voor oud overleg, zie:
overleg 2007
overleg 2008
overleg 2009
overleg 2010
overleg 2013
overleg 2014
overleg 2015
overleg 2016
overleg 2017
overleg 2018
overleg 2019
overleg 2020

Terugdraaiing dissectieBewerken

Beste Wimpus,

Ik zie dat u mijn bewerking op de pagina dissectie (medisch) hebt teruggedraaid. Ik meen echter dat de bewerking die ik gedaan heb, correct is. Er bestaat maar mijn weten namelijk niet zoiets als 'de kransslagader', aangezien je sowieso al twee grote takken hebt. Daarom denk ik dat er 'Kransslagaderdissectie (van een van de arteriae coronariae)' zou moeten staan.

Als u meent dat ik hier fout in ben, hoor ik het graag. Met dank, OliCol11 (overleg) 17 nov 2020 23:21 (CET)

Beste OliCol11, er zijn twee kransslagaders, namelijk de linker- en de rechterkranslagader (met vervolgens weer vertakkingen). Het is dan de vraag of we dan ook een meervoud in "Kransslagaderdissectie (van de arteria coronaria)" moeten neerzetten. We hebben namelijk ook twee arteriae carotides (communes) en twee arteriae vertebrales, maar daar staat het ook in het enkelvoud. Dan lijkt het mij ook logisch om ook arteria coronaria als enkelvoud neer te zetten. Met vriendelijke groet, Wimpus (overleg) 18 nov 2020 13:33 (CET)
Beste Wimpus, het is niet nodig het om het meervoud van de arteria carotis communis of arteria vertebralis expliciet uit te drukken, omdat deze (in het ideale lichaam) symmetrische structuren zijn. De arteria coronaria dextra en de arteria coronaria sinistra hebben dan wel de eerste twee woorden van hun naam gemeenschappelijk maar zijn twee volledig verschillende slagaders die een volledig ander verloop, andere aftakkingen en een ander bevloeiingsgebied kennen.
Ik voel me in dit gedachtegoed gesterkt door de Terminologia Anatomica welke de a. carotis communis [1] en de a. vertebralis [2] gewoon in het logische enkelvoud weergeeft. De arteriae coronariae worden echter afzonderlijk benoemd. [3] [4] De term 'arteria coronoria' komt nergens voor in de TA. Daarom is mijn voorstel om 'van de arteria coronaria' (die dus niet bestaat) te veranderen door 'van een van de arteriae coronariae' of 'van de arteria coronaria sinistra of arteria coronaria dextra'. Dit lijken me de beste oplossingen om het probleem van de vermelding van een niet bestaande slagader op te lossen. Met dank, OliCol11 (overleg) 18 nov 2020 15:37 (CET)
Pinkhof Geneeskundig woordenboek (2012) spreekt weer over "arteria coronaria" en "kransslagader" (enkelvoud). Ik zal morgen even uitgebreider antwoord geven en nog even verder kijken (ook even over of "arteria carotis" synoniem is met "arteria carotis communis"). Met vriendelijke groet, Wimpus (overleg) 20 nov 2020 18:29 (CET)
Wat mij betreft is het oké om te verwijzen naar beide arteriae coronariae sinistra et dextra, alleen is het de vraag of het makkelijker kan (en wellicht met Nederlandse benamingen, wellicht "van de kransslagader(s)").
Ik zie dat de eerste uitgave van de Nomina Anatomica ook al het onderscheid maakt tussen "A. coronaria [cordis] dextra" en "A. coronaria [cordis] sinistra" (His, 1895, p. 68) (maar het meervoud "arteriae coronariae" wordt niet benoemd). Zowel Pinkhof Geneeskundig woordenboek uit 1923, 1936, 1949 en 1963 hebben het over "arteriae coronariae". De tekst is elke keer vrijwel hetzelfde: "Arteriae coronariae, kransslagaderen van de hartspier; de rechter ontspringt uit de voorste sinus aortae en loopt door de sulcus coronarius naar de achterste overlangse groeve van het harten zo naar de hartpunt; de linker komt uit de linker sinus aortae naar de voorste lengtegroeve en verdeelt zich in ramus circumflexus (omgebogen tak) en ramus descendens ant. (voorste afdalende tak), welke tot de hartpunt loopt." De Latijnse varianten "arteria coronaria sinistra" en "arteria coronaria dextra" komen niet afzonderlijk voor in de genoemde uitgaven van Pinkhof Geneeskundig woordenboek.
