Spoorlijn 28

spoorlijn in België

Spoorlijn 28 is een Belgische spoorlijn die station Schaarbeek met station Brussel-Zuid verbindt. De lijn is 8,9 km lang en vormt een westelijk ringspoor rond de stad Brussel.

Spoorlijn 28
Schaarbeek – Brussel-Zuid
Spoorlijn 28 op de kaart
Totale lengte8,9 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorBelgische Staat
Geopend1 juni 1871
Huidige statusin gebruik
Geëlektrificeerd1955
Aantal sporen2
Baanvaksnelheid90 km/u
Beveiliging of treinbeïnvloedingMEMOR
Treindienst doorNMBS
Traject
vSTR-BSicon .svgBSicon .svg lijn 26A van Y Haren Noord
vSTRBSicon .svgBSicon .svg lijn 36N van Leuven
vSTRvSTR-BSicon .svg lijn 27D van Schaarbeek-Vorming
vSTRvSTRBSicon .svg lijn 27 v. Antwerpen-C sp. A
lijn 36 v. Luik-G, sp. A
vSTRvSTRvSTR- lijn 27 v. Antwerpen-C sp. B
lijn 36 v. Luik-G, sp. B
v-STRvSTRvSTRvSHI2gl- lijn 25 van Antwerpen-Luchtbal
ddKMWdSTRvBHF-LvBHF-MdBHF-R 0,0 Schaarbeek
v-STRvÜSTdSTRvÜSTldSTR
ddSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-Aru R21
dmdKRZlumdKRZmumdKRZmumdKRZmumdKRZmumdKRZmumdKRZru Brussels tramway icon.svg 1STIB-MIVB Line 7.svg
ddSHI2g+ldSHI2lrvSHI2g+rvSTRdSTRl lijn 161 naar Namen
dxvSTR-STR+ledKRZluedKRZmuedKRZmuedKRZruexdSTRq lijn 161/1 van Y Josaphat tot 1952
dvSTR-xABZg+ldBRÜCKE1rvSTRdBRÜCKE1ldSTRq lijn 161/1 van Y Josaphat vanaf 1952
vSTRvSTRvSTR-STRl lijn 25 naar Brussel-Noord
v-SHI2g+rvSTRdSTRldSTRq lijn 27 n. Brussel-N, lijn 36 n. Brussel-N, spoor B
vSTRdSTRldSTRq lijn 27 n. Brussel-N, lijn 36 n. Brussel-N, spoor A
vSTR-STRlBSicon .svg lijn 36N naar Brussel-Noord
vSTR-STR+lBSicon .svg lijn 50 van Brussel-Noord
xvÜSTrBSicon .svg Y Zennebrug
mhdKRZaxmhdKRZaBSicon .svg Brussels tramway icon.svg 1STIB-MIVB Line 3.svg
dWBRÜCKEeexdWBRÜCKEeBSicon .svg Zeekanaal Brussel-Schelde
veHST-exSTRBSicon .svg 1,5 Koninklijke Halte
xvÜSTlBSicon .svg 1,7 Y Laken
evBHFBSicon .svg 1,9 Laken
vSTRr-STRBSicon .svg lijn 50 naar Gent-Sint-Pieters
utdSTR+rdSTRBSicon .svg Brussels metro icon.svg 1STIB-MIVB Line 6.svg
BSicon utvKRZ.svg
utvKRZ + MASKl
BSicon vTUNNEL1-.svg
vTUNNEL1- + uKSTReq
BSicon .svg
+
Brussels tramway icon.svg 1STIB-MIVB Line 62.svg 1STIB-MIVB Line 93.svg
umtdKRZdABZg+rBSicon .svg 2,2 Y Pannenhuis, lijn 28/1 van Y Bockstael
utdSTReedABZglBSicon .svg lijn 28A naar Thurn en Taxis opgebroken
udHSTdSTRBSicon .svg Pannenhuis
udSTRdBHFBSicon .svg 2,8 Thurn-en-Taxis voorheen Pannenhuis
udHSTdSTRBSicon .svg Belgica
utdSTRadSTRBSicon .svg
utdKRZmdKRZuBSicon .svg Brussels tramway icon.svg 1STIB-MIVB Line 51.svg
utdSTRtdSTRaBSicon .svg
utdHSTtdBHFutdSTRqd 4,7 Simonis
Brussels metro icon.svg 1STIB-MIVB Line 2.svg 1STIB-MIVB Line 6.svg
utdSTRetdSTReBSicon .svg
