BeoordelingsnominatiesBewerken

(wordt vervolgd)


Minder hoofdletters lijkt impliciete conventie en dus echt fout?Bewerken

Hoi Maiella, enkele dagen geleden heeft collega Wikiwerner met deze edit jouw wijziging van een sjabloon waarbij je veel hoofdletters verving door kleine letters teruggedraaid met verwijzing naar BTNI. Gisteren deed je deze edit van een ander sjabloon waarbij je ook weer veel hoofdletters verving door kleine letters. In de bewerkingssamenvatting schreef je "minder hoofdletters is informatief (juiste spelling), en is typografisch ruimtebesparend - inzake meteorologie-sjablonen is minder hoofdletters intussen een impliciete conventie (dus géen BTNI)". Je stelling is dus dat minder (dus niet 'geen' maar 'minder') hoofdletters intussen een impliciete conventie zou zijn bij meteorologie-sjablonen en dat de hoofdletters die bij het windensjabloon stonden echt fout zijn. Kun je toelichten waarom dat echt fout zou zijn als het al zou kloppen dat die impliciete conventie waar is en hier van toepassing zou zijn. - Robotje (overleg) 4 jun 2017 10:54 (CEST)Reageren[reageer]

Komt er nog een reactie? - Robotje (overleg) 7 jun 2017 22:07 (CEST)Reageren[reageer]
Even geduld aub. Ik ben ongevraagd in veel discussies verzeild geraakt, u niet onbekend. – Maiella (overleg) 8 jun 2017 02:46 (CEST)Reageren[reageer]
Zoals de arbcom al eerder over je schreef "Wel blijft hij vele bewerkingen doen die in het grijze gebied rond de BTNI-regel zitten en zolang hij dat blijft doen zal hij, naar de mening van de Commissie, op kritiek moeten blijven rekenen." Recentelijk ben je de grenzen van BTNI weer behoorlijk aan het opzoeken en je gaat ook veel te vaak over die grens. Het is je eigen gedrag waardoor je in die discussies beland. We zijn intussen 164 edits van jou (met weer nieuwe BTNI schendingen) in die 4 dagen verder sinds ik mijn vraag stelde. Het lijkt me vooral een kwestie van prioriteit. - Robotje (overleg) 8 jun 2017 07:34 (CEST)Reageren[reageer]
De vraagstelling gaat over zgn. navigatiesjablonen die onderin een lemma worden gebruikt. Dus mijn antwoord beperkt zich tot deze navigatiesjablonen.
De praktijk heeft geleerd dat "minder hoofdletters" in navigatiesjablonen goed mogelijk is. En het is ruimtebesparend, wat vooral gaat tellen bij een groot aantal items in een navigatiesjabloon.
Voor een bewerkingssamenvatting is beperkte ruimte beschikbaar. Dus een bewerkingssamenvatting is per definitie beknopt. Ik schrijf [minder hoofdletters], omdat ik alleen de hoofdletters weghaal die taalkundig niet noodzakelijk zijn. Hoofdletters die taalkundig noodzakelijk zijn (eigennaam, spellingsvoorschrift, bijvoorbeeld Bijbel) laat ik staan. Ook de hoofdletters aan het begin van de rubrieknaam laat ik in principe staan. De clausule [minder hoofdletters] in een bewerkingssamenvatting is dus niet zo vrijblijvend als hierboven wordt gesuggereerd. Het is mijn bedoeling om "minder hoofdletters" consequent toe te passen. Door hoofdletters weg te halen wordt er informatie toegevoegd aan het sjabloon! Bij een woord of begrip met kleine letters is dat inderdaad de juiste spelling; en bij een woord of begrip met hoofdletters is dat eveneens de juiste spelling. Soms is het verschil tussen een hoofdletter en een kleine letter essentieel voor de betekenis van een woord, bijvoorbeeld [Bijbel] en [bijbel].:In het Groene boekje vind ik [euro] zónder hoofdletter, evenals [bora], [cycloon], [föhn] enz. enz.
En om het verlossende antwoord te geven: Het is inderdaad fout als het Groene Boekje een spelling met een kleine letter geeft. Want al die begrippen in een navigatiesjabloon zijn niet het begin van een volzin. – Maiella (overleg) 8 jun 2017 16:44 (CEST)Reageren[reageer]
Op jouw GP zie ik kopjes als 'Resultaten' en 'Handig'; die begin je met een hoofdletter terwijl 'resultaat' en 'handig' vast wel met een kleine letter in her Groene Boekje staan. Die kopjes van één woord zijn toch ook geen volzin. Als je klikt op zo'n link in zo'n sjabloon zoals 'straalstroom' staat er boven het artikelen met chocoladeletters 'Straalstroom'. Dat begint dus met een hoofdletter maar dat ene woord is toch ook geen volzin? - Robotje (overleg) 9 jun 2017 23:13 (CEST)Reageren[reageer]
Een principiële opmerking vooraf: Mijn gebruikersnaamruimte is míjn domein voor de romantische misvatting van "typografische vrijheid blijheid". In deze proeftuin is ruimte voor typografische experimenten op beperkte schaal. Ik zou hier kunnen communiceren met het uitgangspunt dat élk woord met een hoofdletter lekker gemakkelijk is, want dan hoeft ik niet meer na te denken over hoofdletters. Zulks is niet bevorderlijk voor de informatie-overdracht, dus ben ik dit nog nooit tegengekomen. Toch blijven er praktische problemen, zoals wat te doen met woorden als eBay, e-mail enz.(.) Ook kun je experimenteren met álles zonder hoofdletter. James Joyce heeft daarmee geëxperimenteerd (stream of consciousness). Paul van Ostaijen heeft geëxperimenteerd met typografische gedichten. Diens verzameld werk heb ik wel eens in een bibliotheek ingezien, maar staat nog steeds op mijn verlanglijst. In de typografische proeftuin is dus heel veel mogelijk, maar veel is niet geschikt voor de wikipedia-hoofdnaamruimte! – alhier neem ik de typografische vrijheid blijheid om [wikipedia] zonder hoofdletter te schrijven, terwijl in dit geval een hoofdletter taalkundig correct lijkt, immers ónze Wikipedia.
Ook op andere overlegpagina's neem ik diezelfde typografische vrijheid blijheid door [éen] met slecht éen accent in te tikken. Overigens is [Eén] een typografische conventie welke de voorkeur verdient ten opzicht van [Één]. Het gebruik van blokhaken als soortemet aanhalingstekens zal geen enkele lezer ontgaan. Dit alles is mijn persoonlijk domein, en —conclusie 1— ik ben zeker niet van opvatting dat zulks in de hoofdnaamruimte zou moeten worden geïmplementeerd. Derhalve conclusie 2: een jijbak – dat vind ik zo'n raar woord! – gerelateerd aan mijn gebruikersnaamruimte faalt ten principale. In mijn privé-domein wil ik bijvoorbeeld graag experimenteren met kopjes zónder hoofdletter. Voorts conclusie 3: In het privé-domein van een auteur/(mede)redacteur is qua typografie veel meer diversiteit mogelijk dan in de Wikipedia-hoofdnaamruimte.
Een terzijde. Ik begrijp heel goed dat een termijn van 60 uur liep. Ik was zo welwillend om het opschorten van deze termijn te bevestigen, zodat onweersproken is dat opnieuw een termijn van 60 uur is gaan lopen. Iedereen heeft wel de ervaring dat te snel reageren verkeerd is gelopen. Als nog niemand heeft gereageerd dan is een correctie meestal nog wel mogelijk. Als er eenmaal is gereageerd, dan kun je je reactie waarop is gereageerd alleen nog qua typo's en typografie corrigeren. Of je kunt een woord of een zinsdeel of een volzin doorstrepen. Dan staat het er dus in het vervolg "doorgestreept". De termijn van 60 uur in de uitspraak van de Arbitragecommissie impliceert dat elk van de discussianten even de tijd krijgt om goed na te denken over hoe te reageren. De termijn van 60 uur is mooi gekozen: twee etmalen plus een verschil van dagritme. – Maiella (overleg) 10 jun 2017 14:13 (CEST)Reageren[reageer]
(wordt niet vervolgd_)
Interrupt. Ik zet hier een streep onder.
————————————————————————————————————————————————— (dit is een streep) —— Maiella (overleg) 13 jun 2017 01:57 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Maiella, met deze edit ben je weer bezig hoofdletters te veranderen in kleine letters. Het lijkt me beter dat je daar eens me stopt. - Robotje (overleg) 16 jun 2017 18:49 (CEST)Reageren[reageer]

In de ene categorie van sjablonen is men dat misschien nog niet zo gewend. In andere categorieën van sjablonen is dat gebruikelijk, en/of een impliciete conventie. Minder hoofdletters is informatief, juist in deze casus. Heb jij dan zo veel interesse in taalfamilies? – Maiella (overleg) 16 jun 2017 18:57 (CEST)Reageren[reageer]
De door Robotje gegeven argumentatie 'consistentie in het sjabloon' is er volgens mij met de haren bijgesleept om op deze OP door te kunnen ruziën. Daar is Wikipedia niet voor opgericht. Dat talen zoals 'Frans' en 'Nederlands' met een hoofdletter worden geschreven impliceert niet dat we nu ineens alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter zouden behoren te schrijven. Bob.v.R (overleg) 16 jun 2017 19:21 (CEST)Reageren[reageer]

 Als je iets niet begrijpt zoek dan overleg of blijf erafBewerken

Hoi Maiella, bij deze edit schreef je in de bewerkingssamenvatting: "... wat is het verschil tussen [veel] en [heel veel]?  ..." waarop je in die bewerking meteen het woord dat je niet begreep verwijderde. Ik heb dat deel maar teruggedraaid en je roep je met klem op om dergelijke wijzigingen niet te doen als je niet begrijpt waar het over gaat en eventueel overleg te zoeken als je graag wilt leren begrijpen wat er bedoeld werd. - Robotje (overleg) 4 jun 2017 15:29 (CEST)Reageren[reageer]

De formulering [heel veel] of [heel vaak] is soms gepast, maar veel vaker is het géen encyclopedisch taalgebruik. – Maiella (overleg) 4 jun 2017 15:33 (CEST)Reageren[reageer]
Dat kan jij vinden, maar dan is dat nog niet altijd waar. Als je nu niet het verschil begrijpt tussen 'heel veel varianten' en 'veel varianten' dan kun je toch gewoon eerst het overleg zoeken. Bij de artikelen over golftoerisme en Kangas (en mogelijk nog meer artikelen) was het ook al te moeilijk voor je en dan ga je maar een tekst aanpassen die je pet te boven gaat. Erg onverstandig. - Robotje (overleg) 4 jun 2017 15:41 (CEST)Reageren[reageer]

Waarom is terugkeren fout en omkeren wel goed? – Michail_KoetoezovBewerken

Hoi Maiella, bij deze edit koos je ervoor om 'terug te keren' te vervangen door 'om te keren'. Waarom was de oorspronkelijke keuze voor het werkwoord terugkeren daar fout en het werkwoord omkeren daar wel goed? - Robotje (overleg) 4 jun 2017 15:56 (CEST)Reageren[reageer]

Als je op weg bent van Moskou naar de stad Kaloega (190 km ZW van Moskou), en die weg is geblokkeerd, dan moet je omkeren, en dat is een stukje "terug" naar Moskou.
De terugreis van vakantie of de terugtocht van een leger is niet hetzelfde als [terugkeren]. Napoleon is uiteindelijk teruggekeerd in Parijs, maar je kunt niet zeggen dat zijn leger is teruggekeerd in Frankrijk. Daarom is [terugtocht] de juiste woordkeuze.
Ik heb het alsnog op een andere manier opgelost, door een en ander iets concreter te formuleren. Je kunt zeggen dat de slag bij M... door Napoleon is gewonnen, maar daarna was de route via Kaloega nog steeds geblokkeerd, omdat het Russische leger zich in deze stad had teruggetrokken.
Kortom, [terugkeren] is een ongelukkige woordkeuze als je weet dat het Franse leger op de terugtocht is gedesintegreerd. – Maiella (overleg) 4 jun 2017 22:56 (CEST)Reageren[reageer]
Lees nu toch eens eerst wat er stond! Voordat jij het ging 'verbeteren' stond er "... gedwongen terug te keren richting Smolensk, dezelfde route als op de heenweg." Het gaat helemaal niet om terugkeren naar Parijs. De keuze voor het werkwoord terugkeren was niet echt fout en jou 'correctie' was dus wel degelijk in strijd met BTNI. Gelukkig had een andere collega dat ook al opgemerkt en dat teruggedraaid met verwijzing naar BTNI. Het gaat weer helemaal fout mr je edits de afgelopen dagen. - Robotje (overleg) 4 jun 2017 23:18 (CEST)Reageren[reageer]
Een aanvulling van de tekst van een lemma met concrete feiten is nooit BTNI. – Maiella (overleg) 5 jun 2017 00:20 (CEST)Reageren[reageer]
Kun je dan wat voorbeelden geven uit deze edit met wat voor concrete feiten (meervoud dus minstens twee) je het lemma hebt aangevuld? - Robotje (overleg) 5 jun 2017 00:26 (CEST)Reageren[reageer]
Ik herhaal: Een aanvulling van de tekst van een lemma met concrete feiten is nooit BTNI. En dan bedoel ik deze edit. De discussie terugkeren/omkeren is een ongelukkige start van deze edit. Een goede vertaling van [retreat] is [terugtocht] en niet! [terugkeren]. Het volgende citaat komt uit lemma van de generaal in de Engelse WP. – Maiella (overleg) 5 jun 2017 00:36 (CEST)Reageren[reageer]

... he forced Napoleon into retreat in the Battle of Maloyaroslavets and blocked his way through Kaluga. This allowed Kutuzov to force Napoleon to retreat via Mozhaisk and Smolensk, the devastated route of his advance that Napoleon had wished to avoid.

Tjonge jongen, alsof nog nooit iemand je uitgelegd heeft dat een Wikipedia-artikel, ook niet in een andere taal, gebruikt kan worden als bron. Moeten we nu echt alles blijven herhalen? - Robotje (overleg) 5 jun 2017 01:02 (CEST)Reageren[reageer]
Deze bejegening van Robotje acht ik ongepast. – Maiella (overleg) 5 jun 2017 19:22 (CEST)Reageren[reageer]
En daarnaast is de betreffende zin nogal inconsistent, hetgeen zeker opmerkelijk te noemen is voor een gebruiker die zich als hoogste doel stelt anderen de les te lezen. Bob.v.R (overleg) 5 jun 2017 22:29 (CEST)Reageren[reageer]
Tja als Robotje te lui is om de geschiedenis van het lemma na te pluizen dan is het begrijpelijk dat hij zoiets doms hier neuriet. Peter b (overleg) 5 jun 2017 01:06 (CEST)Reageren[reageer]
Wat Maiella citeerde kwam niet voor in het Engelse artikel toen het Nederlandse werd aangemaakt. Verder wijs ik nog maar even naar Wikipedia:Verifieerbaarheid waar letterlijk staat: "Wikipedia zelf geldt nooit als betrouwbare publicatie. ..." - Robotje (overleg) 5 jun 2017 02:08 (CEST)Reageren[reageer]
Met deze edit, wordt de situatie duidelijker weergegeven. Ik zie hierboven geen toelichting waarom die edit 'moest' worden teruggedraaid. Bob.v.R (overleg) 5 jun 2017 03:27 (CEST)Reageren[reageer]
Nadat Wikiwerner de actie van Robotje nog eens over deed, heeft Wikiklaas Maiella's verbeteringen hersteld, met duidelijke uitleg in het bewerkingscommentaar. Bever (overleg) 13 jul 2017 05:27 (CEST)Reageren[reageer]

RembrandtBewerken

Hoi Maiella, met deze edit veranderde je het jaartal 1660 in 1659. In deze bron staat over de periode dat Rembrandt aan dat schilderij werkte: "Date:ca. 1655–60". In welke gezaghebbende bron heb jij dat jaartal 1659 gevonden? - Robotje (overleg) 4 jun 2017 17:42 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb het aangepast. Het is niet perse nodig om die jaartallen in de tekst te vermelden als het ook al in de infobox staat. Het probleem is natuurlijk dat het jaartal 1660 niet behoort tot [de tweede helft van de jaren 1650]. Ik heb ook het jaartal 1664 toegevoegd dat in 1917 nog op het schilderij zichtbaar was. Boutweg zeggen dat het schilderij niet is gedateerd is, een beetje misleidend. Vr. groet. – Maiella (overleg) 4 jun 2017 21:51 (CEST)Reageren[reageer]
Jij veranderde 1660 in 1659 met als bewerkingssamenvatting "correctie". Nadat ik om een bron gevraagd had voor het jaartal 1659 haal jij die 1659 maar snel weg en denkt/hoopt (?) daarmee weg te komen. Het blijkt dus hard nodig jouw edits steekproefsgewijs te controleren ook al beweerde je dat je een correctie uitvoerde. Jammer. - Robotje (overleg) 4 jun 2017 22:44 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb geen illusies. Mijn bijdragen aan de encyclopedie –ónze encyclopedie– worden goed nagezien. Niet veel van mijn collega's kunnen zich deze luxe permitteren. Kritiek komt telkens uit beperkte hoek, telkens zie ik dezelfde namen passeren, alsof niemand anders "ertussen kan komen". – Maiella (overleg) 5 jun 2017 04:32 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI-wijziging op Tornado (wervelwind)Bewerken

Dag, deze wijziging lijkt me eerlijk gezegd vrijwel geheel BTNI. 1) Waarom zijn gedachtestreepjes hier volgens jou per se beter dan korte streepjes? 2) Waarom zijn haakjes hier volgens jou per se beter dan gedachtestreepjes? De Wikischim (overleg) 4 jun 2017 20:48 (CEST)Reageren[reageer]

Allereerst de streepjes tussen getallen. Ik trof een situatie aan dat in twee verschillende tabellen in hetzelfde lemma op twee verschillende manieren streepjes tussen getallen waren geplaatst. Zulks is een onwenselijke situatie, en dan is aan mij de keuze. Ik vind een half kastlijntje inderdaad beter dan een divisie tussen twee spaties. Maar die keuze hoeft ik in de context van de onderhavige mutatie niet te verantwoorden.
Het fragment [en andere felle] was een typisch voorbeeld van een onjuist gebruik van gedachtestreepjes. Het is dus een taalfout! Het is een algemener probleem dat te vaak gedachtestreepjes-taalkundige-zin worden gebruikt. Maar dit voorbeeld springt er gewoon uit. In het Taalcafé is er vast wel iemand die kan uitleggen waarom.
En [Schaal van Beaufort] met-twee-hoofdletters is gewoon fout. Een taalfout wel te verstaan. Vr. groet. – Maiella (overleg) 4 jun 2017 21:43 (CEST)Reageren[reageer]
Wat het tweede punt betreft: dit gebruik van gedachtestreepjes (overigens waren ze hier wel wat aan de lange kant) lijkt redelijk in lijn met dit advies van de TU. Dus dat deel van je aanpassing lijkt me vooralsnog onder BTNI te vallen. De komma's die er nu staan, vind ik verder nog veel lelijker ogen dan de gedachtestreepjes. De Wikischim (overleg) 4 jun 2017 22:03 (CEST)Reageren[reageer]
Dat advies van de Taalunie geeft alleen voorbeelden die kloppen. Er wordt niks gezegd over de kwestie dat gedachtestreepjes ook verkeerd kunnen worden toegepast, behoudens het algemene advies dat overdaad schaadt:

Overigens adviseren we spaarzaam gebruik te maken van het gedachtestreepje.

Maiella (overleg) 4 jun 2017 22:30 (CEST)Reageren[reageer]
Maar Maiella toch, je bent in de afgelopen jaren nu al zo vaak op BTNI gewezen en nog steeds begrijp je het niet? Als het niet echt fout is, hoeft het ook niet gecorrigeerd te worden! Een advies om een constructie spaarzaam te gebruiken is geen bewijs dat het echt fout is. Herstel je het zelf even? - Robotje (overleg) 4 jun 2017 22:51 (CEST)Reageren[reageer]
En als het wel fout is, dan mag ik het gewoon corrigeren. Die twee haakjes is wat mij betreft een kwestie van een taalfout, en niet "alleen maar layout". Dus BTNI is niet aan de orde. Het Taalcafé lijkt mij ter zake het juiste forum, en dat staat op mijn volglijst. – Maiella (overleg) 5 jun 2017 04:42 (CEST)Reageren[reageer]
Maar waarom was het nu precies fout? Dat heb je nog steeds niet concreet toegelicht. De Wikischim (overleg) 5 jun 2017 10:37 (CEST)Reageren[reageer]
Omdat het woord [felle] geen zelfstandig naamwoord is maar een bijvoeglijk naamwoord, dat verwijst naar een woord dat buiten de gedachtestreepjes staat: [onweersbuien]. – Maiella (overleg) 7 jun 2017 13:31 (CEST)Reageren[reageer]
Een correcte formulering zou zijn: [Voorwaarde voor het ontstaan van deze onweersbuien –en andere felle onweersbuien– is dat ....] Maar niemand zit te wachten op tweemaal hetzelfde woord in deze volzin.
Het stijlboek NRC Handelsblad (2000) geeft een voorbeeld van een verkeerd gebruik van gedachtestreepjes: [De Haagse advocaat mr. J. Opstal – die de verdachte te vuur en te zwaard had verdedigd – liet meteen hoger beroep aantekenen. (komma's zijn hier beter)]. – Maiella (overleg) 7 jun 2017 13:57 (CEST)Reageren[reageer]
Bij de NRC hebben ze gekozen voor het Witte Boekje. Tja, dat is hun keuze. Bij nl-wiki heeft de gemeenschap bepaald dat wij het Groene Boekje gebruiken. Dat is onze keuze. Aankomen zetten met het stijlboek van de NRC omdat zij komma's in dat geval beter vinden lijkt me dus niet overtuigend. Bovendien gaat het daar om ander geval. Jammer joh, dat wordt terugdraaien denk ik. - Robotje (overleg) 7 jun 2017 18:35 (CEST)Reageren[reageer]
Gebruiken we het Groene Boekje niet alleen als scheidsrechter voor spellingskwesties? Al zie ik er sowieso geen kwaad in om naar het stijlboek van NRC te verwijzen. Hoe het ook zij, de ingreep van Maiella is goed te verdedigen, omdat er geen sprake is van twee gelijkwaardige alternatieven. In de voorbeelden die de Taalunie geeft zit een bepaald patroon: het zinsdeel tussen de gedachtestreepjes is steeds een opmerking (vaak een hele zin, of een zin waarin alleen de persoonsvorm ontbreekt) die ook een zelfstandig zinnetje zou kunnen vormen. Dat geldt niet voor het zinsdeel 'en andere felle' in de zin "Voorwaarde voor het ontstaan van deze — en andere felle — onweersbuien is dat de temperatuur sterk afneemt met de hoogte". Voeg dat gegeven bij de opmerking dat gedachtestreepjes spaarzaam gebruikt moeten worden, en de balans slaat door naar komma's in plaats van streepjes.
Los daarvan heb ik de auteur van die zin nog niet zien protesteren, dus de vraag is waarom jij, die niets met het bewuste artikel te maken hebt gehad, zo'n punt maakt van Maiella's wijziging. Zie wat dit betreft mijn bijdrage in de kroeg over de letter en de geest van de BTNI-regel. Ten slotte komt het de sfeer ten goede als je je onthoudt van zuigende en provocerende opmerkingen als "Herstel je het zelf even?" en "Jammer joh, dat wordt terugdraaien denk ik". Dat is toch nergens voor nodig? Marrakech (overleg) 7 jun 2017 19:50 (CEST)Reageren[reageer]

Waarom is 'eerste zondag' echt fout?Bewerken

Hoi Maiella, bij deze edit heb je, afgezien van het weghalen van blokhaken voor interne links (geen inhoudelijke wijzigingen dus), zeven keer de woorden eerste/tweede/derde vervangen door 1e/2e/3e. Zo werd 'Tweede of derde zondag in oktober' veranderd in '2e of 3e zondag in oktober'. Waarom is het daar echt fout om 'derde' te schrijven? Bij deze edit van je, eveneens van vanmorgen, een soortgelijk patroon. Zonder een overtuigende verklaring waarom woorden als 'tweede' daar echt fout zijn lijkt me dat in strijd met BTNI. - Robotje (overleg) 7 jun 2017 09:12 (CEST)Reageren[reageer]

Vaak wordt Wikipedia:BTNI met graagte geparafraseerd als: [Wat niet fout is hoeft niet verbeterd te worden.], hetgeen overigens niet als citaat aldaar valt terug te vinden. Gemakshalve wordt dan de volgende volzin in het intro over het hoofd gezien:

Met "twijfel" wordt in dit verband dus niet bedoeld dat je persoonlijk twijfelt, maar dat de Wikipediagemeenschap twijfelt: zij kan van twee of meer varianten niet één als de beste aanmerken.