In de uitgave uit 1973 is er echter een enkelvoudsvorm "a. coronaria" met de vertaling "kransslagader" (en Pinkhof erkent dus wel een enkelvoud). Vervolgens is er een omschrijving van de Latijnse termen "a. coronaria cordis dextra" en "a. coronaria (cordis) sinistra". In de uitgave uit 1979 staat er: "a. coronaria (cordis): kransslagader (van het hart)" met vervolgens ook weer de omschrijving van de twee Latijnse termen. Zo-ook in de uitgave van Pinkhof uit 1984, 1992 en 1998 (al heeft deze het vreemdgenoeg weer over "arteria cordis sinistra" en "arteria cordis dextra" i.c.m. "arteria coronaria (cordis))." Het is dus niet meteen zonneklaar dat er geen enkelvoud zou bestaan, maar dit is voor mij geen halszaak. Overigens staat er in de nog niet definitief goedgekeurde tweede uitgave van de Terminologia Anatomica geschreven in het voorwoord: "Term for members of right-left pairs are generally in the singular, with a generic term representing each member except where the members are not treated as mirror images. Plural terms are generally used for groups of related entities whether or not they are listed in the terminology." Deze opmerking komt overeen met uw opmerking over "symmetrische structuren".
Met betrekking tot de "arteria carotis communis". Pinkhof Geneeskundig woordenboek "vertaalt" dat steeds met "halsslagader" (met weglating van "gemeenschappelijke"), teruggaand op de uitgave uit 1973. De uitgave daarvoor uit 1963 en teruggaand op de uitgave uit 1923 schrijft: "A. carotis, hoofdslagader (καρόω: verdoven; men meende vroeger, dat afsluiting dezer slagaderen — art. soporiferae of soporariae, van sopor — verdoving teweegbracht). De gemeenschappelijke carotis, A. carotis communis, ontspringt rechts uit de A. anonyma, links uit de boog der aorta en verdeelt zich ter hoogte van het schildkraakbeen in uit- en inwendige carotis, A. carotis externa en interna." De namen "A. carotis communis", "A. carotis externa" en "A. carotis interna" is overigens al in de Nomina Anatomica uit 1895 aanwezig. Dit brengt ons niet veel verder. Wanneer die onderverdeling is gemaakt tussen "communis", "interna" en "externa" is gemaakt, weet ik eerlijk gezegd niet.
Dunglison in 1855 ("Medical lexicon. A dictionary of medical science") schrijft: "CAROTIDS, Carotides, Caroticae, Carotideae, Capitales, Jugulares, Soporales, Soporariae, Soporiferae, Somniferae, Apoplecticae, Lethargicae (Arteriae), the Carotid Arteries, Cephalic Arteries, (F.) Artères Carotides; from καρος, 'stupor.' The great arteries of the neck, which carry blood to the head. They are divided into, 1. Primitive or common; the left of which arises from the aorta, and the right from a trunk, common to it and the subclavian. 2. External or pericephalic, branch of the primitive, which extends from the last to the neck of the condyle of the lower jaw; and, 3. Internal, Arteria cerebralis vel encephalica, another branch of the primitive, which, arising at the same place as the external, enters the cranium, and terminates on a level with the fissure of Sylvius, dividing into several branches." Op grond van deze bron zou je kunnen stellen dat de "arteriae carotides" verwijst naar de arteria carotis communis, arteria carotis interna als de arteria carotis communis. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat er misschien ook andere (recente) bronnen zijn die met "arteria carotis" specifiek verwijzen naar de arteria carotis communis. Wimpus (overleg) 22 nov 2020 20:47 (CET)

Tash SultanaBewerken

Beste Wimpus, afgelopen nacht heb je een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het artikel over Tash Sultana. Zo heb je de voornaamwoorden "zij" en "haar" in de tekst geïntroduceerd. Dat vind ik geen verbetering, aangezien de tekst nu niet meer aansluit bij de werkelijkheid. Blijkbaar verschillen wij van mening aangezien jij juist mijn aanpassingen weer deels ongedaan hebt gemaakt. Ik zoek graag naar een oplossing voor de nu ontstane situatie. Hoe kunnen we de tekst zo aanpassen dat het weer overeenkomt met de werkelijkheid? hiro the club is open 17 dec 2020 10:57 (CET)

