Fictie

genre

Met fictie (Latijn: fictio, "vorming") wordt in de narratologie een verhaal of gedachtegang aangeduid, die zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur en de lezer afspeelt. Dit in tegenstelling tot de non-fictie, die op de feitelijke werkelijkheid berust. De term is ontleend aan het Franse fiction. Wanneer we de roman fictie noemen, dan bedoelen we hiermee dat de belangrijkste elementen in de tekst - de verteller, de personages en de gebeurtenissen - fictief zijn.

Illustratie van John Tenniel uit Lewis Carrolls Alice's Adventures in Wonderland. De hoofdpersoon Alice speelt een apart spelletje croquet.

SoortenBewerken

Met name sprookjes, romans, novellen, toneelstukken, poëzie, stripverhalen, videospellen en fantasiefilms worden beschouwd als fictie, ook als ze deels op feiten berusten (in het laatste geval spreekt men ook wel van faction).

Men kan realistische en niet-realistische fictie onderscheiden.

Realistische fictieBewerken

Realistische fictie verhaalt gefantaseerde gebeurtenissen die werkelijkheid zouden kunnen worden. Plaatsen, gebeurtenissen en personen kunnen aan de werkelijkheid ontleend zijn. Ook kan een gefantaseerde vertelling door de werkelijkheid worden ingehaald. Jules Vernes roman Van de aarde naar de maan (De la Terre à la Lune, 1865) beschreef een destijds onmogelijke gebeurtenis, die echter in 1969 werkelijkheid werd toen Neil Armstrong en Buzz Aldrin de maan betraden en veilig terugkeerden. Realistische fictie doet zich aan de lezer voor als iets dat echt gebeurd is.

Niet-realistische fictieBewerken

Niet-realistische fictie beschrijft gebeurtenissen die onmogelijk in het echte leven kunnen voorkomen, omdat ze bijvoorbeeld bovennatuurlijk zijn, uitgaan van een afwijkende wereldgeschiedenis of onmogelijke techniek vereisen. Veel fictie is van dit type, bijvoorbeeld Alice In Wonderland, het epos In de ban van de Ring, de film Source Code (2011) en de avonturenromans over Harry Potter en de boeken/films over Twilight.

Literaire fictie en genrefictieBewerken

Fictiewerken die gewaardeerd worden om hun literaire kwaliteiten, worden tot de literaire fictie gerekend. Fictiewerken die geschreven zijn in een bepaald genre, en zich specifiek richten op een bepaald lezerspubliek, noemt men genrefictie.

Zie ookBewerken