Wikipedia:Biologiecafé

Overzicht beheerpagina's
Zie WP:BIC
Welkom in het Biologiecafé van Wikipedia,

een centraal punt van overleg over alle zaken op Wikipedia die met biologie te maken hebben


links naar de IUCNBewerken

De links naar de IUCN-website in de taxoboxen lijken niet meer te werken. Dat kan tijdelijk zijn maar ik meld het maar even. Voor een voorbeeld zie hiernaast, het gaat waarschijnlijk om alle links in de taxoboxen.   B kimmel overleg 1 mei 2022 15:54 (CEST)

Het probleem zit hem in de manier waarop de website van de IUCN een taxon-ID omzet in een redirect naar de pagina over dat taxon. De bestaande link die we daarvoor in de taxobox hebben (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/<taxon-ID>; voor de arrauschildpad deze) werkt op dit moment niet. Mogelijk dat er bij de IUCN wat is gewijzigd. Zodra we dat weten hoeft er maar één regel in de taxobox te worden aangepast. Mogelijk ook ligt een van hun servers er dit weekend ongepland uit. Dan zien we morgen wel of de link die ik hiervoor gaf weer werkt. De pagina over de arrauschildpad staat nog gewoon online, en die server werkt dus. WIKIKLAAS overleg 1 mei 2022 16:53 (CEST)
Voor de duidelijkheid: ik heb het hier over het sjabloon {{taxobox}} en niet over iedere instantie van dat sjabloon op een pagina over een taxon. Er hoeft dus daadwerkelijk in deze hele taalversie maar één regel te worden aangepast, zodra we weten wat er veranderd is. WIKIKLAAS overleg 1 mei 2022 16:57 (CEST)
Op deze pagina zie ik drie mogelijkheden: https://kg.jstor.org/wiki/Property:P645. Misschien moeten we overstappen van optie 1 naar optie 3 ? Rudolphous (overleg) 1 mei 2022 17:05 (CEST)
Ik heb voor nu inderdaad https://www.iucnredlist.org/details/$1/0 in het sjabloon taxobox gezet, waarbij op de plaats van $1 {{{rl-id|}}} staat. Er blijkt dan een correcte redirect aangemaakt te worden naar de species-pagina van de IUCN. Ik weet niet of er voor- of nadelen kleven aan de methode die we eerst gebruikten, via de apiv3, in vergelijking met deze op het eerste gezicht niet heel andere techniek (in beide gevallen wordt de IUCN-website aangeroepen met een taxon-ID, dat vervolgens door de server van de IUCN wordt omgezet in een link naar de correcte pagina). WIKIKLAAS overleg 1 mei 2022 18:51 (CEST)
Ik snap er helemaal niks van maar het werkt inderdaad weer dus bedankt!   B kimmel overleg 2 mei 2022 17:22 (CEST)
Ook de oude methode, die nu niet meer in de taxobox gebruikt wordt, werkt weer. Er lag dus dit weekend inderdaad een server plat waarop een deel van de IUCN-website draait (502-fout). Tenzij iemand me kan vertellen dat de methode via 'apiv3' beter werkt dan de methode via 'details', lijkt me dat we die laatste maar moeten laten staan omdat die via dezelfde basis-url werkt (www.iucnredlist.org) als waar de pagina's over de taxa te vinden zijn. WIKIKLAAS overleg 2 mei 2022 20:38 (CEST)

EublemmaBewerken

In 2011 verplaatste Lymantria het geslacht Eublemma van de uilen naar de spinneruilen, maar liet de bronnen ongemoeid. Van 2007 tot maart 2013 maakte hij een aantal soortartikelen aan van dit geslacht en plaatste ze vanaf 2011 in de categorie:spinneruilen. In april van dat jaar echter begon Joopwiki ook soortartikelen aan te maken van dit geslacht, maar plaatste ze in de categorie:uilen (vlinders). Hoe kan dat? Wat is het nou? –bdijkstra (overleg) 7 mei 2022 14:21 (CEST)

