Wikipedia:Te beoordelen categorieën

(Doorverwezen vanaf Wikipedia:TVC)
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBC
Zie WP:CVW
Zie WP:VC
Zie WP:TVC

UitlegBewerken

Overzicht beheerpagina's

Let op: Het is NIET de bedoeling de artikelen in een categorie alvast uit die categorie te halen, alvorens deze te nomineren voor verwijdering. De moderator die de verwijdering uitvoert, zal na het verwijderen van een categorie ook de verwijzingen naar die categorie weghalen of aanpassen. Dit moet niet vooraf gebeuren, omdat men commentaar moet kunnen leveren op een nominatie. Als de verwijzingen naar de categorie voortijdig worden verwijderd (of bijvoorbeeld door een bot worden aangepast), is het zeer moeilijk deze artikelen en verwijzingen weer terug te vinden als na discussie de categorie toch niet wordt verwijderd.

Deze pagina is bestemd voor het vermelden van categorieën die in hun geheel uit het systeem verwijderd kunnen worden. Dit kunnen categorieën zijn waarvan je vindt dat deze niet thuishoren in Wikipedia of waarvan de inhoud moet worden verplaatst. Geef hier duidelijk de reden aan; geef ook aan of het om een hernoeming van de categorie gaat en vermeld in dat geval ook de nieuwe naam van de categorie. Plaats tevens op de categorie zelf het {{catweg}}-sjabloon; indien het om het hernoemen van de categorie gaat, plaats je het sjabloon {{catweg|h=Nieuwe_naam_van_de_categorie}} op de categorie.

Pas nadat een categorie verwijderd is, moeten de links naar die categorie ook nog verwijderd of aangepast worden.

Mocht je het niet eens zijn met het plaatsen van een categorie op deze lijst, dan kan je dat aangeven. Langere discussies over het al dan niet verwijderen van een categorie zijn het meest op hun plaats op de overlegpagina bij de betreffende categorie en kunnen verplaatst worden. (Geef dan even aan op deze pagina dat de discussie daarnaartoe is verplaatst.) Langere discussies, zoals over de structuur van de categorieën, vinden plaats in het Categoriecafé.

Plaats een nieuwe kandidaat voor verwijdering onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag. Als het om een typfout in de titel gaat (of je eigen fout), dan kan het onder de kandidaten voor directe verwijdering, met vermelding van de juiste titel.

Een pagina (dus ook een categorie) die definitief is verwijderd, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Zie ook Archief 2022 voor de discussies en de geschiedenis van Wikipedia:Te beoordelen categorieën voor oudere discussies

Recente beoordelingssessiesBewerken

Hier staan recent afgehandelde subpagina's. Het is niet de bedoeling om de sub-pagina's op te schonen, ze dienen als archief van verwijdernominaties


Week 10Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd dinsdag 08/03, af te handelen vanaf 22/03Bewerken

Toegevoegd donderdag 10/03, af te handelen vanaf 24/03Bewerken

Toegevoegd zondag 13/03, af te handelen vanaf 27/03Bewerken

Graag de volgende categorieën verwijderen:

Motivering: de rank van een lithostratigrafische eenheid ("formatie") is geen handig criterium om op te categoriseren. Er zijn geen categorieën voor groepen/leden/laagpakketten en het is niet zinnig die aan te maken want maar weinig lezers zullen op rank naar een gesteentelaag zoeken. Daarnaast kan de rank van een bepaalde eenheid nog wel eens veranderen, en de rank van een dezelfde eenheid kan bovendien verschillen als ze in verschillende landen voorkomt. Woudloper overleg 12 mrt 2022 11:55 (CET) Daarnaast ook deze categorieën graag verwijderen:

Gesteentelagen trekken zich niets aan van landsgrenzen, maar het komt voor dat een bepaalde laag in een buurland anders genoemd wordt (hoewel vaak ook niet). Dat komt omdat elk land een eigen geologische dienst (met een stratigrafische commissie) heeft, verantwoordelijk voor de plaatselijke naamgeving. Er is echter maar één stratigrafische commissie in België, dus een aparte indeling in Vlaanderen en Wallonië is onhandig en niet zinvol. Woudloper overleg 12 mrt 2022 11:55 (CET)

  Tegen - De inhoud van deze categorieën gaat wel degelijk over plaatselijke 'formaties'. Ook de benamingen, die veelal een locatie aangeeft, duiden daar op. Een enkele keer overschrijden die inderdaad een grens en dan passen ze in de beide landen of regio's. - AGL (overleg) 13 mrt 2022 10:42 (CET)
Niet "een enkele keer": de zogenaamde "Vlaamse" formaties van het Brabants Massief komen ook in het Waalse deel voor, onder precies dezelfde namen (dat zijn er al tegen de 60 - mogelijk het complete Tertiair en Krijt).
De benamingen duiden inderdaad locaties aan. Dat is meestal de locatie van het stratotype. Lithostratigrafische eenheden zijn inderdaad tot een bepaald gebied beperkt. Dat gebied wordt voornamelijk door tektonische breuklijnen en faciesovergangen afgebakend, niet door de plaatselijke administratieve indeling. De uitzondering is dat namen soms verschillen tussen de werkgebieden van de nationale stratigrafische commissies die over de naamgeving gaan, maar België heeft maar één stratigrafische commissie. Er is geen verschil in naamgeving van de geologie aan weerszijden van de grens. Aparte categorieën voor Vlaanderen en Wallonië zijn niet logisch en maken het zoeken lastiger. Woudloper overleg 13 mrt 2022 12:03 (CET)
  Voor - Het categoriseren op formatieniveau voegt inderdaad weinig toe. Alhoewel 'de formatie' de officieuze basiseenheid van een lithostratigrafische indeling vormt, verschillen de definities van wat dan wel een formatie kenmerkt vrij sterk. In België en Nederland wordt er bijvoorbeeld al anders naar gekeken: wat in België als een formatie wordt beschouwd, is in Nederland vaak als een laagpakket gedefinieerd. Vervolgens categoriseren op enkel formaties zorgt voor verwarring. De verschillende interpretaties van wat een formatie zou zijn, zorgen trouwens ook voor suboptimale titels als "Afzettingen van ..." of "Zand van ...". Als typisch voorbeeld kan het artikel Zand van Zelzate dienen, Formatie van Zelzate in België, Laagpakket van Zelzate in Nederland. Er wordt voor een neutralere beschrijving gekozen in plaats van te kiezen tussen de Nederlandse dan wel Belgische aanpak. Hoewel ik deze pragmatische aanpak bij gebrek aan betere opties voorlopig ook prefereer, komt het allemaal wat gekunsteld over en leest het minder vlot. Bovendien genereert het inconsequenties: de ene pagina heet nu 'Formatie van ...', de andere 'Afzetting van ...' en nog een andere 'Laagpakket van ...', terwijl het eigenlijk om exact dezelfde hypothetische lithostratigrafische eenheid gaat. Afhankelijk van het voorkomen (in één of twee landen en in welk land) wordt gekozen voor optie a, b of c. Dat komt onzorgvuldig over. Lanckact (overleg) 17 mrt 2022 12:52 (CET)
