Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok

Verzoekpagina voor (de)blokkades van geregistreerde gebruikers
Zie WP:RB
Zie WP:VRB
Zie WP:VP/RB
Zie WP:REGBLOK
Je kunt hier verzoeken om (de)blokkering van een geregistreerde gebruiker. Probeer inhoudelijke meningsverschillen met collega's niet via deze pagina te beslechten.

Voor een geregistreerde gebruiker moet er vanuit de gemeenschap duidelijke steun voor de (de)blokkade zijn. Volgens de richtlijnen wordt echter een ingelogde vandaal op dezelfde manier geblokkeerd als een anonieme vandaal.

Aanvraag voor blokkade van een collega

Voorkeurswerkwijze
 1. Je doet deze aanvraag nadat je in gesprek bent gegaan met je collega of nadat anderen dit gedaan hebben. Klik hier voor tips voor verschillende situaties, zoals intermenselijk wangedrag, ongewenste gebruikersnaam, leesblok en afkoelblok, inhoudelijke meningsverschillen en geschillen over kwaliteit en stijl.
 2. Meld op de overlegpagina van de ander dat je een blokkadeverzoek gaat indienen en link daarin naar deze verzoekpagina ([[WP:RegBlok]]). Bij ingelogde vandalen is een melding niet nodig.
 3. Ga hieronder naar het kopje Nieuwe verzoeken.
 4. Maak een nieuw subkopje aan met enkel de naam van de te blokkeren gebruiker: === Gebruikersnaam ===.
 5. Onder het kopje zet je: {{lg|Gebruikersnaam}}. Je schrijft een toelichting, die je ondertekent met 4 tildes.
Beoordeling

Moderatoren beslissen over (de)blokkade of andere maatregelen. De behandelend moderator geeft feedback, meldt de gekozen maatregel en verplaatst dan het verzoek naar de Afgehandelde verzoeken. De moderator voegt de (de)blokkade toe aan Wikipedia:Blokkeringsmeldingen.

Een moderator kan een complexe zaak verplaatsen naar het kopje Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatoren. Een beslissing wordt dan pas genomen als vijf moderatoren een zienswijze hebben geplaatst.

Paginabeheer
 • Moderatoren kunnen afgehandelde verzoeken na een week verplaatsen naar het archief.
 • Voor uitgebreid nakaarten over een beslissing of de consequenties daarvan is er de overlegpagina. Dergelijke discussies worden hier na de afhandeling naartoe verplaatst; dit kan iedereen doen. Daarbij worden discussies die voorafgaan aan de beslissing naar de overlegpagina meegenomen als ze nodig zijn als context. Deze laatste worden dus niet verplaatst maar gekopieerd.

VerzoekenBewerken

Nieuwe verzoekenBewerken

Nieuwe verzoeken ter beoordeling door meerdere moderatorenBewerken

Een verzoek dat veel discussie op zou kunnen roepen, of waarover een afhandelend moderator twijfelt, kan hier geplaatst worden. Het verzoek zal alhier in principe niet worden afgehandeld voordat minimaal vijf moderatoren hun visie hebben gegeven. Uiteraard wordt de inbreng van alle gebruikers meegewogen.

Afgehandelde verzoekenBewerken

KarelbeckmanBewerken

  Uitgevoerd Dajasj (overleg) 28 jun 2022 17:48 (CEST) (kan op mobiel echter niet makkelijk verplaatsen, please help)