De werkelijkheid is dat zij qua biologisch geslacht vrouw is en dat zij zich identificeert als non-binair. Het Nederlands heeft daarvoor geen goede oplossing. Het vermijden van voornaamwoorden leidt tot gekunsteld taalgebruik en ik zie dat u daar ook mee worstelt. Een tekst moet grammaticaal en inhoudelijk nog wel juist zijn en niet beweren dat haar grootvader een driejarige was toen hij haar een gitaar gaf (eh daarbij moet ook duidelijk worden uit de zin AAN wie haar grootvader die gitaar gaf). Uiteindelijk is de inhoud toch wel echt belangrijker, dan rekening te houden met een wens van Sultana zelf, waar we in het Nederlands weinig mee kunnen. Daarnaast kunnen bepaalde opmerkingen in het Engels zoals "Sultana is open on social media about being nonbinary and preferring the pronouns they and them" voor iemand in het Engels nog wel normaal klinken (die overigens dan wel op de hoogte moet zijn van de nieuwe mode), maar een directe vertaling naar het Nederlands is dan onzinnig. Bij de voorkeur die zij uitspreekt voor de voornaamwoorden they en them gaat er om, dat zij de voorkeur uitspreekt dat ANDERE mensen die voornaamwoorden gebruiken als zij naar haar verwijzen. Zo kom je overigens in het Engels ook tegen: "... uses the pronouns she/her", maar eigenlijk is dat ook onzinnig, want de persoon zelf gebruikt niet "she/her", maar wil dat ANDEREN dat gebruiken als die naar haar verwijzen. M.a.w. het leidt tot allerlei onlogische constructies die snel tot verwarring kunnen leiden. Wimpus (overleg) 17 dec 2020 11:32 (CET)
Dank je wel voor je reactie. Ik worstel inderdaad met het taalgebruik en ben het met je eens dat een tekst nog wel juist moet zijn. Het leek mij volkomen helder aan wie Sultana's grootvader een gitaar cadeau deed. Het artikel gaat over Sultana, niet over een groep personen waardoor zonder te verwijzen naar één uit die groep niet duidelijk is wie nu de gitaar kreeg. Dat Sultana de voorkeur uitspreekt dat anderen genderneutrale voornaamwoorden gebruiken om naar haar te verwijzen, leek mij toch ook echt wel duidelijk.
Overigens heb ik me niet laten leiden door de wens van Sultana maar door bronnen. Daarin wordt naar Sultana verwezen met "she/her/zij/haar" én met "they/them". Om inconsistentie te voorkomen, heb ik ervoor gekozen om een van die twee mogelijkheden, namelijk "she/her/zij/haar", te vermijden. Ik vind het jammer dat die inconsistentie nu toch in het artikel terecht is gekomen. hiro the club is open 18 dec 2020 12:55 (CET)
Tja, wat ik als tweede schrijf klopt natuurlijk niet echt. Aangezien er geen genderneutrale voornaamwoorden in het artikel staan, is er niet werkelijk sprake van inconsistentie. Ik doelde meer op het achterliggende idee om genderneutraal te schrijven; daar is nu niet langer 100% sprake van. Maar ik heb al zo lang en zo vaak geprobeerd om het artikel genderneutraal te houden, dat ik er moe van word. Laat maar zo. hiro the club is open 18 dec 2020 13:03 (CET)
Na bwc Ik zag allerlei ambigue zinnen. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan (als u zelf zegt uit te gaan van de bronnen)? Ik snap echter niet waarom u op grond van uw uitspraak "Daarin wordt naar Sultana verwezen met "she/her/zij/haar" én met "they/them"." vervolgens zegt: "Om inconsistentie te voorkomen, heb ik ervoor gekozen om een van die twee mogelijkheden, namelijk "she/her/zij/haar", te vermijden." Als er namelijk bronnen zijn die "zij/haar" gebruiken (en die zijn er voldoende, kijk maar in het Nederlands van afgelopen jaar) dan is er toch voldoende reden om gewoon "zij/haar" te gebruiken. Overigens is dat ook nog consistent met de Algemene Nederlandse Spraakkunt (de ANS), die namelijk zegt: "bij buitentekstelijke verwijzing (rechtstreeks naar de referent) wordt het genus van het voornaamwoord bepaald door het natuurlijke geslacht van de referent.". Wimpus (overleg) 18 dec 2020 13:06 (CET)
Na extra toevoeging: ik snap in dit geval natuurlijk wel een wens om sekseneutraal te schrijven, maar het leidt bij langere stukken, snel tot gekunstelde situaties. Ik zou het zelf niet consistent sekseneutraal kunnen schrijven en zal zelf daar ook snel fouten in maken (wat ook logisch is, omdat het Nederlands immers onderscheid maakt bij veel woorden tussen mannelijk en vrouwelijk). Wimpus (overleg) 18 dec 2020 13:10 (CET)

