Spoorlijn 27A

spoorlijn in België

Spoorlijn 27A is een Belgische spoorlijn nabij Antwerpen. Tot 1970 liep de lijn vanaf Hoboken-Kapelstraat. Het gedeelte vanaf daar tot aan de aftakking Deurne stond ook bekend als de Fortenlijn. Thans loopt de lijn vanaf Mortsel aan de aftakking Liersesteenweg naar de haven van Antwerpen, tot Bundel Rhodesië. De lijn wordt gebruikt als goederenlijn en is de enige toegang tot de haven van Antwerpen op de rechteroever van de Schelde. Spoorlijn 27A is het eerste deel van de Montzenroute tussen de Antwerpse haven en Duitsland.

Spoorlijn 27A
Hoboken-Kapelstraat - Bundel Rhodesië
Spoorlijn 27A op de kaart
Totale lengte34,2 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorBelgische Staat
Geopend
Hoboken-Kapelstraat - Y Luithagen: 10 juli 1878
Y Luithaegen - Y Schijn: 1924
Y Schijn - Bundel Rhodesië: 1965
Huidige statusin gebruik
Geëlektrificeerd1950
Aantal sporen2
Baanvaksnelheid90 km/u
Traject
STR lijn 52 van Antwerpen-Zuid
eHST 0,0 Hoboken-Kapelstraat
eABZq+rxABZgr+xr lijn 52 naar Dendermonde
exSTRexBST 1,2 Fort 8
exdSTRexdENDEaqexdABZgr Fort 8
exKRWlexKRWg+r Y Schoonselhof
lijn 52/1 van Y Hoboken
exBST 3,0 Fort 7
exENDEaqexABZgr Fort 7
exmKRZ tramlijnen 50, 52, 54
exSKRZ-Au A12
exBHF 4,1 Wilrijk
exBST 4,8 Fort 6
exSHI4grqexKRZo+xk2exkABZq+3 lijn 27B, Y Weerde - Antwerpen-Z opgebroken
exSHI4+lq +
exkSTR+1 + exABZgr+r
+
Y West Luithagen, lijn 27A/3 van Y Blok 17
exHST 6,0 Wilrijk-Molenveld
exBST 7,1 Fort 5
exHST 8,5 Mortsel-Luithagen
xmKRZo tram
exkABZg23 8,9 Y Luithagen
ekABZq1xKRZo+xk14kkABZ+rx4 lijn 25 van Brussel-Noord
exBSTLSTR Fort 4
dABZq+rdSTR+rexdSTRv-LSTR 8,0 Y Liersesteenweg
lijn 27 van Brussel-Noord
vABZg+r-STRexdSTRv-LSTR Y Krijgsbaan
lijn 15/1 van Y Aubry
dKRZuvABZg+r-exSTRv-LSTR Y Drabstraat, lijn 15 van Y Zonhoven
vABZg+r-STRexdSTRv-LSTR Y Krijgsbaan
lijn 15/1 van Y Aubry
dSKRZ-AudSKRZ-AuexdSTRv-LSTR R11
dSTRedABZglexdABZgrv-LSTR Y Oost Luithagen, lijn 27A/2 naar Y Drabstraat
dSTRdSHI2lxd-KRZ2+4odSTRc3dLSTR
vSTR-xdKRZc1odSTR+4dLSTR
evSHI4g+l-exdSHI4rvLSTR 10,0 Y Deurne
dSTRKBSTavLSTR Bundel Groenenhoek
dABZg2STR+c3vLSTR Y Z-Groenenhoek, lijn 27/2 naar Y N-Groenenhoek