JasperWiki86Bewerken

 • JasperWiki86 (overleg | bijdragen | verwijderde bijdragen | massaal verwijderen | logboek | blokkeren) voegt keer op keer een gekopieerd stuk tekst toe. Of het encyclopedisch is is voor mij nog een discussiepunt, ik vind van niet, maar knippen en plakken is uiteraard niet toegestaan. ♠ Troefkaart (overleg) 28 jun 2022 22:44 (CEST)
  Het 'overleg' wat plaatsgevonden heeft is in ieder geval van bedroevend niveau. StuivertjeWisselen (overleg) 28 jun 2022 22:48 (CEST)
  Nederlandse overheidsteksten zijn vrij van auteursrechten en kunnen vrijelijk worden overgenomen. De vraag is echter of dat hier ook moet. Eerder werd na overleg in De Kroeg bij een gemeente al dergelijke informatie verwijderd. JasperWiki86 blijft ze echter plaatsen. Het lijkt dat het voor JasperWiki86 de bedoeling is om bij elke gemeente dergelijke info te plaatsen. HT (overleg) 28 jun 2022 22:56 (CEST)
  De gemeente beweert zelf dat dat niet zo is. Dajasj (overleg) 28 jun 2022 22:59 (CEST)
  De website in kwestie heeft wel een copyright-passage. Of deze informatie in het artikel noodzakelijk is weet ik niet, en het overleg in de Kroeg ken ik niet, maar een blokkadeverzoek acht minuten na de start van een overleg – wat verder niet gevoerd is – gaat nergens over. StuivertjeWisselen (overleg) 28 jun 2022 23:02 (CEST)
  Heb op mijn overlegpagina laten weten wat ik er van vind. JasperWiki86 (overleg) 28 jun 2022 23:11 (CEST)
  (na bwc) @Dajasj en @StuivertjeWisselen. Klopt, ik was ook te snel. Het is vrij van auteursrechten, tenzij anders bepaald. In voorkomend geval is er door JasperWiki86 sprake van een overtreding van de auteurswet. HT (overleg) 28 jun 2022 23:14 (CEST)
  Als jullie beide constructief en vriendelijk met elkaar en mogelijk andere gebruikers in overleg gaan, zie ik nog voldoende basis voor een oplossing. Van een serieus overleg is tot dusverre geen sprake geweest; de term "auteursrechten" viel pas bij de aankondiging van het blokverzoek als ik het goed zie. Ik merkte hierboven al op dat er op zich op de teksten wel auteursrechten zitten (dat heeft JasperWiki86 blijkbaar niet gezien blijkens zijn reactie), maar ik twijfel zelf of de bulletpoints voldoende origineel zijn voor auteursrechtenschending. Dit lijkt me iets voor WP:Auteursrechtencafé. Of de tekst relevant is, kan natuurlijk over getwist worden, bijvoorbeeld in WP:De Commotie of via WP:Overleg gewenst. Blokkade daarom   Niet uitgevoerd. Wel het dringende verzoek aan @JasperWiki86 om te wachten met terugplaatsen tot er consensus is wat betreft auteursrechten en relevantie. Dajasj (overleg) 28 jun 2022 23:20 (CEST)
  Consensus. Dat vindt dan hier plaats? Of op een andere overlegpagina? JasperWiki86 (overleg) 28 jun 2022 23:23 (CEST)
  WP:Auteursrechtencafé is de gewezen plek voor het vraagstuk over auteursrechten. WP:De Commotie voor het vraagstuk over de relevantie. Het mag ook gewoon op jouw eigen overlegpagina, waarvoor meer aandacht gevraagd kan worden op WP:Overleg gewenst. Als ik kan helpen bij het faciliteren van het overleg, hoor ik het graag. Dajasj (overleg) 28 jun 2022 23:27 (CEST)
  Faciliteren? Dat mag! Ik weet niet helemaal de weg in de oerwoud van overlegpagina's. Weet niet wat ♠ Troefkaart daar van vindt? JasperWiki86 (overleg) 28 jun 2022 23:35 (CEST)

