Hoofdmenu openen
Goedenacht, dit is de overlegpagina van Encycloon.

Een nieuw bericht graag onderaan bijvoegen (dat kan door hier te klikken).
Tenzij u me vousvoyeert, zal ik je tutoyeren. Ik hecht aan constructief overleg; discussiestarters zonder (beleefde) aanhef of commanderende berichten kunnen daarom onbeantwoord verwijderd worden.
Vragen/opmerkingen die door mij elders geschreven zijn liefst ook daar beantwoorden.


Artikels verwijderenBewerken

Encycloon, ik stel me vragen waarom artikels soms om een paar woorden op de beoordelingslijst terecht komen (Heilig Hart Instituut (Kalmthout, verwijderd door jou op 27 okt). Het zinnetje ...In de 2de en 3de graad bieden wij algemeen secundair onderwijs... is blijkbaar al voldoende om het artikel over de school te verwijderen, daar waar met een paar verbeteringen het misschien toch kan worden behouden (biedt de school algemeen secundair onderwijs). Het is toch de bedoeling om wikipedia aan te vullen en te verbeteren waar nodig en een positieve ingesteldheid te tonen ten overstaan van vaak nieuwe bijdragers. Vriendelijke groet Paul Hermans (overleg) 4 nov 2019 15:41 (CET)

Dag Paul Hermans, in mijn toelichting heb ik bewust het niet-aangetoond blijven van de relevantie als eerste genoemd. Was het alleen de toon van twee zinnen geweest had ik het artikel inderdaad niet verwijderd maar de woordkeuze even aangepast, echter moet het onderwerp dan wel relevant zijn. Mvg, Encycloon (overleg) 4 nov 2019 15:47 (CET)
Een school is dus niet relevant? Paul Hermans (overleg) 6 nov 2019 13:48 (CET)
Als een school niet afdoende beschreven wordt in betrouwbare onafhankelijke bronnen om er een volwaardig encyclopedisch artikel op te kunnen baseren is die school, net als alle andere onderwerpen waar dit voor geldt, inderdaad niet encyclopedisch relevant. Dat die bronnen hier wel in voldoende mate beschikbaar zijn is niet aangetoond. (NB: Hiermee zeg ik niet dat alle scholen niet relevant zijn of dat niet-onafhankelijke bronnen nooit gebruikt mogen worden.) Encycloon (overleg) 6 nov 2019 13:55 (CET)
Net daarom mijn vraag om wikipedianen te motiveren om inhoud toe te voegen. Stelt er zich ooit iemand in de plaats van een gebruiker die hier zijn eerste stappen zet, om dan te zien dat zijn/haar bijdrage in de prullenmand verdwijnt? Paul Hermans (overleg) 7 nov 2019 09:10 (CET)
Hoe zou ik dat motiveren volgens jou concreet kunnen doen als ik een nominatie beoordeel?
Er zijn trouwens echt al wel gebruikers die zich als Wikiredders gedragen, maar ook zij moeten eerst dergelijke bronnen kunnen vinden (voor zowel uitbreiding als relevantie-aantoning). Encycloon (overleg) 7 nov 2019 09:57 (CET)
Tja, hopeloos blijkbaar... ik had een lijst verwacht waar ik me bij zou aansluiten als het om Vlaamse onderwerpen zou gaan. Artikels redden wordt als humor gezien. Samen aan een encyclopedie schrijven? Back to basics please. Paul Hermans (overleg) 7 nov 2019 17:21 (CET)
Ik snap eigenlijk niet zo goed wat je hiermee wilt zeggen. Wat is er blijkbaar hopeloos, over welke lijst heb je het precies, op welke manier zouden we 'back to basics' moeten/kunnen gaan? En wat zou ik anders moeten/kunnen doen als afhandelend moderator? Ik sta zeker open voor (mogelijke) kritiek- en verbeterpunten.
Verder vind ik artikels redden niet humoristisch maar juist iets wat waardering verdient. Mvg, Encycloon (overleg) 7 nov 2019 17:27 (CET)
Het is mij vaak opgevallen hoeveel moeilijker het is om voor Belgische onderwerpen bronnen te vinden dan voor Nederlandse. Soms bekruipt mij het gevoel dat mensen en organisaties in Vlaanderen hun geschiedenis niet willen kennen. Alsof men het gevoel heeft er niet toe te doen. Toen ik dertig jaar geleden in Tilburg, net benoorden de grens, kwam wonen, was het daar ook zo. De geest van de Generaliteitslanden waarde nog rond en de Kruikezeiker was het symbool van Tilburg. Alles straalde uit Ge waart mar arbeider. Zelfspot kan heilzaam zijn, maar ik ben blij dat er intussen veel veranderd is. Tilburg richt zich op, kom op, Vlaanderen! — bertux 7 nov 2019 17:37 (CET)
Een artikel over een school waarin alleen info staat dat het een school is, past in een gemeente- of schoolgids. Voor een encyclopedie is het nogal magertjes. Interessante wapenfeiten, onafhankelijke bronnen die de school beschrijven, dat soort dingen heb je nodig. Kom je niet verder dan een kale beschrijving van de leergangen en het aantal leerlingen, dan kun je beter wat energie steken in de vele interessante (Belgische) onderwerpen die nog niet beschreven zijn. Of Wutsje gelijk heeft dat de Vlaamse volksaard een beetje in de weg zit van de beschikbaarheid van goede bronnen, weet ik niet, maar laatst heb ik enkele voormalige Vlaamse stations proberen te beschrijven en pfffff wat een gedoe om daar info over te vinden zeg.... Geen enkele liefhebber of organisatie heeft er online een woord een besteed, zo lijkt het. Gelukkig zijn sommige gebouwen bestempeld tot cultureel erfgoed. Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 18:24 (CET)
Waar je Wutsje zegt, zul je bertux bedoelen? Encycloon (overleg) 11 nov 2019 19:00 (CET)
Dat denk ik ook. :-)   Wutsje 11 nov 2019 19:16 (CET)
Oeps, ik haalde Wertux en Butsje door elkaar, uh, dus......... Maar inderdaad, ik bedoelde Bertux :-) Had net ergens iets van Wutsje gelezen en kennelijk had dat diepe indruk gemaakt en was de naam blijven hangen, haha :-) Thieu1972 (overleg) 11 nov 2019 20:18 (CET)

