Algemene Nederlandse Spraakkunst

boek met grammatica van het Nederlands

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is een uitvoerige beschrijving van de Nederlandse grammatica. De ANS is beschikbaar als boek (meer dan 1700 bladzijden) en als een onlineversie (E-ANS).

De hoofdredacteur van de ANS is Walter Haeseryn, universitair docent Nederlandse Taalkunde aan de Radboud Universiteit.

De redactie, het beheer en de instandhouding van het project is in handen van de stichting Algemene Nederlandse Spraakkunst, die bestaat uit de auteurs en financiers van de ANS: de Nederlandse Taalunie en de Radboud Universiteit.

Externe linkBewerken