Spoorlijn 27B

spoorlijn in België

Spoorlijn 27B is een deels opgebroken Belgische spoorlijn tussen Weerde en Antwerpen-Zuid. De lijn was 31,0 km lang.

Spoorlijn 27B
Y Weerde - Antwerpen-Zuid
Spoorlijn 27B op de kaart
Totale lengte12,6 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorNMBS
Geopend
Y Weerde - Y Wilrijk: 16 april 1907
Y Wilrijk - Antwerpen Zuid: 1 mei 1894
Gesloten
Y Vrouwvliet - Y Wilrijk: 1969
Y Wilrijk - Antwerpen Zuid: 1930
Huidige status
Y Weerde - Y Vrouwvliet: in gebruik
Y Vrouwvliet - Antwerpen-Zuid: opgebroken
Geëlektrificeerd1950
Aantal sporen2
Baanvaksnelheid120 km/u
Treindienst doorNMBS
Traject
STR lijn 27 van Brussel-Noord
ABZgl 0,0 Y Weerde, lijn 27 naar Antwerpen-Centraal
hSKRZ-Aa A1E19 westbaan
hKRZ lijn 25N Y Albertbrug - Mechelen-Nekkerspoel
hSKRZ-Ae A1E19 oostbaan
HST 1,9 Hofstade
hKRZWae+GRZq Leuvense Vaart grens Vlaams-Brabant - Antwerpen
ABZgr 4,8 Y Prinsenhoek
lijn 27B/1 naar Y Hever
dABZq+rdABZg+rd lijn 53 van Leuven
dSTRvSHI2gl-
vBHFdSTR 5,3 Muizen
vSTRdDST Muizen-Goederen
dSTRvSHI2g+l-
vSTR-ABZgld lijn 53A naar Mechelen
vSTRlo-STRd lijn 53 naar Schellebelle
hKRZWae Dijle
exdSHI2+ledSHI2grd
exdDSTvSTR- Mechelen-Goederen
evSTRdSTR+l lijn 25 van Brussel-Noord
evSTRvSTR-STR+ld lijn 27 van Brussel-Noord
exdSTRdSKRZ-AodSKRZ-AodSKRZ-Aod N15
exdSTRledKRZoedKRZoedKRZoexdKBSTeq industrielijn keerdok opgebroken
dWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKE Dijle
dBHF-LvBHF-R 8,3 Mechelen-Nekkerspoel
dSHI2g+ldSHI2glrdSHI2g+r
vSHI2+ldSHI2r+lxdSHI2grd Y Duivenstraat, lijn 27B/1 naar Y Elzenstraat opg.
edSHI2gled-KRZ2+4oedKRZc3oexdSTRd 11,0 Y Vrouwvliet
dSTRedKRZc1oedKRZ2+4o-exdSHI2g+rd Y Elzenstraat, lijn 27B/1 van Y Duivenstraat opg.
dSHI2gld-KRZ2+4odKRZc3oexvSHI2l-
edABZgrdKRZc1odKRZ2+4o-dSHI2+rexdSTR lijn 278 naar St-Katelijne-Waver Fort opg.
dSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-AruexdSTR R6
vSTRdSHI2g+ldSHI2rexdSTR Y Otterbeek
dABZqrvSTR-STRroexv-STR 12,6 Y Sint-Katelijne-Waver, lijn 27 naar Antwerpen-C
ddSTRrexdSHI4+lexv-SHI4r lijn 25 naar Antwerpen-Luchtbal
exhKRZWae Nete
exKRZ strategische spoorlijn Boom - Stabroek
exBHF 19,7 Waarloos
exBHF Kontich-Nieuwe Lei
exKRZo+xk2exkABZq+3 22,2 Y Kontich Dorp lijn 61, Kontich - Aalst opg.
exkABZg+1 lijn 27B/3 van Y Kontich Dorp opgebroken
exHST Kontich-Molenstraat
exABZglexENDEeq Fort 6
exKRW+lexKRWgr 28,0 Y Blok 17, lijn 27A/3 naar Y West Luithagen opg.
exkABZq2 + exABZlr
exKRZu+xk3 +
exSTRq +
lijn 27A, Bundel Rhodesië - Hoboken opg.
exkABZg+4
exBHF 28,2 Wilrijk-Molenveld
dexvSTR-STR+l lijn 52 van Dendermonde tot 1965
vSTR+l-xvKRZod lijn 52 naar Dendermonde
lijn 59 naar Gent-Dampoort
vSTR-STR+lxvKRZod lijn 52 van Dendermonde
lijn 59 van Gent-Dampoort
vSTRexvSTR-ABZgld naar Antwerpen-Dokken en -Stapelplaatsen opg.
vBHFexvÜSTxd Antwerpen-Zuid vanaf 1965
SPLeexvKBHFed 31,0 Antwerpen-Zuid tot 1965
STRd lijn 59 naar Y Oost-Berchem