BertuxBewerken

Bertux (overleg | bijdragen | verwijderde bijdragen | massaal verwijderen | logboek | blokkeren) In de bewerkingssamenvatting van deze wijziging wordt mij door Bertux verondersteld dat ik in opdracht van een criminele organisatie aan deze Wikipedia zou bijdragen en dat ik bewust de waarheid zou verdraaien en aan geschiedvervalsing zou doen. Deze ernstige beschuldigingen naar mij toe vind ik echt totaal ongepast, misplaatst en heel erg kwetsend, zeker omdat ik voor deze opmerkingen absoluut nul aanleiding zie. Ik vat deze opmerkingen op als ernstige beledigingen gericht aan mij. De gebruiker heb ik hier persoonlijk op zijn beledigingen aangesproken en om verontschuldiging gevraagd. Gezien de ernst van deze beledigingen vind ik in ieder geval een tijdelijke blokkade op deze Wikipedia voor deze gebruiker zeer op zijn plaats. Ik mag hopen dat zulke beledigingen op Wikipedia niet worden getolereerd. In de richtlijnen van deze Wikipedia staat ook klip-en-klaar dat een gebruiker in een ernstige geval van persoonlijke aanvallen geblokkeerd zal worden. Timk70 (overleg) 2 jul 2022 17:18 (CEST)

Dag Timk70, Bertux schoot inderdaad flink uit zijn slof, maar het was wel een misverstand, zoals CasparusJeronimus hier ook al constateerde. Bertux is sinds jouw verzoek om excuses niet meer on-wiki geweest, en ik denk dat als hij ziet dat hij zich deerlijk vergist heeft, hij die excuses zeker zal maken. Even afwachten wat zijn reactie zal zijn, lijkt me dus zinniger dan nu al om een blokkade vragen. — Matroos Vos (overleg) 2 jul 2022 17:48 (CEST)
Hoi Matroos Vos, ik heb Bertux inderdaad om excuses gevraagd, ik ben nog in afwachting van zijn reactie. Omdat volgens de richtlijnen van Wikipedia aan zulke heftige aanvallen terecht een blokkade wordt verbonden meld ik deze beledigingen ook hier netjes. Timk70 (overleg) 2 jul 2022 18:11 (CEST)
Ik ken Bertux als een vriendelijke en collegiale bewerker. Hij vloog hier flink uit de bocht, maar net als Matroos Vos ben ik ervan overtuigd dat hij zelf ook wel inziet dat zijn reactie niet door de beugel kan. Het is erg voorbarig om vóór zijn reactie al om een blokkade te gaan vragen, zeker wanneer er naar de letter van de richtlijnen gewezen moet worden. Iets hoeft niet meteen ernstig genoeg te zijn voor blokkade alleen omdat het woord "ernstige" in de RVM voorkomt. hiro the club is open 2 jul 2022 18:22 (CEST)
Wat is toch steeds de drang om blokkades aan te vragen voordat er fatsoenlijk overleg is geweest? Even afwachten tot er een reactie komt van Bertux was een stuk chiquer geweest. StuivertjeWisselen (overleg) 2 jul 2022 18:30 (CEST)
Ach, op zich begrijp ik best dat Timk70 zich gegriefd voelt door die bewerkingssamenvatting, maar Bertux richtte zich daar eigenlijk niet tot hem, maar tot een denkbeeldige Chinese trol, en zag Timk70 daar abusievelijk voor aan. Net als Don Quichot, die dacht dat hij ten strijde trok tegen reuzen, maar feitelijk tegen windmolens vocht. Inderdaad maar even afwachten dus wat de reactie van Don Bertux gaat zijn. — Matroos Vos (overleg) 2 jul 2022 18:41 (CEST)
Ik vraag me vooral af hoe dit soort collega's in het werkelijke leven functioneren op het moment dat ze een vervelende opmerking te incasseren krijgen. Er kan hier heel veel, veel minder is daadwerkelijk nodig. StuivertjeWisselen (overleg) 2 jul 2022 18:58 (CEST)
Zelf zou ik inderdaad nooit naar RegBlok stappen vanwege een persoonlijke aanval aan mijn adres. Een paar jaar geleden heeft een 'collega' met het leesvermogen van een fruitvlieg me zelfs herhaaldelijk verweten dat ik een buitengewoon smerig standpunt inzake de Holocaust zou hebben, en ondanks dat ik hem er toen, net als vele collega's alhier, uitentreuren op heb gewezen dat hij de plank volledig missloeg, weigerde hij pertinent dat onzalige verwijt terug te nemen. Ik heb toen even overwogen om een blokkade voor hem aan te vragen, maar heb daar toch van afgezien, ten eerste omdat ik vind dat ik mans genoeg ben om mijn eigen boontjes te doppen, ten tweede omdat de vrijheid van meningsuiting wat mij betreft vrijwel absoluut is, en ten derde omdat het me beter leek om de betreffende domoor lekker in zijn sop te laten gaarkoken en ik hem niet nog meer onverdiende aandacht gunde. Maar ik moet toegeven dat ik, toen ik net die uiterst schofferende bijdragen weer las, wel weer behoorlijk pissig werd. Afijn, wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat de een beledigingen uiteindelijk wat makkelijker van zich af laat glijden dan de ander. — Matroos Vos (overleg) 2 jul 2022 20:38 (CEST) — P.S. Ik noem doelbewust geen namen en link, al even doelbewust, niet naar die discussie. Bij dezen dus ook een verzoek aan diegenen die zich die discussie toevallig nog herinneren, om dat niet alsnog te doen. Ik gebruikte deze – expres geanonimiseerde – casus slechts om te laten zien dat iedereen zijn eigen manier heeft om met persoonlijke aanvallen te dealen.
----

