Wikipedia:Te beoordelen categorieën

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:VC)

Zie WP:TBC
Zie WP:CVW
Zie WP:VC
Zie WP:TVC

UitlegBewerken

Overzicht beheerpagina's

Let op: Het is NIET de bedoeling de artikelen in een categorie alvast uit die categorie te halen, alvorens deze te nomineren voor verwijdering. De moderator die de verwijdering uitvoert, zal na het verwijderen van een categorie ook de verwijzingen naar die categorie weghalen of aanpassen. Dit moet niet vooraf gebeuren, omdat men commentaar moet kunnen leveren op een verwijderingsnominatie. Als de verwijzingen naar de categorie voortijdig worden verwijderd (of bijvoorbeeld door een bot worden aangepast), is het zeer moeilijk deze artikelen en verwijzingen weer terug te vinden als na discussie de categorie toch niet wordt verwijderd.

Deze pagina is bestemd voor het vermelden van categorieën die in hun geheel uit het systeem verwijderd kunnen worden. Dit kunnen categorieën zijn waarvan je vindt dat deze niet thuishoren in Wikipedia of waarvan de inhoud moet worden verplaatst. Geef hier duidelijk de reden aan; geef ook aan of het om een hernoeming van de categorie gaat en vermeld in dat geval ook de nieuwe naam van de categorie. Plaats tevens op de categorie zelf het {{catweg}}-sjabloon; indien het om het hernoemen van de categorie gaat, plaats je het sjabloon {{catweg|h=Nieuwe_naam_van_de_categorie}} op de categorie.

Pas nadat een categorie verwijderd is, moeten de links naar die categorie ook nog verwijderd of aangepast worden.

Mocht je het niet eens zijn met het plaatsen van een categorie op deze lijst, dan kan je dat aangeven. Langere discussies over het al dan niet verwijderen van een categorie zijn het meest op hun plaats op de overlegpagina bij de betreffende categorie en kunnen verplaatst worden. (Geef dan even aan op deze pagina dat de discussie daarnaartoe is verplaatst.) Langere discussies, zoals over de structuur van de categorieën, vinden plaats in het Categoriecafé.

Plaats een nieuwe kandidaat voor verwijdering onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag. Als het om een typfout in de titel gaat (of je eigen fout), dan kan het onder de kandidaten voor directe verwijdering, met vermelding van de juiste titel.

Een pagina (dus ook een categorie) die definitief is verwijderd, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Zie ook Archief 2018 voor de discussies en de geschiedenis van Wikipedia:Te beoordelen categorieën voor oudere discussies

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan recent afgehandelde subpagina's. Het is niet de bedoeling om de sub-pagina's op te schonen, ze dienen als archief van verwijdernominaties


Week 16Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 13/04, af te handelen vanaf 27/04Bewerken

 • Categorie:Document uit 1945 - weg - slechts één artikel; deze categorie staat ook eenzaam in de categorie:document uit de 20e eeuw (en we moeten zeker niet overal de overcategorisering van de Engelstalige Wikipedia volgen). - AGL (overleg) 13 apr 2020 10:59 (CEST)
  • De genomineerde categorie heeft nu ook een subcategorie. :-) Is er verder geen enkel document uit 1945 beschreven?
Wat bedoel je met overcategorisering? Ik hoor die kreet wel vaker, maar het lijkt wel alsof iedereen er wat anders mee bedoelt.
Categorie:document uit de 20e eeuw lijkt nu wel een categorie uit de Latijnse Wikipedia. Het lijkt me handig als al die encyclieken in een Categorie:Pauselijke encycliek uit de 20e eeuw komen. Dan kan daarna een goed plekje voor dat testament worden gezocht. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:44 (CEST)
Niet doen. Dat is wat ik onnodige of overcategorisering zou noemen. Want je zou die 20e-eeuwse pauselijke documenten al in vijf of zes categorieën moeten indelen, dezelfde als de ondercategorieën van Categorie:Geschrift in de Rooms-Katholieke Kerk. En gaan we dat dan ook voor de vorige eeuw doen, en voor de daaraan voorafgaande eeuwen? En waarom geen jaarcategorieën. Zo loopt het uit de hand. - AGL (overleg) 19 apr 2020 23:12 (CEST)
Ik heb nu toch uw advies opgevolgd, maar met een meer overkoepelende categorie:20e-eeuws rooms-katholiek geschrift; dan staan die netjes bij elkaar zonder dat een andere categorie moest opgesplitst worden. AGL (overleg) 22 apr 2020 14:19 (CEST)
Bedankt, een stuk overzichtelijker zo! Dan moet dat akelige testament maar tussen de resterende religieuze geschriften in de hoofdcategorie komen... Bever (overleg) 30 apr 2020 02:43 (CEST)
Zo is dat. - AGL (overleg) 11 mei 2020 15:36 (CEST)
  Voor verwijderen De categorie:Document naar jaar is al verwijderd in 2018. Wikiwerner (overleg) 24 apr 2020 22:45 (CEST)
  Uitgevoerd structuurcategorie zonder structuur. Effeietsanders 23 mei 2020 22:47 (CEST)

