Spoorlijn 98

spoorlijn in België

Spoorlijn 98 was de spoorlijn die Bergen via Warquignies met Quiévrain verbond, de lijn was 23,8 km lang.

Spoorlijn 98
Bergen - Quiévrain
Spoorlijn 98 op de kaart
Totale lengte23,8 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorBelgische Staat
Geopend
Bergen - Wasmes: 1 april 1873
Wasmes - Dour: 19 december 1871
Dour - Quiévrain: 24 november 1872
Gesloten
Cuesmes - Flénu Produits: 1984
Flénu Produits - Warquignies: 1987
Warquignies - Dour: 1994
Dour - Quiévrain: 1961
Huidige status
Bergen - Cuesmes: lijn 96
Cuesmes - Warquignies: opgebroken
Aantal sporen1
Traject
STR lijn 96 van Brussel-Zuid
dvSTR lijn 118 van La Louvière-Centrum
vÜSTuexdSTR tramlijn 13, 14, 15 opgebroken
emvKRZuuexdABZg+r tramlijn 10, 11, 12 opgebroken
dv-SHI2grdSTRuexdSTR
ddBHF-LvBHF-RuexdHST 0,0 Bergen
v-STRvSHI2g+l-uexdSTR
demvKRZuuexdSTRquexdABZgr tramlijn 6, 7, 8, 9 opgebroken
dvÜSTuexv-LSTR
v-SHI2rdABZgldKDSTequexdLSTR
xdABZgrv-STRuexv-LSTR lijn 97 naar Quiévran
exdBHFv-STRuexv-LSTR Cuesmes-Nord
exdSTRuexdSTR+lemdKRZuuexv-STRr
exdSTRuexdLSTRdSTR
exdSTRuexdLSTRedBHF 2,0 Cuesmes
exdSTRuexdLSTRdABZgldSTRqedABZq+l lijn 109 naar Chimay
exdSTRuexdLSTRxvSHI2gl-exdSTR
exdSTRuexdLSTRexdSTRedSTR+c2exdSTR3
exdSTRuexdLSTRexdSHI2g+ledKRZ3+1-exdSTRc4
exdSTRuexdLSTRevSTRexdKBSTa Charbonnages d'Hyon-Ciply
exdSTRuexdLSTRexdSTRedKRZc2oexdSTR3
exdSTRuexdLSTRexdSHI2g+ledKRZ3+1o-exdSTRc4 lijn 201 van Charbonnages d'Hyon-Ciply opgebroken
exdSTRuexdLSTRevSTR-STRld lijn 96 naar Quévy
sinds 1963
exdSTRuexdLSTRexdBHF G.P. de Malogne
exdSTRuexdSTRlexmdKRZo tramlijn 1, 2, 11, 12 opgebroken
exvSTRl-exdKRZo lijn 96 naar Quévy
van 1857 tot 1963
exSKRZ-Au R5
exvSTR+r-STRd lijn 246 van Levant opgebroken
exvÜSTxd
exvDSTd 6,2 Flénu-Central
exSTR~L +
exSTR2 + exSTR~R
exSTRc3 +
lijn 98E naar Frameries opgebroken
exSTR~L +
exSTRc12 + exSTR~R
exABZl+34 +
exSTR~L +
exSTR+1 + exSTR~R
exSTRc4 +
lijn 102 van Frameries opgebroken
exvBHFd 6,9 Flénu-Produits
exvÜSTxd
exvSTRr-STRd lijn 98B naar Jemappes opgebroken
exLKRW+lexKRWgr
exLSTRexABZg+l lijn 153 van Frameries opgebroken
exLSTRexBHF 9,7 Pâturages
exBHFexKRWglexKRW+r Monsville
exmKRZexmKRZexSTR tramlijn 3, 5 opgebroken
exABZgrexSTRexSTR lijn 102 naar Saint-Ghislain opgebroken
exSTRexSTRexBST Fosse St Felix
exSTRexSTRexKBSTe Fosse le Fief de Lambrechies
exSTRexBHF 10,4 Wasmes
exmKRZexmKRZo tramlijn 1, 4, 5, 11, 12 opgebroken
exSTRexHST 11,0 Petit-Wasmes
exBSTexSTR Fosse 3 des Vanneaux
exdABZglexdKBSTeqexdSTR Fosse 6 des Vanneaux
exvSHI2gl-exdSTR
exdKBSTeexvSTR Fosse 4 des Vanneaux
exv-SHI2grexdSTR
exdKBSTeexvSTR Fosse 7 des Vanneaux
exvBHFd 12,3 Warquignies
exvÜSTxexdKBSTa Fosse dite le 19
exvSTRexdBST Fosse dite le 18
exdSTRexvÜSTxl
exdDST-LexvDST-R 13,0 Warquignies-Formation
exdSHI2glexdSHI2g+lrexdSHI2lr lijn 244 naar Fosse Escouffiaux opgebroken
exv-STR+r + exSTRr+1h
exSTR + exBS2c4
+
lijn 99 naar Saint-Ghislain opgebroken
exSTRexdHST 13,7 Warquignies-Clinique
exSTRexvSTR-KBSTad Fosse Sentinelle
exSTRexvSTRexdKBSTa Fosse Alliance
exSTRexdSTRexvSHI2g+l-
exmKRZexmdKRZexmdKRZd tramlijn 6, 7, 8, 9 opgebroken
exSTRexvHST-STRd 14,9 Boussu-Bois
exSHI3lexdSHI3g+rexdBSTd Fosse Vedette
dexvDST 16,7 Dour-Charbonages
dexvÜSTx
exvSTR-ABZglexdKBSTeq Fosse Saint Louis
dexvBHF-STR 17,2 Dour
dexdABZglexdSTRl lijn 98A naar Roisin-Autreppe opgebroken
exdKBSTaqexABZgrd Fosse Grande Veine
dexvSHI2gl-
dexvHST-STR 19,2 Elouges
exv-STRexdKBSTe Fosse dite le Ferrand
xvSTR+r-STRd lijn 97 van Bergen
xvÜSTlxrd
vSTR-eABZglexdKBSTeq suikerfabriek
vKBHFxed 23,8 Quiévrain
exvSHI2g+l-d
xGRENZE grens België - Frankrijk
exSTR lijn 262 000 naar Douai opgebroken

