Spoorlijn 12 Antwerpen - Lage Zwaluwe

spoorlijn in België en Nederland

Spoorlijn 12 Antwerpen - Lage Zwaluwe is de grensoverschrijdende spoorlijn die als spoorlijn 12 Antwerpen verbindt met de Belgisch-Nederlandse grens en als Nederlandse spoorlijn verdergaat naar Roosendaal en Lage Zwaluwe. Het is de oudste en was tot 2008 de belangrijkste spoorverbinding tussen België en Nederland. De lijn is in totaal 64 kilometer lang, waarvan 33 kilometer in België en 31 kilometer in Nederland.

Spoorlijn 12
Antwerpen-Centraal - Lage Zwaluwe
Spoorlijn 12 Antwerpen - Lage Zwaluwe op de kaart
Lijnnummer12 (BE)
126 (NL:Rsdg-Rsd)
120 (NL:Rsd-Zlw)
Totale lengte64,4 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorSociété Anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam
Geopend
Antwerpen-Centraal - grens: 26 juni 1854
grens - Roosendaal: 3 juli 1854
Roosendaal - Oudenbosch: 20 oktober 1854
Oudenbosch - Zevenbergen: 24 december 1854
Zevenbergen - Moerdijk AR: 1 mei 1855
Zevenbergen - Lage Zwaluwe: 1 mei 1876
Gesloten
Zevenbergen - Moerdijk AR: 1 juni 1880
Huidige status
Antwerpen - Centraal - Lage Zwaluwe: in gebruik
Zevenbergen - Moerdijk AR: opgebroken
Geëlektrificeerd1957
Aantal sporen2
Baanvaksnelheid130 km/u
Treindienst doorNMBS / NS
Traject
tvSTR-dexvWSLad lijn 25 van Antwerpen-Luchtbal
tdBHFtdKBHFavKBHFa-KBHFxaexvSTR- 0,0 Antwerpen-Centraal
(level -2,-1,+1)
tvSTRr-STRvÜSTexvSTR- lijn 25 naar Brussel-Noord
tdSTRqtdSTRrvSTRexvSTR- lijn 27 naar Brussel-Noord
STRqvSTRr-STRexvSTR- lijn 59/1 naar Y West Berchem
STRqdSTRqdABZg+rexvSTR- Y Antw. Oost, lijn 27/1 van Y Noord Berchem
dSTR+rv-SHI2rexdSTR lijn 27A van Hoboken-Kapelstraat
mvKRZoexv-STR tram DeLijn icon 11antw.svg
vÜSTlexv-STR
evBHFexv-STR 2,3 Antwerpen-Oost
mvKRZoexv-STR tram DeLijn icon 24antw.svg
mvKRZtexv-STR tram DeLijn icon 8antw.svg
mvKRZtexv-STR tram DeLijn icon 10antw.svg
vSTR-eHSTexv-STR 3,4 Borgerhout
vÜSTrdexdSTR
v-SHI2grvSHI2gl-exvSTR-
vDST-STRvSTR-DSTexvSTR- 4,3 Antwerpen-Schijnpoort
v-SHI2g+rvSHI2g+l-exvSTR-
mvKRZtexv-STR tram DeLijn icon 2antw.svg DeLijn icon 3antw.svg DeLijn icon 5antw.svg DeLijn icon 6antw.svg
mvKRZoexv-STR tram DeLijn icon 12antw.svg
vÜSTexv-STR Y Holland
vSTR-eABZglexdSTRqexdKRZ lijn 12B naar Dokken en -Stapelplaatsen opg.
dSTRedSHI4g+lexv-SHI4r tracé tot 1873
evBHFBSicon .svg 5,8 Antwerpen-Dam