Toegevoegd dinsdag 14/04, af te handelen vanaf 28/04Bewerken

 • Categorie:Commerciële treinsoort - De categorie 'commerciële treinsoort' valt moeilijk te definiëren. De artikelen in deze categorie kunnen w.m.b. in de overkoepelende categorie Treinsoort komen te staan. Dat geeft een beter overzicht. Soreat (overleg) 14 apr 2020 00:36 (CEST)
  • Veel staan ook al in die bovenliggende categorie. Inderdaad is afbakening moeilijk, want Thalys is bijv. volledig een samenwerking van staatsbedrijven (althans, bedrijven die volledig eigendom van een staat zijn, volgens sommige mensen mag je de NS geen staatsbedrijf noemen). Mee eens dus. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:56 (CEST)
 • Categorie:Treinsoorten per land en onderliggende categorieën: het lijkt me vrij verregaand om treinsoorten zoals bv. Thalys, Eurostar etc. nog eens te gaan opdelen naar land. Ik stel voor de overkoepelende categorie:Treinsoort te gaan gebruiken. Soreat (overleg) 14 apr 2020 01:38 (CEST)
  • Stoptreinen en sneltreinen hebben ze in elk land met een spoornet wel. Dus het is niet terecht dat die in een categorie 'Treinsoorten in Nederland' staan. Dan komen die artikelen straks in wel honderd categorieën.
De Thalys hoort wel bij een beperkt aantal landen, maar dat zijn dus vier van de zeven landen waar een categorie voor is. EuroCity staat ten onrechte alleen bij Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië. Alles bij elkaar bevatten die subcategorieën 34 pagina's waarvan 12 in de speciale ICE-categorie (die vreemd genoeg niet aan Nederland toebedeeld is). Bij de andere 22 zitten heel veel dubbelen, het aantal afzonderlijke artikelen is misschien de helft.
Kortom, ik steun het voorstel. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:54 (CEST)
  • Wilde je ook de onderliggende landcategorieën laten verwijderen, Soreat? Daar staat namelijk geen verwijdersjabloon en het lijkt me, met jouw redenatie, dat ze toch bij deze nominatie zouden (moeten) horen. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 apr 2020 13:01 (CEST)
   • Deze ook, inderdaad. Soreat (overleg) 3 mei 2020 00:44 (CEST)
    •   Niet uitgevoerd De categorieen hebben voldoende potentie. Hoewel er stoptreinen in meerdere landen zijn, heet het concept in ieder land anders, en heeft het een andere geschiedenis: het ligt dus voor de hand dat hier aparte artikelen voor komen te zijner tijd. Het feit dat sommige artikelen in heel veel categorieen terecht zouden komen, betekent misschien dat je die artikelen anders moet behandelen. Diezelfde redenering zou je immers kunnen hanteren bij Categorie:Monarch naar land en Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent niet dat die categorieen niet te handhaven zijn. Effeietsanders 23 mei 2020 22:55 (CEST)

Toegevoegd woensdag 15/04, af te handelen vanaf 29/04Bewerken

Voordeel van categorieën per jaar is wel dat ze zowel de opsomming van categorieën onderaan de artikelen minder vol kunnen maken als de lijst met artikelen in een categorie. Ik weet niet of "overcategorisering" ergens gedefinieerd is, maar op dit moment staat het artikel over 'Versailles' in maar liefst 18 categorieën, is dat geen overcategorisering? Als de genomineerde categorie behouden blijft, hoeft het artikel niet meer in het bovenliggende Categorie:1919 en Categorie:Verdrag in de 20e eeuw te staan.
Categorieën per jaar hebben in het algemeen het voordeel dat men van de chronologische categorielijn via (Categorie:1919) kan overstappen naar de inhoudelijke lijn (in dit geval Categorie:Verdrag. Zo'n hiërarchie met dwarsverbindingen past beter bij de complexe werkelijkheid dan alleen een boomstructuur.
Als ik goed geteld heb, staan er in de genomineerde categorieën (inclusief die hieronder over de periode 1931-1945) 55 artikelen. Er zijn maar liefst 294 artikelen direct onder Categorie:Verdrag in de 20e eeuw. Dat zouden er dus zo'n driehonderdvijftig worden. Dat is wel erg veel. Heeft zo'n grote categorie wel nut? Onderverdeling lijkt mij wenselijk. Zo niet per jaar, dan toch per decennium of andere deelperiode of door bijv. de vredesverdragen na de wereldoorlogen als subcategorieën hiervan aan te merken, want logischerwijs zijn die allemaal in de 20e eeuw gesloten.
Overigens ben ik wel voor het verwijderen van Categorie:Verdrag naar jaar (los van de subcategorieën, waar nog even goed over moet worden nagedacht), het lijkt me logischer als de categorieën 'verdrag per jaar' alleen onder een categorie 'verdrag per eeuw' staan. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:17 (CEST)
  • Ik zie nu pas dat Categorie:Verdrag in de 20e eeuw pas net door AGL is aangemaakt. Ik vraag me echt af hoe nuttig dat is zonder enige onderverdeling. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:32 (CEST)
   • Ik zie liever een overzichtelijke historische categorie met 200-300 artikelen dan zo'n opdeling in 100 jaarcategorieën van gemiddeld 2-3 artikelen. Zoals het nu is, is het 'half werk', namelijk dat sommige jaren wél bestaan en de meeste niet (94/100 in de 19e eeuw en 79/100 in de 20e eeuw). Het is helemaal half werk geweest doordat inderdaad de enkele jaarcategorieën die wel aangemaakt zijn, ook nog eens duidelijk incompleet zijn. Alle verdragen staan nu in de door mij aangemaakte eeuwcategorieën, een miniem aantal staat in zo'n jaarcategorie. - AGL (overleg) 19 apr 2020 15:51 (CEST)
    • 350 artikelen vind ik toch eigenlijk niet bepaald overzichtelijk. Wat is het doel van zo'n grote categorie? Is er een tussenoplossing mogelijk? Bever (overleg) 30 apr 2020 02:40 (CEST)
     • Soms geeft net zo'n volledige lijst ook een mooi overzicht. De hoofdcategorie:Verdrag wordt parallel al opgesplitst in vredesverdrag, grensverdrag, militaire alliantie, milieuverdrag,unieverdrag, enz. Déze indeling zou ik niet nóg eens eens ('dubbel') maken in de indeling naar eeuw. De indeling naar jaar is ook buitensporig. - AGL (overleg) 11 mei 2020 15:42 (CEST)
 • Categorie:Verdrag gesloten in de periode 1931-1945 - aansluitend bij het voorgaande. De 'periode 1931-1945' is geen bekend historische tijdvak. Zulke willekeurige indeling is niet nuttig en voor het overzicht zelfs storend. Het mogelijke aantal willekeurig gekozen periodes is onbeperkt. - AGL (overleg) 15 apr 2020 19:02 (CEST)
  • Vreemde periodisering inderdaad. Het lijkt erop dat men 1931 als beginjaar van de jaren '30 heeft genomen en als eindjaar van WO II, oftewel een mengeling van kalendergericht en gebeurtenissengericht periodiseren.
Er staat zo te zien trouwens geen verdrag uit 1931 in, het vroegste is als ik goed gekeken heb uit 1934. En het laatste de Gruber-De Gasperi-overeenkomst uit 1946, die zou er dus eigenlijk niet in horen. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:24 (CEST)

