Wikipedia:Eens vrijgegeven blijft vrijgegeven

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Groene vink Deze pagina beschrijft een officiële regel op de Nederlandstalige Wikipedia. De inhoud geniet een grote consensus van vele gebruikers, dus inhoudelijke wijzigingen moeten eerst op de overlegpagina bediscussieerd worden.
Zie WP:EVBV
Notendop Deze pagina in een notendop: Door op de knop "Pagina publiceren" of "Wijzigingen publiceren" te drukken verklaar je dat je nieuwe bijdrage aan Wikipedia onder GFDL en CC-BY-SA valt en dus "vrij" is. Eens gegeven blijft gegeven.

Alle tekstbijdragen aan Wikipedia zijn vrijgegeven onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL) en de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk Delen (CC-BY-SA). Foto's en andere media behoren volgens het mediabeleid eveneens onder GFDL vrijgegeven te worden, maar hier zijn ook enkele mogelijke Creative Commons-licenties toegestaan, evenals vrijgave in het publiek domein. In deze licenties is bepaald dat dit vrijgeven onherroepelijk is (behoudens één uitzondering: zie onder). Ook voor gebruikers van Wikipedia is het niet mogelijk om het vrijgeven onder GFDL/CC-BY-SA (of soortgelijke licenties) te herroepen.

Wikipedia kan niet bestaan zonder een copyleft-licentie: het project om een vrij bewerkbare en vrij beschikbare encyclopedie te schrijven hangt hier helemaal van af.

Onherroepbaarheid van de GFDL

Het vrijgeven van bijdragen aan Wikipedia is onherroepelijk. Een poging tot het intrekken van bijdragen op grond van het intrekken van toestemming kan onder andere gebruikers tot ferme reacties leiden.

Krachtens Artikel 9 van de licentie is het mogelijk om de licentie te herroepen ten aanzien van hen die zich niet aan de bepalingen van de licentie houden. Wikipedia zal zich echter wel aan deze bepalingen houden, zodat een beroep op deze bepaling vruchteloos zal zijn.

Onherroepbaarheid van de CC-BY-SA

Ook de Creative Commons-licentie is niet te herroepen. Per artikel 7 van de licentie is dit enkel toegestaan voor herbruikers die zich niet aan de bepalingen houden. Zoals hierboven genoemd houdt Wikipedia zich aan de bepalingen en is herroepen dus niet mogelijk.

Je bijdragen toch intrekken?

Het intrekken van vrijgegeven bijdragen is zoals vermeld niet toegestaan en kan beschouwd worden als vandalisme. Eventueel kan een blokkade opgelegd worden aan hen die, nadat zij gewaarschuwd zijn, blijven claimen dat zij hun vrijgave onder de GFDL/CC-BY-SA of andere op Wikipedia gebruikte licenties herroepen.

Het dreigen met claims tegen het verspreiden van eerder vrijgegeven teksten (of het gebruik van de GFDL/CC-BY-SA op Wikipedia) is onbehoorlijk; het is daarom mogelijk dat diegene tijdelijk geblokkeerd wordt om verdere escalatie te voorkomen. Zie ook: Wikipedia:Niet dreigen met juridische actie.

Als je Wikipedia verlaat

Alle gebruikers hebben natuurlijk het recht de wiki te verlaten. Dit betekent echter niet dat de bijdragen van degenen die vertrokken zijn gewist worden. Alle ooit op Wikipedia geplaatste bijdragen blijven onder de GFDL en CC-BY-SA vallen. Een artikel heeft geen 'eigenaar': in principe kan alles door iedereen bewerkt worden (binnen de bestaande richtlijnen). Daarom kunnen jouw bijdragen aangepast blijven worden, ook nadat je Wikipedia verlaten hebt.

Multilicenties

Sommige gebruikers van Wikipedia dragen bij onder meerdere licenties. De gevolgen daarvan zijn onderwerp van discussie, maar feit blijft dat de voorwaarden van de GFDL/CC-BY-SA gerespecteerd moeten worden. Het is niet mogelijk om je bijdragen onder een licentie te publiceren die niet met de GFDL/CC-BY-SA compatibel is.

Officiële positie van de Wikimedia Foundation

De Wikimedia Foundation, waar de Nederlandstalige Wikipedia onder valt, heeft nog geen officieel standpunt ingenomen over dit onderwerp. Desalniettemin komt de regel eens vrijgegeven blijft vrijgegeven voort uit de licentievoorwaarden en moet ze dus gerespecteerd worden.

Zie ook

Externe link