udHSTdSTRBSicon .svg Ossegem
udSHI2gldSHI2g+rBSicon .svg aansluiting Infrabel - MIVB
BSicon utv-SHI2+l.svg
utv-SHI2+l + uv-SHI2r
BSicon mvKRZt.svg
mvKRZt + MASKr
BSicon .svg
+
Brussels metro icon.svg 1STIB-MIVB Line 1.svg 1STIB-MIVB Line 5.svg
utvÜSTu+lvSTR-BSicon .svg
exdENDEaquemtvKRZedABZgrBSicon .svgBSicon .svg Oxfam
utvHSTvSTR-BSicon .svg Beekkant
utvÜSTorvSTR-BSicon .svg
utdSTReutdSTRvSTR-BSicon .svg
udKRZuutdKRZmdKRZudBSicon .svg Brussels tramway icon.svg 1STIB-MIVB Line 82.svg
BSicon uvSHI2l-.svg
uvSHI2l- + utv-SHI4l
BSicon utv-SHI4+r.svg
utv-SHI4+r + vSTR-
BSicon .svg
+
udHSTdBHFutdHSTd 5,9 Brussel-West
udSTRdSTRutdABZgld Brussels metro icon.svg 1STIB-MIVB Line 2.svg 1STIB-MIVB Line 6.svg
udSTRdSTRutdSTRed
udSTRdSTRudKBSTed stelplaats Jacques Brel
utdSTRaedABZglexENDEeq aansluiting slachthuis opgebroken
utdHSTdSTRBSicon .svg Jacques Brel
utdSTRrdSTRBSicon .svg Brussels metro icon.svg 1STIB-MIVB Line 5.svg
hKRZWaed Anderlechtse Vierendeelbrug Kanaal Brussel-Charleroi
mKRZod Brussels tramway icon.svg 1STIB-MIVB Line 81.svg
eHSTd 7,7 Kuregem
BSicon .svgvABZg2-STRc3 8,5 Y Kuregem
BSicon .svgdABZgrdSTRc1v-STR+4 lijn 28/2 naar Brussel-Klein-Eiland
STRc2v-STR3BSicon .svgvSTR-
vSTR+1-STRc4BSicon .svgvSTR-
hdKRZaSTRqSTRqvSTR+r-STRd lijn 96A van Halle
hdKRZdSTRqSTRqvSTR+r-STRvSTR- lijn 96B van Vorst-Rijtuigen
lijn 96C van Bundel Gent
hdKRZSTRqvSTR+r-STRvSTRd lijn 50A van Oostende
hdKRZdSTRqvSTR+r-STRvSTRvSTR- lijn 96D van Vorst-Rijtuigen
hdKRZvSTR+r-STRvSTRvSTRd lijn 96 van Quévy spoor B
hdKRZdKRZludKRZmudKRZmudKRZmudKRZmudKRZrudSTR+r lijn 96N van Halle
hdKRZedABZg+rvSTRdSTRvSHI2g+l-dSTR lijn 96 van Quévy spoor A
vSTRr-STRvSTRdSTRvSHI2gl-dSTR lijn 28/3 naar Y Vorst Oost
dABZq+rdABZg+rdSTRvÜSTrdSTRvÜSTr lijn 124 van Charleroi-Centraal
dSTRdSHI2gldSHI2g+lrdSHI2grdSTRvÜSTrdSTR
dSTRdSHI2g+ldSHI2glrdSHI2g+rvÜSTvÜST
vÜSTdSTRvÜSTvÜSTldSTR
BSicon utSTRq.svg
utSTRq + vBHF-L
BSicon vBHF-M.svg
vBHF-M +
BSicon vBHF-M.svg
vBHF-M +
BSicon utSTRq.svg
utSTRq + vBHF-R
8,9 Brussel-Zuid
Brussels metro icon.svg 1STIB-MIVB Line 2.svg 1STIB-MIVB Line 6.svg 1Brussels tramway icon.svg 1STIB-MIVB Line 3.svg 1STIB-MIVB Line 4.svg 1STIB-MIVB Line 51.svg
dBRÜCKE1rvSTRvSTRvSTRdBRÜCKE1l Brussels tramway icon.svg 1STIB-MIVB Line 31.svg 1STIB-MIVB Line 32.svg 1STIB-MIVB Line 81.svg 1STIB-MIVB Line 82.svg 1STIB-MIVB Line 83.svg
dSHI2ldSHI2gl+rdSHI2g+rdSTRdSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2r+ldSHI2r
udSTRqdBRÜCKE1rvSTRvSTRdBRÜCKE1ludSTRq Brussels tramway icon.svg 1STIB-MIVB Line 31.svg
dSHI2ldSHI2l+rdSHI2g+rdSTRvSHI2g+l-
dSTRdSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2r
vSTRvSTR- lijn 0 naar Brussel-Noord

