Spoorlijn 27

spoorlijn in België

Spoorlijn 27 is een Belgische spoorlijn tussen Brussel en Antwerpen.

Spoorlijn 27
Brussel-Noord - Antwerpen-Centraal
Spoorlijn 27 op de kaart
Totale lengte44,8 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorBelgische Staat
Geopend
Brussel-Noord - Mechelen: 15 mei 1908
Mechelen - Kontich: 1930
Kontich - Antwerpen Centraal: 1934
Huidige statusin gebruik
Geëlektrificeerd1950
Aantal sporen2
Baanvaksnelheid120 km/u
Treindienst doorNMBS
Traject
ddSHI2gldSHI2g+lrdSHI2gr lijn 0 van Brussel-Zuid
vSHI2+ldSHI2glrdSHI2g+r
vSHI2+ldSHI2grdSHI2glvSHI2+r
vBHF-LvBHF-MvBHF-R 0,0 Brussel-Noord
vÜSTvSTRvSTR
udSTRqdBRÜCKE1rvSTRvSTRdBRÜCKE1ludSTRq
dveABZgl+l-STRevKRZevKRZexdABZq+l lijn 25 van Brussel-Groendreef opgebroken
v-STRvÜSTldSTRvÜSTrexdSTR
v-STRvSTR-SHI2gldSHI2g+lrvSHI2gr-STRexdSTR
v-STRvSTR-SHI2g+ldSHI2glrvSHI2g+r-STRexdSTR
v-STRvÜSTrdSTRvÜSTlexdSTR
dvSTRvSTRvSTR-STRlxdKRZ lijn 50 naar Gent-St-Pieters
dABZq+rvKRZodSTRrvSTRexv-STR Y Josaphat
lijn 161 van Namen
vSTRvSTR-SHI2+lvSHI2grexv-STR lijn 27D naar Schaarbeek-Vorming
vSTR-eABZg+levKRZevKRZexdSTRqexdSTRr
dABZgldBRÜCKE1rvSTRdSTRdBRÜCKE1lSTRq lijn 161/1 naar Y Zennebrug vanaf 1952
edABZgledKRZluedKRZmuedKRZmuedKRZmuedKRZruexSTRq lijn 161/1 naar Y Zennebrug tot 1952
dSTRvSTRvSTRdABZg+ldABZq+ld lijn 28 van Brussel-Zuid
mdKRZlumdKRZmumdKRZmumdKRZmumdKRZmumdKRZmumdKRZrud
dSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-Arud R21
dSTRvÜSTldSTRvÜSTvSTR-
vBHF-LdBHF-MvBHF-RvSTRd 2,4 Schaarbeek
v-SHI2g+rvSTRvSTRvSTR-
vÜSTlvÜSTrvSTR
dSTRvÜSTdSTRvSTR
vÜSTrvÜSTlvSTR
vSTRvSTR-DSTvSTR Schaarbeek-Vorming
dvSTRvSTRvSHI2gldSHI2+r Y Albertbrug
dvSTR-ABZgrovSTRvÜSTordSTR lijn 36 naar Luik-Guillemins spoor B
ddKRZludKRZmudKRZmudKRZrudSHI2r+lvSHI2gr lijn 36N naar Leuven
dvKRZudABZgrvSTRvSTR lijn 36 naar Luik-Guillemins spoor A
v-STRvSHI2g+l-vSTRvDST-STR Schaarbeek-Vorming
v-STRdSTRdSHI2+ldSHI2grxled-KRZ2+4oedSTR+c3dSTR lijn 27E naar Schaarbeek-Vorming
v-STR2dKRZc3ovDSTedKRZc1oedABZg+4dSTR Schaarbeek-Vorming
STRc1dKRZ2+4o-vSHI2g+rdSTRevÜSTl lijn 27F van Schaarbeek-Vorming
dKRZludKRZmudKRZrudSTRrevSTR lijn 25N naar Mechelen-Nekkerspoel
veABZg+lo-STRedABZgrdevSTR lijn 26B opgebroken
vKRZuxdABZqrexdSTRqexdABZqredABZgr lijn 26 naar Halle
dABZg+ldKRZuSTRqv-STRr Y Haren Noord, lijn 26A van Schaarbeek
dSHI2ldSHI2l+r lijn 25 naar Antwerpen-Luchtbal
dSTR+GRZqd grens Brussel - Vlaams-Brabant
evBHF- 7,2 Machelen
dABZg+rd 7,6 Y Machelen lijn 26/1 van Y Keelbeek-Noord
vSTR-STR+l lijn 25 van Brussel-Noord
vÜSTr
vBHF 9,4 Vilvoorde
vÜSTl
vBHF 13,6 Eppegem
vABZgr-STR Y Weerde, lijn 27B naar Antwerpen-Zuid
vBHF 15,9 Weerde
vSKRZ-Ao A1E19
vSTR+GRZq grens Vlaams-Brabant - Antwerpen
vÜWBl