Ergo, als wél éen van de mogelijke varianten als "de beste" kan worden aangemerkt, dan faalt een beroep op BTNI. Tegenover het argument "het is niet fout" kan dus het argument: "het is een verbetering" worden aangevoerd.
Bij het invullen van een rubriek in een tabel gelden niet dezelfde taalregels. Het is geen gewone taal met volzinnen die beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt. Bij het invullen van een rubriek in een tabel zoek je naar een bepaalde beknoptheid en kijk je vervolgens naar het resultaat in de layout van de tabel. Ik ben erin geslaagd om middels de invulling van rubrieken in de eerste kolom de omvang van de tabel te reduceren. Op mijn beeldscherm zijn in de eerste kolom telkens maximaal twee regels nodig, in plaats van drie regels vóor mijn ingreep. Ik acht dit een verbetering in objectieve zin. – Maiella (overleg) 8 jun 2017 01:19 (CEST)Reageren[reageer]
Maar Maiella toch, je komt aanzetten met een samenvatting/parafrasering van je discussiepartners die je vervolgens niet letterlijk terugziet in WP:BTNI en dus zou dat er niet staan. Kom op nou, als je ook maar heel even BTNI was gaan lezen om dat te vinden had je na de eerste zin al weer kunnen stoppen met zoeken want dan had je het al gevonden. De openingszin is namelijk:

Bij twijfel niet inhalen houdt in dat je geen zaken "verbetert" die niet duidelijk fout zijn.

Dat jij het op jouw beeldscherm mooier/beter vindt voor de layout van de tabel is puur gevoelsmatig. Je denkt toch niet echt dat iedereen de inhoud van die tabel op dezelfde manier tot zich krijgt. De een bekijkt het artikel met een groot beeldscherm met een klein font en ook nog eens schermvullend en krijgt nu extra veel wit aan de onderkant, de ander met een klein window waar sowieso maar minder dan 10% van het artikel in past, weer een ander is blind en gebruikt een brailleleesregel en de volgende bekijkt het op een uitgeprint A4-tje. En dan kom jij aanzetten met geparafraseerd: op mijn beeldscherm vind ik het zo mooier. Dat betekent dus overduidelijk niet is vastgesteld dat wat er stond echt fout was. Op je blokkeerlogboek/strafblad kom ik meerdere blokkades tegen die te maken hebben met ongewenste bewerkingen dan wel edits in strijd met BTNI. De arbcom schreef over jou in deze uitspraak "Wel blijft hij vele bewerkingen doen die in het grijze gebied rond de BTNI-regel zitten en zolang hij dat blijft doen zal hij, naar de mening van de Commissie, op kritiek moeten blijven rekenen." en heeft mede daarom ook besloten om jou onder 'curatele' te plaatsen zodat als er op jouw OP nog een discussie loopt je soortgelijke edits niet mag doen. Doe je dat toch volgt als sanctie een blok die kan oplopen tot een maand. En toch blijf je op vrij grote schaal BTNI schenden. Draai die wijzigingen bij die twee artikelen maar snel weer terug en leer daar nu eens wat van voordat de arbcom je een nog véél strenger regime oplegt. - Robotje (overleg) 8 jun 2017 05:51 (CEST)Reageren[reageer]
Ik gebruik een redelijk groot computerscherm met redelijk kleine letters. Dat betekent dat mijn bijdrage op heel veel schermen een verbetering oplevert. Met de toevoeging "op mijn scherm" had ik gedachten dat misschien iemand een nog veel groter beeldscherm gebruikt, bijvoorbeeld ruim een meter breed. Hoe het resultaat er dan uitziet kan ik niet beoordelen, en ik vind het ook niet nodig om daarover te speculeren. Maar je slaat de spijker op de kop! Wikipedia wordt ook geraadpleegd op kleinere beeldschermen. En dan telt ruimtewinst des te zwaarder. – Maiella (overleg) 8 jun 2017 14:16 (CEST)Reageren[reageer]
Wat er eerst stond was niet echt fout; voor beide gevallen ging het dus duidelijk om een schending van BTNI. Ik heb je een kans gegeven om je goede wil te tonen en het zelf te herstellen. Dat was je gezien je bovenstaande reactie zo te zien niet van plan. Bij 'Vaderdag' was het al teruggedraaid door een collega en bij 'Moederdag' heb ik jouw troep maar opgeruimd. Ik zal dat als verzwarende omstandigheid vermelden in je dossier. Je gaat op deze manier hard JP001 achterna. Die zit als die niet goed uitkijkt zo op een OT-blok. Dat lijkt steeds meer jouw voorland. - Robotje (overleg) 8 jun 2017 16:40 (CEST)Reageren[reageer]
Deze bejegening acht ik ongepast. – Maiella (overleg) 8 jun 2017 16:54 (CEST)Reageren[reageer]
Was je wel van plan dan om bij 'Moederdag' die gewraakte wijzigingen terug te draaien? - Robotje (overleg) 8 jun 2017 17:39 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: interpunctie in een opsomming en kastlijntjesBewerken

Op het lemma Het Groene Boek haal je de komma's weg aan het einde van de regels van een puntsgewijze opsomming, wat niet fout is. Ook vervang je gedachtestreepjes door halve kastlijntjes, waarvoor je geblokkeerd geweest bent. Hierbij het verzoek om hiermee te stoppen. Wikiwerner (overleg) 7 jun 2017 19:26 (CEST)Reageren[reageer]

Ik zag ook nog dat De Wikischim je hierboven al gewezen had op het ongewenst zijn van dergelijke bewerkingen. Het overleg aldaar loopt nog en toch ga je door, zelfs tot 2 keer toe. Omdat dit een overtreding is van deze uitspraak, heb ik een blokkade aangevraagd. Wikiwerner (overleg) 7 jun 2017 22:38 (CEST)Reageren[reageer]
In het lemma Kathleen McKane Godfree heb ik een échte typografische fout aangetroffen en dat heb ik hersteld. Ik citeer:

Kathleen McKane Godfree (Bayswater, 7 mei 1897-19 juni 1992, Londen) is ...

In geen enkele conventie gebruiken we op deze manier een divisie tussen de datum van geboorte en de datum van overlijden. Dit is gewoon fout en dat mag ik herstellen. Het doet niet terzake dat ik op een andere plaats in discussie ben over andere streepjes. Dit is een voorbeeld dat onterecht met de haren erbij wordt gesleept. En ik zou niet weten wie een dergelijke layout wil verdedigen. – Maiella (overleg) 7 jun 2017 23:29 (CEST)Reageren[reageer]
Even voor wat het waard is. De "berisping" hierboven waar Wikiwerner naar verwijst ging niet echt over hetzelfde. Op zich is het invoegen van halve kastlijntjes voor en na elk met groene omslag, zoals de kleur van de islam en de vlag van Libië gewoon een goede wijziging; in eerdere versies stonden er namelijk "gedachtestreepjes" die geen gedachtestreepjes waren maar koppeltekens (een typografische fout die heel erg vaak voorkomt, niet alleen op WP maar overal in geschreven teksten, soms ook omdat de tekstverwerker gewoon niet het juiste teken heeft). Dat op zich kan dus denk ik geen grond voor een blokkade zijn, over de rest van Maiella's wijzigingen laat ik me hier niet uit. De Wikischim (overleg) 8 jun 2017 00:18 (CEST)Reageren[reageer]
Maiella is er al eerder op gewezen dat dit ongewenst is. Wikiwerner (overleg) 8 jun 2017 22:14 (CEST)Reageren[reageer]

De discussie aangaande de aangevraagde blokkade is nu gaande op de RegBlok pagina. Het lijkt m er duidelijk aangetoond dat die komma's taalkundig gezien daar best mogen staan. Ik zie geen verweer van Maiella om die stelling te bestrijden. Het verwijderen van die komma's was dus in strijd met BTNI. Die kan Maiella dan maar beter zo snel mogelijk weer terugzetten. - Robotje (overleg) 8 jun 2017 06:38 (CEST)Reageren[reageer]

Ik zie net dat een collega dat al herstelt heeft, dus terugzetten van de komma's is niet meer nodig. Het is wel te hopen dat Maiella van deze fout leert. - Robotje (overleg) 8 jun 2017 06:42 (CEST)Reageren[reageer]
Inmiddels heeft Marrakech de ongedaanmaking van Wikiwerner weer ongedaan gemaakt, waarbij de komma's weer zijn verdwenen. Als het weghalen van de komma's een foute/onnodige wijziging was (en dat is het volgens mij zeker, het advies gaat zowel over puntkomma's als gewone komma's in opsommingen), staat die wijziging nu dus toch weer in het artikel. De Wikischim (overleg) 8 jun 2017 12:05 (CEST)Reageren[reageer]

Over de punt aan het eind van een typografische opsomming is geen discussie. Het gaat dus om de twee komma's. In deze casus is een puntkomma (2x) het juiste leesteken, dus niet de komma, indien een leesteken gewenst is. Het kan ook zonder leesteken. Het heeft geen zin om Taaladvies erbij te halen ter adstructie "dat alles mag". Bovendien stelt Taaladvies:

In het algemeen geldt dat de onderstaande richtlijnen vooral voor gedrukte teksten worden toegepast. In webteksten worden vaak veel minder leestekens gebruikt in opsommingen.

Ik berust in de oplossing die Marrakech heeft gekozen, een puntkomma (2x). – Maiella (overleg) 8 jun 2017 12:59 (CEST)Reageren[reageer]

Maar jouw bewerking was dus wel in strijd met BTNI. Ik heb ook dit geval toegevoegd aan je dossier. Dat gaat snel zo. - Robotje (overleg) 8 jun 2017 16:45 (CEST)Reageren[reageer]
Deze bejegening acht ik ongepast. – Maiella (overleg) 8 jun 2017 16:50 (CEST)Reageren[reageer]
Het verwijzen naar een kennelijk door betrokkene aangelegd dossier is inderdaad stemmingmakerij en niet een zakelijke, neutrale wijze van het voeren van overleg. Bob.v.R (overleg) 8 jun 2017 19:59 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: punten aan het eind van een fotobijschriftBewerken

Hier haal je een punt weg aan het einde van een fotobijschrift. Op Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Wikiwerner heb je er al op gewezen dat dit BTNI is. Toch ga je ermee door. Je hebt geluk dat die bijdrage van mij niet op jouw overlegpagina staat, want anders had je geblokkeerd kunnen worden volgens deze uitspraak. Het kan 2 dingen betekenen: je weet heel goed om de klippen van die uitspraak heen te laveren, of je hebt geluk gehad. Ik laat het voor nu bij een waarschuwing. Wikiwerner (overleg) 7 jun 2017 19:53 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb het lemma Qatar aangetroffen met vier fotobijschriften, namelijk 3 foto's en 1 kaartje. In éen fotobijschrift (van het kaartje) stond een punt aan het einde van het fotobijschrift, zonder enige noodzaak. Een belangrijk uitgangspunt in de omschrijving van Wikipedia:BTNI is de interne consistentie van de inhoud van een lemma. Als drie fotobijschriften geen punt gebruiken als afsluiting, dan is het mijn goed recht om in dat ene geval die punt te verwijderen. Een beroep op BTNI moet falen.
Ten overvloede meld ik dat de mutatie van dit lemma gebaseerd was op de correctie van een inhoudelijke fout. Nederland is ruim 41.000 km². – Maiella (overleg) 7 jun 2017 23:45 (CEST)Reageren[reageer]
Hier was geen sprake van inconsistentie. Ik heb de punten maar weer teruggezet. Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 17:48 (CEST)Reageren[reageer]

Antwoord van MM verwijderdBewerken

Hoi Maiella, waarom verwijderde je hier het antwoord van MoiraMoira op een vraag van mij? Klopt het antwoord niet of was het een foutje? MatthijsWiki (overleg) 8 jun 2017 13:59 (CEST)Reageren[reageer]

Sorry, dat was een foutje. Dat was helemaal niet de bedoeling. Vr. groet. – Maiella (overleg) 8 jun 2017 14:27 (CEST)Reageren[reageer]

Terugdraaiing van mijn bewerking.Bewerken

Hallo Maiella, dit was per ongeluk neem ik aan? Rode raaf (overleg) 9 jun 2017 08:11 (CEST)Reageren[reageer]

Inderdaad. Sorry. Ik dacht dat ik al had gereageerd, maar dat is in een bewerkingsconflict kwijtgeraakt. – Maiella (overleg) 14 jun 2017 03:47 (CEST)Reageren[reageer]

Vrijheid blijheid typografieBewerken

Gelieve geen origineel onderzoek in de hoofdnaamruimte plaatsen, tevens kan dit gezien worden als WP:PUNT. Sjoerd de Bruin (overleg) 10 jun 2017 14:54 (CEST)Reageren[reageer]

Je hebt gelijk. Dit was fout. Excuus. – Maiella (overleg) 11 jun 2017 03:09 (CEST)Reageren[reageer]

Toevoegen puntBewerken

Hoi Maiella, met deze edit kwam op die pagina te staan: "... met als reden dat het hele artikel niet. ondersteund wordt door bronnen" Kun je uitleggen waarom je in die tekst een punt toevoegde voor het woord 'ondersteund'? - Robotje (overleg) 10 jun 2017 19:35 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Robotje, kun jij uitleggen waarom je die vraag stelt terwijl er zo overduidelijk sprake is van een foutje? Marrakech (overleg) 10 jun 2017 21:07 (CEST)Reageren[reageer]
Ja hoor, dat kan ik best wel uitleggen. Ik zie Maiella vrij vaak edits doen waarvan ik denk dat dat fout is. En ik als dan vraag waarom hij dat deed dan blijkt vrij vaak dat bewust gedaan was maar wel onterecht; maar soms ook terecht. In plaats van meteen terugdraaien is het daarom beter om eerst te vragen (je weet wel WP:AGF). Was het bewust gedaan maar toch fout, dan is pedagogisch waarschijnlijk ook beter om daarmee geconfronteerd te worden want dan kan hij leren van zijn fouten. Wikiwerner had ook nog iets anders in dezelfde edit gevonden wat hem onjuist leek en hij meteen gecorrigeerd heeft (een door Maiella toegevoegde puntkomma waar een dubbele punt logischer lijkt). Misschien kan Maiella daar ook op reageren. - Robotje (overleg) 10 jun 2017 22:12 (CEST)Reageren[reageer]
Er is vast af en toe twijfel mogelijk, maar dat dit een overduidelijk foutje was ziet werkelijk iedereen. Marrakech (overleg) 10 jun 2017 22:18 (CEST)Reageren[reageer]
Zo'n typo is altijd pijnlijk. Maar dit is gewoon leuk! Is dit weer een bijdrage aan "het dossier"? – Maiella (overleg) 11 jun 2017 03:01 (CEST)Reageren[reageer]
Geldt nu een termijn van 60 uur voor het ergens toevoegen van een punt? Of geldt die termijn uitsluitend voor het toevoegen van een punt of de verkeerde plek? Dus een typo. Dat zal het vast zijn. – Maiella (overleg) 11 jun 2017 04:16 (CEST)Reageren[reageer]
Kennelijk vindt hier iemand van zichzelf dat hij verstand heeft van pedagogiek. Zoveel zelfkennis, je zou er bijna stil van worden. Bob.v.R (overleg) 11 jun 2017 05:15 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Maiella, er waren twee issues: de door jou toevoegde punt voor het woord 'ondersteund' en die puntkomma. Welke was een typo en hoe zit dat dan met dat andere issue? - Robotje (overleg) 11 jun 2017 15:14 (CEST)Reageren[reageer]
Is dit niet gewoon het ordinaire "spijkers op laag water zoeken"? Wat wil je nou bereiken met het starten van dit soort discussies? Je bereikt er alleen maar meer irritatie mee, in plaats van het brengen van rust op Wikipedia. Het lijkt mij dat die tijd beter gebruikt kan worden door gewoon de fouten aan te passen, en er verder niet op in te gaan. Dan is iedereen met 10 seconden verlost van dit soort "vragen naar de bekende weg".  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  11 jun 2017 17:15 (CEST)Reageren[reageer]
Hallo Rodejong, een soortgelijke vraag van Marrakech had ik hierboven met mijn edit van 10 juni 2017 om 22:12 al beantwoord. Graag voortaan eerst even de discussie lezen voordat je gaat vragen naar de bekende weg. - Robotje (overleg) 11 jun 2017 17:57 (CEST)Reageren[reageer]
Samengevat: betrokkene 'heeft niet in de gaten' dat zijn gedrag toenemende irritaties oproept en beschouwt zichzelf als een expert in pedagogisch opzicht. Dus dat kan nog wel even doorgaan zo. Bob.v.R (overleg) 11 jun 2017 18:24 (CEST)Reageren[reageer]
Mijn reactie gaat vooral over jouw reactie van 11 jun 2017 15:14 Robotje. Verder per Bob.v.R  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  11 jun 2017 22:07 (CEST)Reageren[reageer]
Op 8 juni 2017 schreef Wikiklaas m.b.t. een blokaanvraag voor Maiella [1]: "Het zou irritant zijn als er ook onnodige fouten werden geïntroduceerd bij deze bewerkingen, maar daar hoor ik met betrekking tot Maiella niemand over." Om verkeerde beeldvorming te voorkomen is het dus blijkbaar belangrijk dat dat soort problemen wel de aandacht krijgen want mensen als Wikiklaas gaan er blijkbaar van uit dat als daar geen negatieve feedback over te vinden is op de OP van Maiella die problemen er niet zullen zijn. Voorlopig alleen aan dossiervorming doen is dus niet genoeg (al helpt wel bij het vaststellen van bepaalde patronen), ook melding maken op deze OP is dus belangrijk. Bovendien geef je daarmee ook aan Maiella een kans/stimulans om z'n gedrag te verbeteren. - Robotje (overleg) 12 jun 2017 13:38 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Robotje, je maakt jezelf wel een beetje belachelijk op deze manier. Kleine tip: stop met deze "discussie". Vinvlugt (overleg) 12 jun 2017 14:48 (CEST)Reageren[reageer]

Abdij van Chevetogne met hoofdletter 'A' ook al duidelijk fout?Bewerken

Hoi Maiella, je verandert nog wel eens in artikelen een hoofdletter door een kleine letter zonder dat die hoofdletter duidelijk fout lijkt te zijn. Vandaag viel me oog op deze edit van jou waarbij je 'Abdij van Chevetogne' veranderde in 'abdij van Chevetogne'. Kun je uitleggen waarom die hoofdletter 'A' daar duidelijk fout is. Was dat niet duidelijk fout dan was het weer een edit in strijd met BTNI. - Robotje (overleg) 12 jun 2017 22:40 (CEST)Reageren[reageer]

Krijg jij nooit een hekel aan jezelf? Peter b (overleg) 12 jun 2017 22:52 (CEST)Reageren[reageer]
Ik vrees van niet. Hoe dan ook doet Maiella er goed aan om hem voortaan maar gewoon te negeren. Wie vragen stelt als die hier direct boven verdient niet anders. Marrakech (overleg) 12 jun 2017 23:08 (CEST)Reageren[reageer]
Gaan we dan ook 'Universiteit van Amsterdam' vervangen door 'universiteit van Amsterdam', de 'Dom van Utrecht' door de 'dom van Utrecht' en de 'Toren van Pisa' door de 'toren van Pisa' omdat de eerste variant die steeds begint met een hoofdletter duidelijk fout is? - Robotje (overleg) 12 jun 2017 23:39 (CEST)Reageren[reageer]
Dat lijkt me een discussie om per geval te voeren en niet op een OP van een gebruiker! Bob.v.R (overleg) 13 jun 2017 13:43 (CEST)Reageren[reageer]
Externe geschreven bronnen lijken in meerderheid geen hoofdletter te gebruiken: [2]. Idem voor vindplaatsen in Delpher. Dit in tegenstelling tot de gevallen 'Dom van Utrecht' en 'Universiteit van Amsterdam', waar dat doorgaans in grote meerderheid wél wordt gedaan, in het laatste geval ongetwijfeld omdat het ook de schrijfwijze is die de instelling zelf hanteert. Dat is geen bewijs dat 'abdij van Chevetogne' met hoofdletter duidelijk fout is, maar wel dat de UvA en de Utrechtse Dom hier weinig mee te maken hebben. En uiteraard moet dat allemaal per geval worden bekeken. Voor de toren van Pisa zou ik inderdaad geen hoofdletter gebruiken, dat is in de literatuur kennelijk ook niet of nauwelijks gebruikelijk. Maar zoals al door Bob.v.R. aangegeven: dat kan beter elders worden besproken. Paul B (overleg) 13 jun 2017 16:31 (CEST)Reageren[reageer]

Graden CelsiusBewerken

Hej! Ik zag deze bewerking langskomen. Uit dit taaladvies:

Het gradenteken kan op verschillende manieren gebruikt worden. Als het wordt gecombineerd met een symbool als C (Celsius) of F (Fahrenheit), staat er geen spatie tussen het gradenteken en het symbool. Volgens de internationale ISO-normen (overgenomen in de Belgische norm NBN EN ISO 80000-1:2013 en de Nederlandse norm NEN EN ISO 80000-1:2013) staat er wel een spatie tussen het getal en het gradenteken. Die normen gelden in het bijzonder voor technische teksten. In de praktijk blijft de spatie tussen het getal en het gradenteken echter vaak achterwege. Daar is in niet-technische teksten geen bezwaar tegen.

Er is nog niet zo lang geleden iemand druk bezig geweest dat in veel niet-technische artikelen uniformer te krijgen.