GeschiedenisBewerken

Oorspronkelijk had de lijn het nummer 91[1] en werd de spoorlijnnummer 28 gebruikt voor de spoorverbinding Leuven - Aarschot in het verlengde van spoorlijn 29, Aarschot - Herentals - Tilburg.[2]

Oorspronkelijk waren er de tussenstations Kuregem, West (ook goederenstation), Koekelberg, Pannenhuis en Laken.[3] Koekelberg werd in de twintigste eeuw opgeheven maar opnieuw in 1983 herbouwd en geopend onder de naam Simonis. De halte Laken werd vervangen door de halte Bockstael. De lijn werd in 1984 gesloten voor reizigersverkeer. Een aantal van de gesloten stations bleven wel bediend door de Brusselse metro (lijnen 1A/1B), die deels parallel loopt aan spoorlijn 28.

In december 2009 werd de spoorlijn terug in gebruik genomen voor reizigersvervoer in het kader van het Gewestelijk ExpresNet, het nieuwe voorstadsnet rond Brussel; Er rijdt een trein per uur en alleen van en naar Dendermonde (treindienst S10). Eerst werden enkel de stations Brussel-West en Simonis heropend. Op 13 december 2015 werd ook Station Thurn en Taxis, de vroegere halte Pannenhuis, heropend.

TreindienstenBewerken

Gewestelijk ExpressNetBewerken

Op het traject rijdt het Gewestelijk ExpressNet de volgende routes:

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
S 10 GEN (NMBS) DendermondeBrussel-WestBrussel-ZuidAalst Tijdens de spits extra ritten Aalst-Brussel-Zuid

AansluitingenBewerken

In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Schaarbeek
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Spoorlijn 26 tussen Schaarbeek en Halle
Spoorlijn 26A tussen Schaarbeek en Y Haren Noord
Spoorlijn 27 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Centraal
Spoorlijn 36 tussen Brussel-Noord en Luik-Guillemins
Spoorlijn 36N tussen Brussel-Noord en Leuven
Spoorlijn 161 tussen Schaarbeek en Namen
Y Zennebrug
Spoorlijn 50 Brussel-Noord en Gent-Sint-Pieters
Y Laken
Spoorlijn 50 Brussel-Noord en Gent-Sint-Pieters
Y Pannenhuis
Spoorlijn 28A tussen Y Pannenhuis en Thurn en Taxis
Brussel-Zuid
Spoorlijn 0 tussen Brussel- Noord en Brussel-Zuid
Spoorlijn 50A tussen Brussel-Zuid en Oostende
Spoorlijn 96 tussen Brussel-Zuid en Quévy-Grens / Feignies-grens(F)
Spoorlijn 96A tussen Brussel-Zuid en Halle
Spoorlijn 96B tussen Brussel-Zuid en Vorst-Rijtuigen
Spoorlijn 96C tussen Brussel-Zuid en Bundel Gent
Spoorlijn 96D tussen Brussel-Zuid en Vorst-Rijtuigen
Spoorlijn 96N tussen Brussel-Zuid en Halle
Spoorlijn 124 Brussel-Zuid en Charleroi-Centraal

