Wikipedia:Te beoordelen categorieën

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:VC)

Zie WP:TBC
Zie WP:CVW
Zie WP:VC
Zie WP:TVC

UitlegBewerken

Overzicht beheerpagina's

Let op: Het is NIET de bedoeling de artikelen in een categorie alvast uit die categorie te halen, alvorens deze te nomineren voor verwijdering. De moderator die de verwijdering uitvoert, zal na het verwijderen van een categorie ook de verwijzingen naar die categorie weghalen of aanpassen. Dit moet niet vooraf gebeuren, omdat men commentaar moet kunnen leveren op een verwijderingsnominatie. Als de verwijzingen naar de categorie voortijdig worden verwijderd (of bijvoorbeeld door een bot worden aangepast), is het zeer moeilijk deze artikelen en verwijzingen weer terug te vinden als na discussie de categorie toch niet wordt verwijderd.

Deze pagina is bestemd voor het vermelden van categorieën die in hun geheel uit het systeem verwijderd kunnen worden. Dit kunnen categorieën zijn waarvan je vindt dat deze niet thuishoren in Wikipedia of waarvan de inhoud moet worden verplaatst. Geef hier duidelijk de reden aan; geef ook aan of het om een hernoeming van de categorie gaat en vermeld in dat geval ook de nieuwe naam van de categorie. Plaats tevens op de categorie zelf het {{catweg}}-sjabloon; indien het om het hernoemen van de categorie gaat, plaats je het sjabloon {{catweg|h=Nieuwe_naam_van_de_categorie}} op de categorie.

Pas nadat een categorie verwijderd is, moeten de links naar die categorie ook nog verwijderd of aangepast worden.

Mocht je het niet eens zijn met het plaatsen van een categorie op deze lijst, dan kan je dat aangeven. Langere discussies over het al dan niet verwijderen van een categorie zijn het meest op hun plaats op de overlegpagina bij de betreffende categorie en kunnen verplaatst worden. (Geef dan even aan op deze pagina dat de discussie daarnaartoe is verplaatst.) Langere discussies, zoals over de structuur van de categorieën, vinden plaats in het Categoriecafé.

Plaats een nieuwe kandidaat voor verwijdering onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag. Als het om een typfout in de titel gaat (of je eigen fout), dan kan het onder de kandidaten voor directe verwijdering, met vermelding van de juiste titel.

Een pagina (dus ook een categorie) die definitief is verwijderd, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Zie ook Archief 2018 voor de discussies en de geschiedenis van Wikipedia:Te beoordelen categorieën voor oudere discussies

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan recent afgehandelde subpagina's. Het is niet de bedoeling om de sub-pagina's op te schonen, ze dienen als archief van verwijdernominaties


Week 46Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 09/11, af te handelen vanaf 23/11Bewerken