  Neutraal - Wat betreft de indeling Lithostratigrafie van Vlaanderen / Wallonië is enige nuance wel op z'n plaats. Als ex-lid van de Belgische Nationale Commissie voor Stratigrafie kan ik uit ervaring meedelen dat de interactie tussen Vlaanderen en Wallonië beperkt blijft. In de commissies Quartair en Tertiair zetelen nauwelijks Walen, in de commissies Jura-Trias-Perm en oudere eenheden zetelen nauwelijks Vlamingen. Enkel de commissie Krijt is enigszins gelijk verdeeld. Dat is op zich ook niet vreemd. Het Quartair/Tertiair dagzoomt voor 90% in Vlaanderen, het Palezoicum voor 99% in Wallonië. Dat er vanuit elk landsdeel dan ook een andere focus ligt lijkt gewoon logisch. In Nederland wordt er ook gefocust op het Kwartair, niet op pakweg het Siluur. Desalniettemin kan ik me ook vinden in de twee categorieën samenvoegen, omdat wel degelijk dezelfde lithostratigrafische eenheden gebruikt worden aan beide zijden van de taalgrens. Maar het beeld dat enigszins geschetst wordt, dat de geologie van Vlaanderen en Wallonië voor een groot deel gelijk loopt, wil ik toch wel danig nuanceren. De regio rondom de taalgrens is wel degelijk ook min of meer een geologische grens, zeker in het Quartair en Tertiair, maar ook in oudere lagen als bijvoorbeeld het Krijt en zelfs dieper. Dat de as van het Massief van Brabant en de Midi-overschuiving in grote lijnen gelijk lopen met de taalgrens is daar natuurlijk niet vreemd aan. Lanckact (overleg) 17 mrt 2022 12:52 (CET)
Respect voor Lanckact en waardering voor diens bijdragen. Het hierboven staande klopt en wellicht is deze nuance op zijn plek. Daar staat tegenover dat:
 1. Het gaat niet alleen om oppervlakte/dagzomen maar ook (vooral?) om de ondergrond/stratigrafie. Vlaanderen kent bijvoorbeeld ook een Paleozoïcum - het dagzoomt aan minder dan 1% van het oppervlak maar de stratigrafie is desondanks omvangrijk.
 2. Het hele Vlaamse Tertiair en Krijt komen onder dezelfde namen in Wallonië voor. Dat komt doordat de Midi-overschuiving niet bij de staatsgrens ligt maar ongeveer op de lijn Luik-Namen-Charleroi. Het verschil tussen de politieke en geologische grens zorgt ervoor dat een groot deel van de artikelen in beide categorieën staat. Dan is de vraag waarom we het niet bij één categorie voor heel België houden.
 3. Er was geen goede reden deze twee extra categorieën aan te maken. Dit gebeurde mede wegens onbekendheid met het onderwerp. Categorieën die geen duidelijke meerwaarde brengen zijn onnodig. Het brengt de artikelen een klik verder bij de lezer vandaan.
- Woudloper overleg 17 mrt 2022 16:38 (CET)
Mee eens Woudloper! Lanckact (overleg) 21 mrt 2022 14:14 (CET)
Is dan de consensus om de twee Lithostratigrafie-categorieën te verwijderen en de Geologische formatie-categorieën vooralsnog te behouden? -      - (Gebruiker - Overleg) 10 mei 2022 19:03 (CEST)
Nee, beter alles weg. Woudloper overleg 21 mei 2022 03:14 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.


