Hoofdmenu openen

Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen

Gtk-refresh.svg Verzoekpagina voor artikelverplaatsingen
Klik hier om direct een verzoek tot verplaatsing te doen
Zie WP:AV
Zie WP:AVP
Zie WP:VPA
Zie WP:VPV
Zie WP:VP/AV
Meestal kan een gebruiker zelf de naam van een artikel (dus niet van een afbeelding, bestand, categorie, gebruiker of sjabloon) wijzigen; de procedure daarvoor staat hier. Soms doen zich echter problemen voor, bijvoorbeeld doordat de beoogde nieuwe naam al in gebruik is, en moet er een moderator aan te pas komen. In dergelijke gevallen kan hier een verzoek tot hernoeming van het artikel worden gedaan.

Wanneer het verzoek geen onderhoudskwestie betreft (bijvoorbeeld verkeerd kopieer-plak-werk of een typefout), stel de wijziging dan eerst voor op de overlegpagina van het artikel. Wanneer daar consensus bereikt wordt of als niemand binnen redelijke tijd reageert, plaats dan pas het verzoek tot uitvoering van de wijziging hier. Deze pagina is niet bedoeld voor discussies. Verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna er verder overlegd dient te worden op een relevante overlegpagina. Mocht je een dergelijk overleg extra onder de aandacht willen brengen, zie dan bijvoorbeeld WP:OG.

Een verzoek dat behandeld is, wordt verplaatst naar het kopje Behandelde verzoeken onderaan, zodat een nieuw verzoek steeds gemakkelijk in het eerste blok te vinden is. Plaats een nieuw verzoek onder aan de lijst onder het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de oudste verzoeken bovenaan staan en de volgorde chronologisch blijft. Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~).
Afgehandelde verzoeken worden na 21 dagen automatisch gearchiveerd naar het archief.

Nieuwe verzoekenBewerken

Tijdbalk naar TijdlijnBewerken

Zie de Categorie:Tijdlijnen waar alle artikelen de term 'Tijdlijn' gebruiken, maar waar het artikel dat juist moet uitleggen wat een "tijdlijn" is een andere naam heeft. Dat is verwarrend, onlogisch en onnodig. Je ziet pas in het artikel tijdbalk dat dat bijkbaar een synoniem is van het woord tijdlijn. Wat niet vanzelfsprekend is voor iemand die de betekenis zoekt in een encyclopedie. VanBuren (overleg) 19 sep 2019 19:54 (CEST)

Synoniem weet ik eigenlijk niet, een tijdbalk lijkt me meer een specifieke vorm van een tijdlijn. Dit verzoek zou ik graag nog even laten staan om te zien of er bezwaar komt; de titelwijziging is zo te zien niet al ergens elders voorgesteld. Encycloon (overleg) 23 sep 2019 19:56 (CEST)
Zoals het verwoord wordt in de eerste paragraaf: "tijdbalk of een tijdlijn is een visuele weergave van..." beogen beide term hetzelfde. Dat zou inderdaad duidelijker beschreven moeten worden omwille van de verschillen en overeenkomsten. Echter, daar gaat het mij niet om. Ik heb mijn verzoek hierboven al beargumenteerd. Waarom het ook elders zou moeten zijn voorgesteld begrijp ik niet. VanBuren (overleg) 23 sep 2019 20:29 (CEST)
Wegens Wanneer het verzoek geen onderhoudskwestie betreft (bijvoorbeeld verkeerd kopieer-plak-werk of een typefout), stel de wijziging dan eerst voor op de overlegpagina van het artikel. Wanneer daar consensus bereikt wordt of als niemand binnen redelijke tijd reageert, plaats dan pas het verzoek tot uitvoering van de wijziging hier. (bovenaan deze verzoekpagina) ben ik liever wat terughoudend met uitvoeren van verder-nog-niet-besproken wijzigingen, tenzij de verplaatsing zeer evident is. Mvg, Encycloon (overleg) 23 sep 2019 20:38 (CEST)
De tijdlijnen in de Categorie:Tijdlijnen lijken mij niet allemaal tijdlijnen in de zin van het artikel, aangezien die pagina's gewoon bestaan uit chronologische opsommingen van gebeurtenissen, zonder dat visueel zichtbaar is wanneer welke gebeurtenis was. Eigenlijk zijn het daardoor eerder kronieken. Misschien wordt het woord tijdlijn breder gebruikt, of de betreffende pagina's hebben een onjuiste naam.
De betreffende pagina's zijn ook geen gewone artikelen maar eerder lijsten. Ik vind eigenlijk dat we de naamgeving van artikelen niet moeten laten bepalen door de naamgeving van zulke lijsten, die eerder een soort portaalfunctie hebben.
Het is natuurlijk zo dat het soms verwarrend is als hetzelfde begrip twee of meer benamingen (synoniemen) heeft, waarbij je via een doorschakeling (redirect) op een artikel met een andere naam terecht kunt komen dat je had opgevraagd. Om dat te ondervangen worden beide termen in de beginzin vet gedrukt. Ik weet niet of dat probleem hier erger is dan in andere gevallen.
Het zou kunnen dat een inhoudelijke blik op dit artikel leidt tot de conclusie dat tijdlijn toch beter is. Dat weet ik nou nog niet. Bever (overleg) 23 sep 2019 22:28 (CEST)
Er spelen hier denk ik meer zaken. "Tijdlijn" kan mi zowel slaan op de vorm van afbeelden als op het Chronologisch overzicht zelf. In die zin zou je een "tijdlijn" kunnen afbeelden als een tijdbalk, een tijdspiraal, een soort taartdiagram, een lijst, of het voorlezen, of... Ik denk dus dat tijdlijn breder kan zijn dan tijdbalk, maar dat deze zaken ook apart behandeld kunnen worden, en er dus (minstens) drie artikelen zouden kunnen ontstaan: tijdbalk en tijdbalk (visueel) (oid) over deze specifieke manier van weergeven en tijdlijn (algemeen) (oid) of chronologisch overzicht voor het algemene concept dat op uiteenlopende manieren gerealiseerd kan worden. Misschien eens een balletje opgooien in het Wikipedia:Taalcafé? — Zanaq (?) 12 okt 2019 22:04 (CEST)

Union pour un Mouvement Populaire naar Union pour un mouvement populaire e.a.Bewerken

In het Frans gaat bij een uitgeschreven afkorting, in dit geval UMP, alleen het eerste woord met hoofdletter; zie verder betreffende Franse lemma: https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_pour_un_mouvement_populaire. Idem voor PRV Parti Radical Valoisien naar Parti radical valoisien;. Piotrpavel (overleg) 15 okt 2019 20:39 (CEST)

Behandelde verzoekenBewerken

Gary Cooper (acteur) naar Gary CooperBewerken

Dit was tot enkele dagen geleden de titel. Er zijn 76 Wikipedia's met een lemma over de acteur Gary Cooper. 75 daarvan hebben als titel Gary Cooper. Alleen WP:NL wijkt daar sinds enkele dagen vanaf, een wijziging die zonder enig overleg heeft plaatsgevonden. Er zijn nog zeven andere onbekende Gary Coopers die op de Engelstalige Wikipedia een lemma hebben, maar geen enkele heeft een lemma op WP:NL. Desgewenst is een Amsterdamconstructie mogelijk. Nadere uitleg over die andere Gary Coopers en verdere discussie kan op deze OP waar meer uitleg staat: hier. HT (overleg) 1 sep 2019 08:44 (CEST)

Amsterdamconstructie is mi ook logischer. De andere G. Coopers zijn allen relatief onbekend, Gary Cooper is zeer bekend. Leo CXXIV (overleg) 2 sep 2019 12:02 (CEST)

Is daar consensus voor? (Vermoedelijk niet). – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Zanaq (overleg · bijdragen) 2 sep 2019 12:45 (CEST)