Bovenstaande alleen ter overdenking. Doe ermee wat je zelf wilt (ook als dat niets is). Gezien het feit dat jij wel vaker van BTNI beticht wordt, wilde ik het je echter wel even laten weten. Richard 13 jun 2017 16:29 (CEST)Reageren[reageer]

Dank voor dit bericht. Daar zal ik nog eens goed over nadenken. – Maiella (overleg) 13 jun 2017 16:38 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: vervangen van een slash door een half kastlijntjeBewerken

Wat is hier fout aan? Wikiwerner (overleg) 13 jun 2017 20:45 (CEST)Reageren[reageer]

Een slash op deze manier toegepast is geen gebruikelijke typografie. Op deze manier toegepast lijkt het het meeste op hij/zij, maar dat is het ook weer niet precies. En het lijkt op een slash, zoals gebruikt in een gedicht vormgegeven in een doorlopend tekstblok. Maar dat is zeker geen analoog gebruik van de slash.
Kennelijk wordt het gebruikt om een keuze aan te geven. Maar de Nederlandse vertaling is geen keuze voor wie ergens in de VS (oostkust/westkust) Afro-Amerikaans c.q. gewoon Amerikaans Engels spreekt. Er wringt dus iets.
Zie ook Taaladvies.
Dus de layout: [Black English fragment] / [Standaard-Engels fragment] / [Nederlandse vertaling] vind ik een onjuist c.q. ongewenst gebruik van slashes.
En ik vind het half kastlijntje een verbetering van de typografie. Ten opzichte van die slashes die een heel onrustig typografisch beeld opleveren. Omdat de slashes in opeenvolgende regels worden gebruikt. – Maiella (overleg) 13 jun 2017 21:11 (CEST)Reageren[reageer]

https://onzetaal.nl/taaladvies/schuine-streep-en-backslash

Het schurkt anders wel dicht aan tegen de zesde mogelijkheid: "tussen woordgroepen om een keuzemogelijkheid aan te geven (er staan dan spaties rond de schuine streep): groene ruitjes / gele blokjes / rode cirkels". Het was dus gewoon weer BTNI. Wikiwerner (overleg) 13 jun 2017 21:34 (CEST)Reageren[reageer]
Neen, want in dat voorbeeld gaat het om gelijkwaardige elementen.
Het zou mooi zijn als iemand er een tabel van maakt, maar dat zou dan op hetzelfde bezwaar kunnen rekenen: het was niet fout, dus het is BTNI. – Maiella (overleg) 13 jun 2017 21:42 (CEST)Reageren[reageer]
Met geen van beide hier genoemde opties heb ik onoverkomelijke problemen, maar ik heb er inmiddels een tabel van gemaakt. Bob.v.R (overleg) 14 jun 2017 12:42 (CEST)Reageren[reageer]
Mijn dank. – Maiella (overleg) 14 jun 2017 12:47 (CEST)Reageren[reageer]
Naar aanleiding van dit overleg: zie Overleg:Kastlijntje. - Bob.v.R (overleg) 14 jun 2017 13:31 (CEST)Reageren[reageer]

Ter infoBewerken

Zie [3] - Robotje (overleg) 13 jun 2017 22:09 (CEST)Reageren[reageer]

En nog een keer; zie [4]. - Robotje (overleg) 24 jun 2017 16:15 (CEST)Reageren[reageer]

Wat is het nut van het wijzigen van de volgorde van de gelinkte artikelen op een DP?Bewerken

Hier zie ik eerlijk gezegd echt het nut niet van in. Alfabetisch hoeft volgens mij niet op DP's, en dat was het sowieso al niet (dan had je Schildpadden beter naar onder kunnen verplaatsen). Kun je de concrete zin van deze wijziging nader toelichten? De Wikischim (overleg) 14 jun 2017 12:12 (CEST)Reageren[reageer]

Een combinatie van een kleurvolgorde (rood onderaan) en een systematische volgorde: Eerst het dier, dan het materiaal van dit dier, dan pas een kleurpatroon in de vacht van een ander dier. – Maiella (overleg) 14 jun 2017 12:18 (CEST)Reageren[reageer]
(Sorry dat ik hier nu pas op terugkom.) Helaas, deze uitleg verheldert in feite niets. Vooralsnog lijkt het erop dat je aanpassing strijdig is met de BTNI-regel. De Wikischim (overleg) 21 jun 2017 12:24 (CEST)Reageren[reageer]

KoninkrijkBewerken

De discussie is tegen mijn uitdrukkelijke wens gekopieerd naar een andere overlegpagina. Derhalve neem ik de vrijheid om de thans dubbele discussie alhier te wissen. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 16:08 (CEST)Reageren[reageer]

De discussie kan hier worden voortgezet: Overleg_sjabloon:Navigatie_kabinetten_Koninkrijk_der_Nederlanden#Eerdere_discussie. Maiella, in het vervolg zou het fijn zijn als je de discussie dan kunt overnemen daar, en hier een verwijzing kunt plaatsen. Anders lijkt het alsof je probeert op een stillere plek de discussie voort te zetten, zonder dat mensen hier het doorhebben. Dat lijkt me niet de bedoeling. Effeietsanders 21 jun 2017 10:26 (CEST)Reageren[reageer]

Neen! Ik geef geen toestemming voor het kopiëren van overleg op mijn overlegpagina naar een andere overlegpagina. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 12:49 (CEST)Reageren[reageer]
Ik begrijp niet waarom je daar iets op tegen zou hebben - het geeft een gebalanceerder overzicht van de argumenten. Maargoed, daar is ook geen nadere toestemming voor nodig - ik heb ten overvloede de licentie expliciet vermeld. Effeietsanders 21 jun 2017 13:56 (CEST)Reageren[reageer]
De discussie is uitgekomen op het argument van de preambule. Op deze plaats kun je discussiëren over alle argumenten die eerder al ter sprake zijn gekomen. Elders kun je discussiëren Met de preambule als uitgangspunt. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 14:18 (CEST)Reageren[reageer]
Dat is ook het enige argument dat je goed uitkomt - ik snap dat dat voor jou prettiger is. Maar voor een goede discussie is het wel belangrijk om de hele context te bieden. Effeietsanders 21 jun 2017 14:32 (CEST)Reageren[reageer]
Ik had er de voorkeur aan gegeven als ik de discussie was begonnen met een verwijzing naar de preambule van het Statuut. Daar is niks mis mee.
Ik leg me neer bij de nieuwe stand van zaken, onder protest. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 16:17 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: indeling navigatiesjabloonBewerken

Wat was hier fout aan, behalve de typefout in het woord Aruba? Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 17:51 (CEST)Reageren[reageer]

@Wikiwerner: Zie ook de discussie in het kopje hierboven. Maar goed opgemerkt. Effeietsanders 20 jun 2017 18:19 (CEST)Reageren[reageer]
Het antwoord is dus te vinden in de preambule van het Statuut. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 02:29 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: tabellenBewerken

Ook hier weer. Wat is er mis met de uitlijning zoals die er stond? Wat is er mis mee als een tabelveld begint met een hoofdletter (net als in sjablonen, waar je zulks al eerder veranderde)? Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 17:59 (CEST)Reageren[reageer]

uitlijning van de kolom "Duur"Bewerken

Dit betreft het rechts uitlijnen van de kolom [Duur] (het aantal dagen) in het lemma: Historisch overzicht van kabinetsformaties in Nederland. Je hoeft niet veel van typografie te weten om te zien dat de gepresenteerde info beter leesbaar is in mijn versie van de tabel: de getallen worden netjes onder elkaar gepresenteerd. Effe heen-en-weer klikken vooruit en achteruit in de geschiedenis van het lemma. – Maiella (overleg) 20 jun 2017 19:51 (CEST)Reageren[reageer]

de kolom "Kabinet"Bewerken

Ik beschouw de volgende drie lemmata als éen samenhangend geheel:
In het eerste lemma wordt in de tabel telkens kabinet-Zus en Zo met een kleine letter begonnen. Dan is er niks mis mee om dezelfde aanpak in het derde lemma te introduceren.
In het historisch overzicht lees ik in de kolom [Kabinet]:

lijmpoging kabinet-Drees II

oftewel in totaal viermaal het woord [lijmpoging] zonder hoofdletter. Alsdan ontstaat de suggestie dat Kabinet-met-een-hoofdletter de juiste spelling zou zijn, quod non. Door de schrijfwijze kabinet-Zus en Zo met een kleine letter aan het begin is deze kolom weer consistent gemaakt.
Dit zijn twee argumenten voor dezelfde bewerking: [Kabinet-(...)] naar [kabinet-(...)] in de kolom met het kopje [Kabinet]. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 02:11 (CEST)Reageren[reageer]
Consistentie is prima, maar dat de lemma's een samenhangend geheel is, ga ik niet in mee. In het eerste artikel vind ik het inconsistente gebruik van hoofdletters eerder storend, waar zelfs de politieke stroming (volgens mij wordt liberaal zelfs niet per ongeluk met een hoofdletter geschreven) met een hoofdletter zijn geschreven. Een hoofdletter aan het begin van een cel in een tabel is ook wat mensen verwachten te zien, ik zou dat dus gewoon aanhouden. Effeietsanders 21 jun 2017 09:48 (CEST)Reageren[reageer]

Divisies vervangen door kastlijntjes terwijl elders divisies staanBewerken

Hiermee maak je de typografie zelfs inconsequenter. Overal staan divisies; je vervangt er 2 door een half kastlijntje. Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 18:03 (CEST)Reageren[reageer]

Dan komen deze twee lemma's (nog géen historische partijen) iets duidelijker naar voren in het Sjabloon:Navigatie liberale partijen Nederland. Dat is juist de bedoeling. – Maiella (overleg) 20 jun 2017 20:29 (CEST)Reageren[reageer]
Dat komt vrij willekeurig op me over. Ik ben het eens met Wikiwerner, gewoon laten staan. Effeietsanders 20 jun 2017 22:37 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: vervangen van divisies door halve kastlijntjesBewerken

Zie deze edit: hardleers? Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 18:22 (CEST)Reageren[reageer]

Deze twee streepjes in het lemma Tolbert (circuit) zijn géen gedachtestreepjes, maar iets anders.
En het is ook niet hetzelfde streepje als het streepje tussen plaats-en-datum geboren resp. overleden.
Wel vergelijkbaar is: De spoorlijn Amsterdam – Haarlem was de eerste spoorlijn in Nederland.Maiella (overleg) 20 jun 2017 20:25 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: ontlinken van het oprichtingsjaar van het lemmaonderwerpBewerken

Zie hier: de oprichting van het onderwerp van het lemma is vergelijkbaar met het geboortejaar van een persoon, dus dit minimaal WP:BTNI en misschien zelfs een verslechtering. Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 18:32 (CEST)Reageren[reageer]

Een sjabloon is geen lemma.
Zie Sjabloon:Infobox voetbal Nederland beker, en kijk via de functie [Links naar deze pagina] op welke lemma's dit sjabloon wordt ingevoegd. Ik vind het niet nodig om in elk van die lemma's een link naar het jaartal 1898 te geven. – Maiella (overleg) 20 jun 2017 19:35 (CEST)Reageren[reageer]
@Maiella: Bij een sjabloon (dat in meerdere artikelen gebruikt wordt) is het zo mogelijk nog meer relevant dat je geen edits doorvoert zonder dat daar noodzaak voor is. Het beïnvloedt allerlei artikelen zonder dat het goed in de gaten wordt gehouden. Het jaartal maakt mij weinig uit, maar het lidwoord is volgens mij inderdaad een verslechtering (voetbal is onzijdig als sport) - maar dat zal een ongelukje zijn (normaliter is het corrigeren van het verkeerde lidwoord prima, lijkt me). Het aanpassen van die link is een typisch voorbeeld van een bewerking die jij zeker niet zou moeten willen maken, gezien je verleden met dat twijfelachtige aanpassingen. Laat dat toch gewoon even links liggen, en focus op de dingen die er echt toe doen. Effeietsanders 20 jun 2017 22:30 (CEST)Reageren[reageer]
@Effeietsanders: Het lidwoord de/het bekervoetbal is geen onderdeel van de discussie op deze overlegpagina. Dat foutje is niet door mij geïntroduceerd, en verschijnt ook niet op de lemmata waar het sjabloon wordt ingevoegd. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 01:55 (CEST)Reageren[reageer]
Het betreffende jaartal (1898) is het oprichtingsjaar van de bond (de KNVB). De eerste "beker" werd uitgereikt aan het einde van het seizoen 1898/1899, dus in de loop van 1899. De KNVB-beker is het onderwerp van het lemma (met enig voorbehoud), en niet de bond. Dus het jaartal dat werd gelinkt heeft niet zó veel relevantie als met een blauwe jaartallink wordt gesuggereerd. – Maiella (overleg) 20 jun 2017 22:56 (CEST)Reageren[reageer]
Dat is een prima discussie om te voeren - al ben ik het niet eens met je conclusie. Maar dan kun je alsnog terughoudend optreden met het doorvoeren ervan.
Ik zou zelf argumenteren: het jaartal moet gewoon juist zijn, en dan kun je het prima linken (al slaap ik er geen nacht minder om als het niet gelinkt is). Op basis van je uitleg denk ik dat de bekercompetitie uit het jaar stamt dat de eerste bekerwedstrijd werd gespeeld. Maar die discussie kun je voeren op de overlegpagina van het sjabloon. Ik zie niet in waarom het meer belang zou suggereren als het gelinkt is - en waarom je er minder belang aan zou willen hechten uberhaupt. Effeietsanders 20 jun 2017 23:10 (CEST)Reageren[reageer]
Nou, in bijvoorbeeld het lemma KNVB beker 2010/11 (mannen) is die jaartallink 1898 niet functioneel. Wat heeft dat kalenderjaar in de 19e eeuw (!) te maken met de competitie in het competitiejaar 2010/2011? Bovendien worden in sportlemma's jaartallen vaak gelinkt aan een specifiek sportlemma. Dan is deze "kale" jaartallink juist disfunctioneel.
Merk op dat het sjabloon ingevoegd in een lemma er anders uitziet dan het sjabloon dat hier onderwerp is van discussie. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 00:47 (CEST)Reageren[reageer]
Ik zou zeggen, voer die discussie dan gewoon op de overlegpagina van het sjabloon. Effeietsanders 21 jun 2017 00:50 (CEST)Reageren[reageer]
Ten overvloede: Wie zit er nou te wachten op een "kale" jaartallink in tal van sportlemma's? Juist in een sportlemma geeft een jaartal vaak een link naar voor de betreffende sport zinvolle info: een bepaald seizoen e.d. En bijvoorbeeld in het tennis valt een seizoen samen met een kalenderjaar. Om die reden wordt het ontlinken van "kale" jaartallen in sportlemma's doorgaans redelijk gewaardeerd. – Maiella (overleg) 24 jun 2017 11:02 (CEST)Reageren[reageer]
Maar dan moet er dus wel een relevante link voor in de plaats komen, bijv. de juiste link naar het betreffende competitieseizoen. Alleen maar de "kale" jaartallink weghalen zonder dat er een betere interne link voor in de plaats komt is dus onvoldoende en valt eerder aan te merken als een verslechtering van het artikel/sjabloon dan als een verbetering. De Wikischim (overleg) 24 jun 2017 12:57 (CEST)Reageren[reageer]
Het [dus] kan ik niet volgen. Een sjabloon is geen lemma, maar wordt in veelvoud ingevoegd in een lemma. Per lemma moet je beoordelen welke datumlinks wenselijk zijn, en vooral niet te veel. Als een bepaalde datumlink wenselijk wordt geacht in élk lemma waar het betreffende sjabloon wordt ingevoegd, dan kan dat inderdaad in het sjabloon. Maar een datumlink in het lemma KNVB Beker wil niet zeggen dat diezelfde datumlink in elke lemma van een separaat competitiejaar wenselijk is. – Maiella (overleg) 24 jun 2017 13:12 (CEST)Reageren[reageer]
En je wordt op je wenken bediend, want er is ook een sjabloon:Navigatie voetbalseizoenen Nederland KNVB beker (mannen). Dit navigatiesjabloon wordt onderaan (bijna?) dezelfde pagina's ingevoegd, inclusief een link naar het eerste competitiejaar. Dezelfde link in de infobox rechtsboven is dubbelop. – Maiella (overleg) 24 jun 2017 13:58 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: weghalen van een lidwoord aan het begin van een bijschrift, interpunctie in een puntsgewijze opsommingBewerken

Zie hier. In een puntsgewijze opsomming is het niet verplicht om interpunctie te gebruiken als het geen hele zinnen zijn, zie de voorbeelden 8, 9 en 10. Het vervangen van "finale" door "de finale" is uiteraard BTNI. Om ook hiervoor de 60 uurregel te laten gelden, ben ik gedwongen om dit hier te melden. Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 18:40 (CEST)Reageren[reageer]

Was het bij een opsomming niet juist gebruik om een puntkomma te gebruiken, in plaats van een komma? Ik vind deze uitleg van Onze Taal wel helder, met goede voorbeelden. In dit geval zou het optie 2 zijn. Effeietsanders 20 jun 2017 18:58 (CEST)Reageren[reageer]
Dit betreft het intro van het lemma KNVB beker. Ik vond het wenselijk om het derde item in deze typografische opsomming te besluiten met een punt (.). En dan is er niks mis mee om bij de twee andere items een komma te plaatsen. Een puntkomma zou ook kunnen.
Uiteraard is het andersom: [De finale ...] is vervangen door [Finale ...] in het betreffende fotobijschrift. Het lidwoord voegt niets toe aan informatie, is dus overbodig, kan dus weg. Een fotobijschrift is meestal woekeren met ruimte. Een korter fotobijschrijft met behoud van alle informatie is al snel een verbetering. – Maiella (overleg) 20 jun 2017 20:13 (CEST)Reageren[reageer]
Ha Maiella,
Even als tip: misschien zou je bij je keuzes een feitelijke argumentatie kunnen proberen te hanteren. In het bovenstaande over de komma's en punt bijvoorbeeld, is het enige argument dat je maakt, dat jij een punt wenselijk vond. Waarom, blijft tasten in het duister. Is er een richtlijn die je volgt (wat in dit geval prima had gekund - mits je puntkomma's had gebruikt), enz. Soms kom je dan tot hetzelfde resultaat, maar nu is het alsof je eigenlijk vooral bezig bent alles naar je eigen smaak aan te passen. En dat lijkt me inderdaad wat ongewenst. Effeietsanders 20 jun 2017 21:15 (CEST)Reageren[reageer]
Ik vond een punt aan het einde van die typografische opsomming wenselijk, omdat die typografische opsomming zich laat lezen als een volzin. Immers begint met [De deelnemers zijn: (...)] in plaats van [Deelnemers: (...)]. Voor mij is dat in de eerste plaats taalgevoel, maar met een beetje moeite kan ik dat ook op deze manier formuleren. Met dank aan Effeietsanders. – Maiella (overleg) 20 jun 2017 21:36 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: "Grand Slams" vervangen door "grandslamtoernooien" (1)Bewerken

Zie hier: ik heb de oorspronkelijke formulering maar weer teruggezet. Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 18:54 (CEST)Reageren[reageer]

 • Dit betreft de tennisser Diego Sebastián Schwartzman.
 • Nochthans staat grand slam in het Groene Boekje zonder hoofdletters, evenals [grandslamtoernooi].
 • Een grand slam is (in het tennis) het winnen van alle vier grandslamtoernooien in éen seizoen. Zulks is hier niet aan de orde, ik had nog nooit van deze tennisser gehoord. Dus [Grand Slam] – ontbreekt in het Groene Boekje – werd in het lemma gebruikt in de betekenis van [grandslamtoernooi]. – Maiella (overleg) 20 jun 2017 20:20 (CEST)Reageren[reageer]
Ik denk dat Maiella hier inderdaad gelijk had, de argumentatie hier is goed. Effeietsanders 20 jun 2017 22:25 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: vervangen van inspringing door cquoteBewerken

Wat was hier fout aan? Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 18:59 (CEST)Reageren[reageer]

Cursief is nu eenmaal minder goed leesbaar. Dat is een typografisch gegeven. Dus het sjabloon {cquote} in het lemma Candela (eenheid) is een verbetering. – Maiella (overleg) 20 jun 2017 19:27 (CEST)Reageren[reageer]
Dat vind jij. Ik vind cursief in een dergelijk geval mooier, dus het is WP:BTNI. Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 19:31 (CEST)Reageren[reageer]
Nou, dan moet jij je maar liever niet met typografie bezighouden.Maiella (overleg) 20 jun 2017 20:04 (CEST)Reageren[reageer]
Het gebruik van cquote vind ik hier eigenlijk wel goed te verdedigen vanuit het oogpunt van consistentie. Wat typografisch mooier is, is uiteraard nogal subjectief, maar dat zou je dan op sjabloon-niveau kunnen bespreken. Het gebruik van cursieve tekst staat overigens in de stijlgids beschreven. Als je ergens nadruk op wilt leggen, kun je dat dus inderdaad gebruiken - ook binnen dat sjabloon. Effeietsanders 20 jun 2017 21:21 (CEST)Reageren[reageer]
Deze discussie betreft ook het lemma Ampère (eenheid). Het sjabloon {cquote} is een verbetering. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 03:00 (CEST)Reageren[reageer]
Overigens zie ik nu dat in beide gevallen de bron voor het citaat niet is gegeven. Met de aanhalingstekens wordt een direct citaat gesuggereerd, en dat kan alleen als er ook een bron bij is gegeven. Dus zonder die informatie, zou ik het toch bij de optie van Wikiwerner houden. Effeietsanders 21 jun 2017 09:43 (CEST)Reageren[reageer]
In de optie van Wikiwerner wordt de tekst van de definitie net zo goed als citaat gepresenteerd, dus dat maakt geen verschil.
Het lemma [candela] geeft een bron (een brochure van het BPMI als pdf-document). Bij het lemma [ampère] heb ik een bron toegevoegd, eveneens BPMI. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 15:03 (CEST)Reageren[reageer]
Sorry, misschien was ik niet helemaal helder. Met bron in deze context bedoel ik iets als: "De officiële definitie volgens het Ministerie van Metingen<voetnoot met link> luidt: <quote>" Waarschijnlijk kun je dat zo ombouwen tot iets dergelijks, dan is het wat mij betreft geen probleem meer. Maar het vermelden van de auteur van een citaat is een essentieel onderdeel, lijkt me. Effeietsanders 21 jun 2017 15:09 (CEST)Reageren[reageer]
Dezelfde definities worden ook al (in tabelvorm) gegeven in het lemma SI-basiseenheid, met degelijke bronvermelding. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 15:17 (CEST)Reageren[reageer]
(na bwc) Een citaat wordt door inspringen al voldoende als citaat gemarkeerd. Het gebruik van aanhalingstekens is in dat geval overbodig. Hetzelfde geldt voor cursivering, maar dat is bij citaten toch al niet gebruikelijk en komt inderdaad de leesbaarheid niet ten goede. Gebruikelijk is om voor kortere citaten aanhalingstekens te gebruiken, en langere citaten door middel van inspringen in blokvorm te presenteren. Inspringen, aanhalingstekens én cursivering zoals in het artikel over de candela werd gedaan moet je natuurlijk nooit doen. Woody|(?) 21 jun 2017 15:12 (CEST)Reageren[reageer]
Op zich niet oneens met je extreme voorbeeld. Maar is de logische aanvliegroute dan niet om het sjabloon aan te passen naar wat gewenst is, in plaats van het soms wel, en soms niet te gebruiken? Misschien is deze discussie beter geplaatst op een overlegpagina van een van de pagina's van de stijlgids. Effeietsanders 21 jun 2017 15:16 (CEST)Reageren[reageer]
Ik gaf helemaal geen voorbeelden, dus ik weet helaas niet op welk extreme voorbeeld je doelt, maar je hoeft toch helemaal geen sjablonen te gebruiken om citaten te markeren? Daar heb je aanhalingstekens en blockquote voor. Cquote is gewoon bedoeld om de boel op te leuken met grote blauwe aanhalingstekens. Daar kun je voor kiezen, dat lijkt mij een BTNI-kwestie. Woody|(?) 21 jun 2017 15:29 (CEST)Reageren[reageer]
Maar het vervangen van cursief door een andere oplossing is géen BTNI-kwestie. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 15:31 (CEST)Reageren[reageer]
Nee, zeker niet. Woody|(?) 21 jun 2017 15:39 (CEST)Reageren[reageer]

"Halfjaar" is niet foutBewerken

Zie deze edit, 'halfjaar' is niet fout. Wikiwerner (overleg) 20 jun 2017 19:18 (CEST)Reageren[reageer]

Het Groene Boekje geeft een kille opsomming welke geen rekening kan houden met het zinsverband. Zo is hoogwater niet precies hetzelfde als [hoog water]. – Maiella (overleg) 20 jun 2017 21:26 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Maiella. Ik mis de feitelijke argumentatie waarom het anders moet. Kun je die nog geven? Dank! Effeietsanders 20 jun 2017 22:36 (CEST)Reageren[reageer]

Ockels werd op 30 oktober 1985 - slechts een half jaar na Van den Berg - gelanceerd met het ruimteveer Challenger.

