als parallel met 'uitgroeien' het werkwoord 'uitbuiten' en ik bouw de volgende zin "hij dreigde dat hij de kinderen uit zou buiten" waarbij ik het werkwoord uiteenhaal maar vergelijk met "hij dreigde dat hij de kinderen zou uitbuiten" waarbij ik het werkwoord samengesteld houd. Zo krijg ik in de eerste zin het gevoel dat er iets zowel buiten als binnen geschiedt, terwijl in de tweede constructie de waarde van het werkwoord doorweegt. Dit maar ter overweging, heren en/of dames. Mvg, Vakevos (overleg) 16 okt 2018 12:02 (CEST)
Fijn dat je erkent dat wat er stond niet fout was. Dat kun dus prima zo blijven en behoeft dus geen 'correctie'. - Robotje (overleg) 16 okt 2018 12:33 (CEST)
Of je het nu taalgevoel of smaak noemt, die taalgevoelige smaak (of dat smakelijke taalgevoel) is niet zozeer persoonlijk, als wel afhankelijk van de nationaliteit van de betreffende taalgebruiker. Ik vermoed dat Vakevos een Belg is en BoH een Nederlander. De gemiddelde Belg prefereert "hij dreigde dat hij de kinderen zou uitbuiten", terwijl de gemiddelde Nederlander eerder "hij dreigde dat hij de kinderen uit zou buiten" zal zeggen. Je zult dus altijd houden dat de ene variant voor de Nederlanders onnatuurlijk klinkt, en de andere variant nu juist voor de Belgen pijn doet aan ogen en oren. Bij gebrek aan beter zul je dan inderdaad terug moeten vallen (voor onze Belgische vrienden: moeten terugvallen) op de BTNI-regel, oftewel, wie het eerst komt, het eerst maalt. Matroos Vos (overleg) 16 okt 2018 21:21 (CEST)
Waar is bovenstaande op gebaseerd? Ik ben Nederlander en ik vind "hij dreigde dat hij de kinderen uit zou buiten" onbeholpen klinken. Muijz (overleg) 27 nov 2018 08:16 (CET)
Hoi Muijz, dat wij Nederlanders wat meer dan de Belgen geneigd zijn om een scheidbaar werkwoord te splitsen, was in eerste instantie een eigen observatie, maar voordat ik die particuliere observatie hier vorige maand neerpende, had ik al wel een bevestiging van dit verschil met onze zuiderburen gevonden in de – zoals dat op Wikipedia dan altijd zo mooi heet – gezaghebbende Algemene Nederlandse Spraakkunst. Ik merk overigens bij mezelf dat ik, als Nederlander, iets minder dan voorheen de neiging heb om zo'n scheidbaar werkwoord te splitsen, en dat ik dus, net als jij, blijkbaar aan het 'vervlaamsen' ben. 't Is een kwestie van geduld, tot heel Holland Belgisch lult... Salukes, Matroos Vos (overleg) 27 nov 2018 22:08 (CET)

Heavy liftBewerken

Dag BoH,

jij hebt nogal wat affiniteit met offshore-zaken. Ik zag het artikel Heavy lift verschijnen, dat volgens de vertaler uit het Engels vertaald is, maar dat naar mijn bescheiden mening aan alle kanten rammelt. Ik heb gepoogd het wat op te knappen, maar liep daar door gebrek aan inhoudelijke kennis al snel op vast. Mijn vraag aan jou is of jij het ziet zitten om er wat moois van te maken? Zo niet dan is het ook best, maar ik weet geen ander die dit zou kunnen. Vriendelijke groet,  Erik Wannee (overleg) 20 okt 2018 21:53 (CEST)

Dag Erik. Ik zie dat de Engelse versie al dramatisch is en van de hak op de tak springt, van de offshore, naar land naar de luchtvaart en dan plotseling NW Hutton. Ik was al wel van plan om in Kraanschip de geschiedenis beter uit de doeken te doen, dus daar past dit wel en, maar dat gaat tijd kosten. En in de tussentijd moet ik werkelijk zwaar hijsen, dus dat artikel kan denk ik beter op de verwijderlijst. BoH (overleg) 20 okt 2018 22:36 (CEST)
Begrepen! Ik zal het melden op de beoordelingslijst. En werkze met je hijsmachine!  Erik Wannee (overleg) 20 okt 2018 22:59 (CEST)

Geschiedenis van de geluidsopnameBewerken

Goed nieuw artikel, en idd. was dit nog een leemte die nodig ingevuld moest worden. Dank je wel voor het aanmaken. De Wikischim (overleg) 5 nov 2018 12:22 (CET)

Dank je. BoH (overleg) 5 nov 2018 12:31 (CET)

Elvis Presley bij SunBewerken

Hoi, ik zag dat je wat interessante bewerkingen op Elvis Presley had gedaan, welke ik heb teruggedraaid. Het artikel is een vertaling van het Engelse Wikipedia-artikel en aangezien dat FA-status heeft is het onwaarschijnlijk dat de dingen die je hebt veranderd fout waren. Bovendien heb ik de belangrijkste bronnen ook zelf. In het artikel wordt Marion Keisker de receptioniste genoemd, omdat het in die passage gaat om haar optreden als receptioniste. Zij was natuurlijk veel meer dan dat, namelijk de zakenpartner die met Sam Philips de Sun-studio runde. Zie hiervoor Guralnick, deel 1, blz 61-62. Je wijziging is dus geen onzin, maar in deze specifieke context toch onjuist. In 1953 nam Elvis daar een plaatje op en daarover is de consensus al jaren dat hij dat deed om ontdekt te worden. Zijn naam werd ook genoteerd en daarom ziet men dit als het begin van zijn loopbaan. Er valt misschien nog te twisten of je de studio Sun Records moet noemen (wat mij betreft wel), maar de inleiding van het artikel is niet de plek om op zo'n detail in te gaan. Groet MackyBeth (overleg) 18 nov 2018 21:42 (CET)

Door Keisker weg te zetten in dit artikel als receptioniste, sla je de plank behoorlijk mis, context of niet. Zoals je zelf al zegt, was zij meer dan dat. Phillips was zelfs niet bij de eerste opname aanwezig, die voerde zij uit. Ook in de context is het dus fout om haar zo weg te zetten.
De naam van de studio op dat moment is gewoon incorrect. In hoeverre je daar in de inleiding aandacht aan wilt besteden, is uiteraard open voor discussie, maar zoals het er nu staat, is het gewoon fout.
Je hebt het over 1953 als het jaartal en dat heb ik inderdaad zo genoteerd. Je introduceert zelf 1954. Als je daarmee bedoelt dat zijn loopbaan niet direct begon met die opname, dan moet die hele zin anders geschreven worden.
Al met al niet erg sterk. Overigens zijn al die punten aan het einde van de noten ook storend en overbodig. BoH (overleg) 18 nov 2018 21:51 (CET)
wat 1953/1954 betreft heb ik mij inderdaad vergist. Wat Keisker betreft: zij treedt hier op als degene die Elvis ontving en een kennismakingsgesprek voerde. Voor het artikel is dus alleen haar rol van receptioniste relevant. Dat dit geen recht doet aan haar belang voor Sun en zelfs niet aan haar optreden bij deze eerste opname, is duidelijk, maar dat hoeft hier ook niet. En nogmaals: dit artikel is een vertaling van de Engelse Wikipedia, dus niet alleen ik, ook de Engelse editors en de peer-reviewers zouden dan de plank misslaan, wat Keisker en wat de aanduiding van Sun Records betreft.MackyBeth (overleg) 18 nov 2018 22:16 (CET)
Nee, haar belang is dat zij degene is die Elvis voor het eerst opnam. Wie de deur voor hem opendeed, is echt minder relevant. Het moet ook echt niet zo ingewikkeld zijn om dat goed op te schrijven. Daarvoor hoef je je niet te verschuilen achter de Engelse Wikipedia. Dat is sowieso niet sterk als er dus gewoon fouten instaan, zoals Sun Records. BoH (overleg) 18 nov 2018 23:02 (CET)
Lees eens wat zorgvuldiger! Dat dit geen recht doet aan haar belang voor Sun en zelfs niet aan haar optreden bij deze eerste opname, is duidelijk, maar dat hoeft hier ook niet. Hier is alleen relevant hoe Elvis zich tegenover haar introduceerde. Haar verdere belang hoeft niet hier beschreven te worden. En Sun Records is helemaal geen fout. Er is gewoon gekozen voor de naam waaronder de organisatie van Sam Philips het bekendst is geworden, ook al hette die destijds nog niet zo.MackyBeth (overleg) 19 nov 2018 15:10 (CET)
Als we het over lezen hebben, het belang van Keisker is niet de introductie, maar dat zij degene is die de eerste opnames maakte van Elvis.
Sun Records is om twee redenen fout: Elvis liep niet het kantoor in van Sun Records, maar het daarnaast gelegen Memphis Recording Service. Die zou later Sun Studio genoemd worden. Dit zijn dus twee verschillende bedrijven: dat je opnam bij Sun Studio, betekende niet dat je ook uitgebracht werd door Sun Records.
Ik begrijp ook niet goed waarom je zo moeilijk doet over deze kleine feiten in een artikel van ruim 200.000 bytes. BoH (overleg) 19 nov 2018 16:03 (CET)
Dat doe jij net zo goed.MackyBeth (overleg) 12 dec 2018 22:26 (CET)

VerifieerbaarheidBewerken

Forages et Exploitations Pétrolières is een lang artikel, met soms zeer specifieke informatie. Maar waar is dit allemaal op gebaseerd? Ik zie geen enkele bron. Muijz (overleg) 27 nov 2018 08:30 (CET)

Onder het hoofdstuk 'Literatuur' zie ik wel een mogelijke bron, maar ik wil wel de bevestiging hebben dat dit de bron is.Smiley.toerist (overleg) 27 nov 2018 12:14 (CET)

? Rare vraag die jullie zelf al beantwoord hebben. BoH (overleg) 27 nov 2018 14:28 (CET)

neerslag en balansBewerken

Hoi BoH bij het lemma landbouw en isohyeet stond een ongelukkige formulering die ik verwijderde en uij weer toevoegde; ik heb nu op overlegpagina' toelichting gegeven. mvgHenriDuvent

Ik heb geprobeerd argumenten aan te dragen voor de verwijdering van de m.i. foute zinnen. Een andere formulering is wellicht mogelijk, maar deze deugt m.i. niet. Mogelijk zie ik iets over het hoofd, maar in de mij ter beschikking staande boeken kon ik niet iets vinden. Misschien kun je me helpen aan een bron? Ik zou het waarderen als je reageert op de overlegpagina. Alvast dank, mvg HenriDuvent 3 dec 2018 01:49 (CET)

Geschiedenis landbouwBewerken

Hoi BoH, ik zie dat je zeer hecht aan isohyeet, ecosysteemingenieur en droge landbouw. Ik beorrdeeldat anders en ben beniwuwd hoe anderen dat zien. Daarom heb ik op de overlegpagina de volgende tekst gezet:

"Ik heb enkele zaken aangepast, en deze zijn teruggedraaid. Niet wereldschokkend maar toch. Graag reacties van anderen. 1. Het woord ecosysteemingenieur betaat niet, en een dooorverwijzing is daarom niet zinvol. De woorden ecosyteem en ingeneur wel, daarom de doorverwijzing gesplitst en naar beide woorden doorverwezen..Er is wel zo iets als eco-engineering maar gebruikeijker zijn daarvoor andere woorden zoals ecological restoration. 2. Permanente landbouw zou ook wel droge landbouw heten. ik heb daarvoor geen bron gevonden. Wellicht ebstaat het, maar het voegt hier niets toe m.i. "Less is more". 3. Er staat een stukje over isohyeet; die zin is niet fout maar een onnodig detail omdat de boodschap er al s taat (water is nodig vor landbouw). Meer van dergelijke details kunnen het artikel minder toegankelijk maken. Punt 1 is echt fout, de andere niet, maar het artikel verbetert er m.i. zeker niet van." mvg HenriDuvent 4 dec 2018 12:39 (CET)

Ik merk dat je vooral aan het slopen bent en weinig toevoegt. BoH (overleg) 4 dec 2018 14:37 (CET)
Jammer dat je het zo opvat en jammer dat je deze woorden gebruikt. Ik wil graag reageren:
 1. ik heb allerlei abitische factoren toegevoegd bij drie lemma's
 2. een heb een lemma permanente landbouw aangemaakt
 3. ik heb diverse maatschappelijke aspecten bij het lemma landbouw toegevoegd, en de inleiding door deze uitbreidingen aangepast
 4. Ik heb diverse fouten en onduidelijkheden aan de orde gesteld, zoals ecosysteemingenieur.
 5. Ik heb het aspect neerslag uitgebreid tot waterbalans

Volgens mij is het niet gowd te verdedigen dat de term isohyeet wordt gebruikt in het lemma over de geschiedenis van de landbouw, in dezelfde bewoordingen als elders. Het lijkt wat willekeurig. Hetzelfde geldt voor een weinig gebruikte term als 'droge landbouw' (die overigens soms als het tegenovergestelde van irrigatielandbouw wordt gezien, waarbij beide permanente landbouw heten). Ik heb dit in mijn reactie op de relevantye overlegpagina's uitgelegd en je daarvan meteen verslag gedaan op je eigen overlegpagina. Als ik me op een van deze punten vergis hoor ik het graag. Zeker, ik maak vast ook wel eens een fout. Maar waarom vat je dit alles samen met de woorden 'vooral slopen'. En verder: getuigen mijn andere bijdragen aan Wikipedia van slooplust? Ik saneer wel eens, soms flink, in slechte onbegrijpelijke lemma's, maar voeg m.i. aanmerkelijk meer toe. Nogmaals, als ik mij deerlijk vergis hoor ik dat graag, mvg HenriDuvent 4 dec 2018 17:59 (CET)

Dat je vooral lijkt te slopen, begint met het weghalen bij isohyeet, terwijl je daar met een half uurtje moeite dezelfde toevoeging had kunnen doen als ik later. Dat is armoedig.
Dat het woord ecosysteemingenieur niet bestaat, is iets wat je met een minuut googlen had kunnen ontkrachten. Zie ook en:Ecosystem engineer.
Neerslag is een zeer belangrijke voorwaarde voor landbouw, waarbij isohyeten snel duidelijk kunnen maken waar het wel en waar het niet mogelijk is. Daarmee zijn isohyeten samen met de loop van rivieren, kustverloop, relief en temperatuur belangrijke indicatoren voor de geschiedenis als je een landkaart bekijkt. Zo belangrijk dat het in inleidingen van geschiedenissen wordt gebruikt, zie bijvoorbeeld hier.
De toevoeging 'droge' staat niet in de weg. En als je daar nuances in ziet, dan is een mooie plek om die aan te brengen als je toevallig net een artikel permanente landbouw aanmaakt.
Dat je ook weleens wat toevoegt, geloof ik direct, maar wat je mij hebt laten zien, is vooral sloopwerk zonder enige intellectuele nieuwsgierigheid. En dat is wat frustrerend. BoH (overleg) 6 dec 2018 04:43 (CET)
Het is jammer dat je de termen slopen","armoedig" en "gebrek aan intellectuele nieuwsgierigheid" kiest, als het over mij en mijn bijdragen gaat. Het zijn voor mij nieuwe kwalificaties. Ik vind het tevens spijtig dat je mijn werkwijze als frustrerend ervaart, dat beoog ik uiteraard niet. Wat ik had willen zeggen is niet dat regenval onbelangrijk is, maar de toevoeging isohyeet in de aangegeven context wat te veel van het goede is en weinig toevoegt aan de boodschap dat regenval of vochthuishouing medebepalend zijn voor de landbouwmogelijkheden. Bij droge landbouw geldt iets vergelijkbaars. De term voegt niets toe, wordt ook op een andere betekenis gebruikt, en is dus, zo meen ik, eerder verwarrend dan verrijkend voor de lezer. De term ecosystemingenieur is in het Nederlands, toegegeven, niet echt fout, maar niet gebruikelijk als aanduiding als het om mensen gaat. Menno Schilthuizen gebruikt het wel eens, sinds kort meen ik, maar verder zijn als het over niet-humane soorten gaat voor zover ik weet biobouwer of het verwante sleutelsoort gebruikelijker. In de literatuur op het gebied van herstelbeheer en natuurontwikkeling dacht ik het bijvoorbeeld niet te zijn tegengekomen. In het engelstalige artikel wordt ook de verwante - maar niet gelijke - term restoration ecologist gebruikt. Ik wil de handschoen oppakken en daarover wat toevoegen. En dat is doorgaans mijn volgorde, ik haal onjuiste of ongelukkige stukjes tekst weg, en bouw dan weer iets op. Dat deed ik bij landbouw de geschiedenis van landbouw en zal ik nu weer doen. mvg HenriDuvent 6 dec 2018 08:49 (CET)
Ik ben niet overtuigd en wil het dus behouden. Succes met je opbouwende werk. BoH (overleg) 6 dec 2018 09:10 (CET)
Er is over biobouwer veel te vinden, ook op het Internet waarbij tevens het verschil en de overeenkomst met "sleutelsoort" en "ecostem egnineer" wordt uitgelegd. Zie bijvoorbeeld het Programma Rijke waddenzee en [[42]]. Voor het overige laat ik het hierbij, mvg HenriDuvent 6 dec 2018 09:28 (CET)
Met sleutelsoort ben ik bekend, ik heb het artikel ruim vijf jaar geleden aangemaakt. BoH (overleg) 6 dec 2018 11:04 (CET)
Ja, ik had het gezien, en daarin zal ik gezien de verschillen tussen biobouwer en sleutelsoort zeker nog wat aanpassen, en/of een nieuw lemma biobouwer aanmaken, mvg HenriDuvent 6 dec 2018 13:44 (CET)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018Bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

Biobouwer etcBewerken

Zoals je hebt gezien ben ik bezig enkele begrippen uit ecologie en natuurbescherming te beschrijven. Mijn ideaal is om voor elk van deze begrippen/termen te komen tot een lemma waarin staat: de omschrijving, de ontwikkeling, het gebruik/het belang in wetenschap en praktijk, commentaar, relatie met vergelijkbare begrippen, betekenis in het Nederlandse taalgebied, illustratie(s), enkele sleutelbronnen, (liefst overzichtswerken/handboeken of cruciale artikelen zoals dat van Simberloff). Ik hoop en vermoed dat je het hiermee eens bent. Ik heb echter geen idee of ik dit op korte termijn voor elkaar krijg. Niet alle artikelen of boeken zijn snel of vrij verkrijgbaar, niet alle collega's zijn beschikbaar. En niet alles is bekend, denk ik. De introductie van de Engelstalige termen en de vertaling ervan in het Nederlandse taalgebied, ik heb geen idee wanneeer dat precies plaatsvond. Ja ongeveer, biobouwers, dat begon men volgens mij ca 10 jaar geleden toe te passen, indicatorsoort moet veel en veel ouder zijn, kensoort ok, .paraplusoort lijkt zeer recent. De krantenbank gaf mij geen uitsluitsel, Je hulp is en blijft uiteraard welkom, mvg HenriDuvent 9 dec 2018 17:16 (CET)

Uitstekend uiteraard! Als mij wat opvalt, zal ik opmaak en spelling aanpassen. BoH (overleg) 9 dec 2018 17:26 (CET)
Het lukt me niet om spoedig de door mij wenselijk geachte aanpassing/uitbreiding van de bewuste lemma's vorm te geven. Het sjabloon heb ik dus verwijderd. Wel heb ik de overlegpagina's van Biobouwer, Indicatorsoort, Kensoort, Paraplusoort, Doelsoort en Vlaggenschipsoort aangegeven hoe in mijn ogen de opbouw van de lemma's zou moeten zijn. Hopelijk stimuleert dat anderen. mvg HenriDuvent 10 dec 2018 09:30 (CET)
Ok, succes! BoH (overleg) 10 dec 2018 12:51 (CET)

Inwonertal LeeuwardenBewerken

Ik heb het inwonertal van de stad Leeuwarden van CBS Statline (dit is exclusief de dorpen). Hartelijke groet Gebruiker:Newreaderx.

