Purana's

De purana's (Sanskriet: पुराण, purâna, "oud") vormen een deel van de heilige hindoegeschriften. Er zijn 18 purana's, onderverdeeld in drie groepen van elk zes. Naast de purana's zijn er ook 18 upapurana's (kleinere purana's). De purana's worden als smriti beschouwd, werken waarvan wordt aangenomen dat ze op een goddelijke openbaring berusten, maar door mensen zijn gecomponeerd en doorverteld. De purana's bevatten een belangrijk deel van de hindoeistische mythologie en kosmologie. Zes purana's verhandelen over Vishnu, zes over Shiva en zes over Brahmâ. Zij bevatten verhalen over van de relatie van de mensheid met het goddelijke. De Srimad Bhagavatam over Vishnu, die ook de Bhagavata Purana of de Paramahamsa Samhîta wordt genoemd, geldt als de belangrijkste purana.[1]

Ashta-Matrika

Schepping, secundaire schepping, de dynastieën van de koningen, hun handelingen en de regeerperioden van de Manu's zijn de vijf basiskenmerken van iedere purana (Amarkhasa).

De zes Vishnu Purana'sBewerken

 
De Bhagavatapurana

1. S'rîmad Bhâgavatam Purâna (18.000 verzen)Bewerken

Heeft vanwege zijn prachtige presentatie, een hoge positie verworven in de Sanskriet literatuur. Hij bevat verhalen die betrekking hebben op de verschillende incarnaties van heer Vishnu en grotendeels handelen over het leven en spel van heer Krishna.

2. Vishnu Purâna (23.000 verzen)Bewerken

Bestaat uit vijf delen. Het eerste deel beschrijft de schepping van het universum, pralaya, en het karnen van de oceaan. Het tweede deel bevat de geografische (aardrijkskundige) beschrijving van de aarde verdeeld in zeven eilanden. Het derde deel beschrijft het ontstaan van het boeddhisme. Het vierde deel bevat een beschrijving van de bevolking op de aarde vanaf het begin. Het vijfde deel is geheel gewijd aan leven en activiteiten van Krishna: (Verhalen over allerlei toegewijden; beschrijving van het varnâs'rama-systeem, de zes anga's (delen, ledematen) van de Veda, een beschrijving van Kali-yuga, een beschrijving van het Sveta Varâha Kalpa, Vishnu dharmotara en Varâha Kalpa).

3. De Nâradiya of Nârada Purâna (25.000 verzen)Bewerken

Is een vaishnava Purâna, gepresenteerd als een tweespraak tussen Nârada en Sanat-kumâra. Deze purâna bevat een gedetailleerde omschrijving van belangrijke bedevaartplaatsen (een volledig overzicht: het beschrijft Jagannâtha Puri, Dvârakâ, Badrinatha, etc.).

4. Padma Purâna (55.000 verzen)Bewerken

Bestaat uit vijf delen. In het eerste deel legt de wijze Pulastya de essentie van de religie uit aan Bhîshma. Het tweede deel bevat een beschrijving van de aarde. Het derde deel bevat verhalen over de schepping en een geografische beschrijving van India. In het vierde deel wordt het leven van heer Rama (Râma) beschreven. Essentiële kennis betreffende religie wordt besproken in het vijfde deel in een tweegesprek tussen Shiva en Pârvatî (behelst de heerlijkheid van het S'rîmad Bhâgavatam; de verhalen over Râma, Jagannatha, Matsya, Ekâdas'î, Bhrigu, etc.).

5. De Varâha Purâna (24.000 verzen).Bewerken

Vertelt het verhaal van de redding van de aarde door de avatara Varâha (zwijnincarnatie van Vishnu). Beschrijft verschillende vrata's: manieren van aanbidding en het zich houden aan geloften; ook de heerlijkheden van Vishnu.

6. De Garuda Purâna (19 000 verzen)Bewerken

Verhaalt over Vishnu die Zijn drager-adelaar Garuda instrueert over de subtiliteit van religie en het leven. Naast minder diepgaande verhalen over religie en moraal, bevat deze Purâna ook beschrijvingen over diamanten juwelen en manieren om de beste kwaliteit van juwelen vast te stellen. Heeft als onderwerp de Bhagavad-gîtâ, reïncarnatie, vishnu-sahaasra nama en een beschrijving van Tarsya Kalpa.

De zes Brahmâ Purâna'sBewerken

1. De Vâmana Purâna (10 000 verzen)Bewerken

Is in zijn geheel gewijd aan de Vamana-avatar (dwerg-incarnatie) van Vishnu, verslag doend in een tweespraak tussen de wijze Pulastya en de toegewijde Nârada Muni.

2. De Mârkandeya Purâna (9000 verzen)Bewerken

Begint met een vraag gesteld door de wijze Jaimini. In antwoord op deze vraag legt de wijze Mârkandeya uit wat de aard is van deze Purâna (Verhalen over Râma en Krishna).

