Spoorlijn 211

spoorlijn in België

Spoorlijn 211 is een Belgische spoorlijn in de haven van Antwerpen. De spoorlijn wordt enkel gebruikt voor het goederenvervoer. De lijn takt bij Y Steenland af van spoorlijn 10 en loopt via de Kallosluis en de Kieldrechtsluis naar Bundel Zuid om daar weer aan te sluiten op spoorlijn 10. De lijn vormt een ringspoor om de havens van de linkeroever.

Spoorlijn 211
Y Steenland - Y Hazop
Spoorlijn 211 op de kaart
Totale lengte20,2 km
Spoorwijdte1435 mm
Aangelegd doorNMBS
Geopend1998
Huidige statusin gebruik
Geëlektrificeerdnee
Aantal sporen2
Baanvaksnelheid40 km/u
Treindienst doorNMBS
Traject
STRBSicon .svg lijn 10 van Y Zwijndrecht Fort
vSHI2gl-d 0,0 Y Steenland, 10 naar Y Walenhoek
vSTR+l-vKRZodABZq+rv-STR+r Y Aven Ackers, lijn 211/2 naar Y Haandorp
vLSTR-vSTRdABZg+ldSTRqdABZg+r
20,2
19,7
Y Hazop / Y Haandorp
vLSTR-vSTRdSTRdKBSTadSTR Seaport Terminals
vLSTR-vSTRvÜSTldSTR
vLSTR-vSTRdLSTRdDSTdSTR Bundel Zuid
vLSTR-vSTRvSHI2g+l-dSTR
vLSTR-vSTR-STRldABZgrv-STR Y Koestraat
LSTRKRWg+lKRWgrSTR 0,5 Y Kruipin, lijn 10/2 van Y Koestraat
LSTRSTRKBSTeSTR LuikNatie
tSTRaABZglKBSTeqSTR 0,8 ADPO
tSTRlKRZttSTRqSTR lijn 10 naar Y Walenhoek
BSicon .svgSKRZ-AoBSicon .svgSTR R2
BSicon .svgKRWglKRW+rSTR 2,2 Y Den Beer, lijn 211A naar Y Farnese-West
BSicon .svghKRZWaehKRZWaeSTR Farnesebrug + Melselebrug
BSicon STRc2.svg
STRc2 +
BSicon STR3.svg
STR3 + BS2l
BSicon STR.svg
STR + BS2c3
BSicon STR.svg
STR +
Y Farnese-Zuid
BSicon STR+1.svg
STR+1 +
BSicon STRc24.svg
STRc24 + STR~L
BSicon ABZg3.svg
ABZg3 + STR~R
BSicon STR.svg
STR +
Y Ketenis-Zuid, lijn 208 naar zone Geslecht
BSicon STR.svg
STR + SHI4c2
BSicon STR3h+1.svg
STR3h+1 + STR~L
BSicon STR+c4.svg
STR+c4 + STR~R
BSicon STR.svg
STR +
dSTR~LvvSTR-ABZg+l-vv-ABZg+r-STRdSTR~RSTR Y Farnese-West, lijn 208/1 van Y Ketenis-Oost
vSTRdv-SHI2g+rv-STR 3,2 Y Farnese-West, lijn 211A van Y Den Beer
v-SHI2g+rdv-STRv-STR Y Farnese-Oost
dLSTRdSKRZ-AoSTR R2
dLSTRdKRZtSTR lijn 10
v-LSTRv-SHI2+ldSHI2glrdSHI2+rdSTR lijn 211E naar aansluiting Ship-It
v-LSTRdvDSTvSTR 4,6 Bundel Liefkenshoek
v-LSTRdv-SHI2g+rvSTR
BSicon BS2c1.svg
BS2c1 +
BSicon STRl+4h.svg
STRl+4h + BS2+r
BSicon ABZgr.svg
ABZgr + STR~L
BSicon STR.svg
STR + STR~R
5,2 Y Geslecht-Zuid, lijn 208/2 naar Y Geslecht-Oost
BSicon .svgvSHI4gl-dSHI4g+rvSTR 5,8 Y Kalishoek-Oost, lijn 208/3 van Y Geslecht-West
BSicon .svgdSTRrv-SHI2grvSTR lijn 208 naar zone Geslecht
BSicon .svgdvDSTvSTR 7,0 Bundel Kalishoek
BSicon .svgdv-SHI2g+rvKBSTe-STR aansluiting Ship-It
BSicon .svgKRW+lKRWgrSTR Y Kalishoek, lijn 211B naar Y Krommenhoek
BSicon .svghKRZWaehKRZWaeSTR Kieldrechtsluis
BSicon .svgKRWg+lKRWrSTR Y Krommenhoek, lijn 211B van Y Kalishoek
BSicon .svgvSHI2gl-BSicon .svgdSTR lijn 211C naar Y Arenberg
BSicon .svgvDSTBSicon .svgdSTR 11,2 Bundel Krommenhoek
BSicon .svgvSHI2g+l-BSicon .svgdSTR
BSicon .svgvSHI2gl-BSicon .svgdSTR Y Arenberg, lijn 211C van Y Krommenhoek
BSicon .svgvSTR-KBSTeBSicon .svgdSTR Antwerp Stone Terminal
BSicon .svgvSTR-KBSTaBSicon .svgdSTR Tabaksnatie
BSicon .svgvSHI2g+l-BSicon .svgdSTR Y Antwerp Euro Terminal
BSicon .svgSTRlSTRqSTRr

Lijn 211CBewerken

Het enkelsporige gedeelte tussen de aansluitingen Krommenhoek en Arenberg draagt lijnnummer 211C.

AansluitingenBewerken

In de volgende plaats is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Y Steenland
Spoorlijn 10 tussen Y Zwijndrecht-Fort en Y Walenhoek
Y Kruipin
Spoorlijn 10/2 tussen Y Koestraat en Y Kruipin
Y Den Beer
Spoorlijn 211A tussen Y Den Beer en Y Farnese-West
Y Ketenis-Zuid
Spoorlijn 208 tussen Y Ketenis-Zuid en Industriezone Geslecht
Y Farnese-West
Spoorlijn 211A tussen Y Den Beer en Y Farnese-West
Bundel Liefkenshoek
Spoorlijn 211E tussen Bundel Liefkenshoek en aansluiting Ship-It
Y Geslecht-Zuid
Spoorlijn 208/2 tussen Y Geslecht-Zuid en Y Geslecht-Oost
Y Kalishoek-Oost
Spoorlijn 208/3 tussen Y Kalishoek-Oost en Y Geslecht-West
Y Kalishoek
Spoorlijn 211B tussen Y Kalishoek en Y Krommenhoek
Y Krommenhoek
Spoorlijn 211B tussen Y Kalishoek en Y Krommenhoek
Spoorlijn 211C tussen Y Krommenhoek en Y Arenberg
Y Arenberg
Spoorlijn 211C tussen Y Krommenhoek en Y Arenberg
Y Hazop
Spoorlijn 10 tussen Y Zwijndrecht-Fort en Y Walenhoek

VerbindingsspoorBewerken

211/2: Y Haandorp (lijn 211) - Y Aven Ackers (lijn 10)

Zie ookBewerken