Sedert 16 maart 2008


Inhoud | Archief | Naar onder | Een nieuw onderwerp toevoegen

Welkom in het Categoriecafé
In dit café kunnen alle zaken besproken worden die gaan over categorisatie en de categorisatiestructuur.
Handige hulpmiddelen
Handige externe hulpmiddelen


Voorstel voor de indeling van rampen naar jaar in de kroeg.

bewerken

Ik heb in de kroeg een voorstel gedaan voor een betere indeling van de categorieboom Categorie:Ramp naar jaar. Aangezien lang niet iedereen regelmatig in de kroeg komt, ook hier even deze mededeling. Bediening is om aldaar te overleggen.  LeeGer  13 apr 2024 18:16 (CEST)Reageren

Zie Wikipedia:De kroeg/Archief/20240421  LeeGer  25 apr 2024 01:01 (CEST)Reageren
Volgens mij kan gevoeglijk geconcludeerd worden dat het draagvlak hiervoor echt nihil is. De Wikischim (overleg) 25 apr 2024 17:20 (CEST)Reageren
Ik vind het soms fascinerend hoe jouw brein werkt. Er kan slechts geconcludeerd worden dat alleen @Erik Wannee de moeite heeft genomen om te reageren. Die heeft wat opmerkingen gemaakt en die zal ik uiteraard meenemen wanneer ik begin.  LeeGer  25 apr 2024 17:26 (CEST)Reageren

Hoe staat het er nu voor met de studentenorganisaties?

bewerken

@Sietske was na overleg en met instemming na overleg alhier bezig met allerlei wijzigingen aan de categoriestructuur van de studentenorganisaties. Nu zie ik ene @JorisEnter dat alles weer grotendeels terugdraaien? Ik vraag me af of daar enig overleg over is geweest? Ik heb het niet kunnen ontdekken. Nu dus de vraag waar ik dat overleg terug kan vinden, en indien dat er nooit geweest blijkt te zijn, of diezelfde Joris de boel dan ook weer netjes zelf gaat herstellen? Anders blijven we aan de gang natuurlijk.  LeeGer  24 apr 2024 22:46 (CEST)Reageren

Even hierop inhakend: de nominatie van de "moedercategorie" Categorie:Studentenvereniging staat hier nog steeds onbeslist open. De huidige impasse is feitelijk een gevolg daarvan; het zinvol overplaatsen van artikelen vanuit Categorie:Studentenorganisatie naar Categorie:Studentenvereniging – waar JorisEnter zo te zien mee is begonnen – wordt op dit moment feitelijk geblokkeerd doordat die laatste categorie binnenkort zou kunnen verdwijnen. Ik ben zelf sterk voor handhaven van Categorie:Studentenvereniging, omdat er helemaal niets mis is met de gangbare term "studentenvereniging" (als hyponiem van studentenorganisatie).
Verder lijkt JorisEnter hoofdzakelijk te zijn begonnen met het (her)plaatsen van bepaalde artikelen vanuit Categorie:Studentenorganisatie in Amsterdam (die laatste cat. blijkt óók nog steeds te zijn genomineerd, maar ik heb geen enkel idee waarom; liefst zo snel mogelijk verwijderen die nominatie) naar Categorie:Studentenvereniging in Amsterdam of een ondercat. daar weer van. Volgens mij is er ook weinig tot niets mis mee om bijv. een studentenkoor als vorm van een studentenvereniging te categoriseren, al weet ik niet zeker of een studentenkoor in àlle gevallen puur een vereniging (is dat niet zo, dan is Categorie:Studentenorganisatie in Amsterdam uiteraard de volgende "halte"). De Wikischim (overleg) 25 apr 2024 00:12 (CEST)Reageren
Die nominaties dateren nog uit de tijd dat we in de veronderstelling waren dat gebruiker Sietske ermee gestopt was. Toen bleek dat Sietske er toch mee verder ging heb ik aangegeven dat ik me er voorlopig niet mee zou bemoeien en verder af zou wachten tot alles klaar was. De nominaties waren ook al op afgehandeld gezet meen ik. Gebruikelijk is dat de afhandelend moderator de Sjablonen verwijderd.  LeeGer  25 apr 2024 00:55 (CEST)Reageren
Ik heb de Sjablonen van de categorieën voor studentenorganisaties zojuist maar verwijderd.  LeeGer  25 apr 2024 20:41 (CEST)Reageren