Toegevoegd dinsdag 10/11, af te handelen vanaf 24/11Bewerken

De categorie is nodig voor het overzicht in de categorie:Bestuurlijke indeling naar land. Bij voorkeur geen losse artikelen in een dergelijke overzichtscategorie naar land - Skuipers (overleg) 11 nov 2020 11:12 (CET)
Gibraltar is geen land en het artikel is geen artikel, het heeft nooit inhoud gehad en het doel van de doorverwijzing (Gibraltar) bevat geen kopje Bestuurlijke indeling. -      - (Gebruiker - Overleg) 11 nov 2020 12:17 (CET)
Correct - de categorie had overigens beter in de moedercategorie:Bestuurlijke indeling naar territorium kunnen staan - Skuipers (overleg) 11 nov 2020 14:34 (CET)
Daar hoort deze categorie, inderdaad, dus ik heb hem overgezet. -      - (Gebruiker - Overleg) 19 nov 2020 19:46 (CET)
De categorie is niet alleen overgezet, maar eveneens op 27 november 2020 verwijderd. Niet dat ik hiertegen ernstig bezwaar heb (het betreft slechts een redirect), maar het is goed dat hier ook even te vermelden - Skuipers (overleg) 29 nov 2020 21:30 (CET)
De categorie is nodig voor het overzicht in de categorie:Bestuurlijke indeling naar land. Bij voorkeur geen losse artikelen in een dergelijke overzichtscategorie naar land (je kunt erover argumenteren of Zuid-Ossetié een land is, maar dat is een andere discussie) - Skuipers (overleg) 11 nov 2020 11:12 (CET)
  Voor verwijderen - verouderde naam. Zie de uitleg op Chalepoxenus.  Erik Wannee (overleg) 6 jan 2021 16:20 (CET)
Deze categorie is nodig om structuur en duidelijkheid aan te brengen in de categorie:Bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden - Skuipers (overleg) 11 nov 2020 11:12 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Vijf verwijzingen is niet niets, maar belangrijker is dat de categorie nodig is voor het overzicht in de categorie:Onbewoond eiland naar territorium. Het wordt daar erg onoverzichtelijk als er losse artikelen in geplaatst worden - Skuipers (overleg) 11 nov 2020 11:12 (CET)
5 is inderdaad niet 'te weinig', dus   Niet uitgevoerd. -      - (Gebruiker - Overleg) 6 jan 2021 15:46 (CET)
Wat is de bedoeling? Gaan we rustig aan alle Latijnse namen van planten (en dieren?) vervangen door Nederlandse? Is daar overleg over gevoerd, bv in het Biologiecafé? - Skuipers (overleg) 11 nov 2020 11:23 (CET)
Het gaat hier om zaken die gecategoriseerd zijn via twee takken van de categorieboom, waarbij de ene tak Latijnse namen gebruikt en de andere tak Nederlandse. In de afgelopen jaren zijn sommige categorieën zonder bezwaren 'gerepareerd', maar er zijn er nog een aantal te gaan. –bdijkstra (overleg) 11 nov 2020 11:44 (CET)
Ik heb deze constructie nog nooit gezien bij categorieën van dieren. Het lijkt me onwenselijk om meerdere categorieën te hebben die over precies hetzelfde onderwerp gaan maar alleen namen in een andere taal bevatten. Zeker omdat er boomsoorten zijn die geen Nederlandse naam hebben en dus in de Nederlandstalige categorie ontbraken. Iemand die in die categorie kijkt zou daarmee dus soorten missen, tenzij hij dan weer bovenaan kijkt bij de uitleg, want daar stond wel geschreven dat er nog een categorie was van de Latijnse namen. Dit lijkt me allemaal erg onwenselijk. Los daarvan ben ik geen voorstander van het plaatsen van redirects in categorieën. Ik weet niet of daar een regel voor bestaat, maar volgens mij horen alleen artikelen in een categorie te staan; redirects niet.