Dan introduceer je een nieuwe manier van weergeven, dat is niet de bedoeling. BoH (overleg) 18 jan 2019 14:43 (CET)

Militaire strategie van BelgiëBewerken

Waarde BoH,

U hebt de verwijzing naar Paul Van Damme en Stijn Van de Perre geschrapt. De paragraaf komt neer op een synthese van politieke en militaire aspecten van bijna 200 jaar Belgische geschiedenis. Die geschiedenis wordt beschreven in tal van boeken die elk ook politiek-militaire aspecten belichten. Naar elk van die boeken verwijzen komt hier naar mijn mening niet van pas. Er bestaat naar mijn weten geen boekwerk dat in zijn geheel gewijd is aan het onderwerp. Het boek van Paul Van Damme en Stijn Van de Perre geeft op p.18 wel een gedeeltelijke synthese. Ik heb de verwijzing aangebracht om duidelijk te maken dat de paragraaf geen persoonlijk mening weergeeft.

De schrapping terugdraaien hoeft voor mij niet.

Groeten, Frans90245 (overleg) 20 jan 2019 10:30 (CET)

Dag Frans. De reden dat ik het heb weggehaald, is omdat het niet gebruikelijk is om verwijzingen in de kopjes neer te zetten. Onder bronnen staat het werk nog steeds, dus het is duidelijk waar de sectie op is gebaseerd. Hopelijk verduidelijkt dit. Groet, BoH (overleg) 20 jan 2019 14:10 (CET)

Geschiedenis van de Nederlandse zeevisserijBewerken

Beste BoH, tot mijn verbazing zie ik dat je mijn bewerking van Geschiedenis van de Nederlandse zeevisserij zonder enig commentaar hebt teruggedraaid. Graag een toelichting. Met vriendelijke groet, Leopard (overleg) 22 jan 2019 11:36 (CET)

Dag Leopard. Ik heb net zoveel toelichting gegeven als jij bij je bewerking. Maar goed: je bewerking was slordig en bevatte grotendeels onnodige aanpassingen van correcte eeuwaanduidingen. BoH (overleg) 22 jan 2019 13:54 (CET)
Beste BoH, ik vermoed dat je veel te snel en zonder goed te kijken mijn bewerkingen hebt teruggedraaid. Die eeuwaanduidingen zijn inderdaad correct, maar ik heb ze gewijzigd omdat ze soms in cijfers staan, soms in letters, dat is pas slordig. Verder heb ik allerlei andere slordigheden uitgehaald (dubbele spaties, spelling, stijl) en bovendien websites vervangen die niet meer werkten. Wellicht heb ik ergens een fout gemaakt, herstel die dan, draai niet alles in één keer terug, dat is contraproductief, met vriendelijke groet, Leopard (overleg) 22 jan 2019 14:44 (CET)
Ik heb een aantal aanpassingen van je weer teruggezet, maar het geheel was slordig, zoals je zelf waarschijnlijk ook kunt zien. BoH (overleg) 22 jan 2019 15:46 (CET)
Beste BoH, dank voor terugzetten. Kun je specifiek zijn aangaande die slordigheden, zodat ik er iets van kan opsteken? Want eigen fouten zien is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zie ze namelijk niet. Met vriendelijke groet, Leopard (overleg) 22 jan 2019 16:09 (CET)
Het eerste wat opviel, was de eerste toevoeging bovenin van zeevisserij. De rest is misschien niet zozeer slordig, als wel grotendeels triviaal, zoals de al genoemde eeuwaanduidingen en andere spellingsveranderingen die eerder een kwestie van smaak zijn dan verbeteringen. BoH (overleg) 22 jan 2019 16:36 (CET)
Beste BoH, O, dat was het, ja inderdaad slordig. Spelling baseer ik gewoonlijk op de Technische handleiding van de Nederlandse Taalunie, niet zozeer op mijn smaak, want dan zou het er heel anders uit gaan zien. Ik heb zojuist nog een paar kleinigheden aangepast. Een vraag: Was in de zin: “Het kwam zelfs zover dat garnalendrogerijen in de jaren 1920 een belangrijk aandeel namen in de vaartuigen voor garnalenvisserij.” het decennium incorrect? Er stond “jaren dertig van de vorige eeuw”. Met vriendelijke groet, Leopard (overleg) 22 jan 2019 18:50 (CET)
Dat was dan weer slordig van mijn kant, bedankt. Aangepast. BoH (overleg) 23 jan 2019 02:19 (CET)
Geen dank. Foutloos is lastig, ik weet ervan mee te praten. Een dezer dagen zal ik nog eens naar het artikel kijken. Er is nog het een en ander niet in orde. Onder meer de referenties. Het verwijzen van de ene naar de andere noot is geen gelukkige keuze in Wikipedia (kan wel in druk). Het is een bron van fouten, want als er iets toegevoegd of verwijderd wordt, moet er heel wat aangepast worden. Bij 34 is het duidelijk misgegaan. Ook 3, 28, 32 en 35 deugen mijns inziens niet (volstrekt overbodig); ze kunnen weg of in de tekst opgenomen worden. Met vriendelijke groet, Leopard (overleg) 23 jan 2019 13:34 (CET)
Succes! BoH (overleg) 23 jan 2019 15:34 (CET)
Inmiddels uitgevoerd, kijk er nog even naar, als je wilt. Wellicht zie je nog iets dat niet helemaal goed is gegaan. Met vriendelijke groet, Leopard (overleg) 23 jan 2019 18:10 (CET)
Prima. Ik heb de literatuurverwijzingen wat gefatsoeneerd en jaartallen en eeuwen ontlinkt, dat laatste voegt niets toe. BoH (overleg) 23 jan 2019 21:41 (CET)

Wendische oorlogBewerken

Dag Boh, Wat is de reden van uw terugdraaien, waarbij u de toevoeging vqn interessante referenties wegveegt? Andries Van den Abeele (overleg) 24 jan 2019 09:57 (CET)

Allereerst, let even op waar je je commentaar hier plaatst.
Wat betreft het terugdraaien: ik heb bewust voor die opmaak met het aut-sjabloon gekozen. BoH (overleg) 24 jan 2019 14:37 (CET)
Het gaat me niet om de opmaak, maar om het verwijderen van een bijkomende interessante referentie. Andries Van den Abeele (overleg) 25 jan 2019 12:19 (CET)
Het staat je vrij om het met de juiste opmaak weer toe te voegen. BoH (overleg) 25 jan 2019 13:59 (CET)
Heb ik ondertussen gedaan, zonder goed te begrijpen waarom u dat niet deed. Anderzijds vind ik mijn opmaak, in grotere karakters, beter dan degene die u verkiest, maar tot daar. Andries Van den Abeele (overleg) 25 jan 2019 17:11 (CET)

PodzolgrondenBewerken

Hoi BoH,

Vanwaar dat je de zinsnede is een begrip uit de Nederlandse bodemclassificatie. hebt geschrapt? Natuur12 (overleg) 6 feb 2019 20:22 (CET)

Dag Natuur12. Alles wat wij hier beschrijven is een begrip, dat is dus slechts bladvulling en daarmee slecht schrijversschap. Nederlandse bodemclassificatie zou wellicht terugkunnen als dat bij de primaire definitie hoort. BoH (overleg) 6 feb 2019 20:38 (CET)
Dat hoort inderdaad bij de primaire definitie aangezien er meerdere systemen voor bodemclassificatie zijn. Stilistisch gezien is de nieuwe tekst beter maar inhoudelijk een stuk minder sterk. Ik heb de formulering die HenriDuvent bij de enkeerdgronden gebruikt overgenomen. Natuur12 (overleg) 6 feb 2019 20:50 (CET)
Prima! BoH (overleg) 6 feb 2019 20:51 (CET)
Beste BOH, je stelling dat alles wat wij hier beschrijven een begrip is houdt natuurlijk geen steek. In Het sublieme staat het nadrukkelijk voor een denkbeeld en dat is wat anders dan een schilderij of een voetballer. Ik ben blij dat je in de openingszin de koppeling met de filosofie weer terug hebt gezet en laat het hier verder bij. Groet, Pimbrils (overleg) 7 feb 2019 19:51 (CET)

Edit op Westelijke Verenigde StatenBewerken

Hoi, hier verander je 18e eeuw in achttiende eeuw. Meteen in de eerste zin erna staat 21e eeuw, dus de consistentie in schrijfwijze is nu verdwenen. Sowieso is 18e eeuw helemaal geen foute schrijfwijze. Sorry maar wat is nu eigenlijk de zin van dit soort aanpassingen volgens jou? De Wikischim (overleg) 22 feb 2019 15:17 (CET)

Hoe kom je nu bij die wijziging terecht? BoH (overleg) 22 feb 2019 16:37 (CET)
Via mijn browser. De Wikischim (overleg) 22 feb 2019 17:51 (CET)
Dat is geen antwoord, zoals je zelf ook wel begrijpt. Hoe kwam je specifiek bij die wijziging terecht? BoH (overleg) 22 feb 2019 17:52 (CET)

Grote Afro-Amerikaanse volksverhuizingBewerken

Dag BoH, waren mijn bewerkingen op Grote Afro-Amerikaanse volksverhuizing soms zo ongewenst, dat je alles zonder enig commentaar terugdraaid? De Geo (overleg) 24 feb 2019 13:30 (CET)

Ja, het was een regelrechte verminking. BoH (overleg) 24 feb 2019 13:40 (CET)
Daar denk ik natuurlijk anders over. Maar in een samenwerkingsproject draai je toch niet zonder commentaar zomaar zaken terug. Nu lees ik niet echt lekker lopende zinnen als: "De oorzaken van de migratie waren gelegen in de rassensegregatie in het zuiden via de Jim Crow-wetten na de Reconstructie, het toenemende racisme in het zuiden – gepaard gaande met uit het idee van witte suprematie voortvloeiend geweld met een hoog aantal lynchpartijen – en de beperkte sociale en economische kansen daar". Bovendien bevatte het artikel diverse rode links naar (engelstalige) begrippen die niet werden uitgelegd en die ook prima in het nederlands weergegeven kunnen worden. En "Trente glorieuses" zou overigens verwijzen naar de periode na WO2 in Frankrijk en niet de USA. groet, De Geo (overleg) 24 feb 2019 13:52 (CET)
Ik zal niet zeggen dat het niet beter kan, maar je snoei was dusdanig ingrijpend dat ik eventuele verbeteringen later apart wel doorvoer. BoH (overleg) 24 feb 2019 14:01 (CET)
Als je er een mooi artikel van maakt, en de begrippen daar of elders verduidelijkt, dan ben ik tevreden. De Geo (overleg) 28 feb 2019 20:18 (CET)

Geschiedenis van de wereldBewerken

@BoH,

Ik heb het artikel gemeld bij de Taalcafé. Inhoudelijk klopt het allemaal, maar volgens mij kan de formulering beter en duidelijker. Het probleem van de Commons is vaak beschreven en is ook een hedendaags dilemma op veel domeinen. Denk aan de overbevissing van de zeeën en allerlei andere conflicten. Hardin is zeker niet de enige die deze problematiek bespreekt en zijn vermelding leidt af. (Het gaat niet om Hardin, en ik moest opzoeken wat 'Meent' weer betekende. De Commons is het Engels een veel bekender begrip en er zijn veel plaatsnamen die het woord gebruiken) Ik ben niet goed in taal en ben daarom benieuwd wat de taalexperten ervan vinden.Smiley.toerist (overleg) 11 mrt 2019 12:52 (CET)

Dan heb je het verkeerde artikel genoemd en had je beter direct naar tragedie van de meent kunnen verwijzen. BoH (overleg) 11 mrt 2019 12:56 (CET)

@Boh,

Ik heb een voorstel, maar wacht even tot je klaar ben met het artikel. Een bewegend doel kan je moeilijk aanpassen.Smiley.toerist (overleg) 17 mrt 2019 12:30 (CET)

Voorlopig ben ik nog wel even bezig. Wat is je voorstel? BoH (overleg) 17 mrt 2019 12:46 (CET)
Een andere manier om het gedeelte over de 'tragedie van de Meent' te benaderen. Ik zie niet in hoe het relevant is in de pre-landbouwtijd. Mensenstammen hebben net als andere sociale dieren een territorium waar ze alleenrecht hebben op de aanwezige voedselbronnen. Als er te weinig voedsel moeten ze verhuizen hun territorium uitbreiden met het verjagen van andere stammen. Minder succesvolle stammen worden verjaagt naar marginale rijke gebieden. Binnen de stam zullen er wel afspraken zijn van hoe ze hun gebied beheren. Misbruik maken van die afspraken (social cheats) zal er altijd wel zijn, maar daar zal altijd wel controle op zijn. De jacht opbrengst wordt gedeeld, maar iedere jager moet zijn deel opbrengen. Als ie dan een keer de jacht mislukt dan kan hij wel meedelen met anderen. Dat probleem is er ook in de moderne tijd. Zelfs apen hebben een gevoel van sociale rechtvaardigdheid.
Wel is het zo dat de grotere prooidieren zich niet beperken tot een stamterritorium en vaak over grote afstanden migreren. Dat kan dan wel een Commons probleem worden als de prooidieren intensief worden bejaagd en in hun voortbestaan worden bedreigd. Zo is de Mammoet waarschijnlijk het slachtoffer geworden van de mensenjacht. (daar is echter nog veel discussie over) De ecologische ramp van het Paaseiland#Paaseiland als voorbeeld voor de hele planeet is een illustratie van wat er mis kan gaan. De mensen hadden echter daar geen mogelijkheid om ergens anders te gaan leven. Met de opkomst van landbouw zie de zaken niet fundamenteel veranderen: De gewassen zijn eigendom van de gemeenschap/familie. Die zullen de gewassen moeten beschermen tegen dieven, vee en wilde dieren.Smiley.toerist (overleg) 17 mrt 2019 14:44 (CET)
Echte 'Commons' zijn er volgens mij weinig behalve bij rondzwervende stammen met hun kuddedieren. De zeevisserij is ook een Commons, maar geraakte in die tijd niet snel uitgeput. Dat zijn mijn gedachten.Smiley.toerist (overleg) 17 mrt 2019 14:44 (CET)
Allereerst staat het onder het algemene kopje, niet onder het kopje over de jager-verzamelaars. Daarnaast beschrijf ik daar de twee uitersten van de sociale dilemma's. Bij de ene ontstaat schade door niet handelen, bij de andere door teveel handelen. Dat wil niet zeggen dat ze direct en altijd optreden zodra de omstandigheden daar zijn. Verder is de sociale rechtvaardigheid die je noemt nu juist een van de instituties die deze dilemma's in bedwang houdt. Al met al begrijp ik je bezwaar dus niet goed en ik mis je alternatief. BoH (overleg) 17 mrt 2019 15:14 (CET)

Artikelen 'Evolutie van de mens' en 'Geschiedenis van de wereld'Bewerken

Ik zie dat je de 'Geschiedenis van de wereld' flink aan het uitbreiden ben, waarvoor hartelijk dank. Er is echter al een artikel over de evolutie van de mens. Kan die niet beter uitgebreid worden om daar naar toe te verwijzen? Dezelfde informatie dubbel te gaan bijwerken en onderhouden lijkt mij niet de bedoeling.Smiley.toerist (overleg) 23 mrt 2019 11:00 (CET)

Dit is een samenvatting en dat is prima binnen dit artikel. BoH (overleg) 23 mrt 2019 16:24 (CET)

SavannehypotheseBewerken

Beste BoH, in het artikel Savannehypothese spreek je over Bosland. Aangezien dat een dp is, wil ik daar graag een antwoord op. Nieuwe betekenis? Japiot (overleg) 1 apr 2019 21:52 (CEST)

Dag Japiot. Die had ik over het hoofd gezien. Het refereert aan en:Woodland. Ik ga op zoek naar een alternatief. BoH (overleg) 1 apr 2019 22:51 (CEST)
oke, ik zie wel. Japiot (overleg) 2 apr 2019 11:39 (CEST)
Ik heb er voorlopig open bos van gemaakt. BoH (overleg) 2 apr 2019 14:17 (CEST)

Meetkundige plaatsBewerken

Beste BoH, Als je een correcte definitie verandert, zonder daarbij een reden te geven waarom die definitie incorrect is, dan is dat incorrect handelen. BTNI. Als je daarbij dan ook een eerder aangebrachte wijziging weer terugzet naar een vorm waarin een onjuistheid staat, dan is dat des te erger. Zo moet het niet, zo kunnen we bezig blijven. - DaafSpijker overleg 2 apr 2019 15:01 (CEST)

Je vaststelling dat ik geen reden opgaf, is onjuist. Ik stel: definitie begint met te definiëren begrip zonder tweemaal hetzelfde te noemen. Het is op Wikipedia gebruikelijk om een artikel te beginnen met het onderwerp van het artikel, niet aan het einde van de definiërende zin. Daarnaast wordt 'punten' onnodig tweemaal genoemd. Daarmee is dit een verbetering en gaat BTNI niet op.
Daarbij geef je niet aan wat er onjuist is. Alleen zeggen onjuist -> juist is geen onderbouwing. Je kunt vast beter. Over beter gesproken: je definitie op Aanliggende hoek is ook een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. BoH (overleg) 2 apr 2019 15:39 (CEST)

Een definitie MOET dus (volgens jou) beginnen met het te definiëren begrip? Welke regel is dat? Oh, is het gebruikelijk op Wikipedia? En als het niet zo is, is dan de definitie fout? Daarnaar vroeg ik, naar de FOUT.

En als er van het tweemaal gebruik van het woord "punten" er eentje weggehaald wordt, wordt de definitie dan duidelijker? Het is evenwel nodig om te vermelden dat die meetkundige plaats uit die bedoelde punten (die van de verzameling) bestaat. Niet alleen nodig maar ook gebruikelijk.