Ockels werd op 30 oktober 1985 - slechts een halfjaar na Van den Berg - gelanceerd met het ruimteveer Challenger.

Zie ook Taaltelefoon (1) en (2). [Een half jaar] wordt uitgesproken met twee klemtonen, [een halfjaar] met éen klemtoon. In de frase [slechts een half( )jaar] wordt dit [half()jaar] volgens mij als twee woorden uitgesproken, dus met twee klemtonen. – Maiella (overleg) 21 jun 2017 01:17 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Maiella,
Dat is argumentatie met als uitgangspunt van wat jij mooi vindt. De links die je geeft stellen juist dat allebei goed is. Heb je ook feitelijke argumentatie (dus naast jouw persoonlijke 'taalgevoel') waardoor halfjaar fout zou zijn? Effeietsanders 21 jun 2017 02:05 (CEST)Reageren[reageer]

Beknopter maken tabellen – premiers van SurinameBewerken

Hoi Maiella, je bent al vaker aangesproken op het door jou beknopter maken van tabellen omdat jij dat mooier vind of zo. Vandaag ging het weer minstens twee keer fout met edits als deze. Accepteer nu toch eens dat als jou persoonlijke inschatting of iets mooier/beter wordt door het beknopter te maken niet automatisch inhoudt dat jou aanpassing inderdaad een verbetering is. - Robotje (overleg) 21 jun 2017 18:01 (CEST)Reageren[reageer]

Lees ik dit goed? – Maiella (overleg) 21 jun 2017 18:08 (CEST)Reageren[reageer]
Als je geen leesfout(en) gemaakt heb wel. Misschien is het beter om bij het lezen een extra groot font te gebruiken. Je zou ook een huisgenoot of zo kunnen vragen het voor te lezen. Het is voor mij namelijk erg lastig om in te schatten of je het goed gelezen hebt. - Robotje (overleg) 21 jun 2017 19:44 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb in de tabel van het lemma Lijst van premiers van Suriname een inhoudelijke bewerking gedaan: het schrappen van de "verjaardag" van geboorte en overlijden van de achtereenvolgende premiers. Die "verjaardagen", dat is geen zakelijke info in een lijst van premiers van het land. Een jaartal van geboorte en van overlijden moet volstaan. De info gaat niet verloren, want men kan desgewenst doorklikken naar het lemma van de betreffende persoon, en iedereen kan begrijpen dat die info aldaar te vinden is.
De gebruikerslicentie houdt in dat een lemma niet het eigendom is van de oorspronkelijke auteur, maar dat ook anderen dat lemma mogen bewerken. En het valt niet uit te sluiten dat –af en toe– zo'n bewerking zich laat samenvatten als [beknopter]. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 07:32 (CEST)Reageren[reageer]
Ha Maiella,
Ik mis de argumentatie waarom het fout is om de data te laten staan. Normaliter is het uitgangspunt hoe exacter, hoe beter, dus kun je inhoudelijk toelichten waarom dat hier niet op zou gaan? Ik snap overigens ook niet helemaal waarom je de licentie erbij haalt - auteursrecht is hier niet relevant (en tabellen met alleen feitelijke informatie bevatten over het algemeen toch te weinig creativiteit). Effeietsanders 22 jun 2017 08:05 (CEST)Reageren[reageer]
Het veronderstelde uitgangspunt [hoe exacter, hoe beter] gaat hier niet op. Kijk naar de titel van het lemma: [Lijst van premiers...]. Het gaat dus om een politieke ambtsdrager en –inderdaad– de ambtsperiode. Het vermelden van twee jaartallen (geboren/overleden) kan zinvol zijn. Het vermelden van de verjaardag en van de sterfdag is niet zinvol. Het is gewoon knullig om dat te laten staan. Ik vind het niet erg dat deze tabel in 2006 in deze layout is aangemaakt. Ik vind het wel erg dat iemand deze tabel in 2017 in dezelfde layout wil handhaven. Dat heet voortschrijdend inzicht. Het presenteren van zo'n tabel in Wikipedia vooronderstelt dat de getoonde info enige relevantie heeft. De verjaardag is totaal niet relevant. Je gaat ook geen hobbies in de tabel toevoegen. Politieke partij van herkomst zou wel zinvol zijn. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 08:37 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Maiella, je beroept je hierboven op "De gebruikerslicentie ..." Waar kan ik die vinden? - Robotje (overleg) 22 jun 2017 17:08 (CEST)Reageren[reageer]

Dat maakt niet uit. De tekst/inhoud van een lemma is niet het eigendom van de oorspronkelijke auteur. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 17:23 (CEST)Reageren[reageer]
Je verzint blijkbaar een licentie en dan ga je je vervolgens beroepen op die nep-licentie. Vreemd. Hierboven had je het er ook over "De info gaat niet verloren, want men kan desgewenst doorklikken naar het lemma van de betreffende persoon, en iedereen kan begrijpen dat die info aldaar te vinden is." Op de OP bij dat artikel ging je zelfs zover om te beweren [5] "Ik vindt het volstrekt irrelevant om volledige geboortedatum en volledige overlijdensdatum te vermelden in de tabel. Twee jaartallen volstaat. Je kunt altijd doorklikken naar het lemma van de betreffende persoon." Wie heeft jou wijsgemaakt of waar heb je gevonden dat je altijd kunt doorklikken naar het lemma van de betreffende persoon? - Robotje (overleg) 22 jun 2017 17:34 (CEST)Reageren[reageer]
In de betreffende tabel staan 17 personen vermeld, en het aanklikken van elk van die namen geeft het lemma van de betreffende persoon. Dat is de situatie nu op dit moment. Ik weet niet hoe de situatie in 2006 was, maar dat is nu niet meer van belang. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 18:01 (CEST)Reageren[reageer]
Jammer, weer geen antwoord op de vraag; dan zal ik het er maar op houden dat je drommels goed weet dat het altijd kunnen doorklikken naar het betreffende lemma bluf was. Je komt wel voor de tweede keer in deze discussie aanzetten met het jaartal 2006 in combinatie met die tabel. Waarom 2006? - Robotje (overleg) 22 jun 2017 18:11 (CEST)Reageren[reageer]
Nou ja, ik bedoelde beide keren 2005.
En als een volgende premier van Suriname een rode link oplevert, dan heb ik er alle vertrouwen in, dat zulks snel wordt verholpen. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 18:24 (CEST)Reageren[reageer]
Met dat altijd kunnen klikken ga je er blijkbaar helemaal vanuit dat bijdragen aan Wikipedia alleen maar online op Wikipedia gelezen worden. Dat is nooit de opzet van Wikipedia geweest. Als bijvoorbeeld een tekst die op Wikipedia geplaatst is later in een boek terecht komt, kun je helemaal niet doorklikken naar een artikel. Nog niet zo lang geleden ben je er ook al op gewezen dat artikelen ook afgedrukt op papier gelezen kunnen worden. En zo zijn er meer situaties waarbij doorklikken niet werkt. - Robotje (overleg) 25 jun 2017 12:51 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb nog nooit gemerkt dat je daar rekening mee moet houden, en ik vind dat een slecht idee. – Maiella (overleg) 25 jun 2017 20:09 (CEST)Reageren[reageer]
En waarom zou het een slecht idee zijn? - Robotje (overleg) 25 jun 2017 20:18 (CEST)Reageren[reageer]
Deze overlegpagina is niet het juiste formum voor deze discussie. – Maiella (overleg) 25 jun 2017 21:16 (CEST)Reageren[reageer]

Verwijderen info zonder duidelijke toelichting – kardinaal †Bewerken

Hier haalde je net zonder overleg vooraf oid de volgende informatie weg: Op 16 maart 2017 verloor Nicora - in verband met het bereiken van de 80-jarige leeftijd - het recht om deel te nemen aan een conclaaf. De rest van je wijziging lijkt me op z'n best BTNI te noemen. Met enkel beknopter als toelichting kan niemand verder natuurlijk iets, dus graag wat meer toelichting. Idem voor deze informatievernietiging. De Wikischim (overleg) 22 jun 2017 12:36 (CEST)Reageren[reageer]

Het is een feit van algemene bekendheid dat een kardinaal met het bereiken van de 80-jarige leeftijd niet meer kiesgerechtigd is. Bij leven en welzijn is dit nog enigzins relevante informatie om in een lemma te vermelden. Na overlijden is dit non-informatie. Na overlijden kan worden vastgesteld dat een kardinaal wél of niet heeft deelgenomen aan een conclaaf in verschillende jaren. En dat kun je wel of niet opschrijven in een lemma. Maar het vermelden van het passeren van een bepaalde leeftijdsgrens is non-informatie. Ik citeer uit de tweede vermelde link (mijn cursief):

[...] verloor [...] het recht om deel te nemen aan een toekomstig conclaaf.

In deze tweede link is de kardinaal een maand na z'n 80e verjaardag overleden, en in die periode is er geen conclaaf geweest. Dus non-informatie. "Informatievernietiging" is in dit verband een groot woord. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 13:01 (CEST)Reageren[reageer]

Een feit van algemene bekendheid? Dat waag ik te betwijfelen. Zelf wist ik het in ieder geval niet. Richard 22 jun 2017 12:58 (CEST)Reageren[reageer]
@Maiella: een feit van algemene bekendheid » voor degenen die goed ingewerkt zijn in de wereld van het rooms-katholicisme dan misschien. Voor minstens 95% van de lezers van Wikipedia geldt dit laatste echter absoluut niet, terwijl Wikipedia nou juist als een van de hoofddoelen heeft om kennis voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Bij deze dus het verzoek om deze informatie zelf te herstellen, anders moet iemand anders het voor je doen en dat lijkt me een wat minder gunstige situatie, ook voor jouzelf. De Wikischim (overleg) 22 jun 2017 13:24 (CEST)Reageren[reageer]
Vermelden dat iemand niet meer mocht deelnemen aan een conclaaf lijkt mij alleen relevant als nadien daadwerkelijk conclaven zijn gehouden waaraan die kardinaal dus niet mocht deelnemen. En zelfs als je zou aannemen dat 95% van de Wikipedia-lezers niet weet dat een kardinaal vanaf zijn 80ste niet meer mag meedoen (hetgeen mij een grovelijk overdreven inschatting lijkt; de meeste mensen zullen dat echt wel weten), dan zijn artikelen over individuele kardinalen niet de plek om die informatie te verstrekken. Dat doe je natuurlijk in het artikel Conclaaf. Woody|(?) 22 jun 2017 13:37 (CEST)Reageren[reageer]
Maiella haalt wel vaker dat soort informatie weg. Vanmiddag nog met deze edit bij een artikel over een kardinaal die bij twee conclaven niet mee mocht stemmen omdat hij daarvoor te oud was. Ervan uitgaan dat lezer weet dat er een leeftijdsgrens voor mee mogen stemmen bestaat, zich dat ook realiseert tijdens het lezen van dat artikel en ook nog eens precies weet bij welke leeftijd dat ingaat lijkt me extreem optimistisch. Bij Furno zal ik het maar terugdraaien. - Robotje (overleg) 22 jun 2017 19:49 (CEST)Reageren[reageer]
Dat is eigenlijk ook precies het probleem bij veel bewerkingen van Maiella: er is wel een redenering voor (blijkbaar vaak onderbewust), maar daar moet je naar vragen, over in discussie en dan blijkt dat het soms wel, en soms geen hout snijdt. Dat zuigt energie van de persoon die het opvalt, de mensen die de discussies intussen volgen omdat ze het niet vertrouwen en uiteraard ook Maiella zelf. Maiella, het zou echt een hoop schelen als je iets meer tijd zou besteden aan het toelichten van je bewerkingen met inhoudelijke argumenten. Beter nog, leg de lat iets lager voor wanneer je vooraf de discussie aangaat. Dat scheelt ook een hoop frustraties! Effeietsanders 22 jun 2017 20:19 (CEST)Reageren[reageer]
De bewerking die Robotje hier geeft is dezelfde bewerking als de tweede link die De Wikischim hierboven geeft. Daar heb ik dus al op gereageerd ("toekomstige"). – Maiella (overleg) 22 jun 2017 20:27 (CEST)Reageren[reageer]
Zie overigens ook wat De Wikischim zelf enige tijd geleden over de BTNI-regel schreef: "Anderzijds kan er ook gewoon voor worden gekozen om (al dan niet vermeende) BTNI-ingrepen gewoon te laten voor wat ze zijn, zolang het geen verslechteringen zijn natuurlijk?" Marrakech (overleg) 22 jun 2017 23:03 (CEST)Reageren[reageer]
Nog even afgezien van het feit dat je – voor de zoveelste keer alweer – iets wat ik jaren geleden ooit eens ergens heb opgemerkt geheel uit zijn verband gerukt aanhaalt: het gaat hier helemaal niet primair om het eventuele BTNI-karakter van een deel van Maiella's aanpassing (dat noemde ik hierboven alleen even zijdelings), maar om het op diverse artikelen weghalen van een stuk informatie terwijl het absoluut niet duidelijk is of dit wel een gewenste actie is. Om een mogelijke verslechtering van artikelen dus (BTNI betekent iets heel anders, nl. een inhoudelijke wijziging die noch een verbetering noch een verslechtering te noemen is). De Wikischim (overleg) 23 jun 2017 14:35 (CEST)Reageren[reageer]
Daar zou ik bij kleinschalige wijzigingen ook voor kiezen (. Maar zoals je hierboven kunt zien, heeft Maiella intussen een flink dossier opgebouwd met vergelijkbare wijzigingen, waarbij regelmatig blijkt dat het wel verslechteringen waren. Hieronder zie je ook weer een voorbeeld waarbij Maiella grootschalig aan de slag ging met het weghalen van links. Dan is het helaas zaak om iedere keer weer snel de discussie aan te gaan, voor het uit de hand loopt. Wanneer de beide versies min of meer equivalent zijn, heeft het weinig zin als gebruikers elkaar over de jaren heen en weer gaan terugdraaien. Effeietsanders 23 jun 2017 14:16 (CEST)Reageren[reageer]

Gelinkte jaartallen in overzicht – lijsten van burgemeestersBewerken

Hoi Maiella, opeens zie ik dat tal van artikelen op mijn volglijst door jou bewerkt zijn en wel omdat je jaartallen ging ontlinken in een overzicht. Jij bent het toch die steeds begint over impliciete consensus. Tja, bij dergelijke lijsten zijn die links eerder standaard dan uitzondering. Als je dat anders wilt zien, kun je kiezen: of je begint NOOIT meer over impliciete consensus of je wacht met dat soort edits tot een door jou (of een ander) begonnen stemming of zo uitwijst dat die jaarlinks in dergelijke ongewenst zijn. De keuze is aan jou. - Robotje (overleg) 22 jun 2017 20:52 (CEST)Reageren[reageer]

Deze discussie hebben we al gehad. Er blijft altijd verschil van mening tussen voorstanders en tegenstanders. Daar kan ik ook niks aan doen. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 20:55 (CEST)Reageren[reageer]
Wat je dan wel kan doen is het voortaan laten staan zoals je het aantreft. - Robotje (overleg) 22 jun 2017 20:59 (CEST)Reageren[reageer]
Dat is helemaal niet nodig. De tekst van de link die ik geef spreekt duidelijke taal. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 21:03 (CEST)Reageren[reageer]
Inderdaad, dat heb ik ook aangegeven op de OP van Robotje. Het weghalen van niet functionele links lijkt me een verbetering, die niet hoeft te worden overvleugeld door een status quo-benadering. Apdency (overleg) 22 jun 2017 21:09 (CEST)Reageren[reageer]
Dit is wat kort door de bocht, want wanneer is een interne link nu wel of juist niet functioneel? Het lijkt me niet dat er wat dit betreft een scherpe grens te trekken valt. Als er wat dit betreft ook maar enige twijfel is, zou ik een interne link daarom liever het voordeel van de twijfel geven en hem dus gewoon laten staan. Het enige waar voor gewaakt moet worden is het te vaak achter elkaar aanleggen van dezelfde interne link op een artikel zonder dat dit iets wezenlijks toevoegt. En zelfs al ís een interne blauwe link misschien eens wat overdreven, kwaad kan het toch zelden of nooit. Verder zijn er vooralsnog enorm veel zaken hier die oneindig veel dringender verbetering behoeven. Overigens is het dan weer wel zo dat er in de betreffende artikelen in Categorie:Lijsten van Nederlandse burgemeesters soms meermaals hetzelfde jaartal na elkaar gelinkt werd, maar na Maiella's aanpassing waren alle jaartal-links verdwenen, het andere uiterste dus. Aanbevolen lijkt me in zo'n geval de gulden middenweg. De Wikischim (overleg) 22 jun 2017 21:30 (CEST)Reageren[reageer]
En dat geeft ook allemaal discussie op deze overlegpagina. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 21:29 (CEST)Reageren[reageer]
Het lijkt me duidelijk dat het linken van álle jaartallen van het aantreden en vertrek van burgemeesters niet functioneel genoemd kan worden. Om nog maar niet te spreken van het linken van de maanden maart en april. – Maiella (overleg) 22 jun 2017 21:32 (CEST)Reageren[reageer]
En kan het niet aanwezig zijn van jaartallenlinks kwaad? En mag Maiella zelf bepalen waar hij dringend behoefte aan verbetering ziet? Apdency (overleg) 22 jun 2017 21:42 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Apdency, ik ben al zo'n twee jaar bezig om, voor zover mogelijk, over alle Nederlandse burgemeesters die tussen 1980 en 1990 burgemeester waren en nog geen artikel hebben een artikel aan te maken. In mei 2017 heb ik alle Nederlandse burgemeesterslijsten in de categorieën Lijsten van burgemeesters van een voormalige Nederlandse gemeente en Lijsten van Nederlandse burgemeesters nagelopen om een zo compleet mogelijke lijst voor me zelf te maken welke nog ontbreken. Het gaat daar om in totaal ongeveer 1400 artikelen die ik toen allemaal nagelopen ben. Mijn inschatting is dat bij meer dan 90% daarvan de jaartallen in de eerste kolom gelinkt zijn. Dan komt Maiella en die besluit, zonder voorafgaand overleg, om een grootschalig die artikelen te gaan ontdoen van die links. Bij andere discussies vindt Maiella het dan vreemd genoeg weer overduidelijk dat diens bewerking van een artikel op basis van een persoonlijke voorkeur weer heel logisch is omdat er voor soortgelijke artikelen een impliciete consensus zou zijn. Tja, bij die burgemeesterslijsten is er een overduidelijk patroon dat die jaartallen gelinkt zijn. Maar ja, dan is die impliciete consensus opeens niet meer belangrijk.

Ik heb trouwens het idee dat je niet echt begrijpt wat voor soort gebruiker Maiella is. Zoals je uit diens blokeerlogboek/'strafblad' blijkt is hij al meerdere keren geblokkeerd voor ongewenste bewerkingen en bewerkingen in strijd met BTNI. Voorafgaand aan die bloks is Maiella ook herhaaldelijk aangesproken/gewaarschuwd maar dat hielp blijkbaar niet. De laatste keer was een blok waarvan de duur intussen was opgelopen tot een week. Omdat Maiella het niet eens wat met die blok van een week heeft hij de arbcom gevraagd om die op te heffen, maar de arbcom was van mening dat die blok terecht was. In diezelfde periode schreef de arbcom in een andere, enigszins parallel lopende zaak, over Maiella: "Wel blijft hij vele bewerkingen doen die in het grijze gebied rond de BTNI-regel zitten en zolang hij dat blijft doen zal hij, naar de mening van de Commissie, op kritiek moeten blijven rekenen." En in de bijbehorende uitspraak stond "Voor Maiella geldt de aanvullende beperking dat zolang er op zijn OP discussie is over een bepaalde bewerking, hij niet met dezelfde of een gelijksoortige bewerking mag doorgaan. Een discussie mag als gesloten worden beschouwd als er 60 uur lang niemand aan heeft bijgedragen." Bij overtreding geldt als sanctie een blok die kan oplopen tot 1 maand. Ook recentelijk zijn er weer tal van BTNI-schendingen bij Maiella geconstateerd.