Er wordt vaak beweerd dat er geen consensus is, aangezien sommigen geen enkele Amsterdamconstructie willen. Vinvlugt (overleg) 2 sep 2019 13:14 (CEST)
Het is m.i. niet de bedoeling dat dergelijke controversiële wijzigingen zonder enig overleg worden uitgevoerd. Hier is er een duidelijke hoofdbetekenis. De andere 75 wikipedia's hebben gelijk.   Steun voor het verzoek. - Bob.v.R (overleg) 2 sep 2019 13:32 (CEST)
Is er ergens in de richtlijnen een definitie van hoofdbetekenis en is het daarin van belang wat andere wiki's doen? Zo niet, dan is er geen reden dit verzoek uit te voeren. ♠ Troefkaart (overleg) 2 sep 2019 14:27 (CEST)
  Steun Wat andere wiki's doen is niet van belang, maar het geeft wel een indicatie van het encyclopedisch belang van de acteur t.o.v. de andere Gary Coopers. Naar mijn mening is de recente wijziging een duidelijk gevalletje "Roomser dan de Paus", oftewel, in goed Wikipediaans, BTNI. Zie ook Wikipedia:Stemlokaal/hoofdbetekenisconstructie Thomas Hardy. Michiel (overleg) 2 sep 2019 15:04 (CEST)
@Troefkaart De regel is dat als er sprake is van "een zeer dominante hoofdbetekenis", dan is er de mogelijkheid tot een Amsterdamconstructie of een hoofdbetekenisconstructie. De tweede vind ik zelf te bewerkelijk. Overigens is er dus op WP:NL geen tweede lemma van iemand die Gary Cooper heet. Er valt dus eigenlijk niet door te verwijzen, maar van mij mag er desondanks toch een Amsterdamconstructie komen, ook al verwijst die naar alleen rode links, als men dat wil. Een andere regel is dat bij te verwachten controversiële bewerkingen er eerst consensus wordt gezocht, dat is niet gebeurd bij de aanpassing van Gary Cooper naar Gary Cooper (acteur). Die 75 voorbeelden zijn verder bedoeld ter indicatie, zoals al wordt opgemerkt. HT (overleg) 2 sep 2019 17:48 (CEST)
Waar staat die regel dan? Hoe bepaal je dominante hoofdbetekenis? Een amsterdamconstructie is een hoofdbetekenisconstructie, maar de terminologie is nodeloos gecompliceerd gemaakt. Het aanleggen van een doorverwijsconstructie is niet controversieel. ♠ Troefkaart (overleg) 3 sep 2019 14:55 (CEST)
  • Het is geen gevalletje BTNI. Er ontbrak een doorverwijsconstructie. Het is aan degene die de doorverwijsconstructie maakt om een correcte doorverwijsconstructie te kiezen. Dit is gebeurd. BTNI heeft uitsluitend betrekking op het wijzigen van een correcte constructie in een andere constructie: daar is hier dus geen sprake van.
  • Het is geen controversiele wijziging om een standaardconstructie aan te leggen als een doorverwijsconstructie ontbreekt. Het is de namelijk de standaardmanier. De hoofdbetekenisconstructie is een uitzondering. Bovendien zegt Wikipedia:Doorverwijsconstructies: Vóór de toepassing van een andere doorverwijsconstructie dan de standaardmanier wordt er eerst (aangekondigd) overleg gevoerd waarbij er een brede overeenstemming is over de te gebruiken doorverwijsconstructie (waar niemand zich ooit aan houdt). Dus volgens die regel zou zelfs als er een doorverwijsconstructie ontbreekt eerst overlegd moeten worden om een hoofdbetekenisconstructie aan te leggen. Een normale dp kan in dat geval altijd gewoon aangelegd worden.
  • "Er wordt vaak beweerd dat er geen consensus is": Ik beweer altijd dat er nooit consensus is voor een hoofdbetekenisconstructie. Er is nooit consensus voor een hoofdbetekenisconstuctie, dus BTNI voor het omzetten van een correcte normale dp in een correcte hoofdbetekenisconstructie (en omgekeerd). Moderatoren horen dit te weten, en dergelijke verzoeken altijd af te wijzen omdat er geen consensus voor is, zelfs als er geen bezwaar gemaakt wordt. Ca. 30% van de gemeenschap is namelijk (nogmaals) voor altijd en overal een normale dp, zelfs als die 30% pas komt opdagen bij een stemming. Dat voorkomt ook even gauw consensus bereiken en/of het verzoek doordrukken voordat de tegenstanders het zien.

Er kan geprobeerd worden eerst te overleggen of te peilen, maar dat heeft geen zin: de uitkomst zal zijn dat er geen consensus is voor een hoofdbetekenisconstructie. Start dus een stemming als men dit wil wijzigen. — Zanaq (?) 2 sep 2019 17:45 (CEST)

