Portaal:Nederland

Categorie Nederland
bewerk 

Nederland

Wapen van Nederland
Wapen van Nederland
Nederland is gelegen in Noordwest-Europa en in het Caribisch gebied, heeft meer dan 17 miljoen inwoners en is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. De officiële landstalen zijn het Nederlands, Fries, Papiaments en het Engels. Officieel-erkende minderheidstalen zijn het Nedersaksisch en het Limburgs. Nederland heeft een koloniaal verleden, waarvan de huidige overzeese gebieden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Maarten en Sint-Eustatius het restant vormen. Indonesië maakte, als Nederlands-Indië, tot zijn zwaar bevochten onafhankelijkheid in 1949, deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname maakte zich in 1975, op vreedzame wijze, los van het koninkrijk.
bewerk 

Karakter

Nederland staat bekend om zijn molens, tulpen, dijken, klompen, kaas en tolerantie. Nederland wordt informeel vaak Holland genoemd, maar deze benaming omvat strikt genomen slechts twee van de twaalf provincies, namelijk Noord- en Zuid-Holland. Beide huidige provincies vormden, voorafgaand aan de Franse inval, samen eeuwenlang het gewest Holland, dat sinds de 16e eeuw de dienst uitmaakte in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Beide provincies vormen, samen met de provincie Utrecht, de zogeheten Randstad, de van oorsprong planologische benaming voor het economische hart van Nederland. Nederland valt internationaal op doordat het economisch belangrijke westen (Holland) onder de zeespiegel ligt, door het consensus- of poldermodel en door de relatief kleine verschillen tussen de sociale klassen. Daarnaast wordt Nederland zowel gerespecteerd als verguisd vanwege haar tolerante beleid jegens drugs, homoseksuelen en euthanasie. Dit tolerante beleid valt mede te verklaren vanuit de eeuwenoude (vooral vanaf de zeventiende eeuw) Nederlandse status van handelsnatie. Nederland heeft een sterke historische en taalkundige band met buurland België, met name met Vlaanderen. Beide landen vormen samen een culturele eenheid die al sinds de middeleeuwen als Lage Landen bekend staat.
bewerk 

Provincies

DrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselZuid-HollandUtrechtZeeland

Aanklikbare kaart met Provincies van Nederland.
bewerk 

Gewenste artikelen

Een selectie uit de lijst: Gewenste artikelen - Nederland


bewerk 

Vlag van Nederland

Vlag van Nederland
Vlag van Nederland
De oorspronkelijke kleurvoering van de Nederlandse vlag, ook prinsenvlag genoemd, was, sinds de tachtigjarige oorlog, oranje-wit-blauw, oranje-blanje-bleu. Pas in 1937 werden de huidige kleuren, rood-wit-blauw, bepaald door de toenmalige koningin Wilhelmina. Om de voortdurende band met het Nederlandse koningshuis te symboliseren werd een oranje wimpel ingesteld, die op de verjaardagen van koningin Maxima, en de prinsessen Beatrix en Amalia, aan de uitgehangen Nederlandse vlag wordt toegevoegd.
bewerk 

Monarchie

Het paleis op de Dam
Het paleis op de Dam
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 1815. Voor 1815 was Nederland al korte tijd (1806-1810) een koninkrijk ten tijde van het napoleontische koninkrijk Holland. Tot 1795 was Nederland een republiek, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dit was destijds een van de weinige republieken. Aan het hoofd stond een stadhouder. De zoon van de laatste stadhouder werd in 1815 tot koning Willem I gekroond. Alle Nederlandse koningen stammen af van het geslacht Oranje-Nassau, waarvan ook de meeste stadhouders afkomstig waren. Sinds 2013 is koning Willem-Alexander het staatshoofd.
bewerk 

Hoofdstad

Het wapen van Amsterdam
Het wapen van Amsterdam

De hoofdstad van Nederland is Amsterdam. Alhoewel Den Haag al vanaf 1584 de zetel van de regering en de woonplaats van de vorst is, geldt Amsterdam toch als hoofdstad van Nederland, omdat dit geregeld is in de Nederlandse grondwet. Amsterdam heeft dan ook de functie als koningsstad; behalve de stad waar de inhuldiging van de koning plaatsheeft, is Amsterdam ook vaak de locatie voor koninklijke huwelijken en voor de jaarlijkse koninklijke nieuwjaarsreceptie. Ook heeft Amsterdam een relatief belangrijke rol in de Nederlandse geschiedenis gespeeld. Vanaf het eind van de 16e eeuw groeide Amsterdam uit tot de grootste stad van Nederland en het belangrijkste centrum van handel, economie, cultuur en financiën; een positie die de stad tot op vandaag heeft weten te behouden.

bewerk 

Lijsten

Subportalen van Nederland

Provincie: Friesland

Regio's: Heuvelland · Parkstad Limburg · Twente · Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Steden: Amsterdam · Arnhem · Baarn · Breda · Den Haag · Gouda · Haarlem · 's-Hertogenbosch · Leiden · Maastricht · Nijmegen · Rotterdam · Súdwest-Fryslân · Utrecht · Valkenburg aan de Geul

Subportalen van West-Europa

België

Frankrijk

Ierland

Luxemburg

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Antwerpen · Brugge · Brussel · Gent · Kortrijk

Parijs

Amsterdam · Baarn · Breda · Friesland · Gouda · Den Haag · Haarlem · 's-Hertogenbosch · Leiden · Maastricht · Nijmegen · Rotterdam · Súdwest-Fryslân · Twente · Utrecht
Londen