dSTR+c1ABZ2+4gdSTR+c3dLSTR Y N-Groenenhoek lijn 27/2 van Y Z-Groenenhoek
dSTRSTRc1dABZg+4dSTR
dSKRZ-AoRAqvSKRZ-Ao R1
dSTRvSTR+l-vKRZo lijn 59 van Gent-Sint-Pieters
vSTRvSHI2+ldKRZo lijn 59/1 van Y West Berchem
vÜSTu+lvÜSTu+ldSTR
vBHF-LdBHF-MvBHF-R 13,5 Antwerpen-Berchem
vSHI2g+l-dSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2gr Y Oost Berchem
dSTRv-SHI2grvSTR
dBRÜCKE1rdSTRvÜSTdBRÜCKE1l tram
dSTRdSTRvÜSTordSTRl lijn 25 naar Antwerpen-Luchtbal
dSTRvSTRtdSTRltdSTRq lijn 27 naar Antwerpen-Centraal
vSTRdSTRlSTRq lijn 59/1 naar Antwerpen-Centraal
vSHI3lvSHI3l~RRd
dvSTR-ABZg+ldSTRq Y Antwerpen-Oost, lijn 12 v. Antwerpen-C vanaf 1873
vÜSTl
evBHF 14,7 Antwerpen-Oost
mvKRZo tram
mvKRZt tram
mvKRZt tram
vSTR-eHST Borgerhout
vÜSTr
v-SHI2grvSHI2gl-
vDST-STRvSTR-DST 8,7 Antwerpen-Schijnpoort
v-SHI2g+rvSHI2g+l-
mvKRZt tram
mvKRZo tram
vÜST Y Holland
vSTR-eABZgl lijn 12B naar Dokken en -Stapelplaatsen opgebroken
vSTR-eABZg+l lijn 12 van Antwerpen-Centraal tot 1873
evBHF 18,2 Antwerpen-Dam
dvSTRdSTR+l lijn 25 van Brussel-Noord
v-STRveDST-STR Merksem
ddWBRÜCKEadWBRÜCKEadWBRÜCKEa Spoorbrug
Albertkanaal
exdABZq+rehdKRZeehdKRZeehdKRZe lijn 220, Merksem - Y Noorderlaan opgebroken
evÜSTxrvSTR
exdBSTdSTRvSTR IJskelder aansluiting buurtspoorweg
ev-SHI2g+rvSTR
dudSTRqdBHF-LvBHF-RudSTRq 12,9 Antwerpen-Luchtbal
tram
v-STRvÜSTo+l
v-STRvÜSTur Y Luchtbal
ddKRZovSHI2r HSL 4 naar Schiphol
vBHF 21,7 Antwerpen-Noorderdokken
vSKRZ-Au A12
vÜST
vSTR-BHF Ekeren
dENDExavSTRd lijn 16A van Lier in ontwerp
dABZq+rvKRZodSTRr Y Sint-Mariabrug
lijn 12 naar Lage Zwaluwe
v-SHI2g+rvSTR- Y Driehoekstraat, lijn 12/1 van Y Sint-Mariabrug
vSTR-eHST Leugenberg
vÜSTl{{{2}}}
vSKRZ-Au A12
vSTRr-STR lijn 16A naar Antwerpen-Noord bundel A1
ABZgrd 29,4 Y Schijn, lijn 11 naar Bundel Noordland
ABZgrd lijn 27A/2 naar Antwerpen-Noord bundel B3
ABZgrd lijn 27A/1 naar Y Muisbroek
ABZg+rd 30,5 Y Ekerse Dijk, lijn 27C van Antwerpen-Noord bundel B1
ABZgld 33,9 Y Noorderlaan, lijn 220 naar Merksem
ABZg+ld 34,8 Y Leopold
lijn 220/1 van Y Ford
v-SHI2gr{{{2}}}
v-STRvSHI2gl-
v-SHI2grvSTR-DST Bundel Kongo
vDST-STRvSHI2g+l- Bundel Wilmarsdonk
vSTR-DSTvSTR- Bundel Angola
vWSLedKDSTed 36,2 Bundel Rhodesië