Verder trof ik in de Categorie:Boom (plant) al veel categorieën die een Nederlandstalige naam hebben, zoals Categorie:Esdoorn. De Categorie:Acer, waarin dan weer de Latijnstalige redirects naar de Nederlandstalige namen van esdoorns staan, bleek dan weer niet vindbaar vanuit de Categorie:Boom (plant). Aangezien dit de Nederlandstalige Wikipedia is en niet de Latijnstalige, vind ik dat de Nederlandstalige naam, mits die bestaat en mits die bruikbaar (ondubbelzinnig) is, en niet bv een streekterm is, de voorkeur verdient voor de categorienaam (en ook voor de artikelnaam). Daar waar er families en geslachten zijn die geen Nederlandse naam hebben, resteert ons uiteraard niets anders dan de wetenschappelijke (Latijnse) naam te gebruiken.  Erik Wannee (overleg) 11 nov 2020 16:31 (CET)
Met redirects hangt het ervan af. Als Peter Janssen doorverwijst naar Piet Janssen moeten we uiteraard niet beide artikelen in een categorie opnemen. Maar het gebeurt ook dat politieke partij x doorverwijst naar Piet Janssen - dan is er geen enkel bezwaar tegen om het doorverwijzende artikel in een categorie op te nemen die over partijen gaat (de entry wordt dan groen).
Overigens ben ik niet tegen de voorgestelde aanpassingen (met biologische onderwerpen houd ik me niet zo bezig), maar vroeg ik me af of er overeenstemming bestond over dit type acties - tenslotte gaat het bij planten niet om een enkel artikeltje! - Skuipers (overleg) 11 nov 2020 23:39 (CET)
Zie Wikipedia:Categoriecafé/Archief/2018-12#Categorie:Populus en Wikipedia:Biologiecafé/Archief 2#Categorie:Populus en Categorie:Populier. –bdijkstra (overleg) 12 nov 2020 00:16 (CET)
Waarmee je nu categorieën krijgt met een mengeling van nederlandstalige en wetenschappelijke namen, waar niemand nog zijn weg in vindt. Toon me één wetenschappelijk verantwoord werk waar in een index lokale namen en wetenschappelijke namen door elkaar gebruikt worden. Eens te meer krijgen 'principes' en 'persoonlijke wensen' voorrang boven aangetoond gebruiksgemak en gewoonte in de wetenschap. Daarenboven zijn wetenschappelijke namen voor organismen niet in een andere taal gesteldn, zelfs niet in het Latijn; het zijn dé actuele namen, ook in het nederlands. De nederlandstalige namen voor organismen zijn meestal onbestaande, dikwijls onduidelijk, niet eenduidig, en worden niet gewijzigd als nieuwe inzichten doorgetrokken worden in de taxonomie. Door de redirects in de wetenschappelijke naam te verwijderen heb je nu een manier van opzoeken onmogelijk gemaakt die in de wetenschappelijk wereld de aangewezen manier is. Maar ik zie dat je je zin gewoon doordrukt, dus ga je gang maar... Johan N (overleg) 28 nov 2020 20:53 (CET)
Ik druk helemaal geen zin door; ik doe keurig volgens de regels een onderbouwd voorstel, en daarover wordt hier discussie gevoerd, waarna een moderator een besluit neemt.
Zoals ik ook al op mijn eigen overlegpagina reageerde, is het bij artikelen over dieren-taxons gebruikelijk dat de Nederlandstalige naam de voorkeur geniet, en dat er een wetenschappelijke (Latijnse) naam wordt gekozen als er geen bruikbare of correcte Nederlandstalige naam beschikbaar is. In het dierenrijk worden volop Nederlandstalige namen gebruikt voor categorieën, bijvoorbeeld Categorie:Katachtige, Categorie:Evenhoevige, Categorie:Tenrek, Categorie:Oorworm, Categorie:Beerdiertje, Categorie:Pinguïn, ...
Als er geen bruikbare Nederlandstalige naam is, kiest men voor de wetenschappelijke / Latijnse benaming, bv. Categorie:Lumbriculida, Categorie:Eurypygiformes, Categorie:Aplousobranchia, ...
Als dat bij dieren kan, waarom zou dat dan bij planten niet evenzo kunnen?  Erik Wannee (overleg) 30 nov 2020 09:39 (CET)
Door bovenstaande heb ik helemaal gemist dat het nominatiesjabloon op de categoriepagina ontbrak.   Niet uitgevoerd maar uitgesteld en voor vandaag opnieuw genomineerd met een linkje naar deze pagina. -      - (Gebruiker - Overleg) 5 jan 2021 11:50 (CET)