dABZq+rvABZg+r-STRd Y Abeelstraat, lijn 25N van Y Albertbrug
dSTRveHST-STRd 19,5 Mechelen-Kanaal
dSTRvSTRdSTR+l lijn 53 van Schellebelle
vSTRvÜST
dWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKE Kanaal Leuven-Dijle
dSHI2+ldSHI2r+ldSHI2r+lvSHI2gr-STRd
dBHF-LvBHF-MvBHF-Rd 20,4 Mechelen
dSTRvSTRvÜSTd
dKRZodKRZodSTRrvSTRd lijn 53A naar Muizen
dKRZodKRZodSTRqvSTRr-STRd lijn 53 naar Leuven
dSHI2lvSHI2+rv-SHI2rd
dWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKEd Dijle
eSPLa+r + v-SHI2l
vSHI2+r- + vSTR
+
lijn 27B van Y Weerde
exdDSTvSTRdSTR Mechelen-Goederen
exdSTRdSKRZ-AodSKRZ-AodSKRZ-Ao N15
exdSTRledKRZoedKRZoedKRZoexdKBSTeqd industrielijn keerdok opgebroken
dWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKEd Dijle
vBHF-LvBHF-R- 22,0 Mechelen-Nekkerspoel
dSHI2g+ldSHI2glrdSHI2g+rd
vSTRevSHI2gl-
edSHI2gled-KRZ2+4oedKRZc3oexdSTR 23,8 Y Vrouwvliet
dSTRedKRZc1oedKRZ2+4o-exdSHI2g+r
dSHI2gld-KRZ2+4odKRZc3oexdSTRl lijn 27B naar Antwerpen-Zuid opgebroken
edABZgrdKRZc1odKRZ2+4o-dSHI2+r lijn 278 naar St-Katelijne-Waver Fort opg.
dSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-Aru R6
vSTRvSHI2g+l- Y Otterbeek
dSTRvÜWBrd
v-SHI2g+rvSTR- Y Sint-Katelijne-Waver
vBHF 26,5 Sint-Katelijne-Waver
veABZgr-STR Strategische spoorlijn Sint-Katelijne-Waver - Lier
vWBRÜCKE1 Nete
vBHF 28,9 Duffel
evKRZ strategische spoorlijn Boom - Stabroek
vABZgr-STR Y Duffel
lijn 13/1 naar Y Lint
vABZg+r-STR lijn 13 van Lier
vÜSTrxl
vBHF 33,8 Kontich-Lint
vÜST
vSTR-eABZgl lijn 61 naar Aalst opgebroken
vBHF 36,2 Hove
vSTR-STRl lijn 25 naar Antwerpen-Luchtbal
HSTd 38,2 Mortsel-Liersesteenweg
SKRZ-Aud N10 tram
ABZgrd 38,5 Y Liersesteenweg lijn 27A naar Bundel Rhodesië
ABZg+rd 39,4 Y Drabstraat, lijn 15 van Y Zonhoven
SKRZ-Aud R11
ekABZg2d Y Drabstraat, lijn 27A/2 naar Y Oost Luithagen
deKRZu+xk1exkABZq+4 lijn 27A, Bundel Rhodesië - Hoboken-Kapelstraat opg.
BHFd 39,8 Mortsel
vSTR-STR+l lijn 25 van Station Brussel-Noord
vÜST Y Stadion
vABZg+r-STR Y N-Groenenhoek lijn 27/2 van Y Z-Groenenhoek
vSKRZ-Ao R1
dSTR+rvSTRd lijn 27A van Y Liersesteenweg
dSTRvSTR+l-vKRZod lijn 59 van Gent-Sint-Pieters
vSTRvSHI2+ldKRZod lijn 59/1 van Y West Berchem
vÜSTu+lvÜSTu+lvSTR-
vBHF-LdBHF-MvBHF-Rd 41,8 Antwerpen-Berchem
vSHI2g+l-dSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2grd Y Oost Berchem
dSTRv-SHI2grvSTRd
dBRÜCKE1rdSTRvÜSTdBRÜCKE1ludSTRq tram
dSTRrdSTRvÜSTorvSTR- lijn 27A naar Bundel Rhodesië
vSTRr-STRtvSTRa Y Noord Berchem lijn 27/1 naar Y Antwerpen-Oost
v-STRtvSTR noord-zuidverbinding 1200m
vSTR+r-STRtvSTR lijn 12 van Lage Zwaluwe
vÜSTtvÜSTl Y Arendstraat
vKBHFetdKBHFetdBHF 43,8 Antwerpen-Centraal
(level +1, -1, -2)
tv-STR lijn 25 naar Antwerpen-Luchtbal