vSTRdSTR+ld lijn 25 van Brussel-Noord
vSTR-eDSTvSTR- 7,5 Merksem
dWBRÜCKEadWBRÜCKEadWBRÜCKEad Spoorbrug
Albertkanaal
ehdKRZeehdKRZeehdKRZed lijn 220, Merksem - Y Noorderlaan opgebroken
udSTRqdBHF-LvBHF-RudSTRqd 8,3 Antwerpen-Luchtbal
tram DeLijn icon 6antw.svg
dSTRvÜSTo+ld
dSTRvÜSTurd Y Luchtbal
dKRZovSHI2rd HSL 4 naar Schiphol
vBHFBSicon .svg 9,1 Antwerpen-Noorderdokken
vSKRZ-AuBSicon .svg A12
vÜSTBSicon .svg
vSTR-BHFBSicon .svg 11,4 Ekeren
edHSTvSTR-d Ekeren-Brug
dSTRldKRZuSTRq lijn 27A naar Bundel Rhodesië
dENDExaqKRZu+k2kABZq+3 Y Driehoekstraat, lijn 16A in ontwerp
kABZg+1d Y Sint Mariabrug, lijn 12/1 van Y Driehoekstr.
BHFd 12,5 Sint-Mariaburg
eHSTd Heikestraat
SKRZ-Aod N11
BHFd 15,0 Kapellen
exdENDEaSTRBSicon .svg Hoogboom kazerne
exdKRZeKRZBSicon .svg strategische spoorlijn Boom - Stabroek
exdABZgl+leABZgrBSicon .svg Militaire spoorweg Brasschaat-Polygoon
exdENDEeSTRBSicon .svg vliegveld
eHSTd 19,0 Kapellenbos
BHFd 21,0 Heide
deABZglexENDEeq zandspoorweg Heide opgebroken
HSTd 22,7 Kijkuit
BHFd 24,0 Kalmthout
HSTd 28,1 Wildert
BHFd 32,1 Essen
GRENZEd
33,2
31,2
grens België - Nederland
SEC2d spanningssluis 3,0 kV/1,5 kV
SKRZ-Aud A58E312
dSHI2+ldSHI2gr+lBSicon .svg lijn van Vlissingen
dSTRvSHI2gl-d
vÜSTrvSHI2gl-
vBHFvDST-STR 22,8 Roosendaal
dSTRvÜSTrdENDEe Borchwerf Noord
vÜSTvKBSTe- werkplaats NS
vSTRr-STRBSicon .svg lijn naar Breda
dSTRuexdSTR+l tramlijn van Steenbergen opgebroken
dBHFuexdHST 15,6 Oudenbosch
emdKRZuexdSTRr tramlijn naar Breda opgebroken
WBRÜCKE1d Mark
deABZglexENDEeq aansluiting suikerfabriek opgebroken
BHFd 7,5 Zevenbergen
deKRWglexKRW+r
dSKRZ-AuexSTR A16E19A59
BSicon .svgvSTR-STR+roexvSTR- HSL-Zuid van Antwerpen-Luchtbal
ddSTR+rvSTRexvSTR- lijn van Breda
dSTR+rvÜSTdSTRexvSTR- lijn van 's-Hertogenbosch
vÜSTrdSTRdSTRexvSTR-
dBHF-LvBHF-RdSTRexvSTR- 0,0 Lage Zwaluwe
BSicon vÜSTl.svg
vÜSTl +
BSicon exvSTR2-.svg
exvSTR2- + vSTR
BSicon exSTRc3.svg
exSTRc3 + exvSHI2l-
dSTRvÜSTu+ledSTR+c1exdSTR+4exdSTR
dSTRvSHI2g+l-dSTRexvSTR
dSTRldKRZodSTRqdKRZoxvKRZ lijn naar Moerdijk haven
dvSTR-dSTRexvSTR-KBHFe 0,0 Moerdijk AR
vSTR-vSTR-exKBHFe Moerdijk SS
vSTR-vSTR- HSL-Zuid naar Schiphol
vSTR-BSicon .svg lijn naar Rotterdam Centraal

Het traject Roosendaal-Antwerpen dateert van 1854. Tevens is dit het eerste geëlektrificeerde grensoverschrijdende baanvak in Europa (september 1957).