Na een pauze van een paar maanden pak ik de massanominatie hernoeming van dierencategorieën naar de meervoudsvorm weer eens op.  Erik Wannee (overleg) 13 mrt 2022 19:35 (CET):

Week 14Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 04/04, af te handelen vanaf 18/04Bewerken

Toegevoegd woensdag 06/04, af te handelen vanaf 20/04Bewerken

 • Categorie:Blauwalgen hernoemen naar Categorie:Cyanobacteriën: correctere naam; het zijn helemaal geen algen maar bacteriën. Ik ontdekte tot mijn schrik dat deze categorie zelfs foutief was ingedeeld bij de algen; dat heb ik inmiddels rechtgezet.  Erik Wannee (overleg) 6 apr 2022 08:59 (CEST)
  • Volgens het artikel algen zijn blauwalgen wel algen. –bdijkstra (overleg) 6 apr 2022 09:07 (CEST)
   • Tjonge, dan wordt het hoog tijd om het daar ook te corrigeren, want dat klopt echt niet. Wel dat de naamgeving oorspronkelijk afgeleid was van de algen, maar dat komt omdat in de tijd dat men deze namen bedacht nog 'middeleeuws' dacht, niet gehinderd door wetenschappelijke kennis. (Ik heb daar nu even geen tijd voor want het wordt een flinke klus om dat zorgvuldig te doen. Maar het heeft mijn aandacht.)  Erik Wannee (overleg) 6 apr 2022 09:10 (CEST)
    Blijkbaar zitten we dan nu nog in de middeleeuwen. Uit het artikel: "Over de vraag of blauwwieren wel of niet tot de algen moeten worden gerekend, lopen de meningen uiteen." We schrijven wat de bronnen beweren, dus zolang de algologen het niet eens zijn, zou in ieder geval de Categorie:Blauwalgen moeten worden ingedeeld bij zowel algen als bij bacteriën. –bdijkstra (overleg) 6 apr 2022 09:27 (CEST)
 •   Tegen Raar verzoek. Uiteraard niet doen. Als men in dit geval van de regels wil afwijken dan eerst een stemming organiseren. Zie hier. - Brya (overleg) 6 apr 2022 12:52 (CEST)
En jij was nou net degene die deze organismen ten onrechte bij de categorie 'Alg' ging indelen en de categorie 'bacterie' verwijderde. Kortom: je doet maar wat, en introduceert ruis.  Erik Wannee (overleg) 6 apr 2022 22:14 (CEST)
Cyanobacterieën worden in het Nederlands doorgaans 'blauwalgen' genoemd. Het doet er daarbij niet toe of het algen zijn of niet, want bij Nederlandstalige namen wordt niet de eis gesteld dat ze een bepaalde systematiek volgen, maar vooral dat ze ingeburgerd zijn. Daarbij kan ook een (inmiddels onjuist gebleken) historische opvatting over de groep een rol spelen. WIKIKLAAS overleg 7 apr 2022 02:22 (CEST)
Maar het zijn algen, en een lezer die vanuit algen begint te zoeken hoort ook blauwalgen te kunnen vinden. En of het Bacteria zijn hangt af van de taxonomische indeling die wordt gevolgd (algen zijn niet noodzakelijkerwijs een taxonomische groep. Hedendaagse inzichten stellen dat algen, overigens net als vissen en vogels, geen 'goede' groepen zijn). Dus als het niet wenselijk is in details te treden is "prokaryoot" een veel veiliger categorie dan "bacterie" (er zijn ook allerlei concepten van "bacterie" die blauwalgen uitsluiten). - Brya (overleg) 7 apr 2022 06:34 (CEST)
Ja ja, en de categorie:Walvisachtigen zetten we dan ook maar onder de vissen? Dacht het niet. Wikiwerner (overleg) 10 apr 2022 13:44 (CEST)