Geschiedenis bewerken

De geschiedenis van het ontstaan van de spoorlijnen in de Borinage is complex. Spoorlijn 98 verbond verscheidene reeds bestaande industriële spoorlijnen met elkaar en ontstond in de jaren 1871-1873.

Opheffing reizigersverkeer:

  • baanvak Warquignies - Quiévrain: 13 augustus 1961
  • baanvak Bergen - Warquignies: 3 juni 1984.

Het baanvak Dour - Quiévrain werd in 1961 buiten dienst gesteld en in 1965 opgebroken. Het baanvak Cuesmes - Dour werd in de jaren 1990 buiten dienst gesteld en opgebroken in 1996. Het baanvak Bergen - Cuesmes-État maakt sinds april 1963 deel uit van het nieuwe tracé van lijn 96.

Huidige toestand bewerken

Op de bedding is een RAVeL fiets- en wandelpad aangelegd in beton/asfalt van Cuesmes tot Quiévrain (21,7 km).

Aansluitingen bewerken

In de volgende plaatsen was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Bergen
Spoorlijn 96 tussen Brussel-Noord en Quévy
Spoorlijn 97 tussen Bergen en Quiévrain
Spoorlijn 118 tussen La Louvière-Centrum en Bergen
Cuesmes
Spoorlijn 109 tussen Cuesmes en Chimay
Flénu-Central
Spoorlijn 98E tussen Flénu-Central en Frameries
Spoorlijn 246 tussen Flénu-Central en Levant
Flénu-Produits
Spoorlijn 98B tussen Flénu-Produits en Jemappes
Spoorlijn 102 tussen Saint-Ghislain en Frameries
Pâturages
Spoorlijn 153 tussen Frameries en Pâturages
Warquignies-Formation
Spoorlijn 99 tussen Saint-Ghislain en Warquignies
Spoorlijn 244 tussen Warquignies en Escouffiaux
Dour
Spoorlijn 98A tussen Dour en Roisin-Autreppe
Quiévrain
Spoorlijn 97 tussen Bergen en Quiévrain

Zie ook bewerken