En vervolgens. Je verandert opnieuw iets wat goed beschreven was, in iets wat fout is. Daarom sprak ik over: zo blijven we bezig.

 1. Een parabool is de meetkundige plaats van alle punten waarvoor de afstand tot een vast punt (het brandpunt) en een lijn (de richtlijn) constant is.
 2. Een parabool is de meetkundige plaats van alle punten waarvoor de verhouding van de afstanden tot een vast punt (het brandpunt) en tot een vaste lijn (de richtlijn) gelijk aan 1 is.

Definitie 1 is incorrect. Enneh, mag ik definitie 2 nu niet formuleren als: "De meetkundige plaats van alle punten waarvoor de verhouding van de afstanden tot een vast punt (het brandpunt) en tot een vaste lijn (de richtlijn) gelijk aan 1 is, is een parabool?"

En kan je ook"nog aangeven waarom je de accenten (het woord zegt het: gebruikt om te accentueren) weghaalt bij woorden die geaccentueerd waren.

En het staat je natuurlijk vrij om de tekst op de pagina Aanliggende hoek geheel naar believen te veranderen! Maar SBBJL. - DaafSpijker overleg 2 apr 2019 16:18 (CEST)

Er is geen sprake van een fout in de definitie, maar van een armoedige formulering. Niet alleen dat eerste is een legitieme reden tot aanpassing, ook het tweede is dat.
Het verwijderen van het tweemaal noemen van punten maakt de definitie inderdaad kernachtiger en daarmee duidelijker.
Dat die meetkundige plaats uit die bedoelde punten (die van de verzameling) bestaat, volgt uit de huidige definitie: Een meetkundige plaats is een meetkundige figuur die wordt gevormd door een verzameling punten. Het staat er letterlijk.
Je aanpassing van het voorbeeld van de parabool had ik willen laten staan, maar die is per ongeluk ook teruggezet naar de oude formulering. Dit heb ik ondertussen aangepast.
Ik zal later kijken naar Aanliggende hoek, het ging mij er hier vooral om dat je niet erg sterk bent in kernachtige definities. Verder heb ik geen idee wat SBBJL is. BoH (overleg) 2 apr 2019 16:51 (CEST)

Dag BoH, Ik citeer je: "Er is geen sprake van een fout in de definitie, maar van een armoedige formulering. Niet alleen dat eerste is een legitieme reden tot aanpassing, ook het tweede is dat." Staat hier nu (kijkend naar "dat eerste") dat "geen sprake van een fout" een aanpassing legitimeert? En dubbel bedankt voor de kwalificaties: armoedig en niet sterk.

Het zij gezegd: ik kan nu wel leven met de huidige tekst. Tja, wat is kernachtig in dit verband (definieer dat maar eens). En wat die afkorting betreft: Schoenmaker Blijf Bij Je Leest. - DaafSpijker overleg 2 apr 2019 17:16 (CEST)

Ik ga er geen woordspelletje van maken, je weet uitstekend wat er bedoeld wordt met dat eerste.
Verder prima zo! BoH (overleg) 2 apr 2019 18:04 (CEST)

Beoordelingsnominatie Robinson Crusoë-economieBewerken

Dag BoH. Je artikel Robinson Crusoë-economie wordt eventjes onderworpen aan een kritische blik op TBP. Misschien is dat niet de allerbeste plek, maar toch maar daar. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 10 apr 2019 00:19 (CEST)

Inderdaad een erg slechte weg, zeker bij een rode OP. Op die manier voel ik mij niet geroepen er op te reageren. BoH (overleg) 10 apr 2019 00:23 (CEST)
  ErikvanB (overleg) 10 apr 2019 15:12 (CEST)
Hoi BOH, ik heb de verwijdernominatie van Robinson Crusoë-economie inmiddels verwijderd. De door ErikvanB genoemde informatie heb ik verplaatst naar de OP van het artikel. Ik heb mijn beweegredenen o.a. omschreven als: TBP is een lijst waar je artikelen voorstelt die verwijderd zouden moeten worden: voor opknapsessies is dit niet de eerste geëigende plek. Ik zou bovenstaande vraag neerzetten op de OP, de actieve acteurs pingen en bijvoorbeeld het artikel op WP:OG onder de aandacht brengen. Je zou zelfs ook kunnen denken aan de pagina 'Dit kan beter'. Zullen we hem hier in ieder geval doorstrepen? Mocht het artikel inderdaad onzin blijven staan dan kan je het tegen die tijd opnieuw nomineren. en Waarom niet eerst gaan voor verbetering van een artikel maar direct voor verwijdering? Lezers behoeden voor onzin begint toch bij verbeteren? Gebeurt dat niet dan kan het altijd nog op TBP geplaatst worden. Mijn uitgangspunt is dat we bij een samenwerkingsproject in eerste instantie samenwerken aan artikelen en pas in een latere instantie zaken allemaal gaan verwijderen als verbetering uitblijft. Mijn voorstel blijft dus het hier op deze verwijderlijst zsm te verwijderen en de punten die je aandraagt op de OP te vermelden en zo actief bij te dragen aan verbetering van de informatie op de encyclopedie. (Trouwens, ik gebruik het woord 'onzin' omdat dit een reden was in ErikvanB's woorden om het artikel te nomineren voor verwijdering.) Hartelijke groet en fijne avond, Ecritures (overleg) 10 apr 2019 23:28 (CEST)
Dank je wel, Ecritures, je verwoordt mijn bezwaar tegen deze gang van zaken prima. BoH (overleg) 11 apr 2019 00:13 (CEST)

Baby slingsBewerken

Verplaatst naar de OP van het artikel Evolutie van de mens.Smiley.toerist (overleg) 11 apr 2019 21:15 (CEST)

Melding op WP:REGBLOKBewerken

-- @BoH -- Hierbij deel ik je mede, dat ik op de pagina WP:REGBLOK een verzoek aan de moderatoren heb geplaatst maatregelen (waarschuwing, blokkade) te overwegen wegens door jou herhaald handelen, dat ik kenschets als vandalistisch, zeker gezien de laatste wijziging op het lemma Evenwijdig. - DaafSpijker overleg 12 apr 2019 15:08 (CEST)

Beoordelingsnominatie Shibusawa EiichiBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Shibusawa Eiichi dat is genomineerd door Saschaporsche.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190505#Shibusawa Eiichi en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 6 mei 2019 00:56 (CEST)

StruisvogelBewerken

Ik heb de tweede bron gerecycleerd in struisvogel. Deze bron is meer wetenschappelijk en maakt een vergelijkende studie met de mens. Het probleem met het bipedie artikel is dat deze zo menscentrisch is. Het is dan lastig om de vergelijkende studie struisvogel/mens daar in te brengen, hoewel het volop te maken heeft met bipedie.Smiley.toerist (overleg) 10 mei 2019 15:27 (CEST)

Er is niets mis mee om meer aandacht aan andere tweevoetigen te schenken. Alleen niet op deze manier in het intro. Probeer verder van bijzaken geen hoofdzaken te maken en andersom. BoH (overleg) 10 mei 2019 15:37 (CEST)

Opmerkingen op de verwijderlijstBewerken

BoH, op je op mijn persoon gerichte opmerkingen op de verwijderlijst zal ik op die plaats verder niet reageren. Wat ik op deze OP wil opmerken is dat ik helaas nergens merk dat de opmerkingen gemaakt door Madyno, mij en andere gebruikers leiden tot zelfreflectie aan jouw kant. Je bijdragen aan artikelen zijn geen vandalisme, maar als door onnauwkeurigheden de kwaliteit van de artikelen omlaag wordt gehaald dan heb ik liever dat je die bijdragen niet doet. Gelieve dit niet persoonlijk op te vatten, het behoort hier te gaan om de kwaliteit van wikipedia. Het door jou aanmaken van een WP:PUNT-artikel helpt volgens mij ook niet voor de door jou bepleite goede onderlinge werksfeer. Wat verwacht je eigenlijk concreet van de medegebruikers? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat Madyno, ik en anderen net doen alsof jij perfecte bijdragen levert die iedere toets van kritiek glansrijk kunnen doorstaan? Als dat is wat je verwacht, dan is mijn reactie dat ik dat niet ga doen. Met vriendelijke groeten, Bob.v.R (overleg) 10 mei 2019 17:09 (CEST)

Bob, ik claim nergens de perfecte bijdragen te doen. Je hebt het over zelfreflectie, maar dat heeft natuurlijk ook betrekking op jouzelf. Daar is niets van te bespeuren. Je zet jezelf op een voetstuk en dat zou nog tot daar aan toe zijn, als je inderdaad hoogstaand werk aflevert. Dat is echter niet het geval. Je voegt wat provincie- en landsnamen toe aan, je roept wat op een paar OP's en je draait hier en daar wat terug. Daar is niets mis mee, maar doe dan niet alsof je zoveel werk verzet. Want waar ik zaken onderbouw met literatuur, laat jij dat categorisch achterwege. Terwijl het voor een zelfbenoemd expert een peulenschil zou moeten zijn om uitspraken met literatuur te onderbouwen.
Afgezien daarvan is je houding zeer negatief. Je bent hier inderdaad niet om de puin te ruimen van alle onzin die hier neergegooid wordt, maar dat maak jij wel heel binair: je bent in het geheel niet bereid om enige aandacht te besteden aan wat jij ziet als fouten: direct terugdraaien is je enige optie.
Wellicht een aardige actie voor je: zoek eens terug wanneer je een constructieve overlegbijdrage hebt gedaan. Dat wil zeggen een bijdrage waardoor een collega op weg werd geholpen en waardoor een artikel beter werd. Dus niet indirect na die collega eerst afgebrand te hebben.
Wat betreft de kwaliteit van Wikipedia: die probeer ik leesbaarder te maken. Wikipedia is niet slechts voor wiskundigen, maar ook en vooral voor leken. Als die na de eerste zin af moeten haken bij basale wiskundige onderwerpen, dan hebben de wiskundige experts het slecht gedaan. Het is natuurlijk ook geen gegeven dat een goede wiskundige zaken goed kan uitleggen, dat zijn twee verschillende kwaliteiten.
En veel wiskundige artikelen zijn op dat vlak ondermaats, met definities die de tranen in de ogen laten schieten. Als ik die tegenkom, dan zal ik die blijven aanpassen. En tot nog toe is jullie weerwoord daarbij niet erg sterk geweest: de literatuur geeft mij overweldigend gelijk.
Ik heb echter het idee dat het vooral je ego is die je in de weg zit. Dat is zelden een goed recept. Dus, zet je ego aan de kant, kom met constructieve voorstellen en de kwaliteit komt er vanzelf. BoH (overleg) 10 mei 2019 22:54 (CEST)
BoH, de diverse slechte karaktereigenschappen die je mij toedicht laat ik toch even voor jou rekening en interpretatie. Dat wikipedia voor een zo breed mogelijk publiek (voor zover mogelijk bij een bepaald onderwerp) leesbaar moet zijn onderschrijf ik van harte, zo lang althans de informatie wel blijft kloppen! Voor mij is de kern van wat er de afgelopen weken speelt dat ik vind dat een gebruiker alleen een bijdrage moet doen als hij zeker weet dat zijn of haar bijdrage klopt. Als de gebruiker dat niet zeker weet, of hij/zij denkt 'Och, als het maar ruwweg zo'n beetje in de richting komt, dan is het wel okay.' dan is mijn dringende verzoek: doe het dan niet! Met vriendelijke groet, Bob.v.R (overleg) 11 mei 2019 06:38 (CEST)
Dat doe ik dan ook niet. Maar net als jij ben ook ik niet zonder fouten. Zo zou je hierboven moeten schrijven jouw rekening. Als ik jouw lijn zou volgen, zou dat voldoende reden zijn om je hele bijdrage terug te draaien.
Maar dat maakt allemaal niet uit, het zou mooi zijn als je vanaf nu constructief bij gaat dragen. BoH (overleg) 11 mei 2019 08:44 (CEST)

Golf- en stromingsverschijnselen rond een schipBewerken

Beste BoH,

 
StromingRondEenSchip

Zoals je wellicht gezien hebt ben ik bezig met het aanmaken en verbeteren van bladzijden op het gebied van Kust- en Oeverwerken. Ik liep er daarbij tegenaan dat de bladzijden over scheepsbelasting soms nogal fragmentarisch zijn, en wil daar wat aan gaan doen. Een bladzijde die wel redelijk compleet is, is jouw blz. Squat (scheepvaart). Ik zou daar de grafische methode van Schijf aan willen toevoegen, omdat die in Nederland veel gebruikt wordt (met name voor de binnenvaart). Op deze blz. heb ik een probleempje met de figuur van de wikipedia-studio. Deze figuur wordt welliswaar in alle talen gebruikt, maar ik vind hem teveel de suggestie wekken dat de squat een min of meer regelmatige (sinus-achtige) golf is, terwijl dat niet zo is. De plaatjes die in de noten bij deze blz zitten vind ik wat duidelijker. Mijn voorstel is dus om een nieuw plaatje hiervoor te maken. Ik wil dat wel doen. Wellicht ook zinvol is het om een figuur van Deltares op te nemen met een overzicht van al deze verschijnselen. Voor onderwijsdoelen heb ik die figuur al eens opnieuw getekend. . Groetjes, HJVerhagen (overleg) 13 jun 2019 16:23 (CEST)

Dag Henk Jan. Dat is een uitstekend idee! Het mooiste zijn .svg-plaatjes, maar elke inhoudelijk betere afbeelding is een aanwinst. Mocht ik ergens bij kunnen helpen, dan hoor ik het graag. BoH (overleg) 13 jun 2019 16:47 (CEST)

Junyo Maru (schip, 1913)Bewerken

Het is al een tijd geleden dat bij de Inleiding op 31 jan 2007 18:22 een toevoeging plaatsvond. Deze is naar mijn mening nogal verwarrend.

Er wordt gesproken over 'werksoldaten' zonder uit te leggen van welke zijde deze waren (eerder werd deze term niet gebruikt in het artikel). Ook wordt gesproken over 'romoesja's' als andere groep dan de werksoldaten. Echter, de romoesja's werden beschouwd als werksoldaten. In de eerste alinea worden de romoesja's weer werkslaven genoemd. Dus zeer onduidelijk!

Voorts is de aanleg van de spoorlijn ook zeer onduidelijk. De spoordijk werd door de werksoldaten aangelegd. Even later staat er: Deze spoorlijn werd gebouwd door krijgsgevangenen en Romoesja's. De krijgsgevangenen werden vanaf mei 1944 aan het werk gezet en zij legden de spoorbaan aan. Er zijn hierbij drie begrippen: de spoordijk, de spoorlijn en de spoorbaan. Wat wordt er nu bedoeld?
Voorts wordt weer werksoldaten en romoesja's apart gebruikt. Kortom, hier valt geen chocola van te maken!

Kan dit deel worden herschreven, want dit valt zo werkelijk niet te begrijpen.

Bij voorbaat dank hiervoor!

Met vriendelijke groet, Djsgmnd (overleg) 13 jun 2019 21:27 (CEST)

Daar heeft het artikel een OP voor. BoH (overleg) 13 jun 2019 21:40 (CEST)

Afrikaner VolksfrontBewerken

Hoi BoH, heeft u een bronvermelding voor de passage dat AWB-leden onschuldige mensen zou hebben doodgeschoten? Ik heb deze passage namelijk verwijderd omdat ik er nergens een artikel over kon vinden. Zou u mij een bronvermelding kunnen bezorgen? Anders verwijder ik de passage terug. Alvast bedankt ː). (overleg) 15 jun 2019 19:15 (CEST)
Bovenstaande overlegbijdrage werd geplaatst door Jds2070.

Staat in het artikel. BoH (overleg) 15 jun 2019 21:12 (CEST)

LopenBewerken

Kudos voor de klus in het artikel lopen. Het ziet er nu heel anders uit. Een zinnetje heb je laten staan, namelijk: "Andere tweebenige dieren (zoals vogels) gebruiken hun kop om in evenwicht te blijven: hun kop beweegt bij iedere stap naar voren." Is dat zo? Wanneer ik er op let meen ik ook vogels te zien waarbij de kop niet naar voor en achter beweegt tijdens het lopen. Heb je hier nog wat meer informatie over? VanBuren (overleg) 24 jun 2019 12:47 (CEST)

Sommige vogels bewegen inderdaad hun kop tijdens het lopen. Dit zou als een tegengewicht kunnen dienen. Net als wij de armen tegengesteld aan de benen meebewegen. (linkerarm tegelijk met de rechterbeen naar voren). De vogels hebben echter ook een staart die kan mee bewegen. Bij vogels zoals kwikstaarten is dat heel duidelijk te zien. Ik denk dat dit meer heeft te maken met het dieptezicht. Veel vogels hebben de ogen aan de zijkanten en hebben hierdoor nauwelijks (stereo) dieptezicht. Door het hoofd heen en weer te bewegen krijgen ze wel het 'stereo' effect en kunnen ze de afstanden van de gevaren beter inschatten. Bij het vliegen is er voldoende snelheid om de afstanden in te schatten.Smiley.toerist (overleg) 24 jun 2019 13:29 (CEST)

Dag VanBuren. Dank. Ik had naar die opmerking over vogels nog helemaal niet gekeken, ik zal daar later eens induiken. BoH (overleg) 24 jun 2019 14:29 (CEST)

Wat Smiley.toerist schrijft komt min of meer overeen wat in het artikel over vogels staat: "Beweging maakt dieptewaarneming mogelijk door bewegingsparallax, maar maakt het moeilijker details waar te nemen. Daarom knikken veel vogels tijdens het lopen en zwemmen met hun hoofd". Dus geen relatie met evenwicht. Goed dat je het hebt verwijderd. VanBuren (overleg) 8 jul 2019 22:15 (CEST)
Ze lijken er niet 100% uit, maar het is vooral visueel, wat ik hier beschreven heb. BoH (overleg) 10 jul 2019 10:00 (CEST)

FenderBewerken

Collega, in de geschiedenis van Fender zie ik: "18 nov 2018 21:59‎ BoH heeft pagina Fender (merk) hernoemd naar Fender Musical Instruments".
Waarom heb je dat gedaan? Muijz (overleg) 10 jul 2019 08:04 (CEST)

Het nietszeggende (merk) leek mij in dit geval minder geschikt dan de officiële naam. BoH (overleg) 10 jul 2019 10:02 (CEST)
Maar we hanteren toch als regel 'gebruik eenvoudige titels'? Muijz (overleg) 13 jul 2019 11:24 (CEST)
Ja. Ik vond het ook niet ingewikkeld. BoH (overleg) 14 jul 2019 09:17 (CEST)

Morele ontkoppelingBewerken

Beste Boh, met belangstelling las ik dit artikel van jouw hand. Past Nivellering (geschiedschrijving) daar misschien ook in? Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 27 aug 2019 19:05 (CEST)