Zelfde vraag voor Ozarba: uilen of spinneruilen? –bdijkstra (overleg) 7 mei 2022 15:46 (CEST)
Als het even kan verlaat ik me op Fauna Europaea: Eublemma hoort bij de spinneruilen en Ozarba bij de uilen volgens deze bron. Lymantria overleg 7 mei 2022 17:54 (CEST)
Een aardige verklaring voor de verwarring is al vrij lang te vinden in de inleiding van Spinneruilen. Afhankelijk van het moment van schrijven werd de familie uilen opgevat als een hele grote familie, of als een groep die in meerdere families onder te verdelen was. Het zou handig zijn als we in deze taalversie de categorisering zouden gebruiken zoals die in het artikel over de spinneruilen wordt verantwoord. WIKIKLAAS overleg 8 mei 2022 20:16 (CEST)
Gelijkende vraag voor Agonopterix: sikkelmotten of grasmineermotten? Zou iemand met kennis van zaken de inconsistenties kunnen oplossen (met toevoeging van de nodige bronnen)? –bdijkstra (overleg) 13 mei 2022 10:03 (CEST)
Agonopterix wordt in het Nederlands Soortenregister (dat wordt bijgehouden door taxonomen) in de familie Depressariidae geplaatst. Bij ons wordt die familie als onderfamilie in de familie van de grasmineermotten (Elachistidae) geplaatst. Dat laatste doet Fauna europaea ook, maar dat project lijkt op sterven na dood, en het is de vraag of die classificatie niet inmiddels is achterhaald. De groep werd tot vandaag in de inleiding van het artikel sikkelmotten ook nog genoemd als voormalige zelfstandige familie die nu als onderfamilie in de sikkelmotten was opgenomen. Ik heb in geen enkel van de hier genoemde artikelen over de hogere rangen ook maar enige referentie naar een bron gevonden. De inhoud van onze artikelen moet dus niet al te serieus worden genomen. Zie hier de reden voor de verwarring. Wat hier nodig is, is recente literatuur. Ik vermoed dat die makkelijk te vinden zal zijn via de artikelen in anderstalige Wikipedia's, maar ik laat deze klus voorbijgaan.
LymaBot maakte op 26 maart 2013 de reeks van pagina's die begint met Agonopterix abditella aan op basis van Fauna europaea. Joopwikibot gebruikte op 8 april 2013 voor zijn serie die begint met Agonopterix abjectella LepIndex als bron. Die database was/is bedoeld als lijst van alle ooit gepubliceerde namen, en niet als referentie voor de beschikbaarheid van namen of de systematische positie van het taxon waarvoor ze staan. LepIndex werd bovendien sinds 2004 niet meer bijgehouden. De website is bijzonder handig voor wie de bibliografische informatie bij een naam zoekt (auteur en publicatie, meestal met paginanummer) maar voor elk ander doel onbruikbaar. De meeste van de door Joopwikibot toegevoegde pagina's gaan niet over een soort, maar over een ooit gepubliceerde naam, alternatieven in de vorm van spelfouten incluis. De beste oplossing zou zijn om die reeks van 8 april middels een massanominatie in z'n geheel te verwijderen. Er is geen beginnen aan om elk artikel individueel te gaan checken; wie dat voorstelt houd ik voor geestelijk gestoord. Over de namen die met grote waarschijnlijkheid een geaccepteerde soort in Europa vertegenwoordigen, waren bovendien door LymaBot al alle