@Zanaq De discussie - en dat is ook de vraagstelling - gaat voornamelijk om de titelwijziging. Die diende - want controversieel - in overleg te gebeuren, wat niet is gebeurd. Er lijkt duidelijk geen consensus te zijn om de titel te wijzigen, dus van Gary Cooper naar Gary Cooper (acteur). mvg. HT (overleg) 2 sep 2019 18:14 (CEST)
Dat is (zoals ik hierboven betoog) niet het geval. Er ontbrak een doorverwijsconstructie. Om een standaardconstructie aan te leggen is het nodig die titel te wijzigen. Er is geen consensus nodig om een incorrecte situatie te wijzigen in een correcte situatie. Er was dus geen overleg of consensus nodig voor deze verplaatsing.
Er is ook geen consensus nodig om BTNI te volgen (wat hier niet van toepassing is). Er is alleen consensus nodig om een correcte situatie te wijzigen in een andere correcte situatie. Volgens Wikipedia:Doorverwijsconstructies is bovendien geen overleg nodig voor een nieuwe standaarddoorverwijspagina, maar wel voor een nieuwe hoofdbetekenisconstructie. De verplaatser heeft op alle denkbare fronten correct gehandeld. — Zanaq (?) 2 sep 2019 18:23 (CEST)
Ik zie geen dwingende reden om hier een Amsterdamconstructie toe te passen. Mij was tot voor kort de naam Gary Cooper helemaal niet bekend, dus zo enorm bekend is de acteur t.o.v. anderen met dezelfde naam nou blijkbaar ook weer niet. Met de huidige situatie lijkt niets mis, dus laat het voorlopig maar lekker zo. Het lijkt meer op weer een typisch voorbeeld van "oplossing zoekt probleem". De Wikischim (overleg) 3 sep 2019 17:49 (CEST)
Omdat jij hem niet kent is hij niet bekend. Dat lijkt mij geen geldig argument. Hij is een van de meest legendarische filmsterren. HT (overleg) 3 sep 2019 17:56 (CEST)
Het is waarschijnlijk wel de hoofdbetekenis, en daar is mogelijk ook consensus voor. De randvoorwaarde om een hoofdbetekenisconstructie te kunnen aanleggen is dus waarschijnlijk vervuld. Dat betekent echter niet dat er een hoofdbetekenisconstructie aangelegd moet worden: daarvoor is consensus vereist die er nooit is. — Zanaq (?) 3 sep 2019 19:13 (CEST)
  Niet uitgevoerd - Deze titelwijziging kun je niet los zien van de doorverwijsconstructie. Aangezien er in principe zelfs volledig rode doorverwijspagina's aangemaakt kunnen worden (mits E-waardige links), lijkt mij de aanmaak van een doorverwijspagina niet fout (anders graag een link/peiling waaruit dat blijkt). Omdat de aanleg van een hoofdbetekenisconstructie hier de 'controversiële' wijziging zou zijn, immers afwijkend van de standaard, is de hernoeming naar de standaardconstructie terecht.
Uiteraard kan er overlegd worden over of dit een hoofdbetekenis-/Amsterdamconstructie zou moeten worden en zou er bij gebleken consensus alsnog hernoemd kunnen worden. Encycloon (overleg) 3 sep 2019 19:34 (CEST)
Jammer! Het mag hierboven duidelijk zijn dat er geen consensus is over de titelwijziging. Zoals ik hierboven al opmerkte dient er bij controversiële wijzigingen overleg plaats te vinden. Dat blijkt ook uit de pagina Help:Titel van een pagina wijzigen, waar staat: "Het wijzigen van een titel kan een ingrijpende aanpassing zijn, zeker wanneer er veel naar de betreffende pagina verwezen wordt. Wijzig de titel dus alleen als het nodig is en verander de titel alleen als het waarschijnlijk geen grote weerstand op zal roepen." (vet van mij). Zelfs een van de grootste tegenstanders hier van een Amsterdamconstructie geeft hierboven aan dat slechts ca. 30% van de gebruikers hier zeker tegen een dergelijke constructie is, volgens mij gebaseerd op een stemming uit jan. 2013 waarbij ca. 70% van de stemmers voorstander was van een Amsterdamconstructie bij Cornelis de Witt. mvg. HT (overleg) 4 sep 2019 13:01 (CEST)
@Encycloon, voor Gary Cooper geldt hetzelfde als wat voor Michael Jackson geldt. Ook bij personen is het goed mogelijk dat er een zo sterk uitspringt dat je kiest voor die als hoofdbetekenis. Een moderator die op eigen houtje titelwijzigingen doorvoert moet gecorrigeerd kunnen worden. Dit was er typisch een waarvan iedereen van te voren had kunnen bedenken dat een gewone dp-construtie niet onomstreden zou zijn. Dan wijzig je dus niet zonder fatsoenlijk overleg. Dat overleg dient te gebeuren voor de titelwijziging. Derhalve het vriendelijke verzoek de oorspronkelijke situatie te herstellen en de doorgevoerde titelwijziging terug te draaien. Peter b (overleg) 11 sep 2019 10:20 (CEST)
  Uitgevoerd - Bij controversiële wijzigingen, waarbij niet-moderatoren dit niet kunnen terugdraaien, eerst overleg/consensus zoeken is inderdaad wel een basisprincipe van ons samenwerkingsproject. De encyclopedie wordt er per saldo niet direct beter op (hoewel er nog geen inkomende links naar de andere Gary Coopers zijn - dus haast niet echt geboden is), maar ik heb de situatie van vóór de titelwijziging hersteld en hoop dat er binnenkort toch consensus kan komen over de doorverwijsconstructie zodat de lezer wel op de hoogte kan worden gesteld van het bestaan van de andere E-waardige opties. Mvg, Encycloon (overleg) 11 sep 2019 12:43 (CEST)
Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Iemand heeft een correcte doorverwijsconstructie aangelegd. De correcte doorverwijsconstructie is geheel verwijderd. Daarom verplaatsing ongedaan gemaakt en terugplaatsing verzocht.
Er is niets controversieels aan het aanmaken van een doorverwijsconstructie. Het controversiele is of dat een hoofdbetekenisconstructie moet zijn of een reguliere dp. Daarom mag degene die een fout oplost zelf de oplossing kiezen, en hebben we BTNI om die in stand te houden. (WP:Doorverwijspagina gaat zoals bekend nog verder en geeft aan dat voor een hoofdbetekenisconstructie vooraf overleg nodig is, en voor een normale dp helemaal geen overleg nodig is.)
Heb ik die uitgebreide uitleg hierboven (2x) voor niets gegeven?
Het totaal verwijderen van een doorverwijsconstructie is geen optie, en de dp voldoet niet aan de nuwegcriteria. — Zanaq (?) 11 sep 2019 17:11 (CEST)
@Zanaq Deze pagina is bedoeld voor moderatoren. Enkele dagen geleden heb je eigenmachtig, zonder overleg, een moderatorbeslissing teruggedraaid. Het ging daarbij om een titelwijziging. Over titelwijzigingen staat er het volgende: "Het wijzigen van een titel kan een ingrijpende aanpassing zijn, zeker wanneer er veel naar de betreffende pagina verwezen wordt. Wijzig de titel dus alleen als het nodig is en verander de titel alleen als het waarschijnlijk geen grote weerstand op zal roepen." Dat stond al op deze pagina, maar je schijnt het genegeerd te hebben. Waarom eigenlijk? Dat jouw titelwijziging grote weerstand oproept, blijkt namelijk overduidelijk uit de protesten hierboven en uit een eerdere peiling. Ik denk dat je gaat schrijven dat de dp-link niet fout was, maar voordat je die dp-link maakt, dien je eerst de titel te wijzigen. Dat was dus zonder overleg not done. Wikipedia is een samenwerkingsproject en overleg en zelfs een beetje extra overleg kan geen kwaad, maar jij lijkt je eigen mening te willen doordrukken. Nu duidelijk is dat de titelwijziging op weerstand stuit, was een Amsterdamconstructie op zijn plaats geweest. HT (overleg) 14 sep 2019 00:57 (CEST)
Er is geen enkele twijfel dat een doorverwijsconstructie beter is dan geen doorverwijsconstructie. Er is geen twijfel dat het geheel verwijderen van de doorverwijsconstructie geen optie was. Er is ook geen twijfel dat de dp niet aan de nuwegcriteria voldoet. Volgens mij zijn dat oncontroversiële feiten. Dus als bijvoorbeeld Kitenge teruggezet wordt wegens BTNI omdat de aanmaker van de doorverwijsconstructie die keuze maakte, dan moet ook dit teruggezet worden wegens BTNI omdat de aanmaker van de doorverwijsconstructie die keuze maakte. Dat is namelijk hoe BTNI werkt. Volgens mij is dat ook een feit. Ik heb overigens keurig verzocht om de dp terug te plaatsen: men wilde dat kennelijk uitvoeren maar dat mislukt steeds. (Daarom staat er nu een uitgeklede versie). Dat verzoek staat nog open.
Zoals gezegd zijn beide opties controversieel. Er is vermoedelijk geen consensus voor beide opties. Er is hopelijk wel consensus dat een van de opties gekozen moet worden. — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:36 (CEST)
Ik merk dat je keihard weigert te reageren op mijn opmerking dat conform de richtlijnen bij een titelwijziging die grote weerstand kan opwerpen men verplicht is eerst overleg te plegen. Dát overleg heeft niet plaatsgevonden. De titelwijziging van Gary Cooper naar Gary Cooper (acteur) is dus onrechtmatig en dient ongedaan te worden. Er is namelijk grote weerstand tegen deze aanpassing. HT (overleg) 14 sep 2019 13:49 (CEST)
Die richtlijn is mi hier niet van toepassing. Die richtlijn gaat mi over het gedeelte voor de haakjes, zie ook dit overleg. Hier zijn de richtlijnen mbt doorverwijsconstructies van belang. En zo die richtlijn wel van toepassing is, dan zijn de nuwegcriteria en BTNI met die richtlijn in conflict, en deze zijn mi belangrijker. Er zou ook grote weerstand zijn tegen een amsterdamconstructie: beide opties roepen grote weerstand op. Ik hoop nog steeds dat het geheel verwijderen van de doorverwijsconstructie grotere weerstand oproept. — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:59 (CEST)
Die oorspronkelijke richtlijn staat nog steeds vermeld op de officiële pagina met informatie over titelwijzigingen en is dus nog steeds rechtsgeldig. Jij verwijst slechts naar een discussie tussen een beperkt aantal Wikipedianen. Daar is geen rechtsgeldigheid aan te ontlenen. Dat snap je natuurlijk zelf ook. HT (overleg) 14 sep 2019 14:17 (CEST)
Uit dat overleg blijkt slechts dat er weinig overeenstemming is wat "titel" precies betekent en/of de status van de verschillende onderdelen van de titel, en de uitgebreidere uitleg is daar te vinden. Er zijn diverse andere richtlijnen in conflict met die richtlijn, en op Wikipedia:Doorverwijsconstructies staat nog steeds vermeld: Vóór de toepassing van een andere doorverwijsconstructie dan de standaardmanier wordt er eerst (aangekondigd) overleg gevoerd waarbij er een brede overeenstemming is over de te gebruiken doorverwijsconstructie. — Zanaq (?) 14 sep 2019 14:56 (CEST)

Herindiening verzoekBewerken

Reeds afgehandeld verzoek opnieuw naar boven geplaatst wegens het eigenmatig terugdraaien van een moderatorbeslissing van Encycloon door gebruiker:Zanaq; nu zijn we weer terug bij af. Graag het de beslissing van Encycloon opnieuw uitvoeren. Een moderatorbeslissing kan natuurlijk niet eigenmatig door eenieder worden teruggedraaid zonder overleg. Dan zou het hek van de dam zijn. Groet, Brimz (overleg) 14 sep 2019 12:57 (CEST)