Toegevoegd donderdag 16/04, af te handelen vanaf 30/04Bewerken

 • Categorie:Europese ijzertijd, net aangemaakt, hernoemen naar Categorie:IJzertijd in Europa, duidelijker en analoog aan vergelijkbare pagina's. Joostik (overleg) 16 apr 2020 00:26 (CEST)
  •   Opmerking Deze categorie heeft alleen zin als het overgrote deel van de inhoud van Categorie:IJzertijd ernaar wordt overgeheveld, anders ontstaat verbrokkeling. Bever (overleg) 16 apr 2020 00:59 (CEST)
  • Je hebt de categorie zelf eergisteren aangemaakt. Je mag hem daarom ook versneld laten uitvoeren. Dan kun je verder met je werk. Wikiwerner (overleg) 18 apr 2020 17:58 (CEST)
 • Categorie:Aquitanië - bevat het hoofdartikel en de categorie:Geschiedenis van Aquitanië. Aangezien de regio opgeheven is, is alles hierover geschiedenis, Beide (art & cat) kunnen daarom direct in de categorie:Geschiedenis van Nouvelle-Aquitaine en Aquitanië direct in de categorie:Voormalige regio van Frankrijk, wellicht direct boven de A. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 apr 2020 09:08 (CEST)
 • Categorie:Bourgondië en Categorie:Franche-Comté - idem. De categorieën kunnen direct in de categorie:Geschiedenis van Bourgogne-Franche-Comté en de artikelen direct in de categorie:Voormalige regio van Frankrijk. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 apr 2020 09:13 (CEST)
 • Categorie:Picardië - idem. De categorie kan direct in de categorie:Geschiedenis van Hauts-de-France en het artikel, wederom, direct in categorie:Voormalige regio van Frankrijk. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 apr 2020 09:16 (CEST)
  • Deze drie nominaties zijn nogal gericht op de huidige bestuurlijke indeling. Aquitaine, Bourgondië en Picardië zijn echter niet alleen voormalige bestuurlijke regio's, het zijn ook bekende historische streken van voor de republiek. In feite volgde de indeling in regio's sinds halverwege 20e eeuw, of de naamgeving dan toch, deels oude indelingen van voor de revolutie. Nu de genoemde regio's zijn opgeheven, zijn de namen in alle opzichten historisch geworden. Het zijn dus juist de categorieën 'geschiedenis van...' die moeten worden opgeheven. De inhoud van categorie:Geschiedenis van Picardië kan volledig worden overgeheveld naar Categorie:Picardië, Picardië is zelf immers ook historisch waardoor de woorden 'geschiedenis van...' overbodig zijn. Met andere woorden: net als in het voorstel van Cycn het aantal categorieën met 4 terugbrengen, maar dan vier andere. Bever (overleg) 16 apr 2020 14:17 (CEST)
   • Ik geef de voorkeur aan de constructie zoals voorgesteld door Cycn. Op die manier blijft er een nette koppeling met de andere moedercategorie:Geschiedenis van Frankrijk naar historische provincie - Skuipers (overleg) 17 apr 2020 17:00 (CEST)
    • Maar waar zijn de woorden 'geschiedenis van...' voor nodig als het sowieso om historische artikelen gaat? Bever (overleg) 18 apr 2020 05:23 (CEST)
     • Zoals ik al schreef: dan blijft er een goede koppeling met de moedercategorie:Geschiedenis van Frankrijk naar historische provincie - Skuipers (overleg) 22 apr 2020 00:12 (CEST)
      • Bedoel je dat Categorie:Picardië geen subcategorie zou mogen zijn van categorie:Geschiedenis van Hauts-de-France omdat Picardië niet alléén een historische streek is? Dat kan ik volgen: een streek kan ook los van administratieve indelingen ervaren worden als iets dat bestaat. Zo is Bourgondië tevens een wijnstreek en een toeristisch gebied.
       Maar kun je dan nog wel van het artikel over Picardië naar de geschiedeniscategorie linken? Dat lijkt me wel belangrijk. Zeker bij Bourgondië is trouwens een aandachtspunt dat die naam vroeger op een veel groter gebied sloeg, inclusief de Nederlanden.
       Ik zie trouwens dat de algemene categorieën over de drie regio's heel aardige introtextjes hebben. Zo zie ik het graag. Kunnen die – als het voorstel van Cycn toch wordt gevolgd – deels overgeplaatst naar de geschiedeniscategorieën? Bever (overleg) 30 apr 2020 02:27 (CEST)
       • Die 'aardige introtekstjes' zijn nog van mij. Dat was om ervoor te zorgen dat de artikelen over bezienswaardigheden en dergelijke niet in de categorie van het departement zouden komen, maar in die van de regio. Dat ging een beetje tégen de trend in om zoveel mogelijk de laagste categorie te kiezen. Maar die departementen zijn te klein en voor ons (Nederlandstaligen) te onbekend. De departementele categorie is dan louter administratief voor arrondissementen en gemeenten, terwijl de regio's de informatie bevatten die bijvoorbeeld voor ons als toerist nuttig kan zijn. Intussen zijn er per regio tussencategorieën gemaakt van bouwwerken, cultuur, rivieren, enz. Maar dat betekent nog steeds dat die kastelen, wijnen, meren, bergen, enz. in de regel per regio verzameld zijn en niet per departement (met die nieuwe tussencategorieën zou dat ook wel in beide mogelijk zijn). - AGL (overleg) 11 mei 2020 16:07 (CEST)
       • Eigenlijk vind ik het in dit geval niet erg dat de categorie van de afgeschafte regio's blijft bestaan met enkel de geschiedeniscategorie en het artikel zelf erin. Het 'leuke introtekstje moet dan wel weg. Dus eigenlijk hoeft die verwijdering niet, maar als het toch gebeurt, zou ik ook de geschiedeniscategorie behouden. Al was het dan maar omdat dan, bijvoorbeeld in de categorie:Geschiedenis van Hauts-de-France systematisch een echte geschiedeniscategorie staat van alle oude regio's die daar tegenwoordig helemaal of gedeeltelijk in vallen (Artesië, Champagne, Henegouwen, Picardië en Vlaanderen). Onder het woord 'geschiedenis' is het minder een probleem dat er meer staat dan wat er hoort. Je kunt de geschiedenis van Brabant makkelijker bij Nederland en België plaatsen dan Brabant zelf. - AGL (overleg) 11 mei 2020 16:26 (CEST)
 • Categorie:Politiek in Brouwershaven - overbodige lokale politieke categorisatie - Brimz (overleg) 16 apr 2020 09:35 (CEST)
 • Categorie:Wethouder van een voormalige Nederlandse gemeente - het nut van categoriseren van wethouders per gemeente is al overbodig, maar om deze dan ook nog onder te brengen in een categorie voormalige gemeentes is helemaal niet nodig. Brimz (overleg) 16 apr 2020 09:50 (CEST)
 • Categorie:Coronaslachtoffer - leeg aangetroffen. Waarschijnlijk staat relevante inhoud al in de Categorie:Persoon overleden aan COVID-19. -      - (Gebruiker - Overleg) 16 apr 2020 13:10 (CEST)
 • Categorie:Politiek in Zierikzee - zie categorie politiek in Brouwershaven hierboven - Brimz (overleg) 16 apr 2020 13:24 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Voor mij geldt ook wat ik hierboven bij Brouwershaven heb geschreven.Mesenvork (overleg) 16 apr 2020 13:34 (CEST)
 • Categorie:Wethouder van Eemnes - idem. Zit maar één artikel in, dat is categorisatie om het categoriseren. Niet om samenhangende artikelen te bundelen, zoals bedoeld. Brimz (overleg) 16 apr 2020 13:28 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Nuttig, al zou er maar 1 artikel in zitten (en zitten nu al 3 artikels in). Gelijksoortige categorieën als die van burgemeesters worden ook niet opgeheven omdat ze maar 1 artikel hebben.Mesenvork (overleg) 16 apr 2020 14:38 (CEST)
  • Het eeuwige discuzeuren: de een wil een volledige categorie-boom, de ander wil minimaal X artikelen per categorie. Allebei kan niet. Nu staan die wethouders dus in Categorie:Nederlands wethouder waar ze ook niet thuishoren. Een categorie met 1 artikel is soms wel zinvol. Als we 1 schaatser uit Zimbabwe hebben, heeft de categorie Categorie:Zimbabwaans schaatser maar 1 artikel, en gooien we die ene niet in Categorie:Schaatser naar nationaliteit. Edoderoo (overleg) 20 apr 2020 22:06 (CEST)
   • PS: vroeger (voor 2016) was de afspraak de categorie niet alvast leeg te halen. Waarom wordt die afspraak nu geschonden? Edoderoo (overleg) 20 apr 2020 22:07 (CEST)
    • Die afspraak bestaat nog steeds; zie de uitleg bovenaan deze pagina. Het zou te prefereren zijn als alle nominatoren hier er rekening mee zouden houden - Skuipers (overleg) 28 apr 2020 00:31 (CEST)