Toegevoegd woensdag 11/11, af te handelen vanaf 25/11Bewerken

De categorie lijkt mij ook niet erg nuttig - maar hij is recent aangemaakt, dus laten we de auteur het voordeel van de twijfel gunnen en de nadere invulling in de komende twee weken afwachten - Skuipers (overleg) 11 nov 2020 11:16 (CET)
Ik denk eigenlijk niet dat de auteur Wikipedia al genoeg onder de knie heeft om dat zelf te doen. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 11:18 (CET)
Wellicht een idee de auteur te wijzen op deze pagina, en vragen mee te discussiëren - Skuipers (overleg) 11 nov 2020 11:25 (CET)
Gedaan. Encycloon (overleg) 11 nov 2020 11:28 (CET)
Geachte Encycloon en Skuipers, ik ben nieuw op Wikipedia, dus niet alles heb ik al onder de knie, maar het zit als volgt. Op de pagina Demarchie zag ik dat onderdaan een categorie Staatsvorm stond. Maar volgens mij is demarchie geen staatsvorm (dat betreft namelijk bijv. eenheidsstaat, zoals Nederland of Frankrijk of samengestelde staat, zoals Duitsland of de VS). Een beter begrip leek mij dus regeringsvorm, omdat dat gaat over of een land bijvoorbeeld democratisch of dictatoriaal bestuurd wordt. Toen ik daarover ging lezen op Wikipedia, zag ik dat er ook nog de term bestuursvorm was. (zie: Bestuursvorm). Zowel regeringsvorm als bestuursvorm leken me betrekking hebben op demarchie, dus leek het me goed om onder de pagina demarchie de categorie staatsvorm te vervangen door regeringsvorm én bestuursvorm. Één van beide zou ook prima zijn, maar ik zou niet weten waarom ze niet beide genoemd zouden kunnen worden. Nu had ik gedacht dat ik die categorieën makkelijk onder die pagina zou kunnen plaatsen, maar ze bleken nog niet te bestaan en ik moest ze zelf aanmaken. Dat vond ik raar, omdat er allang pagina's over zijn op Wikipedia; ik had gedacht dat je daar direct naar zou kunnen doorlinken vanaf zo'n categorie, maar je komt op een aparte 'categorie'-pagina terecht. Dus laten jullie me maar weten wat wenselijk is; wellicht heb ik e.e.a. niet goed begrepen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door RMaartens (overleg · bijdragen)
(bovenstaande opmerking verplaatst vanwege betere leesbaarheid van de discussie - Skuipers (overleg) 29 nov 2020 21:37 (CET))
(graag hier alle opmerkingen ondertekenen met 4 tildes - ~~~~ - Skuipers (overleg) 29 nov 2020 21:37 (CET))
We hebben nog de categorie:Regeringsvorm, dus daar kon het inderdaad in. -      - (Gebruiker - Overleg) 30 nov 2020 09:23 (CET)

Toegevoegd donderdag 12/11, af te handelen vanaf 26/11Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 13/11, af te handelen vanaf 27/11Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 14/11, af te handelen vanaf 28/11Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 15/11, af te handelen vanaf 29/11Bewerken

 • ...

Week 47Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 16/11, af te handelen vanaf 30/11Bewerken

De subcat RSAP kan beter in de categorie:Nederlandse communistische partij geplaatst worden - Skuipers (overleg) 16 nov 2020 13:55 (CET)
Dan blijft er helemáál weinig over... -      - (Gebruiker - Overleg) 17 nov 2020 18:53 (CET)
Daarom:   Steun - Skuipers (overleg) 19 nov 2020 08:11 (CET)

Toegevoegd dinsdag 17/11, af te handelen vanaf 01/12Bewerken

In Van Dale staat het woord esotericus - dus dat kunnen we hier mooi gebruiken. Betekenis: iemand die esoterische kennis heeft of nastreeft - Skuipers (overleg) 17 nov 2020 17:09 (CET)
Maar ja, Categorie:Esotericus bestaat al. Encycloon (overleg) 17 nov 2020 17:11 (CET)
Eens met wat Encycloon zegt. Je kunt academische onderzoekers van westerse esoterie niet op een hoop gooien bij figuren als Crowley en Fludd. Een aangepaste categorie hoeft niet zo nodig (het zijn immers historici, godsdienstwetenschappers e.d.), al zou bijvoorbeeld een categorie Westers esoterisch geleerde mogelijk zijn. J.G.G. (overleg) 1 dec 2020 17:48 (CET)

