Wikipedia:Biologiecafé

Overzicht beheerpagina's
Zie WP:BIC
Welkom in het Biologiecafé van Wikipedia,

een centraal punt van overleg over alle zaken op Wikipedia die met biologie te maken hebben


Mogelijk dubieuze wijzigingenBewerken

Ik heb enige twijfels over deze bijdragen omtrent mensachtigen, kan iemand er eens naar kijken? (Zie ook de overlegpagina van desbetreffende gebruiker.) Bijvoorbeeld deze term vind ik niet direct online terug. Encycloon (overleg) 9 mrt 2021 20:15 (CET)

Ik wilde net hier een draadje starten om te vragen of die bijdragen zonder meer teruggedraaid kunnen worden. Ik heb de gebruiker geblokkeerd in afwachting van een waardeoordeel. –bdijkstra (overleg) 9 mrt 2021 20:20 (CET)
Veel van wat ik kan zien is niet of nauwelijks constructief, en ik zou dolgraag een bron willen zien voor de Nederlandstalige synoniemen die deze gebruiker introduceert. Ik was er zo goed als zeker van dat er geen vertaling bestaat voor Hominini. Verder zie ik ook deze onbegrijpelijke gedachtekronkels. TheBartgry (overleg) 9 mrt 2021 20:26 (CET)
Gebruiker is voornamelijk bezig met het toevoegen van triviale (Nederlandse) namen, bij de bruine kikker en de olm kan ik me de wijzigingen wel voorstellen, bv de ondersoort Proteus anguinus parkelj wordt (in het Engels) inderdaad duivelsolm genoemd. Helemaal vandalistisch is het denk ik niet, meer een bronloze poging om namen toe te voegen. -B kimmel (overleg) 9 mrt 2021 21:48 (CET)
Als het geen gangbare namen zijn, horen ze niet in het artikel. Ik heb het vermoeden dat het allemaal vertaalde Engelse namen zijn. –bdijkstra (overleg) 9 mrt 2021 22:23 (CET)
Ik zie nogal wat laatste wijzigingen in de bewerkingenlijst van diegene. Zijn die door een rollbacker met een druk op de knop terug te draaien?  →bertux 9 mrt 2021 22:38 (CET)
Dat mag alleen als het duidelijk vandalisme is. Dat geldt hier niet meteen. MichielDMN 🐘 (overleg) 9 mrt 2021 22:41 (CET)
Als er geen officiële bron is voor Nederlandse namen van wetenschappelijke soorten zie ik ook liever geen (verzonnen/vertaalde) Nederlandse naam verschijnen. Cnaeusy (overleg) 13 mrt 2021 22:25 (CET)

ZwartvissenBewerken

Zijn dit Globicephalinae of Centrolophidae, of mag de term worden gebruikt voor beide? –bdijkstra (overleg) 23 mrt 2021 13:31 (CET)

SysystematiekBewerken

Is Sysystematiek in Klasse (biologie) een bestaand iets of een tiepfout? Als ik het google dan verschijnen alleen klonen van het wikipedia artikel. Misschien kan iemand ook eens kijken naar Infraklasse, Onderklasse, Subterklasse, Superklasse en in de Engelse versie Parvklasse. Het leest tamelijk onduidelijk en misschien moet het samengevoegd worden in Klasse? Hobbema (overleg) 6 apr 2021 20:20 (CEST)