Toegevoegd vrijdag 17/04, af te handelen vanaf 01/05Bewerken

 • Categorie:Arthur van Schendel - niet een hele grote schrijver, dus een aparte categorie is niet nodig; zitten weinig artikelen in deze categorie om een aparte categorie te rechtvaardigen. Niet te vergelijken met een Multatuli oid. Brimz (overleg) 17 apr 2020 15:36 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Aangemaakt om de Categorie:werk van Arthur van Schendel in onder te brengen.Mesenvork (overleg) 17 apr 2020 21:08 (CEST)
  •   Voor verwijderen Categorie:Arthur van Schendel is een subcategorie van uitsluitend de categorie:Nederlands schrijver. Voor wie zijn boeken zoekt, is er de Categorie:Boek naar schrijver en de boom daarboven. Wikiwerner (overleg) 17 apr 2020 22:43 (CEST)
  • De categorie is ook niet echt nodig omdat de in de subcat opgenomen artikelen over werk van Van Schendel ook alle gelinkt staan in zijn biografisch artikel - Skuipers (overleg) 17 apr 2020 23:46 (CEST)
   • Niet een héél grote, maar toch wel een van de bekendere schrijvers uit het Interbellum. 9 artikelen is op zich genoeg. Dat ze ook gelinkt zijn in het biografische artikel vind ik niet echt een argument, want ik meen begrepen te hebben dat verschillende navigatie- en indelingswijzen (lijstpagina's, lijsten in artikelen, navigatiesjablonen, categorieën, Wikidata) naast elkaar mogen bestaan. Ik zie dan ook geen bezwaar tegen toepassing van categorieën hier. Lastig alleen dat de betreffende pagina's in het streven naar een nette structuur verspreid zijn over twee categorieën waardoor de genomineerde categorie niet veel meer is dan een tussenstation. Is daar geen andere oplossing voor? Hoe doet men dat bij andere auteurs (en componisten enz.)? Bever (overleg) 30 apr 2020 02:35 (CEST)
    • Bij componisten is het gebruikelijk om een categorie compositie van ... op te zetten, die dan opgenomen wordt in de categorie:Compositie naar componist; in het biografisch artikel van de componist wordt dan daarnaar verwezen. Naamscategorieën voor componisten zijn echt een uitzondering; ook iemand als Verdi heeft er geen - Skuipers (overleg) 6 mei 2020 21:33 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 18/04, af te handelen vanaf 02/05Bewerken