Dag Elly. Ja, ik vond ook dat Bandura een mooie koppeling legt tussen verschillende fenomenen en zo tot een overkoepelend geheel komt. Met nivellering in die betekenissen was ik niet bekend. Ik zie twee betekenissen, de eerste een poging om de vermeende verschuiving van schuld aan de Holocaust terug te draaien en de schuld terug te leggen bij de nazi's en de wegkijkende niet-Joden, de tweede het vergelijken van de Holocaust met onder meer de bio-industrie.
Met wat ik lees, denk ik dat de eerste betekenis een politiekere term is dan morele ontkoppeling. Waar de schuld van de nazi's vrijwel onbetwist is, afgezien van misschien bij neo-nazi's, is het schuldig benoemen van wegkijkers veel meer omstreden en wordt daarvoor vaker Accommodatie (aanpassing) gebruikt, zoals ook de briefschrijver in De Groene opmerkt. Bij accommodatie zie je wel aspecten van morele ontkoppeling.
Bij Bandura heeft het begrip morele ontkoppeling die politiek ambitie niet, het wil slechts verklaren. Daarom denk ik dat we het over twee verschillende diersoorten hebben.
Bij de tweede betekenis van nivellering denk ik veel meer aan begripserosie. Door iets ergs met de Holocaust te vergelijken, vergroot dit in eerste instantie de 'status' daarvan, maar op de lange termijn loop je het gevaar dat het juist de ervaren ernst van de Holocaust vermindert. Dat zie je natuurlijk met meer fenomenen waarbij nogal binair gedacht wordt. Een christen pesten is niet aardig, maar niet gelijk christenvervolging, daarmee doe je de werkelijke slachtoffers tekort. Vul voor christen een ieder ander in. BoH (overleg) 27 aug 2019 22:28 (CEST)
Dank je wel voor je uitgebreide toelichting. In de voorbeelden van nivellering zie je dat kinderen van oorlogsmisdadigers in de boeken die ze schrijven over hun ouders hun daden vergoelijken, of op zijn minst met eufemismen beschrijven. Of hun ouders zijn er ondanks zichzelf bij betrokken geraakt (foute contacten, Befehl ist Befehl, het was nu eenmaal hun werk etc). Of nivellering " politiek" is weet ik niet, in elk geval wordt ervoor gewaarschuwd van verschillende kanten. Met hartelijke groet, Elly (overleg) 28 aug 2019 06:30 (CEST)
Er zullen inderdaad elementen van morele ontkoppeling gebruikt worden. En nivellering zie je inderdaad onder meer bij de voorbeelden die je noemt. Alleen lijken Eveline Gans en Remco Ensel verder te gaan en ook een volgens briefschrijver Jan Blok in De Groene genuanceerder werk van Bart van der Boom daaronder te scharen. Ik ken dat werk niet, maar wat ik ervan lees, doet het een poging om het complexe samenspel van mechanismes te benoemen. Als dat niet mag van Gans en Ensel en dat weggezet wordt als nivellering, dan krijgt het een politieke lading. En dreigt ook hier begripserosie, want werkelijk nivellering is zeer kwalijk.
Zoiets zie je ook als kritiek op de Israëlische overheid weg wordt gezet als antisemitisme. Daarmee doe je de werkelijke slachtoffers van antisemitisme tekort en treedt erosie op van de ernst van antisemitisme. BoH (overleg) 28 aug 2019 14:32 (CEST)
Wat je beschrijft is eigenlijk het tegengestelde van morele ontkoppeling, de grote verontwaardiging bij mensen als zij (elementen van) morele ontkoppeling waarnemen. Interessant om over na te denken. Ik kwam op dit onderwerp via het boek Oorlogsouders, het boek zelf heb ik niet gelezen (ik twijfel nog of ik dat moet doen, een akelig boek..). Alle reacties eromheen hebben met alle elementen van morele ontkoppeling te maken, aan beide kanten. Interessant om over na te denken, in elk geval een parel jouw artikel hierover. Elly (overleg) 28 aug 2019 16:19 (CEST)
Ik heb over het boek gelezen, maar ken verder het niet. Ik moest inderdaad aan dat boek denken bij je woorden hierboven.
Dank voor het compliment! BoH (overleg) 28 aug 2019 16:32 (CEST)

SeptumBewerken

Sulci longitudinales niet tundinales. En je tweede wijziging over de perfusie van het septum is onvolledig. Mx9 (overleg) 29 aug 2019 19:13 (CEST)

Waar heb je het over? BoH (overleg) 29 aug 2019 19:30 (CEST)
[43], dit misschien? De Wikischim (overleg) 1 sep 2019 21:27 (CEST)
Ah, mijn trouwe volger. Dat dacht ik ook, maar dat snijdt geen hout, want daar is tundinales niet te vinden en ook niets over perfusie. Daarnaast heb ik inhoudelijk niets veranderd, alleen de zinsbouw. Ik vermoed dat Mx9 met een scheef oog gelezen heeft en zich dat later ook realiseerde. BoH (overleg) 1 sep 2019 23:12 (CEST)
er stond longitundinalis, dat is incorrect. Jij was met die tekst bezig. Ik wijs je op die fout. Ondertussen is de tekst gelukkig nog wat onleesbaarder gemaakt voor de simpele boerenlul die wikipedia gebruikt: voorste en achterste moet natuurlijk hoognodig in Latijn omgezet, dan begrijpen tenminste wat minder mensen wat er staat. Mooi, wikipedia weer wat verslechterd! Mx9 (overleg) 10 sep 2019 21:23 (CEST)
Allereerst, werk wat aan je communicatievaardigheden, je nodigt niet uit om nu eens lekker met je samen te werken. Ten tweede, werk wat aan je leesvaardigheden, ik heb inhoudelijk niets veranderd. Dus voor nu, zoek het lekker uit tot je beter uit je bed bent gestapt. BoH (overleg) 11 sep 2019 17:09 (CEST)
Gezanik, ik wijs je op een taalfout in een tekst waar jij mee bezig bent geweest. Nergens zeg ik dat je taalfout van jou is. Jij snapt het niet, De Wikischim snapt het zondere verdere info direct en past het aan. Wie heeft er dan moeite met begrijpend lezen? De rest is ruis. Wikischim dank. Boh, voel je niet zo snel aangevallen. Mx9 (overleg) 12 sep 2019 17:59 (CEST)

Gelul, in de tijd die je besteed aan je ondermaatse berichtje hier had je het al 20 keer aan kunnen passen. In plaats daarvan laat je dat niet alleen na bij je edit na mij, maar ook die voor mij. En dat geldt niet slechts voor die twee keer, sinds de tikfout werd geïntroduceerd op 6 dec 2010 om 20:28 heb jij het artikel twaalf (12!) keer bewerkt en nul (0!) keer de fout hersteld. Je manieren laten dus niet alleen te wensen over, je reageert ook nog eens niet al te snugger. Nu wegwezen hier, dit soort gezever reageer ik niet meer op. BoH (overleg) 12 sep 2019 21:59 (CEST)

Vanwege een oude Arbcomuitspraak voortvloeiend uit een langlopend inhoudelijk dispuut, mag ik voorlopig nog geen wijzigingen aanbrengen in medische nomenclatuur, vandaar dat ik je op de taalfout vriendelijk attendeer. Waarom je je dan vervolgens zo aangevallen voelt en nu ronduit agressief wordt, is niet duidelijk en ligt meer aan jou dan aan mij. Je reageert ook direct heel afwijzend naar De Wkkischim als die je vriendelijk helpt.
Tip: vrrmijd Wikipedia als je niet goed in je vel zit. Neem even afstand en kom over een tijdje weer terug. Veel geluk! Mx9 (overleg) 14 sep 2019 10:36 (CEST)

Mx9, je attendeert mij nergens vriendelijk op. Je blaft hierboven een onsamenhangende zin uit en laat mij uitzoeken waar het over gaat. Ik vraag waarover het gaat, maar krijg geen antwoord van je. De Wikischim weet het antwoord, waarop ik hem erop wijs dat ik die fout niet geïntroduceerd heb. Zonder kennis van die Arbcom-uitspraak is het raadselachtig waarom je zo'n halfbakken zin op mijn OP kwakt. Vervolgens wordt ik getrakteerd op een chagrijnige bijdrage waarin gesuggereerd wordt dat ik de tekst onleesbaarder heb gemaakt. Lees jezelf nog eens na, daarbij bedenkend dat ik geen idee van je Arbcom-uitspraak had, en je kunt alleen tot de conclusie komen dat je op zijn best een verwarde indruk maakt. Ik dacht serieus dat je aan de medicijnen zat toen je bovenstaande typte. BoH (overleg) 14 sep 2019 12:15 (CEST)

Hoe dan ook zou al het geklooi en onnodig "verbeteren" (lees: voor de gewone lezer onbegrijpelijker maken) door Wimpus z.s.m. ongedaan moeten worden gemaakt. Iets als dit is toch volkomen belachelijk? Welke gemiddelde lezer schiet hier nu iets mee op? Wat dat betreft sta ik dus volledig achter Mx9. Krankzinnig gewoon dat Wimpus nog steeds geen verbod op het doen van al dit soort wijzigingen heeft. Helaas kan ik zelf niets terugdraaien. De Wikischim (overleg) 14 sep 2019 11:22 (CEST)
Inhoudelijk was ik het grotendeels met Mx9 eens, maar ze vertonen beide horkerig gedrag. Dat helpt niet. BoH (overleg) 14 sep 2019 12:15 (CEST)
In plaats van het steeds maar weer op de persoonlijke toer te gooien richting je discussiepartners waardoor de aandacht wordt afgeleid van waar het in wezen over zou moeten gaan, zou je ook gewoon zelf heel even de onzin van Wimpus kunnen herstellen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kunnen noch ik, noch Mx9 dat doen. Ik mag toch aannemen dat jij ook wel inziet dat deze wijziging nergens op slaat? De Wikischim (overleg) 14 sep 2019 12:32 (CEST)
Ga jij nu alsjeblieft geen lesje geven over hoe iets niet persoonlijk te maken. Afgezien daarvan, ik ben even klaar met Wimpus die overal een edit-war van maakt. BoH (overleg) 15 sep 2019 10:44 (CEST)

Verplaatste bewerkingenBewerken

Beste BoH,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:11 (CEST)

En nu in het Nederlands: waar gaat dit over? BoH (overleg) 11 sep 2019 17:10 (CEST)

EtalageBewerken

Hallo,

Zou u misschien ook inhoudelijk kunnen reageren op mijn nominaties wat betreft de etalageverwijderingen in plaats van het op de man te spelen en mij te betichten van 'Seagull management'? Er staan grove fouten in de artikelen (nota bene etalage) die ik heb genomineerd en het is jammer dat op basis van niet bestaande regels tegen wordt gestemd. Het gaat niet om mij maar om de staat waarin de desbetreffende artikelen zich bevinden, en u moet toch ook kunnen zien dat dat ondermaats is. 163.158.173.249 16 sep 2019 22:50 (CEST)

Nee, dat ga ik niet doen. Het kan best dat er zaken niet kloppen, maar het geeft geen pas om zo tekeer te trekken zonder ooit inhoudelijk iets te hebben bijgedragen. BoH (overleg) 17 sep 2019 09:00 (CEST)
Man man man, hoevaak moet ik dit uitleggen: het gaat hier toch niet om mij of überhaupt de persoon die nomineert; het gaat om de erbarmelijke artikelen. Kijk daar eens naar ipv naar de nominator. Maar nee, u blijft gewoon doorgaan met het op de man te spelen. Shooting the messenger: dit is precies wat u doet. Ik hoef toch geen jarenlange gebruiker te zijn om te mogen constateren dat de artikelen ondermaats zijn. Bah. 163.158.173.249 17 sep 2019 11:09 (CEST)
Trek je vooral niets aan van wat ik zeg, je huidige benadering is immers zeer succesvol. BoH (overleg) 17 sep 2019 12:54 (CEST)

Jan Arkesteijn, controversie over opwarming v/d aardeBewerken

FYI: Ik heb jan op zijn eigen talk pagina ook al duidelijk gemaakt dat hij van die grafiek af moet blijven, en toch probeert hij het weer. Dat is met mijn en [[44]]'s correcties nu al de vierde keer dat hij hetzelfde geintje uithaalt.Licks-rocks (overleg) 4 nov 2019 23:38 (CET)

Al vaker, zie en:Talk:Global warming controversy/Archive 11#HadCRUT close-in graph en Wikipedia:Etalage/Archief/Opwarming van de Aarde#Tegen opname Opwarming van de Aarde voor goede onderbouwingen waarom de grafiek niet deugt. BoH (overleg) 4 nov 2019 23:48 (CET)
Zover was ik al wel hoor. Het leek mij alleen nuttig om je op de hoogte te brengen van het feit dat hij allang te horen heeft gekregen dat wat hij doet niet de bedoeling is. Ik ben vrij nieuw hier, dus ik vroeg me ook af of daar wat mee gedaan moest worden.Licks-rocks (overleg) 5 nov 2019 00:35 (CET)
Dat zijn hier helaas vaak zaken van lange adem. Als het echt niet meer gaat, is er een mogelijkheid tot inschakelen van de Arbcom, tot die tijd is het beredeneerd overleg en het terugdraaien van dit soort zaken die allang onderuit zijn gehaald. BoH (overleg) 5 nov 2019 00:51 (CET)

Mensen, dit is niet het artikel Opwarming van de Aarde, dit is het artikel Controverse over de opwarming van de Aarde. Controverse! Die grafiek die jullie niet willen zien laat een stuk van die controverse zien. BoH, je zegt dat de grafiek niet deugt, ik proef daar uit dat er fouten inzitten. Maar dat is niet zo, dit is letterlijk de Hadcrut reeks voor dat tijdbestek. Jan Arkesteijn (overleg) 5 nov 2019 13:46 (CET)

Dat proef je verkeerd. De data klopt, maar de presentatie niet (en:Misleading graph) en dat weet je ook wel. BoH (overleg) 5 nov 2019 14:07 (CET)
Voor het artikel Controverse is dit geen misleidende grafiek. Dit toont waarom er nog steeds mensen zijn die de opwarming betwijfelen. Jan Arkesteijn (overleg) 5 nov 2019 14:13 (CET)
Als je dat werkelijk zou willen laten zien, dan zou je een sectie met misleidende technieken maken en ook de grafiek van Wikiklaas laten zien en een link naar Misbruik van statistische gegevens toevoegen. Nu draag je slecht bij aan de misleiding. BoH (overleg) 5 nov 2019 14:33 (CET)
Hou toch op, man. Als ik een ander moet gaan voorschrijven wat hij er in moet lezen ... Mensen zijn intelligent genoeg. En als ze het niet snappen helpen die belerende toevoegingen ook niet. Jan Arkesteijn (overleg) 5 nov 2019 14:51 (CET)
Je hebt met deze bijdrage de volledige noodzaak aan Wikipedia ontkracht. Als mensen het niet snappen, dan hoeven ze ook Wikipedia niet te raadplegen. BoH (overleg) 5 nov 2019 15:25 (CET)
Nee, als ik jouw gedachtegang volg horen we van een artikel POV te maken, jullie POV. Laat ze niet zelf concluderen, laat ze aannemen wat BoH/Licks-rock vinden dat goed voor ze is. Nogmaals, dat artikel gaat over de controverse. Niet over de instemming. Jan Arkesteijn (overleg) 5 nov 2019 16:06 (CET)
Nee, dat is niet mijn gedachtegang. Een encyclopedie doet aan duiding, niet aan klakkeloos data dumpen. BoH (overleg) 5 nov 2019 16:47 (CET)
Begrijp ik nu dat Wikiklaas en Licks-rocks een en dezelfde is? Jan Arkesteijn (overleg) 5 nov 2019 14:57 (CET)
Ik heb geen idee hoe je tot deze conclusie komt. Ik refereerde aan de bijdrage van Wikiklaas op Wikipedia:Etalage/Archief/Opwarming van de Aarde#Tegen opname Opwarming van de Aarde. BoH (overleg) 5 nov 2019 15:25 (CET)
Door een verwarrend antwoord van jou, en omdat Licks-rock weliswaar sinds kort bijdraagt maar niet van beginnersfouten last schijnt te hebben, en omdat Wikiklaas sinds een jaar afwezig is. Overigens ben ik mening dat we aan de vooravond van een ijstijd staan. Jan Arkesteijn (overleg) 5 nov 2019 16:06 (CET)
Meningen doen er niet toe. BoH (overleg) 5 nov 2019 16:47 (CET)
Behalve die van jullie, natuurlijk. Jullie vinden de grafiek misleidend terwijl er feitelijk niets mis mee is. Jan Arkesteijn (overleg) 5 nov 2019 18:02 (CET)
Er is wel degelijk wat mis mee, zoals Wikiklaas je 5 jaar geleden al vertelde zijn de data arbitrair beperkt. Het is een bekend trucje. BoH (overleg) 5 nov 2019 18:08 (CET)
Maar je weigert in te zien dat dit de controverse illustreert. Juist dit stukje wordt door critici gebruikt om het klimaatmodel in twijfel te trekken. Jan Arkesteijn (overleg) 5 nov 2019 18:13 (CET)
Ik weiger dat niet in te zien, ik zeg dat je dit niet zonder uitleg kunt dumpen. BoH (overleg) 5 nov 2019 18:22 (CET)
1: Nee Jan, ik ben geen sockpuppet. Ik denk dat wie wikiklaas dan ook mag wezen waarschijnlijk geen extra edits hoeft te maken om een bronvermelding correct weer te geven ondanks de aanwezigheid van een knop die het automatisch voor je doet. Ik zie het als een groot compliment dat je geen beginnersfouten kunt ontdekken, maar dat is grotendeels het gevolg het feit dat ik eerst uitvogel hoe ik iets moet doen, en dan pas de edit maak. vandaar ook dat ik hier even een ervarener wikipediaan om imput vraag. 2: Zoals ik op je eigen talk page al heb uitgelegd is er een verschil tussen het objectief weergeven van een controverse en de context waarin die zich afspeelt en het onkritisch herhalen van de allang ontkrachtte claims van een van de posities binnen die controverse. Zie ook WP:undue weight Licks-rocks (overleg) 5 nov 2019 21:49 (CET)

Ontbrekende woorden op het artikel Rapport (psychologie)Bewerken

Beste BoH, zou je even naar de eerste alinea van het kopje aanvankelijke begripsvorming op het artikel Rapport (psychologie) willen kijken? Volgens mij loopt de tweede zin die de relatie tussen de behandelaar en de patient niet lekker omdat er een aantal woorden missen maar ik heb niet de kennis om deze zin aan te passen. Met vriendelijke groet, Bean 19 (overleg) 6 nov 2019 19:27 (CET)