Plotseling leeghalen categorie:Nederlands schrijver

bewerken

Ik zie net dat gebruiker:LeeGer zonder enige opgaaf van reden vandaag ineens is begonnen met het in hoog tempo leeghalen van Categorie:Nederlands schrijver, waarbij zelfs pagina's als Gerard Reve en Simon Carmiggelt uit deze categorie worden verwijderd. Als er nou één categorie is waar al deze artikelen bij uitstek in horen, is het natuurlijk "Nederlands schrijver". Het is in de verste verte niet duidelijk waar deze actie goed voor is, dus graag uitleg. Mocht de/een reden evt. zijn dat bijv. Categorie:Nederlands columnist een ondercat. is van Categorie:Nederlands schrijver; het probleem is hier veel eerder dat deze subcategorisatie onlogisch is; een columnist is in wezen iets heel anders dan een romanschrijver e.d. Dus dit moet dan eventueel via een andere weg worden opgelost.

(Ik zou deze acties het liefst zelf gewoon ongedaan maken, maar mag dit helaas niet.) De Wikischim (overleg) 7 mei 2024 12:01 (CEST)Reageren

Het is nu de zoveelste keer dat ik De Wikischim iets uit moet leggen wat voor ieder ander die zich zo veelvuldig met de categoriestructuur bemoeit, gesneden koek zou zijn. Ik roep De Wikischim dan ook bij deze op om vanaf vandaag volledig te stoppen met iedere bewerking aan de categoriestructuur. Dus, voor de zoveelste keer De Wikischim: Zoals onze richtlijnen uitleggen: "Als op een categoriepagina X zelf een categorielink naar Categorie:Y wordt geplaatst, dan geldt X als een subcategorie van Y. Het idee daarbij is dat alles wat in categorie X thuishoort, ook automatisch in de categorie Y thuishoort." En ook: "Als een artikel in een subcategorie zit, zit het impliciet in alle supercategorieën. Dat betekent dat het niet expliciet in alle supercategorieën hoeft te worden geplaatst." En ook: "De normale gang van zoeken in categorieën is dat je bovenaan begint. Via Categorie:Alles, Categorie:Techniek, Categorie:Verkeer en vervoer kom je op Categorie:Vervoermiddel. Elk artikel moet dan voorkomen op een categoriepagina, of op een of meer subcategorieën, maar zeker niet op allebei." Wat betekent dat nu De Wikischim? Dat een artikel niet in zowel de categorie voor Nederlands schrijver als ook in een of meer van diens subcategorieën hoort. En dat een artikel in een van de subcategorieën automatisch ook in de categorie voor Nederlands schrijver staat.  LeeGer  7 mei 2024 12:14 (CEST)Reageren
Dag LeeGer, als ik je goed begrijp heb je bijvoorbeeld Oscar van den Boogaard uit de categorie 'Nederlands schrijver' verwijderd, omdat hij ook al in de ondercategorieën 'Nederlands scenarioschrijver' en 'Nederlands columnist' zit. Zoals je in ons lemma echter kunt zien, is Van den Boogaard voornamelijk een romanschrijver, dus onze lezers zullen hem niet in eerste instantie in die twee ondercategorieën zoeken. Sowieso geldt voor veel schrijvers dat ze én romans én verhalenbundels én toneel én poëzie én columns hebben geschreven, en door die auteurs nu in slechts een paar van die ondercategorieën te plaatsen in plaats van in de bovencategorie 'Nederlands schrijver', worden ze dus deels onvindbaar. — Matroos Vos (overleg) 7 mei 2024 13:10 (CEST)Reageren
Ik heb hem ook in de subcategorie voor romanschrijver gezet.  LeeGer  7 mei 2024 13:15 (CEST)Reageren
Ik zie dat je hem naar aanleiding van mijn reactie nu inderdaad in die subcategorie hebt gezet. Maar wat voor Van den Boogaard gold, geldt voor veel meer schrijvers bij wie je de bovencategorie 'Nederlands schrijver' hebt verwijderd. Die zitten nu alleen nog in een of meerdere subcategorieën die niet representatief zijn voor hun gehele oeuvre. — Matroos Vos (overleg) 7 mei 2024 13:26 (CEST)Reageren
Dat er nogal wat te verbeteren is in de categoriestructuuris mij maar al te duidelijk. Helaas bezit ik geen toverstaf waarmee ik dat in één tel allemaal kan oplossen.  LeeGer  7 mei 2024 13:32 (CEST)Reageren
Helaas heeft niemand die toverstaf. Maar het verwijderen van de bovencategorie 'Nederlands schrijver', waardoor veel schrijvers nog slechts in niet-representatieve subcategorieën te vinden zijn, is dan toch niet de geëigende oplossing? — Matroos Vos (overleg) 7 mei 2024 13:39 (CEST)Reageren
Goed, inmiddels zijn de herstel-/correctiewerkzaamheden in volle gaan. categorie:Nederlands romanschrijver bestaat ook gewoon, zie ik nu weer; bij mijn eerste bijdrage hierboven had ik dit even niet opgemerkt.