Eddie Izzard: bewerkingsoologBewerken

Wimpus, je weet echt wel beter dan een bewerkingsoorlog te voeren op een artikel. Bij deze de eerste en laatste waarschuwing. Ciell need me? ping me! 27 dec 2020 17:59 (CET)

Ciel, je weet toch zelf wel dat je heel erg vooringenomen bent met betrekking tot dit onderwerp. Ik vind een waarschuwing niet erg, maar dan liever van een moderator die toch wat objectiever hierin staat. Wimpus (overleg) 27 dec 2020 18:00 (CET)
Ik ben vooringenomen over bewerkingsoorlogen, kun je dat onderbouwen? En helaas heb je het niet voor het kiezen welke moderatoren wel of niet jouw edits modereren. Dat zou wat zijn zeg...! Ciell need me? ping me! 27 dec 2020 18:12 (CET)
Ik heb mijn punt wel gemaakt. Wimpus (overleg) 27 dec 2020 18:25 (CET)
En daarmee bevestig je mijn reden om te kiezen voor een laatste waarschuwing alvorens je te blokkeren, in plaats van een beveiliging op het artikel te zetten, zoals een andere admin nu wel heeft gedaan. Bewerkingsoorlogen die je gebruikt op een WP:PUNT te maken, mogen wat mij betreft snel afgekapt worden.
Je hebt blijkbaar nog steeds niet door dat je je hebt ingeschreven op een samenwerkingsproject Wimpus. Het wordt tijd dat je je dat realiseert, en je ook hiernaar gaat gedragen. Ciell need me? ping me! 27 dec 2020 18:48 (CET)

Onduidelijke zinnen in 3 van mijn artikelenBewerken

Jij geeft aan dat er onduidelijke zinnen zitten in 3 van mijn artikelen. Geef hier is voorbeelden van Scenarioschrijver20 (overleg) 1 feb 2021 12:15 (CET)