Kortom, Maiella is een recidivist die niet voor niets door de arbcom onder curatele is geplaatst. Je vroeg of Maiella zelf bepalen mag waar hij dringend behoefte aan verbetering ziet. Natuurlijk mag hij zelf bepalen waar volgens hem dringend verbetering nodig is. Maar dat is dan zijn inschatting en als hij dat met z'n edits grootschalig in de praktijk gaat brengen is dat niet iets wat andere wikipedianen dan maar te slikken hebben. Hij is niet voor niets door de arbcom onder curatele geplaatst. Waarom zou hij de baas zijn van elk artikel waar hij iets ziet dat volgens hem dringend aanpassing behoeft? - Robotje (overleg) 23 jun 2017 12:48 (CEST)Reageren[reageer]
De bewerking [minus datumlink, conform Help:Gebruik van links#Wanneer is een link functioneel?] is sowieso géen BTNI, dus dit betoog is niet ter zake. – Maiella (overleg) 23 jun 2017 13:22 (CEST)Reageren[reageer]
En daar raak je aan de kern van het probleem: jij hebt een totaal ander beeld van wanneer iets 'twijfel' (betwistbaar is een betere term) is. Als zoveel artikelen wel een link hebben, zijn er blijkbaar veel mensen die het wel nuttig vinden. Dus is er sprake van betwistbaarheid - en dus geldt BTNI. Of beter: kun je de algemene discussie beter ergens aanzwengelen of je niet iets over het hoofd hebt gezien. Effeietsanders 23 jun 2017 14:13 (CEST)Reageren[reageer]
Eerder in deze discussie schreef Maiella ook al "Het lijkt me duidelijk dat het linken van álle jaartallen van het aantreden en vertrek van burgemeesters niet functioneel genoemd kan worden." Het lijkt Maiella duidelijk, maar zo duidelijk is dat voor anderen dus niet. En als je dan tientallen artikelen al aangepast hebt (die intussen weer teruggedraaid zijn door een ander) die door een heleboel verschillende gebruikers bewerkt zijn zonder dat die de links verwijderde hebben, collega's je aanspreken op het verwijderen van die links en nog steeds niet kan voorstellen dat het niet zo duidelijk is dat die links functioneel kunnen zijn, dan voel Maiella dat blijkbaar niet zo goed aan. - Robotje (overleg) 23 jun 2017 14:21 (CEST)Reageren[reageer]
Deze discussie is al gevoerd. Dat voelt Robotje blijkbaar niet zo goed aan. – Maiella (overleg) 24 jun 2017 15:25 (CEST)Reageren[reageer]

Even buiten de "hij dit, anderen dat"-cirkel dan: wat is de functionaliteit van dergelijke links, bijvoorbeeld in het gegeven dat iemand op 1 februari 1976 ophield ergens burgemeester te zijn? Apdency (overleg) 23 jun 2017 14:35 (CEST)Reageren[reageer]

Hoi Apdency, ik ben hierboven zeer uitvoerig ingegaan op jouw twee vragen. Ik stel je daarna de vraag "Waarom zou hij de baas zijn van elk artikel waar hij iets ziet dat volgens hem dringend aanpassing behoeft?" en die negeer je helemaal en dan kom je met je derde vraag. Graag eerst eens een inhoudelijk antwoord op die vraag van mij. - Robotje (overleg) 23 jun 2017 14:42 (CEST)Reageren[reageer]
Tja, ik ben het niet eens met de suggestie die van de vraag uitgaat ("baas"), maar als ik dat ga uitleggen, dan wordt het dus weer die cirkel waarvan ik zei dat ik er graag uit wilde (laten) stappen. Dus: durft iemand de inhoudelijke vraag aan? Apdency (overleg) 23 jun 2017 14:50 (CEST)Reageren[reageer]
Dit is een discussie onder het kopje 'Gelinkte jaartallen in overzicht' en die gelinkte jaartallen is ook het onderwerp wat herhaaldelijk terugkomt in de reacties. En dan ga je een vraag stellen over de functionaliteit van links zoals 1 februari. Je suggestie dat relevant is voor deze discussie ontgaat me totaal maar je wilt er wel een inhoudelijke reactie op. Jij stelde de vraag "En mag Maiella zelf bepalen waar hij dringend behoefte aan verbetering ziet?" wat suggereert dat zijn keuze doorslaggevend is en dus maar geaccepteerd dient te worden (oftewel dat hij daarmee de baas wordt van het artikel voor zover het dat punt betreft). Daarop heb ik een uitvoerig antwoord gegeven, maar de vraag van mij aan jou weiger je te beantwoorden en in plaats daarvan komt een vreemde vraag over de functionaliteit van een link zoals 1 februari wat totaal niet het punt van discussie is. Zwak hoor. - Robotje (overleg) 23 jun 2017 15:03 (CEST)Reageren[reageer]
Het moet dus om het gedrag van Maiella blijven gaan. Ik bedank hiervoor. Apdency (overleg) 23 jun 2017 15:07 (CEST)Reageren[reageer]
Je komt zelf met de vraag ""En mag Maiella zelf bepalen waar hij dringend behoefte aan verbetering ziet?" en als hij dan bepaald heeft dat hij dringend behoefte heeft aan verbetering dan staat dat zeker helemaal los van zijn edit-gedrag. Lijkt me toch niet. - Robotje (overleg) 23 jun 2017 15:16 (CEST)Reageren[reageer]

Mag ik tóch nog even een vraag stellen die het onderwerp 'het gedrag van Maiella' buiten beschouwing laat? Ik ben ook iemand die (af en toe, niet systematisch) datumlinks verwijdert uit artikelen als het voor mij duidelijk is dat die geen functie dienen en er dus beter! niet kunnen zijn. Vaak zijn dat enkele voorkomens binnen zo'n artikel, maar massaal ontlinken doe ik ook weleens. Zie hier een recent voorbeeld, waarbij het ook vooral om overzichten ging. Ben ik dan ook fout bezig, of is dat afhankelijk van mijn verleden? Apdency (overleg) 24 jun 2017 22:06 (CEST)Reageren[reageer]

Verwijdering links m.b.t. jaartallenBewerken

Hallo Maiella, niet alleen bij lijsten, maar ook in andere situaties haal je links naar jaartallen weg waarbij het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je die links weghaalt. Neem de volgende voorbeelden:

 • [6] ontlinken 1998, het laatste jaar dat hij nog president was terwijl het eerste jaar van zijn presidentschap wel gelinkte blijft
 • [7] bij de inleiding ontlinken van het jaar dat de gemeente ontstond
 • [8] ontlinken van het jaar 1987 waarin door een grondwetswijziging er niet langer sprake was van een premier van Suriname

Als je niet goed kunt inschatten wanneer een jaartal ontlinken wel of niet nodig is, kun je beter stoppen met dat soort bewerkingen. - Robotje (overleg) 23 jun 2017 13:36 (CEST)Reageren[reageer]

Mijn repliek ten principale: Als je niet goed kunt inschatten wanneer een jaartal linken zinvol is, kun je beter stoppen met dat soort bewerkingen. Zie de bewerkingsgeschiedenis van de lijsten van burgemeesters van alle Nederlandse gemeenten die beginnen met de letter [A].
De casuïstiek betreft thans de volgende lemma's:
Wat betreft de Botwaanse president: in 1998 was de man intussen 72 jaar oud en hij heeft zijn eigen aftreden geregisseerd. Als je zou doorklikken naar het jaartal 1998, dan valt daar te lezen dat op 2 juli een Botwaans atleet is geboren. Lekker interessant ... Het jaartal van de start van het presidentschap (1980) kreeg het voordeel van de twijfel, maar van mij zou die link ook weg mogen.
Wat betreft de lijst van burgemeesters: De gemeente Aa en Hunze is in 1998 ontstaan door het samenvoegen van een aantal gemeenten. Dat is een administratieve aangelegenheid welke niks te maken heeft met het wereldgebeuren en alle wereldschokkende gebeurtenissen die al of niet in 1998 hebben plaatsgevonden. En de besluitvorming heeft al eerder plaatsgevonden. Desgewenst kan iemand het jaartal 1998 in het lemma van de gemeente linken, maar noodzakelijk is dat niet. In de lijst van burgemeesters is deze datumlink (1998) niet relevant.
Wat betreft de Surinaamse premiers: de links naar de jaartallen 1948 en 1954 heb ik laten staan. Deze jaartallen zijn belangrijk voor het staatsrechtelijk verband, dus dat kreeg van mij het voordeel van de twijfel. Het jaartal 1987 verandert niks aan het staatsrechtelijk verband na de onafhankelijkheid in 1976. Als je die grondwet zo belangrijk vindt, dan moet je een link geven naar Grondwet van Suriname (1987), subsidiair naar Grondwet van Suriname. Ik vind dat gewoon groeistuipen van een land dat zich zojuist heeft ontworsteld aan een koloniaal verleden. En de betekenis van het jaartal 1987 valt in het niet bij het jaartal 1980 (coup) en het jaartal 1982 (de Decembermoorden), wat nog steeds een etterend gezwel is. – Maiella (overleg) 23 jun 2017 22:17 (CEST)Reageren[reageer]
Bij deze ongedaanmaking op 24 juni haal je ook 2 jaartallinks weg, terwijl er dus discussie over loopt in dit topic. Je hebt de ongedaanmaking gedaan na de start van dit topic en minder dan 60 uur na de laatste edit in dit topic. Dit is een overtreding van de Arbcomuitspraak. Daarom heb ik dit genoemd bij het blokverzoek van Robotje. Wikiwerner (overleg) 24 jun 2017 20:53 (CEST)Reageren[reageer]
Dit laatste betreft twee jaartallen in de kopregel van het sjabloon Sjabloon:Navigatie historische politieke partijen Italië. Deze kwestie is hierboven in een separaat kopje aan de orde geweest. De termijn van 60 uur is intussen verstreken. En er loopt geen nieuwe termijn van 60 uur.Maiella (overleg) 24 jun 2017 22:19 (CEST)Reageren[reageer]
Er loopt discussie in dit topic over het ontlinken van jaartallen. Houd je maar niet van de domme. Wikiwerner (overleg) 24 jun 2017 22:27 (CEST)Reageren[reageer]
Die kwestie (van 2 jaartal-links in de kopregel van een navigatie-sjabloon) heeft natuurlijk niks te maken met drie simpele jaartallinks die Robotje aan de orde heeft gesteld. Dat is gewoon een heel andere kwestie. Het kan niet de bedoeling zijn van de uitspraak van de Arbitragecommissie, dat zo simpel ongeacht de omstandigheden elke ontlinking van een jaartal plotseling 60 uur niet is toegestaan. – Maiella (overleg) 24 jun 2017 22:48 (CEST)

Bij Quett Masire hoort het jaartal 1998 dus, in tegenstelling tot het jaartal 1980, ontlinkt te worden omdat hij intussen 72 jaar oud was en zijn eigen aftreden geregisseerd heeft. Wat heeft bijv. zijn leeftijd te maken met de relevantie van die jaarlink? - Robotje (overleg) 26 jun 2017 11:19 (CEST)Reageren[reageer]

Bij Quett Masire was het een rommeltje wat ik heb aangetroffen qua datumlinks. Ik heb (o.a.) 17 jaartallen ontlinkt evenals de "datumlink" november. Dan moet ik een knoop doorhakken, en op basis van marginale toetsing heb ik de link van het beginjaar vh presidentschap gehandhaafd, en de link van het eindjaar niet. Als in het lemma alleen deze twee jaartallinks hadden gestaan (plus de rest wat ik heb gehandhaafd), dan was ik er helemaal niet aan begonnen. Maar als het zo'n puinhoop is als in dit geval, dan maak ik mijn keuze. En dit is natuurlijk vragen naar de bekende weg: 72 jaar is een fatsoenlijke leeftijd om met pensioen te gaan. En uit de inhoud van het lemma blijkt duidelijk, dat het einde van het presidentschap niet is voortgevloeid uit een staatsgreep o.i.d. – Maiella (overleg) 26 jun 2017 11:42 (CEST)Reageren[reageer]
Mijn keuze kan worden heroverwogen, mits relevante criteria in acht worden genomen, waaronder:

Notificatie van de ArbitragecommissieBewerken

Geachte Maiella,

De Arbitragecommissie heeft de zaak Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Wikiwerner niet aangenomen.

De Arbitragecommissie, 23 jun 2017 22:53 (CEST)

BTNI: vervangen van "Grand Slams" door "grandslamtoernooien" (2)Bewerken

Hier vervang je "Grand Slams" door "grandslamtoernooien". Omdat ik dit al eerder ergens anders ongedaan gemaakt heb, meld ik het maar weer hier. Waarom was wat er stond, fout? Wikiwerner (overleg) 24 jun 2017 21:31 (CEST)Reageren[reageer]

Wel, dat is hierboven heel duidelijk gedocumenteerd. Effe zoeken op [grandslam]. Voor de duidelijkheid kan ik in dit u melden dat in deze kwestie de termijn van 60 reeds is verstreken. En dat er natuurlijk geen nieuwe termijn gaat lopen alleen maar omdat dezelfde kwestie opnieuw wordt opgerakeld. – Maiella (overleg) 24 jun 2017 21:38 (CEST)Reageren[reageer]
De benaming 'grand slam' als synoniem is anders zeer gangbaar in sportverslaggeving. Het gebeurt wel vaker dat iemand iets aanpast, schijnbaar op basis van het Groene Boekje, en dat diegene toch teruggefloten wordt vanwege BTNI. Wikiwerner (overleg) 24 jun 2017 22:02 (CEST)Reageren[reageer]
In de oude tekst stond [Grand Slams] met twee hoofdletters. Dat is niet conform het Groene Boekje.
Verder krijg ik de indruk dat Wikiwerner niet wil meedenken op zoek naar een goede oplossing, maar in hoofdzaak mijn overlegpagina gebruikt voor het opbouwen van een BTNI-dossier. – Maiella (overleg) 24 jun 2017 22:10 (CEST)Reageren[reageer]
Dan zet je er 'grand slams' neer, met kleine letters. Wikiwerner (overleg) 24 jun 2017 22:15 (CEST)Reageren[reageer]
Maar dat stond er niet!, dus dan zoek ik een oplossing die míj bevalt. En waar ik de redactionele verantwoording voor wil nemen. – Maiella (overleg) 24 jun 2017 22:52 (CEST)Reageren[reageer]
Overigens ben ik van mening dat in deze discussie geen nieuwe gezichtspunten naar voren zijn gebracht en dat er geen nieuwe termijn van 60 uur is gaan lopen. – Maiella (overleg) 24 jun 2017 23:40 (CEST)Reageren[reageer]

Verwijderen van links in de rubriek "Uitgelicht"Bewerken

Ik maak ernstig bezwaar tegen het stelselmatig doorvoeren van dit soort "ontlinkingen" in Wikipedia:uitgelicht. Juist in "Uitgelicht" zijn interne links bij uitstek belangrijk, aangezien de lezer zodoende desgewenst snel naar relevante artikelen wordt geleid; dit laatste is zelfs een van de hoofdfuncties van Uitgelicht. Nu ontneem je de modale lezer die Wikipedia:Hoofdpagina bezoekt die mogelijkheid, dat kan nooit de bedoeling zijn. De Wikischim (overleg) 26 jun 2017 12:10 (CEST)Reageren[reageer]

Dit is een oude discussie en het antwoord mag bekend worden verondersteld: In het betreffende lemma waarnaartoe wordt gelinkt zijn diezelfde links voorhanden. In de uitgelicht-sjablonen van de 366 dagen per jaar kun je zelf zien dat er auteurs zijn die de voorkeur geven aan nog minder links. Ik vind dat de links relevant moeten zijn gerelateerd aan het onderwerp dat in het uitgelicht-sjabloon aan de orde komt. Indien de Benelux zou worden uitgelicht, dan kan het zinvol zijn om Nederland, België en Luxemburg in het sjabloon te linken. In andere gevallen vind ik het zinloos om in een Nederlandstalige encyclopedie telkens opnieuw op de hoofdpagina te linken naar Nederland en België. Hetzelfde geldt voor het te pas en te onpas linken naar de Verenigde Staten, bijvoorbeeld in de casus dat twee woorden verder naar de stad Chicago kan worden gelinkt. Dat is de huidige stand van zaken, en dat wil ik niet laten versloffen. Een uitgelicht-sjabloon is geen lemma, maar is onderdeel van de hoofdpagina alwaar het op een bepaalde datum wordt ingevoegd.
Zie ook Help:Gebruik van links#Wanneer is een link functioneel?Maiella (overleg) 26 jun 2017 13:08 (CEST)Reageren[reageer]
Je zegt het zelf al: Ik vind. Het gaat er echter niet om wat jij vindt, maar om de vraag of iets als dit wel of geen vaste regel is. Bij mijn weten is het dat zeker niet. De Wikischim (overleg) 26 jun 2017 13:26 (CEST)Reageren[reageer]
[9]. enough said. vr groet Saschaporsche (overleg) 26 jun 2017 14:22 (CEST)Reageren[reageer]

align of text-alignBewerken

Hoi Maiella, met deze edit voegde je ongeveer 30 keer

align ="right"|

toe in plaats van

style="text-align:right;"|

Kun je uitleggen waarom? - Robotje (overleg) 26 jun 2017 17:38 (CEST)Reageren[reageer]

Opgelost. – Maiella (overleg) 26 jun 2017 18:11 (CEST)Reageren[reageer]
Waarom zou 'style=' beter zijn dan "gewoon" 'align=' (dat al eerder in het artikel gebruikt wordt)? Het blijft 30 keer nodig omdat het om één cel per rij gaat. Richard 26 jun 2017 18:21 (CEST)Reageren[reageer]
Het waarom is deels al beantwoord: Als ik een voorbeeld heb dat goed werkt, dan doe ik dat in een andere tabel op dezelfde manier. Als daarna iemand mij komt vertellen dat ik een verkeerde syntax heb gebruikt, dan pas ik dat aan als dat ook goed werkt. Dat was dus helemaal niet nodig. Met dank aan Richard. – Maiella (overleg) 26 jun 2017 18:43 (CEST)Reageren[reageer]
@Richardw, als ik dubbele blokhaken om een woord zet en de pagina opsla dan zie ik (als er een artikel bestaat met als titel dat woord) dat het woord blauw wordt weergegeven en als ik erop klik dan kom ik uit bij dat artikel. Dat wordt geregeld met de software van 'MediaWiki'. Op de site van MediaWiki wordt uitgelegd hoe je alignment binnen een tabel kan regelen (zie [10]). Ze gebruiken daar als voorbeeld alleen de constructie met style="text-align:right;" wat waarschijnlijk komt omdat in HTML5 de align attribute van <td> niet meer ondersteund wordt (zie [11]). - Robotje (overleg) 26 jun 2017 19:13 (CEST)Reageren[reageer]
Dat zou kunnen. Persoonlijk denk ik dat als dat een serieus probleem is / wordt, het handig is dat in de vertaalslag (die de Wikisoftware sowieso moet maken) aan te passen. De 'oude' methode, om het maar even zo te zeggen, wordt (volgens mij letterlijk) op duizenden pagina's gebruikt – en niet alleen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Overigens zijn de gegeven voorbeelden niet zaligmakend: in het hoofdstuk 'Cell contents alignment' lees ik
text-align can be specified at the table, row or individual cells, while vertical-align only can be specified at individual rows or cells.
Dit wordt gevolgd door een voorbeeldtabel.
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:top;"
...
|- style="vertical-align:middle;"
...
|- style="vertical-align:bottom;"
...
|}
Er wordt even voorbijgegaan aan het feit dat als je de hele tabel 'vertical-align:top' wilt meegeven, je ook class="wikitable vatop" kunt gebruiken. Middle is standaard, top kan ook – dus eigenlijk kan alleen 'vertical-align:bottom' niet op tabelniveau. Richard 26 jun 2017 20:26 (CEST)Reageren[reageer]
Bij browsers die HTML5 ondersteunen gaat align als td-attribute nu nog goed en dat zal vast nog wel een tijd lang zo blijven. Toch Lijkt het me beter om bij toevoeging nu al vast aan de CSS variant de voorkeur te geven. - Robotje (overleg) 26 jun 2017 21:53 (CEST)Reageren[reageer]
Uniformiteit binnen een artikel, ook als het alleen maar in de wikitekst is, is ook wat waard. Verder zijn de meningen over het vervangen van HTML- en CSS-code, bijvoorbeeld <br> door <br />, verdeeld. Dat is al eens BTNI genoemd ;) Richard 27 jun 2017 09:27 (CEST)Reageren[reageer]

"Abdij", "Brug" etc. met hoofdletter is niet foutBewerken

Achelse KluisBewerken

Hoi Maiella, net zie ik toevallig dit. De schrijfwijze met hoofdletter is hier gewoon helemaal letterlijk terug te vinden. Het lijkt me dus niet fout, waarom pas je dit dan aan? Precies hetzelfde voor dit; de schrijfwijze met hoofdletter is gewoon o.a. hier te vinden. Ik weet niet of je er weleens van gehoord hebt maar we hebben hier een regel genaamd BTNI, die stelt dat iets wat niet fout is niet "verbeterd" hoeft te worden. De Wikischim (overleg) 27 jun 2017 10:22 (CEST)Reageren[reageer]

Hoewel Abdij van Achel een eigennaam zou kunnen zijn (en een hoofdletter dan op zijn plaats zou zijn), wordt op de pagina op natuurenbos.be die je aanhaalt een kleine letter gebruikt: De Achelse Kluis is gelegen ten zuiden van de abdij van Achel, waar je sinds 1998 weer echt trappistenbier kan proeven. Overigens kom ik Achelse Kluis wel vaak met twee hoofdletters tegen. Richard 27 jun 2017 10:49 (CEST)Reageren[reageer]
Achelse Kluis is altijd met twee hoofdle]tters, anders krijg je een betekenisprobleem, want die "Kluis" en geen kluis (een kluizenaarswoning) maar een trappistenabdij. En in dit citaat is [Achelse Kluis] niet de abdij, maar een gelijknamig natuurgebied. (Wordt vervolgd.) – Maiella (overleg) 27 jun 2017 11:16 (CEST)Reageren[reageer]
@Richardw: Je hebt gelijk, maar in de zoekmachine verscheen hier wel een hoofdletter, vandaar. Beter voorbeeld dan: [12]. De Wikischim (overleg) 27 jun 2017 11:26 (CEST)Reageren[reageer]
Een postzegelhandel... Is het volgende voorbeeld een fietsroute? – Maiella (overleg) 27 jun 2017 12:17 (CEST)Reageren[reageer]
Een Belgische postzegelemissie [Ten-voordele-van-de-Abdij-van-Achel] (1948) geeft een heleboel treffers. Dat zegt mij niks. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 13:53 (CEST)Reageren[reageer]
Volgens mij is die hoofdletter gewoon fout. Géen hoofdletter –daarentegen– is altijd goed, daar hoeft geen misverstand over te bestaan. Het weet-je-datje is een uitnodiging om door te klikken. Het lemma waar je dan terecht komt –Achelse Kluis– geeft geen steun aan de veronderstelde eigennaam [Abdij van Achel], dat blijft dus in de lucht hangen. Het ontbreekt derhalve aan interne consistentie van enerzijds de tekst van het weet-je-datje en anderzijds de tekst van het lemma. Deze redenering geef ik hier om het kort te houden, want het einde is zoek. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 12:26 (CEST)Reageren[reageer]
Zie overigens ook wat De Wikischim zelf enige tijd geleden over de BTNI-regel schreef: "Anderzijds kan er ook gewoon voor worden gekozen om (al dan niet vermeende) BTNI-ingrepen gewoon te laten voor wat ze zijn, zolang het geen verslechteringen zijn natuurlijk?" Dat was een reactie op de kritiek die zijn eigen wijzigingen kregen. Marrakech (overleg) 27 jun 2017 17:13 (CEST)Reageren[reageer]

brug van WheatstoneBewerken

Zie het lemma brug van Wheatstone. Zie het navigatiesjabloon onderaan (nota bene genoemd in de bewerkingssamenvatting). In alle andere lemma's aldaar genoemd wordt [brug van ...] met een kleine letter geschreven. Dat is gewoon de manier hoe we dat doen op Wikipedia. Net zoals (in de wiskunde) [stelling van ...], [getal van ...] of (in de natuurkunde) [constante van ...], [wet van ...], enz. enz. Eén enkel tegenvoorbeeld dat je toevallig via Google van het internet opvist... so what? Daar ga ik me niet druk om maken. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 11:45 (CEST)Reageren[reageer]

we hebben hier een regel ...Bewerken

Kennelijk ben je de weg een beetje kwijt. In het lemma brug van Wheatstone wordt de titel in het intro herhaald in vette letters, toevallig beginnend met het tweede woord. De keuze voor een hoofdletter [B] of een kleine letter [b] is nooit nooit ... nooit BTNI. Eén van de twee is goed en de ander is fout. Als het anders in elkaar zou zitten, dan zou het een rommeltje worden, een grote rotzooi wel te verstaan! – Maiella (overleg) 27 jun 2017 11:57 (CEST)Reageren[reageer]

Kortom, het is GOED of het is FOUT en de kwalificatie BTNI is stemmingmakerij. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 12:14 (CEST)Reageren[reageer]

etceteraBewerken

Ik heb geen boodschap aan dat etcetera. Daar kan ik niks mee. En de termijn van 60 uur is niet van toepassing. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 12:46 (CEST)Reageren[reageer]

TussenkopjeBewerken

Opnieuw hoofdletters in sjablonenBewerken

Nu STOPPEN met het veranderen van hoofdletters in kleine letters en vice versa! Je weet dat dit ongewenst is, dus ik zal een volgende keer alleen al vanwege persisteren in BTNI een blok aanvragen. Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:20 (CEST)Reageren[reageer]