Overleg:Willem van der HaegenBewerken

< Beste Dhr.Maarten, op Overleg:Willem van der Haegen kunt u inhoudelijk aangeven waar het nepnieuws etc. zit, RegBlok is niet bedoeld voor dergelijke aantijgingen waar u geen concrete onderbouwing bij geeft. Als het inderdaad allemaal zo schandelijk is zullen we dit vanzelf weghalen/rechtzetten, maar een blokkeringsverzoek is daarvoor niet de geschikte manier. Mvg, Encycloon (overleg) 9 nov 2019 13:41 (CET)

> Het nepnieuws betreft een zekere Willem De Kersemakere welke door de genealoog (geen erkend beroep) André L. Fr. Claeys vrij recentelijk zou zijn ontdekt. Dit zit vol drogrederingen.

- 'vals compromis' tussen beiden personen (argumentum ad temperantiam): twee verschillende standpunten als feitelijk juist gepropageerd worden, het compromis tussen die twee de waarheid het best beschrijft is vals nieuw

- omzeilen van de bewijslast: middelnederlandse vonnis tekst is niet bindend en gaat over piraten, ten tweede de kersemakere staat niet in een apart lemma, buitenechtelijk kind van jan zonder vrees evenmin, naamsveranderingen (3-tal keer) is het verschuiven van de bewijslast

Ik denk dat 'De Kersenmaker' geen lid van de familie "Silva/Silveira/Silves" of "Hagen/Haegen" (oud of nieuw nederlandse schrijfwijze of vertaling) is geweest misschien is dit eerder een verhaal over gezinsgeschiedenis of sociale verbanden daar omheen geschilderd.