Ik denk dat je toch echt meer aandacht moet besteden aan je taalgebruik. In je bevel (Geef hier is voorbeelden van) verwar je ook overduidelijk "eens" met "is". Mocht je moeite hebben met de Nederlandse taal of bijvoorbeeld dyslectisch zijn, dan is het belangrijk om jezelf niet te overschatten.
Ik ga niet al die artikelen doorlopen, maar als je kijkt naar Jimmy Woo, dan zie je:
  • Dat je nog willekeurig tekens neerzet: James Woo. ('Woo Yen Jet) (overbodige punt en apostrof)
  • Meerdere keren losschrijfziekte: "EC Comics schrijver", "Marvel publicaties", "Marvel universum", "S.H.I.E.L.D. agenten", "Marvel continuïteit".
  • Meerdere onvertaalde woorden/begrippen: "yellow peril" (het gele gevaar?), "Marvel series" (serie of reeks is Nederlands), "cancelation".
  • "Hoewel de kortstondige serie, genoemd naar die schurk, slechts vier nummers liep (oktober 1956 - april 1957), bevatte het artwork van Maneely, Jack Kirby, en John Severin." (Waarom is dit bijzonder, of lees ik de zin nu verkeerd?)
  • "Voor de cancelation van het uit de jaren 90 afstammende alternatieve universum Marvel imprint "Razorline", toen geproduceerde maar ongepubliceerde titels van zijn verschillende reeksen zich aan het voorbereiden waren om de Razorline te laten opgaan in de primaire Marvel continuïteit, was Woo samen met Nick Fury en andere S.H.I.E.L.D. agenten hadden een gastrol in "Wraitheart #5". (Een hele kluwen. Wat is: "alternatieve universum Marvel imprint "Razorline""? Zo lijken het gewoon wat woorden achter elkaar. Het zinsdeel "toen geproduceerde maar ongepubliceerde titels van zijn verschillende reeksen zich aan het voorbereiden waren" is voor mij niet te volgen. Wat is de "primaire Marvel continuïteit"? Het zinsdeel "was Woo samen met Nick Fury en andere S.H.I.E.L.D. agenten hadden een gastrol in "Wraitheart #5"" is ook onnavolgbaar.)
  • "Kirby nam de rol van schrijver-tekenaar over met nummer #2 - hij inkte zijn eigen potlood art daar en in het daarop volgende nummer."" (Wat is "potlood art" "inken"?)
  • "Goed beschouwd, voor zijn relatief volwassen verhaallijn met een zeldzame Aziatische fictieve held voor die periode en in het bijzonder voor Maneely's kunst, slaagde het boek er toch niet in een publiek te vinden." (Is het zo dat een relatief volwassen verhaallijn en een "een zeldzame Aziatische fictieve held" wel zou moeten leiden tot hoge verkoopcijfers?)
  • "Woo en andere personages uit de serie werden een decennium later in het Marvel universum gebracht, te beginnen met het "S.H.I.E.L.D." verhaal in Strange Tales #160 (sept. 1967)." ("werden gebracht"?)
Dit zijn tal van voorbeelden. Wat mij betreft is het overduidelijk dat hier toch een en ander mis is gegaan. Mijn advies is toch om hier meer aandacht aan te besteden voordat je het plaatst op Wikipedia. Dat geldt zowel voor Jimmy Woo als voor je bewerkingen op deadname. Wimpus (overleg) 1 feb 2021 13:15 (CET)
Bedankt voor je input. Ik heb ze is bekeken en hierbij mijn reactie.
* Veel in het stuk is duidelijk wanneer iemand Marvel kent, denk zomaar niet dat niet Marvel fans een wiki-artikel gaan lezen van een karakter dat niet veel voorkomt.
* Geen losschrijf ziekte, dat is hoe je die termen gebruikt.
* Yellow Peril is de naam van een karakter. Series was inderdaad een fout van mij, zodoende deze ook aangepast (was wel maar een minuscuul foutje). Cancelation wordt ook in Nederland gewoon gebruikt. Dat van de tekenaars is bijzonder omdat die vrij bekend waren bij Marvel Comics en een groot deel van de comics hebben gedaan.
* Imprint zou eruit mogen, Razorline verwijst naar een stripreeks. Het zinsdeel waar je naar verwijst wordt duidelijk als je de algehele zin leest.
* Inken heeft zelfs zijn eigen wikipedia artikel.
* Staat nergens dat het had moeten leidde tot hoge verkoopcijfers.
* Als men verwijst naar een comic is dat een normale verwijsmanier, al ben ik het ermee eens dat er iets in de trant van uitgebracht bij verwerkt kan worden.

Scenarioschrijver20 (overleg) 1 feb 2021 13:29 (CET)

Het is duidelijk: je ziet het echt niet. Dan nomineer ik het artikel maar. Wimpus (overleg) 1 feb 2021 13:33 (CET)
Ik zie het wel, heb ook de punten waarin mij kon vinden verwerkt zoals te zien is in de nieuwe versie. Nominatie zou lijken op een WP:PUNT nominatie. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 feb 2021 13:36 (CET)
Je ziet het helemaal niet. In 'Marvel publicaties' en 'Marvel universum' horen bijvoorbeeld geen spaties te staan. Uit je reactie op Wimpus' opsomming blijkt dat je blind bent voor je eigen fouten. En het wrange is dat je daardoor ook nooit van je eigen fouten zult kunnen leren. Zo blijf je opgesloten zitten in je eigen vicieuze cirkel. Marrakech (overleg) 1 feb 2021 14:18 (CET)
Dus ik geef helemaal niet aan dat Wimpus in sommige punten gelijk had? En ik heb dus ook helemaal op basis daarvan niet het artikel zodanig aangepast. Van fouten leren doe ik zeker, een vicieuze cirkel zit ik niet in. Scenarioschrijver20 (overleg) 1 feb 2021 14:22 (CET)