Overigens is het volgende in LeeGers reactie wel heel hilarisch: [...] wat voor ieder ander die zich zo veelvuldig met de categoriestructuur bemoeit, gesneden koek zou zijn [...] ; voor iedereen die ook maar een klein beetje weet van de letterkunde, is het juist gesneden koek dat het vak van columnist(e) er slechts een is van de talrijke verschillende aspecten die het schrijverschap kan inhouden, en je dus bijgevolg schrijvers hier op WP daarnaast nog allerlei andere encyclopedisch relevante kenmerken (in dit geval het schrijven van romans) kunt categoriseren. De Wikischim (overleg) 7 mei 2024 19:56 (CEST)Reageren
Op zich gaat het hier goed toch? LeeGer handhaaft hier het principe dat je niet in categorieën hoort als je al in ondercategorie zit. Dat legt dan bloot dat er iets ontbreekt in categorisering en dat wordt dan opgelost? Dajasj (overleg) 7 mei 2024 20:20 (CEST)Reageren
Het gaat alleen goed als je een schrijver in alle toepasselijke subcategorieën plaatst. Ik schreef hierboven al dat veel schrijvers én romans én verhalenbundels én toneel én poëzie én columns hebben geschreven. Als je het goed wilt doen, zou je al die schrijvers dus in tal van subcategorieën moeten zetten. Zou het dan niet veel handiger en overzichtelijker zijn om die subcategorieën gewoon af te schaffen en alle Nederlandse schrijvers in de bovencategorie 'Nederlands schrijver' te plaatsen? Individuele werken kunnen we uiteraard nog wel naar genre categoriseren, zoals de categorie 'Roman' en de categorie 'Dichtbundel'. De scheidslijn tussen bijvoorbeeld proza en poëzie is immers meestal wel scherp te trekken, maar een romanschrijver kan tegelijkertijd ook een dichter zijn (en een verhalenschrijver, en een toneelschrijver, en een scenarist, en een columnist etc.). — Matroos Vos (overleg) 7 mei 2024 20:32 (CEST)Reageren
Het is op zich geen bezwaar om in meerdere subcategorieën te zitten. Als dat inderdaad eerder regel dan uitzondering is, dan moet je inderdaad de structuur heroverwegen. In de bovencategorie plaatsen is niet per se een oplossing. Een fijnmaziger systeem hebben ze wel op enwiki, maar dat voert wat ver voor een kleinere gemeenschap. Dajasj (overleg) 7 mei 2024 20:42 (CEST)Reageren
Je zou het fijnmaziger kunnen maken met bijvoorbeeld subcategorieën per eeuw. Maar zelf vind ik een grote bovencategorie nooit zo'n probleem. Met behulp van CTRL+F en wat scrollen zijn die meestal makkelijker door te ploegen dan tal van subcategorieën, die je een voor een moet openen. — Matroos Vos (overleg) 7 mei 2024 21:00 (CEST)Reageren
Het zou fijn zijn als de software dat al mogelijk maakt, zoals PetScan. Dajasj (overleg) 7 mei 2024 21:07 (CEST)Reageren
@Matroos Vos In alle relevante toepasselijke categorieën. Voor relevantie voor een categorie moet werk in een bepaalde functie ook wel enigszins beschreven zijn. Iemand kan wel én romans én verhalenbundels én toneel én poëzie én columns hebben geschreven maar als een artikel bijvoorbeeld vooral gaat over columns en ander schrijfwerk verder niet of nauwelijks genoemd wordt, dan hoort zo iemand ook alleen als columnist gecategoriseerd te worden. Daardoor zal het aantal schrijvers dat ook echt in al die subcategorieën terechtkomt waarschijnlijk erg meervallen.  LeeGer  7 mei 2024 22:29 (CEST)Reageren
Als al onze schrijverslemma's volledig zouden zijn – en dat is uiteraard het streven – dan zouden een hoop schrijvers in meerdere subcategorieën terechtkomen. Maar hoe dicht we bij de verwezenlijking van dat nimmer volledig haalbare ideaal zitten, zou ik niet weten, en ik zou dus ook niet durven zeggen of veel schrijvers op grond van de huidige staat van Wikipedia al in tal van subcategorieën zouden moeten staan. Het lijkt me in elk geval wel aan te raden om bij het verwijderen van de bovencategorie 'Nederlands schrijver' altijd even te checken of de overblijvende subcategorieën eigenlijk wel representatief zijn voor het werk van de betreffende schrijver. — Matroos Vos (overleg) 8 mei 2024 00:59 (CEST)Reageren
Zoals ik al zei bezit ik geen toverstaf waarmee ik dat in één tel allemaal kan oplossen. Even geduld dus aub.  LeeGer  8 mei 2024 07:59 (CEST)Reageren
Die schrijvers hadden sowieso al in die ondercategorieën moeten zitten. In de bovencategorie zitten betekent niet dat je in alle ondercategorieen zit, precies andersom natuurlijk. Het is natuurlijk goed als dit ook meegenomen wordt, maar dit moet geen belemmering zijn om het probleem van de dubbelcategorisering aan te pakken. Dajasj (overleg) 8 mei 2024 08:12 (CEST)Reageren