Deze trof ik leeg aan. Overigens is de bovenliggende categorie:Romanschrijver ook slechts matig gevuld. Wikiwerner (overleg) 18 apr 2020 18:12 (CEST)

  •   Voor verwijderen De maker van de categorie:Romanschrijver noteerde in 2015 "vreemd dat deze nog niet bestond; bij deze". Dat die categorie in 2015 nog niet bestond en in 2020 nauwelijks ingevuld is, kan ook betekenen dat daar geen nood aan was, integendeel, dat dit de categorie:schrijver en alle ondercategorieën nodeloos compliceert. AGL (overleg) 19 apr 2020 23:18 (CEST)
   • Het leegstaan van de categorieën kan er ook op duiden dat iemand ze heeft leeggehaald en dat ze ergens tussen 2015 en 2020 wél gevuld waren. Een probleem met alle romanschrijver-categorieën is echter dat veel schrijvers ook andere genres beoefenen. 'Prozaschrijver' zou misschien dan nog beter zijn, als er behoefte is aan opsplitsing. Bever (overleg) 30 apr 2020 02:37 (CEST)
    • Precies om wat u zegt, voegt de categorie 'romanschrijver' weinig toe aan de categorie 'schrijver'. Integendeel, het geeft een nutteloze vermenigvuldiging van categorieën. De oude idee (vóór 2015 dus) was om alle schrijvers in één categorie te houden met uitzondering van specifieke 'niches', zoals sciencefiction- of jeugdliteratuur. - AGL (overleg) 5 mei 2020 11:46 (CEST)

Toegevoegd zondag 19/04, af te handelen vanaf 03/05Bewerken

 • Categorie:Belgische verkiezingen in 1958 - weg - deze valt uit de toon in de Categorie:Belgische verkiezingen naar jaarː 1958 is vóór de staatshervormingen er is (definitief) ook maar één artikel. - AGL (overleg) 19 apr 2020 15:39 (CEST)
 • Categorie:Tweede Opiumoorlog - weg - slechts één artikel en niet passend in een ruimer geheel. AGL (overleg) 19 apr 2020 23:05 (CEST)
  • Het hoofdartikel moest er nog in, dan zijn het er twee, nog steeds niet veel... -      - (Gebruiker - Overleg) 25 apr 2020 13:18 (CEST)
   • Bij historische gebeurtenissen, net als bij personen, moeten we toch wat restrictief zijn om enkel de allerbelangrijkste categorieën aan te maken. Stel je voor dat we dat veralgemenen naar duizenden categorietjes met het hoofdartikel en nog één of twee andere. - AGL (overleg) 5 mei 2020 11:36 (CEST)

Week 17Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 20/04, af te handelen vanaf 04/05Bewerken

Toegevoegd woensdag 22/04, af te handelen vanaf 06/05Bewerken

Toegevoegd donderdag 23/04, af te handelen vanaf 07/05Bewerken

  Tegen verwijderen Het gaat om sjablonen die helpen te navigeren tussen gevechten om een specifieke stad door haar geschiedenis heen; deze categorie verzamelt dit type sjablonen en heeft daarom een relevante functie. Ik zie verder niet de toegevoegde waarde van hernoemen, maar als dat technisch somehow heel erg belangrijk is dan mag de categorie wat mij betreft best hernoemd worden. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 23 apr 2020 16:51 (CEST)
De naamgeving van sjablonencategorieën is minder relevant, want deze wordt door het grote publiek gewoonlijk niet gebruikt. Daarom spelen daarbij andere zaken een rol als bij de gebruikelijke artikelcategorieën. Ik ondersteun de nominatie - Skuipers (overleg) 24 apr 2020 19:47 (CEST)

Toegevoegd zondag 26/04, af te handelen vanaf 10/05Bewerken

Week 18Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 27/04, af te handelen vanaf 11/05Bewerken