De beslissing van Encycloon was verkeerd, het aanleggen van een doorverwijsconstructie is niet controversieel. Het opheffen van een constructie, dus een stap verder dan het wijzigen ervan, is natuurlijk helemaal de bedoeling niet. Een verkeerde beslissing door eender wie, moderator of niet, kan uiteraard altijd worden teruggedraaid. ♠ Troefkaart (overleg) 14 sep 2019 13:03 (CEST)
  Steun voor het respecteren van een moderatorbesluit en dus voor het opnieuw uitvoeren daarvan. The Banner Overleg 14 sep 2019 13:23 (CEST)
  Steun De regelgeving is overduidelijk. Bij een titelwijziging die grote weerstand kan oproepen dient eerst overleg gepleegd te worden (letterlijke tekst van deze richtlijn staat al twee keer hierboven), daarna kan er pas sprake zijn van het aanleggen van een doorverwijsconstructie. Dat had dus in dit geval een Amsterdamconstructie moeten zijn, die zonder titelwijziging kan worden doorgevoerd. Dat de titelwijziging grote weerstand oproept, blijkt overduidelijk uit bovenstaande bewerkingen. HT (overleg) 14 sep 2019 13:30 (CEST)
Jullie zijn dus voor het geheel verwijderen van de doorverwijsconstructie, zoals de moderator deed? De nuwegcriteria zijn ook overduidelijk: zijn jullie voor het opnieuw negeren van de nuwegcriteria? — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:37 (CEST)
Je mening is bekend @Zanaq. Je hoeft dat dus niet te herhalen. Je mening doet er in dit geval ook niet toe, omdat het hier gaat om een onrechtmatige en onbediscussieerde terugdraaiing van een mod-beslissing. Een terugdraaiing die blokkadewaardig is zelfs. Groet, Brimz (overleg) 14 sep 2019 13:41 (CEST)
Ik stel slechts een vraag, waarop het antwoord mi relevant is. — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:43 (CEST)
@Zanaq Ik schrijf toch dat een Amsterdamconstructie prima is. HT (overleg) 14 sep 2019 13:44 (CEST)
Bedankt voor het antwoord. Dat is echter niet wat de moderator gedaan had: zie hierboven. — Zanaq (?) 14 sep 2019 13:45 (CEST)
Niet de titelwijziging dient te worden teruggedraaid, maar er dient een Amsterdamconstructie te worden toegevoegd. HT (overleg) 14 sep 2019 13:52 (CEST)
Het gedeelte voor de komma begrijp ik niet. Ik begreep inderdaad dat het verzoek was om een amsterdamconstructie aan te leggen. In plaats van de doorverwijspagina te verplaatsen (en een hoofdbetekenisconstructie aan te leggen) heeft de moderator deze echter verwijderd. Dit is mi voor zowel voor en tegenstanders van de hoofdbetekenisconstructie ongewenst. Herstel van de doorverwijspagina is nodig om een hoofdbetekenisconstructie mogelijk te maken. Daarom heb ik gepoogd dit ongedaan te maken en heb ik herstel verzocht. Ik hoop dat we het tot zover eens zijn. Vervolgens, als alles weer hersteld is, is de vraag of er een hoofdbetekenisconstructie aangelegd moet worden of niet. Mijn mening is daar "niet", wegens BTNI. — Zanaq (?) 14 sep 2019 14:22 (CEST)
@Brimz: Haha, dit is uiteraard wel een "bediscusieerde" beslissing van een moderator, rechtmatig is het al helemaal niet. Verder mogen de argumenten van Zanaq inderdaad als bekend worden verondersteld, want richtlijnen. Dus waarom wimpel jij de richtlijnen voor nuweg plots zo makkelijk weg? Selectieve toepassing? ♠ Troefkaart (overleg) 14 sep 2019 13:47 (CEST) PS: bespaar de loze dreigementen met blokkades, dat helpt echt niet.
Dan kan je me vast wel de diff-link geven waar de discussie plaatsvond nádat de moderator zijn beslissing had genomen. En ik bespaar je geen loze dreigementen hoor. Een terugdraaiing van een mod-beslissing is wat mij betreft gewoon blokkadewaardig. Groet, Brimz (overleg) 14 sep 2019 13:50 (CEST)
De hele relevante discussie, inclusief het gedeelte van na de laatste modbeslissing, staat gewoon hierboven in ditzelfde verzoek. Troefkaart hoeft dus hiervoor geen difflink te geven. De Wikischim (overleg) 14 sep 2019 14:02 (CEST)
  Opmerking - ik concludeer dat het kennelijk is toegestaan dat een moderatorbeslissing zonder overleg en zonder consequenties terug te draaien is. Ik hoop dat u allen bewust van consequenties in deze en van het precedent welke deze beslissing schept. Er zijn fora waar een dergelijk disrespectvol gedrag jegens de moderatie beloond wordt met de opdracht om een ander forum te gaan zoeken.
Het gaat mij niet om de inhoudelijke kant van de beslissing; het boeit me eigenlijk geen fluit of er doorverwijspagina's met Antanananrivo-constructies en een vleugje Fiji-saus bestaan en worden toegepast bij de naamgeving van een artikel. Waar het mij om gaat is dat de moderator Encycloon een beslissing neemt op 11 september om 12.44 en dat op 11 september om 17:05 die beslissing zonder meer wordt teruggedraaid, er 6 minuten later een mededeling over deze terugdraaiing volgt. Als je vindt dat de moderator een verkeerde keuze heeft gemaakt, geef je dat eerst aan en draai je pas terug bij consensus. Eigenlijk net zoals bij een bewerking van een gewone gebruiker. Maar goed, blijkbaar mag dat gewoon. Ik vind het jammer dat dat kan. Groet, Brimz (overleg) 15 sep 2019 15:40 (CEST)

OpmerkingBewerken

In plaats van dagenlang op verzoekpagina's te twisten over de procedurele geldigheid van mijn beslissing - hoewel ik er voor de toekomst zeker wel les uit wil trekken mocht er duidelijk blijken dat ik verkeerd zat - kan er toch ook gewoon even een peiling op die OP opgezet worden, dat hoeft toch niet zo moeilijk te zijn? Voor/tegen een hbc, bij minder dan 55% voor wordt het een 'normale' doorverwijsconstructie? Mvg, Encycloon (overleg) 14 sep 2019 13:59 (CEST)

is het niet een beetje vreemd dat een peiling/stemming/eindeloze discussie afgedwongen kan worden door iemand die geen respect heeft voor moderator-besluiten en deze veranderd naar zijn eigen voorkeur? The Banner Overleg 14 sep 2019 14:03 (CEST)
(bwc:) Mijn moderator-besluit was om de situatie terug te zetten naar vóór de titelwijziging. Als het overleg over de gewenste constructie niets uithaalt - ik denk dat in ieder geval RonnieV en Zanaq tegen een hbc zijn en blijven - lijkt mij een (mini)peiling toch de beste oplossing. Encycloon (overleg) 14 sep 2019 14:07 (CEST)
Merk op dat sommigen de geldigheid van de Godzilla-peiling betwisten omdat deze niet goed voorbereid zou zijn en te kort duurde. Een peiling/stemming kan dienen om BTNI opzij te zetten. Het is de omgekeerde wereld om te moeten peilen/stemmen om BTNI te volgen. Een peiling heeft een hogere drempel dan de 55% vereist bij een stemming om gevolg te kunnen hebben. — Zanaq (?) 14 sep 2019 14:10 (CEST)
@Encycloon Het gaat niet alleen om dit lemma. Er zijn tal van lemma's waarbij sprake is van een duidelijke hoofdbetekenis en waarbij toch door een individuele gebruiker zonder overleg een titelwijziging wordt doorgevoerd, in tegenspraak met de richtlijnen. De regels zijn al duidelijk en het is ondoenlijk om voor al die titelwijzigingen een peiling te gaan houden. Maar goed, als er geen vooruitgang is te bespeuren, dan wil ik wel een 24-uurs peiling op de OP van Gary Cooper (acteur) houden. Is die succesvol, dan behoort een stemming over strengere afspraken tot de mogelijkheden. HT (overleg)
Prima idee. Iets langer dan 24 uur lijkt me wel wenselijk, 72 uur bijvoorbeeld en breed aankondigen graag. Niet iedereen zit dagelijks op Wikipedia. Vrg. Leo CXXIV (overleg) 14 sep 2019 14:26 (CEST)
Merk (nogmaals) op dat er uit de peiling zal blijken dat er geen consensus is voor een hoofdbetekenisconstructie (en vermoedelijk ook niet voor een normale dp). Voor de minste problemen achteraf is het waarschijnlijk beter deze onder Wikipedia:Opinielokaal te houden, en minstens 1 week te laten duren, liefst twee (en inderdaad breed aan te kondigen). Een stemming waarbij desgewenst ook andere gevallen meegenomen worden, zoals Wikipedia:Stemlokaal/Toronto hernoeming, is mi echter het beste (behalve uiteraard de normale dp's gewoon in stand houden. — Zanaq (?) 14 sep 2019 15:11 (CEST)
Je moet teruggrijpen op een stemming uit 2011 om iets van een argument te hebben? Is het niet mogelijk dat in de tussentijd de mening van de gemeenschap veranderd is? The Banner Overleg 14 sep 2019 18:03 (CEST)
Waar heb je het over? Welk argument? Waar wordt gerefereerd aan de mening van de gemeenschap (die inderdaad best veranderd kan zijn) toen? Is niet duidelijk dat het slechts een voorbeeld is van hoe zoiets opgezet kan worden? — Zanaq (?) 14 sep 2019 18:46 (CEST)

Algemene opmerkingBewerken

Met hbc's is het op verschillende plekken vrijwel steeds hetzelfde liedje. Kan er in navolging van dit overleg geen 'werkgroep'/wikiproject/... worden opgericht om een algemene gang van zaken op te stellen (met daarna vastlegging middels stemming)? Onderdeel daarvan zou kunnen zijn dat over hbc's per artikel een peiling gehouden kan worden met daar overal dezelfde eisen (duur, vraagstelling, percentagedrempel). Zelfs een hbc-opinielokaal is wat mij betreft een optie. Encycloon (overleg) 14 sep 2019 14:21 (CEST) (na bwc, naar zoiets dergelijks ('strengere afspraken') verwees Happytravels dus ook al. Encycloon (overleg) 14 sep 2019 14:23 (CEST))

