Hoofdmenu openen

De kwartieren van Friesland vormden een bestuurlijke indeling (1579-1795) van Friesland.

Kwartieren van Friesland
1579 – 1795
Kaart
Kwartieren Friesland.png

De voormalige gouwen Oostergo, Westergo en Zevenwouden waren de drie plattelandskwartieren, onderverdeeld in dertig (respectievelijk elf, negen en tien) grietenijen. Het vierde kwartier was een stedenkwartier en bestond uit de Friese elf steden.

De Volmachten (afgevaardigden) op de Friese Landdag gingen na de openingszitting in Leeuwarden uiteen in vier Kamers, die overeenkwamen met de vier kwartieren van het gewest. Daar werden de zaken van de regio besproken.

KwartierenBewerken

Zie ookBewerken