Geschiedenis

bewerken

Het stuk Antwerpen Zuid - Y Wilrijk (fortenlijn) was 3 km lang en werd geopend op 1 mei 1894. In 1930 werd dit gedeelte gesloten en in 1931 opgebroken. De treinen gebruikten dan lijn 27A en lijn 52 om het Zuidstation te bereiken. Het stuk Weerde - Wilrijk was 29,6 km lang en opende op 16 april 1907 als onderdeel van de goederenlijn Charleroi - Brussel - Antwerpen via de lijnen 26 en 27. Bij Y Vrouwvliet ging de lijn onder de lijnen 25 en 27 en ging verder naar Antwerpen Zuid. Thans sluit de lijn aan op lijn 27 bij Y Otterbeek in de richting Antwerpen. De aansluiting richting Mechelen loopt parallel met lijn 25 tot de crossover van lijn 27 bij Y Sint-Katelijne-Waver.

De lijn werd al in 1893 gepland: kruisingsvrij en zonder overwegen. Ze moest snel verkeer mogelijk maken naar en van de oude Antwerpse haven en aansluiting geven op de Harwichboten die op de Schelde ter hoogte van Antwerpen-Zuid vertrokken. Wellicht was de lijn oorspronkelijk ook bedoeld als expresslijn Brussel-Antwerpen. Het prestigieuze stationsgebouw Antwerpen-Zuid wijst eveneens in die richting. Maar heel die infrastructuur werd uiteindelijk nauwelijks voor reizigersverkeer gebruikt en in de plaats daarvan werd lijn 25 als expresslijn heraangelegd, in 1935 geëlektrificeerd en door lijn 27 ontdubbeld. Op het gedeelte Vrouwvliet - Wilrijk reed laatste trein op 5 februari 1968 en is in 1970 opgebroken. Het telde een station (Waarloos (8,7 km)) en twee kruisingen (Wilrijk (17 km) en Kontich dorp (11,2 km)). Na WO II werd dit traject voornamelijk gebruikt voor goederenverkeer. De lijn heeft ook het nummer 25A gehad.[1][2]

Treindiensten

bewerken

Op het overblijvende in dienst zijnde traject is de lijn hoofdzakelijk in gebruik voor goederenvervoer; daarnaast verzorgt de NMBS tijdens de week personenvervoer.

Gewestelijk Expresnet

bewerken

Op het traject rijdt het Gewestelijk Expresnet de volgende routes:

Treinserie Route Opmerkingen
S 4 Aalst-Ternat-Brussel-Luxemburg-Vilvoorde-Hofstade-Mechelen Rijdt enkel tijdens de week

Aansluitingen

bewerken

In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Y Weerde
Spoorlijn 27 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Centraal
Muizen
Spoorlijn 53 tussen Schellebelle en Leuven
Spoorlijn 53A tussen Mechelen en Muizen
Mechelen-Nekkerspoel
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Spoorlijn 25N tussen Y Albertbrug en Mechelen-Nekkerspoel
Spoorlijn 27 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Centraal
Y Blok 17
Spoorlijn 27A/3 tussen Y Blok 17 en Y West Luithagen
Antwerpen-Zuid
Spoorlijn 52 tussen Antwerpen-Zuid en Dendermonde

Verbindingsspoor

bewerken
27B/1 :Y Prinsenhoek (lijn 27B) - Y Hever (lijn 53) tot 1969: Y Duivenstraat (lijn 27) - Y Elzenstraat (lijn 27B)
27B/2 :Y Vrouwvliet (lijn 27B) - Y Otterbeek / Y Sint-Katelijne-Waver (lijn 27)
27B/3 :Y Kontich-Dorp (lijn 61) en Kontich-Molenstraat (lijn 27B)

Sporen van vroeger

bewerken

Zie ook

bewerken