Strikt houden aan WP:BTNI zou mi al veel zaken, zoals bovenstaande, voorkomen. Dat beperkt de kwestie tot de vraag of er sprake is van BTNI. Zij die fouten oplossen hebben de keuze op welke wijze zij de fouten oplossen. (En elke wijze stuit op weerstand, maar de fout in stand houden is geen optie.) Zij die een huidige situatie willen wijzigen tegen BTNI moeten mi in dit soort gevallen een stemming houden. Maar het lijkt inderdaad ook wenselijk dat er aanvullende/vervangende maatregelen ontwikkeld en aangenomen worden, om onduidelijkheid en onaangenaamheid te voorkomen. — Zanaq (?) 14 sep 2019 14:49 (CEST)
Ik heb op Wikipedia:Opinielokaal/Doorverwijsconstructies en BTNI een voorstel neergezet in lijn met bovenstaande. — Zanaq (?) 14 sep 2019 20:17 (CEST)
Voor de duidelijkheid: dit voorstel is niet bedoeld als alternatief of vervanging van de hierboven voorgestelde peiling. Als de algemene peiling over BTNI gehouden wordt, zal deze mogelijk pas na de (snel)peiling over het specifieke geval Gary Cooper gehouden worden. — Zanaq (?) 15 sep 2019 13:21 (CEST)
Zo'n peiling is niet zo zinvol als BTNI niet ook de andere kant op gaat. Als er namelijk is gekozen om niet een doorverwijspagina te maken, dient ook hier strikt BTNI gevolgd te worden. Anders is de BTNI niet in evenwicht. Brimz (overleg) 15 sep 2019 15:24 (CEST)
De beide kanten worden mi voorzien door de aanmaker de keuze te laten. Er wordt ook niet "gekozen om niet een doorverwijs[constructie] te maken": het gebeurde simpelweg niet. Mi is geen doorverwijsconstructie aanleggen waar er een ontbreekt geen enkele optie. — Zanaq (?) 15 sep 2019 18:48 (CEST)

Vervolg?Bewerken

Gaat er nog een (snel)peiling of stemming opgezet worden? Gaat er een poging plaatsvinden om "om een algemene gang van zaken op te stellen"? Zo nee, is er bezwaar (mbt het geval Cooper) om genoemde peiling over BTNI (over enige tijd) te gaan starten (wat overigens de (snel)peiling en de algemene zaken niet in de weg hoeft te zitten)? Er is geen consensus voor een normale dp, geen consensus voor een hoofdbetekenisconstructie en geen consensus of BTNI van toepassing is.— Zanaq (?) 20 sep 2019 20:08 (CEST)

Ik zal eerst een snelpeiling houden en daarna bekijken wat de vervolgmogelijkheden voor mij zijn. Dit weekeinde zal ik e.e.a. uitwerken. HT (overleg) 21 sep 2019 01:43 (CEST)
Prima. Ik stel voor de BTNI-peiling volgende week te starten. (Dit zit wmb de peiling over een hoofdbetekenis voor Gary Cooper niet in de weg, maar desgewenst kan de BTNI-peiling verder uitgesteld worden, wat mogelijk ook zal gebeuren als men er nog inhoudelijke problemen ziet. Ook kan de werkgroep of wie dan ook natuurlijk nog bezwaar maken of op inhoudelijke problemen wijzen.) — Zanaq (?) 5 okt 2019 14:14 (CEST)

AfhandelingBewerken

De oorspronkelijke indiener geeft aan: Niet de titelwijziging dient te worden teruggedraaid, maar er dient een Amsterdamconstructie te worden toegevoegd. Mijn beslissing om tijdelijk geen doorverwijsconstructie aan te leggen is dus kennelijk voor beiden geen gewenste oplossing; ik zie geen dringende reden om hier nu per se nog weer op mijn strepen te moeten gaan staan. De intentie was het stimuleren van overleg over de titel/constructie; met de peiling die hierboven aangekondigd werd komt dat er ook. Zoals gezegd hoop ik dat hier ook in het algemeen duidelijkere afspraken over gemaakt kunnen worden.

Derhalve   Niet uitgevoerd, hoewel ik de mening van Brimz deel dat het direct terugdraaien van een moderatorbeslissing weinig respectvol is. Encycloon (overleg) 23 sep 2019 17:34 (CEST)

Kasteel van Néchin naar Kasteel van la RoyèreBewerken

Zonder aanwijsbare reden hernoemd, terwijl het al jaren zonder discussie onder de naam Kasteel van la Royère bekend staat. ♠ Troefkaart (overleg) 30 sep 2019 21:57 (CEST)

De uitvoerende gebruiker, inmiddels weer eens geblokkeerd wegens BTNI, geeft aan dat zijn naam "politiek neutraler" zou zijn. Gezien zijn reputatie bedoelt hij waarschijnlijk "minder Franstalig", het is in ieder geval iets waar we aangaande onderbouwing niets mee kunnen. Er was dus geen reden voor deze titelwijziging, dus bij voorbaat dank voor het herstellen. ♠ Troefkaart (overleg) 1 okt 2019 10:05 (CEST)
  Uitgevoerd - De uitvoerder zegt bovendien: 'tegen beide namen heb ik geen bezwaar hoewel de voorkeur uitgaat naar Kasteel van Néchin'. Inderdaad geen objectieve, concrete onderbouwing gegeven dus artikel teruggezet. Encycloon (overleg) 1 okt 2019 10:20 (CEST)

Kuching Utara naar KuchingBewerken

De naam van deze stad in de Maleisische deelstaat Sarawak is op 14 juni 2017 door Cupfred gewijzigd in Kuching Utara wat Kuching Noord betekent. Zoals Kuching Selatan staat voor Kuching Zuid. Voor deze titelwijziging zie ik geen bronnen. Andere wikipedia's gebruiken ook gewoon Kuching, ook de Maleisische (ms:Kuching), Inonesische (buurland, verwante taal, id:Kuching) en Engelse (v.m. kolonie, en:Kuching). Zoeken op internet levert ook niets zinnigs op.
De titelwijziging van 2017 lijkt me een misverstand en daarom verzoek ik om het artikel weer Kuching te noemen. De gemaakte dp Kuching kan vervallen en weer vervangen worden door de tekst die oorspronkelijk, in de versie voor de naamswijziging, bovenaan het artikel Kuching stond: Voor andere betekenissen, zie Kuching (bahagian) en Kuching (district). De Geo (overleg) 1 okt 2019 22:36 (CEST)

Cupfred heeft in zijn wijzigingen altijd de bestuurlijke indeling aangehouden. Dat is mij ook wel eens opgevallen bij Griekse gemeenten. Lijkt me hier niet helemaal terecht. Overigens kun je de titel zelf wijzigen in Kuching (stad), dan kan de (terechte) dp gewoon behouden blijven. GeeJee (overleg) 2 okt 2019 12:55 (CEST)
N.a.v. opmerking GeeJee het artikel hernoemd in Kuching (stad). Daarmee is het ook opgelost. Verzoek tot hernoeming daarmee ingetrokken. De Geo (overleg) 3 okt 2019 12:02 (CEST)
Geen modactie nodig. Encycloon (overleg) 3 okt 2019 22:52 (CEST)

The Stereophonics naar StereophonicsBewerken

Op 7 februari dit jaar heeft Der Belsj de pagina Stereophonics hernoemd naar The Stereophonics. Echter, de band noemt zichzelf Stereophonics en veel bronnen - de meeste die ik ben tegengekomen - doen dat ook. (Voorbeelden; NME, OOR, Pitchfork) Het lidwoord kan gebruikt worden, maar dan niet als naam van de band. Dus the Stereophonics of de Stereophonics in plaats van The Stereophonics. Op 19 september heb ik op de overlegpagina gevraagd naar de reden. Op 22 september heb ik Der Belsj benaderd op zijn overlegpagina. Op de vraag is geen antwoord gekomen en op de herinnering/verwijzing geen inhoudelijk antwoord. Daarom wil ik verzoeken de titel terug te zetten naar Stereophonics. maarten|wpbe|mp|ytb 4 okt 2019 17:44 (CEST)

Dat kunnen we ook zelf. Heb het uitgevoerd met als reden Meeste bronnen noemen ze zo. Vrg Leo CXXIV (overleg) 4 okt 2019 17:53 (CEST)
Ik verkeerde in de veronderstelling dat je niet zomaar een titelwijziging kunt doorvoeren als de nieuwe titel al in gebruik is. Maar goed, opgelost zo. maarten|wpbe|mp|ytb 4 okt 2019 18:02 (CEST)
Als de nieuwe titel een redirect is met één regel aan geschiedenis, dan kan het. –bdijkstra (overleg) 4 okt 2019 18:09 (CEST)
En de redirect moet verwijzen naar de pagina die je wilt hernoemen. Wikiwerner (overleg) 4 okt 2019 19:09 (CEST)
Geen modactie nodig. Encycloon (overleg) 5 okt 2019 00:14 (CEST)