En de oorwormen uiteraard onder de wormen.  Erik Wannee (overleg) 10 apr 2022 14:46 (CEST)
  Wikiwerner (overleg) 10 apr 2022 15:26 (CEST)
Wat een flauwe grapjes. Onderbroekenlol heet dat. De motivatie om blauwalgen te categoriseren onder "bacterie" is inhoudelijk zwakker dan om die te categoriseren onder "alg". Zoek een deskundige op het gebied van algen op en die kan blauwalgen laten zien opgenomen in verzamelingen van algen, etc. - Brya (overleg) 11 apr 2022 07:17 (CEST)
Als alleen een bepaalde, hedendaagse classificatie zou tellen bij het categoriseren, zouden ook de categoriën vogels en vissen leeg horen te zijn. En geen lezer zou dat begrijpen. - Brya (overleg) 11 apr 2022 07:25 (CEST)
Kijk dan maar eens naar de Categorie:Vogels en subcategorieën en het artikel Vogels. Wikiwerner (overleg) 11 apr 2022 08:09 (CEST)
Ik denk dat Brya bedoelt dat vogels eigenlijk dinosaurussen zijn.  Erik Wannee (overleg) 11 apr 2022 08:18 (CEST)
Als je vogels en Aves gelijkstelt, zoals deze encyclopedie doet, is het gewoon een netjes afgebakende monofyletische groep. Bij vissen en algen is dat echter niet mogelijk. Maar wat is er mis mee om de blauwalgen zowel onder de algen als onder de bacteriën te categoriseren? –bdijkstra (overleg) 11 apr 2022 11:15 (CEST)
Wat ik wil aangeven, en wat Wikiwerner onderschrijft, is dat 'alg' een term is die taxonomisch niet bestaat. Het is eigenlijk gewoon een lekenterm voor alles wat snotterig en slierterig is en in het water leeft. Moeten we een dergelijke categorie dan überhaupt wel willen, vraag ik me af? Ik vind van niet. We hebben immers ook geen niet-taxonomische categorie van langgerekte ronde pootloze wezens: Categorie:Wormen?  Erik Wannee (overleg) 11 apr 2022 08:25 (CEST)
Nou, "Algensoorten hebben gemeenschappelijk dat ze, net als planten, hun energie halen uit zonlicht waarbij ze tegelijkertijd zuurstof produceren." Dat doen blauwalgen niet. Wikiwerner (overleg) 11 apr 2022 10:40 (CEST)
Volgens mij doen ze dat nou juist wel, en zit er binnenin elke plantencel (correcter: Archaeplastida-cel) een 'oer-cyanobacterie' die verantwoordelijk is voor de fotosynthese.  Erik Wannee (overleg) 11 apr 2022 11:04 (CEST)
Het is dan geen taxonomische term, maar dat wat algologen bestuderen is wel een onderwerp van wetenschappelijk studie. En wou je met "lekenterm" beweren dat algologen het woord "algen" niet gebruiken? –bdijkstra (overleg) 11 apr 2022 11:20 (CEST)
Ik heb nog nooit een algoloog gesproken. Alhoewel, wel een algoloog maar geen algoloog, jeweetwel. Ik ga er van uit dat zo iemand wel weet waarover hij/zij het heeft, en dat cyanobacteriën heel iets anders zijn dan de 'echte' (eukaryotische) algen, zoals roodwieren, bruinwieren, groenwieren en zo. En dat zo iemand dus ook niet deze informele groep op één hoop zal gooien.  Erik Wannee (overleg) 11 apr 2022 11:31 (CEST)
Nou, zoals eerder al aangegeven zullen algen zonder blauwalgen ook "geen netjes afgebakende monofyletische groep" zijn. En als je algen-deskundigen (fycologen) afdoet als "leken", dan houdt elke discussie wel op met zinnig te zijn. - Brya (overleg) 11 apr 2022 12:37 (CEST)
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd zondag 10/04, af te handelen vanaf 24/04Bewerken