Toegevoegd woensdag 18/11, af te handelen vanaf 02/12Bewerken

 • Categorie:Sport in Gipuzkoa - Te diep gecategoriseerd. Gipuzkoa is de enige Spaanse provincie waarvoor deze categorie recent is aangemaakt. We doen dit ook niet voor de Italiaanse provincies of de Franse departementen. Voor deze drie landen is er wel een systematische indeling van de sport naar regio. - AGL (overleg) 18 nov 2020 11:20 (CET)
 • Categorie:Elx naar Categorie:Elche - analoog aan artikel. Encycloon (overleg) 18 nov 2020 20:58 (CET)

Toegevoegd zaterdag 21/11, af te handelen vanaf 05/12Bewerken

Wat is te weinig, ik denk dat een stuk of 10-15 sjablonen echt wel voldoet voor een eigen subcategorie. Dit geld even goed voor andere nominaties hieronder die in een of andere massaverwijdering ineens wegmoeten. Dit maakt de zaken minder ordelijk dan ze waren en die categoriën hebben wel voldoende sjablonen en dat aantal gaat alleen maar toenenemen. En daarnaast staat duidelijk op het sjabloon dat je boven de categorie plaatste dat het NIET leeggehaald mag worden VOOR de categorie verwijderd werd.Themanwithnowifi (overleg) 22 nov 2020 08:30 (CET)
Wat bedoel je met dat laatste? Zijn er volgens jou sjablonen uit de categorieën gehaald sinds de nominaties? -      - (Gebruiker - Overleg) 22 nov 2020 09:19 (CET)
Dit was algemeen ik denk dat het over die van Servië ging. Maar nu ik erop terug zie, was dat fout denk ik, mijn excuses. Themanwithnowifi (overleg) 22 nov 2020 10:57 (CET)
Daarnaast zou je al degene van de vorm FINf enzo die over voetbal toch in deze categorie kunnen zetten? Of ben ik daar fout? Themanwithnowifi (overleg) 22 nov 2020 10:57 (CET)
Dan komt Finland op 16, Polen en Noorwegen op 18, en dat komt aardig in de buurt. Servië komt op 9, dat is nog niet eens de helft van het gebruikelijke minumum. -      - (Gebruiker - Overleg) 14 dec 2020 16:56 (CET)
Ik weet dat het niet het minimum van 20 is maar deze bij degene van sport voegen heeft zeker geen meerwaarde. Mij maakt het echt niet zoveel uit wat er gebeurt. Themanwithnowifi (overleg) 14 dec 2020 18:00 (CET)
Geen bezwaar, begrijp ik? Prima, dan kunnen we gewoon de gebruikelijke lijn van 20 toepassen. Ik zal nog wel een keer kijken of er nog sjablonen zijn die er bij zouden kunnen want bij andere landen, zoals bij Roemenië, vond ik nog wat EK/WK- of clubselecties en kan daarmee op 20 of meer, dan streep ik die nominaties onuitgevoerd door, zoals bij Roemenië. -      - (Gebruiker - Overleg) 17 dec 2020 16:51 (CET)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Wat is te weinig, ik denk dat een stuk of 10-15 sjablonen echt wel voldoet voor een eigen subcategorie. Themanwithnowifi (overleg) 22 nov 2020 08:30 (CET)
Bij sjablonen houden we een minimum van 20 aan, als er over 2 weken 20 (of, wat mij betreft, bijna 20) sjablonen voor zijn is er geen reden om zo'n categorie te verwijderen. -      - (Gebruiker - Overleg) 22 nov 2020 09:25 (CET)
Kom je aan 20 als je alle sjablonen toevoegt die gaan over het nationale elftal van de vorm SRBf en zo? Dit geld trouwens ook voor degene hierboven. Themanwithnowifi (overleg) 22 nov 2020 10:57 (CET)
Die mag je inderdaad meetellen, dat zal helpen. -      - (Gebruiker - Overleg) 23 nov 2020 08:33 (CET)