Amerigo Vespucci (persoon) naar Amerigo VespucciBewerken

Alle andere lemma's zijn genoemd naar deze persoon. Someone Not Awful (overleg) 26 sep 2019 22:37 (CEST)

Waar is de consensus? –bdijkstra (overleg) 26 sep 2019 22:41 (CEST)
  Voor Amerigo Vespucci is de oorspronkelijke naamgever. Tevens halen schip en de vroegere naam van een klein vliegveld het niet qua bekendheid. Tekstman (overleg) 3 okt 2019 20:05 (CEST)
Uiteraard is er geen consensus, en dit is geen stempagina. — Zanaq (?) 5 okt 2019 09:30 (CEST)
  Voor Per Tekstman. -- Mdd (overleg) 5 okt 2019 10:15 (CEST)
  Tegen Per Zanaq, niet zomaar dit soort verregaande titelwijzigingen doorvoeren zonder voorafgaande stemming e.d. De Wikischim (overleg) 5 okt 2019 13:25 (CEST)
  Niet uitgevoerd - Geen consensus gebleken (al snap ik uiteraard waarom Someone Not Awful hier een hoofdbetekenis in ziet). Mogelijk kan dit geval gecombineerd worden met een peiling over Gary Cooper (zie hierboven). Mvg, Encycloon (overleg) 5 okt 2019 18:04 (CEST)

Edwin Goldman naar Edwin Goldman (filmproducent)Bewerken

Zie de geschiedenis van het artikel. Een beginner heeft ongehinderd door enige kennis van zaken per ongeluk de dp weggejorist en vervangen door het huidige artikel. Ik weet niet of een moderator nog meer met de artikelhistorie kan rommelen dan ik. Zeker niet minder ;-) Edoderoo (overleg) 9 okt 2019 14:08 (CEST)

  Uitgevoerd - Wel vraag ik me af of Edward Alphonso Goldman daar thuis hoort. Encycloon (overleg) 9 okt 2019 14:30 (CEST)
Technisch bezien niet, maar mensen willen altijd heel graag doorverwijspagina's oprekken tot halve artikelen en nog meer, dus bleef ik er maar af. Edoderoo (overleg) 9 okt 2019 14:38 (CEST)
Als de andere twee mogelijkheden gevonden moeten kunnen worden via de zoekingang Edwin Goldman, dan horen ze op de doorverwijspagina, en anders niet. De dp kan ter verwijdering genomineerd worden als er geen andere betekenissen zijn, maar zelf neig ik eerder naar wel de zoekingang bieden. — Zanaq (?) 9 okt 2019 20:57 (CEST)

West Side Story (toneelmusical) naar West Side Story (musical)Bewerken

Geen reden om af te wijken van al die andere musicals, een jaartal is ongewenst omdat de musical nog steeds opgevoerd kan worden en bovendien is die komma naar mijn mening niet alleen lelijk maar ook een Engelse oplossing die we hier in principe niet gebruiken. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 11:28 (CEST)

NB: De musical werd in eerste instantie hernoemd met de gebruikelijke toevoeging (musical). Om redenen die tot heden nog onbekend zijn moest het hier anders dan bij andere film/musical-combinatiea en is de toevoeging gewijzigd in (toneelmusical, 1957). De onnodige toevoeging ", 1957" heb ik al verwijderd, het ongebruikelijke en onnodige "toneel" lukt niet. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 17:31 (CEST)

Dat laatste is niet echt juist. Er zijn meer artikelen met dit soort toevoegingen, als een soort alternatief voor de haakjes. Is er niet toevallig nog een andere musical met precies deze naam? Die kans is natuurlijk erg klein, maar niet uitgesloten. Het gebeurt ook weleens dat twee bekende popnummers precies dezelfde titel hebben, of dat twee encyclopedische personen dezelfde naam èn ook nog eens hetzelfde beroep hebben. In dat soort zeldzame gevallen is dit soort "ingewikkelde" disambiguatie wel de aangewezen oplossing.De Wikischim (overleg) 3 okt 2019 11:43 (CEST)
Zie Speciaal:Voorvoegselindex/West Side Story. Er zijn ook filmmusicals gemaakt, dus "musical" is ambigu. –bdijkstra (overleg) 3 okt 2019 11:46 (CEST)

Er is maar een musical met de naam West Side Story, bij liedjes ambigueer je dan met de naam van de artiest en zo kun je nog wel meer vergezochte voorbeelden gaan opzoeken die niets met deze kwestie van doen hebben. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 13:47 (CEST)

Volgens WikiWoordenboek is een filmmusical ook een musical, dus er zijn er meer dan een. –bdijkstra (overleg) 3 okt 2019 14:03 (CEST)
Dus? Zoals geschreven doen we het bij geen andere musical zo, waarom nu wel? Moeilijk doen om het moeilijk doen dit. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 14:24 (CEST)
  Tegen volkomen nutteloze verplaatsing. The Banner Overleg 3 okt 2019 15:41 (CEST)
Als vanouds uitstekend beargumenteerd! ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 15:42 (CEST)
Alsof jouw motivatie zo uitstekend is nu jij over het hoofd ziet dat een filmmusical ook een musical is. En daarmee zou WSS (musical) ook weer een doorverwijspagina moeten worden maar die doorverwijspagina staat al op West Side Story. The Banner Overleg 3 okt 2019 17:29 (CEST)

Heb in ieder geval dat overbodige (en lelijke) jaartal eruit gehaald, de toevoeging "toneel" is nog steeds onnodige afwijkend, maar het is beter zo. Gezien de "inhoudelijke" bezwaren zal het verzoek wel afgewezen worden. ♠ Troefkaart (overleg) 3 okt 2019 15:50 (CEST)

In de dikke week sinds dit verzoek is ingediend heeft niemand een verklaring gegeven waarom West Side Story anders moet dan al die andere musicals waarvan de naam meerdere keren voorkomt in deze encyclopedie. Zover ik kan zien krijgt een musical nergens waar ook een of meerdere films zijn met dezelfde naam een andere toevoeging dan "(musical)". Logisch dan ook dat de gebruiker die als eerste de titel wijzigde koos voor die gebruikelijke standaardvorm. Als het feit dat de films ook te zien zijn als musicals plots een reden is om de toevoeging te veranderen, dan zullen er een heleboel musicals hernoemd moeten worden, inclusief het artikel "musical" zelf. Uiteraard zullen ook de links moeten worden aangepast, allemaal om deze niet bestaande verwarring op te lossen. Heel vreemd dat in al die jaren niemand heeft gezien dat er iets mis is, tenzij er natuurlijk ook helemaal niets mis is. ♠ Troefkaart (overleg) 11 okt 2019 09:20 (CEST)
Er staat terdege wel een verklaring waarom verplaatsing een slecht idee is. The Banner Overleg 11 okt 2019 09:30 (CEST)
Dat is, uiteraard, geen antwoord op de vraag, maar het gaat hier helaas niet om de onderbouwing. Kakelen is zoals blijkt weer genoeg. ♠ Troefkaart (overleg) 11 okt 2019 11:13 (CEST)
Natuurlijk is het niet de antwoord op jouw vraag. Het is namelijk niet het antwoord wat je wilt hebben. The Banner Overleg 11 okt 2019 11:44 (CEST)
  Niet uitgevoerd - Ik ben het oneens met beide partijen. De reden voor verplaatsing is dat het overal zo is. Dat is geen doorslaggevend argument. Als het overal fout wordt gedaan moeten we dat niet hier ook volgen. De tegenstanders van verplaatsing geven aan dat zowel de film(s) als het toneelstuk een musical is. In dat geval moet musical volledig uit de disambiguatie omdat het geen meerwaarde heeft. Immers, zoals TheBanner zelf zo vaak zegt, disambiguatie is niet een aanvulling van de naam van het artikel maar geeft het verschil aan. Dus dan zou het "West Side Story (toneel)" zijn. Volgens beide argumenten zou dit artikel dus hernoemd moeten worden. Ik zie in ieder geval dat er al een week discussie is. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie, daarvoor bestaat de overlegpagina van het artikel. Dus verzoek afgewezen. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 11 okt 2019 09:42 (CEST)

Frans Lothar Graaf van Hoensbroeck naar Frans Lothar van HoensbroeckBewerken

Op WP:NL nemen we geen adellijke titels op in de naam van personen. Paul Brussel (overleg) 29 sep 2019 14:02 (CEST)

