Spoorlijn 211

spoorlijn in België
(Doorverwezen vanaf Spoorlijn 211C)

Spoorlijn 211 is een Belgische spoorlijn in de haven van Antwerpen. De spoorlijn wordt enkel gebruikt voor het goederenvervoer. De lijn takt bij Y Steenland af van spoorlijn 10 en loopt via de Kallosluis en de Kieldrechtsluis naar Bundel Zuid om daar weer aan te sluiten op spoorlijn 10. De lijn vormt een ringspoor om de havens van de linkeroever.

Spoorlijn 211
Y Steenland - Y Hazop
Spoorlijn 211 op de kaart
Totale lengte20,2 km
Spoorwijdte1435 mm
Aangelegd doorNMBS
Geopend1998
Huidige statusin gebruik
Geëlektrificeerdnee
Aantal sporen2
Baanvaksnelheid40 km/u
Treindienst doorNMBS
Traject
STR lijn 10 van Y Zwijndrecht Fort
vSHI2gl-d 0,0 Y Steenland, 10 naar Y Walenhoek
vSTR+l-vKRZodABZq+rv-STR+r Y Aven Ackers, lijn 211/2 naar Y Haandorp
vLSTR-vSTRdABZg+ldSTRqdABZg+r
20,2
19,7
Y Hazop / Y Haandorp
vLSTR-vSTRdSTRdKBSTadSTR Seaport Terminals
vLSTR-vSTRvÜSTldSTR
vLSTR-vSTRdLSTRdDSTdSTR Bundel Zuid
vLSTR-vSTRvSHI2g+l-dSTR
vLSTR-vSTR-STRldABZgrv-STR Y Koestraat
LSTRKRWg+lKRWgrSTR 0,5 Y Kruipin, lijn 10/2 van Y Koestraat
LSTRSTRKBSTeSTR LuikNatie
tSTRaABZglKBSTeqSTR 0,8 ADPO
tSTRlKRZttSTRqSTR lijn 10 naar Y Walenhoek
SKRZ-AoSTR R2
KRWglKRW+rSTR 2,2 Y Den Beer, lijn 211A naar Y Farnese-West
hKRZWaehKRZWaeSTR Farnesebrug + Melselebrug
STRc2 +
STR3 + BS2l
STR + BS2c3
STR +
Y Farnese-Zuid
STR+1 +
STRc24 + STR~L
ABZg3 + STR~R
STR +
Y Ketenis-Zuid, lijn 208 naar zone Geslecht
STR + SHI4c2
STR3h+1 + STR~L
STR+c4 + STR~R
STR +
dSTR~LvvSTR-ABZg+l-vv-ABZg+r-STRdSTR~RSTR Y Farnese-West, lijn 208/1 van Y Ketenis-Oost
vSTRdv-SHI2g+rv-STR 3,2 Y Farnese-West, lijn 211A van Y Den Beer
v-SHI2g+rdv-STRv-STR Y Farnese-Oost
dLSTRdSKRZ-AoSTR R2
dLSTRdKRZtSTR lijn 10
v-LSTRv-SHI2+ldSHI2glrdSHI2+rdSTR lijn 211E naar aansluiting Ship-It
v-LSTRdvDSTvSTR 4,6 Bundel Liefkenshoek
v-LSTRdv-SHI2g+rvSTR
BS2c1 +
STRl+4h + BS2+r
ABZgr + STR~L
STR + STR~R
5,2 Y Geslecht-Zuid, lijn 208/2 naar Y Geslecht-Oost
vSHI4gl-dSHI4g+rvSTR 5,8 Y Kalishoek-Oost, lijn 208/3 van Y Geslecht-West
dSTRrv-SHI2grvSTR lijn 208 naar zone Geslecht
dvDSTvSTR 7,0 Bundel Kalishoek
dv-SHI2g+rvKBSTe-STR aansluiting Ship-It
KRW+lKRWgrSTR Y Kalishoek, lijn 211B naar Y Krommenhoek
hKRZWaehKRZWaeSTR Kieldrechtsluis
KRWg+lKRWrSTR Y Krommenhoek, lijn 211B van Y Kalishoek
vSHI2gl-dSTR lijn 211C naar Y Arenberg
vDSTdSTR 11,2 Bundel Krommenhoek
vSHI2g+l-dSTR
vSHI2gl-dSTR Y Arenberg, lijn 211C van Y Krommenhoek
vSTR-KBSTedSTR Antwerp Stone Terminal
vSTR-KBSTadSTR Tabaksnatie
vSHI2g+l-dSTR Y Antwerp Euro Terminal
STRlSTRqSTRr

Lijn 211C

bewerken

Het enkelsporige gedeelte tussen de aansluitingen Krommenhoek en Arenberg draagt lijnnummer 211C.

Aansluitingen

bewerken

In de volgende plaats is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Y Steenland
Spoorlijn 10 tussen Y Zwijndrecht-Fort en Y Walenhoek
Y Kruipin
Spoorlijn 10/2 tussen Y Koestraat en Y Kruipin
Y Den Beer
Spoorlijn 211A tussen Y Den Beer en Y Farnese-West
Y Ketenis-Zuid
Spoorlijn 208 tussen Y Ketenis-Zuid en Industriezone Geslecht
Y Farnese-West
Spoorlijn 211A tussen Y Den Beer en Y Farnese-West
Bundel Liefkenshoek
Spoorlijn 211E tussen Bundel Liefkenshoek en aansluiting Ship-It
Y Geslecht-Zuid
Spoorlijn 208/2 tussen Y Geslecht-Zuid en Y Geslecht-Oost
Y Kalishoek-Oost
Spoorlijn 208/3 tussen Y Kalishoek-Oost en Y Geslecht-West
Y Kalishoek
Spoorlijn 211B tussen Y Kalishoek en Y Krommenhoek
Y Krommenhoek
Spoorlijn 211B tussen Y Kalishoek en Y Krommenhoek
Spoorlijn 211C tussen Y Krommenhoek en Y Arenberg
Y Arenberg
Spoorlijn 211C tussen Y Krommenhoek en Y Arenberg
Y Hazop
Spoorlijn 10 tussen Y Zwijndrecht-Fort en Y Walenhoek

Verbindingsspoor

bewerken
211/2: Y Haandorp (lijn 211) - Y Aven Ackers (lijn 10)

Zie ook

bewerken