Je hebt kennelijk geen behoefte aan overleg. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 20:26 (CEST)Reageren[reageer]
En eigenlijk kan ik niet begrijpen waarom je bezwaar zou hebben tegen het veranderen van kleine letters in hoofdletters. Dat doe jij toch ook? – Maiella (overleg) 28 jun 2017 03:10 (CEST)Reageren[reageer]
Die vergelijking gaat niet op. De aanpassingen van Wikiwerner zijn over het algemeen geheel in lijn met de relevante voorschriften van de Taalunie. Er is echter voor zover ik weet geen vaste regel voor hoofdletters/kleine letters in tabellen, sjablonen e.d. Of kun jij die anders aanwijzen, bijv. op taaladvies.net? Je rechtvaardigt er namelijk wel een grote reeks van dit soort wijzigingen mee. De Wikischim (overleg) 28 jun 2017 09:44 (CEST)Reageren[reageer]
We kunnen natuurlijk beginnen met het Groene Boekje: de meeste woorden beginnen niet met een hoofdletter. Dan is de volgende vraag wanneer een hoofdletter is geïndiceerd. Het begin van een kopje, en nog zo wat, maar echt niet overal. In navigatiesjablonen is in de praktijk gebleken dat het bij de trefwoorden ook zonder al die hoofdletters kan, dus dan is een logische conclusie dat kennelijk een hoofdletter niet is geïndiceerd. Het kan gewoon zónder hoofdletter, en dat is meestal een verbetering. Ik onderken éen uitzondering: als je bij een flink aantal trefwoorden nog niet precies weet welke wel en welke niet met een hoofdletter moeten beginnen, dan kun je beter effe wachten. En bij rode links kan dat nog moeilijker zijn.
Als je minder hoofdletters gebruikt bij de trefwoorden in een navigatiesjabloon, dan zijn er een aantal voordelen:
 • minder hoofdletters is informatief (juiste spelling, wel/geen eigennaam); soms is er een duidelijk verschil in betekenis (als een trefwoord zonder hoofdletter een gewoon Nederlands woord is, maar desondanks mét hoofdletter in de reeks trefwoorden is opgenomen);
 • bespaart ruimte (omdat een hoofdletter meer ruimte nodig heeft dan een kleine letter): dit geldt vooral bij een lange reeks trefwoorden in een rubriek;
 • geeft een rustiger typografisch beeld indien alle trefwoorden met een kleine letter beginnen, althans indien alle trefwoorden in een bepaalde rubriek met een kleine letter beginnen. – Maiella (overleg) 29 jun 2017 04:27 (CEST)Reageren[reageer]
Ja, het kan vast en zeker ook zonder hoofdletters in navigatiesjablonen. De volgende vraag is: moet het ook per se zonder hoofdletters? Ik kan daar nog steeds geen eenduidig advies over terugvinden. Je geeft hierboven wel een paar argumenten, maar een link naar een gezaghebbende bron oid zie ik vooralsnog niet; heb je deze argumenten ergens vandaan of is het vooral jouw eigen opvatting hierover? If it ain't broke, don't fix it , wordt dan ook wel gezegd (hier heet dit meestal BTNI). De Wikischim (overleg) 29 jun 2017 11:42 (CEST)Reageren[reageer]
Zie wat De Wikischim zelf enige tijd geleden over de BTNI-regel schreef: "Anderzijds kan er ook gewoon voor worden gekozen om (al dan niet vermeende) BTNI-ingrepen gewoon te laten voor wat ze zijn, zolang het geen verslechteringen zijn natuurlijk?" In het licht daarvan vraag je je af waarom hij hier zo moeilijk doet. Marrakech (overleg) 29 jun 2017 15:58 (CEST)Reageren[reageer]

Wederom kastlijntjes en hoofdletters – {Navigatie nucleobasen}Bewerken

Erg hardleers? Een volgende keer vraag ik een blok aan vanwege BTNI, niet vanwege de Arbcomuitspraak. Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:23 (CEST)Reageren[reageer]

Ook [13] hier weer: een kwestie van smaak. Stoppen dus! Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:26 (CEST)Reageren[reageer]

Je hebt kennelijk geen behoefte aan overleg. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 20:28 (CEST)Reageren[reageer]
Dit betreft:
 • Sjabloon:Navigatie nucleobasen — Ik had een mooie oplossing bedacht voor de problematiek van twee rubrieken op éen regel.
 • Sjabloon:Navigatie bioregio's Filipijnen — De BTNI-politie is van mening dat je rubrieken in een navigatiesjabloon niet op de dubbele punt van de rubrieknaam mag uitlijnen. Als de eerste auteur toevallig niet weet hoe de syntax werkt, dan mag daarna nooit meer iemand de layout verbeteren, want dat is "een kwestie van smaak". – Maiella (overleg) 27 jun 2017 21:32 (CEST)Reageren[reageer]

En teruggeplaatst. Dan kunnen gewone gebruikers in de praktijk (het lezen van een lemma) erover oordelen, in plaats van de BTNI-politie. – Maiella (overleg) 30 jun 2017 10:53 (CEST) Reageren[reageer]

BTNI: vervangen van "nummer" door "nr." – Suske en Wiske-reeksBewerken

Zie hier: je weet donders goed dat dit WP:BTNI is. Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:35 (CEST)Reageren[reageer]

Betreft tabel in Hollandse ongekleurde reeks (Suske en Wiske).
Je kunt net zo goed zeggen dat dit géen BTNI is, want wikipedia:BTNI zegt helemaal niks over layout. Dan kan niemand meer iets aan de geïmproviseerde layout van een tabel veranderen, als deze eenmaal in de database is opgeslagen. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 20:42 (CEST)Reageren[reageer]
Dit is simpelweg een (opmaak)technische keuze die voorkomt dat de tabelkolom onnodig breed wordt. Dat is geen BTNI. Ik denk dat de klachten serieuzer genomen zouden worden als men zich zou beperken tot het klagen over zaken die met enig recht BTNI genoemd kunnen worden. Paul B (overleg) 27 jun 2017 22:31 (CEST)Reageren[reageer]
Ik vind de eerste kolom gewoon veel te breed als daarin alleen maar een volgnummer staat, vooral in het lemma Lijst van verhalen van Suske en Wiske. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 23:05 (CEST)Reageren[reageer]
Hetzelfde speelt in de volgende lemma's:
Sommige bijdragers op Wikipedia vinden zelfs dat afkortingen als nr., ca., bijv., enz. (oh ja, dat is er ook nog een...) überhaupt niet mogen worden gebruikt in de hoofdnaamruimte; ze zouden voor sommige lezers te moeilijk te begrijpen zijn. Ergens vorig jaar was er een discussie hierover in het Taalcafé. Ik schaar me niet achter dat standpunt (van mij mogen dit soort afkortingen in artikelen dus op zich best), maar ook deze wijziging was weer hooguit BTNI te noemen. De Wikischim (overleg) 29 jun 2017 11:49 (CEST)Reageren[reageer]
Zie wat De Wikischim zelf enige tijd geleden over de BTNI-regel schreef: "Anderzijds kan er ook gewoon voor worden gekozen om (al dan niet vermeende) BTNI-ingrepen gewoon te laten voor wat ze zijn, zolang het geen verslechteringen zijn natuurlijk?" In het licht daarvan vraag je je af waarom hij hier zo moeilijk doet. Marrakech (overleg) 29 jun 2017 16:00 (CEST)Reageren[reageer]

Opnieuw BTNI – lemma VekomaBewerken

Zonder woorden. Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:49 (CEST)Reageren[reageer]

Betrefte fotobijschriften in het lemma Vekoma.
Ik heb ernstig bezwaar tegen de tekst [De madhouse Feng ju Palace in Phantasialand].
Is madhouse een de-woord of een het-woord (de madhouse / het madhouse)? Ik weet het niet, want ik vind het allebei gek klinken. Daar is een simpele oplossing voor: het lidwoord weglaten. Dan loopt de tekst wat lekkerder. Helaas gaat de BTNI-politie daar niet mee akkoord. – Maiella (overleg) 28 jun 2017 11:58 (CEST)Reageren[reageer]

Toch maar de 60 uurregel – {Navigatie trappistenbieren}Bewerken

Zie hier: wat is er fout aan wat er stond? Niets. Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:50 (CEST)Reageren[reageer]

Er staat [De trappistenbieren] in de kopregel en daarna ook nog eens tweemaal [Trappisten ...] in de rubriekaanduiding. Dat is dubbelop. Bovendien is het wel erg populair taalgebruik – (trappisten)monniken zonder label? – Maiella (overleg) 27 jun 2017 20:57 (CEST)Reageren[reageer]

Opnieuw kastlijntjes – lemma KerktoonladderBewerken

Zie hier. Nu stoppen hiermee. Bij elke volgende edit op dit gebied vraag ik een blok aan. Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:51 (CEST)Reageren[reageer]

Betreft halve kastlijntjes (en het symbool ½) in het lemma Kerktoonladder.
De BTNI-politie is van mening dat het vervangen van een divisie door een half kastlijntje BTNI is. Want ... wat er stond is niet fout.
In de bewerkingssamenvatting van een andere gebruiker lees ik dat [½] op sommige (oudere) browsers niet goed leesbaar is. Moeten we daar rekening mee houden? – Maiella (overleg) 27 jun 2017 21:52 (CEST)Reageren[reageer]

Haakjes zijn hier lelijk – lemma WaltzerBewerken

... dus is dit op zijn minst BTNI. Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:52 (CEST)Reageren[reageer]

Betreft fotobijschrift in het lemma Waltzer.
Het jaartal van de foto –2005– is niet echt interessant voor de lezer. Als je het jaartal tussen haakjes zet, dan resteert de "echte" tekst van het fotobijschrift. – Maiella (overleg) 27 jun 2017 22:30 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: vervangen van 'noten' door 'muzieknoten' – {Navigatie muzieknoten}Bewerken

Zie hier. Stoppen dus. Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:55 (CEST)Reageren[reageer]

O, je wilt dus in het kopje [Muzieknoten] vervangen door [Noten]. Daar ben ik het helemaal mee eens. Waarom doe je dan een revert? – Maiella (overleg) 27 jun 2017 21:10 (CEST)Reageren[reageer]

BTNI: vervangen van 'muzieknoten' door 'noten'Bewerken

In het kopje stond: [Muzieknoten van de chromatische toonladder].
Dat wilde ik veranderen in: [Noten van de chromatische toonladder].
Een navigatiesjabloon moet je altijd bekijken in de context van de lemma's waar zo'n sjabloon wordt ingevoegd. Welnu:
Derhalve is er geen enkele noodzaak om van [muzieknoten] te spreken. Dat is juist verwarrend. Ik weet wat noten op een toonladder zijn, maar "muzieknoten op een toonladder" ... daar heb ik nog nooit van gehoord
Het oordeel van de BTNI-politie is onverbiddelijk: [De naam muzieknoten is specifieker en duidelijker.] – Maiella (overleg) 27 jun 2017 22:21 (CEST)Reageren[reageer]
Precies! Dat is het namelijk ook, voor de bezoekers van Wikipedia die wat meer moeite hebben met begrijpend lezen. Wikipedia is óók voor die doelgroep. Daarom is het beter om in dit soort gevallen waar dat even kan zo specifiek mogelijk te zijn. De Wikischim (overleg) 28 jun 2017 09:54 (CEST)Reageren[reageer]
Zie overigens ook wat De Wikischim zelf enige tijd geleden over de BTNI-regel schreef: "Anderzijds kan er ook gewoon voor worden gekozen om (al dan niet vermeende) BTNI-ingrepen gewoon te laten voor wat ze zijn, zolang het geen verslechteringen zijn natuurlijk?" Dat was een reactie op de kritiek die zijn eigen wijzigingen kregen. -Marrakech (overleg) 28 jun 2017 10:45 (CEST)Reageren[reageer]
Dat laatste klopt niet, het ging destijds over een arbcomzaak die door RJB tegen Happytravels vanwege diens (mogelijke) BTNI-wijzigingen was aangespannen. Overigens zou ik het bijzonder waarderen als Marrakech het overleg dat hier loopt tussen Maiella en enkele andere gebruikers niet langer zou frustreren met niet ter zake doende interventies. De Wikischim (overleg) 28 jun 2017 10:54 (CEST)Reageren[reageer]
Ik wil de deelnemers aan de discussies hier alleen maar wijzen op jouw hypocrisie. Toen RJB zich beklaagde over BTNI-wijzigingen in zijn teksten, kwam jij met het pleidooi om 'BTNI-ingrepen gewoon te laten voor wat ze zijn, zolang het geen verslechteringen zijn'. Maar als wijzigingen die zo worden genoemd worden aangebracht in teksten die niet van RJB's hand zijn, ben je er ineens tegen. Als zodanig is jouw voortdurende gezeur op deze pagina niet serieus te nemen. Marrakech (overleg) 28 jun 2017 13:40 (CEST)Reageren[reageer]

Ook goede editsBewerken

Dit is een voorbeeld waar iedereen het mee eens is/zou moeten zijn: een overduidelijk spelfout. Als je geen weerstand wil oproepen, dan zou je dergelijke zaken vaker kunnen gaan doen. Wikiwerner (overleg) 27 jun 2017 20:59 (CEST)Reageren[reageer]

Betreft tikfout [Rode zee] in lemma [Grote blauwe haai] (recent ergens (bijna) het strand op gezwommen). – Maiella (overleg) 27 jun 2017 22:30 (CEST)Reageren[reageer]
Dat verdient een tegeltje. Apdency (overleg) 28 jun 2017 18:37 (CEST)Reageren[reageer]

Hoofdletter (opnieuw)Bewerken

Je bent al heel wat keren aangesproken over het door jou veranderen van hoofdletters in kleine letters. Vandaag ging het weer fout bij deze edit. Stop daar toch eens mee. - Robotje (overleg) 29 jun 2017 20:11 (CEST)Reageren[reageer]

Geldt die ook voor niet-juridische wetten? Sjoerd de Bruin (overleg) 29 jun 2017 20:14 (CEST)Reageren[reageer]
Goede vraag van Sjoerddebruin. Voorlopig maar weer veranderd in 'wet' met kleine w. Marrakech (overleg) 29 jun 2017 20:30 (CEST)Reageren[reageer]
Het getal van Avogadro, constante van Planck, stelling van Pythagoras, volledigheidsstelling van Gödel, vergelijkingen van Kepler. toestandsvergelijking van Van der Waals, wet van Ohm, enz. – dat schrijven we allemaal zónder hoofdletter aan het begin. Zo doen we dat nu eenmaal op Wikipedia. – Maiella (overleg) 29 jun 2017 21:27 (CEST)Reageren[reageer]
Tja, maar bij de Wet van Moore ging dat dus niet op. Volgens deze uitleg hoort er een hoofdletter. Aan Maiella nu om aan te tonen dat die hoofdletter 'W' daar duidelijk fout is. Zo werkt dat met BTNI. - Robotje (overleg) 29 jun 2017 22:20 (CEST)Reageren[reageer]
Dan heb je het kennelijk nog steeds niet goed begrepen. Wet van Moore is geen eigennaam. Bij juridische wetten die door het parlement worden aangenomen is het daarentegen wel een eigennaam, met een citeertitel. Taaladvies geeft aldaar geen enkel voorbeeld van natuurkundige wetten. – Maiella (overleg) 29 jun 2017 22:47 (CEST)Reageren[reageer]
Als bijna overal op nl-wiki Rijsel zou staan betekent dat niet dat Lille duidelijk fout. Als bijna overal op nl-wiki website zou staan betekent dat niet dat webstek duidelijk fout is. Ik heb een link gegeven naar een toch best gezaghebbende bron waar staat dat 'Wet' met een hoofdletter hoort. Geef eens een link naar een bron die nog veeeeel gezaghebbender om mij te overtuigen dat die hoofdletter duidelijk fout is.

Deze maand ben je al heel wat keren op deze pagina aangesproken op het aanpassen van hoofdletters in kleine letters. Even een pas op de plaats lijkt me toch wel het minste wat je kunt doen als steeds weer blijkt dat dergelijke edits van jou, direct of indirect, van de artikelen weerstand oproepen.- Robotje (overleg) 29 jun 2017 23:01 (CEST)Reageren[reageer]
Ik geloof dat ik in dezelfde film terecht ben gekomen. Kan ik bij de kassa mijn geld terugkrijgen, denk je? Zie hierboven het kopje: [we hebben hier een regel ...] betreffende de brug van Wheatstone met een hoofdletter [B] of een kleine letter [b]. Nu is het de wet van Moore met een hoofdletter [W] of met een kleine letter [w]. De BTNI-regel is hier niet van toepassing. Het éen is GOED en het ander is FOUT, of andersom, en niet iets ertussenin. – Maiella (overleg) 29 jun 2017 23:14 (CEST)Reageren[reageer]
Je hoeft niet te schreeuwen hoor, het enige wat je hoeft te doen is aantonen dat die hoofdletter duidelijk fout is. Een opmerking in de trant van "Zo doen we dat nu eenmaal op Wikipedia." is geen bewijs dat die hoofdletter duidelijk fout is. - Robotje (overleg) 29 jun 2017 23:37 (CEST)Reageren[reageer]
Zoals ik al zei: het is geen eigennaam. Geef jij maar een bewijs dat het wel een eigennaam zou zijn. Alleen voor juridische wetten is daar een bron voor. – Maiella (overleg) 30 jun 2017 00:35 (CEST)Reageren[reageer]
Zie overigens ook de zevende betekenis van 'wet1' in de Van Dale ("vas­te, op em­pi­rie en waar­ne­ming ge­gron­de re­gel waar­door de werk­zaam­heid van ze­ke­re krach­ten, het op­tre­den van ver­schijn­se­len, het ver­loop van pro­ces­sen be­paald wordt"), waar elf voorbeelden van wetten genoemd worden (o.m. 'wet van behoud van energie', 'wet van Lavoisier', 'wet van vraag en aanbod' en 'wet van Murphy'), bij geen van welk 'wet' met een hoofdletter geschreven wordt. Inderdaad omdat het niet om eigennamen gaat. Om dezelfde reden schrijven we bijvoorbeeld 'syndroom van Down', en niet 'Syndroom van Down'. Zie [14] en [15]. Woody|(?) 30 jun 2017 01:08 (CEST)Reageren[reageer]
Dank je welk. Ik heb het een tijdje geleden gelezen, maar dat kon ik niet zo snel terugvinden. – Maiella (overleg) 30 jun 2017 01:13 (CEST)Reageren[reageer]
Kortom, Robotje heeft door Maiella aangebrachte verbeteringen grofweg teruggedraaid en probeert zijn miskleun te verdoezelen met bizarre opdrachten aan het adres van Maiella, zoals 'toon maar aan dat die hoofdletter duidelijk fout is', wat even ondoenlijk is als aantonen dat de schrijfwijze 'tellevisie' of 'televiesie' fout is.
Ik heb er al eerder op gewezen dat Robotje met zijn autistisch aandoende toepassing van de BTNI-regel (extreem letterlijk, zonder oog te hebben voor de geest ervan) kleine verbeteringen actief tegenwerkt. Het wordt tijd dat hij daarmee ophoudt. Marrakech (overleg) 30 jun 2017 15:15 (CEST)Reageren[reageer]

Misbruik van de BTNI-regelBewerken

De voorgaande discussie is een voorbeeld van misbruik van de BTNI-regel. Als duidelijk is dat slechts éen van de twee alternatieven goed kan zijn (wel/geen hoofdletter), dan is de claim [laat maar zien dat die hoofdletter duidelijk fout is] m.i. misbruik van de BTNI-regel.

Ik lees:

De ene goede variant door de andere goede variant vervangen is geen verbetering of verslechtering, maar een neutrale bewerking.

Het vervangen van een hoofdletter door een kleine letter, of andersom, is nooit een neutrale bewerking. – Maiella (overleg) 30 jun 2017 00:53 (CEST)Reageren[reageer]

Wederom onnodige aanpassingenBewerken

Je blijft 'koppig' onnodige aanpassingen toevoegen, terwijl je 'dondersgoed' weet dat dit in strijd is met de arbocomuitspraak. Meerdere keren (sinds vele jaren) verander je onnodig hoofdletters en verander je tevens de tekst op de jaarpagina's. Dit onzinnig gedrag is niet acceptabel. Ik hoop dat er tegen deze bewerkingen actie ondernomen wordt, anders ben ik weer genoodzaakt om een blokkadeverzoek in te dienen tegen het misbruik van BTNI-regels. Peters01 (overleg) 4 jul 2017 01:06 (CEST)Reageren[reageer]

Kijk liever eerst eens naar de inhoud van mijn mutaties. Zoals Beda die leefde en stierf (†735) in de abdij van Jarrow, dus niet in het tweelingklooster dat thans de naam Wearmouth-Jarrow Abbey draagt.
Het jaartal 753 vermeldt een aperte onjuistheid wat betreft de schenking van koning Dagobert (beroep op nietigheid van de schenking ontbreekt).
Het jaartal 744 vermeldt: [De Oeigoeren, een confederatie van verschillende Turkse stammen ...], waarin wordt gelinkt naar Turks (de taal) in plaats van Turkse volken.
Of even doorklikken op de betreffende blauwe links in de jaartal-artikelen, dan kun je zien dat meestal geen begin-hoofdletter wordt gebruikt (andreaskruis, emiraat, kalifaat, hertogdom, koninkrijk, benedictijn, abdij van ..., kathedraal van ...) in het intro. Derhalve is de kwalificatie "onnodige aanpassingen" niet van toepassing.
Voorts hebben we geen "artikelbaas" van de jaarpagina's. De jaarpagina's zijn in principe vrij bewerkbaar. Ook voor de jaarpagina's mag een hoge kwaliteitsstandaard worden nagestreefd; dan is het corrigeren van een overdaad aan hoofdletters een schot voor open doel, zeg maar. – Maiella (overleg) 4 jul 2017 03:43 (CEST)Reageren[reageer]