Staat op TBP dus in dat geval kan er even gewacht worden want dan worden mogelijk beide verwijderd. Paul Brussel (overleg) 4 okt 2019 18:10 (CEST)
  Niet uitgevoerd - Ik lees dat de naam in het algemeen ter discussie staat. Frans Lothar vs Lothar Frans. Ongeacht TBP denk ik dat deze hernoeming beter niet kan worden uitgevoerd. Mvg, Taketa (overleg) 11 okt 2019 09:57 (CEST)

Nits (band) terug naar NitsBewerken

Er is recent een dp gemaakt omdat degene die dat deed, veronderstelde dat 'Nits' ook een natuurkundige eenheid was. Toen dat niet het geval bleek - die eenheid is namelijk 'nit'; de 's' is slechts een meervouds-s - bleef de dp bestaan. Mijns inziens ten onrechte, want we gaan niet een dp aanmaken voor vervoegingen.
Wat mij betreft blijven Nit en Nit (eenheid) als rd bestaan, omdat ze niets in de weg zitten.  Erik Wannee (overleg) 23 sep 2019 18:31 (CEST)

  •   Uitgevoerd (en vorige week voor niets +60 keer een linkfix gedaan door deze eerdere verplaatsing  ) Tom (overleg) 23 sep 2019 19:05 (CEST)
Behalve dat de dp niet voldoet aan de nuwegcriteria en er nu (zonder consensus) een hoofdbetekenisconstructie (paraguayconstructie) is geplaatst. Lijkt een geval BTNI. — Zanaq (?) 24 sep 2019 01:26 (CEST)
Ik ben ook niet gelukkig met die constructie. Als het aan mij ligt dan gaat die verwijzing bovenaan Nits weg. Feitelijk is het helemaal geen Paraguayconstructie, want daarbij gaat het om één woord met twee betekenissen, en hier heet alleen de popgroep zo. We verwijzen hier voor zover ik weet in principe niet naar maeervoudvormen (hooguit redirecten, maar niet verwijzen); als iemand wil weten wat een nit is moet hij op 'Nit' kijken; niet op 'Nits', omdat artikelnamen in het enkelvoud behoren te worden geschreven, zie ook Wikipedia:Benoemen van een pagina#Gebruik enkelvoud.  Erik Wannee (overleg) 24 sep 2019 16:46 (CEST)
Bovendien zien we hier dat er mogelijk nog andere kandidaten zijn om op de dp te vermelden. — Zanaq (?) 24 sep 2019 19:01 (CEST)
Ik zie daar geen. –bdijkstra (overleg) 24 sep 2019 19:03 (CEST)
Ik denk mogelijk aan de nat, nit of nepit of aan de Network Investigative Technique, of diverse organisaties... Maar bij nader inzien kunnen we misschien (inderdaad?) beter (ook) van Nit een dp maken. — Zanaq (?) 24 sep 2019 19:10 (CEST)

Het is in het Nederlands vrij ongebruikelijk om natuurlijke eenheden in het meervoud te zetten. Bij eenheden in het dagelijks leven komt dat nog wel voor (meters maken, grammen kwijtraken), maar je hebt het toch ook niet over joules of volten? Er is dus niet per se een formele doorverwijsconstructie nodig, maar een wederzijdse verwijzing tussen Nit en Nits kan best als extraatje.

Zoals er ook een wederzijdse verwijzing was tussen VoiceOver en Voice-over, twee verschillende termen die in spelling nogal op elkaar lijken – althans tot er voor laatstgenoemde term alsnog andere betekenissen werden gevonden en alsnog een doorverwijspagina werd aangemaakt. Ook voor mensen die bijna dezelfde naam hebben (bijv. Beatrix en Beatrice Potter) kun je zoiets doen. Bever (overleg) 27 sep 2019 04:21 (CEST)

Let wel: We hebben het hier over een verbuigingsvorm (meervoud) van een term die volgens eigen zeggen verouderd is. Ik had zelf nooit van deze eenheid gehoord, dus ben eens op het internet gaan zoeken. En ik kon hem - althans in het Nederlands - nergens vinden, behalve in Wikipedia-gerelateerde pagina's (bv. encyclo) en op een heel enkele commerciële site. Ik zag dat Melvinvk er daarom terecht bronverzoeken op heeft gezet.
De kans dat iemand die op zoek is naar deze verouderde - of misschien wel niet-bestaande - term dan ook nog de meervoudsvorm intikt, lijkt me uiterst klein. Moeten we daar alle lezers van het artikel Nits dan in de kopregel mee lastigvallen?
Komt er geen deugdelijke bronvermelding dan lost het hele probleem zich vanzelf op.
Zanaq mag er m.i. overigens best een dp van maken, maar dan zónder die verwijzing op Nits.  Erik Wannee (overleg) 27 sep 2019 08:08 (CEST)
De verwijderde dp die niet aan de nuwegcriteria voldoet moet teruggeplaatst worden om deze te kunnen verplaatsen (en uit te breiden) of via het reguliere proces te verwijderen. De mening van de gemeenschap mbt verbuigingen en zoekingangen lijkt niet eenduidig, dus is dat hier BTNI. En wmb wordt Nits en Nit een samengestelde dp onder de titel Nit, met Nits dus een redirect daarheen. Eerst dus de oude situatie herstellen. Het is mi niet de bedoeling dat niet-onderhoudsverzoeken waar mogelijk toch enige discussie en verschil van mening over is (en die mogelijk BTNI zijn) in een half uurtje afgehandeld worden. Toch terug naar boven daarom: graag verplaatsing ongedaan maken, de dp terugzetten, en vervolgens de reguliere processen, RVM, BTNI en de nuwegcriteria gewoon volgen. — Zanaq (?) 3 okt 2019 22:44 (CEST)
  Niet uitgevoerd - Twee verschillende namen Nits en Nit. Die hoeven niet samen op een doorverwijspagina Nits. Als je het niet eens bent met de verwijdering van de doorverwijspagina Nits dan kun je op WP:TERUG een verzoek plaatsen tot terugplaatsing. De situatie van doorverwijzing bovenaan het artikel kan besproken worden op de overlegpagina van het artikel. Aan de ene kant logisch dat mensen die Nit zoeken Nits als zoekterm gebruiken. Aan de andere kant natuurlijk storend voor de lezers van Nits. WP:AV is niet de juiste plek om dit te bespreken. Mvg, Taketa (overleg) 11 okt 2019 10:28 (CEST)
Het is nu eenmaal nodig om de pagina terug te verhuizen om de dp terug te kunnen plaatsen. Ik wilde het deze keer netjes verzoeken, maar verplaats het wel weer en doe een verzoek op WP:TERUG. — Zanaq (?) 11 okt 2019 20:09 (CEST)
De moderator die het verzoek 2x heeft afgewezen heeft het nu weer terugverhuisd en beveiligd. Dit is mi de knopjes gebruiken in een geval waar je bij betrokken bent. Bovendien heeft een andere moderator aangeraden het via WP:TERUG te doen. Op deze manier is er geen manier om deze zeer onwenselijke afhandeling door de moderator - die op geen enkele wijze aan de richtlijnen voldoet en een flagrante schending is van BTNI - terug te draaien. Dan moet de moderator die het terugplaatsverzoek doet - graag een andere niet-betrokken moderator - de verplaatsing maar uitvoeren: maar daar is WP:TERUG mi niet voor bedoeld. Dít is de pagina voor artikelverplaatsingen. — Zanaq (?) 11 okt 2019 20:23 (CEST)
Je hebt door je verplaatsing een genomen besluit aan je laars gelapt. Dat heb ik ongedaan gemaakt en om zo'n actie nogmaals te voorkomen heb ik het wijzigen van de titel inderdaad voor onbepaalde tijd onmogelijk gemaakt. Helaas was dat nu alleen mogelijk door zo'n grote beveiliging op de titelwijzigingen te plaatsen. Onbepaalde tijd is overigens niet 'voor altijd' zoals men dat vaak ziet, het is tot er een betere oplossing is dan het negeren van een beslissing van een moderator. Ik zie het als mijn taak om bewerkingsoorlogen te voorkomen, dat heb ik nu gedaan. Tom (overleg) 11 okt 2019 20:28 (CEST)
Dat heb je gedaan door zelf deel te nemen aan de bewerkingsoorlog en vervolgens in de gewenste staat te beveiligen. Het genomen besluit was in elk geval te snel, en in mijn ogen volkomen verkeerd en bovendie tegen de richtlijnen. — Zanaq (?) 11 okt 2019 20:32 (CEST)

William P. Barr naar William BarrBewerken

Naar analogie met Engelstalige Wikipedia. Ik heb zijn initiaal nog niet eerder tegengekomen op eender welk mediaplatform. Takk (overleg) 4 okt 2019 09:19 (CEST)

