HenriDuvent levert op Wikipedia af en toe bijdragen. Deze gaan vaak over wetenschap, ecologie, natuur, milieu, theater en voedsel gaan omdat HD meent op deze gebieden - door opleiding, werk en ervaring - enige relevante kennis te hebben.

HD rekent zich niet tot een van de door collega's Gouwenaar en D'Arch onderscheiden categorieen gebruikers op Wikipedia. Deze categoerieen zijn zendeling, egotripper, autoriteit, kladderaar, overschrijver, doveman, fabulant, trol, vandaal, marketeer, artikelbaas, narcist en wikihippie. HD ziet Wikipedia als een encyclopedie. Het doel is om in gezamelijkheid zo veel mogelijk bestaande kennis zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, waarbij de geleverde informatie controleerbaar moet zijn aan de hand van reeds gepubliceerde bronnen. Toch zal ook hij fouten maken en wel eens een regel overtreden.


Extracted pink rose.png
We kunnen het soms wel, degelijk. Maak van Wikipedia een gastvrije en gerespecteerde encyclopedie, ook U.