BlokkadeverzoekBewerken

Geachte Maiella, hierbij nogmaals het verzoek om te stoppen met het toevoegen van 'onzinige' (tevens nutteloze) toepassingen. Het keer op keer opdringen van je opvattingen aan Wiki-editoren en vervolgens het corrigeren op Jaarpagina's. Dit op 'veelvoud' van de meerdere artikelen, vormt een verzoek (wederom) tot een blokkade. En is in strijd met de BTNI-regels. Peters01 (overleg) 4 jul 2017 08:00 (CEST)Reageren[reageer]
Peters01, laten we voor het gemak eens nader ingaan op een van je terugdraaiingen, namelijk van 'emiraat Bari' naar 'Emiraat Bari' (zie hier). Op grond waarvan vind jij dat 'emiraat' in een lopende tekst met een hoofdletter moet worden geschreven? Marrakech (overleg) 4 jul 2017 08:52 (CEST)Reageren[reageer]
Geachte Marrakech, Wikipedia heeft het in algemene zin over bepaalde tijdperken en perioden waarin in de meeste gevallen de 'hoofdletter' wordt gebruikt voor een aanduiding als (Rooms-katholieke Kerk, Romeinse Rijk, Frankische Rijk of Heilige Roomse Rijk), dit geldt tevens voor andere termen. De Taalunie zou in deze specifieke teksten de hoofdletter in acht nemen. Bijvoorbeeld in vaktijdschriften (zoals het "Tijdschrift voor Geschiedenis") wordt overwegend een hoofdletter gebruikt. Ook op Wikipedia overheerst het gebruik van de hoofdletter. Archeologische en historische perioden worden meestal met een hoofdletter gespeld. Zie: Renaissance, Krijt, Cambrium, Middeleeuwen, Pleistoceen, Neolithicum, Moderne Tijd en Gouden Eeuw. Maar het discussiepunt is waarom Maiella denkt dat zij/hij gemachtigd is om aanpassingen toe te voegen in artikelen (waarvan zij/hij denkt dat dit de juiste correctie is) zonder enig overleg te plegen. Volgens de reactie van Woudloper (zie: Taalcafé - hoofdletters) is de grote meerderheid ervoor om geen bewerkingen te doen waarbij hoofdletters in kleine letters visa versa veranderd worden. Het is bekend dat Maiella al enige keren een blokkade heeft gekregen voor deze onzinnige veranderingen! Peters01 (overleg) 4 jul 2017 12:42 (CEST)Reageren[reageer]
Peters01, met alle respect, maar je gaat voorbij aan mijn vraag, die betrekking heeft op een specifieke bewerking van jouw hand. Zou je daar nogmaals naar kunnen kijken en kunnen uitleggen waarom je in dat geval de bewerking van Maiella terugdraaide? Marrakech (overleg) 4 jul 2017 12:48 (CEST)Reageren[reageer]
Marrakech, in het kort, het Emiraat van Bari is in het verleden gewijzigd (op 7 september 2014) in kleine letters. Dus het is altijd als hoofdletter geaccepteerd. Verder wil ik hier geen discussie over voeren (zonde van mijn tijdsverspilling). Maiella is op dit moment (en sinds jaren) bezig om haar/zijn wijzigingen door te voeren die totaal onzinnig zijn. Volgens mij (en meerdere editoren) verstoort hij/zij het Wikipedia beleid, ook al zijn er andere mensen die dit anders zien. Gezien de reactie van uw kant. Nogmaals, komen deze wijzigingen vaker voor dan ben ik genoodzaakt om een blokkadeverzoek in te dienen, zodat dit 'irritante (pest) gedrag' een halt toe geroepen wordt! Peters01 (overleg) 4 jul 2017 13:40 (CEST)Reageren[reageer]
Zo werkt het helaas niet, Peters01. Als jij 'emiraat Bari' verandert in 'Emiraat Bari' moet jij die wijziging desgevraagd kunnen verantwoorden, waarbij 'het is altijd als hoofdletter geaccepteerd' geen geldig argument is. Het belooft niet veel goeds dat jij daar gezien je weigering blijkbaar niet toe in staat bent. Marrakech (overleg) 4 jul 2017 13:53 (CEST)Reageren[reageer]
Peters01 refereert aan de wijziging in het intro van het lemma Emiraat Bari d.d. 7 september 2014. – Maiella (overleg) 4 jul 2017 13:58 (CEST)Reageren[reageer]
De regel achter wel of geen hoofdletter is in dit geval volgens mij vrij simpel. Is "emiraat" hier een verklarende toevoeging om "het emiraat Bari" te onderscheiden van "de stad Bari", zoals in "de provincie Groningen" versus "de stad Groningen", dan dient "emiraat" met een kleine letter geschreven te worden. Is "emiraat" hier onderdeel van de officiële aardrijkskundige naam in het Nederlands, zoals de toevoeging "koninkrijk" in "Koninkrijk Bahrein", dan dient "emiraat" met een hoofdletter geschreven te worden. Het lastige is dat Bari niet in de aardrijkskundige namenlijst van de Taalunie te vinden is. En zoeken via Google Scholar en Google Books levert ook al niet echt wat op. Iemand die weet wat in dezen een gezaghebbende Nederlandstalige (historische) namenlijst zou kunnen zijn, en die dus mijn voorzet kan inkoppen? Matroos Vos (overleg) 10 jul 2017 01:45 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb nog een andere ingang: Het groothertogdom Luxemburg is hetzelfde "land" als voordien (onmiddellijk voorafgaand) het hertogdom Luxemburg (de hertog is gepromoveerd tot groothertog). Het emiraat Bari (847-871) is dezelfde bestuurlijke eenheid als de Byzantijnse "stadstaat" vóor en na de Arabische overheersing: namelijk de stad Bari en omliggende gebieden. We hebben een lemma Emiraat Bari, dat in het intro in vette letters "emiraat Bari" vermeldt (sinds 7 sept. 2014). Dus iemand heeft er al eerder over nagedacht. Soms is het lastig, zo'n hoofdletter minder; in dit geval hoef je niet te twijfelen. Zie ook de categorie:Historisch emiraat. Bijvoorbeeld het eiland Sicilië was een emiraat, en na herovering op de Saracenen was datzelfde gebied (lees: dezelfde bestuurlijke eenheid) een graafschap. – Maiella (overleg) 10 jul 2017 04:02 (CEST)Reageren[reageer]
Hoi Maiella, dat "groothertogdom Luxemburg" is misschien niet het beste voorbeeld, want de Taalunie geeft hier als officiële landnaam "Groothertogdom Luxemburg", met twee hoofdletters dus. En je beroepen op Wikipedia zelf lijkt me ook niet handig, al was het maar omdat onze buitenlandse filialen geen eenduidig beeld geven. Zo kiezen de de Italianen ("L'Emirato di Bari") en de Engelsen ("The Emirate of Bari") voor een hoofdletter, en de Fransen ("L'émirat de Bari") en de Spanjaarden ("El emirato de Bari") voor een kleine letter.
Toch ben ik het wel met je eens om, in elk geval voorlopig, "emiraat Bari" te schrijven. Immers, zolang niemand een "officiële" lijst kan noemen waarop staat dat het "Emiraat Bari" moet zijn, lopen we het risico dat die versie met twee hoofdletters domweg fout is. Bij "emiraat Bari" lopen we dat risico niet, want die schrijfwijze is analoog aan de formuleringen "de provincie Groningen" en "de stad Groningen" (zie mijn vorige bijdrage), en imho dus altijd goed. Een hartelijke groet, Matroos Vos (overleg) 12 jul 2017 04:17 (CEST)Reageren[reageer]

TypoBewerken

Beste Maiella, niet dat ik mezelf zo belangrijk vind, maar misschien wil je mijn opvattingen lezen over typo in bronvermeldingen, omdat je bekendstaat als onze typoïst (??), typist (??). Het is in elk geval leuker dan blokkadeverzoeken te moeten lezen. Het gaat om de onderste bijdrage. Met... hoe zeg je dat ook alweer? ... meest vr. groet, ErikvanB (overleg) 9 jul 2017 04:30 (CEST)Reageren[reageer]

Beperking tot verdere bijdragenBewerken

Geachte Maiella,

Ondanks diverse waarschuwingen van mij en mede-editoren, heb ik een blokkadeverzoek ingediend tegen het 'onnodig aanpassingen' aanbrengen op jaarpagina's etc. Tevens het herhaaldelijk overtreden van de BTNI-richtlijnen op verschillende artikelen. Hierdoor voel ik mij verplicht (en gedwongen) een blokkadeverzoek (zie hier OP – Arbitragecommisie) tegen je in te dienen. Peters01 (overleg) 9 jul 2017 21:59 (CEST)Reageren[reageer]

Kleine blijk van waarderingBewerken

 
A Thing of Beauty is a Joy Forever

Beste Maiella, je krijgt heel veel gezeur over je bijdragen, heel vervelend. Ik zie jou ook af en toe op mijn volglijst, over het algemeen vind ik jouw verbeteringen terecht, zoals hier. Ik let nooit goed op de typografische zaken, zoals hoofdletters etc. die jou juist opvallen. En dankzij jou heb ik nu geleerd over de kastlijntjes! Daarom een kleine blijk van mijn waardering, ik hoop dat letterkunst bij je in de smaak valt. Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 10 jul 2017 23:06 (CEST)Reageren[reageer]

Heel erg bedankt. Zeer toepasselijk. Ik was even in verwarring door de tekst "Own work" naast de foto op Commons – dat betreft dus alleen de foto. De kunstenaar Alan Kitching ontbreekt bij ons als lemma. Zie: en:Alan Kitching (Typographic artist). En nog veel meer! moois via de categorieën bij de foto op Commons. Nogmaals bedankt. – Maiella (overleg) 12 jul 2017 23:39 (CEST)Reageren[reageer]
Graag gedaan. Omdat het een ontwerp is van Alan Kitching, zal de afbeelding op termijn wel verwijderd worden vanwege auteursrechtenschending, maar nu kan je er nog even van genieten. Gelukkig heeft de arbcomzaak hieronder nergens toe geleid. Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 16 jul 2017 19:25 (CEST)Reageren[reageer]

Bericht van de ArbitragecommissieBewerken

Geachte Maiella,

De Arbitragecommissie heeft het verzoek Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Peters01 vs Maiella, waarin u genoemd bent, niet in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,

De Arbitragecommissie, CaAl (overleg) 11 jul 2017 12:25 (CEST)Reageren[reageer]

Bewerking op Karel SchoemanBewerken

Over deze bewerking: ik maak met name bezwaar tegen het zonder enig overleg vooraf oid weghalen van informatie. Dat zijn tweede zelfmoordpoging wel geslaagd is doet beslist niets af aan de relevantie van de eerste poging, eerder integendeel naar mijn idee. Ik mag zelf geen terugdraaiacties doorvoeren, maar het zou het beste zijn als je dit zelf weer even herstelt. Je typografische wijzigingen lijken me enkel BTNI, dus eigenlijk zou deze edit het beste in zijn geheel teruggedraaid kunnen worden. De Wikischim (overleg) 17 jul 2017 15:47 (CEST)Reageren[reageer]

Een afbeelding minder is geen ramp! – continuing story ...Bewerken

Nee, een afbeelding minder is geen ramp, maar we moeten toch 's kiezen wat we liever willen is: een representatieve rij afbeeldingen van onze dierbare doden, of een willekeurige, op iemands toevallige scherm toegesneden verzameling portretjes. Het blijft een onbevredigende zaak. Wie bedenkt 's een andere opmaak waarmee iedereen vrede kan hebben (en in vrede kan rusten)? Hartenhof (overleg) 18 jul 2017 11:01 (CEST)Reageren[reageer]

Op het betreffende lemma is telkens plek zat. De fotokolom is een extraatje bij de lijst. Aangezien elke overleden persoon slechts éen regel krijgt, is het evident dat er geen ruimte is voor een foto bij elke genoemde persoon. Naast de ruimte op het scherm is ook de bandbreedte van de internetverbinding een item. Ik wil vasthouden aan de status quo, welke na eerdere discussies is bereikt. Ten overvloede: het zijn niet allemaal "onze dierbare doden", want er zitten ook oplichters, boeven, gewetenloze dictators, oorlogsmisdagers en seriemoordenaars tussen. – Maiella (overleg) 18 jul 2017 11:26 (CEST)Reageren[reageer]
Meen je dat nou? Dat had ik nooit kunnen denken. Van de doden niets dan goeds, toch? Mag ik je naar dit lemma verwijzen? Niemand pleit ervoor om elke dode zijn eigen foto te geven, daarmee trap je een open deur in. Maar de willekeur waarmee sommige Wikipedianen post mortem met de lijken omgaan stuit me tegen de borst. Onlangs werd nog Tatjana Zatoelovskaja gedumpt met de toelichting "afbeelding van Sylvia Nooij erin, die van Tatjana er even uit als er weer ruimte is mag ze er weer in". Hartenhof (overleg) 18 jul 2017 11:45 (CEST)Reageren[reageer]

Geinige samenvattingBewerken

1   Groet, ErikvanB (overleg) 21 jul 2017 00:30 (CEST)Reageren[reageer]

Geboren en overleden: verborgen commentaarBewerken

Zie deze bewerkingssamenvatting. Als iemand klikt op 'bewerken' bij het kopje 'Overleden', dan ziet diegene niet het verborgen commentaar dat je samengevat hebt bij 'Geboren'. Wikiwerner (overleg) 23 jul 2017 17:15 (CEST)Reageren[reageer]

Bij veel jaartallen ontbreekt deze vermelding helemaal. Meestal zijn het dezelfde collega's die datums van geboorte en overlijden toevoegen. Dan komt men die vermelding vanzelf wel een keer tegen, en wel vaker dan éen keer. Het is geen halszaak. Het is eerder een vermelding-ten-overvloede. Als men ook inhoudelijk iets wil aanvullen of wijzigen, dan wordt het gehele artikel geopend om te bewerken, en dan komt het verborgen commentaar uiteraard ook tevoorschijn. – Maiella (overleg) 26 jul 2017 17:16 (CEST)Reageren[reageer]
Het lijkt me hoe dan ook niet heel belangrijk om iets als dit te wijzigen, en misschien zelfs eerder een verslechtering gezien wat Wikiwerner erover zegt. Hoe dan ook behoort iets als dit nou typisch tot de dingen waar eigenlijk altijd vooraf over overlegd moet worden. Persoonlijk zou ik deze ca. 100 wijzigingen dan ook tot nader order liever weer ongedaan gemaakt zien. De Wikischim (overleg) 26 jul 2017 21:46 (CEST)Reageren[reageer]

La République en marche !Bewerken

Beste Maiella, ik heb moeite met dit loshangende uitroepteken. Dat is iets wat Fransen achter elke zin schijnen te doen. Geen idee hoe dat historisch zo gegroeid is. Wat vind jij ervan? De pagina is hier hernoemd. De interwiki's doen het verschillend. VJV&GJG. Op mijn risico. Groet, ErikvanB (overleg) 27 jul 2017 23:52 (CEST)Reageren[reageer]

Dan kijk ik naar het Franse lemma, en daar hebben ze er vast goed over nagedacht, want dit is een trefwoord dat je niet kunt missen. Gewoon hún typografie overnemen, dat is dus al gebeurd, maar wel met enig voorbehoud. In principe beoordelen we zélf de typografie van onze wikipedie. Ik kwam vandaag een ander voorbeeld tegen: Prisoner's dilemma, met de apostrof kennelijk ontleend aan het Engelse lemma. Meest vr. groet. – Maiella (overleg) 28 jul 2017 00:00 (CEST)Reageren[reageer]
Tja, oké. Ben wel benieuwd dan hoe de Fransen dat altijd doen aan het eind van een regel. Staat dan alleen het uitroepteken op de volgende regel? Nou ja. ErikvanB (overleg) 28 jul 2017 00:18 (CEST)Reageren[reageer]
Een beetje achtergrondinformatie. Marrakech (overleg) 28 jul 2017 09:41 (CEST)Reageren[reageer]

Enkelvoud en meervoud in navigatiesjablonenBewerken

Hier vervang je 'Seizoenen' door 'Seizoen'. Verderop staat echter ook 'Winnaars' en 'Overige deelnemers'. We snappen heus wel dat het cijfer 1 staat voor 'seizoen 1'. Opnieuw een kwestie van smaak, dus gaarne stoppen hiermee. Wikiwerner (overleg) 28 jul 2017 19:15 (CEST)Reageren[reageer]

Enkelvoud is een betere keuze. – Maiella (overleg) 28 jul 2017 19:17 (CEST)Reageren[reageer]
Ja, dat vind jij. Wikiwerner (overleg) 28 jul 2017 19:19 (CEST)Reageren[reageer]
Als enkelvoud en meervoud gelijkwaardig is, dan geniet enkelvoud de voorkeur. De laatste twee rubrieken kunnen niet goed in enkelvoud. De eerste wel. – Maiella (overleg) 28 jul 2017 19:27 (CEST)Reageren[reageer]
Waarom zou enkelvoud dan per definitie de voorkeur hebben? Je geeft hier zelf al aan dat het specifiek gaat om de gevallen waarin enkelvoud en meervoud gelijkwaardig zijn. Dan lijkt me dat er eerder sprake is van (ja, daar heb je 'm weer) BTNI. De Wikischim (overleg) 28 jul 2017 22:50 (CEST)Reageren[reageer]
Neen, ik zeg: ALS/INDIEN enkelvoud en meervoud gelijkwaardig is ... (Je moet me geen woorden in de mond gaan leggen.) Uiteraard heeft enkelvoud mijn voorkeur. Maar in een discussie van mens tot mens zou je tot de hypothetische conclusie kunnen komen dat het min-of-meer gelijkwaardig is. En in een hypothetisch geval dat het echt gelijkwaardig is, dan heeft enkelvoud de voorkeur, omdat ... Waarschijnlijk om meer redenen, het is korter als woord, het is eenvoudiger als woord (enkelvoud staat in het woordenboek), ... (enzovoort?).
Ik heb (ook) bezwaar tegen de frase "per definitie" in de vraagstelling. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat is een interpretatie van jouw kant. Wat mij betreft gaat het om een weging van factoren. En in de discussie heb ik proberen aan te geven, welke factoren ik in aanmerking neem. – Maiella (overleg) 28 jul 2017 23:06 (CEST)Reageren[reageer]
Ik leg je hierboven niets in de mond. Je schreef zelf Als enkelvoud en meervoud gelijkwaardig is, waarop ik reageer met Je geeft hier zelf al aan dat het specifiek gaat om de gevallen waarin enkelvoud en meervoud gelijkwaardig zijn. Verder heb je nog steeds geen link gegeven naar een vaste regel oid dat enkelvoud de voorkeur heeft boven meervoud als beide "gelijkwaardig" zijn, je zegt hier alleen dat enkelvoud in deze gevallen jouw voorkeur heeft (persoonlijke smaak, dus). De Wikischim (overleg) 31 jul 2017 10:10 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb geschreven: "Enkelvoud is een betere keuze. (...) Als enkelvoud en meervoud gelijkwaardig is, dan geniet enkelvoud de voorkeur." Het tweede argument is ondergeschikt aan het eerste argument, tenzij uit de context het tegendeel blijkt. Quod non
Het is het vakmanschap van een formulier-ontwerper, dat je een rubrieknaam liever kort houdt. Er zijn vast wel mede-wikipedianen die dit vakmanschap intussen ook een beetje onder de knie hebben. Misschien zijn er wel bronnen voor dit uitgangspunt. Daar ga ik mij niet druk om maken. Misschien heb ik dit wel zelf bedacht: het principe van Maiella. – Maiella (overleg) 1 aug 2017 12:44 (CEST)Reageren[reageer]

BlokverzoekBewerken

Zie hier. Je laat me geen andere keuze. Wikiwerner (overleg) 28 jul 2017 19:30 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb aldaar gerageerd. – Maiella (overleg) 28 jul 2017 19:39 (CEST)Reageren[reageer]

PestenBewerken

Ik kan mij voorstellen dat jij het niet leuk vind dat je oppositie krijgt tegen wat je aan het doen bent, maar ik neem aanstoot aan de beschuldiging dat ik aan het pesten ben. Ik eis excuses voor die opmerking! The Banner Overleg 29 jul 2017 01:57 (CEST)Reageren[reageer]

Okay, dat was niet zo bedoeld. Excuus. Je kwam even op het verkeerde moment langs. Zo'n goederentrein met basaltblokken waar maar geen eind aan komt bij de spoorwegovergang. Vr. groet. – Maiella (overleg) 29 jul 2017 02:02 (CEST)Reageren[reageer]
Je slingert de beschuldigingen van pesten rond alsof het koekjes zijn. Maar het is veel beter om met inhoudelijke argumenten te komen. Het is natuurlijk ook beter om je gewoon eens een keer wat aan te trekken van het vele commentaar op jouw werk. Vergeet niet de anderen die je beschuldigt hebt van pesten ook excuses aan te bieden. The Banner Overleg 29 jul 2017 02:37 (CEST)Reageren[reageer]
In het bewerkingscommentaar lees ik: [volkomen nutteloze edit ongedaan gemaakt. Alle artikelen beginnen met een hoofdletter, dus waarom die hoofdletter weghalen uit een link?] Ik mag aannemen dat je dit sjabloon bent tegengekomen in een overlegcafé. En dat je in de geschiedenis van het sjabloon heb kunnen gezien dat mijn revert onderdeel was van deze overlegsituatie. Om het sjabloon in te voegen in een versie die mij het beste schikt. Bij nader inzien is dit juist in het ICT-café minder belangrijk. Die mensen zijn handig genoeg om effe door te klikken naar de geschiedenis van het sjabloon, enzovoort. – Maiella (overleg) 29 jul 2017 02:22 (CEST)Reageren[reageer]
De kernvraag waaraan hier min of meer wordt voorbijgegaan is: waarom moeten er per se zoveel mogelijk kleine letters in alle navigatiesjablonen staan, terwijl nergens duidelijk wordt gemaakt dat dit een vaste regel of een relevant voorschrift is en er bovendien ook gebruikers lijken te zijn die in dit soort gevallen juist de voorkeur geven aan zoveel mogelijk hoofdletters? De Wikischim (overleg) 29 jul 2017 10:45 (CEST)Reageren[reageer]
De vraag die hier (door De Wikischim) wordt gesteld over navigatiesjablonen zou ik liever formuleren als: moet er in navigatiesjablonen overmatig gebruik worden gemaakt van hoofdletters? Over het antwoord loopt nu discussie in de kroeg. Bob.v.R (overleg) 31 jul 2017 11:31 (CEST)Reageren[reageer]
Het lijkt me behoorlijk duidelijk dat er momenteel absoluut geen consensus is of hoofdletters dan wel kleine letters aan het begin van een woord de voorkeur hebben in navigatiesjablonen. Een peiling/stemming hierover vind ik op zich prima, en het lijkt me gezien de stad van zaken zelfs vrij noodzakelijk dat die er komt. Een vervelend bijkomstigheidje is wel dat Maiella al jarenlang stelselmatig hoofdletters in kleine letters verandert in navigatiesjablonen. Het staat daardoor intussen dus al op veel verschillende pagina's zo, waardoor het een beetje lijkt alsof kleine letters de vaste norm zijn. Gelieve dit aspect mee te nemen in de op te zetten peiling of stemming. De Wikischim (overleg) 1 aug 2017 09:51 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb er alle vertrouwen in dat De Wikischim over voldoende taalvaardigheid beschikt om te zijner tijd in een stemverklaring zijn opinie te presenteren. Intussen is het een principe van goed koopmanschap, dat alle voorinformatie in aanmerking wordt genomen bij het opzetten van een minipeiling, een peiling, of een stemming. Alsmede in de besluitvorming om een dergelijke procedure op te starten. Een ander belangrijk principe is: "Komt tijd, komt raad." Dus vooral niet overhaasten. – Maiella (overleg) 2 aug 2017 03:38 (CEST)Reageren[reageer]
Jammer dat jij zelf dat principe niet hanteert en volop bezig bent met omstreden wijzigingen. The Banner Overleg 2 aug 2017 11:09 (CEST)Reageren[reageer]

Hoofdletters in trefwoorden van een navigatiesjabloonBewerken

HoofdlettersBewerken

Bij meerdere café's en zo ben je een discussie begonnen over het veranderen van hoofdletters door kkleine letters. Dan lijkt het me onwenselijk om door te gaan met edits waarbij je in artikelen of sjablonen hoofdletters vervangt door kleine letters (bijv. omdat dat minder ruimte inneemt of dat jij het mooier vind staan op jouw scherm). - Robotje (overleg) 29 jul 2017 16:42 (CEST)Reageren[reageer]

