Spoorlijn 223

spoorlijn in België

Spoorlijn 223 is een Belgische industrielijn in de haven van Antwerpen. Hij loopt vanuit Blok 10 en Blok G9/H9 in het vormingsstation Antwerpen-Noord naar de Lillobrug, dan langs de Schelde, verder over de Berendrecht- en Zandvlietsluis en uiteindelijk over de Noordlandbrug tot aan het goederenstation Noordland, juist ten noorden van het dorp Zandvliet, in het uiterste noorden van de haven van Antwerpen. Hiermee bedient spoorlijn 223 het noordelijke deel van de haven.

Spoorlijn 223
Antwerpen-Noord verbinding 18 - Noordland
Spoorlijn 223 op de kaart
Totale lengte19,7 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorInfrabel
Huidige statusin gebruik
Geëlektrificeerdnee
Aantal sporen
Antwerpen-Noord - Y Oudendijk: 2
Y Oudendijk - Noordland: 1
Baanvaksnelheid40 km/u
Traject
vSTR- lijn 27A van Y Liersesteenweg
vÜSTl lijn 16A van Lier in ontwerp
vSKRZ-Au A12
ddSTRdABZgldABZq+rdABZq+rdSTRq Y Schijn, lijn 27A naar Bundel Rhodesië
dSHI2+ldSHI2r+ldSHI2grvWSLgad
vÜSTrvSTRdSHI2gldSHI2+r
vKDSTe-DSTdSTRdDSTdDSTdDST Antwerpen-Noord
bundels A1, B3, N, C1, D
v-STRdSTRvÜSTldSTRl lijn 27A/1 naar Y Muisbroek
vSTRvBHF-STR Antwerpen-Haven
dDSTdSTRdDSTdDST Antwerpen-Noord
bundels A2, B2, C2
vSTRdSTRdKMW 0,0 Blok G9-H9
dSHI2ldSHI2g+rdSTRdABZgl lijn 27C/1 naar Y Oorderen
v-STRvSTR-ABZgl lijn 224 naar Y Oost Δ Lillo
vSTR-DSTvSTR- Antwerpen-Noord
bundel B1
v-STRdKMWdSTR Blok 10
v-STRvWSLge
v-STRdABZgldKRZo lijn 27C naar Y Ekerse Dijk
v-STR + STRc2
SPLg+3 + v-SHI2gr
2,2 Y Berliwal, lijn 226A naar Bundel Berendrecht
ddABZr+1gvSTR+c4 Y Walenhoek, lijn 11 naar Bundel Noordland
dv-STRdABZg+l lijn 226B van Y Oost Δ Lillo
dKRZodSTRr lijn 226A + 226B naar Bundel Berendrecht
dKMW 3,5 verbinding 18
dhKRZWae Lillobrug
dABZg2dSTRc3 4,8 Y Lillobrug
+
v-STR + STRc12
ABZl+34 +
Y Bayer
lijn 221 naar Y Ford
dABZg+1dSTRc4 5,4 Y Witte Molen
lijn 221/1 van Y Bayer
dSKRZ-Ao R2
dKRZt lijn 10, Y Walenhoek - Y Zwijndrecht-Fort
dENDEaqvSTR+r-STRd Evonik Degussa
dENDEaqvABZg+r-STRd Evonik Degussa
dKBSTaqdSHI2gr+ldSHI2grd Evonik Degussa
dENDEaqvSTRr-STRd Monsanto
ENDEaSTRd Nafta
ABZl+lABZgrd
vKBSTe-vSHI2gl- Solvay
vSTR-DST Bundel Kanaaldok
vÜSTr
vSTR-KDSTe Bundel Europaterminal
v-SHI4glv-SHI4+r 10,1 Y Oudendijk
lijn 223A naar Y Frederik
ddWBRÜCKEdWASSERqdWBRÜCKE Berendrechtbrug
Oudendijkbrug
ddWBRÜCKEdWASSERqdWBRÜCKE Zandvlietbrug
Frederik Hendrikbrug
+
v-SHI4g+l +
exv-SHI2r + v-SHI4r
12,5 Y Frederik
lijn 223A van Y Oudendijk
dv-STRdKDSTxa Bundel Buitenschoor
vÜSTl
vSTR-DST Bundel Noordzeeterminal
vSHI2g+l-
v-SHI2gr
vDST-STR
KBSTaq +
vSTRr- + v-SHI2g+r
+
BASF
dhKRZWae Noordlandbrug
dBST 19,7 Bundel Noordland
dSTR lijn 11 naar Y Schijn

Net voorbij de Lillobrug (kant Lillo) is er een aansluiting op spoorlijn 221, die het zuidelijke deel van de haven bedient. Met het slopen van de Petroleumbrug is er echter geen doorgaand verkeer meer mogelijk op lijn 221.

Ter hoogte van het sluizencomplex (Zandvliet-/Berendrechtsluis) is de spoorlijn gesplitst: lijn 223 loopt over de sluizen langs de havenkant en lijn 223A loopt over de sluizen langs de Scheldekant.

De maximumsnelheid bedraagt 40 km/u.

Lijn 223 I & 223 II bewerken

Lijn 223 I is het gedeelte tussen Blok G9-H9 en verbinding 18. Tussen Blok 10 en de verbinding 18 ligt lijn 223 II.

Aansluitingen bewerken

In de volgende plaatsen is er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

verbinding 18
Spoorlijn 223 I tussen Antwerpen-Noord Blok G9-H9 en verbinding 18
Spoorlijn 223 II tussen Antwerpen-Noord Blok 10 en verbinding 18
Y Lillobrug
Spoorlijn 221 tussen Y Ford en Y Lillobrug
Y Witte Molen
Spoorlijn 221/1 tussen Y Bayer en Y Witte Molen
Y Oudendijk
Spoorlijn 223A tussen Y Oudendijk en Y Frederik
Y Frederik
Spoorlijn 223A tussen Y Oudendijk en Y Frederik
Bundel Noordland
Spoorlijn 11 tussen Y Schijn en Bundel Noordland

Zie ook bewerken