Dank! Ik heb een poging gedaan, is het zo duidelijker? BoH (overleg) 6 nov 2019 19:52 (CET)
het is zeker een verbetering omdat je de twee aanhalingstekens hebt geplaatst waardoor ik begreep dat de Franse betekenis bedoeld wordt. Nadat ik de twee woorden in een onlinewoordenboek opzocht en de betekenis las snapte ik wat je met die zin wilde zeggen. Bean 19 (overleg) 7 nov 2019 17:17 (CET)
Ik heb nog een poging gewaagd. BoH (overleg) 7 nov 2019 17:25 (CET)
Dat teken achter het woord positie maakt het er wat mij betreft echt duidelijker op maar volgens mij wordt er bedoeld dat de behandelaar zijn handen en knieën tegen die van de patiënt aan houdt. Bean 19 (overleg) 8 nov 2019 17:28 (CET)
Dat is kernachtiger, ik heb het gebruikt, dank je! BoH (overleg) 8 nov 2019 18:14 (CET)
Ten aanzien van de huidige versie zou ik na het woord de 'positie de ' de woorden de 'met zijn de ' toevoegen. Bean 19 (overleg) 9 nov 2019 19:44 (CET)

Ik probeer waar kan gebruik van zijn of haar te voorkomen, maar heb een toevoeging gedaan. BoH (overleg) 9 nov 2019 20:25 (CET)

Morele ontkoppeling, beeldmateriaalBewerken

Hoi BoH,

Het artikel morele ontkoppeling is een onverwachts juweeltje. Wat ik me wel afvraag is of het noodzakelijk is zoveel foto's van allerlei massamoorden en bloedbaden toe te voegen. Het punt lijkt me, na lezing van de inleiding, al gemaakt. Het mag bekend verondersteld worden waar mensen toe in staat zijn. Woudloper overleg 11 nov 2019 00:25 (CET)

Dank! In dit soort artikelen gebruik ik afbeeldingen nog wel eens om een miniverhaal te vertellen. In dit geval zijn dat gruwelijke taferelen, wat reden zou kunnen zijn om er vanaf te zien. Mijn gedachte was echter allereerst dat het geen close-ups zijn. Daarnaast is het nuttigen van een koekje als je aan het diëten bent ook een vorm van morele ontkoppeling, maar toch minder aansprekend. Al zou dat er overigens best bij kunnen, bedenk ik mij nu. Maar begrijp ik goed dat je de foto's te vindt? BoH (overleg) 11 nov 2019 00:31 (CET)
Ik ben niet zo snel van de censuur. Voorbeelden en illustraties vind ik juist een heel mooie manier om een onderwerp tot leven te doen komen. Wat me opviel was de overkill aan vergelijkbare voorbeelden in dit artikel. Het begint met de doping: uitstekend voorbeeld. Daarna komen de kruistochten - ook prima en duidelijk anders. Daarna zijn illustraties van Auschwitz en Vietnam niet langer noodzakelijk denk ik. Later krijg je al een massagraf en de in Neuremberg veroordeelde generaal - WO II is goed vertegenwoordigd. Woudloper overleg 11 nov 2019 00:50 (CET)
Het betreft ook acht mechanismes die onder morele ontkoppeling vallen, vandaar dat ik wat meer afbeeldingen goed te verdedigen vond. Maar ik zal nog eens kijken of er ook een ander type afbeelding kan komen. BoH (overleg) 11 nov 2019 01:23 (CET)
Overigens is WO II niet voor niets goed vertegenwoordigd, het heeft een golf van psychologisch en sociologisch onderzoek tot gevolg gehad. BoH (overleg) 11 nov 2019 01:36 (CET)
Dat is me bekend. Geen wonder. WO II heeft diepe littekens in de maatschappelijke psyche achtergelaten, met name in Europa.
Het is lastig te zeggen waar mijn ongemakkelijke gevoel vandaan komt, merk ik. Misschien raak ik gewoon geschokt door de afbeeldingen, daar zal ik niet alleen in staan. Misschien is het de combinatie van overdaad en schokkende aard. Als de afbeeldingen elk een ander afzonderlijk detail van de tekst illustreren, zou het in orde zijn. Als de afbeeldingen geen lijken van gruwelijk vermoorde personen bevatten, met de genitaliën vrij duidelijk zichtbaar bovendien, zou de overdaad van afbeeldingen op één plek me niet zo bevallen, maar ze zouden me zeker minder storen.
Misschien dat een afbeelding met schokkend onderwerp dan wel niet gecensureerd hoeft te worden, maar er spaarzamer mee hoort worden omgegaan? Zo'n afbeelding heeft een zij-effect op de lezer dat een normale afbeelding niet heeft. Woudloper overleg 11 nov 2019 16:35 (CET)
Misschien heb ik mijn afbeeldingen kleiner ingesteld staan, waardoor het minder opvalt. Maar voor mij is het niet zo schokkend dat het afleidt van het verhaal. Ik zou het dus ook graag laten staan. BoH (overleg) 11 nov 2019 16:57 (CET)
Op mijn computer, (met een ~15" scherm) Zijn de afbeeldingen behoorlijk opvallend en vooral ook lastig te ontwijken. Op een bepaald punt in het artikel zijn er twee afbeeldingen van genocideslachtoffers met de een in het tekstverloop en de ander aan de zijkant. Reflexmatig wegkijken van de afbeelding aan de zijkant zorgt ervoor dat mijn ogen op de afbeelding in het tekstverloop belanden, die ook nog eens kleurrijker is. Ik zou willen voorstellen om in ieder geval de afbeelding van het bloedbad in My lai weg te halen. Die is het meest grafisch en ook het lastigst te vermijden. Licks-rocks (overleg) 14 dec 2019 15:55 (CET)

MOOIBewerken

Uit onverwachte (maar verdachte?) hoek... jawel, een oprecht gemeend compliment voor de manier waarop je energie stak en steekt in het auto-energie-lemma: de verboden grafieken waren binnen de kortste keren vervangen. Prachtig. Over je "evenwijdig-definitie-voorstel" zeg ik niets, niet hier en niet daar; je leest mijn commentaar toch niet. De aanhalingstekens hier staan er evenwel niet ter versiering. In het verlengde van het eerder gegeven compliment opnieuw een dit keer collegiaal advies: steek je energie in zaken waarin je ECHT goed bent, en die zijn er binnen Wikipedia meer dan voldoende, heb ik gezien. Groet_ DaafSpijker overleg 13 nov 2019 20:39 (CET)

Dank voor het compliment. BoH (overleg) 13 nov 2019 21:37 (CET)

Minder mooiBewerken

Als je inderdaad van mening bent, dat ik probeer je een loer te draaien (zie hier op OnzeTaal), dan vind ik dat niet mooi! Hoe kom je erbij? Maar je hebt het mis._ DaafSpijker overleg 15 nov 2019 10:50 (CET)

Van die lange tenen klopt in ieder geval wel. En wat ik bedoel met die loer draaien, is dat je blijkbaar mijn overlegbijdragen bij heel andere artikelen waar je niets mee te maken hebt, gebruikt om je in onze discussie je gelijk te halen. BoH (overleg) 15 nov 2019 14:26 (CET)
Antivraagje. Wat heb jij te maken met (te zoeken op) wiskundepagina's?_ DaafSpijker overleg 15 nov 2019 14:35 (CET)
Pardon? Ga ergens anders artikelbaas spelen. BoH (overleg) 15 nov 2019 14:36 (CET)

RevertsBewerken

Ik zie dat je het werk van Brimz overneemt? Proficiat. Lotje (overleg) 25 dec 2019 16:48 (CET)

Mocht het je ooit nog interesseren: Dit sjabloon is ter vervanging van het bronnen-sjabloon en het referenties-sjabloon. Het geeft de mogelijkheid om zo flexibel mogelijk te zijn, zonder dat dat ten koste gaat van de eenvormigheid binnen Wikipedia. Lotje (overleg) 25 dec 2019 16:52 (CET)

Geen idee waarom je Brimz er bijhaalt, maar als ervaren gebruiker moet je weten dat beide vormen geaccepteerd zijn en dat het niet wenselijk is om de een door de ander te vervangen, tenzij in goed overleg of er moet een heel goede reden zijn. BoH (overleg) 25 dec 2019 16:59 (CET)

Je doet maar. Lotje (overleg) 25 dec 2019 17:02 (CET)

? Waarom meld je je dan hier? BoH (overleg) 25 dec 2019 17:06 (CET)

 
Derailed train after the 1906 San Francisco earthquake... vrij vertaald: ontspoorde trein na de Aardbeving San Francisco 1906...

Wanneer je op de verbuiging "ontspoort" kickt, zoek dan een film waar je het ziet gebeuren en vervang de actuele afbeelding. Dat reverten zonder een bericht na te laten vind ik ongepast. Lotje (overleg) 25 dec 2019 17:18 (CET)

Op je GP stel je een bij te zijn en zeg je Wikipedia warm te willen krijgen door bij jezelf te beginnen. Maar in de praktijk begin je hierboven met een loze opmerking over Brimz, wat vol van aannames staat. En nu doe je weer een aanname dat ik ergens op zou kicken. Dat draagt niet bij aan een open overleg, waarvan ik vermoed dat je dat zoekt, anders was je hier niet.
Dan inhoudelijk. Zoals gezegd, als ervaren gebruiker ben je ongetwijfeld op de hoogte van de ongewenstheid van het vervangen van references-sjabloon. Vandaar dat ik terugdraai zonder overleg. Je tweede punt: ontspoorde vind ik prima, ontspoort ook, maar ontspoord kan hier niet. BoH (overleg) 25 dec 2019 17:24 (CET)
Waarom zou ontspoord niet kunnen? Bestaan hier regeltjes voor waar ik geen weet of toegang tot heb? Lotje (overleg) 25 dec 2019 17:30 (CET)
Aangezien het geen voltooid tegenwoordige tijd is. BoH (overleg) 25 dec 2019 17:35 (CET)
Ontspoord, als voltooid deelwoord, kan wel worden gebruikt bij deze afbeelding, maar dan voorzien van een komma, omdat "ontspoord als gevolg [...]" dan een uitbreidende bijzin is van "Een locomotief". Vergelijk met "een boek, geschreven door schrijver X". Maar eigenlijk verwacht je dan na de bijzin nog een vervolg op de hoofdzin. Taalkundig is deze constructie dus minder mooi. Groet, Brimz (overleg) 26 dec 2019 11:09 (CET)

Bronvermelding bij boekenBewerken

Dag BoH, Naar aanleiding van deze wijziging, informeer mij...! Op welke conventie of voorschrift of regel of anderszins, anders dan wat ik zelf via de sjablonen Stijl1, Stijl2 en Stijl3 kan vinden, berust:

a. het weglaten van de plaats van vestiging van de uitgever en een deel van de naam van de uitgever; immers, in genoemde stijlen zijn beide steeds en ongewijzig opgenomen;
b. het wijzigen van de afkorting pp. voor pagina's in p., afwijkend van wat ik zie op bijvoorbeeld Stijl1 (zie hierboven) en in deze lijst van afkortingen;

en voorts:

c. het weglaten van een afsluitende punt aan het einde van de betreffende verwijzingsregel, afwijkend van wat ik zie op bijvoorbeeld Stijl1 (zie weer hierboven);
d. het wijzigen van "(vertaling uit het Engels, 2010)" in ", vertaling uit het Engels (2010)";
e. het wisselen de achternaam van de auteur met en vermelding van initialen via een sjabloon − bijv. Anton B. Crenning wordt Crenning, A.B. − eveneens weer afwijkend van bijvoorbeeld Stijl1.

Aan dit laatste heb ik mij in het onderhavige lemma aangepast, omdat daarvan in beide referenties reeds sprake was. Maar fraai vind ik (mag ik dat vinden?) het niet; vooral niet omdat de naamsvermelding van de auteur dan (in voorkomende gevallen) afwijkt van die op het boek en het meestal ook resulteert in een rode link.
Vooralsnog lijkt e.e.a. te berusten op een persoonlijke voorkeur − ja, ik zet uit gewoonte een : tussen vestigingsplaats en uitgeversnaam; zie Stijl3. Maar verder is er mijns inziens sprake van BTNI, zeker als zo'n verwijzing grotendeels overeenkomt (op een   na?) met bijvoorbeeld Stijl1. Grt._ DaafSpijker overleg 7 jan 2020 09:04 (CET)

Daaf, ik heb het aangepast, omdat dat de eerder gebruikte stijl was.
Maar even wat anders. Je hebt een sterke focus op mijn bijdragen. Op artikelen waar je nooit hebt bijgedragen, draaf je opeens op met als enige reden dat ik er heb bijgedragen. Hoewel je het eerder ontkende, ben je daar niet bezig met constructief overleg om de encyclopedie te verbeteren, maar ben je aan het zoeken naar foutjes waar je mij op kunt betrappen. Dat begint op 6. Tendentieuze reacties tegenover bepaalde gebruikers (stalking) te lijken. Ik begrijp dat je tijd over hebt als gepensioneerde, maar dit is geen gezonde bezigheid. Het neigt richting het obsessieve. Ik denk niet dat je overleggluurder wilt zijn en je kunt ook beter. BoH (overleg) 7 jan 2020 14:44 (CET)
Dag BoH, Wat is 'het' in dit verband? Wát heb je aangepast? En waar kan ik dan de verplichting tot het gebruik van die eerder gebruikte stijl, die jou blijkbaar noopt tot, mijns inziens, BTNI-achtige wijzigingen, vinden? Is het gebruik van een stijl die erg veel weg heeft van Stijl1, dan verboden?
Met andere woorden, als ik referenties in overeenstemming breng met Stijl1, zet ik dan de eerste stap op weg naar een bewerkingsoorlog met jou?
En voorts. Als jij vindt dat ik een ongebruikelijke aandacht voor jouw activiteiten, dan laat ik je in die waan.
Maar jij bent het telkenmale zelf die mijn aandacht (en ook die van een enkele andere gebruikers) op je doet richten als je je bezig houdt met onderwerpen op het terrein van de wiskunde (heb je elders "last" van me?). En niet ten onrechte, want tot op heden waren de initiële activiteiten van jou waarbij ik betrokken was, helaas niet en nooit zonder fouten van jouw kant (over verbeteren van de encyclopedie gesproken).
Ik benadruk: constructief overleg is alleen maar mogelijk als de partners weten waarover ze praten! En, om ook maar een kwalificatie aan jouw handelen te koppelen: de afgelopen periode is mij van jouw kennis en kunde op het gebied van de wiskunde weinig gebleken. Maar, dat ligt uiteraard aan mijn obsessief bezig zijn, versterkt door mijn starheid. Ach kom. Ik hou me bij mijn leest: ik weet iets van wiskunde, en ik weet iets van taal. Op die terreinen blijf ik (beperkt) actief._Grt, _ DaafSpijker overleg 7 jan 2020 16:00 (CET)
Ik ben geen wiskundige, dat klopt. En op de echte fouten die ik daardoor maak, moet je mij uiteraard wijzen. Maar zo ga je niet te werk. Je gaat gericht op zoek naar waar je ook maar een hint van een fout kunt vinden. Mijn voorbeeld over Madyno is exemplarisch: je ging met hem akkoord als een onderdanige lakei, terwijl zijn voorstel (zonder onderbouwing met literatuur) volledig afweek van het jouwe. Bij mijn tekstvoorstellen, onderbouwd met literatuur, zul je never nooit toegeven dat het goed zit. Je zult doorgaan tot ik opgeef en die tijd heb je als gepensioneerde. Ondertussen is duidelijk dat je intenties niet deugen. Je bent niet bezig de encyclopedie te verbeteren, je bent richting mij niet van goede wil. En daarmee diskwalificeer je jezelf als overlegpartner. Het wordt tijd dat je je overvloedige tijd constructiever gaat besteden. BoH (overleg) 7 jan 2020 17:01 (CET)
Een mooi voorbeeld van obsessief gedrag is dit. Een dag aan het broeden op een vraag over een punt en een komma. BoH (overleg) 7 jan 2020 17:05 (CET)
Ik was er even stil van. Meesterlijk: niet alleen je diagnose m.b.t. tot mijn functioneren (voor een nieuwe DSM-hoofdcategorie?). Meesterlijk: hoe je mij nu weet te duiden als “slaafse” volger van een collega (eerder door jou mijn “vriendje” genoemd). Meesterlijk: door juist niet te schrijven “meester en leerling”. Meesterlijk: dat je zelfs weet wat ik op de gehele dag voorafgaand aan het plaatsen van een bericht (op 7 januari j.l.) gedaan heb. Meesterlijk: dat je denkt de fouten die je maakt, te kunnen onderbouwen met literatuur. Meesterlijk: hoe je alles weet terug te brengen tot de (natuurlijk overbodige) bladvulling door een punt en een komma. Meesterlijk: hoe je vragen naar een bron van jouw eigen handelen opnieuw weet te ontwijken. Meesterlijk: die inzichten, die kennis! Gij zijt zelve de bron van al die dingen, o bovenmeesterlijke!_ DaafSpijker overleg 8 jan 2020 20:56 (CET)
Je was er even stil van, maar daarna hebben 7 van je 9 bijdragen van gisteren toch weer betrekking op mij. Een bekend fenomeen bij mensen die tijd over hebben, ze kunnen zich vol overgave storten op bijzaken. BoH (overleg) 9 jan 2020 12:20 (CET)
Sommige mensen trekken nu eenmaal aandacht, vooral met wat ze allemaal beweren, en krijgen die dan ook. Maar inderdaad, een bijzaak, zoals jij jezelf nu zelf kenschetst, verdient dat niet. Ik ben blij dat je dat, net als ik, nu ook (eindelijk?) inziet. Eén ^^advies^^ (vwhwi) nog: ^^blijf vooral bezig^^ met wiskunde-lemmata!_ DaafSpijker overleg 9 jan 2020 12:59 (CET)

Geschiedenis van Zuid-AziëBewerken

Hoi BoH,

Wat is het plan? Je toevoegingen zijn vanzelfsprekend uitstekend. Ze komen tot in details overeen met de bronnen die ik gelezen heb. Je hebt ooit geschreven graag eerst alles voluit op te schrijven en dan te snoeien (overigens ook een methode die meer zouden moeten volgen), dus ik neem aan dat je dat hier ook doet. Maar in dit geval begint het wel heel erg groot te worden.

Wat ik in gedachten heb als eindresultaat is een artikel met een aantal ongeveer even grote delen:

 1. Oudheid (incl. Harappa)
 2. Klassieke periode
 3. Middeleeuwse periode
 4. Vroegmoderne periode
 5. Koloniale periode
 6. Postkoloniale periode

Daar heb je een introductie met achtergronden bij geschreven die min of meer overeenkomt met wat veel standaard overzichtswerken (niet alle, maar bv. Kulke & Rothermund) als introductie doen. Dit vond ik een goed idee. Over het toevoegen van een deel over de prehistorie was ik minder zeker. De meeste overzichtsbronnen doen dit niet of slechts heel summier.