Toegevoegd dinsdag 28/04, af te handelen vanaf 12/05Bewerken

 • Categorie:Haas en konijn vervangen door Categorie:Leporidae. Deze categoriseert de familie Hazen en konijnen (Leporidae) binnen de haasachtigen. Het zou iig meervoud moeten zijn, en 'Leporidae' (ook in gebruik in andere talen) is eenduidiger zonder 'en', zodat het duidelijk is dat het om een enkele biologische familie gaat. Hannolans (overleg) 28 apr 2020 23:31 (CEST)
  • We hanteren hier toch Nederlandstalige namen voor dieren als die gebruikelijk zijn? - Skuipers (overleg) 3 mei 2020 15:30 (CEST)
   • Kan, dan moet het 'hazen en konijnen' zijn. Zie Nederlands soortenregister Hannolans (overleg) 3 mei 2020 17:45 (CEST)
    • Ik zie nog geen argumenten om de categorie in het meervoud te zetten, behalve dat het iig zou moeten - een niet al te sterke redenering. Zijn er meer diercategorieën die met hun Nederlandse naam in het meervoud staan? Ik heb een kleine test gedaan en kwam uitsluitend op namen in het enkelvoud uit; daarvan kan ik hier zomaar een paar duizend opnoemen - Skuipers (overleg) 8 mei 2020 00:17 (CEST)
      • Ah, we noemen op nlwiki de titels van artikelen van dierenfamilies meervoud en de categorien enkelvoud! Waarom wijken we hierbij af van de schrijfwijze? Ik zie het bij Reptielen, maar ook Zoogdieren, en Vogels. In dat geval zou het 'haas of konijn' horen te zijn. Een onderliggend dier is namelijk niet allebei tegelijk.Hannolans (overleg) 8 mei 2020 12:31 (CEST)
       • Een categorie definieert geen "is een"-relatie. –bdijkstra (overleg) 8 mei 2020 12:50 (CEST)
       • Zoals we de Taalunie volgen voor taaltechnische vragen, hebben we het Nederlands Soortenregister voor de taxonomie. We moeten dat hier maar volgen, en geen eigen benamingen bedenken. Alleen voor enkelvoud/meervoud kan Wikipedia zijn eigen normen hanteren, en van die normering moeten we niet incidenteel gaan afwijken - Skuipers (overleg) 8 mei 2020 20:26 (CEST)

Toegevoegd donderdag 30/04, af te handelen vanaf 14/05Bewerken

 1. Bij het Sjabloon:Beginnetje wordt met geen woord gerept dat er niet zomaar categorieën mogen worden aangemaakt. Het kan niet zo zijn dat je heel Wikipedia van buiten moet kennen voordat je iets doet. Indien je niet duidelijk bent bij het sjabloon dat iemand wil gebruiken moet je m.i. niet gaan klagen dat er iets gebeurt dat ongewenst is, zo dit al daadwerkelijk ongewenst is.
 2. Op WP:BEG#Onderverdeling van beginnetjes worden 3 punten genoemd waarvan het door Brimz genoemde punt het derde is. Het eerste punt zegt: "schrijf de parameter naam in {{Beginnetje|naam|jaar|maand|dag}} met een kleine letter (b.v. biologie in plaats van Biologie, hierdoor ontstaat Categorie:Wikipedia:Beginnetje biologie in plaats van Categorie:Wikipedia:Beginnetje Biologie". Dit is onjuist, het Sjabloon:Beginnetje zorgt ervoor dat de eerste letter in de parameter naam in een kleine letter wordt veranderd. Het tweede punt zegt: "kies de naam op basis van de lijst van onderwerpen hieronder. De namen komen overeen met de hoofdportalen en belangrijkste subportalen." Wederom niet juist, er zijn e.g. categorieën voor hockey en motorsport maar geen portalen voor deze sporten. Daarentegen is er wel een portaal voor handbal.
 3. Er is sprake van een te kleine subcat, namelijk maar 9 artikelen. Wat Brimz er niet bijverteld is dat er 19 artikelen onder stonden voordat hij er 12 verwijderde. Dat is er 1 meer dan onder de categorie Categorie:Wikipedia:Beginnetje nieuwste tijd staan. Wat hij er ook niet bijverteld is dat ik op dat moment bezig was om pagina's toe te voegen. Was er vanavond gekeken dan zouden het er nog veel meer zijn geweest.
 4. De 12 artikelen zijn verwijderd onder het mom dat er 3 feiten stonden. De vermelding dat het om een handbalvereniging ging beschouwde hij als het eerste feit, en de vermelding waar de vereniging vandaan komt als tweede. De aanwezigheid van een minimaal stukje geschiedenis beschouwde hij als derde feit. De afwezigheid van secundaire bronnen en uitsluitend een primaire bron, de website van de vereniging, was in zijn optiek geen bezwaar daar het om algemeen verifieerbare informatie gaat. Als dat feiten zijn, snap ik niet waarom onder de beginnetje-categorieën van de andere sporten zoveel pagina's staan. Op basis van dit soort criteria kom ik daar op legio pagina's ook wel tot 3 feiten. Of neem Categorie:Wikipedia:Beginnetje sinds maart 2004, voor zover ik zo snel kan zien staat op de daar genoemde pagina's overal 3 feiten, n.l. dat het om een provincie gaat, in welk land de provincie ligt, en wat de hoofdstad van de provincie is. Deze "feiten" voldoen aan het door Brimz genoemde criteria van "algemeen verifieerbaar". Hoe dan ook opmerkelijk dat de pagina's al 16 jaar in een categorie staan zonder dat evident niemand iets aan doet.
Kortom, voorwaarden/richtlijnen voor een categorie staan niet op de plek waar ze relevant zijn. Van de 3 voorwaarden/richtlijnen zijn er 2 feitelijk (deels) onjuist. Het argument van het aantal pagina's in een categorie geldt niet in elke categorie en de redenen (3 feiten) voor plaatsing in een categorie gelden blijkbaar niet voor de andere categorieën. Ik kan dit niet anders kwalificeren als dubbele standaarden en het bestempelen van behoeften van anderen als minder relevant. Sb008 (overleg) 30 apr 2020 12:04 (CEST)
Twee zojuist gecreëerde pagina's: SDS'18 en Combinatie '64. De eerste absoluut minimalistisch en tweede ook behoorlijk minimalistisch en in zeer slecht Nederlands. Ik heb geen tijd om terstond al die pagina's te corrigeren en aan te vullen. Dus ik heb graag een categorie waar ik deze pagina's in kan bijhouden om dit op en later moment te doen. En ga me niet vertellen dat ik ze zelf maar op een briefje moet noteren. Indien de categorie weg moet, stel ik voor dat Brimz terstond gaat corrigeren en aanvullen. Sb008 (overleg) 30 apr 2020 12:28 (CEST)

