Patanjali

Indiase geleerde en filosoof

Patanjali was een Indiase geleerde en filosoof, wellicht uit de 2e eeuw voor Chr., wiens naam traditioneel verbonden is met de Yogasoetra's, een van de belangrijkste klassieke teksten uit de yogaliteratuur. Het staat niet vast of Patanjali de auteur van het gehele werk is, of dat het hier om een samenstelling van reeds bestaande teksten gaat, waar hij zijn eigen inzichten aan heeft toegevoegd. Het leven van Patanjali kent verschillende zowel historische feiten als legendarische en mythologische lezingen.

Patanjali als de incarnatie van Adi Sesha

De Yogasoetra's, een Sanskriet werk van 195 of 196 soetra's of aforismen, bestaat uit vier hoofdstukken:

  • I. Samādhi Pāda (gelukzalige eenwording, unio mystica);
  • II. Sādhana Pāda (leer, scholing);
  • III. Vibhūti Pāda (buitengewone kennis en vermogens, siddhi's);
  • IV. Kaivalya Pāda (bevrijding, eenwording).

In dit uiterst bondige geschrift wordt de filosofie en de techniek van de yoga samengevat.

Het zogenaamde 'achtvoudige yogapad' (ashtanga yoga, zie II.28-29) wordt behandeld in de hoofdstukken II en III en bestaat uit:

yama (II.30-39) en niyama (II.30-34, 40-45), āsana (II.46-48), prāṇāyāma (II.49-53), pratyāhāra (II.54-55), dhārana, dhyāna en samādhi (III.1-15). Het uiteindelijke doel is bevrijding (kaivalya, moksha).

Zie ook bewerken

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina Yoga Sutras op de Engelstalige Wikisource.