De afgelopen week heb je flinke toevoegingen (~30kb) gedaan over m.n. de zogenaamde "hindoegeschriften" (ik twijfel bij die term). Dit lijkt me veel te gedetailleerd: hoe is de lezer ermee gediend? Deze informatie kan denk ik beter in artikelen met een kleinere scope komen.

De pagina is nu 150 kb, maar in mijn opzet is het eerste deel (Oudheid) inmiddels 50 kb groot. Als de overige delen ook die grootte krijgen, dan zou het artikel uiteindelijk rond de 400 kb worden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Vr. groet, Woudloper overleg 7 feb 2020 17:18 (CET)

Dag Woudloper. Het wordt erg groot, dus daar ben ik inderdaad over aan het nadenken. Ik denk wel dat naast de indeling die je hierboven noemt, een introducerend deel nodig is, zoals Singh ook doet. Eigenlijk heeft elk geschiedenisartikel van deze omvang dat nodig en deze samenleving is dusdanig anders dan de Europese dat dit iets uitgebreider mag. Maar ik zal inderdaad gaan snoeien. Overigens nemen tabellen in de broncode relatief veel ruimte in beslag, maar in de uiteindelijke opmaak veel minder. Hoe dan ook, ik ben er mee bezig en begrijp je zorgen. BoH (overleg) 7 feb 2020 18:42 (CET)
Ik zie inderdaad dat ook Upinder Singh zo'n inleiding heeft en ik vond het prima. Ik houd van achtergronden, verbanden en overzicht. Het aanpassen van een tekst aan de lezer brengt echter ook problemen mee. De ene lezer is immers de andere niet. Enige aanpassing lijkt me wel goed te verantwoorden, maar ik verwacht van een lezer van een artikel van deze schaal wel enige voorkennis van cultuur en geografie van het subcontinent.
De schaal die ik bij de stukjes over de Middeleeuwen en Vroegmoderne periode heb toegepast is op punten al vrijwel gelijk aan die in de bronnen. Die secties zijn nu echter kleiner dan de sectie over de Oudheid. Ik heb het niet gecontroleerd, maar mogelijk geef je al meer informatie dan veel overzichtswerken doen.
Als je de schaal van m.n. die secties (Middeleeuwen, Vroegmoderne periode) gedetailleerder wilt maken, kom je in de problemen omdat er geen gedetailleerdere overzichtswerken bestaan die niet sterk verouderd zijn. Zonder goede secundaire bron is het vrijwel onmogelijk een artikel te schrijven. Voor een willekeurige dynastie (de geschiedenis van het subcontinent wordt altijd op dynastie ingedeeld) bestaan naast de historische bronnen vaak enkele Victoriaanse werken die zich m.n. bezighouden met de dynastieke en militaire geschiedenis, maar over de sociale of economische geschiedenis niet reppen. Een ander probleem is dat er ook geen overzichtsbronnen per regio bestaan (er is bv. geen betrouwbare, redelijk recente overzichtsbron die de geschiedenis van Gujarat of Odisa als onderwerp heeft - Bengalen, Lanka en Nepal zijn hierop uitzonderingen). Dalrymple heeft over dit verschijnsel een verzuchting geschreven in de inleiding van een van zijn boeken over de geschiedenis van Hyderabad (ik ben vergeten welk).
Wat mij gebeurde (en nog steeds vaak gebeurt als ik over de geschiedenis van India schrijf) is dat ik op een gegeven moment vast kwam te zitten in allerlei chronologieën en opsommingen uit de koloniale tijd, met name als ik gedetailleerdere onderwerpen probeer te beschrijven. Ik krijg het gevoel dat je met de opsommingen van allerlei geschriften min of meer voet in hetzelfde moeras gezet hebt. Woudloper overleg 8 feb 2020 06:38 (CET)
Het gevaar van dat moeras is er zeker. Het werk van Patrick Olivelle over hetasrama-systeem heeft mij daarbij zeer goed geholpen, aangezien hij goed de dynamiek van begrippen weet te schetsen. Maar zoals gezegd, ik ga het nog inkorten. BoH (overleg) 8 feb 2020 10:54 (CET)

Verwantschap adem en ātmanBewerken

Hallo BoH. Voordat ik gisteren deze bewerking deed, heb ik het Etymologisch woordenboek van Van Dale geraadpleegd. Bij de ingang "adem" staat: "adem [ingeademde lucht] (1201-1250) oudfries ēthma, oudsaksisch āthum, oudeng. æðm; buiten het germ. oudindisch ātman- [adem, ziel]". Aangezien dit woordenboek er melding van maakt als een bepaalde etymologie onzeker is, maar dat hier niet het geval is, meende ik de betwijfelende formulering over de verwantschap om te kunnen zetten in een zekere. Jij ziet echter, wellicht met een blik op Harper, reden tot scepsis? Met vriendelijke groet, Apdency (overleg) 8 feb 2020 09:59 (CET)

Dag Apdency. Ik meende mij inderdaad te herinneren dat Harper enige reserves behield, maar bij nader checken blijkt dit niet zo. Ik zal het aanpassen, mijn excuses. Groet, BoH (overleg) 8 feb 2020 10:48 (CET)
OK, dank je, en excuses zijn niet nodig. Ik zie trouwens dat de sectie "Etymologie" nog wel spreekt van onzekerheid. Groet, Apdency (overleg) 8 feb 2020 11:29 (CET)
Ja, ik meen dat ook ooit ergens gelezen te hebben, maar kan niet meer achterhalen waar. BoH (overleg) 8 feb 2020 11:42 (CET)
Prima, ik heb het ook in dat stuk iets anders geformuleerd. Groet, Apdency (overleg) 8 feb 2020 11:47 (CET)

WieringenBewerken

Zo stond het er? Zo stond wat waar? Een uitleg is nodig. Hartenhof (overleg) 29 mrt 2020 11:42 (CEST)

Wat denk je, in het artikel natuurlijk. AGL is weer eens bezig met zijn lettertjes. BoH (overleg) 29 mrt 2020 11:43 (CEST)
Dat zag ik wel, maar hij had gelijk. Dus vanwaar die "verbetering?"? Hartenhof (overleg) 29 mrt 2020 12:29 (CEST)
Hoezo had hij gelijk? BoH (overleg) 29 mrt 2020 12:30 (CEST)
Kun jij een reden bedenken waarom iemand vroege middeleeuwen midden in een zin met hoofdletter(s) zou schrijven? Hartenhof (overleg) 29 mrt 2020 13:07 (CEST)
Ja, dat gebeurt zelfs veel. BoH (overleg) 29 mrt 2020 13:23 (CEST)
Vreemde dingen gebeuren veel, maar om welke reden was de wijziging van AGL onwenselijk? Hartenhof (overleg) 29 mrt 2020 13:29 (CEST)
Als langdurig gebruiker ken je BTNI wel, evenals de discussie over hoofdlettergebruik voor periodes. BoH (overleg) 29 mrt 2020 13:43 (CEST)
Ik ken BTNI goed genoeg om te vermoeden dat jouw terugdraaiing als voorbeeld daarvan kan worden uitgelegd. Maar wat zit ik hier te doen, laat AGL nou maar 's voor zichzelf opkomen, hij/zij houdt zich stil. ;-) Hartenhof (overleg) 29 mrt 2020 14:09 (CEST)
Natuurlijk houdt hij zich stil, dat is zijn werkwijze. Soms een op een dag, soms meer zoals nu. Geniepig dus. En als hij erop wordt aangesproken de vermoorde onschuld spelen. BoH (overleg) 29 mrt 2020 14:11 (CEST)
Op Overleg:Wieringen heb ik geschreven: Het tijdperk 'de vroege middeleeuwen' schrijf je met kleine letters. Zo staat het ook in Wikipedia. Weliswaar is voor gespecialiseerde teksten de schrijfwijze met hoofdletters toegestaan, maar dat lijkt me hier niet van toepassing. En dan nog. Madyno (overleg) 29 mrt 2020 14:19 (CEST)
Madyno, ten eerste klopt je stelling niet. Ten tweede maak je je schuldig aan stalking. BoH (overleg) 29 mrt 2020 14:43 (CEST)
Geniepig, vermoorde onschuld, stalking, nu ook nog een bewerkingsoorlog over dit spellingsdetail... het raakt je diep hè... Hartenhof (overleg) 29 mrt 2020 17:05 (CEST)
Wat jij wil jongen. BoH (overleg) 29 mrt 2020 17:27 (CEST)
Hier werd AGL door de moderator verteld dat over die hoofdletters geen consensus bestaat - dit type bewerking gaat tegen BTNI in. Later heb ik hem daar nog eens op gewezen. Matroos Vos heeft sindsdien een aantal zinnige dingen over die hoofdletters geschreven, maar dat betekent niet dat er consensus is dat er nu maar overal kleine letters moeten komen.
AGL deed ook sindsdien dagelijks een aantal van deze BTNI-bewerkingen. Persoonlijk vind ik de hoofdletter niet echt een prioriteit, maar de sluipende ondermijning van de richtlijn is heel vervelend. BTNI is bedoeld om te voorkomen dat de gebruiker met de langste adem een bepaald onderwerp naar zijn hand zet (in plaats van dat we op grond van argumenten samen beslissen). Ik kan me BoH's irritatie goed voorstellen. Woudloper overleg 29 mrt 2020 18:30 (CEST)

Nou ja, BoH is gauw geïrriteerd. Afspraak is toch dat we de spelling van de Woordenlijst volgen. Kijk daar eens in. Madyno (overleg) 29 mrt 2020 23:34 (CEST)

Irritatie en online samenwerken is een onderwerp waar je boeken over kan schrijven, misschien zelfs op kunt promoveren tegenwoordig.
Ik ken de woordenlijst, maar ook de uitzondering die de TaalUnie schept voor specialistische teksten. De logica van de TaalUnie begrijp ik niet goed, want ze lijkt als vuistregel te hanteren dat de hoofdletter afhangt van of we met een eigennaam te doen hebben (d.w.z. gaat het om een specifieke eenmalige gebeurtenis i.p.v. een algemeen begrip). Om die reden moeten we Franse Revolutie schrijven. Dan zou je zeggen dat het ook de Renaissance is (daarvan was er ook maar een), maar dat adviseren ze dan weer met een kleine letter - het snijdt n.m.m. geen hout.
Aan de andere kant volgt de Nederlandstalige vakliteratuur (populair wetenschappelijke literatuur) m.n. de afgelopen 5 jaar steeds vaker het advies en wordt de kleine letter gebruikelijker. Dat gaat met name op in Vlaanderen, want de Hollanders doen weerbarstiger of eigenwijzer. Ik voel persoonlijk nog steeds een voorkeur voor de hoofdletter bij alle specifieke begrippen ("eigennamen").
Maar de kwestie van de hoofdletter is zelf niet wat me tegenzit. Vergelijk:
 • De situatie waarin degene met de meeste tijd beslist wat er op Wikipedia staat, want die medewerker kan nu eenmaal meer/vaker wijzigingen doorvoeren; met:
 • De situatie waarin we samen een afspraak maken waarna iedereen zich daaraan houdt. Of als we het niet eens worden, iedereen het ten minste laat voor wat het is.
De tweede optie is veel aangenamer. Ik zou het graag zo houden. Woudloper overleg 30 mrt 2020 07:55 (CEST)
Ik ben het roerend met je eens. Ik zou ook liever Middeleeuwen en Renaissance schrijven. Maar liever nog heb ik een eenduidige afspraak en niet dat iedereen maar naar eigen voorkeur handelt. Madyno (overleg) 30 mrt 2020 11:02 (CEST)
Madyno, je hebt nog nooit iets bijgedragen aan Wieringen. De enige reden dat je dat nu wel doet, is omdat ik het deed. Dat maakt het stalking, zoals je in het verleden vaker hebt gedaan. Dat kan reden voor blokkade zijn. Maar daarnaast is het ook kleinzielig gedrag waar je boven zou moeten staan. BoH (overleg) 30 mrt 2020 11:12 (CEST)
Tsja, ik ben ook een stalker, want ik heb (net als BoH en Madyno) niks bijgedragen aan het onderwerp Wieringen, terwijl ik het mooie eiland toch goed ken en er nog onlangs ben geweest, toen dat nog kon. En de 4323 lettertekens die we hier hebben gewijd aan deze potsierlijke discussie over dat hoofdlettertje (ja ik ben begonnen, ik weet 't), hebben geleid tot een lockdown. Moeten jullie nooit 's lachen om jezelf? Hartenhof (overleg) 30 mrt 2020 11:29 (CEST)

Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2020 week 18Bewerken

Volgens mij ben je vergeten:

 • Categorie:Tanker (scheepstype)
 • Categorie:Containerschip (scheepstype)

Toe te voegen aan Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2020 week 18 en dan loop je de kans dat er niets mee gebeurt. (Ik ben het met je eens, maar dat snapte je al.)Stunteltje (overleg) 28 apr 2020 22:26 (CEST)

HybridenBewerken

Dag BoH. Ik begrijp je verwarring, maar nee.   Allerhartelijkst, ErikvanB (overleg) 9 mei 2020 02:48 (CEST)

Ah, duidelijk, dank! BoH (overleg) 9 mei 2020 10:51 (CEST)

Ba-schepen NedlloydBewerken

Beste BOH

Betreft categorie Nedlloyd Ba-serie. Dit waren "General Purpose" schepen, ook wel "containervriendelijke pakjes boten" genoemd, maar het waren geen containerschepen. Als categorie zou daarom "vrachtschepen op naam" beter zijn. Mvg, Ton van den Akker ( AntonDorren )

Dag Ton. Helemaal gelijk! Dat komt omdat ik voor het artikel een ander artikel van een containerschip heb gebruikt om niet het hele sjabloon opnieuw in te hoeven vullen. Daarbij dus over de categorie heen gekeken. Ik zal het aanpassen. Dat kun je overigens ook zelf doen, dat is geen probleem. Bedankt! BoH (overleg) 16 jun 2020 12:57 (CEST)
Mooie foto van de Bangkok trouwens! BoH (overleg) 16 jun 2020 12:59 (CEST)

InvalshoekBewerken

Hoi BoH, bladerend de encyclopedie kom ik jouw wijziging (van vorig jaar) tegen op "invalshoek" zie HIER.

Je voegt daarmee de zin toe: Dit overtrekpunt kan vertraagd worden met welvingskleppen.

Nou is het een tijd geleden dat ik lessen aerodynamica heb gevolgd..., maar volgens mij bedoel je te zeggen dat de Cl/alpha kromme naar rechts en naar boven verschuift bij het selecteren van welvingskleppen. Correct? Voor de achteloze lezer is jouw toegevoegde zin misschien wat onbegrijpelijk.

Heb jij voldoende kennis van de materie om mijn veronderstelling te beamen? En moet de tekst misschien iets aangepast worden? Vr groet Saschaporsche (overleg) 10 sep 2020 19:55 (CEST)

Wat ik probeer te zeggen, is dat het langer duurt voordat er overtrek optreedt, dus inderdaad bij een grotere hoek. Je zou de kromme kunnen noemen, maar dan moet het plaatje er ook bij. Een alternatief zou kunnen zijn:
Met welvingskleppen kan er een grotere invalshoek bereikt worden voordat overtrek optreedt.
BoH (overleg) 11 sep 2020 09:24 (CEST)
Ok, bedankt voor de suggestie. Vr groet Saschaporsche (overleg) 11 sep 2020 20:57 (CEST)

Koloniaal racismeBewerken

BoH, hier staat nog een groot aantal vragen open. Zou je daar eens op kunnen ingaan? Marrakech (overleg) 15 sep 2020 14:58 (CEST)

Dat kan ik. BoH (overleg) 15 sep 2020 15:30 (CEST)

Je bent genomineerd voor een Wikiuil!Bewerken

Beste BoH,

Zoals je mogelijk al gezien hebt op de nominatiepagina, ben jij een van de genomineerden voor de SamenwerkingsUil. Gefeliciteerd met deze nominatie. De stemronde is inmiddels voorbij, maar de uitreiking komt eraan!

In deze tijd is bij elkaar komen wat lastig, maar je bent van harte uitgenodigd voor de virtuele nieuwjaarsborrel van Wikimedia Nederland op zaterdag 16 januari vanaf 15:00 uur, waar de bekendmaking zal geschieden. Opgeven vooraf via Wikimedia Nederland is gewenst. Doe je dat voor 6 januari, dan maak je ook kans op een door WMNL aangeboden versnapering. Het is mogelijk om de borrel zonder eigen beeld bij te wonen.

We zien je graag bij de uitreiking. De winnaars worden na de uitreiking genoemd op Wikipedia:WikiUilen en de gewonnen uilen zullen per snailmail verzonden worden (mits je een adres bekend wil maken).

Met vriendelijke groet,

Namens de WikiUilenAcademie, WikiUilen Academie (overleg) 4 jan 2021 00:51 (CET)

Beste boHBewerken

Het artikel voldoet nu niet. Ik probeer hier iets aan te doen. Geef jij eens aan hoe het dan wel zou moeten? Scribent123 (overleg) 17 aug 2021 10:07 (CEST)

Ik had al een overleg geopend op de betreffende OP. Dat een artikel nu niet voldoet, is geen excuus om er een POV-verhaal van te maken. BoH (overleg) 17 aug 2021 10:12 (CEST)

Aanhalingstekens, cursief, etc.Bewerken

Beste BoH, mede n.a.v. deze bewerking (ik heb er meer gezien) zou ik graag willen weten op basis waarvan je deze aanpassingen doet. Als ik in de stijlstandaard voor o.a. encyclopedieën kijk (The Oxford Manual of Style), andere encyclopedieën kijk én op anderstalige Wikipedia's, zie ik de volgende conventies:

 • Een citaat in een lopende zin (dat kan ook een klein citaat zijn, zoals een uitdrukking) wordt aangeduid met aanhalingstekens. Zie The Oxford Manual of Style, 8.1.1. - Jij maakt daarvan cursief.
 • Als de etymologie van een term wordt aangeduid, wordt het woord dat wordt verklaard met aanhalingstekens aangeduid. Zie The Oxford Manual of Style, 13.11. - Jij haalt die weg.