Tussenliggend overleg verplaatst naar Wikipedia:Achterkamertje

Bedoeld of onbedoeld komt wat je zegt er uiteindelijk op neer dat de werkelijkheid zich maar moet aanpassen aan ons categorieënsysteem, terwijl het natuurlijk andersom zou moeten zijn. Dat Nederlandse schrijvers nu niet meer goed te vinden zijn, doordat ze nog slechts in een niet-representatieve ondercategorie staan, lijkt me toch echt een groter probleem dan die "dubbelcategorisering". Als je die op wilt lossen, zul je eerst moeten zorgen dat een schrijver in de juiste ondercategorieën zit, om hem daarna pas te verwijderen uit de algemene bovencategorie 'Nederlands schrijver'. En LeeGer kan wel tot geduld manen, maar voorlopig heeft hij gisteren helaas tal van fouten geïntroduceerd, die voor een deel gelukkig reeds door anderen zijn verbeterd (voorbeeld). Het lijkt me, @LeeGer, een stuk handiger als je gewoon uit de doeken zou doen wat je nu precies van plan bent met die schrijverscategorieën, in plaats van steeds te volstaan met een vaag "komt goed". — Matroos Vos (overleg) 8 mei 2024 17:00 (CEST)Reageren
Dit is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is:
  • Als schrijver A in Categorie:Schrijver staat en niet in subcategorie Categorie:Columnist, dan is schrijver A volgens onze categorisering dus géén columnist.
    • (Als schrijver A in geen enkele subcategorie zit, dan behoort de conclusie te zijn dat deze schrijver is, maar niet in een van de subcategorieën)
  • Als schrijver A in Categorie:Schrijver staat en in subcategorie Categorie:Romanschrijver, maar niet in Categorie:Columnist, dan is schrijver A dus wel een romanschrijver, maar geen columnist.
  • Maar als we dan vervolgens schrijver A uit Categorie:Schrijver halen, dan is schrijver A nog steeds romanschrijver en geen columnist.
Er is dan dus door de bewerking niks veranderd aan de betekenis van de categorisering. Er is alleen een dubbeling weggehaald. Het kan natuurlijk zo zijn dat schrijver A in de werkelijkheid zowel columnist als romanschrijver is. Maar dan zat er een fout in de categorisering vóór en ná de verandering. En je kunt moeilijk degene die de verandering doorvoerde verantwoordelijk maken voor een fout die er al in zit (hoewel het nogmaals, natuurlijk fijn is als het wel meegenomen werd).
Ik hoop dat hiermee duidelijk is dat - zowel bedoeld als onbedoeld - dit niks te maken heeft met het aanpassen van de werkelijkheid aan de categorisering. (Overigens is categorisering praktisch altijd een versimpeling van de werkelijkheid, dus daar zit inherent informatieverlies in.) Dajasj (overleg) 8 mei 2024 17:33 (CEST)Reageren
