HenriDuvent levert op Wikipedia af en toe bijdragen. Deze gaan vaak over wetenschap, ecologie, natuur, milieu, theater en voedsel omdat HD meent op deze gebieden - door opleiding, werk en ervaring - enige relevante kennis te hebben.

Diverse collega's, onder wie Gouwenaar en D'Arch, onderscheiden categorieen gebruikers op Wikipedia. Deze categoerieen zijn door hen omschreven als zendeling, egotripper, autoriteit, kladderaar, overschrijver, doveman, fabulant, trol, vandaal, marketeer, artikelbaas, narcist en wikihippie. HD denkt dat hij niet tot een van deze categorieen kan worden gerekend.

HD ziet Wikipedia als een encyclopedie. Dat wil zeggen dat het doel is, in dit geval in gezamelijkheid, om zo veel mogelijk bestaande kennis zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, waarbij de geleverde informatie controleerbaar moet zijn aan de hand van reeds gepubliceerde bronnen. Toch zal ook hij fouten maken en wel eens een regel overtreden.


HD vindt het belangrijk dat mensen naast kritiek en commentaar, waardering krijgen als ze ( constructief) bijdragen aan Wikipedia. Gelukkig zijn er Wikipediamedewerkers die hier goed op letten. Ook HD ondervindt geregeld waardering. Degenen die zo attent zijn, dank! Hopelijk vinden ze het niet erg dat HD deze blijken van waardering hier niet toont in een soort galerij.

Extracted pink rose.png
We kunnen het soms wel, degelijk. Maak van Wikipedia een gastvrije en gerespecteerde encyclopedie, ook U.

(Met dank aan Beachcomber/J.J.G.)