GeschiedenisBewerken

 
Een Thalys rijdt door het station van Heide
 
Een goederentrein met NMBS-locomotief serie 25.5 rijdt door het station van Heide

Op 9 juli 1852 sloten België en Nederland een verdrag om een nieuwe spoorlijn aan te leggen, die Antwerpen met Rotterdam zou verbinden. Op 26 juni 1854 werd de spoorlijn van Antwerpen naar Roosendaal officieel ingehuldigd. Op 20 oktober van hetzelfde jaar werd het baanvak Roosendaal - Oudenbosch geopend. Ruim twee maanden later, op 24 december, volgde het baanvak Oudenbosch - Zevenbergen en ten slotte konden de treinen op 1 mei 1855 de haven van Moerdijk bereiken. Vanaf Moerdijk kon men met per raderstoomschip verder reizen naar Rotterdam.

De Société Anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam (AR) verzorgde de exploitatie; op 1 januari 1864 werd de exploitatie overgenomen door de Grand Central Belge. Op 1 mei 1876 opende de Staat der Nederlanden een verbindingsspoor van Zevenbergen naar Lage Zwaluwe, waar de lijn aansloot op de spoorlijn Breda - Rotterdam (Staatslijn I). In 1880 werd de spoorlijn aan Belgische zijde genationaliseerd en voortaan door de Belgische staat geëxploiteerd. Daarop werd aan Nederlandse zijde de exploitatie overgenomen door de SS, die meteen de overbodig geworden lijn Zevenbergen - Moerdijk sloot.

In Antwerpen reden de treinen op straatniveau door de stad, ongeveer via de route Rotterdamstraat - Hollandstraat - Trapstraat, dit resulteerde in lange wachttijden aan de overwegen. Daarom werd in 1871 besloten een ringlijn aan de oostzijde van de stad aan te leggen. Op 1 januari 1873 nam men dit oostelijke ringspoor in gebruik; het liep van Antwerpen-Centraal (dat voor 1905 nog Antwerpen-Oost heette), langs station Borgerhout (van 1905 tot 2011 Antwerpen-Oost), station Zurenborg (van 1905 Antwerpen-Schijnpoort geheten) naar station Stuyvenberg (van 1905 tot 2011 Antwerpen-Dam).

Aanvankelijk liep alles over een enkel spoor. Vanwege de toenemende drukte legde de spoorwegmaatschappij in de jaren 1881-'82 een dubbelsporige lijn aan.

Van Antwerpen-Oost naar Antwerpen-Noorderdokken loopt spoorlijn 12 parallel met spoorlijn 27A. Alleen bij Ekeren is er een verbinding tussen de beide lijnen, die samen het oostelijke ringspoor rond Antwerpen vormen. De maximumsnelheid op de lijn bedraagt 130 km/u.

ElektrificatieBewerken

 
Spanningssluis Roosendaal

Vanaf 2 juni 1957 is de lijn geëlektrificeerd. Tussen Essen en Roosendaal bevindt zich een spanningssluis, voor de overgang van 3000 V bovenleidingsspanning in België naar 1500 V in Nederland. De meeste Belgische elektrische treinen kunnen zonder speciale aanpassingen de grens over tot Roosendaal, zij het met beperkt vermogen door de lagere spanning.

Voor internationale treinen die een langer traject in Nederland afleggen wordt meerspanningsmaterieel gebruikt. Het eerste speciaal geschikte materieel was vanaf 1957 het Materieel '57, een aangepaste versie van de Nederlandse Hondekop, dat tot 1986 als Beneluxtrein reed. Later volgden de NMBS-locomotiefreeksen 25.5 (vanaf 1974) en 11.8 (tussen 1986 en 2012) en HLE 28 (vanaf 2008) en de Thalys (vanaf 1996).