Met mijn opmerking dat de werkelijkheid zich lijkt te moeten aanpassen aan ons categorieënsysteem, bedoelde ik te zeggen dat dat systeem belangrijker lijkt te zijn dan de literaire werkelijkheid die het zou moeten beschrijven, en die gedachte spreekt helaas ook weer uit je laatste bijdrage. Laat ik de categorisering van het lemma over Oscar van den Boogaard als voorbeeld nemen. Dat lemma zat tot een paar dagen geleden in de hoofdcategorie 'Nederlands schrijver' en in de subcategorieën 'Nederlands scenarioschrijver' en 'Nederlands columnist'. Zoals je kunt zien vormen zijn romans een belangrijk deel van zijn oeuvre, dus hij had eigenlijk ook in de subcategorie 'Nederlands romanschrijver' moeten zitten. Kortom, de indeling was wellicht niet ideaal, maar uit het feit dat hij in de algemene bovencategorie 'Nederlands schrijver' zat, kon een lezer in elk geval nog concluderen dat hij mogelijk meer is dan alleen een scenarioschrijver en columnist. Bovendien wordt de aanduiding schrijver ook vaak, in beperkende zin, gebruikt als synoniem voor prozaschrijver ("schrijvers en dichters"), dus bij iemand die in de categorie 'Nederlands schrijver' zit, zal de gedachte al snel zijn dat hij waarschijnlijk (ook) een romanschrijver is.
Toen de categorie 'Nederlands schrijver' werd verwijderd, waren al die mogelijkheden weg, en werd Van den Boogaard, ondanks zijn lange lijst met romans, nu dan echt gereduceerd tot een scenarioschrijver en een columnist. Gelukkig is dat uiteindelijk weer gecorrigeerd, nadat ik die fout hierboven aankaartte, en andere collega's hebben nog veel meer aan de herstelwerkzaamheden bijgedragen. Maar het lijkt me duidelijk dat het 'oplossen' van de dubbelcategorisering, door het verwijderen van de hoofdcategorie 'Nederlands schrijver', niet slechts een reeds bestaande fout in stand hield, maar dat die verwijdering er nu juist voor zorgde dat die fout alleen nog maar groter werd. De interne werkelijkheid van het systeem ("dubbelcategorisering moet koste wat kost bestreden worden") lijkt op die manier dus te prevaleren boven het vermijden van feitelijke fouten. — Matroos Vos (overleg) 9 mei 2024 04:38 (CEST)Reageren
Ik zie toevallig de wijziging van LeeGer voorbij komen in het lemma Femke van der Laan. Ze is volgens ons categoriesysteem niet langer een schrijver, maar een biograaf. Die conclusie wordt klaarblijkelijk getrokken omdat één van de twee boeken van haar hand een autobiografie is. Dat lijkt me in dit geval dus een onnodige vernauwing van de het werk van Van der Laan. StuivertjeWisselen (overleg) 17 mei 2024 15:15 (CEST)Reageren
Het andere boek bevat columns en daarom staat ze in de categorie voor columnist. Niks vernauwing dus maar een verbetering. De categorisering als schrijver was sowieso fout want de categorie voor columnist was daar al een subcategorie van.  LeeGer  17 mei 2024 15:27 (CEST)Reageren
En wie enig inzicht zou hebben in hoe categorisering werkt, zou ook weten dat ze op deze manier sowieso in ons categoriesysteem nog steeds schrijver is.  LeeGer  17 mei 2024 15:30 (CEST)Reageren
Wellicht ten overvloede: niemand is volgens ons categoriesysteem wat dan ook. Categorieën definiëren geen is-een-relatie. –bdijkstra (overleg) 17 mei 2024 18:20 (CEST)Reageren