"Quod gratis asseritur, gratis negatur" (Wat zomaar wordt beweerd, mag zomaar worden genegeerd)

> Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd dus wegens 1) uitvechten van een inhoudelijk conflict via RegBlok en 2) geen concrete onderbouwing van zware aantijgingen. De tekst mmmmneuh in een bewerkingssamenvatting is niet zo zakelijk maar geen reden voor blokkering, Diogio de Silves hoort in een eigen lemma, niet hier - middelnederlandse vonnisteksten evenmin is een zakelijke en inhoudelijke onderbouwing. Encycloon (overleg) 9 nov 2019 13:51 (CET)

Beste Dhr.Maarten, bedankt voor deze inhoudelijke(re) reactie. Dit werkt beter dan zonder concrete argumenten spreken van nepnieuws en trolgedrag. Aangezien ik verder omtrent dit onderwerp geen verstand van zaken heb, heb ik de tekst gekopieerd naar Overleg:Willem van der Haegen alwaar er hopelijk een reactie kan komen van betrokken gebruikers. Mvg, Encycloon (overleg) 9 nov 2019 19:14 (CET)

Pieter LossieBewerken

Beste Encycloon,

Hartelijk bedankt voor uw advies! Volgens mij heb ik alle problemen op de goede manier opgelost. Meld het vooral als dit niet het geval is of als u nog een ander verbeter punt ziet.

Mvg, Bernard Frijlink Bernard Frijlink (overleg) 13 nov 2019 00:05 (CET)

Beste Bernard Frijlink, geen dank. Ik heb nog wel wat vragen/opmerkingen:
 • Het artikel begint nu met Pieter Lossie (Utrecht (provincie), 13 november 2001) is een Nederlandse scholier die zich maatschappelijk inzet ten behoeve van zijn medemens en in het bijzonder scholieren. - Dit kan neutraler, namelijk door gewoon zijn functies te noemen in plaats van te concluderen waar zijn functies over (zouden) gaan. Ten tweede: waar is de geboortedatum te verifiëren?
 • De film is opgenomen in het Zuiderzeemuseum. - Kan gewoon weg, heeft geen meerwaarde in het artikel over deze persoon en de film heeft ook al een eigen artikel.
 • In navolging van de Zweedse activist Greta Tunberg deed Lossie mee aan de sit-in-acties die werden georganiseerd voor de Tweede Kamer in Den Haag. Hierdoor ging het balletje rollen en werd hij gevraagd voor de organisatie van de Nederlandse versie van de Schoolstaking voor het klimaat. - Hiervoor is geen bron vermeld (de tweet van Rutte geeft geen enkel verder detail over Lossie) en die kan ik tot nog toe zelf ook niet vinden (hier staat dit ook niet in). Waarop is dit gebaseerd? Daarnaast is 'ging het balletje rollen' ietwat vaag taalgebruik: wat gebeurde er precies? Zou misschien ook gewoon weg kunnen.
 • Door het daverende succes hiervan werden de organisatoren, waaronder Lossie, uitgenodigd - Ook niet erg neutraal, zeker zonder onafhankelijke bron die al eerder die conclusie over het 'daverende succes' getrokken heeft.
 • Het LAKS is vooral bekend van haar eindexamenklachtenlijn die ze elk jaar organiseren. - Kan weg, dit zegt niets over Lossie en is voor de lezer al in het artikel over LAKS zelf te vinden.
Hopelijk is dit een beetje duidelijk zo, laat het anders gerust weten. Mvg, Encycloon (overleg) 13 nov 2019 14:00 (CET)
Overigens is dit inmiddels deels al aangepakt door een andere gebruiker zie ik. Encycloon (overleg) 13 nov 2019 23:00 (CET)

Beste Encycloon, Dank u wel, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd dit aan te passen. Ik heb nog wel een paar vraagjes.