Buiten gebruik ten zuiden van Antwerpen-LuchtbalBewerken

Na het indienststelling van de tunnel op spoorlijn 25 tussen Antwerpen-Centraal en -Luchtbal in 2007 bleven nog enkele stoptreinen rijden langs Antwerpen-Dam en -Oost tot in 2011; sindsdien gaan alle passagierstreinen tussen het noorden en het zuiden van het Antwerpse door de tunnel en deze twee stations zijn buiten gebruik. In het kader van een mogelijke heropening voor de S-trein Antwerpen zijn ze niet afgebroken, maar voorlopig stopt er geen andere passagierstreinen meer dan lege treinen die in Antwerpen-Schijnpoort gaan parkeren en mogelijk worden gewassen of onderhouden. De parallel lopende lijn 27A wordt nog gebruikt door goederentreinen van en naar de Antwerpse haven met mogelijke halte in station Antwerpen-Schijnpoort.

Stations en gebouwenBewerken

Overzicht van stations langs de lijn (cursief: voormalig station):

Station Geopend Huidig gebouw
Antwerpen-Centraal 1854 1905, EB, 3e gebouw, uniek ontwerp van De la Censerie
Antwerpen-Oost 1873 1960, NMBS, 2e gebouw, uniek ontwerp van Léonard-Etienne, station gesloten in 2011
Borgerhout 1905 geen, station gesloten voor 1924
Antwerpen-Dam 1854 1892, EB, uniek ontwerp, station gesloten in 2011
Antwerpen-Luchtbal 2003 2006, NMBS, 1e gebouw, uniek ontwerp [1]
Antwerpen-Luchtbal 1932 geen, station verplaatst in 2003 [2]
Antwerpen-Noorderdokken 1974 geen
Ekeren 1854 1882, EB, 2e gebouw, type 1881
Sint-Mariaburg 1933 geen
Heikestraat 1933 geen, station gesloten in 1940
Kapellen 1854 1854, EB, 1e gebouw, uniek ontwerp
Kapellenbos 1911 geen, station gesloten in 1994
Heide 1897 1911, EB, 1e gebouw, type 1893
Kijkuit 1933 geen
Kalmthout 1854 1897, EB, 2e gebouw, type 1881
Wildert 1881 geen, gebouw begin jaren 90 gesloopt
Essen 1854 1901, EB, 2e gebouw, uniek ontwerp
Roosendaal 1854 1949, NS, 3e gebouw, uniek ontwerp van Van Ravesteyn
Oudenbosch 1854 1854, AR, 1e gebouw, uniek ontwerp verwant aan Zevenbergen
Zevenbergen 1854 1854, AR, 1e gebouw, uniek ontwerp verwant aan Oudenbosch
Lage Zwaluwe 1883 geen, gebouw gesloopt in 2000
Moerdijk AR 1855 geen, station gesloten in 1880

Station Moerdijk AR lag niet direct aan de huidige spoorlijn, maar aan het eindpunt, van waar de boot richting Rotterdam genomen kon worden. Met de ingebruikname van het verbindingsspoor tussen Zevenbergen en Lage Zwaluwe, in 1876, en de overname van de exploitatie door de SS is dit deel van de lijn en station Moerdijk AR buiten gebruik gesteld.

 
Spoorlijn 12 ter hoogte van station Ekeren

TreindienstBewerken

Deze lijn is tot 2012 de belangrijkste internationale spoorverbinding tussen België en Nederland geweest. Per 9 december 2012 is de hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen in gebruik genomen en zijn alle doorgaande internationale treinen daarover gaan rijden. De route via Roosendaal wordt daarmee de voordeligere (maar wat trage) reismogelijkheid waarvoor men niet hoeft te reserveren. Na de Fyra fiasco, werd de Beneluxtreindienst via de Roosendaal route, al op 18 februari 2013, gedeeltelijk hersteld. Pas op 9 april 2018 wordt deze treindienst overgeschakeld naar de HSL Breda route. De Thalys is op de hogesnelheidslijn blijven rijden. Verder wordt de spoorlijn nog voor reizigers- en goederenvervoer gebruikt.

InternationaalBewerken

De trein S32 PuursRoosendaal gaat eenmaal per uur met 17 haltes onderweg.

GeschiedenisBewerken

Vanouds waren de Belgische stoptreinen (vroegen omnibustreinen genoemd) vanuit Antwerpen beperkt tot Essen, vanwaar lokale reizigers konden overstappen op internationale treinen nadat de grensformaliteiten geregeld waren. Essen was in die tijd een volwaardig groot grensstation met restauratie. Na de elektrificatie en introductie van de Beneluxtrein in september 1957 was Essen de verplichte overstapplaats voor de lokale reizigers.