Het is ook ongewenst dat toevallige voorbijgangers lopende deze discussie te hooi en te gras in de trefwoorden van navigatiesjablonen kleine letters gaan vervangen door hoofdletters, in de sjablonen die als voorbeeld zijn gepresenteerd. Ik maak een uitzondering voor de oorspronkelijke auteur van zo'n sjabloon. Die kan het ook niet helpen dat juist zijn product te grabbel wordt gegooid, bij wijze van spreken.
De kwestie van het sjabloon oude maateenheden stamt van vóor het opstarten van de discussies in de verschillende overlegcafé's. Het weghalen van hoofdletters impliceert het toevoegen van informatie, nl. de juiste spelling. We zijn een encyclopedie. Als redacteur wil je informatie toevoegen! Het terugplaatsen van hoofdletters impliceert het weghalen van nuttige info. Een beroep op BTNI is dan misplaatst.
De kennelijke keuze voor hoofdletters aan het begin van een trefwoord in een sjabloon is intussen achterhaald. De praktijk laat zien dat het ook zonder hoofdletters kan. Voor sommige redacteuren is dat kennelijk even wennen ... – Maiella (overleg) 29 jul 2017 17:01 (CEST)Reageren[reageer]
Ik vraag me af of hier via overleg en consensus uit te komen is. Anders 'moet' het wellicht via een peiling, of meteen een stemming (die dan wel zorgvuldig moet worden opgezet). Bob.v.R (overleg) 29 jul 2017 21:08 (CEST)Reageren[reageer]
Als je het kopje al aanpast, doe het dan wel goed. Ik had het niet voor niets over "... door te gaan met edits waarbij je in artikelen of sjablonen hoofdletters vervangt door kleine letters ..." want voor de lezer maakt het natuurlijk niets uit of een stuk tekst rechtstreeks in het artikel staat of er via een sjabloon in geplaatst is. Ik heb het kopje daarom maar aangepast. Verder lijkt me de opmerking van Bob.v.R correct. Als er geen consensus over bestaat en het blijkbaar nogal wat weerstand oproept is het natuurlijk ongewenst om op grote schaal jou persoonlijke voorkeur op grote schaal in artikelen (al dan niet via een sjabloon) door de voeren. - Robotje (overleg) 1 aug 2017 00:19 (CEST)Reageren[reageer]
Ik ga hier niet mee akkoord. Het oude kopje was "Hoofdletters" en dat "domme" kopje heb ik teruggeplaatst. Tot de gebruikersvoorwaarden van deze overlegpagina behoort, dat ík uiteindelijk het beheer voer over de kopjes. Je geeft geen enkel voorbeeld dat het om iets anders gaat dan trefwoorden in een navigatiesjabloon. En je maakt een denkfout. Een navigatiesjabloon is enerzijds een technisch bestand "Sjabloon:Navigatie..." en anderzijds (!) een functionele eenheid in een lemma, namelijk een kader met daarin trefwoorden, gescheiden door een zwevende punt (·), met als aanvullende eigenschap dat het lettertype verkleind is ten opzichte van de broodtekst.
Ik kan je niet tegenhouden om een nieuw kopje te plaatsen met andere hoofdletterkwesties. Dat zie ik dan met tegenzin tegemoet. – Maiella (overleg) 1 aug 2017 03:17 (CEST)Reageren[reageer]
Interessant, die gebruikersvoorwaarden voor een overlegpagina. Waar zijn die gepubliceerd? Welke status hebben ze? Of is het slechts een excuus overleg in de wielen te rijden? The Banner Overleg 2 aug 2017 11:05 (CEST)Reageren[reageer]
Ik lees: "onwenselijk om door te gaan met edits waarbij je in artikelen (...) hoofdletters vervangt door kleine letters". Ik voel me hier niet door aangesproken en zal me er niks van aantrekken. Je kunt op heel veel manieren een hoofdletter vervangen door kleine letter. Dat allemaal op éen hoop gooien is geen manier van overleggen. – Maiella (overleg) 1 aug 2017 05:08 (CEST)Reageren[reageer]
Voor de kwestie 'hoofdletters in navigatiesjablonen' denk ik dat er een peiling moet komen, zorgvuldig opgezet, aangekondigd enkele dagen voor ingangsdatum (zodat constructieve wijzigingsvoorstellen nog kunnen worden verwerkt voordat de peiling is begonnen) en, vanwege de vakantieperiode, met een looptijd van drie weken. Bob.v.R (overleg) 4 aug 2017 11:34 (CEST)Reageren[reageer]
@Bob: Het hoeft niet meteen. En ik heb daar geen ervaring mee, dus deze kwestie is voor mij op dit moment veel te complex. Vr. groet. – Maiella (overleg) 7 aug 2017 12:47 (CEST)Reageren[reageer]
Zou je dan in de tussentijd − totdat de bewuste peiling of stemming er is geweest, dus − iig al dit soort wijzigingen niet meer willen doen? Het is nu immers wel voldoende duidelijk dat er geen consensus over deze kwestie is; er zijn zowel uitgesproken voor- als tegenstanders van niet-noodzakelijke hoofdletters in navigatiesjablonen te vinden. Ofwel: beide schrijfwijzen zijn voor nu naast elkaar toegestaan, en we hebben de als BTNI bekend staande afspraak dat we dan niet zomaar de ene toegestane variant door de andere vervangen. De Wikischim (overleg) 7 aug 2017 13:12 (CEST)Reageren[reageer]

Hoofdletters (2)Bewerken

Tja, leuke stelling: "Je kunt op heel veel manieren een hoofdletter vervangen door kleine letter." Als halverwege een zin verwezen wordt naar de 'Dom van Utrecht' dan is het mogelijk om die hoofdletter 'D' te vervangen door een 'a', 'b', 'c', 'd', ... 'y' dan wel 'z'. Misschien is het beter om een recent voorbeeld te geven uit een artikel want daar had je tot dusver blijkbaar gemist ("Je geeft geen enkel voorbeeld dat het om iets anders gaat dan trefwoorden in een navigatiesjabloon.") hoewel er op deze overlegpagina in eerdere discussies al heel wat voorbeelden gegeven zijn. Eerder deze avond deed je deze edit waarbij je een hoofdletter 'B' verving door een kleine 'b'. Het gaat me om dat soort edits waarbij het woord blijft staan maar waarvan de eerste letter wordt veranderd van een hoofdletter door een kleine letter. Ik hoop dat ik het nu duidelijker heb uitgelegd. - Robotje (overleg) 3 aug 2017 21:26 (CEST)Reageren[reageer]

Ik heb kennis genomen van dit voorbeeld. – Maiella (overleg) 3 aug 2017 21:36 (CEST)Reageren[reageer]
Aangezien inhoudelijke reactie uitbleef heb ik die edit maar ongedaan gemaakt. - Robotje (overleg) 7 aug 2017 11:43 (CEST)Reageren[reageer]
Dat Robotje van mening is dat in die zin 'Bezetting' met een hoofdletter zou moeten worden is geschreven is m.i. belachelijk. Met serieus werken aan de encyclopedie heeft dit niets te maken, maar kennelijk heeft Robotje 'hogere prioriteiten' (?) dan de kwaliteit van de encyclopedie. Gelukkig heeft iemand anders de situatie hersteld. Bob.v.R (overleg) 7 aug 2017 12:29 (CEST)Reageren[reageer]
Robotje legt ook helemaal niet uit waarom het woord 'bezetting' midden in een zin volgens hem met een hoofdletter zou moeten worden geschreven. Marrakech (overleg) 7 aug 2017 12:43 (CEST)Reageren[reageer]
Dat lijkt me vrij logisch want bij regel 16.L staat: "Het woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter." Het is dus de Tweede Wereldoorlog, de Anjerrevolutie, de Vrede van Saint-Germain-en-Laye, het Beleg van Leiden, de Bezetting van İzmir, de Slag om de Grebbeberg en het Beleg van Malta. Het stond dus al goed voordat Maiella het aanpaste met deze edit en die aanpassing leek me dus ongewenst. Vreemd trouwens dat Marrakech mijn edit eerst terugdraait ([16]) en dan pas een dag later op m'n OP vraagt om waarom ik voor een hoofdletter ben. Als je twijfelt/oprecht benieuwd bent lijkt het mij logischer om eerst het overleg te zoeken zoals ik deed bij Maiella en pas daarna eventueel de edit van de ander ongedaan te maken. - Robotje (overleg) 8 aug 2017 10:46 (CEST)Reageren[reageer]
Dat ligt een stuk genuanceerder. Van Dale zegt hierover bijvoorbeeld het volgende: "De naam van een his­to­ri­sche ge­beur­te­nis krijgt een hoofd­let­ter: de Beel­den­storm, de Eer­ste Kruis­tocht, de Gul­den­spo­ren­slag, de Kris­tall­nacht, de Twee­de We­reld­oor­log, de Vre­de van Mün­ster. Maar niet al­le aan­dui­din­gen voor his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen wor­den als ei­gen­na­men be­schouwd: het be­leg van Lei­den, de nacht van de lan­ge mes­sen, de slag bij Kort­rijk, de val van de Ber­lijn­se Muur."
Bij soortgelijke gevallen wordt in de literatuur dan ook nooit een hoofdletter gebruikt in de lopende tekst: bezetting van Nederland, bezetting van Polen, annexatie van Oostenrijk, bombardement op Rotterdam.
Alle reden dus om ook in dit geval bezetting zonder hoofdletter te schrijven Marrakech (overleg) 8 aug 2017 11:47 (CEST)Reageren[reageer]
Volgens mij heeft Marrakech het hier bij het rechte eind. Vinvlugt (overleg) 8 aug 2017 12:25 (CEST)Reageren[reageer]
Ik dacht dat we ons aan de Taalunie hielden en niet aan de Van Dale. Tja, en als (vak)literatuur ook meetelt dan kunnen we bij de 'Wet van Moore' de hoofdletter W ook weer herstellen. - Robotje (overleg) 11 aug 2017 11:55 (CEST)Reageren[reageer]
De Taalunie beseft ongetwijfeld dat niet alles wat er in het verleden is voorgevallen automatisch een 'historische gebeurtenis' is. De Dood van Napoleon? De Deelname van Willem-Alexander aan de Elfstedentocht? De Bouw van de Eiffeltoren? Zoals zo vaak wordt er dus een beroep gedaan op je gezond verstand, en met dat gezond verstand kun je bijvoorbeeld bij andere gezaghebbende bronnen te rade gaan of kijken hoe er in de (vak)literatuur naar een bepaalde gebeurtenis wordt verwezen. Marrakech (overleg) 11 aug 2017 13:35 (CEST)Reageren[reageer]

"Lettertype niet geschikt om cursief te verkleinen"?Bewerken

Sorry, hier begrijp ik werkelijk helemaal niets van. Het betreffende font werd toch gewoon prima weergegeven in de betreffende navigatiesjablonen? Ik vind het juist een achteruitgang zo, titels van films e.d. horen in de regel juist cursief te zijn, zie de Taalunie (die hier nu eenmaal als de belangrijkste leidraad geldt, wat je neem ik aan ook wel weet).

Gelieve overigens dit kopje niet te wijzigen in iets wat je zelf beter vindt, ik heb dit kopje zo gekozen en niet jij. De Wikischim (overleg) 31 jul 2017 09:44 (CEST)Reageren[reageer]

Een snelle reactie: een navigatiesjabloon is geen "lopende tekst". – Maiella (overleg) 31 jul 2017 13:40 (CEST)Reageren[reageer]
Dan nog kan dit heel goed BTNI zijn. Hoe dan ook is het nog steeds volslagen onduidelijk waar je "niet geschikt voor cursief" op baseert. Het zag er cursief weergegeven prima uit, dit wordt ook in sjablonen vaker zo gedaan en niemand viel er volgens mij over totdat jij dit ineens bent gaan aanpassen. De Wikischim (overleg) 31 jul 2017 15:02 (CEST)Reageren[reageer]
Dat verkleiningsargument van Maiella kan ik ook niet volgen, maar het argument dat het hier niet om lopende tekst gaat vind ik wel steekhoudend. Bijvoorbeeld DBNL gebruikt in haar bibliografieën ook geen cursieve letter voor de titels. En persoonlijk vind ik dit een stuk rustiger ogen dan dit.
Wat mij betreft is deze verandering van Maiella dus een verbetering. Maar wel met deze kanttekening: dit soort wijzigingen in de navigatiesjablonen zouden volgens mij, net als bijvoorbeeld die aangaande wel/geen hoofdletters in een navigatiesjabloon, eerst in bijvoorbeeld De Kroeg moeten worden aangekaart. Nu al her en der boektitels etc. in navigatiesjablonen "ontcursiveren" leidt m.i. tot een inconsequent allegaartje. Als Maiella het echter via de koninklijke weg van de discussie speelt zal ik hem in dezen van harte steunen. Matroos Vos (overleg) 31 jul 2017 15:04 (CEST)Reageren[reageer]
N.B. Op de hierboven aangehaalde pagina maakt de Taalunie in haar eigen voorbeelden ook onderscheid tussen titels in een lopende tekst (gecursiveerd, bv. 10) en losse titels (niet gecursiveerd, bv. 7 t/m 9). Matroos Vos (overleg) 31 jul 2017 15:53 (CEST)Reageren[reageer]
Een ietwat verlate reactie. De gegeven voorbeelden 7 t/m 9 op http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/98/%22 hebben alle drie specifiek betrekking op het Duits, niet op het Nederlands. Verder is er volgens mij nergens aldaar specifiek advies te vinden over het al dan niet cursiveren van titels als die niet in een lopende tekst staan (eigenlijk is dit best een lacune, misschien kan het geen kwaad de TU hierover een berichtje te sturen?). De Wikischim (overleg) 8 aug 2017 13:23 (CEST)Reageren[reageer]
Ik lees daar: "Titels worden vaak gecursiveerd in een tekst." (mijn nadruk) In de rest van het advies worden titels consistent gecursiveerd als ze in een zin worden gebruikt (1-6, 10, 11, 19), en romein gezet waar dit niet het geval is (7-9, 12-18). Dus niet slechts waar het gaat om Duitse titels. Woody|(?) 8 aug 2017 13:50 (CEST)Reageren[reageer]

Titels in sjablonen zijn snel te lang?Bewerken

Is hiervoor ergens ook een vaste regel? Ik zie niet meteen waarom een wat langere titel hier per se problematisch zou zijn. Een hernoeming (of andere bewerking) is bij navigatiesjablonen verder een per definitie vrij drastische ingreep, omdat zo'n sjabloon op veel verschillende artikelen staat en je het daar dus overal meteen ziet. Een reden te meer om eerst te overleggen en consensus te zoeken voordat je al dit soort wijzigingen doorvoert.

Gelieve overigens dit kopje niet te wijzigen in iets wat je zelf beter vindt, ik heb dit kopje zo gekozen en niet jij. De Wikischim (overleg) 31 jul 2017 09:57 (CEST)Reageren[reageer]

Maiella, ik verzoek je de naamswijziging van deze pagina ongedaan te laten maken. In Wikipedia is het gebruikelijk om over Rainer Werner Fassbinder te spreken, niet over 'R.W. Fassbinder'. Daarnaast gaat het om een navigatiesjabloon dat ingesloten wordt in pagina's, waarvan de bewerkers de naam invoeren en de lezer geen enkel effect ziet van deze wijziging. Of krijgen we straks ook Sjabloon:Navigatie films L. von Trier, Sjabloon:Navigatie films T. Vinterberg,...? Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 31 jul 2017 15:15 (CEST)Reageren[reageer]
Afgehandeld. – Maiella (overleg) 31 jul 2017 16:48 (CEST)Reageren[reageer]
@De Wikischim: Intussen lijkt een titelwijziging om taalkundige redenen geen enkel probleem. Meestal minder hoofdletters. De categorieën waarin al die sjablonen zijn opgenomen zien er heel netjes uit, dat komt niet vanzelf. Een titelwijziging resulteert in een redirect, en dat is op zich geen probleem.
@RonnieV: het bewerkingscommentaar luidde: Bij uitzondering... – Maiella (overleg) 31 jul 2017 18:57 (CEST)Reageren[reageer]
@Maiella, Aangezien het hier een naam is voor intern gebruik (namelijk voor de bewerkers) en het voor de bewerkers geen enkele toegevoegde waarde heeft om opeens 'R.W. Fassbinder' te moeten tikken, naast 'Lars von Trier' en 'Thomas Vinterberg', is er ook geen reden voor deze uitzondering. Waarom ben jij van mening dat hiervoor een uitzondering op zijn plaats zou zijn? Overigens bedankt voor het terugdraaien.
Titelwijzigingen resulteren inderdaad in een redirect, maar het is niet de bedoeling om de achterliggende wikisoftware via allerlei redirects naar de benodigde informatie te laten grasduinen, zeker niet als er Dubbele redirects zouden optreden. Het aanroepen van redirects wordt zo veel mogelijk voorkomen, zeker als dit sjablonen en zo betreft. Daarnaast lijkt het inderdaad tijd te worden dat je naar consensus gaat zoeken, voordat je allerlei wijzigingen door gaat voeren die een relatief groot aantal artikelen meeslepen. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 1 aug 2017 11:58 (CEST)Reageren[reageer]
@Maiella: ik snap het eerlijk gezegd niet goed, over welke taalkundige redenen heb je het nu eigenlijk? De discussie over hoofdletters/kleine letters in sjablonen is overigens een andere, daar gaat het onder dit kopje niet over. De Wikischim (overleg) 2 aug 2017 13:12 (CEST)Reageren[reageer]

NavigatiesjablonenBewerken

Hallo Maiella,

Je bent druk bezig met navigatiesjablonen en er staan diverse vragen in onder meer het Taalcafé, de Kroeg, Religie- en filosofiecafé. Zou dat denk je gecentreerd kunnen? Ik vraag het omdat het je graag hierop volg, en soms wel lang moet zoeken naar waar welke vraag stond.

Dankjewel trouwens voor dit zinvolle initiatief!

Groet,  —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  31 jul 2017 17:29 (CEST)Reageren[reageer]

Discussie (minus) cursief in navigatiesjablonen:
 • Alhier,
 • Taalcafé
Discussie (minder) hoofdletters in navigatiesjablonen:
 • Alhier,
 • De Kroeg (opgestart door Bob)
 • Biologiecafé
 • Exactewetenschapscafé
 • Economiecafé (Klinkende munt)
 • ICT-café
 • Geschiedeniscafé
 • Religie- en filosofiecafé
 • Taalcafé
Overig ivm. navigatiesjablonen:
 • Typografiecafé

SHEIC/Archief/2017-07Bewerken

Dag Maiella,
daarnet maakte je bovenstaand artikel aan. Ik ga ervan uit dat er iets verkeerd is gegaan, want dit is natuurlijk geen E Wikipedia-artikel. Zou jij het alsnog op de juiste plek - buiten de NL-talige naamruimte - willen neerzetten? Groet,  Erik Wannee (overleg) 1 aug 2017 13:34 (CEST)Reageren[reageer]

Dank voor dit bericht. Foutje. Afgehandeld, inclusief de redirect in de hoofdnaamruimte. Met vr. groet. – Maiella (overleg) 1 aug 2017 14:02 (CEST)Reageren[reageer]

BewerkingsoorlogenBewerken

Dit en dit zijn evidente voorbeelden van Wikipedia:Bewerkingsoorlogen. Zoals je weet zijn deze niet gewenst op Wikipedia. In beide gevallen verdient het sterk de voorkeur om overleg te zoeken. In het eerste geval gaat het om een overlegpagina van een gebruiker. Deze heeft het recht om delen van zijn OP te archiveren. Dat dien je te respecteren. In het tweede geval zou je ervoor kunnen kiezen om, waar je in overlegsituaties voorbeelden wil schetsen van hoe een bepaald sjabloon er in jouw ogen uit zou dienen te zien, een kopie van het oorspronkelijke sjabloon in jouw bewerkingsruimte te plaatsen, daar de aanpassingen te doen en dan in het overleg het huidige sjabloon naast jouw versie te tonen.

In plaats van het voeren van een bewerkingsoorlog, lijkt het me verstandig dat je tijdelijk wat anders gaat doen. De keuze of je daar zelf voor kiest of dat de gemeenschap dat tijdelijk aan jou moet opleggen, is aan jou. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 2 aug 2017 14:59 (CEST)Reageren[reageer]

BlokBewerken

Voor het voeren van bewerkingsoorlogen, het doorgaan met wijzigingen en daarbij niet luisteren naar de input van anderen en het in algemene zin ontwrichten van de werksfeer heb ik je nu een dag geblokkeerd. Ciell 2 aug 2017 19:10 (CEST)Reageren[reageer]

Hè? Als ik het goed zie heeft Maiella sinds 14.31 uur, en dus ook sinds RonnieV's bijdrage hierboven, geen wijzigingen meer doorgevoerd. Waarom dan nu ineens een blokkade? Marrakech (overleg) 2 aug 2017 19:29 (CEST)Reageren[reageer]
@Marrakech, Er was nog een al enkele dagen opstaand blokverzoek tegen Maiella dat Ciell heeft gehonoreerd (zie [17]). Zoals hier te zien is heb je zelf deelgenomen aan de discussie die volgde op de blokaanvraag, dus je was bekend met die blokaanvraag. - Robotje (overleg) 2 aug 2017 20:36 (CEST)Reageren[reageer]

Bisschopswijding door paus Paulus VI ?Bewerken

Hoi Maiella, door deze edit van jou kwam in het artikel over Giovanni Benedetti te staan "In 1975 werd hij tot bisschop gewijd door paus Paulus VI, ... " Kun je aangeven op basis van welke bron je weet dat de bisschopswijding door de paus zelf gebeurde? - Robotje (overleg) 3 aug 2017 20:37 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Robotje, dit kan jij niet vragen, omdat Maielle je gevraagd heeft te stoppen met stalken. Wanneer dit wordt verwijderd zonder antwoord stopt het gestak misschien. Lidewij (overleg) 3 aug 2017 21:08 (CEST)Reageren[reageer]
Het is gecorrigeerd, en daarmee is het klaar. – Maiella (overleg) 3 aug 2017 21:13 (CEST)Reageren[reageer]

UitroeptekenBewerken

Origineel onderzoek.   Groet, ErikvanB (overleg) 5 aug 2017 16:32 (CEST)Reageren[reageer]

Stoppen met BTNIBewerken

Nu stoppen aub. Wikiwerner (overleg) 6 aug 2017 14:15 (CEST)Reageren[reageer]

Ik verwijs naar: Overleg sjabloon:Navigatie In de ban van de ring, kopje "link naar Mostly Autumn ?"Maiella (overleg) 6 aug 2017 14:20 (CEST)Reageren[reageer]

Nogmaals stoppenBewerken

Ook hier stoppen a.u.b.! Wikiwerner (overleg) 6 aug 2017 15:10 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Wikiwerner, als ik me er even in mag mengen: ik ben benieuwd op grond waarvan jij "opgenomen op [een index]" beschouwd als goed Nederlands. Je roept wel BTNI, maar dat is hier in mijn optiek geenszins van toepassing. Hartelijke groet, Machaerus (overleg) 7 aug 2017 11:36 (CEST)Reageren[reageer]
Ik ben het met Machaerus eens. Opgenomen op de AEX lijkt me niet correct, of in ieder geval voor verbetering vatbaar. Vinvlugt (overleg) 7 aug 2017 11:41 (CEST)Reageren[reageer]
De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat er niet stond "opgenomen op", maar "Ondernemingen op de Euronext 100", wat ook gelezen kan worden als: "Ondernemingen verhandeld op de Euronext 100". Ondertussen is het echter opgelost. Wikiwerner (overleg) 7 aug 2017 21:09 (CEST)Reageren[reageer]
Case closed dus. Bob.v.R (overleg) 7 aug 2017 21:12 (CEST)Reageren[reageer]

Uitleg terugdraai actie – NouriBewerken