Verwijderde bovencats van Categorie:Gerard Reve

bewerken

Even ter info: gisteravond heeft LeeGer op Categorie:Gerard Reve alle bovencats weggehaald, zie hier. Deze categorie is hierdoor nu een "wees", of hoe je dat dan ook precies zegt. Ik zie nergens iets van overleg vooraf hierover (ik bedoel dus, niet over deze specifieke deelcat.). De Wikischim (overleg) 8 mei 2024 10:53 (CEST)Reageren

Dit lijkt me een foutje, want juist bij Reve hadden alle categorieën verwijderd moeten worden (behalve de categorie van zichzelf). Dajasj (overleg) 8 mei 2024 11:04 (CEST)Reageren
Volgens mij was er daarnet even sprake van een misverstand, maar je hebt de situatie op Categorie:Gerard Reve inmiddels zelf al gecorrigeerd zie ik, mooi. Jammer wel dat ik nu wéér een apart topic hierover heb moeten openen. Het zou wel zo fijn zijn als LeeGer zijn eigen vergissingen ook nog eens iets sneller zou inzien en vaker uit zichzelf zou herstellen (hij doet het soms, maar meestal is er dan wel weer eerst een hoop overleg vooraf nodig geweest).
Verder (dit is weer even iets heel anders) vraag ik me ook al langer af of het nou echt nodig is om een hoofdartikel in al dit soort gevallen alleen maar in de betreffende hoofdcat. te laten staan. Ik heb het de laatste tijd zelf ook vaker zo gedaan of ergens aangepast, maar vind het eigenlijk nogal star aan bepaalde regels vasthouden waarvan het precieze nut onduidelijk blijft (afgezien van het altijd zo spaarzaam mogelijk willen categoriseren). De Wikischim (overleg) 8 mei 2024 11:21 (CEST)Reageren
Misschien had LeeGer deze fout even gemist? Immers was iemand tegelijk ook aan het categoriseren.
Ik ben het overigens wel met je eens dat het rare situatie oplevert. Immers vind je zo'n cat niet op dezelfde plek in een categorie als het lemma zelf. Dus je kan Reve over het hoofd zien Anderzijds is dubbelen ook weer vreemd.
Maar goed, uiteindelijk als je teveel nadenkt over categoriseren kom je tot de conclusie dat het op deze manier niet werkt. Idealiter zou je willen dat alles onder de Categorie:Schrijver een schrijver is, maar dat is niet zo want als je PetScan gebruikt kom je dan dus ook een gedenkteken tegen. Categorieën zijn op zichzelf nog wel coherent, maar als je verder de boom ingaat, verliest het zijn waarde. Misschien moeten we ooit afstand doen van die boom. Of aandringen bij MediaWiki om de categorisering ophaalbaar te maken uit Wikidata. Dajasj (overleg) 8 mei 2024 11:29 (CEST)Reageren

Voorstel categorieën politiek in de Tokelau-eilanden

bewerken

Deze week heeft gebruiker bdijkstra naar aanleiding van mijn nominaties in week 9 al veertien categorieën in deze categorieboom verwijderd om de simpele reden dat er nauwelijks inhoud voor is. Reden voor mij om nu toch eens op een rijtje te zetten wat er nu precies aan inhoud is. Dat dat nodig is, is al een duidelijke indicator dat de categorieboom niet deugt. Die dient immers om een duidelijk alfabetisch overzicht te bieden van de inhoud. Daarom hier een lijstje wat we nu precies hebben. Over de politiek:

En over personen in de politiek:

Dat zijn totaal 13 artikelen. Die zijn nu verspreid over precies zoveel categorieën: Over politiek:

Over Personen:

Onze richtlijnen adviseren om bij categorieën minimaal een handvol (vijf) artikelen per categorie aan te houden. Dat houdt in dit geval dus hooguit twee categorieën in. Mij lijkt dat in dit geval een prima idee. Ik stel dan ook voor om de inhoud allemaal onder te brengen in Categorie:Politiek in de Tokelau-eilanden en de politici allemaal bij elkaar in de subcategorie daarvan: Categorie:Tokelau-eilands politicus. Voor meer categorieën is er simpelweg te weinig inhoud en dat zou het overzicht vooral verslechteren. Een aantal van deze categorieënis overigens al genomineerd. (Zie Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2024 week 22) De lengte van de artikelen over de diverse politici varieert van vrij kort tot heel erg kort. Over de diverse functies van de politici wordt er inhoudelijk dan ook nauwelijks iets verteld in hun artikel. Dat is naast het beperkte aantal politici een extra reden om geen verdere onderverdeling naar functies als premier, Pulenuku, etc. te maken. LeeGer  29 mei 2024 18:07 (CEST)Reageren

Mooi illustratief uiteengezet. De zeis er doorheen lijkt me helemaal prima. Er is in de afgelopen 14 jaar geen verdere interesse voor vulling gebleken. Labrang (overleg) 31 mei 2024 09:35 (CEST)Reageren
Vandaag dit voorstel doorgevoerd. Zie Wikipedia:Te beoordelen categorieën/Toegevoegd 2024 week 24#Toegevoegd vrijdag 14/06, af te handelen vanaf 28/06 voor de leeg achtergebleven en genomineerde categorieën.  LeeGer  14 jun 2024 13:30 (CEST)Reageren

Categorie:Evenement standaard in Categorie:Recreatie?

bewerken

Zojuist zag ik een wijziging langskomen op Categorie:Evenement in Heerenveen. N.a.v. deze en aanverwante deelcats valt me weer op dat veel deelcats van Categorie:Evenement nu standaard ondercats zijn van "parallelle" deelcats in Categorie:Recreatie. Deze subcategorisatie lijkt me veel te kort door de bocht; onder een "evenement" worden in het algemeen zeker niet alleen feestelijke gebeurtenissen verstaan (overigens vallen die evenmin per definitie onder recreatie, dat zijn ze immers alleen maar vanuit het perspectief van de feestgangers, niet vanuit dat van de organisatoren die er vaak voor betaald krijgen en voor wie het dus feitelijk gewoon werk is), maar bijv. ook gebeurtenissen als zakelijke congressen, symposia, allerlei andersoortige maatschappelijke rituelen (bijv. op het gebied van religie), en zo is er vast nog heel veel meer. Dergelijke evenementen kun je natuurlijk beslist niet zonder meer als een vorm van recreatie aanmerken, sterker, in veel van de voornoemde voorbeelden is dat label ronduit verkeerd/misleidend.

Ik stel dan ook voor om Categorie:Evenement standaard in Categorie:Recreatie wat dit betreft op de schop te gooien. Voorlopig volgt er nog even geen concrete actie, De komende tijd zie ik wel wat anderen hier voor input over hebben.

N.B. Afgelopen jaar heb ik trouwens al eens zeker één keer voorgesteld om ook Categorie:Sport en Categorie:Recreatie beter te scheiden. Ik heb nog steeds sterk het idee dat sport niet per definitie als puur een vorm van recreatie valt aan te merken, maar dat idee lijkt niet breed te worden gedragen. De Wikischim (overleg) 1 jun 2024 13:19 (CEST)Reageren