Geschiedenis bewerken

Spoorlijn 27 ontstond als verdubbelingslijn van spoorlijn 25. Daardoor werd Antwerpen na Mechelen de eerste Belgische stad die via vier sporen verbonden was met de hoofdstad. Het baanvak Schaarbeek - Mechelen werd al aangelegd in 1908, samen met spoorlijn 27B; het baanvak Mechelen - Kontich in 1930 en het baanvak Kontich - Antwerpen in 1934, tegelijk met de vernieuwing en de elektrificatie van spoorlijn 25. Spoorlijn 27 zelf werd op 11 maart 1950 geëlektrificeerd (3000 volt).

Tussen Hove en Berchem loopt de spoorlijn omheen de stad Mortsel, terwijl spoorlijn 25 in een sleuf verdwijnt. Vanaf de aansluiting Liersesteenweg in Mortsel volgt het goederenvervoer spoorlijn 27A naar de Antwerpse haven. Reizigerstreinen vervolgen hun route naar Antwerpen-Centraal.

Spoorlijn 27 is dubbelsporig uitgevoerd. De baanvaksnelheid bedraagt 120 km/u. De lijn heeft ook het nummer 25E gehad.[1]

Treindiensten bewerken

De NMBS verzorgt het personenvervoer met IC, L-, Piekuur- en ICT-treinen.

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
IC 09 Intercity (NMBS) Antwerpen-CentraalAarschot – [ Leuven – ] HasseltLuik-Guillemins Rijdt in het weekend Antwerpen-Centraal - Luik-Guillemins.
IC 10 Intercity (NMBS) Antwerpen-CentraalMolHamont
IC 11 Intercity (NMBS) BincheLa Louvière-CentrumBrussel-ZuidSchaarbeek [ – MechelenTurnhout ] Rijdt in het weekend tussen Binche en Schaarbeek.
IC 13 Intercity (NMBS) KortrijkDenderleeuwBrussel-ZuidSchaarbeek Rijdt alleen op werkdagen, rijdt soms van/naar Brussel-Zuid.
IC 30 Intercity (NMBS) TurnhoutAntwerpen-Centraal Stopt op werkdagen niet tussen Herentals en Lier.
L 2850 L-trein (NMBS) Antwerpen-CentraalAarschotLeuven
ICT 6710 Toeristentrein (NMBS) [ Neerpelt – ] / [ Turnhout – ] HerentalsMechelenGent-Sint-PietersBruggeBlankenberge Rijdt in juli en augustus.
P 7000/8000 Piekuurtrein (NMBS) [ OostendeBrugge – ] / [ De Panne – ] / [ PoperingeIeperKortrijk – ] Gent-Sint-PietersBrussel-ZuidSchaarbeek Twee treinen per dag per richting. Een trein op zondagavond vanaf De Panne.
P 7010/8010 Piekuurtrein (NMBS) [ Gent-Sint-Pieters – ] / [ Sint-NiklaasGent-Dampoort – ] Brussel-ZuidSchaarbeek Rijdt alleen op werkdagen. Een trein vanaf Sint-Niklaas.
P 7205/8205 Piekuurtrein (NMBS) MolMechelenBrussel-Zuid Rijdt alleen op werkdagen.
P 7210/8210 Piekuurtrein (NMBS) HasseltAntwerpen-Centraal Rijdt alleen op werkdagen.
P 7260/8260 Piekuurtrein (NMBS) Antwerpen-CentraalLierHerentals Rijdt alleen op werkdagen. Sommige treinen vanaf Lier.
P 7280/8280 Piekuurtrein (NMBS) AarschotAntwerpen-Centraal Rijdt alleen op werkdagen.
P 7950/8950 Piekuurtrein (NMBS) KortrijkBrussel-ZuidSchaarbeek Rijdt alleen op werkdagen.
P 8220 Piekuurtrein (NMBS) [ Hamont – ] / [ EssenAntwerpen-Centraal – ] LeuvenHeverlee Een trein op zondagavond.

