Lijst van rayons van de Elfstedentocht

Wikimedia-lijst

Deze lijst van Rayons van de Elfstedentocht bevat alle Rayons en de rayonhoofden plus hun assistent(en).[1]

De lijst is ingedeeld volgens de route van de Elfstedentocht.

Rayon Rayonhoofd Assistent(en)
Zwette R. Haagsma K. Abma
Dille E. Jansma P. Siksma
Sneek Johan Hoogland Vincent Nota, René Cnossen
IJlst J.J. Stienstra L. Planting
Woudsend R. Nagelhout P. van 't Blik
Sloten D. Schotanus D. Kraak
Balk R.G. Woudstra P. Siemonsma
Galamadammen D. Flapper J. de Boer
Stavoren Pieter Visser mevr. M. Bouma
Hindeloopen J. Zweed D. van Tuinen
Workum T. Wouda A.H. Gietema
Bolsward S. la Roi W. Minnema
Witmarsum Bram de Vries H. van der Wetering
Harlingen J. Bergsma S. Krol
Franeker Y.T. Koopmans P. Westra en F. Westra
Wier J. Runia
Vrouwbuurt P.J. Faber A. de Jong
Oude Leije H. Siegersma mevr. J. Broersma
Bartlehiem H. van Althuis F. Kloosterman
Birdaard J.K. Tigchelaar D.H. Brouwer
Dokkum G.J.M. Tigchelaar K. Jellema
Leeuwarden F. de Boer N. Kelderhuis (start)
Sj. Veenstra (finish)