VerbindingssporenBewerken

28/1 : Y Bockstael (lijn 50) - Y Pannenhuis (lijn 28)
28/2 : Y Kuregem (lijn 28) - Brussel-Klein-Eiland (lijn 50A)
28/3 : Y Kuregem (lijn 28) - Y Vorst-Oost (lijn 124)

Verbindingsspoor Infrabel - MIVBBewerken

Op deze spoorlijn ligt tussen de stations Simonis en Weststation, ter hoogte van metrostation Beekkant een verbindingsspoor tussen het Infrabel-net, het MIVB-tramnet en het MIVB-metronet. Het tramnet is, vanop het Infrabel-net in zuidelijke richting rechtstreeks te bereiken, het metronet enkel met een Z-beweging. Van de 3 dergelijke verbindingen (ook 2 op spoorlijn 26) wordt deze het minste gebruikt.

HSL:1 · 2 · 3 · 4
Spoorlijnen:0 · 12 · 13 · 15 · 16 · 16A · 19 · 21 · 21A · 21D · 24 · 25 · 25N · 26 · 27 · 27A · 27B · 28 · 29 · 34 · 35 · 35/1 · 35/2 · 36 · 36C · 36N · 37 · 39 · 40 · 42 · 43 · 44 · 49 · 50 · 50A · 50C · 50D · 50E · 51 · 51A · 51B · 51B/1 · 52 · 53 · 53/1 · 54 · 55 · 57 · 58 · 59 · 60 · 66 · 69 · 73 · 75 · 75A · 78 · 82 · 86 · 89 · 90 · 94 · 96 · 96A · 96B · 96C · 96D · 96E · 96N · 97 · 108 · 112 · 116 · 117 · 118 · 122 · 123 · 124 · 124B · 124C · 125 · 125A · 130 · 130A · 132 · 134 · 139 · 140 · 144 · 154 · 161 · 161A · 161D · 162 · 165 · 166 · 167
Goederenlijnen:10 · 11 · 11A · 17 · 21C · 26B · 27C · 36A · 50F · 100 · 106 · 115 · 124A · 125B · 127 · 130B · 130C · 130D · 137 · 138 · 141 · 147 · 150 · 155 · 202 · 202A · 204 · 207 · 208 · 209 · 211 · 211A · 211B · 211C · 211E · 214 · 217 · 218 · 220 · 221 · 221A · 221B · 221C · 221D · 221E · 222 · 223 · 224 · 226 · 226A · 226B · 230 · 231 · 232 · 242 · 269 · 270 · 272 · 273 · 280 · 283 · 285 · 288 · 289
Opgebroken:12B · 18 · 20 · 21B · 22 · 23 · 26A · 30 · 31 · 32 · 38 · 45 · 45A · 46 · 47 · 48 · 56 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66A · 67 · 68 · 69B · 73A · 74 · 76 · 77 · 77A · 79 · 80 · 81 · 83 · 85 · 87 · 88 · 88A · 92 · 98 · 98A · 98B · 98E · 99 · 102 · 107 · 109 · 110 · 111 · 112A · 113 · 114 · 119 · 120 · 121 · 126 · 128 · 131 · 133 · 135 · 136 · 136A · 137 · 138A · 140A · 142 · 143 · 153 · 156 · 160 · 161B · 161C · 163 · 164 · 183 · 201 · 203 · 205 · 212 · 213 · 249 · 252 · 252A · 254 · 257 · 260 · 260A · 260B · 260D · 260E · 264 · 266 · 266A · 267 · 268 · 268A · 268B · 276