pagina's aangemaakt. Blijft over dat er tussen de door Joopwikibot aangemaakte pagina's misschien wel enkele zullen zijn die over een geaccepteerde soort buiten Europa gaan. Maar LepIndex is ook berucht om de daarin opgenomen totaal verouderde combinaties (de meeste soorten die ze aan het geslacht Agonopterix koppelen, worden allang niet meer in dat geslacht geplaatst). Hier is dus zo weinig dat het behouden waard is dat je het niemand kunt aandoen om dat te gaan uitzoeken. WIKIKLAAS overleg 13 mei 2022 14:22 (CEST)
Van de 519.574 door Joopwikibot aangemaakte artikelen zijn 199.342 een beginnetje zonder externe link(s). Tijd voor een massanominatie? –bdijkstra (overleg) 13 mei 2022 15:22 (CEST)
Alternatief zijn er 116.345 beginnetjes met "Citering voor bron is nog niet bekend." –bdijkstra (overleg) 13 mei 2022 15:38 (CEST)
Dat 'citering voor bron is nog niet bekend' stond ook onder de pagina over Agonopterix abjectella. In de brontekst staat: {{Brontabel|9999-Lepindex}}, en zo is te achterhalen dat dit de bron is. Ik meen me te herinneren dat de gebruikte vorm met 'brontabel' ooit wel een vermelding van Beccaloni en LepIndex opleverde. Dat sjabloon brontabel is echter zo oninzichtelijk gemaakt dat het haast maar door één gebruiker toe te passen en te onderhouden is (en dat zal in de praktijk ook wel gebeurd zijn).
Een massanominatie lijkt me een goed idee. Bij voorkeur de beginnetjes zonder externe link(s), waarbij het me handig lijkt als de beginnetjes waar een afbeelding bij bestaat behouden worden omdat daar de kans vrij groot is dat het een geaccepteerd taxon is: er heeft immers iemand moeite gedaan om er een afbeelding bij te plaatsen.
Er is al langer sprake van dat er eens opruiming moet worden gehouden in de botartikelen, en daar bleek behoorlijk brede steun voor te bestaan toen ik dat eens aansneed in de kroeg. Ik weet alleen niet waar te beginnen, en dit lijkt me een goede pilot. WIKIKLAAS overleg 13 mei 2022 16:36 (CEST)
Geheel mee eens. Zie ook hier. Wutsje 14 mei 2022 06:08 (CEST)
Zonder plaatjes blijven er van de 199.342 nog 166.970 over. –bdijkstra (overleg) 14 mei 2022 11:17 (CEST)
Om te beginnen heb ik de fout gevonden die leidde tot de vreemde vermelding van LepIndex als bron. En verder heb ik geen ervaring met massanominaties, maar gezien de reacties in deze en deze kroegdiscussie moeten we hiervoor de handen op elkaar kunnen krijgen. Het zou jammer zijn als we het momentum verliezen, en we hebben bovendien in de persoon van bdijkstra een medewerker die de technische kant uitstekend beheerst, en die bovendien als moderator verwijderrechten heeft die ook op een bot kunnen worden overgedragen. Mijn belangrijkste vraag is: waar kaarten we de nominatie aan? Is TBP daar wel het juiste platform voor? De voor de vlinders benodigde selectie lijkt met met het aantal van 166.970 artikelen zonder extrene link en zonder afbeelding wel gemaakt (en als door mijn herstel van de bron LepIndex in de brontabel die artikelen plots wél een extrene link blijken te hebben, dan is daar natuurlijk een mouw aan te passen). WIKIKLAAS overleg 14 mei 2022 23:29 (CEST)