De nationale dodenherdenking is ook een evenement en zou inderdaad niet onder "recreatie" gecategoriseerd moeten worden. Dus dat evenementen niet automatisch in de categorieboom voor recreatie thuishoren heb je gelijk in. Maar dat feestelijke evenementen ook geen recreatie zouden zijn omdat het voor de organisatoren gewoon werk betekent, daar kunnen we niks mee. Dan houden we niets over in de categorie voor recreatie want het recreëren van de een betekent heel erg vaak weer direct of indirect werk voor iemand anders. De categorieboom voor sport zou ik het liefst direct onder mens en maatschappij zien. Juist omdat het van alles kan zijn. Voor de topsporter en velen in de organisaties eromheen is het dagelijks werk, voor diegenen die voor of na school, studie of werk graag gaat voetballen, tennissen, golfen, zeilen, hardlopen etc. is het recreatie of bittere noodzaak om gezond te blijven en voor diegenen die er graag naar kijken, live of via televisie, is het amusement.  LeeGer  1 jun 2024 14:02 (CEST)Reageren
(Lichtelijk verlate reactie) Goeddeels met het bovenstaande eens. Ik geef je bij nader inzien ook gelijk dat feestelijke evenementen het beste gewoon standaard bij recreatie kunnen worden ingedeeld. Wat betreft Categorie:Sport en alle deelcats is mijn eigen voorstel om die zowel rechtstreeks in de overeenkomende deelcats binnen Categorie:Cultuur als binnen Categorie:Mens en maatschappij te plaatsen, en Categorie:Recreatie hier dus juist standaard te verwijderen als bovencat.
Dit alles zal in de praktijk wel weer veel omgooiwerk betekenen, wat ik in mijn eentje voorlopig niet ga klaarspelen. De Wikischim (overleg) 5 jun 2024 20:29 (CEST)Reageren
@De Wikischim Ik zie nu dat je weer bezig bent met nogal grootschalige wijzigingen aan de categoriestructuur met nauwelijks inbreng vanuit de gemeenschap. Is er überhaupt getracht om anderen in dit overleg te betrekken? Bijvoorbeeld via oproepen elders?  LeeGer  7 jul 2024 17:13 (CEST)Reageren
En stel dat de gemeenschap hiermee instemt, ben je dan ook bereid om dit helemaal af te maken? Want dat was destijds een van de grootste problemen die geleid hebben tot het totaalverbod voor jou met betrekking tot de categorieën.  LeeGer  7 jul 2024 17:16 (CEST)Reageren
Het lijkt me niet zinnig om "Sport in.." te koppelen aan twee takken "...in land X". "Mens en Maatschappij" is de meest logische tak om aan te hangen en daarmee ook redelijk hoog in de boom. Hoeft niet aan "cultuur" (daar verstaan we wat anders onder in de dagelijkse omgang). Het aan meerdere ouder-categorieen ("parents") koppelen van dergelijke hoofdcategorieen schept een precedent met nogal wat mogelijke "dan die en die ook" gevolgen. Denk aan muziek: dat is kunst, amusement en recreatie met de nodige rekkelijkheid. Zo ook dans, toneel, etc. Labrang (overleg) 7 jul 2024 19:09 (CEST)Reageren

Over de bovencategorisatie van Categorie:Persoon, die momenteel rechtstreeks in Categorie:Alles staat

bewerken

Categorie:Persoon is momenteel een rechtstreekse ondercat. van de meest "universele" cat. hier, dus van Categorie:Alles. Volgens mij is dit heel erg "kort door de bocht" en zou Categorie:Mens en maatschappij hier een veel meer voor de hand liggende rechtstreekse bovencat. zijn.

Analoog hieraan zouden ook alle rechtstreekse deelcats van Categorie:Persoon op eenzelfde manier moeten worden verplaatst. Dus Categorie:Persoon naar nationaliteit wordt zodoende bijv. een rechtstreekse ondercat. van Categorie:Mens en maatschappij naar land (iets andere categorienamen, maar feitelijk dezelfde inhoudelijke lading). Ander voorbeeld: Categorie:Lijsten van personen gaat vanuit de huidige bovencat. Categorie:Lijsten naar de specifiekere Categorie:Mens-en-maatschappijlijsten. Zo is er nog veel meer natuurlijk, ik geef deze twee gevallen nu slechts even als voorbeeld.

Ik begin wat dit betreft zelf voorlopig (iig de komende paar weken, eventueel maanden) nog even nergens aan, maar zal hier afwachten wat anderen van het bovenstaande herindelingsvoorstel vinden. Het liefst zie ik hier ook de input van wat medegebruikers die wat minder vaak reacties in dit café plaatsen. Desgewenst kan dit ook nog breder worden overlegd, bijv. via "Overleg gewenst". De Wikischim (overleg) 9 jul 2024 15:59 (CEST)Reageren