Hoewel minder gezaghebbend en uitgebreid, volgt het Stijlboek van de Volkskrant deze conventies ook. Ik ben het dus niet eens met deze aanpassingen. Kan jij aangeven op basis waarvan jij denkt dat ze terecht zijn? Bertrand77 (overleg) 27 aug 2021 08:07 (CEST)

Dag Bertrand. Dat volgt onder meer uit Help:Tekstopmaak waarin wordt gevraagd om zo min mogelijk nadruk te leggen in teksten. Daarnaast baseer ik mij op een discussie die ik niet meer terug kan vinden, waarin de onnodige combinatie van aanhalingstekens en cursivering ter sprake kwam en de geschiedenis achter het vroegere gebruik van aanhalingstekens, waarbij aanhalingstekens vaker gebruikt werden omdat cursief niet mogelijk was met een typemachine. Als er al gebruik wordt gemaakt van aanhalingstekens, is dat tegenwoordig vaker de 'enkele variant'. Het gebruik zoals bij "aardse paradijs" en "hemelse paradijs" is gewoon overdaad. BoH (overleg) 27 aug 2021 13:05 (CEST)
Misschien was je opgevallen dat ik die laatste niet noem. Ook niet combinaties van cursief en aanhalingstekens. Je verving niet dubbele door enkele aanhalingstekens, maar haalde ze in het geheel weg. Kortom, wat is je reactie op de 2 punten die ik wel aan de orde stel? Bertrand77 (overleg) 27 aug 2021 13:14 (CEST)
Zie eerste zin. BoH (overleg) 27 aug 2021 13:16 (CEST)
Ik heb het artikel doorgelezen, maar kan daar met de beste wil van de wereld niet uithalen dat dit soort helpende opmaak en lettertekens in strijd met de internationale standaard niet zouden moeten worden gebruikt. Er wordt opgeroepen tot het minimaliseren van opmaakkenmerken, maar jij doet het tegenovergestelde (aanhalingstekens vervangen door cursivering). Ik draai het dan ook terug voor de tekstdelen waar The Oxford Manual of Style de conventie geeft. Bertrand77 (overleg) 27 aug 2021 16:12 (CEST)
Dag beiden, op zich is The Oxford Manual of Style geen goede referentie in dezen, omdat het Nederlands nu eenmaal andere conventies op het gebied van leestekens heeft dan het Engels. Maar als het om citaten gaat, is het toch ook in het Nederlands usance om aanhalingstekens te gebruiken (zie bijvoorbeeld dit advies van de Taalunie). Wat BoH hierboven schrijft, dat aanhalingstekens vroeger vaker werden gebruikt, om de simpele reden dat cursivering niet mogelijk was met een typemachine, klopt wel, maar daarbij ging het niet om citaten (die stonden en staan ook in professioneel drukwerk, waarbij men wel kan beschikken over een cursief lettertype, overwegend tussen aanhalingstekens), maar bijvoorbeeld om boektitels, die slechts bij wijze van noodgreep tussen aanhalingstekens werden gezet of werden onderstreept. — Matroos Vos (overleg) 30 aug 2021 03:28 (CEST)

Beste BoH, ik zag weer een aantal aanpassingen van citaten die eerst met aanhalingstekens werden gemarkeerd die jij cursief hebt gemaakt. Ik heb daarom dit overleg gestart. Ik heb er n.a.v. de reactie van Matroos Vos maar Nederlandse stijlboeken e.d. bij gepakt en kom tot dezelfde conclusie: citaten horen door aanhalingstekens te worden gemarkeerd, cursief is bedoeld voor accentuering. Zou je jouw mening daar willen geven? En wellicht in de tussentijd wat terughoudend willen zijn dit te blijven doorvoeren? Bertrand77 (overleg) 3 jan 2022 14:26 (CET)

Op Zondvloed wederom dezelfde bewerkingen doorgevoerd. Die maar eens in zijn geheel teruggedraaid als er niet op overleg wordt gereageerd. Bertrand77 (overleg) 6 apr 2022 12:15 (CEST)

Beoordelingsnominatie Ideale vloeistofBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Ideale vloeistof dat is genomineerd door SpamHunters.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20211021#Ideale vloeistof en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 22 okt 2021 00:55 (CEST)

15 jaar!Bewerken

  Beste BoH, van harte gefeliciteerd met je 15-jarige jubileum op Wikipedia! Dank voor je grote bijdrage aan Wikipedia. Met enige vertraging (je eerste bewerking deed je immers al eind maart 2006) alsnog voor jou de welverdiende Jubileumster!
Groeten StuivertjeWisselen (overleg) 5 nov 2021 10:37 (CET)

Dank! BoH (overleg) 8 nov 2021 10:48 (CET)

Bravo BoH! Ga zo door :) Klaas `Z4␟` V:  5 nov 2021 13:14 (CET)
Dank! BoH (overleg) 8 nov 2021 10:48 (CET)

AutismeBewerken

Hi BOH, je maakt hier een interessante herformulering over het autismespectrum, en ik wil graag even checken of het klopt. De DSM-5 maakt geen verschil tussen de verschillende subtypes van autisme meer, zoals die nog wel stonden beschreven in de DSM-IV-TR en voorgangers. De eerdere beschrijving Autismespectrum is een term die wordt gebruikt voor de visie dat de autistische stoornis en daaraan verwante aandoeningen een continuüm vormen, waarbij de symptomen als glijdende schaal kunnen worden beschreven. veranderde jij in Autismespectrum is het continuüm dat autistische stoornissen en daaraan verwante aandoeningen vormen, waarbij de symptomen een glijdende schaal vormen. waarmee, als ik het goed lees, het begrip 'visie' als in het perspectief van waaruit een aanname wordt gedaan, verloren gaat. Ineens is ASS in de nieuwe tekst een continuüm. Mensen die in het verleden enkel de diagnose "stoornis ergens op het autistisch spectrum" (=ASS) hebben gekregen omdat het subtype niet kon worden vastgesteld, worden vooralsnog niet hergediagnosticeerd heb ik begrepen. Klopt in dat licht je herformulering wel? Ciell need me? ping me! 31 dec 2021 07:54 (CET)

Ik heb de verandering gedaan, omdat definities als term die wordt gebruikt voor de visie gruwelijke constructies zijn, richting WP:WEASEL zelfs. Vergelijk God is term die wordt gebruikt voor de visie ... of Vaccinatie is een term die wordt gebruikt voor de visie .... Als niet iedereen die visie deelt, kan dat verderop benoemd worden en dat wordt hier ook gedaan. Over de definitie kun je het hebben, maar deze is gelijk aan wat er in verdekte termen al stond. BoH (overleg) 31 dec 2021 08:33 (CET)
Ik ben het met je eens dat het geen geweldige formulering was, en het lastige bij autismespectrum is inderdaad dat naast de strikte definitie volgens de DSM de term ook in de minder strikte context gebruikt wordt. Dank voor je uitleg in ieder geval. Ciell need me? ping me! 31 dec 2021 08:59 (CET)
Jij ook bedankt. En wat ik zeg, de definitie kan altijd herzien worden, maar dan liever niet met die bedete termen erbij. BoH (overleg) 31 dec 2021 09:34 (CET)
Zou het voor de leesbaarheid beter zijn om de woorden het continuüm dat door het geheel van te vervange waarbij de eerste vermelding van het woord vormen weg te halen zodat de definitie als geheel helder blijft? Bean 19 (overleg) 3 jan 2022 20:09 (CET)n
Zou je het anders kunnen formuleren, ik begrijp niet wat je bedoelt. BoH (overleg) 3 jan 2022 21:23 (CET)
Ik vermoed dat aanhalingstekens rondom de bedoelde geciteerde tekst al een wereld van verschil zouden maken. WIKIKLAAS overleg 3 jan 2022 21:52 (CET)
Sorry Boh, maar nu klopt het echt niet meer. Autismespectrum is (in dit geval) een naam van een medische aandoening, geen zelfstandig naamwoord: het is een verkorte naam van de uitgebreidere 'autismespectrumstoornis'. Ik zie echter dat diverse websites (hersenstichting, autismespectrumcentrum, expertisecentrum Leo Kanner, (tegenwoordig) de volledige naam autismespectrumstoornis gebruiken: ook hulpgids.nl geeft dit als vertaling voor de term die gebruikt wordt in de DSM-5. Ik denk dat kan me voorstellen dat we het artikel hernoemen, omdat de betekenis van het woord is veranderd, zie ook de inleiding van Autisme. Ciell need me? ping me! 4 jan 2022 10:19 (CET)
Inhoudelijk heb ik echt niets gewijzigd, alles stond er al, maar dan in verdekte termen. BoH (overleg) 4 jan 2022 10:31 (CET)
Mwoh, met de veranderingen in de definitie kun je zeker de betekenis van het woord veranderen - waarmee ik niet wil zeggen dat je taalkundige wijziging verkeerd is (misschien klopt het 'onder de oppervlakte' al nooit en komt dat nu pas naar boven) maar de naam van de aandoening waar het artikel over handelt is in de DSM-5 Autismespectrumstoornis, en die term wordt inderdaad gebruikt voor een breder spectrum aan verschillende autisme-aandoeningen.
NB: ik waardeer je hulp om er een goede definitie uit te krijgen hoor, echt! Ik worstelde hier best mee na de omzetting van de DSM-5, vandaar ook dat ik vorig jaar eerst maar eens het sjabloon navigatie pervasieve ontwikkelingsstoornissen heb gemaakt om een beter zicht te krijgen op alle verschillende autisme en aan autisme gelieerde onderwerpen die wij op de wiki beschrijven. Ciell need me? ping me! 4 jan 2022 12:45 (CET)
Dan rijst de vraag, is er een verschil tussen autismespectrum en autismespectrumstoornis? BoH (overleg) 4 jan 2022 13:23 (CET)
Die is er niet. Alle soorten van autisme worden (volgens de DSM) gezien als een verzameling persoonskenmerken die samen een stoornis vormen. Men kon in het verleden "een stoornis in het autistisch spectrum" hebben, nu heeft men ASS. Althans, ik ben geen psychiater, maar dit is hoever mijn kennis gaat. Ciell need me? ping me! 4 jan 2022 22:45 (CET)
Maar wat klopt er dan niet aan de huidige definitie? BoH (overleg) 5 jan 2022 08:48 (CET)
Volgens mij gaat het artikel niet over het spectrum, maar over de stoornis die een spectrum is. Vandaar dat ik al voorstelde (4 jan, 10:19) om het artikel te hernoemen. Zou dat het verduidelijken? Ciell need me? ping me! 5 jan 2022 09:05 (CET)
Voor mij is het prima om het te hernoemen, maar als er geen verschil zit tussen de twee begrippen, is het niet perse nodig. Soms is onderscheid handig, zoals tussen Narcisme en Narcistische persoonlijkheidsstoornis, maar andere keren weer niet, zoals bij de meeste persoonlijkheidsstoornissen. Wellicht is het verschil de diagnose, dus de mate waarin het iemand in de weg zit. BoH (overleg) 5 jan 2022 09:52 (CET)
Dank je voor je hulp in het uitdenken: ik heb de titelwijziging doorgevoerd en ook de opzet van het artikel gewijzigd. Ik denk dat het verschil hier meer zit in dat mensen met ASS zich soms niet thuisvoelen in de classificering van een 'stoornis': mensen refereren dan bijvoorbeeld liever aan zichzelf als neurodivergent (d:Q59344393). Ciell need me? ping me! 5 jan 2022 12:52 (CET)
Ik heb nog een kleine aanpassing gedaan, ik gruwel van 'benaming' namelijk. En ik kan mij goed voorstellen dat iemand niet het stickertje stoornis wil hebben. We hebben allemaal wel iets in meer of mindere mate. BoH (overleg) 5 jan 2022 15:39 (CET)
Ik snap wat je bedoelt, maar zoals Bean 19 hierboven ook aangeeft is 'continuüm' geen dagelijks woordgebruik voor iedereen. Het is niet erg als dit later in de tekst voorkomt natuurlijk, maar het zou fijn zijn als we hier een synoniem voor kunnen vinden? Ciell need me? ping me! 5 jan 2022 20:36 (CET)
Dat maakte al die tijd al deel uit van de definitie. Ook lijkt het wel mee te vallen met die onbekendheid en zou 80% van de mensen het kennen. Weliswaar minder dan de gangbaarheid van spectrum, maar met beide woorden in de eerste zin en een link naar continuüm moet men toch een aardig eind komen. Ik vrees echter vooral dat alternatieven als 'opeenvolgend' het niet duidelijker maken. BoH (overleg) 6 jan 2022 07:45 (CET)
Ik ken het inderdaad, zoals in de wiktionary genoemd wordt, als term uit de natuurkunde: "time-space-continuum". Maar als alternatieve benaming voor 'spectrum', bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, was het mij niet bekend. Ciell need me? ping me! 7 jan 2022 18:29 (CET)

Enquête bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2022Bewerken

Wikimedia Nederland organiseert voor de vierde keer een enquête onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013, 2015 en 2018 soortgelijke enquêtes gehouden. Doel van de enquête is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en om inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Via deze weg benaderen we 300 willekeurige bewerkers persoonlijk, om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot woensdag 26 januari. Hier vind je de link naar de enquête.

Dank bij voorbaat, en hartelijke groet, Sandra Fauconnier - Wikimedia Nederland 20 jan 2022 15:28 (CET)

Linkjes naar jaartallenBewerken

Waarom verwijder je linkjes naar jaartallen (zoals hier)? Bertrand77 (overleg) 16 mrt 2022 14:20 (CET)

Het is breed gedragen dat die links veelal geen toegevoegde waarde hebben, alleen bij een biografie blijven ze staan bij geboorte- en sterftedatum. BoH (overleg) 16 mrt 2022 14:23 (CET)
Ik hoor/lees het voor het eerst. Vind zelf die linkjes wel meerwaarde hebben overigens. En aangezien ze niet 'in de weg' zitten, zou ik ze laten staan. Maar goed, misschien sta ik daar alleen in. Bertrand77 (overleg) 16 mrt 2022 14:33 (CET)
Ik zou graag de argumenten lezen die hierover reeds zijn gewisseld. Kan ze niet vinden. Zou je mij een linkje (of linkjes) willen sturen naar eerder overleg hierover? Dank alvast. Bertrand77 (overleg) 16 mrt 2022 18:43 (CET)
Help:Gebruik van links#Wanneer is een link functioneel? BoH (overleg) 16 mrt 2022 18:56 (CET)
Helder, dank. Bertrand77 (overleg) 16 mrt 2022 19:09 (CET)

Guodian-bamboetekstenBewerken

Beste BoH,

Ik had in het lemma een bron link omgevormd tot een Citeer Boek, met isbn en alles. Ik vroeg me af waarom je dat gewijzigd hebt naar een sjabloonloze structuur die niet meer makkelijk verifieerbaar is omdat de link en isbn weg is.

Groeten uit Brussel, SvenDK (overleg) 31 mrt 2022 20:52 (CEST)

Dag Sven. Allereerst is het een ontzettend lelijk sjabloon. Verder is het nut van ISBN beperkt, aangezien dit met nieuwe edities verandert. BoH (overleg) 4 apr 2022 11:41 (CEST)
Hallo BoH, ik zag deze gedachtenwisseling nadat ik een klein deel van je laatste edit in Haaien had ongedaan gemaakt. Twee opmerkingen moeten me van het hart.
(1) Het is een sjabloon dat behoort tot de consensus van Wikipedia. Als je het met de vorm van dat sjabloon niet eens bent, nodig ik je uit het sjabloon te verbeteren of op zijn minst aan de discussie over het sjabloon deel te nemen. Afzonderlijk gebruik van het sjabloon handmatig vervangen is niet de juiste reactie.
(2) Het nut van ISBN is dat het uniek is; dat verschillende edities een verschillend nummer dragen, doet daaraan geen afbreuk. Concreet op Wikipedia helpt het ISBN-nummer met het terugvinden van de bron, wat de traceerbaarheid verhoogt. Er is ook een robot actief die op basis van het ISBN-nummer automatisch hyperlinks inbouwt waarmee de bezoeker rechtstreeks naar de betreffende bron kan doorklikken.
Groetjes, Oscar Zariski (overleg) 25 aug 2022 23:11 (CEST)

Atlantis en BlavatskyBewerken

Dag Boh, je hebt veel tekst verwijderd in het artikel Atlantis, ook wat niet over Blavatsky ging, zoals over W. Scott-Elliot, antroposofie en nazisme. Waarom heb je alles verwijderd? En waarom denk je dat Blavatsky niet relevant is voor het artikel Atlantis? En waarom treedt je niet eerst in overleg? Als de tekst over Blavatsky te lang is kun je daar bezwaar tegen maken en er over overleggen. Dan kan ik eventueel kijken hoe ik het kan inkorten of wat gemist kan worden. Dat lijkt me de juiste weg om te bewandelen. Nu lijk je opeens heftig te reageren, terwijl de meeste tekst er al jaren staat. Is dat om de 'exodus' van 'geelgezichten', wat gisteren werd toegevoegd, wat je niet aanstaat? Graag een uitleg en communicatie. Groeten, 10Guillot (overleg) 15 mei 2022 11:47 (CEST)

Ik ken je nu langer dan vandaag en ben helaas te bekend met je wijdlopige verhalen die niet of nauwelijks relevant zijn voor het betreffende onderwerp. Atlantis heeft een relevantie door de langdurige mystiek er omheen, niet door Blavatsky. In haar kringen zijn die ideeën misschien relevant, andersom is dat niet zo. Vergelijk Nederland en Appelscha. In het artikel over Appelscha moet zeker genoemd worden dat het in Nederland ligt, maar in het artikel over Nederland heeft Appelscha weinig te zoeken. BoH (overleg) 15 mei 2022 14:57 (CEST)

Zomer inquisitie?Bewerken

Oejoej! Het zal waarschijnlijk alweer teveel over het randje geweest zijn, maar goed, ik had het eigenlijk kunnen (en MOETEN) weten dat ik mij gedeisd dien te houden, toch zeker op Wikipedia. En... de zomervakantie is bezig, dus de digitale bezem doet zoals gewoonlijk in deze periode de grote kuis. DUS: niks eigen inbreng, geen suggesties, enkel data en gegevens uit vertrouwelijke bronnen. Het klinkt ontzettend schooljonkies achtig, doch, ik zal toch maar zeggen dat ik het nooit meer zal doen: Ik zal het nooit meer doen. DannyCaes (overleg) 20 jul 2022 16:48 (CEST)