Dat moest denk ik synsystematiek zijn. Joost mag weten die term precies inhoudt. TheBartgry (overleg) 6 apr 2021 20:35 (CEST)
Wordt hier eigenlijk niet syntaxonomie bedoeld? Het toekennen van namen aan gemeenschappen van verschillende soorten zoals in de vegetatiekunde gebruikelijk? HWN (overleg) 7 apr 2021 10:08 (CEST)
Net zoals taxonomie een onderdeel is van de (bio)systematiek, is syntaxonomie een onderdeel van de synsystematiek. Systematiek kan zeer breed opgevat worden, waarbij inbegrepen is de studie van het ontstaan en de verspreiding (historisch en geografisch) van soorten, dus evolutionaire en biogeografische aspecten. Iets vergelijkbaars zou er ook moeten zijn bij de synsystematiek. In Engelstalige landen wordt tegenwoordig de voorkeur gegeven aan de term taxonomy boven systematics, maar dat is geloof ik een kwestie van voorkeur/mode. PAvdK (overleg) 7 apr 2021 10:19 (CEST)
Ik had nog nooit gehoord van Subterklasse. Uit het artikel wordt mij niet duidelijk wat dat is. PAvdK (overleg) 7 apr 2021 10:21 (CEST)
Je bent pas een taxonoom als je een eigen rang bedacht hebt, of er twee afgeschoten hebt. Taxonomen weigeren te erkennen dat er voortdurend van alles splitst en soms weer samenloopt in de evolutie. In plaats van de genetische afstand uit te drukken in aantallen (relevante) mutaties, of althans in hoeveelheid genetische verschillen en overeenkomsten, blijven ze steggelen en de realiteit verknippen, waarna ze de zaak naar hun smaak aan elkaar plakken. De taxonomische boom is geen bruikbaar model, maar een fictie. De bizar ingewikkelde nomenclatuur is een grote hindernis bij het doorgronden van de werkelijke samenhang. Fenotypen, homeotypen en al die andere typen zijn gebaseerd op een foutief abstractiemodel. Werkelijk zicht op de evolutie krijg je pas als je eerst alle biologen ophangt. Je bent beter af als je niet weet wat een Subterklasse of een Onderfamilie is. Gewoon afwachten tot het systeem instort en vervangen wordt door iets waar wetenschappers (in tegenstelling tot taxonomen) mee uit de voeten kunnen.  →bertux 7 apr 2021 11:41 (CEST)
…. taxonoom, rang, evolutie, genetische afstand, mutaties, genetische verschillen, genetische overeenkomsten, realiteit, taxonomische boom, fenotype, homeotype, abstractiemodel, systeem, bioloog, wetenschapper, taxonoom - Goeiemorgen! PAvdK (overleg) 7 apr 2021 12:10 (CEST)
Ja, het wordt tijd dat Bertux in de gaten krijgt dat hij zijn vooroordelen beter voor zich houdt. De bedoeling van dit project is niet om anarchie te preken. - Brya (overleg) 7 apr 2021 12:44 (CEST)
Ik weet niet of het iets met anarchie te maken heeft. Er spreekt wel frustratie uit. Waardoor dat veroorzaakt zou kunnen zijn - hopelijk niet door Wikipedia.
Daarbij: Biodiversiteit valt pas te beoordelen (bepalen, meten?) als het duidelijk is welke taxa kunnen worden onderscheiden in een een gebied. Systematisch onderzoek en de resultaten daarvan (hoe voorlopig dan ook) blijven daarbij van groot belang. PAvdK (overleg) 7 apr 2021 13:43 (CEST)
Brya, tot ongeveer 1990 had het systeem dat taxonomie heet nog enig nut, al is het onnodig ingewikkeld en gebaseerd op een onbruikbaar datamodel, maar met de steeds toenemende kennis van genetische verwantschappen behoort die nieuwe kennis de basis te worden van elk ordeningssysteem. De huidige taxonomie is daarbij vooral een hinderpaal, die ongeveer even nuttig is als het geocentrisme. Dat antieke wereldbeeld kun je gebruiken als je een raket naar Ganymedes wilt sturen, maar je maakt het dan wel onnodig ingewikkeld: met de formules van Einstein is het veel simpeler.
Dat biologen te eigenwijs of onnozel zijn om iets van de moderne wetenschap op te pikken en dus vasthouden aan hun archaïsche stelsel is een gegeven, en dat stelsel behoren we dus in de artikelruimte te beschrijven, maar in deze overlegruimte is het nuttig om uit te spreken dat het zo krakkemikkig en schadelijk is als een hutje van verkruimeld blauw asbest. Dat is geen anarchie, dat is gewoon een oproep tot verbetering, in de hoop dat hier een bioloog meeleest die ook beseft dat het zo niet langer kan  →bertux 7 apr 2021 16:52 (CEST)
De bedoeling van dit project is om informatie door te geven. Het uiten van vage aantijgingen waaruit vooral duidelijk wordt dat de schrijver er allemaal niets van begrepen heeft dient niemand. - Brya (overleg) 7 apr 2021 18:50 (CEST)
Zin 1: Je bent pas een taxonoom als je een eigen rang bedacht hebt, of er twee afgeschoten hebt duidt al op volslagen gebrek aan kennis en een overmaat aan frustratie. PAvdK (overleg) 7 apr 2021 19:29 (CEST)