Toegevoegd vrijdag 01/05, af te handelen vanaf 15/05Bewerken

 • Categorie:Canadese parken van de Rocky Mountain
  • Graag deze categorie hernoemen naar Categorie:Canadese parken van de Rocky Mountains. Het betreft immers de parken van de Rocky Mountains (gebergte), niet de "Rocky Mountain" (één berg). In het Engels (Canadian Rocky Mountain Parks) valt de s louter weg uit grammaticale redenen; er is van enkelvoud dan ook geen sprake in bijvoorbeeld de officiële Franstalige UNESCO-benaming van de site (zie link). Zie ook de benaming van de categorie in de andere talen. ~Ycleymans~ (overleg) 1 mei 2020 17:46 (CEST)
   • Of beter nog Categorie:Canadees park van de Rocky Mountains, per Help:Gebruik van categorieën#Categorienaam. –bdijkstra (overleg) 1 mei 2020 18:04 (CEST)
    • Een meervoudsvorm als benaming lijkt me hier uitzonderlijk toepasselijk. Dit aangezien de categorie hier verwijst naar de officiële benaming van een werelderfgoedsite (Canadian Rocky Mountain ParksParcs des montagnes Rocheuses canadiennes) en niet naar eender welk park dat zich in het Canadese deel van de Rocky Mountains bevindt. Aangezien deze distinctie niet duidelijk is wanneer men de categorie bekeek, heb ik deze zonet aan de beschrijving van de categorie toegevoegd. ~Ycleymans~ (overleg) 1 mei 2020 23:22 (CEST)
     • In dat geval is meervoud inderdaad toepasselijk. Maar als ik die Franstalige naam bekijk, kan Parken van de Canadese Rocky Mountains ook. –bdijkstra (overleg) 1 mei 2020 23:46 (CEST)
      • Ik sluit mij erbij aan dat Parken van de Canadese Rocky Mountains correcter is, zowel kijkend naar de Franstalige als Engelstalige naam. ~Ycleymans~ (overleg) 2 mei 2020 00:21 (CEST)
  • Bij de benoeming van de categorie ben ik uitgegaan van de Nederlandse Commissie UNESCO die dit werelderfgoed Canadese parken van de Rocky Mountain noemt. Dat lijkt me de officiële benaming of hebben zij een fout gemaakt? Hannolans (overleg) 1 mei 2020 23:24 (CEST)
   • Dag Hannolans, ik had me gebaseerd op de website van unesco.org, niet wetende dat er ook een variant unesco.nl bestond. Ik zou toch durven zeggen dat deze benaming op unesco.nl op z'n minst een zeer bizarre (in mijn ogen incorrecte) vertaling vanuit het Engels is (cf. mijn uitleg hierboven). Ik merk ook op dat er sprake is van "Mount Robsen" (het is in realiteit Mount Robson) en van het "Columbia ijsveld" (wat volgens mij "Columbia-ijsveld" zou moeten zijn). Mij lijkt dit echt een matige robotvertaling vanuit het Engels. ~Ycleymans~ (overleg) 2 mei 2020 00:18 (CEST)
    • Het lijkt inderdaad een dubieuze vertaling, hoewel ze in het algemeen van de erfgoedlocaties wel redelijk goede nl-titels hebben. Als er ook andere fouten in hun tekst zitten in dit geval moeten we het hier misschien als een slordigheid bij hen zien. Ik zie 'Rocky Mountain' enkelvoud ook niet op andere plekken terug, het is altijd meervoudsvorm. Hannolans (overleg) 2 mei 2020 03:57 (CEST)
     • Ik zie het inderdaad ook als een slordigheid en overal is het inderdaad een meervoudsvorm, wat het ook zou moeten zijn. Ik stel voor om de s alvast ook toe te voegen in de infobox en in de tekst van het artikel over het onderwerp? ~Ycleymans~ (overleg) 2 mei 2020 12:29 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 02/05, af te handelen vanaf 16/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 03/05, af te handelen vanaf 17/05Bewerken

 • ...

Week 19Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 04/05, af te handelen vanaf 18/05Bewerken

 • Categorie:Doelverdediger (voetbal), toegevoegd door een sokpop van Wwikix, Mesenvork en 1001 andere gebruikers, resulteert in overijverige overcategorisatie. De volgende stap is dan wellicht om alle linksbuitens, nummer tiens, vleugelverdedigers en zuivere spitsen te gaan categoriseren, maar ik zie dat eerlijk gezegd niet goed zitten. Dit project is nu half af, en het enige voordeel dat ik nu zie, is dat deze categorie op Wikidata gebruikt zou kunnen worden om het veld "positie van speler" aan te vullen. Juist op Wikidata vind ik deze informatie wel weer passend. Edoderoo (overleg) 4 mei 2020 07:32 (CEST)
  •   Tegen verwijderen - Doelverdedigers zijn belangrijke personen in het voetbal, de naam zegt het al, zij zijn dé doelverdedigers, staan vlak voor het doel om de bal te stoppen, krijgen veel aandacht in de voetbalmedia, anderstalige Wikipedias zoals de Engelse, Duitse en Franse hebben daarom ook deze categorie. Foetbal (overleg) 4 mei 2020 08:42 (CEST) Geschrapt wegens sokpop van de aanmaker.  DirkVE overleg 4 mei 2020 15:47 (CEST)
  •   Voor verwijderen per edO. Foetbal is ook een sokpop. ErikvanB (overleg) 4 mei 2020 14:32 (CEST)
  •   Voor verwijderen Sokpop of niet: dat doet niet ter zake. De overige argumenten wel. Wikiwerner (overleg) 4 mei 2020 20:30 (CEST)