Nee DannyCaes, inderdaad absoluut geen eigen inbreng en eigen theorieën over kindergartensyndromen in combinatie met het geloof in complottheorieën in het artikel dat over de maan gaat, of de OP daarbij. Op de Engelstalige Wikipedia staat een heel degelijk artikel over deze complottheorieën en op onze taalversie staat daar een redelijk slap aftreksel van. Er wordt dus al aandacht aan besteed. Als jij denkt dat je goede bronnen hebt om het geloof in complottheorieën te verklaren met je kleuterklasjesgeloof, dan zou je daaraan een artikel kunnen wijden. Maar op de OP van maan ben je niet op de juiste plek met je vooralsnog bronloze praat. WIKIKLAAS overleg 20 jul 2022 17:12 (CEST)
Complottheorieen? Kleuterklasjesgeloof? Bronloze praat? Bronloze PRAAT?!?! U zou nu, op dit eigenste moment, mijn gezicht moeten zien! Het lijkt op zo'n zuur kijkend gezicht van een Japans personage in een oud oosters schilderij! Mijn ogen zijn herleid tot dunne kwaadkijkende boogvormpjes en mijn mond tot een puntje van nog geen vierkante centimeter groot! Maar goed, ik begrijp wat U bedoelt. Toch wil ik hier nog even vermelden dat U (of was het BoH?), tijdens uw digitale kuis-aktie, een interessant boek omtrent de geschiedenis van het opsporen van meteorieten heeft weggekuist. Uw bezem ging niet secuur genoeg te werk. DannyCaes (overleg) 20 jul 2022 19:52 (CEST)
Ik snap het, U heeft mijn toegevoegde tekst in de overlegpagina van de maan niet nauwkeurig willen lezen. U zag alleen in het kopje iets over het ongeloof in de maanlandingen, terwijl ik juist wil duidelijk maken dat de bemande maanlandingen WEL hebben plaatsgevonden! Als er iets is waar ik totaal afkerig van ben, dan zijn het wel de doldwaze complottheorieen! In het bijzonder deze i.v.m. de maan en het Apolloprogramma. Er zijn er al genoeg! (wat kijk ik toch zuur!). DannyCaes (overleg) 20 jul 2022 20:09 (CEST)
Dag Danny. Het is vooral je wartaal die maakt dat ik je bijdragen heb verwijderd. Wikipedia is geen zeepkist. BoH (overleg) 20 jul 2022 20:23 (CEST)
Wartaal dus. Zeepkist. Bon, in het vervolg zal ik dus enkel gegevens en data uit vertrouwelijke bronnen inlassen. Terzijde, ik heb nog steeds een plan om een alfabetisch gerangschikte lijst samen te stellen i.v.m. de officieel erkende benamingen, alsook de bijnamen, van astronomische objecten buiten ons zonnestelsel, dus vanaf de dichtst bijzijnde ster Proxima Centauri tot de uiterste grenzen van het universum. Bij mijn weten bestaat zoiets nog niet (of: nog steeds niet). Let wel, bij elke naam of bijnaam komt de link van het wikipedia artikel waar deze naam in te vinden is! Het zou zeer handig zijn voor zowel astronomen als voor amateur astronomen (en ook andere lezers die occasionele interesse tonen voor het heelal) om zo'n lijst te kunnen raadplegen via Wikipedia! Ik neem aan dat zoiets geen wartaal is, en zeker geen zeepkist. Wartaal is hetgeen een alcoholicus uitkraamt. Mijn hersencellen zijn niet weggezopen want ik drink enkel volle melk, yoghurt, en karnemelk met druivesuiker. Ik kan tenminste nog helder nadenken. DannyCaes (overleg) 20 jul 2022 20:46 (CEST)
Goed lezen! Ik ben niet degene die iets van uw bijdragen gekuist heeft. Ik heb gezien wat er op de OP van maan werd verwijderd, en ook dat u daar of in het artikel zelf graag wilde aankaarten waarom er complottheorieën met aanhangers zijn die beweren dat de maan nooit bezocht is, en dat u dat graag zou willen ontkrachten. Maar dat moet dus niet in het artikel maan, en we hebben al een artikel over de complottheorieën. Uw bijdragen die hier (door BoH) en hier (door Wikiwerner) werden verwijderd hadden met de maan weinig van doen, maar meer met uw eigen ideeën dat er nogal wat mensen zijn die nog op het niveau van hun kleuterklas leven, en dat er dus gewaarschuwd moet worden dat zulke mensen nogal stupide lezers zijn. Als een artikel echter goed geschreven is, in eenduidige zinnen, en met koppelingen naar begrippen waarover we een artikel hebben, en anders, zoals gedaan met het woord 'terminator' een uitleg op de plek waar het voor het eerst wordt gebruikt, dan kunnen ook lezers met weinig opleiding het allemaal wel volgen. Ik denk dat u waarschuwde voor een niet bestaand probleem, en dat op een nogal willekeurige plek. Geen wonder dat die bijdragen weggekuist werden.
 • Dat tiental jaren, van 1997 tot en met 2007, dat ik een toegewijde vrijwillige telescoopbediener in een universitaire volkssterrenwacht was, hebben mij geen goed gedaan, vooral de laatste maanden. Mijn hoofd zit nog steeds vol rariteiten die ik indertijd gehoord en meegemaakt heb. Een boek omtrent die rariteiten zou nog goed verkopen, tenminste als men eens iets wil lezen waarbij men zich al bladerend begint af te vragen of dit nog wel onze vertrouwde dagdagelijkse wereld is. DannyCaes (overleg) 20 jul 2022 22:45 (CEST)
Dat BoH nog meer van uw bijdragen had verwijderd, zag ik pas zojuist. En het moet me van het hart: u bent in al die bijdragen nogal bezig met uw eigen ideeën, en met door u veronderstelde problemen, niet met het op basis van door u gelezen literatuur aankaarten van omissies in de artikelen. Ik kan me uw fascinatie voor de 40 ton kosmisch stof per dag goed voorstellen (het Engelstalige artikel heeft het over thousands of tons of cosmic dust [...] every year), maar wat u erover op de OP van kosmisch stof schreef was geen vraag, geen kritiek, en geen verzoek om het artikel aan te passen. U deed daar niets anders dan een OP gebruiken om over uw eigen fascinatie te schrijven. En daarvoor is een OP niet bedoeld.
 • Ik wil gewoon, enfin "gewoon" (...) iets IN GANG STEKEN (hoe zit dat nu met die schier ontelbare tonnen neerdwarrelend kosmisch stof per, zeg, tienduizend jaar?). De plaats waarin het in gang wordt gestoken blijkt daar dus TOTAAL niet voor geschikt te zijn, O.K., maar ik kan mij eerlijk gezegd niet goed voorstellen waarin dat wel op zijn plaats is. Spijtig genoeg zit 99.9 % van de wereldbevolking naar korte gekke filmpjes te kijken die een tiental keren na elkaar worden herhaald, dus ja... WIE is daar in geinteresseerd, in neerdwarrelend kosmisch stof? Vandaar dat ik (op een verkeerdelijke manier dus, via Wikipedia) iets in gang wil steken (Wikipedia lijkt mij ergens een plaats waar men nog echt nadenkt over bepaalde onderwerpen). Zelfs in de volkssterrenwacht van de universiteit bekeken ze mij met een blik van... (telkens als ik zulke vreemdsoortige onderwerpen aansneed). – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door DannyCaes (overleg · bijdragen) 21 jul 2022 00:36 (CEST)
Uw opmerking op de OP van het artikel schijngestalte, over het verschil tussen 'maanstanden' en 'maanstonde', sloeg de plank wel heel erg mis. Zo'n waarschuwing of handleiding voor medewerkers van sterrenwachten hoort in een encyclopedie niet thuis. En ik vermoed sterk dat toehoorders die bij een sterrenwacht over maanstanden horen praten, nooit zullen denken dat de spreker het over de menstruatie heeft.
 • Toch heb ik het meegemaakt dat een aantal dames, nadat ze mij in de koepel uitleg hoorden geven i.v.m. de MAANSTANDEN (dus de STANDEN VAN DE MAAN), ze zich luidop aan het afvragen waren of ik het over de maandstonden had. Ik zuig dit niet uit mijn duim, en bovendien: ik was niet doof! Als ik U moest zeggen wat ik indertijd allemaal gehoord heb, U zou achterover vallen van verbazing en verbijstering! Over zoiets MOET geschreven worden, anders wacht het gekkenhuis. Ik ben daar, gelukkiglijk, intijds vertrokken. DannyCaes (overleg) 20 jul 2022 21:55 (CEST)
En over het toevoegen van 'literatuur': het is gebruikelijk om onderaan een pagina op te geven welke literatuur voor het schrijven van een artikel is gebruikt. Wat u (bijvoorbeeld in kosmisch stof) deed was het vermelden van een boek dat u kennelijk zelf gelezen heeft (De Natuurkunde van 't vrije veld) onder een artikel waarvoor het boek helemaal niet geraadpleegd is. Zo werkt het niet, en het werd dus weer verwijderd.
 • Het was een poging om, via een andere dan de gebruikelijke en voor de hand liggende weg, de aandacht te doen vestigen op een Nederlandstalig standaardwerk dat allerlei natuurkundige verschijnselen aansnijdt die iedereen kan waarnemen of via allerlei onverwachte experimenten kunnen worden verkregen. Ik ben zo één die zegt: plaats iets in een kader dat daarvoor bestemd is, en niemand zal er naar kijken. Plaats daartegenover iets in een kader dat daar absoluut niet voor bestemd is, en iedereen zal zich afvragen wat zoiets betekent en zal erover praten. Dat is ook de methode die o.a. Brian Eno toepast tijdens het produceren van een album. Totaal onverwachte en schijnbaar misplaatste geluiden en klanken, maar wel fascinerend! De ziekte die we nu in de maatschappij meemaken is het gevoel dat alles netjes in de daarvoor bestemde vakjes zit, en daarom als oersaai en tot-in-den-treure herhaald wordt ervaren (bijvoorbeeld: eindeloos herhaalde televisieprogramma's, radiostations waar men hooguit maar 100 nummers laat horen). DannyCaes (overleg) 21 jul 2022 00:00 (CEST)
Kennelijk had u al lang door dat u bijdragen levert die een grote kans lopen om niet geaccepteerd te worden, zo maak ik op uit de zinsnede "Ik had het kunnen weten, maar dacht zo bij mezelf: we zullen wel zien" die u op de OP van Wikiwerner vandaag achterliet. Uw bijdragen wekken op mij de indruk van iemand die het heel goed bedoelt, maar die geen al te best idee heeft wat een encyclopedie is, en wat het betekent om bestaande kennis op basis van gezaghebbende bronnen vrij beschikbaar te maken. En kennelijk hebt u al langer de ervaring dat uw bijdragen vaak niet geaccepteerd worden. Dat zou u aan het denken moeten zetten. WIKIKLAAS overleg 20 jul 2022 20:57 (CEST)
Het zet mij aan het denken (daar zit ik dus, voorhoofd rustend op de vuist, net zoals de denker van Rodin). Het is dus inderdaad compleet verkeerd om zomaar wat eigen inbreng in of op Wikipedia te gooien. Maar ik wil hier toch ook nog het volgende aan toevoegen: WIE NIETS DOET MISDOET NIETS. En ik heb zo de indruk dat de meesten gewoon niets durven te doen. Ja, ze durven wel, maar dan in 't geniep, zoals kwajongens, zelfs nog niet verscholen achter een pseudoniem, enkel achter een reeks nummertjes. Wel, ik ben iemand die zegt: WAAROM NIET? (totaal onverwachte informatie inlassen, anders gebeurt er niet echt iets). Maar goed, U heeft mij terug op de sporen geholpen, en het is te hopen dat ik onderweg geen kronkel in de sporen tegenkom, die mij terug kan doen ontsporen. Anders zal ik weer moeten zitten denken, met mijn voorhoofd rustend op mijn vuist. DUS: Vertrouwelijke gegevens en data. Exacte bronvermelding. Encyclopedisch verantwoorde tekstblokken. DannyCaes (overleg) 20 jul 2022 21:29 (CEST)
De denker van Rodin zit eigenlijk met de kin te rusten op de vuist, niet met het voorhoofd. Dat zie ik nu pas. Ik had altijd gedacht dat hij met zijn voorhoofd... nu ja, zoek maar op in Wikipedia. Ikzelf zit nog wat door te denken, met het voorhoofd op de vuist. De doordenkende DannyCaes (overleg) 21 jul 2022 00:36 (CEST)

Wat? Een boek over meteorieten? Dat vliegt er uit!Bewerken

Ik had het gedacht. Dat boek, ook al is het een boek over meteorieten, in een Wikipedia artikel over meteorieten, dat vliegt er onherroepelijk uit. De reden zal waarschijnlijk zijn dat, in het geval er boeken in een artikel zoals dit worden vermeld, dan alle boeken over meteorieten er in zouden moeten komen. Dat kan ik begrijpen en aannemen. In het geval dat boek er uit vliegt omdat ik diegene ben die het er in had gestoken, dan weten wel hoe laat het daar is bij Wikipedia. DannyCaes (overleg) 22 jul 2022 18:10 (CEST)

Je stelt je nu wel op een erg kinderachtige manier aan, door net te doen of het vanwege de gebruiker is dat bewerkingen worden verwijderd, en dat het niet aan de kwaliteit van de bijdragen zou liggen. Dat is beslist onwaar. Hierboven legde ik je al uit dat de bedoeling van een kopje 'literatuur' onder een artikel is om aan te geven welke literatuur voor het schrijven van het artikel gebruikt is. In deze bewerking voegde je enkel een boektitel toe onder een nieuw kopje 'literatuur'. Maar het grootste deel van het artikel is niet door jou geschreven, en wat je vrij recent wél toevoegde werd weer verwijderd omdat het verre van zinnig was voor het artikel, en ook daar was het boek The Fallen Sky een losse flodder omdat van de vijf stukken die je erboven had geschreven er vier elk uit een eigen bron kwamen, en niet uit The Fallen Sky (het vijfde stuk betrof een fantasie in een stripverhaal). The Fallen Sky is dus niet aanwijsbaar gebruikt voor het schrijven van dit artikel, en hoort daarom niet als 'literatuur' vermeld te worden. WIKIKLAAS overleg 22 jul 2022 19:59 (CEST)
Wat stel ik me nu toch wel op een erg kinderachtige manier aan. Maar goed, ik begrijp wat U bedoelt, enfin, ik probeer toch in ieder geval te begrijpen wat U bedoelt. Wat ik ook nog wou weten, over kinderachtigheid gesproken, wat is de bedoeling dat vrijwel iedereen op Wikipedia zich wegsteekt achter een pseudoniem? Dat doet mij iets gewaarworden in de trend van... dat er een soort angst heerst. En angst, dat is iets waar kleine kinderen mee opgescheept zitten. Ik kan mij eerlijk gezegd niet (of niet goed) inbeelden dat ik mijzelf zou wegsteken achter een pseudoniem. Het doet mij denken aan de film EYES WIDE SHUT van Stanley Kubrick, waar iedereen zich wegsteekt achter een masker om toch maar niet herkend te worden (en hup, daar gaan ze allemaal tekeer). De vraag omtrent het wegsteken achter een pseudoniem, die wil ik al zeer lang beantwoord zien. Blijkbaar bestaat dat antwoord niet. Ik hoop, dat hetgeen ik hier heb geschreven, niet als wartaal zal worden aanzien, zoals dat al eerder door... wie was het ook alweer... door "BoH" werd opgemerkt. Hoe heet die persoon eigenlijk in 't echt? En U, "Wikiklaas", klinkt dat niet een tikkeltje te... (...). Dat soort pseudoniemen zullen waarschijnlijk wel humoristisch bedoeld zijn, maar toch... (doet mij ook, op een iets andere manier, wat denken aan THX-1138 van George Lucas, maar daar waren de mensen gereduceerd tot identificatienummers bestaande uit combinaties van drie letters en vier cijfers). DannyCaes (overleg) 23 jul 2022 18:17 (CEST)

letterhoogteBewerken

Ondergetekende heeft uw bewerking van "letterhoohte" terug gedraaid. Er is een groot verschil tussem corpsgrootte em letterhoogte = lengte van het letterstaafje.

Naar mijn idee heeft u zeer weinig of zelfs geen enkele ervaring met het gieten van lood letters, en ook zeer weinig kennis van het oude handwerk van boekdrukkersvak.

U zou eens op bezoek kunnen gaam bij Stichting Lettergeiten in Westzaan. Op de donderdagen is dat meestal open. zoek het eens op hun website. J.T.W.A.Cornelisse (overleg) 18 sep 2022 19:46 (CEST)

VraagjeBewerken

Er is een discussie gaande over het verwijderen van de Categorie:Schip naar land van registratie met ondercategorieën op Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2022 week 42. Ik ben meer van de binnenvaart, maar dacht toch argumenten te kunnen aandragen om ze te behouden. De verschillen tussen landen met binnenvaart zijn niet zo groot, omvlaggen komt in de binnenvaart eigenlijk alleen voor als een nieuwe eigenaar in het buitenland woont of geregistreerd is. Maar in de zeevaart ligt dat anders. Is dat voldoende reden om er een aparte categorie voor te behouden of kan die rustig weg of sterk uitgekleed? Zo te zien heeft de nominator niet zoveel kaas gegeten van de materie. "Maar het is slechts een van de voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat zo'n registratie vooral een administratieve functie heeft en het met de werkelijkheid weinig van doen heeft." Maar dat hoeft de discussie over de wenselijkheid van er op categoriseren niet in de weg te staan. Stunteltje (overleg) 26 okt 2022 10:12 (CEST)

Dag Stunteltje. Ik zal er eens een blik op werpen. BoH (overleg) 26 okt 2022 11:26 (CEST)
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het als categorie inderdaad niet zo belangrijk vind. Hoewel voor een schip de vlaggenstaat de belangrijkste borging is voor de veiligheid (hoewel vaak uitbesteed aan RO's, in de praktijk classificatiebureaus), zie ik de meerwaarde van een categorie niet zo. BoH (overleg) 26 okt 2022 11:33 (CEST)
O.K. Dan laat ik het verder gewoon aan de gemeenschap over. Geen zin in een editwar. Het stoorde me omdat de nominator het belang van de registratie niet zag. That's all. Stunteltje (overleg) 26 okt 2022 12:31 (CEST)
Ik heb het idee dat het belang ondertussen wel duidelijk is, alleen niet voor de categorisatie. BoH (overleg) 26 okt 2022 18:36 (CEST)

WateraaphypotheseBewerken

Beste @BoH,

Ik heb een aantal correcties doorgevoerd in dit betreffende lemma, die jij nu twee keer terugdraait. Ik doe mijn correcties niet zonder reden en het is een goede gewoonte terugdraaiingen te beargumenteren. Blijft het allemaal wat sympathieker van.

- Er staan daar een stuk of 10 rode links van tamelijk obscure fenomenen, waarvan ik geen verwachting heb dat die lemma's snel gevuld worden. Het is een prima gewoonte om het rood te verwijderen.

- Ik heb voor het overzicht een lange alinea in drieën gesplitst.

- Ik heb een tussenkopje verwijderd, omdat deze niet helder was.

Graag hoor ik je overwegingen. Fosburyflop (overleg) 1 dec 2022 17:04 (CET)

Je vraagt een argumentatie, maar geeft deze zelf niet voordat je rode links verwijdert, dus gaarne geen commentaar over sympathie. Het is een prima gewoonte om rode links te laten staan als deze relevant zijn. Tussenkopje is arbitrair, maar geen halszaak en datzelfde geldt voor het opsplitsen van de alinea. BoH (overleg) 1 dec 2022 17:16 (CET)
Nee, want bij een eerste ronde en zeker bij een gebruikelijke correctie - zoals obscuur rood weghalen - is uitleg ongebruikelijk. Bij terugdraaien hoort dat gewoon. Maar goed, dit is kansloos zo. Geen enkele bereidheid hier. Doeidoei Fosburyflop (overleg) 2 dec 2022 08:42 (CET)