Aanvullend op de Beneluxtrein werd in 1980 de IC-uurdienst Oostende - Gent - Antwerpen - Roosendaal geïntroduceerd. Deze treinen stopten niet in Essen. Hiermee reden er twee IC-treinen per uur tussen Antwerpen en Roosendaal. De IC-stop in Essen werd later overgenomen door de IC Oostende - Roosendaal, waardoor de Benelux versneld kon worden. De lokale stoptreinreizigers moesten dan overstappen in zowel Roosendaal als Essen (overstaptijd een halfuur) om naar de Nederlandse Randstad te reizen.

Met de inkrimping en later afschaffing van de IC treindienst Oostende - Roosendaal, werd de stoptrein doorgetrokken naar Roosendaal. Voor een jaar werd de sneltreindienst vanuit Charleroi doorgetrokken naar Roosendaal. Door de grote onregelmatigheid van deze treindienst en de korte keertijd in Roosendaal, werd deze treindienst ingeperkt tot Essen.

De Beneluxtrein was de Intercity Brussel-Zuid - Antwerpen-Centraal - Roosendaal - Amsterdam Centraal; deze ging ook eenmaal per uur. Deze was sneller, maar werd op 9 december 2012 opgeheven, waardoor de stoptrein, nog steeds een uurdienst, de enige verbinding werd. Hiertegen is veel protest gerezen. Begin 2013 werd de Beneluxtrein weer deels hersteld in verband met het fiasco van de Fyra en later volledig tot 9 april 2018.

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
IC 05 Intercity (NMBS) Charleroi-CentraalBrussel-ZuidAntwerpen-CentraalAntwerpen-Luchtbal Rijdt alleen op werkdagen.
IC 07 Intercity (NMBS) Charleroi-CentraalBrussel-ZuidAntwerpen-CentraalEssen Rijdt alleen op werkdagen.
2200 Intercity (NS) Amsterdam CentraalAmsterdam SloterdijkHaarlemLeiden CentraalDen Haag HSDelftSchiedam CentrumRotterdam CentraalDordrechtRoosendaalVlissingen Rijdt op weekdagen overdag tweemaal per uur: eenmaal tussen Roosendaal en Vlissingen alleen stoppend te Bergen op Zoom, Goes en Middelburg, en eenmaal stoppend op alle stations daar; deze laatste vormt op weekdagen overdag een scheve halfuursdienst met serie 6100.
5900 Sprinter (NS) DordrechtRoosendaal 's Avonds en in het weekend eenmaal per uur.
P 8220 Piekuurtrein (NMBS) [ Hamont – ] / [ EssenAntwerpen-Centraal – ] LeuvenHeverlee Een trein op zondagavond.
S 32 2350 S-trein Antwerpen (NMBS) PuursAntwerpen-CentraalEssen Rijdt alleen op werkdagen.
S 32 2550 S-trein Antwerpen (NMBS) PuursAntwerpen-CentraalEssenRoosendaal

GoederenverkeerBewerken

Goederenverkeer van en naar rangeerterrein Kijfhoek (bij Rotterdam) en de havens van Antwerpen en transittreinen (treinen zonder overlaadpunt in bijvoorbeeld Nederland). In totaal is er ruimte beschikbaar voor 3 goederentreinen per uur, per richting.

In 2015 werd de aansluiting van de goederenspoorlijn naar het bedrijventerrein Borchwerf II bij Roosendaal, die al enige jaren tevoren was aangelegd, op het het hoofdnet tot stand gebracht.