VogeltaxonomieBewerken

Nu we het toch uitgebreid over taxonomie en systematiek hebben, neem ik de gelegenheid te baat een kwestie de vogeltaxonomie betreffend aan de orde te stellen. Door DNA-onderzoek zijn er zowat jaarlijks flinke veranderingen in de indelingen in genera, maar ook families. Ik ben op dit moment bezig met de zangvogels. In het verleden heeft iemand bedacht om per zangvogelfamilie ook categorieën te maken. Zo heb je de categorie "Zangers van de Oude Wereld". Ik ben erg ongelukkig met deze indeling en (Nederlandse) naamgeving. Als er zo nodig categorieën moeten worden onderscheiden per zangvogelfamilie, geef ik de voorkeur aan de wetenschappelijke naam. Overigens vind ik het maken van dit soort categorieën op familie-niveau sowieso overbodig, want via de taxboxen kun je met het aanklikken van de familienaam ook een overzicht krijgen van de genera. Ik zou volstaan met alleen ruime categorieën. In mijn geval alleen de (bestaande) categorie zangvogels. Wat vinden jullie daarvan? HWN (overleg) 7 apr 2021 14:40 (CEST)

Geklauwd pronkmosBewerken

In de vespreidingsatlas staat een andere familie dan in andere bronnen. Weet iemand wat correct is? Rudolphous (overleg) 8 apr 2021 07:31 (CEST)

Nog geen antwoord, misschien dat de vraag onduidelijk was. De vraag is dus of de familie van Herzogiella seligeri moet zijn Hypnaceae of Plagiotheciaceae. Rudolphous (overleg) 10 apr 2021 10:02 (CEST)
Ik ben bang dat niet veel mensen hier verstand hebben van mossen, maar misschien is @Brya bryoloog? Daarnaast brengen DNA-analyses voortdurend verschuivingen met zich mee, waarover dan ook nog verschillend gedacht wordt  →bertux 10 apr 2021 10:18 (CEST)
De vraag naar juistheid is eigenlijk ongepast. Allicht zijn er meerdere taxonomische standpunten mogelijk. In dit verband is het belangrijk om voor taxoboxen dezelfde indeling te gebruiken, die dan liefst goed geaccepteerd is. Ik hoop dat de huidige indeling gebaseerd is op een of andere belangrijke mossenflora. - Brya (overleg) 10 apr 2021 13:02 (CEST)
Weten jullie een goede gezaghoudende bron voor mossen? Ik ben bereid deze dan te volgen. Rudolphous (overleg) 10 apr 2021 22:56 (CEST)
Oei, dat volg ik niet meer. Zo op het oog is de meest recente nederlandstalige bron Beknopte mosflora van Nederland en Belgie uit 2006, maar zelfs die had ik niet meer gekocht. Het lijkt me dat graafwerk nodig is om de meer recente literatuur op een rijtje te zetten. - Brya (overleg) 11 apr 2021 06:38 (CEST)
Beide mogelijkheden noemen met bron. PAvdK (overleg) 10 apr 2021 15:54 (CEST)
Als er een echte bron is, ja (maar niet in de taxobox). - Brya (overleg) 10 apr 2021 16:49 (CEST)

Seriata verplaatsen?Bewerken

Kan een kenner even meekijken of dit verzoek terecht is? Encycloon (overleg) 8 apr 2021 10:17 (CEST)