Slag in het Baduhennawoud

veldslag tussen de Frisii en de Romeinen
(Doorverwezen vanaf Slag in het Baduhenna-woud)

De Slag in het Baduhennawoud vond plaats in 28 n.Chr. tussen de Frisii en de Romeinen. De Romeinen werden door de Frisii verslagen.

Slag in het Baduhennawoud
Datum 28 n.Chr.
Plaats Bij Castellum Flevum
Resultaat Overwinning voor de Frisii
Strijdende partijen
Frisii Romeinse Rijk
Leiders
Lucius Apronius
Verliezen
onbekend 900

AchtergrondBewerken

In 28 waren de Frisii in opstand gekomen nadat Olennius, de nieuwe Romeinse landvoogd, de belastingen drastisch had verhoogd en hardvochtig was opgetreden tegen onlusten als gevolg hiervan.

De Frisii brachten een legermacht op de been en vielen de Romeinen aan bij het castellum Flevum, dat door sommige historici in de buurt van Velsen wordt gelokaliseerd. Na hevige gevechten konden de verdedigers met moeite de Friezen afslaan. Lucius Apronius, de bevelhebber van het Romeinse grensleger aan de Beneden-Rijn, zond met boten haastig versterkingen naar het noorden. Toen dit leger, het Vijfde Legioen en hulptroepen, aankwam in het gebied van de Frisii trokken deze zich terug in het Baduhennawoud. Het is onduidelijk waar dit bos gelegen was. Een vooruitgestuurde ruitereenheid van Cananefaten (het ala Caninefas), gevolgd door Germaanse infanterie, werd door de Frisii verslagen. Ook met de ruitereenheid van het legioen, dat toesnelde om te helpen, werd afgerekend.

De Frisii waren ten opzichte van de Romeinen in het voordeel, ze kenden het woud en de waterrijke omgeving en waren, in tegenstelling tot de Romeinen, licht bewapend. De slag in het woud liep uit op een klinkende overwinning van de Frisii. Volgens Tacitus vonden negenhonderd soldaten de dood en doodden vierhonderd elkaar in de 'villa van Cruptorix', omdat ze verraad vreesden. Het fort Flevum werd opgegeven en de overlevenden vluchtten terug naar het zuiden. De gesneuvelde Romeinse soldaten, waaronder vele hoge officieren, werden op het slagveld achtergelaten.

Keizer Tiberius zond geen nieuwe strafexpeditie naar het gebied, waardoor de Frisii hun vrijheid terug hadden gewonnen. Later in 47 vestigde de veldheer Corbulo er opnieuw het Romeins gezag, maar hij kreeg opdracht van keizer Claudius zich achter de Rijn terug te trekken.

Zie ookBewerken

BronnenBewerken

Romeinse oorlogen

Oorlogen van de Romeinse Republiek · Romeins-Etruskische Oorlogen · Romeins-Aequische Oorlogen · Latijnse Oorlog · Romeins-Hernicische Oorlogen · Romeins-Volscische Oorlogen · Samnitische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Pyrrhische Oorlog · Punische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Illyrische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Macedonische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde, Vierde) · Romeins-Seleucidische Oorlog · Aetolische Oorlog · Galatische Oorlog · Romeinse Verovering van Hispania (Eerste Celtiberische Oorlog, Lusitanische Oorlog, Numantische Oorlog, Sertorische Oorlog, Cantabrische Oorlogen) · Achaeïsche Oorlog · Oorlog tegen Jugurtha · Cimbrische Oorlog · Servilische Oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Bondgenotenoorlog · Sulla's Burgeroorlogen (Eerste, Tweede) · Mithridatische oorlogen (Eerste, Tweede, Derde) · Gallische Oorlog · Romeinse expedities naar Britannia · Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar · Einde van de Republiek (Slag bij Mutina, Burgeroorlog tegen Brutus en Cassius, Siciliaanse Opstand, Perusiaanse Oorlog, Burgeroorlog tussen Antonius en Octavianus)

Oorlogen van het Romeinse Keizerrijk · Germaanse Oorlogen (Teutoburgerwoud, Marcomannenoorlog, Alemannische Oorlogen, Gotische Oorlog, Visigotische Oorlogen) · Romeinse verovering van Britannia · Boudicca · Armenische Oorlog · Vierkeizerjaar · Joodse Oorlog · Dacische Oorlogen · Romeins-Parthische Oorlog · Romeins-Perzische oorlogen · Burgeroorlogen van de derde eeuw . Pictische oorlog van Stilicho . Rijnoversteek · Val van het West-Romeinse Rijk