Geschiedenis bewerken

De spoorlijn tussen Deurne en de haven was ruim 36 km lang en is in meerdere fases aangelegd. Het gedeelte tussen Hoboken-Kapelstraat en Luithagen werd geopend op 10 juli 1878.[1] In Y Luithagen sloot de lijn aan met een dubbele spoorboog op spoorlijn 25; in Wilrijk kwamen er aansluitingen met en een brug over lijn 25A. Dit gedeelte had met het bedienen van de fortengordel rond Antwerpen in de eerste plaats een militaire functie. Later werd ze vooral gebruikt voor goederenvervoer in combinatie met lijn 25A. In 1924 werd het gedeelte tot aan de aftakking Schijn aangelegd om aldaar aan te sluiten op spoorlijn 11. Hierbij werden de verbindingen met lijn 25 opgebroken en werden verbindingssporen met spoorlijn 27 en spoorlijn 15 aangelegd. In 1965 werd de lijn verlengd tot de Bundel Rhodesië.

In de jaren 1968-1970 werd het gedeelte tussen Hoboken en Y Deurne opgebroken. Op het westelijk deel van de verhoogde bedding werd de R11 aangelegd; het oostelijk deel, tussen de Prins-Boudewijnlaan en de driehoek van Mortsel, werd een wandel- en natuurgebied. Hier zijn nog sporen terug te vinden van het station Mortsel-Luithagen.

Van Antwerpen-Oost naar Antwerpen-Noorderdokken loopt spoorlijn 27A parallel met spoorlijn 12, deze twee lijnen vormen samen het oostelijke ringspoor rond Antwerpen. In Ekeren is er een aansluiting op spoorlijn 12 richting Essen en Nederland, waarna lijn 27A afbuigt met de bocht van Ekeren om lijn 12 te kruisen.

Tussen aftakking Schijn en de wijk Ekeren-Donk werd, parallel aan lijn 27A, een dubbelsporig werkspoor aangelegd voor de aanleg van de HSL tussen Antwerpen en Nederland. Aan het einde van de werken aan HSL 4 werd dit spoor terug opgebroken. De bedding zelf is nog wel zichtbaar in het landschap.

Toekomst bewerken

Doordat de huidige goederenroute via Antwerpen en Lier reeds enkele jaren verzadigd is, zijn er studies gaande voor een tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen. Een mogelijk tracé zou tussen aftakking Schijn en Merksem parallel lopen met lijn 27A.

Treindiensten bewerken

Alleen goederenvervoer en P-treinen voor het NMBS Personeel naar en vanuit de haven van Antwerpen.

Aansluitingen bewerken

In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Hoboken-Kapelstraat
Spoorlijn 52 tussen Dendermonde en Antwerpen-Zuid
Y Schoonselhof
Spoorlijn 52/1 tussen Y Hoboken en Y Schoonselhof
Y West Luithagen
Spoorlijn 27B tussen Y Vrouwvliet en Antwerpen-Zuid
Y Luithaegen
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Y Liersesteenweg
Spoorlijn 27 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Centraal
Y Krijgsbaan
Spoorlijn 15/1 tussen Y Krijgsbaan en Y Aubry
Y Zuid Groenenhoek
Spoorlijn 27/2 tussen Y Zuid Groenenhoek en Y Noord Groenenhoek
Y Oost Berchem
Spoorlijn 59 tussen Y Oost Berchem en Gent-Dampoort
Antwerpen-Oost
Spoorlijn 12 tussen Antwerpen-Centraal en Lage Zwaluwe
Antwerpen-Schijnpoort
Spoorlijn 12B tussen Antwerpen-Schijnpoort en Antwerpen-Dokken & Stapelplaatsen
Spoorlijn 12 tussen Antwerpen-Centraal en Lage Zwaluwe
Antwerpen-Dam
Spoorlijn 12 tussen Antwerpen-Centraal en Lage Zwaluwe
Antwerpen-Noorderdokken
Spoorlijn 12 tussen Antwerpen-Centraal en Lage Zwaluwe
Y Schijn
Spoorlijn 11 tussen Y Schijn en Bundel Noordland
Y Ekerse Dijk
Spoorlijn 27C tussen Y Ekerse Dijk en Antwerpen-Noord
Y Noorderlaan
Spoorlijn 220 tussen Y Noorderlaan en Merksem
Y Leopold
Spoorlijn 220/1 tussen Y Leopold en Y Ford

Verbindingssporen bewerken

27A/1: Antwerpen-Noord (inrit C1) - Y Muisbroek (lijn 27C) tot 1970: Y Liersesteenweg / Y Blok 19 (lijn 27) - Y Deurne / Y Blok 7 (lijn 27A)
27A/2: Antwerpen-Noord (inrit B3) - Y Schijn (lijn 11, 27A) tot 1970: Y Oost Luithagen / Y Blok 6 (lijn 27A) - Y Drabstraat (lijn 27)
27A/3: Y Blok 17 (lijn 27B) - Y West Luithagen / Y Blok 5 (lijn 27A)

Galerij bewerken

Zie ook bewerken

  1. Louis De Bondt & Philippe Callaert. Leireken de geschiedenis van lijn 61, pp. 47-48.