Hulp bij vertaling gevraagdBewerken

Beste Wimpus, in een 'biografie' van Hieronymus Bock, gepubliceerd in 1688, kom ik de volgende passage tegen: "Ex eâ filios 5 et totidem filias suscepit, qui liberi omnes, filio uno et filiâ exceptis, suo obitu parentum mortem praeverterunt, superstite tandem etiam ipsi marito uxore." Vertalen van het begin ervan gaat me niet heel moeilijk af: "Met haar had hij 5 zoons en evenzoveel dochters, die allen als kind, uitgezonderd een zoon en een dochter..." en daar stokt het. Hoe is, om te beginnen, "suo obitu parentum mortem praeverterunt" letterlijk te vertalen? Met "hun ouders voorgingen in de dood"? Met "overleden voor de dood van hun ouders" of "in hun overlijden de dood van hun ouders voorgingen"? De essentie is me wel duidelijk: ze stierven als kind, nog voor hun ouders, maar wat staat er letterlijk? En uit het laatste stuk "superstite tandem etiam ipsi marito uxore" (en dat is nou juist het essentiële deel) kom ik helemaal niet: "uiteindelijk overleefd door..." Worden die kinderen nou overleefd door zowel vader als moeder? Of staat er dat hijzelf door zijn echtgenote overleefd wordt of omgekeerd? Ik kom er niet uit maar weet bijna zeker dat dit voor jou een koud kunstje is. Achter "uxore" staat een vrij lange uithaal aan de 'e', dus mogelijk hoort daar nog een extra letter te staan. Groet, 77.164.133.132 26 mrt 2021 02:22 (CET)

Als ik even mag voordringen: volgens mij staat er inderdaad dat de kinderen met hun verscheiden de dood van hun ouders voorgingen. En het laatste stuk lijkt een ablativus absolutus-constructie: zij overleefde als echtgenote uiteindelijk haar eigen man. Maar het blijft puzzelen. Marrakech (overleg) 26 mrt 2021 08:12 (CET)
Beste 77.164.133.132, was het maar voor mij een "koud kunstje". Op zinsniveau ben ik hier echt niet sterk. De vertaling die Marrakech maakt, zou heel goed hout kunnen snijden. Ik zit ook te worstelen met wie nu wie overleeft en vanwege die "vrij lange uithaal aan de 'e'" denk je dan ook nog: "Staat er niet 'que'?" (marito uxoreque = door man EN vrouw). Die superstite is overigens een ablativus enkelvoud en niet een meervoud. Je zou toch denken dat als het om die kinderen gaat dat er een meervoud superstitibus zou staan (bijv. superstitibus liberis = (is) overleefd door de kinderen). Wimpus (overleg) 26 mrt 2021 21:30 (CET)
Ik kwam op mijn vertaling omdat superstes de datief regeert, en laat ipsi marito nu net een gecombineerde datief zijn. Marrakech (overleg) 26 mrt 2021 21:49 (CET)
Dat marito zowel een ablativus als een dativus kan zijn (terwijl uxore als ablativus en uxori als dativus gemakkelijker te onderscheiden zijn), maakt het geheel (voor mij) weer lastiger, maar ipsi is dan weer duidelijk een dativus. Tja, ik kom duidelijk tekort, Bedankt! Wimpus (overleg) 26 mrt 2021 22:03 (CET)
Veel dank voor jullie inspanningen. Ik ben zo een heel eind verder. Omdat het geen haast heeft, en ik me al wel eens eerder met taalkwesties heb beziggehouden op de Latijnstalige Wikipedia, denk ik dat ik daar voor het probleem van de exacte vertaling van "superstite tandem etiam ipsi marito uxore" nog wel een gewillig oor zal kunnen vinden. Ik hoop dat jullie het me niet kwalijk nemen dat ik het eerst aan jullie heb voorgelegd. Kennelijk is het vertalen van dat laatste zinsdeel voor meer auteurs lastig geweest, want ik kwam in diverse andere bronnen over Bock tegen dat hij zijn echtgenote had overleefd, maar uitgerekend in het inmiddels ook al vrij bejaarde (1896) artikel dat zich tot nu toe als het betrouwbaarste heeft uitgewezen stond het andersom (begin derde alinea), met een verwijzing naar de hierboven aangehaalde zin (rechter kolom, derde alinea). Hier wreekt zich overigens dat veel moderne literatuur slechts met veel moeite (bibliotheek elders) of tegen betaling te raadplegen is. Gelukkig liggen er ook nog twee artikelen uit 2018 op me te wachten, waarvan ik dan maar hoop dat er ook recenter onderzoek naar Bock in verwerkt is. Maar nu dus eerst naar la.wikipedia.org. Hartelijke groet, 77.164.133.132 26 mrt 2021 23:10 (CET)
En nu maar hopen dat het antwoord niet in ondoorgrondelijk Latijn is opgesteld, waarvan de vertaling op zich weer een hele studie vormt. Overigens is juist die ablativus een naamval waar je over struikelt in diagnoses in botanisch Latijn. Succes! Wimpus (overleg) 26 mrt 2021 23:37 (CET)
Ik stelde de vraag in het Engels (dat zijn ze daar wel gewend) en kreeg uiteraard ook een Engels antwoord, zie hier. Andrew Dalby (een zeer Engels klinkende naam) was het met Marrakech eens. Zo leren we weer wat. 77.164.133.132 27 mrt 2021 19:34 (CET)
Aah, de pater familias van de Latijnse Wikipedia. Precies zoals Marrakech zei, knap! Wimpus (overleg) 27 mrt 2021 21:27 (CET)