Nog een paar dierencategorieën die omgezet moeten worden in de meervoudsvorm. Volgens mij zijn dit de laatsten, alhoewel het me niets zou verbazen als ik eer een aantal over het hoofd heb gezien. Wie vindt ze?  Erik Wannee (overleg) 10 apr 2022 15:49 (CEST)

Week 16Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd maandag 18/04, af te handelen vanaf 02/05Bewerken

  Steun: inderdaad overcategorisatie.  Erik Wannee (overleg) 18 apr 2022 10:28 (CEST)

Aantal categorieën die naar de juiste spelling moeten worden omgezet:

Mvg, Verdel (overleg) 18 apr 2022 15:06 (CEST)

Toegevoegd donderdag 21/04, af te handelen vanaf 05/05Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Toegevoegd zaterdag 23/04, af te handelen vanaf 07/05Bewerken

Toegevoegd zondag 24/04, af te handelen vanaf 08/05Bewerken

 • ...

Week 18Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 02/05, af te handelen vanaf 16/05Bewerken

Toegevoegd dinsdag 03/05, af te handelen vanaf 17/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd woensdag 04/05, af te handelen vanaf 18/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd donderdag 05/05, af te handelen vanaf 19/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 06/05, af te handelen vanaf 20/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 07/05, af te handelen vanaf 21/05Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 08/05, af te handelen vanaf 22/05Bewerken

 • Categorie:Woning in Enschede – Leeg aangetroffen. Wutsje 8 mei 2022 12:38 (CEST)
  Ook deze categorie is niet echt leeg maar wordt steeds opnieuw leeggehaald vanwege ruziezoekerij huidige functie versus voormalige functie. Lijkt me dat deze cat binnen enkele minuten te vullen is met enkele historische panden, maar wellicht zijn dat nu dan net even banken of kantoren.... qua huidige functie. Maar nmm is "woning in A" geen wikiwaardig onderwerp. Het toevoegen en het weghalen van de tag (onder negatie van de rest van het lemma) zijn beiden even betekenisloos, en daarom ga ik me verder buiten deze discussie houden. Maar laat svp een beetje ruimte voor elkaar en zoek eens een strand of een bos op. Voer deze 'discussie' niet m.b.v terugdraaiingen op de lemma's zelf. Peli (overleg) 11 mei 2022 22:04 (CEST)
  Toen ik deze cat nomineerde, was die wel degelijk "echt leeg". Het zijn van "woning" is inderdaad een functie en daarmee geen onderscheidende en encyclopedisch relevante eigenschap. De categorieboom Woning in [X] is neurotisch-dwangmatig toegevoegde arbitraire onzin, die enkel bijdraagt aan het nóg verder onvindbaar maken van artikelen in categorieën – die toch juist ten doel zouden moeten hebben de zoekende lezer behulpzaam te zijn. Landhuizen, al eeuwenlang gesloopte kastelen, kloosters, begijnhofjes en (over betekenisloos gesproken) zelfs een folly: in de ogen van de zum Kotzen bekende probleemgebruiker die ons hiermee heeft opgezadeld zijn het allemaal woningen. De lezer is bij dit soort flauwekul echter niet gebaat en deze bezigheidstherapeutische onzin dient dan ook met wortel en tak te worden uitgeroeid. Dit is een encyclopedie, geen dagbestedingsproject. Wutsje 12 mei 2022 03:29 (CEST)
    Tegen Als het artikel vermeldt dat een bouwwerk oorspronkelijk als woning is gebouwd, of uiteindelijk die functie heeft gekregen, is dat kennelijk encyclopedisch relevant. Als het artikel zelf die informatie niet vermeldt, zou het niet in deze categorie horen. Het kan een persoonlijke eigenaardigheid zijn, maar ik vind een overzicht van woningen die belangwekkend genoeg zijn voor een Wikipedia-artikel (of: een overzicht van encyclopedisch relevante gebouwen met een woonfunctie) wel interessant. Het is in mijn ogen een redelijke voorwaarde dat we zo'n categorie pas maken als die minstens 5 artikelen bevat, maar daar voldoet deze categorie inmiddels aan, zelfs met een subcategorie Villa's die daar zelf ook weer aan voldoet. MarcoSwart (overleg) 12 mei 2022 21:56 (CEST)
  Wat in het het artikel wordt vermeldt is irrelevant: het gaat erom wat de bronnen vermelden. Wutsje 13 mei 2022 03:44 (CEST)
    Tegen Eens met MarcoSwart. Het is hetzelfde als bij kerkgebouwen. Die gebouwd zijn als een kerk en er uitzien als een kerk passen nog steeds in de categorie:kerkgebouw, ook als er bijvoorbeeld woningen in gemaakt zijn. Dan mag het ook nog in de categorie:woning. (En de verwijten van hierboven mogen ophouden). - Karel Anthonissen (overleg) 13 mei 2022 11:35 (CEST)
 • Categorie:Woning in Schiedam – Idem. Wutsje 8 mei 2022 12:41 (CEST)
  Dit is het gevolg van 'vandalisme' van het kartel Wutsje-Brimz; het is aangewezen dit te herstellen en zo nodig te sanctioneren. Zie hier een reeks bewerkingen in de eerste week van mei. Ik heb telkens één enkel item teruggeplaatst (in tegenstelling tot hun massale reverts). - Karel Anthonissen (overleg) 11 mei 2022 11:04 (CEST)
  Ze hebben alles weer gerevert. - Karel Anthonissen (overleg) 13 mei 2022 11:24 (CEST)

