Portaal:Friesland

Header Friesland portaal.png


bewerk 

Over Friesland

Friesland (Fries en officieel: Fryslân), is een provincie in het noorden van Nederland. De provincie telt 649.957 inwoners (januari 2020). De hoofdstad is Leeuwarden. Zowel het Fries als het Nederlands heeft in de provincie de status van bestuurstaal.

Vlag van de provincie Friesland
Wapen van de provincie Friesland

Friesland wordt begrensd door de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland, en wordt bovendien door de Afsluitdijk verbonden met Noord-Holland. De provincie ligt verder aan het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee. De waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog horen ook bij Friesland, evenals de Stellingwerven in het zuidoosten, waar geen Fries wordt gesproken, maar Nedersaksisch.

Pompebled.svg
Zie het artikel over Friesland
Pompebled.svg

Categorie Friesland

Pompebled.svg
Subcategoriën: Cultuur · Evenementen · Geografie · Geschiedenis · Onderwijs · Friese organisaties · Politiek · Recreatie · Religie · Verenigingen · Verkeer en vervoer · Zorginstellingen
Pompebled.svg
overzicht bewerk 

Uitgelicht

Het gemeentehuis van Opsterland in Beetsterzwaag

Beetsterzwaag (Fries: Beetstersweach) is een dorp in de gemeente Opsterland, in de Nederlandse provincie Friesland, op korte afstand van Drachten. Hoewel het niet de grootste kern van Opsterland is, is het gemeentehuis er gevestigd. Het dorp, dat ook wel de parel van Opsterland genoemd wordt is gelegen te midden van uitgestrekte bossen en heidevelden. Op 1 januari 2012 telde het dorp 3531 inwoners. Lees verder… >>

Pompebled.svg
bewerk 

Geschiedenis

Categorie geschiedenis van Friesland
Pompebled.svg

Geschiedenis van Friesland · Geschiedenis van Leeuwarden · Geschiedenis van Sneek · Canon van Friesland · Lijst van Friese kronieken · Lijst van Friese oorlogen · Lijst van heersers van Friesland · Lijst van stadhouders in de Nederlanden · FriesArchiefNet · Wumkes.nl · Historisch Centrum Leeuwarden · Geschiedenis van West-Friesland

Pompebled.svg

Friese mythe · Fresia · Heerlijkheid Friesland · Stadhouderlijk Hof · Admiraliteit van Friesland · Hof van Friesland · Recht in Friesland · Universiteit van Franeker · Ruilverkaveling · Terp · Vervening

Pompebled.svg

Kwartieren van Friesland: Bornego · Friese elf steden · Oostergo · Westergo · Zevenwouden · Zuidergo · Grietenij

Pompebled.svg

Prehistorie

Pompebled.svg

Klassieke oudheid

Pompebled.svg

Middeleeuwen

Pompebled.svg

16e eeuw

Pompebled.svg

17e eeuw

Pompebled.svg

18e eeuw

Pompebled.svg

Franse tijd

Pompebled.svg

19e eeuw Overig

Pompebled.svg

20e eeuw

Pompebled.svg
bewerk 

Cultuur

Categorie cultuur in Friesland
Pompebled.svg

Afûk · Cultureel Kwartier Sneek · Friese Anjer · Friese beweging

Pompebled.svg

Beeldende kunst: Gerrit Benner · Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst · Lijst van beelden in Friesland

Pompebled.svg

Literatuur

Pompebled.svg

Festivals en evenementen: Aaipop · Friese Ballonfeesten · Friesen-droapen · Iepenloftspul · Liet · Noordelijk Film Festival · Oerol · Wâldrock · Út Sneek

Pompebled.svg

Film: Centrum voor Film in Friesland · CineSneek · De Dream · De Gouden swipe · Filmhuis Leeuwarden · Fries Film Archief · Nynke

Pompebled.svg

Musea: Het Admiraliteitshuis · 't Behouden Huys · Centrum voor Natuur en Landschap · It Damshûs · Eerste Friese Schaatsmuseum · Eise Eisinga Planetarium · 't Fiskershúske · Fries Museum · Fries Scheepvaart Museum · It Kokelhûs · Hannemahuis · Harlinger Aardewerk Museum · Jopie Huisman Museum · Kazemattenmuseum · De Kruidhof · Museum De Trije Gritenijen · Museum Belvédère · Museum Drachten · Museum Hindeloopen · Museum Joure · Museum Martena · Museum Opsterland · Museum Willem van Haren · Nationaal Modelspoor Museum · Nationaal Vlechtmuseum · Natuurcentrum Ameland · Natuurmuseum Fryslân · Oudheidkamer Mr. Andreae · Oudheidkamer Weststellingwerf · Pier Pander Museum · Princessehof · Schelpenmuseum Paal 14 · De Spitkeet · Stedhûs Sleat · Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum · Tromp's Huys · It Tsiispakhús · Wrakkenmuseum

Pompebled.svg

Muziek: Blauhúster Dakkapel · Bricquebec · Frysk Fanfare Orkest · Hessel · Nanne Kalma · De Kast · Twarres · Elske DeWall · Piter Wilkens

Pompebled.svg

Podia: Het Bolwerk · De Harmonie · De Lawei · Noorderkerk · Poppodium Romein · Posthuis Theater · Theater Sneek · Tryater