De hut van Oom TomBewerken

Beste Wimpus, voordat je overal bewerkingsoorlogen gaat voeren over de titel die jij wilt hanteren voor 'De hut van Oom Tom' zou ik het fijn vinden als je eerst overleg hebt met mij en anderen hebt op de OP van dit boek. Dit is een encyclopedie waarin we proberen samen te werken: het wijzigen van een niet meer in gebruik zijnde naam voor dit boek in de huidige titel gebruiken. Deze titel werd voor het eerst in de jaren zestig gebruikt en is al meer dan veertig jaar de gewone Nederlandse titel van dit boek. Het zonder enig commentaar terugdraaien van een wijziging vormt niet een optimale vorm van samenwerking. Je zult zien dat op de eerder genoemde OP een voorstel tot titelwijziging is gedaan. Ik zie je reactie daar graag tegemoet. Groet, Ecritures (overleg) 17 apr 2021 02:03 (CEST)

Ik heb aldaar gereageerd, maar ik wil u er wel even op wijzen, dat u begon met het terugdraaien (zonder enige toelichting) van mijn terugdraaiingen van BTNI-bewerkingen van een of andere sokpop (zie hier, hier, hier). Wimpus (overleg) 17 apr 2021 02:16 (CEST)

Geforceerd je zin doordringenBewerken

Waarom kunnen jouw vriendjes niet hun mening toelichten bij telkens het terug draaien van bepaalde edits op een pagina? Komt een beetje over alsof je perse je zin wilt krijgen, dus geforceerd je zin wil doordringen. GingerbreadmanNL (overleg) 29 apr 2021 20:12 (CEST)