Week 19Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd woensdag 11/05, af te handelen vanaf 25/05Bewerken

 • Categorie:Personen in Košice - Het is niet gebruikelijk personen te categoriseren naar plaats. - AGL (overleg) 11 mei 2022 10:02 (CEST)
    Tegen verwijderen
  Een categorie voor personen die op een bepaalde plaats geschiedenis maakten, is misschien ongebruikelijk (alhoewel ...??), maar zeker niet onzinnig.
  Als personen vermeldenswaardig zijn, enkel en alleen wegens van het feit dat ze in een welomschreven gemeente geboren zijn, terwijl ze geen invloed hebben op de plaatselijke ontwikkeling, architectuur, cultuur of zeden (zie bijvoorbeeld: "Categorie:Lijsten van personen naar plaats"), waarom mogen dan personen met een duidelijke lokale prestatie en draagwijdte, niet gecatalogeerd worden ?
  Er weze ook nog opgemerkt dat in de franstalige Wikipedia een gelijkaardige categorie bestaat (Catégorie:Personnalité de Košice), waar op dezelfde wijze melding gemaakt wordt van personen die een belangrijke plaatselijke bijdrage voor de stad geleverd hebben zonder er geboren te zijn: Jozef Čársky, François II Rákóczi, František Knapík, Adolf Láng, en Georg Joachim Rheticus.
  IDD5000 (overleg) 18 mei 2022 14:34 (CEST)
 • Categorie:Sovjet militaire eenheid in de Tweede Wereldoorlog hernoemen naar Categorie:Militaire eenheid van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog - "Sovjet" is geen bijvoeglijk naamwoord. –bdijkstra (overleg) 11 mei 2022 14:15 (CEST)

Toegevoegd donderdag 12/05, af te handelen vanaf 26/05Bewerken

Toegevoegd zaterdag 14/05, af te handelen vanaf 28/05Bewerken


Week 20Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd maandag 16/05, af te handelen vanaf 30/05Bewerken

 • Categorie:Nederlands moslim - overcategorisering en onnodig labelend voor mensen die mogelijk een bepaald geloof hebben maar niet bekend staan als zodanig. Hoyanova (overleg) 16 mei 2022 17:46 (CEST)
  •   Tegen Bepaalde personen horen hier zeker in thuis. Meeffa (overleg) 16 mei 2022 20:36 (CEST)
  •   Voor verwijderen - Dajasj (overleg) 17 mei 2022 09:58 (CEST)
  • @Hoyanova, Dajasj, Grizlyy: Er staan vandaag vijf namen in deze categorie (Mohammed Bouyeri, Arnoud van Doorn, Joram van Klaveren, Tunahan Kuzu, Ahmed Marcouch) en in alle vijf artikelen staat dat hun religie toch wel duidelijk een rol speelt. Ik heb even gekeken naar andere categorisaties op religie, en kwam tegen die van Grizlyy van 8 en 9 mei 2022, zie categorie:Filipijns moslim. Daar staan namen waar in hun artikel geen enkele benoeming is van hun religie anders dan dat ze in een land wonen waar islam een prominente religie is (?). Het criterium dat een religie een belangrijke rol speelt in iemands leven en het dientengevolge benoemen in een categorie lijkt me vooralsnog redelijk. Zo niet dan ook niet als zodanig categoriseren. VanBuren (overleg) 17 mei 2022 14:27 (CEST)
De islam is in de Filipijnen niet echt een prominente religie; blijkens het artikel Filipijnen is slechts ongeveer 5% van de bevolking moslim; ongeveer gelijk aan België en Nederland.  Erik Wannee (overleg) 19 mei 2022 23:30 (CEST)