  Uitgevoerd - Meestgebruikte naam is William Barr dus verplaatst naar die naam. Een groot deel van de geschiedenis bleek onder de redirect op William Barr te staan. Ik heb de geschiedenis van de redirect en het artikel daarom meteen samengevoegd onder de naam William Barr. Mvg, Taketa (overleg) 11 okt 2019 10:38 (CEST)

Blankenburgtunnel naar MaasdeltatunnelBewerken

Naam officieel vastgesteld door de gemeente Vlaardingen, op wiens grondgebied de tunnel gebouwd wordt. Deze naam wordt nu ook door Rijkswaterstaat gebruikt, zie deze. Op 24 maart 2018 was de naam van dit lemma al veranderd in de goede naam, maar op 28 juli 2018 (vakantietijd!) is dit weer teruggedraaid naar de naam die bepaalde Rotterdammers liever zien. Maar Rijkswaterstaat laat namen vaststellen door de gemeente waar een kunstwerk ligt (komt te liggen). In deze casus de gemeente Vlaardingen. Bedankt, JoostB (overleg) 10 okt 2019 22:38 (CEST)

Als dit in uw competentie ligt: graag dit lemma tevens beveiligen tegen toekomstige titelwijzigingen. Bedankt, JoostB (overleg) 10 okt 2019 22:42 (CEST)
@Hanhil: Ik ben het eens met hernoemen naar Maasdeltatunnel. Officiele naam van de tunnel lijkt gewijzigd. Het gehele project heet nog Blankenburgverbinding maar de tunnel heet Maasdeltatunnel. Op Google lijken het aantal "echte" resultaten gelijk, dus het gebruik in bronnen is ongeveer gelijk, Blankenburgtunnel = 83, Maasdeltatunnel = 91. Hanhil had vorig jaar de titel gewijzigd. Ik heb Hanhil gepinged zodat deze inbreng kan geven in het overleg. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 11 okt 2019 10:53 (CEST)
Vorig jaar waren de meningen nog verdeeld en leek het op een eenzijdige actie van de gemeente Vlaardingen waar nog geen consensus over bestond. De naam Maasdeltatunnel staat nu wel op kaartjes van Rijkswaterstaat, dus nu geen bezwaar meer tegen hernoeming. Hanhil (overleg) 11 okt 2019 14:36 (CEST)
  Uitgevoerd - Taketa (overleg) 12 okt 2019 13:01 (CEST)

Geschiedenis samenvoegen van Kruikestad naar KruikenstadBewerken

Zie de geschiedenis van Kruikestad en van Kruikenstad. Zo te googelen is Kruikenstad de juiste naam. Wikiwerner (overleg) 13 okt 2019 17:14 (CEST)

  Uitgevoerd - Tom (overleg) 13 okt 2019 17:32 (CEST)

Union pour la Démocratie Française naar Union pour la démocratie françaiseBewerken

In het Frans gaat bij een uitgeschreven afkorting, in dit geval UDF, alleen het eerste woord met hoofdletter; zie verder betreffende Franse lemma: https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_pour_la_d%C3%A9mocratie_fran%C3%A7aise . Piotrpavel (overleg) 2 okt 2019 18:30 (CEST)

  Uitgevoerd Milliped (overleg) 13 okt 2019 19:15 (CEST)


Nit naar Nit (eenheid)Bewerken

Als we denken dat de "verplaatsing" van Nit naar Nit (eenheid) niet correct is uitgevoerd en correctie behoeft (ivm licentie en/of respect voor vorige auteurs), dan kan een moderator de geschiedenis verplaatsen, die zal verdwijnen in het geval Nits naar Nit wordt verplaatst. — Zanaq (?) 12 okt 2019 19:10 (CEST)

Nit (eenheid) is een redirect naar Candela per vierkante meter. Dat slaat echt helemaal nergens op. Tom (overleg) 12 okt 2019 21:02 (CEST)
Een redirect naar het kopje Nit in het artikel Candela per vierkante meter inderdaad. Dat lijkt toch correct? — Zanaq (?) 12 okt 2019 21:06 (CEST)
  Niet meer nodig - Nit was een redirect naar Nits, omdat die niet meer nodig was is de bewerkingsgeschiedenis niet meer belangrijk. Tom (overleg) 13 okt 2019 21:08 (CEST)
In mijn ogen zijn hier weer wat stappen overgeslagen en ietsjes te snel hoewel het eindresultaat wel bijna hetzelfde zal zijn. Het had het mij gerustgesteld als het afgehandeld was door een moderator die mijn zienswijze niet onzinnig heeft genoemd en niet vond dat de dp genuwegd mocht worden. (En bij voorkeur ook nog even uitlegt waarom die dp niet genuwegd had mogen worden, want ik leg het kennelijk niet duidelijk genoeg uit). Ik zet vraagtekens bij de snelheid en de zorgvuldigheid.
Ik laat het voor nu even omdat het enige verschil genoemde bewerkingsgeschiedenis is die mogelijk inderdaad niet zo belangrijk is. Mijn voorkeur is om die bewerkingsgeschiedenis wel te behouden, mede omdat het verdwijnen het resultaat is van een door mijzelf gemaakte fout, die wmb beter hersteld had kunnen worden. Ik geef toe dat het mogelijk een pietluttigheidje is, maar zou dat liever laten beoordelen door een moderator die de pietluttigheid herkent en het niet onzinnig vind. (Of even uitlegt waarom het wel onzinnig is om die geschiedenis te willen behouden.)— Zanaq (?) 13 okt 2019 21:23 (CEST)

Nits naar NitBewerken

Doorverwijspagina Nits naar Nit. Dit om mogelijk plaats te maken voor Nits (band) (wmb op voorwaarde dat er geen hoofdbetekenisconstructie wordt aangelegd). Zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20191011#Nits. Graag wel eerst #Nit naar Nit (eenheid) bekijken. — Zanaq (?) 13 okt 2019 20:06 (CEST)

    •   Uitgevoerd - Mooi opgelost! - Tom (overleg) 13 okt 2019 21:08 (CEST)
      • Ik heb wel het idee dat het woord mogelijk gemist is. — Zanaq (?) 13 okt 2019 21:27 (CEST)

Jack O'Neill naar Jack O'Neill (Stargate)Bewerken

Verplaatsen is nodig voor aanleg doorverwijspagina ivm de ondernermer. Ik zou kunnen hernoemen met een andere toevoeging, maar personages uit deze serie krijgen deze toevoeging en ik wijk liever niet zonder reden af van de gebruikelijke gang van zaken. ♠ Troefkaart (overleg) 11 okt 2019 14:58 (CEST)

Er zijn meer mensen met de naam Jack O'Neil (onder meer een honkballer en een statisticus) zodat naar mijn mening deze verplaatsing zin heeft. The Banner Overleg 11 okt 2019 21:58 (CEST)
Jack O'Neill (Stargate) is de hoofdbetekenis. Dat betekent echter niet dat er een hoofdbetekenisconstructie aangelegd moet worden. Prima om het te verplaatsen voor een standaard-dp, waar normaal ook geen overleg voor nodig is. — Zanaq (?) 13 okt 2019 20:06 (CEST)

Castra (weer) naar CastrumBewerken

Om onduidelijke redenen heet het artikel over het Romeinse legerkamp Castra en niet Castrum. (Castrum is het enkelvoud, Castra is het meervoud). Volgens mij moet het artikel weer hernoemd worden naar Castrum en kan de redirect verwijderd worden. Dat kan ik inderdaad zelf als moderator, maar ik wil graag een dubbelcheck of ik niet iets over het hoofd zie. Ecritures (overleg) 14 okt 2019 02:02 (CEST)

Eens met Ecritures. Dit lijkt op geimporteerde hypercorrectie uit en-wiki, alwaar er ook geen consensus is over de nogal atypische naamgeving, maar wel een [1] volgens welke castrum gangbaar genoeg is. Milliped (overleg) 14 okt 2019 09:36 (CEST)
Over de naamswijziging zeg ik niets, dat geloof ik wel, maar als de naam gewijzigd wordt blijft de redirect natuurlijk staan. ♠ Troefkaart (overleg) 14 okt 2019 10:44 (CEST)
Ik heb daar geen probleem mee, in sommige omstandigheden is castra ook in gebruik als pluralis tantum. Milliped (overleg) 14 okt 2019 10:50 (CEST)
Mijn kennis op dit terrein is echt onvoldoende dus inhoudelijk bemoei ik me er niet mee, maar 1) al is het eventueel niet volgens onze richtlijnen zal er een reden zijn dat het artikel al lang castra heet, 2) een redirect die niet onzinnig is eet geen brood dus is verwijderen onnodig en 3) de verwijzingen. ♠ Troefkaart (overleg) 14 okt 2019 11:06 (CEST)