Kleistreek

De Klei vormt binnen de provincie Friesland een eigen cultuurgebied. Het gebied omvat de strook zeeklei langs de kust, grofweg westelijk en noordelijk van Leeuwarden. Een deel hiervan wordt ook wel de Bouwhoek genoemd (ter onderscheiding van de Greidhoek; het Friese weidegebied).

Het Fries van de Klei verschilt van de dialecten van de Friese Wouden doordat in het Fries van de Klei het onderscheid tussen de tweeklanken in de woorden 'nei' (naar/nabij) en 'nij' (nieuw) is te horen. Anderzijds onderscheidt het Kleifries zich van het Fries van de Zuidwesthoek door het voorkomen van het fonologische verschijnsel breking.

Het Hogeland in de naastgelegen provincie Groningen wordt soms ook aangeduid als de 'noordelijke kleistreek'.