Toegevoegd donderdag 19/05, af te handelen vanaf 02/06Bewerken

Categprie is inmiddels niet meer leeg. --Sb008 (overleg) 20 mei 2022 02:01 (CEST)
Deze categorie was aangemaakt voor de onlangs genuwegde Andreas Stassen, waarvoor een nieuwe versie in kladblok klaarstaat voor publicatie. Zie toelichting aldaar voor reden van uitstel. — Chescargot ツ (overleg) 19 mei 2022 20:14 (CEST)
Één artikel is natuurlijk niet genoeg om een categorie te behouden. –bdijkstra (overleg) 19 mei 2022 21:39 (CEST)
Ok :). Maar welke bestaande categorie zou dan kunnen werken voor deze man? Een niveautje hoger dwz Categorie:Christelijke titelatuur lijkt me te abstract. — Chescargot ツ (overleg) 19 mei 2022 23:07 (CEST)
Opgelost Categorie:Nederlands rooms-katholiek geestelijke werkt. Dus bij deze ok met verwijdering Categorie:Pastoor. — Chescargot ツ (overleg) 19 mei 2022 23:14 (CEST)
Wat is er mis met de categorie Categorie:Nederlands rooms-katholiek priester voor deze Nederlandse rooms-katholieke priester?  LeeGer  20 mei 2022 10:19 (CEST)

Toegevoegd vrijdag 20/05, af te handelen vanaf 03/06Bewerken

 • Categorie:Kwekerij - Gisteren is hier de lege subcategorie Bloemenkwekerij al genomineerd. De twee categorieën die overblijven horen gewoon thuis in de categoriestructuur Categorie:Veeteelt. Het artikel kwekerij valt onder tuinbouw. Ik wil de aanmaker ook adviseren om in het vervolg eerst eens heel goed rond te kijken bij soortgelijke artikelen. Wikipedia bestaat niet pas sinds gisteren dus 99 van de 100 keer is er al een bestaande categorie waar een artikel prima in past. En bij twijfel, overleg eerst even in het categoriecafé.  LeeGer  20 mei 2022 10:44 (CEST)
Genoteerd, dank. — Chescargot ツ (overleg) 20 mei 2022 15:21 (CEST)

Toegevoegd zaterdag 21/05, af te handelen vanaf 04/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 22/05, af te handelen vanaf 05/06Bewerken

Week 21Bewerken

Weekpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van weekpagina bekijken | Alleen weekpagina bekijken

Toegevoegd dinsdag 24/05, af te handelen vanaf 07/06Bewerken

Toegevoegd woensdag 25/05, af te handelen vanaf 08/06Bewerken

Toegevoegd donderdag 26/05, af te handelen vanaf 09/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd vrijdag 27/05, af te handelen vanaf 10/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd zaterdag 28/05, af te handelen vanaf 11/06Bewerken

 • ...

Toegevoegd zondag 29/05, af te handelen vanaf 12/06Bewerken

 • ...
  WP:VC/D
  WP:TBC/D
Direct te verwijderen

Alleen in geval van werkelijke onzin of echt duidelijke (spel)fouten, waar geen discussie over zal bestaan. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of stemmingen. Bij onenigheid of discussie omtrent een nominatie wordt aangeraden zich te wenden tot de gewone verwijderprocedure. Voor de exacte criteria, zie richtlijnen voor moderatoren.

Als je een pagina hernoemd hebt wegens een duidelijke spelfout, vergeet dan niet het label op Wikidata aan te passen.

Kandidaten directe verwijderingBewerken

 • ...