 • Hoe zou de geboortedatum geverifieerd moeten worden? Op zijn eigen Twitter meld hij zelf wel dat hij jarig is alleen ik weet niet of dit een goede bron is. Overigens heb ik op de Wikipedia pagina's van andere personen ook geen verificatie voor hun geboortedatum kunnen vinden.
 • Ik heb nu twee bronnen toegevoegd waaruit afgeleid kan worden dat Pieter meedeed met sit-in-acties die eind 2018 plaatsvonden voor de Tweede Kamer, een daarvan is echter een link naar een tweet van Esther Ouwehand (fractievoorzitter Partij voor de Dieren) waar Lossie op een foto staat en niet bij naam genoemd wordt. Is dit goed genoeg of kan deze bron weg aangezien er ook nog een link staat naar een radio uitzending? Daarnaast heb ik een artikel van het AD toegevoegd om meer informatie te geven naast de tweet van Rutte.
 • 'Daverend succes' heb ik nu veranderd in 'grote opkomst', hierbij heb ik echter geen onafhankelijk bron gegeven die dit concludeert, is dit nog wel nodig?

Nogmaals erg bedankt voor alle hulp, ik probeer graag meer te leren over Wikipedia. Mvg, Bernard Frijlink (overleg) 14 nov 2019 08:49 (CET)

Beste Bernard Frijlink, ja voor nieuwe(re) gebruikers is er genoeg te leren.  
 • Voor mijn vraag over de geboortedatum kan ik verwijzen naar WP:BLP. Kortom: bij gegevens over levende personen is het van belang dat ze ofwel dit zelf duidelijk openbaar gemaakt hebben, ofwel dat het feit breed bekend is. Bronvermelding is niet verplicht, maar het moet dus wel te vinden zijn en daar kijk ik zelf meestal wel streng naar. De eigen Twitter zou op zich een bron kunnen zijn.
 • Die tweet zou ik inderdaad weglaten, anders ben je strikt genomen een eigen conclusie aan het trekken (WP:GOO) op basis van wat je op een foto ziet.
 • 'Grote opkomst' is wel iets waar een betrouwbare bron voor nodig is (denk ook aan Trumps claim van 'grootste opkomst ooit').
Mvg, Encycloon (overleg) 14 nov 2019 14:00 (CET)

Beste Encycloon, als het goed is, is het me nu gelukt om alle aanpassingen door te voeren. Bij 'Grote opkomst' heb ik nu een artikel van de Volkskrant die dit concludeert. Heeft u voor de rest nog andere tips? In ieder hartelijk bedankt voor alle hulp. Mvg, Bernard Frijlink (overleg) 14 nov 2019 20:33 (CET)

Beste Bernard Frijlink, excuus voor de verlate reactie. Ik heb er verder weinig op aan te merken. Alleen kijk ik nog wat vreemd aan tegen het kopje 'Filmmaker', aangezien direct daarna genoemd wordt dat het slechts een hobby is. Misschien kan dat dan beter verderop in het artikel, op een bescheidenere plek, aan de orde komen. En misschien zou je die tweet voor de geboortedatum nog kunnen linken zodat (hoop ik) expliciet duidelijk is dat Lossie geen problemen heeft met openbaarmaking van dat persoonsgegeven. Mvg, Encycloon (overleg) 16 nov 2019 15:09 (CET)

Categorie:Brugse SchoolBewerken

Beste Encycloon, Het verveelt me dat het nog zo lang diuurt vooraleer de wijziging is doorgevoerd. Ik maak ondertussen nog nieuwe artikels onder zelfde noemer en ik heb ze liever meteen onder de toekomstige categorie met gote S te kunnen noemen. Het is wel wat werk, maar dan is het meteen zoals het goed is voor de toekomst. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 13 nov 2019 11:58 (CET)