Zoom (vegetatie)Bewerken

Vegetatie of begroeiing? Deskundige inbreng is hier welkom. Encycloon (overleg) 7 mei 2022 14:52 (CEST)

Een cultivar is geen taxonBewerken

Althans, dat beweert Citrina in bewerkingen als deze. Klopt dat? –bdijkstra (overleg) 7 mei 2022 19:02 (CEST)

Oei, wat een heleboel valkuilen! Maar als het gaat om de vraag of er een taxobox hoort in een lemma over een cultivar, dan is het antwoord: nee. - Brya (overleg) 7 mei 2022 19:21 (CEST)
Dus de reden die Citrina opgeeft is geen geldige reden. Dan blijft de vraag waarom een taxobox daar niet thuishoort. –bdijkstra (overleg) 7 mei 2022 19:53 (CEST)
Zo'n perenras is doorgaans niet meer dan een kloon van een bovenstam. De onderstam is vaak van een andere kloon afkomstig. Daar kan ik met de beste wil van de wereld geen taxon in zien. Misschien dat jij een andere definitie van taxon hebt? Zulke planten worden met menselijk ingrijpen in elkaar gezet. Citrina (overleg) 7 mei 2022 21:52 (CEST)
Simpel uitgelegd, als iemand zijn partner vraagt waar de sleutels zijn, dan is het zinnige antwoord "naast de televisie", en niet het complete postadres van het huis. - Brya (overleg) 8 mei 2022 06:57 (CEST)
Over welke sleutel spreken we? Ik snap er niets meer van.
Even terzijde: Als er al een taxobox moet komen, dan een van het geslacht peer omdat er waarschijnlijk meerdere soorten betrokken zijn bij het ontstaan van een perenras. PAvdK (overleg) 8 mei 2022 11:42 (CEST)
Dat artikel is niet goed. Dat behandelt Pyrus en Pyrus communis door elkaar heen. Het onderwerp van dat artikel zou beter afgebakend moeten worden. Op welke peer die bewering over Tiensjan betrekking heeft, zou ik niet weten. Citrina (overleg) 8 mei 2022 12:38 (CEST)
Inderdaad stonden er wel veel bovenliggende taxa in de taxobox. Maar dat is bij soorten ook vaak zo. –bdijkstra (overleg) 8 mei 2022 12:52 (CEST)
Wat is jouw definitie van taxon dan? Waarom zou een vegetatief vermeerderde kloon daaronder moeten vallen? Heb je niet veel meer aan een infobox met wat specifieke kenmerken? Citrina (overleg) 8 mei 2022 13:39 (CEST)
Volgens mij hebben de meeste nederlandstaligen nog steeds fysieke huissleutels, dus dat zou toch bekend horen te zijn?
        Het lemma Peer (plant) komt ook op mij raar over. - Brya (overleg) 8 mei 2022 14:18 (CEST)
Waarschuwing: het onderstaande kan ettelijke onjuistheden bevatten. Omdat het voor de argumentatie niet veel uitmaakt heb ik de feiten niet gecheckt; de hoofdlijnen worden voldoende geïllustreerd.
Het is misschien verhelderend om het begrip 'ras' in de fruitteelt nader te bepalen. Veel appel- en perenrassen zijn in wezen afstammelingen van één enkele boom of zelfs maar van één vrucht. Met technische middelen wordt er dan vermeerderd tot er voldoende exemplaren zijn. Bij Elstar ligt het iets anders, daar lukte het niet om van een goed gelukte appel voldoende exemplaren te krijgen. Die is toen met allerlei technische handigheidjes nagebootst, zodat er binnen dit ras typen bestaan zonder wezenlijke overeenkomst die uitgaat boven 'smaak, sappigheid, uiterlijk en veel genetische kenmerken zijn ongeveer hetzelfde'. En inderdaad, het fenotype wordt mede bepaald door de onderstam die gewoonlijk van een heel ander ras is. De bovenstam moet uitbundig zijn om veel vrucht te dragen en dat gaat vaak ten koste van de ziekteresistentie. De onderstam is juist zwakgroeiend om de bomen klein te houden voor makkelijke pluk en idealiter heeft die een goede resistentie. Soms is er ook nog een tussenstam voor een nog nauwkeurigere afstemming.
Met analogieën moet je uitkijken en Brya's sleutelbosopmerking zou je ook kunnen toepassen op ondersoorten, die vaak een taxobox krijgen; een algemeen bezwaar tegen taxoboxen bij cultivars kan ik er niet uit afleiden. Maar in de fruitteelt? ik gooi er toch maar een analogie tegenaan: een taxobox bij een modern fruitras is nog minder toepasselijk dan een taxobox bij de biografieën van Donald Trump en zijn voorgangers. Denk eerder aan: we klonen Trump en Stephen Hawking en gooien van de Britjes de hoofden en de rompen weg en van de Amerikaantjes de benen. Wat overblijft monteren we aan elkaar en Wikipedia zet er een taxobox naast.  →bertux 8 mei 2022 14:29 (CEST)
"Een infobox met wat specifieke kenmerken" zou inderdaad heel nuttig zijn, maar zolang die niet bestaat, is een taxobox misschien niet helemaal correct, maar dat hoeft de lezer niet eens te zien. –bdijkstra (overleg) 8 mei 2022 18:46 (CEST)