Pompebled.svg

Tradities: Biikebrennen · Sint Piter · Sunderum

Pompebled.svg
bewerk 

Geografie

Categorie geografie van Friesland
Pompebled.svg

Schotanusatlas

Pompebled.svg

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · het Bildt · Boornsterhem · Dantumadeel · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Gaasterland-Sloten · Harlingen · Heerenveen · Kollumerland c.a. · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Littenseradeel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Skarsterlân · Smallingerland · Súdwest-Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf · Voormalige gemeenten

Pompebled.svg

Streken: Het Bildt · Gaasterland · Kleistreek · Friese meren · Stellingwerven · Friese Wouden

Pompebled.svg

Plaatsen: Bergum · Drachten · Dokkum · Franeker · Harlingen · Heerenveen · Joure · Leeuwarden · Lemmer · Oosterwolde · Sneek · Wolvega

Pompebled.svg

Meren: Bergumermeer · Fluessen · Lauwersmeer · De Leijen · Pikmeer · Slotermeer · Sneekermeer · Tjeukemeer

Pompebled.svg

Rivieren: Boorne · Dokkumer Ee · Geeuw · Lauwers · Linde · Stroobossertrekvaart · Tjonger · Zwette

Pompebled.svg

Dijken: Afsluitdijk · Groene dijk · Nieuwe Bildtdijk · Oudebildtdijk · Pingjumer Gulden Halsband · Provinciale dijk · Slachtedijk

Pompebled.svg

Waddenzee: Ameland · Griend · Schiermonnikoog · Terschelling · Vlieland

Pompebled.svg

Natuurgebieden: Nationaal Park De Oude Venen · Nationaal Park Drents-Friese Wold · Nationaal Park Lauwersmeer · Nationaal Park Schiermonnikoog

Pompebled.svg
bewerk 

Verkeer en vervoer

overzicht bewerk 

Afbeelding van de week

Batavus transportfiets 28.jpg
Batavus transportfiets
Pompebled.svg
bewerk 

Taal

bewerk 

Politiek

bewerk 

Economie

bewerk 

Media

bewerk 

Onderwijs en wetenschap

bewerk 

Recreatie

bewerk 

Sport

overzicht bewerk 

Elfstedentocht

bewerk 

Symbolen

bewerk 

Architectuur

bewerk 

Gastronomie

bewerk 

Friezen

bewerk 

Bekende Friezen

Johannes Acronius Frisius · Lieuwe van Aitzema · Lourens Alma Tadema · Court Lambertus van Beyma · Gerrit Benner · Jacob Binckes · Pieter Boeles · Cor Boonstra · Menno van Coehoorn · Elske DeWall · René Diekstra · Pia Dijkstra · Sjoukje Dijkstra · Egbert Douwes · Hilbert van der Duim · Gretta Duisenberg · Wim Duisenberg · Eise Eisinga · Ubbo Emmius · M. C. Escher · Gemma Frisius · Henk Gemser · Pieter Sjoerds Gerbrandy · Sicco van Goslinga · Rients Gratama · Charles Groenhuijsen · Grutte Pier · Foppe de Haan · Eeltje Halbertsma · Gerard Heymans · Nienke van Hichtum · Hepie Hiemstra · Franciscus Holkema · Ulrik Huber · Jopie Huisman · Gysbert Japicx · Douwe Kalma · Nanne Kalma · Atje Keulen-Deelstra · Sven Kramer - Doutzen Kroes · Abe Lenstra · Mata Hari · Grietine Molenbuur · Theodor Mommsen · Pibo Ovittius van Abbema · Pier Pander · Piet Paulusma · Syb van der Ploeg · Hepie Postma · Ids Postma· Radboud · Trinus Riemersma · Thijs Rinsema · Thijs Rinsema · Rintje Ritsma · Willem Röell · Arjen Roelofs · Johan Sems · Menno Simons · J. Slauerhoff · Hylke Speerstra · Auke Stellingwerf · Doekle Terpstra · Pieter Jelles Troelstra · Peter Tuinman · Rink van der Velde · Simon Vestdijk · Jack de Vries · Theun de Vries · Tjerk Hiddes de Vries · Anne Vondeling · Jannes van der Wal · Rense Westra · Harm Wiersma · Tiberius Cornelis Winkler · Geert Aeilco Wumkes · Jehannes Ytsma · Jelle Zijlstra

Pompebled.svg
bewerk 

Help mee

Gewenste artikelen: Drachtster Courant · Friese adel · Kollumer kaas (FY) · Lauwersland

Pompebled.svg
bewerk 

Zusterprojecten

Wikipedia-logo.png
Wikipedy
Friestalige wikipedia
Pompebled.svg
Wikibooks-logo.png
Wikiboeken
Wikibooks in het Fries
Pompebled.svg
Wikisource-logo.png
Wikiboarne
Wikisource in het Fries
Pompebled.svg
Wiktionary-logo-en.png
Wikiwurdboek
Friestalig WikiWoordenboek
Pompebled.svg
Subportalen van Nederland

Provincie: Friesland

Regio's: Heuvelland · Parkstad Limburg · Twente · Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Steden: Amsterdam · Arnhem · Baarn · Breda · Den Haag · Gouda · Haarlem · 's-Hertogenbosch · Leiden · Maastricht · Nijmegen · Rotterdam · Súdwest-Fryslân · Utrecht · Valkenburg aan de Geul