Endemie (biogeografie)

Verschijnsel dat een soort uitsluitend voorkomt in één geografisch gebied

Endemie of endemisme is het verschijnsel dat een soort (of een ander taxon, zoals geslacht of familie) van nature uitsluitend voorkomt in één geografisch afgegrensd gebied, zoals eilanden in de oceaan, geïsoleerde gebergten, meren of riviersystemen. Indien een soort enkel daar voorkomt, spreekt men van een endeem of van endemische soort. Endemisme is een biogeografisch begrip: het gaat om de geografische verspreidingsgebieden (areaal) van taxa.

Amphipsalta zelandica is een endemische cicade op Nieuw-Zeeland.
Schets van de dodo, een uitgestorven vogel die endemisch was op Mauritius.

Kosmopolieten zijn daarentegen soorten die verspreid zijn over een groot deel van de wereld; ze hebben een kosmopolitische verspreiding. De term endemisch moet niet verward worden met de term "inheems". Inheems in een bepaald gebied houdt slechts in dat de soort van nature – dat wil zeggen spontaan en zonder menselijke invloed – voorkomt.

Endemisme is een belangrijk verschijnsel in de biogeografie, omdat het endemisch zijn van een organisme impliceert dat dat organisme

  • in zijn huidige verspreidingsgebied ontstaan is en zich nooit verder heeft verspreid, óf
  • in zijn huidige verspreidingsgebied ontstaan is, zich ooit verder heeft verspreid maar zich door uitsterven elders weer tot zijn oorsprongsgebied heeft beperkt, óf
  • elders is ontstaan en op het enige, huidige verspreidingsgebied na uitgestorven is (relict)

Voorbeelden bewerken

Dieren
Planten
Uitgestorven

Zie ook bewerken

Externe link bewerken