Een Sjabloon:Infobox fruitras of Sjabloon:Infobox fruit kan best zinnig zijn, maar die zal weinig gemeen hebben met een taxobox. Plaats je die wel, dan ontstaat de onbedwingbare neiging om die in te vullen, uiteraard foutief. Wie iets over het taxon 'appel' wil weten kan op die link klikken  →bertux 8 mei 2022 20:33 (CEST)
Als er geen taxobox is, dan hoeft de lezer hem inderdaad niet te zien, en dat komt dan mooi uit. Een taxobox is er om een positie van een taxonomische eenheid te tonen, dus niet voor iets dat geen taxonomische eenheid is. - Brya (overleg) 8 mei 2022 19:06 (CEST)
De opmerking van Brya over de sleutelbos interpreteer ik voor dit geval als: het is voldoende om van de cultivar te vermelden dat het een Pyrus communis is. Dat geldt in principe voor elk ras en elke soort: het is voldoende om te vermelden van welke soort het een ras is, of van welk geslacht het een soort is. Daar zie ik geen argument voor of tegen een taxobox in. Als je de ICNCP niet als een serieuze code opvat, dan kun je beargumenteren dat een cultivar geen taxon is omdat de naam niet door een taxocode wordt geregeld. Wat mij betreft is het een arbitraire keus om bij een cultivar een taxobox op te nemen. Enige consistentie zou wel fijn zijn, maar dat is in deze encyclopedie al vaker een utopie gebleken, en het bieden van kennis lijkt me een belangrijker doel dan het bieden van consistentie. WIKIKLAAS overleg 8 mei 2022 20:28 (CEST)
Wie de ICNCP serieus neemt zal het opgevallen zijn dat de naam van een cultivar opgegeven kan worden in de vorm "Appel ‘James Grieve’" (Art. 21.1), dus zonder enige aandacht te besteden aan de taxonomische positie. Ook zal het opgevallen zijn dat de ICNCP eenheden erkent zoals Groepen (Art. 22), die op arbitraire overwegingen gevormd kunnen worden (bijvoorbeeld winterhard, wit-bloeiend), en Ent-chimaera's (Art. 24), voor planten die letterlijk in elkaar geknutseld worden. - Brya (overleg) 9 mei 2022 07:46 (CEST)
Een 'taxon' is een taxonomic unit, met andere woorden: een groep organismen die benoemd kan worden. Bij in elkaar geknutselde planten lijkt een taxobox me weinig zinnig. Bij een cultivar die gewoon een geselecteerde variëteit is wél. Het is wat mij betreft dus niet omdat het een cultivar is dat een taxobox ongewenst of misplaatst zou zijn. Ook bij kruisingen die een grexnaam krijgen wordt doorgaans een taxobox geplaatst die zo mogelijk tot op het geslacht de systematische positie van een kruising weergeeft. WIKIKLAAS overleg 9 mei 2022 16:03 (CEST)
Voor de ICNafp is een taxon een "taxonomic group", voor de ICZN een "taxonomic unit". Voor beide geldt dat hierbij taxonomie wordt opgevat als wetenschap, die operereert op basis van wetenschappelijke hypotheses. Onder deze beide Codes hoort een taxon (zoveel mogelijk, met zo weinig mogelijk uitzonderingen) gebaseerd te zijn op een (al dan impliciete) wetenschappelijke hypothese. Sinds Darwin zal zo'n wetenschappelijke hypothese allicht ook iets inhouden wat betreft de veronderstelde afkomst.
        De bestaansreden van de ICNCP is om eenheden te kunnen benoemen waarvoor zo'n wetenschappelijke hypothese afwezig of ongewenst is. Het doel van die naamgeving is om tuinliefhebbers en kwekers in staat de planten die zij erkennen te kunnen benoemen. Toen die ICNCP er eenmaal was zijn tal van dubieuze soorten, ondersoorten, varieteiten, etc uit de ICBN / ICNafp gegooid en hebben een naam onder de ICNCP gekregen. Wat de herkomst van die geselecteerde planten mag zijn (gekweekt of uit het wild) is irrelevant, en het is ook niet zo dat zo'n eenheid genetisch uniform hoeft te zijn, of genetisch te onderscheiden hoeft te zijn van andere eenheden.
        Of een eenheid onder de ICNCP een "taxon" is hangt dan ook allicht samen vanuit wat voor opvatting "taxonomie" gebruikt wordt. Als een ruime opvatting (waarbij het geen wetenschap is) gebruikt wordt (het benoemen van eenheden), zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie doet bij energie, dan kan het, mar het is niet voor niets dat voorgesteld is om een eenheid onder de ICNCP voortaan een "culton" te noemen.
        Dus wat mij betreft zou een cultivar alleen een taxobox krijgen als het de enige, en welbekende, vertegenwoordiger is van een soort die op zich geen lemma heeft, of gaat krijgen. Nog maar een peer of druif is eerst en vooral een peer of druif, zoals ook de ICNCP erkent. - Brya (overleg) 10 mei 2022 12:46 (CEST)