AansluitingenBewerken

In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Antwerpen-Centraal
Spoorlijn 59/1 tussen Antwerpen-Centraal en Y West Berchem
Y Antwerpen-Oost
Spoorlijn 27/1 tussen Y Noord Berchem en Y Antwerpen Oost
Antwerpen-Oost
Spoorlijn 27A tussen Hoboken-Kapelstraat en Bundel Rhodesië
Antwerpen-Schijnpoort
Spoorlijn 12B tussen Antwerpen-Schijnpoort en Antwerpen-Dokken & Stapelplaatsen
Spoorlijn 27A tussen Hoboken-Kapelstraat en Bundel Rhodesië
Antwerpen-Dam
Spoorlijn 27A tussen Hoboken-Kapelstraat en Bundel Rhodesië
Antwerpen-Luchtbal
HSL 4 tussen Schiphol en Antwerpen-Luchtbal
Spoorlijn 25 tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Luchtbal
Spoorlijn 27A tussen Hoboken-Kapelstraat en Bundel Rhodesië
Antwerpen-Noorderdokken
Spoorlijn 27A tussen Hoboken-Kapelstraat en Bundel Rhodesië
Roosendaal
Spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen
Spoorlijn tussen Roosendaal en Breda
Lage Zwaluwe
Spoorlijn tussen Breda en Rotterdam
Spoorlijn tussen Lage Zwaluwe en 's-Hertogenbosch
Spoorlijn tussen Lage Zwaluwe en Moerdijk haven

VerbindingsspoorBewerken

12/1: Y Driehoekstraat (lijn 27A) - Y Sint-Mariaburg (lijn 12), enkelspoor - geëlektrificeerd.

Zie ookBewerken

HSL:1 · 2 · 3 · 4
Spoorlijnen:0 · 12 · 13 · 15 · 16 · 16A · 19 · 21 · 21A · 21D · 24 · 25 · 25N · 26 · 27 · 27A · 27B · 28 · 29 · 34 · 35 · 35/1 · 35/2 · 36 · 36C · 36N · 37 · 39 · 40 · 42 · 43 · 44 · 49 · 50 · 50A · 50C · 50D · 50E · 51 · 51A · 51B · 51B/1 · 52 · 53 · 53/1 · 54 · 55 · 57 · 58 · 59 · 60 · 66 · 69 · 73 · 75 · 75A · 78 · 82 · 86 · 89 · 90 · 94 · 96 · 96A · 96B · 96C · 96D · 96E · 96N · 97 · 108 · 112 · 116 · 117 · 118 · 122 · 123 · 124 · 124B · 124C · 125 · 125A · 130 · 130A · 132 · 134 · 139 · 140 · 144 · 154 · 161 · 161A · 161D · 162 · 165 · 166 · 167
Goederenlijnen:10 · 11 · 11A · 17 · 21C · 26B · 27C · 36A · 50F · 100 · 106 · 115 · 124A · 125B · 127 · 130B · 130C · 130D · 137 · 138 · 141 · 147 · 150 · 155 · 202 · 202A · 204 · 207 · 208 · 209 · 211 · 211A · 211B · 211C · 211E · 214 · 217 · 218 · 220 · 221 · 221A · 221B · 221C · 221D · 221E · 222 · 223 · 224 · 226 · 226A · 226B · 230 · 231 · 232 · 242 · 269 · 270 · 272 · 273 · 280 · 283 · 285 · 288 · 289
Opgebroken:12B · 18 · 20 · 21B · 22 · 23 · 26A · 30 · 31 · 32 · 38 · 45 · 45A · 46 · 47 · 48 · 56 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66A · 67 · 68 · 69B · 73A · 74 · 76 · 77 · 77A · 79 · 80 · 81 · 83 · 85 · 87 · 88 · 88A · 92 · 98 · 98A · 98B · 98E · 99 · 102 · 107 · 109 · 110 · 111 · 112A · 113 · 114 · 119 · 120 · 121 · 126 · 128 · 131 · 133 · 135 · 136 · 136A · 137 · 138A · 140A · 142 · 143 · 153 · 156 · 160 · 161B · 161C · 163 · 164 · 183 · 201 · 203 · 205 · 212 · 213 · 249 · 252 · 252A · 254 · 257 · 260 · 260A · 260B · 260D · 260E · 264 · 266 · 266A · 267 · 268 · 268A · 268B · 276