Gewestelijk Expresnet bewerken

Op het traject rijdt het Gewestelijk Expresnet de volgende routes:

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
S 1 S-trein Brussel (NMBS) Charleroi-Centraal – /NijvelBrussel-ZuidMechelenAntwerpen-Centraal Op zondag een deel Brussel-Noord - Nijvel en een deel Brussel-Zuid - Antwerpen-Centraal.
Tijdens de week eerste en laatste ritten van/naar Charleroi-Centraal.
S 3 GEN (NMBS) ZottegemBrussel-ZuidSchaarbeek Alleen in het weekend en de spits.
S 4 GEN (NMBS) AalstBrussel-SchumanMechelen Rijdt alleen op werkdagen.
S 5 GEN (NMBS) [ Geraardsbergen – ] EdingenHalleBrussel-SchumanVilvoordeMechelen Rijdt in de spits van/naar Geraardsbergen. Rijdt in het weekend tussen Halle en Mechelen.
Rijdt tijdens de vakantieperiode 1x/u enkel tussen Halle en Mechelen.
S 7 GEN (NMBS) HalleMerodeVilvoorde Rijdt alleen op werkdagen.
S 33 S-trein Antwerpen (NMBS) Antwerpen-CentraalHerentalsMol Rijdt alleen op werkdagen.

Aansluitingen bewerken

In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Brussel-Noord
Spoorlijn 0 tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Spoorlijn 36 tussen Brussel-Noord en Luik-Guillemins
Spoorlijn 36N tussen Brussel-Noord en Leuven
Spoorlijn 50 Brussel-Noord en Gent-Sint-Pieters
Spoorlijn 161/2 tussen Brussel-Noord en Y Josaphat
Schaarbeek
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Spoorlijn 26 tussen Schaarbeek en Halle
Spoorlijn 26A tussen Schaarbeek en Y Haren noord
Spoorlijn 26B tussen Schaarbeek en Y Haren noord
Spoorlijn 27D tussen Brussel-Noord en Schaarbeek-Vorming
Spoorlijn 27E in de bundel van Schaarbeek-Vorming
Spoorlijn 27F in de bundel van Schaarbeek-Vorming
Spoorlijn 36 tussen Brussel-Noord en Luik-Guillemins
Spoorlijn 25N tussen Y Albertbrug en Mechelen-Nekkerspoel
Spoorlijn 36N tussen Brussel-Noord en Leuven
Spoorlijn 161 (België) tussen Schaarbeek en Namen
Vilvoorde
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Y Weerde
Spoorlijn 27B tussen Y Weerde en Antwerpen-Zuid
Mechelen
Spoorlijn 53 tussen Schellebelle en Leuven
Spoorlijn 53A tussen Muizen en Mechelen
Mechelen-Nekkerspoel
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Spoorlijn 25N tussen Y Albertbrug en Mechelen-Nekkerspoel
Spoorlijn 27B tussen Y Weerde en Y Sint-Katelijne-Waver
Y Vrouwvliet
Spoorlijn 27B tussen Y Weerde en Antwerpen-Zuid
Y Duffel
Spoorlijn 13/1 tussen Y Duffel en Y Lint
Kontich-Lint
Spoorlijn 13 tussen Kontich-Lint en Lier
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Hove
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Y Liersesteenweg
Spoorlijn 27A tussen Y Liersesteenweg en Bundel Rhodesië
Y Drabstraat
Spoorlijn 15 tussen Y Drabstraat en Y Zonhoven
Spoorlijn 27A/2 tussen Y Oost Luithagen en Y Drabstraat
Antwerpen-Berchem
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Spoorlijn 59/1 tussen Antwerpen-Centraal en Y West Berchem

Verbindingssporen bewerken

27/1: Y Noord Berchem (lijn 27) - Y Antwerpen-Oost (lijn 12)
27/2: Y Zuid Groenenhoek (lijn 27A) - Y Noord Groenenhoek (lijn 27)

Zie ook bewerken