sp.Bewerken

Voor zover ik het begrijp, gebruikt men "sp." om aan te geven dat de specifieke soort niet kan of hoeft te worden genoemd. Toch zijn er soortartikelen met "sp." in de naam: Eleutherodon sp., Klugea sp. en Neonymphon sp. (let op de cursivering). Klopt dat? Verder zijn er bijna 200 redirects met "sp.", van Abudefduf sp. t/m Zaireichthys sp., die lang niet altijd doorverwijzen naar de geslachtspagina, maar meestal naar een specifieke soort. Kan dat kloppen? –bdijkstra (overleg) 11 mei 2022 19:42 (CEST)

"sp." of "spec." is een afkorting van "species", en betekent (hier): een niet nader bepaald soort van het ervoor genoemde geslacht. De geslachtsnaam hoort cursief gespreven te worden, maar niet sp., of spec. Dus genoemde voorbeelden kloppen inderdaad niet. Zo zou Eleutherodon sp. moeten zijn Eleutherodon sp., Klugea sp. moet zijn Klugea sp. en zo verder.
"spp." wordt wel gebruikt als meervoud: soorten van het genoemde geslacht. PAvdK (overleg) 11 mei 2022 20:03 (CEST)
Bovenstaande gaat alleen over de schrijfwijze; inhoudelijk is er ook wat mis natuurlijk, bv bij Klugea sp. - dit is een onzinartikel. PAvdK (overleg) 11 mei 2022 20:07 (CEST)
Met die laatste opmerking ben je me net voor. Als de auteurs het al niet de moeite vonden om een vondst een naam te geven (zoals bij Eleuterodon sp.), doen wij er dan niet beter aan om die ene vondst in het artikel over het geslacht te vermelden? Neonympha sp. en Klugea sp. kunnen naar het vuilnisvat: daar staat aperte onzin. WIKIKLAAS overleg 11 mei 2022 20:53 (CEST)
En @Bdijkstra: dat van die redirects is goed opgemerkt. Dat slaat werkelijk helemaal nergens op. Die 'synoniemen' zijn vermoedelijk ooit uit een lijst gehaald waarbij dan ten minste nog werd gemeld welke Abudefduf sp. (welke auteur, welke publicatie) het betrof. Een andere mogelijkheid is dat de als bron gebruikte lijst dat niet vermeldde, maar was gecompileerd op basis van bronnen die die gegevens wél vermeldden, maar dat de database niet was ingericht op het overnemen van zulke gegevens. Hoe het ook ontstaan is, dat doet er weinig toe: deze redirects zijn zinloos en kunnen beter helemaal verdwijnen. WIKIKLAAS overleg 11 mei 2022 21:02 (CEST)
Mee eens, "sp." (of "spec.") in een titel mag nooit. Het is nog voorstelbaar dat het, bij hoge uitzondering, in een taxobox mag: bijvoorbeeld een bekende aquariumvis die niet tot op soort geidentifeerd is, of niet benoemd. Maar alleen als er genoeg literatuur over is. - Brya (overleg) 12 mei 2022 12:35 (CEST)
Enthousiast begon ik aan het aanpassen van de betreffende pagina's door simpelweg sp. te schrappen en niet over soort maar over geslacht te spreken. Dan blijft er echter hoegenaamd niets over. Kunnen deze pagina's met sp. niet in een keer opgeruimd worden? mvg HenriDuvent 12 mei 2022 12:48 (CEST)
Hier overigens de 'bron' voor Abudefduf sp., en als je verder klikt, dan zie je dat deze 'naam' in Catalogue of Life ooit als 'accepted' was opgenomen. De pagina's in FishBase laden bij mij overigens heel traag, dus niet meteen denken dat de links niet correct zijn. WIKIKLAAS overleg 12 mei 2022 14:05 (CEST)

Paardenbloem vs LeeuwentandBewerken

Eerder deze week was ik verwonderd dat het Duitse lemma de:Löwenzahn niet naar paardenbloem verwijst, maar naar Leeuwentand, en dat terwijl ik dacht dat paardenbloem de juiste vertaling was. Blijkt dat we mogelijk twee lemma’s hebben over hetzelfde onderwerp. Of toch volgens https://mergenmetz.nl/tuin/groentesoorten/paardenbloem/ en wat andere internetbronnen. Maar ik ben verre van een bioloog en leg dit liever aan de gemeenschap en exporten voor.

groeten uit Brussel, SvenDK (overleg) 13 mei 2022 18:27 (CEST)

Opgezocht in Schmeil-Fitschen (2006) Flora von Deutschland und angrenzender Länder:
  • Taraxacum - paardenbloem - Löwenzahn, Kuhblime
  • Leontodon - Leeuwentand - Löwenzahn
Dit helpt du ook niet erg. PAvdK (overleg) 13 mei 2022 21:57 (CEST)
Dit lijkt me typisch een geval waarin het handig is dat we wetenschappelijke namen hebben om ook interlinguistisch duidelijk te maken waar we het in godsnaam over hebben. Leontodon en Taraxacum zijn beide composieten, maar wel twee andere geslachten, ongeacht de naam die de Duitsers eraan geven. WIKIKLAAS overleg 13 mei 2022 23:17 (CEST)
Overigens blijf ik die mening ook toegedaan, ondanks de soms veranderende taxonomische inzichten en veranderende namen. Leontodon heet nu voor een groot deel Scorzoneroides en het geslacht heeft geen Nederlandse naam …. PAvdK (overleg) 14 mei 2022 09:17 (CEST)