Toegevoegd zondag 22/11, af te handelen vanaf 06/12Bewerken

Waarom bestaan die voor andere partijen dan niet? Themanwithnowifi (overleg) 22 nov 2020 10:52 (CET)
Wat bedoel je met die vraag? Had je Categorie:Politicus naar partij naar nationaliteit al bekeken? Encycloon (overleg) 22 nov 2020 10:57 (CET)
Ik bedoelde andere Spaanse partijen want anders is dit echt nutteloos maar ik zie dat je er nu meer bent aan het aanmaken. Themanwithnowifi (overleg) 22 nov 2020 11:44 (CET)
Dus, kan deze nominatie komen te vervallen? Zo niet, moeten dan ook niet de andere ondercategorieën van Categorie:Politicus naar partij naar nationaliteit genomineerd worden, of alleen de categorie die ik aangemaakte? -      - (Gebruiker - Overleg) 17 dec 2020 17:03 (CET)
Nominatie valt weg. Themanwithnowifi (overleg) 19 dec 2020 19:21 (CET)
Top, bedankt. -      - (Gebruiker - Overleg) 21 dec 2020 08:54 (CET)

Week 52Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 21/12, af te handelen vanaf 04/01Bewerken

Toegevoegd donderdag 24/12, af te handelen vanaf 07/01Bewerken

Toegevoegd zaterdag 26/12, af te handelen vanaf 09/01Bewerken

Toegevoegd zondag 27/12, af te handelen vanaf 10/01Bewerken

Week 01Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd dinsdag 05/01, af te handelen vanaf 19/01Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd woensdag 06/01, af te handelen vanaf 20/01Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd donderdag 07/01, af te handelen vanaf 21/01Bewerken

Toegevoegd vrijdag 08/01, af te handelen vanaf 22/01Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 09/01, af te handelen vanaf 23/01Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 10/01, af te handelen vanaf 24/01Bewerken

 • ...

Week 02Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 11/01, af te handelen vanaf 25/01Bewerken

 • ...

Toegevoegd dinsdag 12/01, af te handelen vanaf 26/01Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 13/01, af te handelen vanaf 27/01Bewerken

Toegevoegd donderdag 14/01, af te handelen vanaf 28/01Bewerken

Toegevoegd vrijdag 15/01, af te handelen vanaf 29/01Bewerken

Toegevoegd zaterdag 16/01, af te handelen vanaf 30/01Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 17/01, af te handelen vanaf 31/01Bewerken

 • ...

Week 03Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 18/01, af te handelen vanaf 01/02Bewerken

De artikelen van de overige plaatsen in de voormalige gemeente Haaren zijn geplaatst in de overeenkomstige categorie van de huidige gemeente, dan blijft er te weinig over voor een plaatscategorie, dus de inhoud van de plaats Haaren kan worden opgenomen in categorieën van de gemeente Oisterwijk, waar Haaren nu onder valt. -      - (Gebruiker - Overleg) 18 jan 2021 15:46 (CET)

Toegevoegd woensdag 20/01, af te handelen vanaf 03/02Bewerken

Toegevoegd donderdag 21/01, af te handelen vanaf 04/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 22/01, af te handelen vanaf 05/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 23/01, af te handelen vanaf 06/02Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 24/01, af te handelen vanaf 07/02Bewerken

 • ...
  WP:VC/D
  WP:TBC/D
Direct te verwijderen

Alleen in geval van werkelijke onzin of echt duidelijke (spel)fouten, waar geen discussie over zal bestaan. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of stemmingen. Bij onenigheid of discussie omtrent een nominatie wordt aangeraden zich te wenden tot de gewone verwijderprocedure. Voor de exacte criteria, zie richtlijnen voor moderatoren.

Als je een pagina hernoemd hebt wegens een duidelijke spelfout, vergeet dan niet het label op Wikidata aan te passen.

Kandidaten directe verwijderingBewerken