Toegevoegd dinsdag 05/05, af te handelen vanaf 19/05Bewerken

Toegevoegd woensdag 06/05, af te handelen vanaf 20/05Bewerken

Toegevoegd donderdag 07/05, af te handelen vanaf 21/05Bewerken

 • Categorie: Nederlands complotdenker - Het is een categorie met een pejoratieve naam. Het lijkt mij dat complotdenkers zelf niet zo te boek willen staan, maar wellicht eerder als vrijdenkers of kritische denkers. Het zou zo maar zo kunnen zijn het waarschijnlijk ook de hen niet goedgezinde (mainstream?) media zijn die hen zo betitelen - ik heb dit niet nagegaan - waardoor deze m.i. niet als onafhankelijke bron gebruikt zouden kunnen worden. Het punt is dat ik een categorie complotdenkers net zo bedenkelijk dan wel pov vindt als dat er een categorie goede zangers zou zijn. --Theo Oppewal (overleg) 7 mei 2020 08:09 (CEST)
  Steun - AGL (overleg) 7 mei 2020 22:12 (CEST)
  Steun, maar er moet nog wel even een sjabloon geplaatst worden - Skuipers (overleg) 8 mei 2020 20:51 (CEST)
Dat sjabloon heb ik dan maar geplaatst. Een wetenschappelijke theorie klopt of zij klopt niet en dat blijkt vaak maar achteraf. Dat geldt uiteraard ook voor een theorie die stelt dat achter een gebeurtenis een complot schuilging. Maar zo nuchter is het woord 'complotdenker' niet bedoeld; men bedoelt dat iemand dat 'te snel' denkt. Dat mag óók gezegd worden maar daarom is die kwalificatie nog niet 'encyclopedisch'. - AGL (overleg) 8 mei 2020 21:18 (CEST)

Toegevoegd vrijdag 08/05, af te handelen vanaf 22/05Bewerken

 • Categorie:Bisschop van Genua - leeg. Genua is in 1133 een aartsbisdom geworden. Er zijn wel bisschoppen van Genua bekend van voor die tijd, maar die hebben hier geen artikel. Als die er alsnog zouden komen, kan de categorie vanzelfsprekend weer in kracht hersteld worden - Skuipers (overleg) 8 mei 2020 20:47 (CEST)
  • Ha, u hebt dat vorig jaar leeggemaakt met de melding 'juiste volgorde'. Een aartsbisschop is ook een bisschop maar niet omgekeerd. De 'juiste volgorde' is dus dat de aartsbisschoppen bij de bisschoppen staan. Ik heb dat nogal gezien bij die van Utrecht. Groet. - AGL (overleg) 8 mei 2020 21:08 (CEST)
   • Dat is heel bewust gebeurd. Bisdommen en aartsbisdommen (en de bijbehorende persoonscategorieën) staan in historische volgorde. Daarom is een bisdomscategorie een subcat van de aartsbisdomscategorie - de verheffing tot aartsbisdom gebeurt immers altijd later. Bij Utrecht is dat kort geleden veranderd, maar niet door mij - Skuipers (overleg) 9 mei 2020 00:15 (CEST)
    • Ik vind dat fout. De aartsbisschoppen (A) zijn een deelverzameling van de bisschoppen (B), niet omgekeerd. - AGL (overleg) 11 mei 2020 14:28 (CEST)
     • Dit is correct in algemene zin, dus zonder de lidwoorden erbij. Maar in een specifiek (aarts)bisdom zijn óf bisschoppen aanwezig, óf aartsbisschoppen. De eerste soort namelijk bij de instelling van het bisdom en zolang dat bestaat, en de tweede soort vanaf de verheffing tot aartsbisdom (ik laat hulpbisschoppen er even buiten, die worden dan ook anders gecategoriseerd). Daarom vind ik het beter om de categorisering van (aarts)bisschoppen van een specifiek (aarts)bisdom te bekijken in hun historische context, en in die visie behoort bisschop van ... een subcat te zijn van aartsbisschop van ... - Skuipers (overleg) 13 mei 2020 16:41 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 09/05, af te handelen vanaf 23/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 10/05, af te handelen vanaf 24/05Bewerken

 • ...

Week 20Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 11/05, af te handelen vanaf 25/05Bewerken

Toegevoegd donderdag 14/05, af te handelen vanaf 28/05Bewerken

Toegevoegd vrijdag 15/05, af te handelen vanaf 29/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 16/05, af te handelen vanaf 30/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 17/05, af te handelen vanaf 31/05Bewerken

 • ...

Week 21Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 18/05, af te handelen vanaf 01/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd dinsdag 19/05, af te handelen vanaf 02/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 20/05, af te handelen vanaf 03/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd donderdag 21/05, af te handelen vanaf 04/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 22/05, af te handelen vanaf 05/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 23/05, af te handelen vanaf 06/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 24/05, af te handelen vanaf 07/06Bewerken

 • ...


Week 22Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 25/05, af te handelen vanaf 08/06Bewerken

Toegevoegd dinsdag 26/05, af te handelen vanaf 09/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 27/05, af te handelen vanaf 10/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd donderdag 28/05, af te handelen vanaf 11/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 29/05, af te handelen vanaf 12/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 30/05, af te handelen vanaf 13/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 31/05, af te handelen vanaf 14/06Bewerken

 • ...
  WP:VC/D
  WP:TBC/D
Direct te verwijderen

Alleen in geval van werkelijke onzin of echt duidelijke (spel)fouten, waar geen discussie over zal bestaan. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of stemmingen. Bij onenigheid of discussie omtrent een nominatie wordt aangeraden zich te wenden tot de gewone verwijderprocedure. Voor de exacte criteria, zie richtlijnen voor moderatoren.

Als je een pagina hernoemd hebt wegens een duidelijke spelfout, vergeet dan niet het label op Wikidata aan te passen.

Kandidaten directe verwijderingBewerken

 • ...