Beste Andries Van den Abeele, wat mij betreft is er geen probleem als u hier WP:SNOW toepast. Naar de letter moet er tussentijd zijn voor eventuele bezwaren, maar aangezien u ook de aanvankelijke categorie-aanmaker bent en de hernoeming mijns inziens overduidelijk geldig verwacht ik niet dat er bezwaren zullen komen. Mvg, Encycloon (overleg) 13 nov 2019 13:17 (CET)
Beste Encycloon, Ik verhoop dat u het goed vind dat ik, na overheveling van alle artikels naar de 'Categorie Brugse School', van de pagina 'Categorie:Brugse school' een doorverwijzing heb gemaakt. Ik denk dat dit beter is dan een verwijdering, want ik vermoed dat bij opzoekers er wel zullen zijn die (zoals ik) eerder de 'school' met een kleine letter zouden verwachten. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 13 nov 2019 18:23 (CET)
Beste Andries Van den Abeele, categorieën zijn niet echt mijn 'expertisegebied', dus ik stuur hier maar even een ping voor naar TheDragonhunter. Mvg, Encycloon (overleg) 13 nov 2019 18:35 (CET)
Gezien de ping geef ik een (late) reactie. Hoewel dat ik niet helemaal zeker ben waarom ik hiervoor gepingd wordt. Het is op zich geen bezwaar om die titelwijziging nu al door te voeren (per Encycloon hierboven). Via WP:TBC moet je nu eenmaal minstens twee weken wachten. Wel wordt WP:TBC meestal afgehandeld met bots, dus dan moet je de artikelen niet handmatig overzetten. Wel nog een opmerking over de redirect, dat gebruiken we niet bij categorieën. Gezien de artikelen al zijn verplaatst, heb ik er een nuweg op geplakt. Een prettige avond verder.Mvg,   TheDragonhunter | Vragen? 16 nov 2019 23:20 (CET)
Bedankt voor je reactie. Het ging me om die laatste opmerking, waar ik niet zeker van wist wat de gebruikelijke manier van afhandelen is. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 11:47 (CET)

Gebruiker:Ciell/Nieuwe moderatorenBewerken

Hoi Encycloon,

Afgelopen zomer hebben we het in de Kroeg gehad over het aanstellen van moderatoren met een proefperiode. Onder voorwaarden zou dan de kiesdrempel iets naar beneden gaan, en worden ze na 6 maand bevestigd door de gemeenschap.

Ik heb jouw voorstel van destijds nog eens bekeken en vind het een goed voorstel, maar voordat ik ermee naar het peilinglokaal ga, wil ik hem nog even aan je voorleggen. Misschien dat je/we toch nog iets willen veranderen? Misschien heb je nieuwe inzichten of bedenkingen? Dan hoor ik het graag.

Vriendelijke groetjes, Ciell 17 nov 2019 20:13 (CET)

Dag Ciell,
Zoals je hier kunt lezen zou ik inderdaad graag de aanmeldingsprocedure wat laagdrempeliger krijgen, dus fijn dat je dit oppakt!
De twee voorstellen verschillen in principe alleen op het punt van 'wie er bepaalt'. In een peiling kun je misschien (naast gemeenschap en moderatoren) ook de optie van bureaucraten meenemen.
Mvg, Encycloon (overleg) 17 nov 2019 20:49 (CET)
Dat is inderdaad wel een goede. en dan drie opties geven bedoel je? Ciell 17 nov 2019 22:32 (CET)
Ja, ik zou peilen hoeveel steun iedere optie heeft en dan (als het idee op zich redelijk draagvlak heeft) de optie met de meeste steun richtlijntechnisch verder uitwerken en in stemming brengen. Encycloon (overleg) 17 nov 2019 22:47 (CET)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Encycloon".