  Conclusie afhandelend moderator: Ik heb een opmerking op de overlegpagina geplaatst van Bertux, en omdat dit verder niet in een patroon van persoonlijke aanvallen past, is daarmee wat mij betreft de kous af.

@Timk70: Hoewel ik begrijp dat je hierdoor geraakt bent, is het misschien een idee om ook jezelf af te vragen wat de meest constructieve actie is in een dergelijk geval. Je zou bijvoorbeeld ook Bertux kunnen vragen waarom hij die persoonlijke aanval doet, of zelfs gewoon een opmerking achterlaten dat je het niet plezierig en onnodig vindt. Een blokkade is eigenlijk vooral bedoeld om de encyclopedie en gemeenschap te beschermen. Bij persoonlijke aanvallen die ver de mores te buiten gaan, kan het dan wel te rechtvaardigen zijn om een blokkade op te leggen als waarschuwing, maar ik denk dat het vooral een middel is dat nuttig is bij herhaaldelijk gedrag dat zich niet zonder dergelijke drang verbetert. Daar lijkt hier geen sprake van te zijn. De beschuldiging van 'criminele organisatie' zie ik overigens niet als een redelijke lezing van de samenvatting. -- Effeietsanders (overleg) 2 jul 2022 21:03 (CEST)
@Timk70: Ja, ik heb een pijnlijke en verwijtbare vergissing gemaakt en daarvoor wil ik mijn oprechte excuses aanbieden. Over de achtergrond zijn al enkele terechte opmerkingen gemaakt die mogelijk helpen bij het begrijpelijk maken van wat ik deed, maar ik zat fout. Daar wil ik het nu bij laten, ik denk nog na over wat ik gedaan heb en wat ik daarvan moet leren. Een nadere reactie zal er komen, maar daar kan een paar dagen overheen gaan. @Effeietsanders: ik heb gezien dat je een bericht op mijn OP hebt gezet, maar heb dat nog niet gelezen. Ook daar kan een tijdje stilte volgen, ik blijf echter openstaan voor communicatie →bertux 2 jul 2022 22:47 (CEST)
P.S.: Kan de gewraakte bewerkingssamenvatting verborgen worden? Die kan een verkeerde indruk geven van Timk70 en diens werk  →bertux 2 jul 2022 22:49 (CEST)
Dit laatste heb ik zojuist uitgevoerd. Encycloon (overleg) 3 jul 2022 11:45 (CEST)