3. Brahmâ Purâna (10 000 verzen)Bewerken

Deze purâna bestaat uit twee delen: de Purva Bhâga en de Uttar Bhâga. De Purva Bhâga bevat verhalen over de schepping en beschrijvingen van Râma en Krishna. De Uttar Bhâga bevat een gedetailleerde beschrijving van Purushottama Tîrtha, het meest beroemd onder alle heilige plaatsen.

4. Brahma Vaivarta Purâna (18 000 verzen)Bewerken

Deze purâna bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat het scheppingsverhaal. Het tweede deel verhaalt over goden en godinnen. Het derde deel bevat vertellingen in verband staand met Ganesha. In het vierde deel wordt verhaald over leven en activiteiten van Krishna (Over de roem en spel en vermaak van Râdhâ en Krishna).

5. Brahmânda Purâna (12 000 verzen)Bewerken

Het is de laatste van de achttien purâna's. Deze purâna is nu beschikbaar in aparte onderdelen; er schijnt geen verband te bestaan tussen de onderdelen. Voorheen behelsde deze purâna ook de Aadhyatma Ramâyana (beschrijft vedanga's en de Adi Kalpa).

6. Bhavishya Purâna (14 500 verzen)Bewerken

Deze purâna bestaat uit vijf delen (parva's). Het eerste deel geeft een omschrijving van de schepping. Het tweede, derde en vierde deel bevatten gedetailleerde beschrijvingen van respectievelijk Shiva, Vishnu en Sûrya. In het vijfde deel wordt een beschrijving van de hemelen gegeven (Over de glorie van de toegewijde dienst; voorspelling van Caitanya).

De zes Shiva Purâna'sBewerken

1. Skanda Purâna (81 100 verzen)Bewerken

Het is de grootste purâna. Hoofdzakelijk gewijd aan Kârtikeya (Skanda), de zoon van Shiva en Pârvatî. Daarnaast bevat het ook veel verhalen over Shiva en veel heilige pelgrimsoorden, bijna allen hoofdzakelijk gewijd aan Shiva.

2. S'iva Mahâpurâna (24 000 verzen)Bewerken

Dit is ook een enorme verzameling verhalen hoofdzakelijk gewijd aan leven en activiteiten van Shiva. Deze purâna is verdeeld in zeven samhitâ's, die tezamen meer dan 24 000 verzen (stanza's) bevatten.

3. Kûrma Purâna (17 000 verzen)Bewerken

De heer zelf heeft deze purâna verteld aan Nârada in Zijn schildpad-incarnatie. Nârada vertelde het aan Sûtaji die het op zijn beurt vertelde aan een groep bijeengekomen wijzen (Bevat het gesprek tussen Krishna en de Zonnegod - genoemd in de Bhagavad Gîtâ; Dhanvantari; en beschrijft de Lakshmî Kalpa).

4. De Matsya Purâna (14 000 verzen)Bewerken

Handelt over de Vis-incarnatie van Vishnu en het behoud van Manu en de zaden van al het leven tijdens de vernietiging (pralaya) door de Matsya avatar (Over het bouwen van tempels; beschrijft de Vâmana en Varâha Kalpa's).

5. De Linga Purâna (11 000 verzen)Bewerken

Het predikwerk over de glorie van Shiva en Linga-verering (puja) is het hoofdonderwerp van deze purâna. Deze purâna in twee delen, bevat verhalen over de schepping van het universum, de origine van de linga, van de Veda's, Brahmâ, Vishnu etc (Over de heerlijkheid van Nrisimhadeva; Janârdhana; het verhaal van Ambarîsha Mahârâja en de heerlijkheid van de Gâyatrî mantra).

6. De Agni Purâna (15 400 verzen)Bewerken

Is gewijd aan Agni (de god van het vuur). In deze purâna doet Agni het predikwerk aan de wijze Vasishthha. Het bevat de beschrijving van verschillende incarnaties van de heer, Râma en Krishna alsook van de aarde en de sterren (Over de Salagrama; beschrijft de Isana Kalpa).

Er zijn tien kenmerken van een purânaBewerken

Naast de vijf basiskenmerken bij de introductie vermeld, is er ook een uitgebreidere omschrijving van de kenmerken:

  1. De schepping (van dit universum, sarga),
  2. de daaropvolgende schepping (van verschillende werelden en wezens, visarga),
  3. de handhaving (het onderhoud, de vritti of sthâna)
  4. en bescherming (de rakshâ of poshana van de levende wezens),
  5. de tijdperken van heersen (manvantara's van de verschillende Manu's),
  6. de dynastieën (vams'as),
  7. de vertellingen over hen (vams'a-anucaritam),
  8. de vernietiging (van verschillende aard, pralaya of samsthâ),
  9. de motivatie (van het individuele of hetu)
  10. en de allerhoogste toevlucht (de Fortuinlijke of apâs'raya, zie 2.10:1 en [1]).

Externe linksBewerken