En daarbij behoord ook dat je het voor elkaar gekregen hebt dat er nu automatisch een bot is, die de wijzigingen weer direct terug draaien. Nou, dan ben je een kanjer. GingerbreadmanNL (overleg) 29 apr 2021 20:22 (CEST)
Ik geloof toch echt dat er een andere gebruiker heeft gereageerd op de overlegpagina, maar dat het u kennelijk niet lukt om een en ander helder te verwoorden op dezelfde overlegpagina. Wimpus (overleg) 29 apr 2021 20:55 (CEST)
Die heeft niet zijn of haar mening over dat voorbeeld gegeven, staat er voor jou dus helaas los van. U wilt simpelweg uw zin doordringen, en heeft het voor elkaar dat er nu automatisch eventuele bijwerkingen direct teruggedraaid worden. U doet letterlijk het tegenovergestelde van waar Wikipedia bekend om is; U bent de enige die pagina's blijkbaar mag aanpassen, en andere mogen niets toevoegen/veranderen voor een goed doeleinde. GingerbreadmanNL (overleg) 30 apr 2021 11:19 (CEST)
Ik geloof dat u toch een beetje in de war bent. U beschuldigt mij ervan dat ik nieuwe accounts zou aanmaken om een en ander terug te draaien ("Gaan we nu nieuwe accounts maken?"). Daarnaast denkt u dat ik het ook voor elkaar heb dat "automatisch eventuele bijwerkingen direct teruggedraaid worden". Wat voor bijwerkingen bedoelt u dan? Bijwerkingen van medicatie? Daarnaast zou ik mijn "zin doordringen". Komt u maar terug als u iets coherenter bent. Wimpus (overleg) 30 apr 2021 11:44 (CEST)
Ja, nu begint u een beetje zielig te doen vanwege grammaticale fouten. Ik ben zéker niet in de war, ik vind het gewoon slap dat jij perse je zin wilt hebben bij een random pagina op Wikipedia. En ja, héél toevallig vlak na dat jij het steeds terugdraait, komt er een moderator of bot, die automatisch al mijn bewerkingen automatisch terug draait. Daarnaast heb ik jou nooit specifiek beschuldigt voor het aanmaken van nieuwe accounts, maar uiteraard ga je daar graag op in, in negatieve zin. Ik weet dat je gaat reageren op wat ik nu zojuist geplaatst heb op jouw overleg pagina, ga vooral je gang, ik zal het NIET lezen, andere mensen in de toekomst wel, die OOK al doorhebben dat jij een eigen willetje hebt, en dus alles op alles zet je zin door te drammen. Is zo te zien al vaker gebeurd... Ga maar rustig kijken of er in deze tekst wat eventuele typ- of grammatica fouten staan, dan ga ik nu weer verder met dingen die belangrijk zijn. Succes met je "indrukwekkende" reactie hieronder! GingerbreadmanNL (overleg) 30 apr 2021 13:02 (CEST)
En vervolgens zou er een bot zijn die alles automatisch terugdraait ... Wimpus (overleg) 30 apr 2021 13:44 (CEST)

Geforceerd je zin doordringen 2Bewerken

Beste Wimpus, blijkbaar heb je een hekel aan het woord 'wit', want ik begin een patroon in je bewerkingen te zien. Ik verzoek je vriendelijk om de volgende pagina's goed door te lezen: WP:BTNI en WP:NPOV en voortaan eerst het gesprek aan te gaan op de pagina van de desbetreffende pagina. Faffinator (overleg) 5 mei 2021 18:27 (CEST)

Wat fijn dat u langskomt, maar toch meent op uw overlegpagina mijn bedragen te moeten verwijderen. Bijzonder. Wimpus (overleg) 5 mei 2021 19:01 (CEST)

Stugge mediaBewerken

Hoi Wimpus, zie Overleg Wikipedia:Wikiproject/LHBT/Voornaamwoorden#Het volgen van de algemene tendens. Daarin noem ik het gegeven dat er behalve volgzame ook niet-volgzame media zijn opgevoerd tijdens een of meer discussies over voornaamwoorden. Ik weet niet meer bij welke discussie(s) en door wie precies, maar dat zou jij kunnen zijn geweest en anders heb je het wellicht nog op je netvlies. Apdency (overleg) 26 mei 2021 15:07 (CEST)

MediastilteBewerken

Hallo Wimpus, sinds begin mei is het tamelijk stil van jouw kant. Ben je wellicht de vele discussies over gender en taal helemaal moe, en (daarmee) ook dit hele project genaamd Wikipedia? Natuurlijk kunnen er ook compleet andere zaken zijn die tot je tamelijk plotse stilzwijgen leiden. Wat het ook zij, je tamelijk originele invalshoeken mis ik wel een beetje. Voel je vrij om weer wat van je te laten horen. Groet, Apdency (overleg) 25 jun 2021 21:15 (CEST)

Ook ik miste je al een tijdje, tot ik je net – geheel in stijl – plotseling weer op mijn volglijst zag opduiken. Welkom terug! — Matroos Vos (overleg) 10 dec 2021 01:34 (CET)
Ook een goedendag :) Wimpus (overleg) 10 dec 2021 08:46 (CET)
Ja, ook van deze kant een welkom terug geheten. Laat hun weten dat je er weer bent. ;) Apdency (overleg) 10 dec 2021 20:35 (CET)
Bedankt! Wimpus (overleg) 10 dec 2021 21:42 (CET)