Welkom op het Portaal van de stad Gouda
bewerk 

Introductie

Wapen van Gouda
Wapen van Gouda
Stadhuis van Gouda
Stadhuis van Gouda

Gouda is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland in Nederland met 75.298 inwoners op een grondgebied van 16,92 km².

Gouda ligt in de Randstad, meerbepaald in het Groene Hart. Bij de stad vloeien de rivieren de Gouwe en Hollandse IJssel samen. Mede dankzij de binnenvaart over deze rivieren groeide Gouda in de middeleeuwen uit tot een belangrijke stad. In 1272 kreeg de stad stadsrechten en aan het eind van de middeleeuwen was Gouda uitgegroeid tot de vijfde stad van Holland.

In de binnenstad is nog altijd een groot aantal historische en monumentale gebouwen te vinden, waarvan het Stadhuis en de Sint-Janskerk waarschijnlijk de beroemdste zijn. De stad staat daarnaast bekend om zijn Goudse kaas, die in de zomer nog steeds verhandeld wordt op de donderdagse toeristische kaasmarkt. Ten slotte geniet Gouda bekendheid door de fabricage van kaarsen, pijpen en stroopwafels en de jaarlijkse Kaarsjesavond.


overzicht bewerk 

Uitgelicht

Het wapen van Gouda voert een schild met twee maal drie zespuntige sterren. Het werd op 24 juli 1816 officieel door de Hoge raad van Adel met de volgende heraldische terminologie bevestigd.

Het wapen vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in het wapen van de familie Van der Goude. Enkele leden van deze familie waren in de 14e eeuw schouten van de stad. Jan van de Goude (1375-1411) voerde als wapen in keel een dwarsbalk van zilver vergezeld van onder en van boven van drie sterren van goud. Het stadswapen is een gespiegelde versie van het familiewapen.

Op het oudst bekende stadszegel, uit 1389, komt al een wapen voor met een paal. De paal is aan weerszijden vergezeld van een zespuntige ster. Ook is een gedeeltelijke afdruk van een zegel uit 1321 bekend met éen zespuntige ster, maar niet zeker is of het hier om een stadszegel gaat. Lees verder… >


bewerk 

Belangrijke jaartallen

 • 1139: Eerste vermelding van de naam Gouwe
 • 1272: Gouda krijgt stadsrechten van graaf Floris V
 • 1379: Het kasteel van Gouda wordt voltooid
 • 1426: Jacoba van Beieren schenkt een miskelk aan Gouda voor aan haar bewezen diensten
 • 1438: Grote stadsbrand, slechts vijf huizen blijven gespaard
 • 1448: Aanvang bouw stadhuis
 • 1552: Door blikseminslag in de toren brandt de St.-Janskerk af; de kerk wordt daarna weer herbouwd
 • 1572: De geuzen bezetten onder leiding van Adriaen van Swieten de stad en Gouda kiest de zijde van Willem van Oranje
 • 1595: De Goudse gebroeders Cornelis en Frederik de Houtman maken hun eerste reis naar Oost-Indië
 • 1602: Pestepidemie
 • 1617: Willem Baernelts begint in Gouda met de pijpmakerij
 • 1667: Besluit tot de bouw van de Waag door Pieter Post
 • 1792: De Goudsche Courant verschijnt voor het eerst
 • 1816: Oprichting Kamer van Koophandel voor Gouda en omstreken
 • 1828: Besloten wordt tot sloop van de stadsmuren (inclusief poorten en torens)
 • 1853: Oprichting Stearine kaarsenfabriek
 • 1853: Gasverlichting wordt ingevoerd
 • 1855: Gouda wordt aangesloten op de spoorlijnen naar Utrecht en Rotterdam (in 1870 met Den Haag)
 • 1870: Laatste terechtstelling op het schavot van Gouda (ophanging van Pieter Pijnacker uit Reeuwijk)
 • 1922: Opheffing van het laatste militaire garnizoen
 • 1936: Kaarsenfabriek door brand verwoest
 • 1944: Het station van Gouda wordt gebombardeerd
 • 1968: Start bouw van de nieuwe wijk Bloemendaal
 • 1988: Start met bouw van nieuwe wijk Goverwelle
 • 2004: Gouda krijgt toestemming om in westelijke richting uit te breiden (Westergouwe)


bewerk 

Lijsten en overzichten

Subportalen van Nederland

Provincie: Friesland

Regio's: Heuvelland · Parkstad Limburg · Twente · Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Steden: Amsterdam · Arnhem · Baarn · Breda · Den Haag · Gouda · Haarlem · 's-Hertogenbosch · Leiden · Maastricht · Nijmegen · Rotterdam · Súdwest-Fryslân · Utrecht · Valkenburg aan de Geul

Subportalen van Steden
Amsterdam · Antwerpen · Arnhem · Barcelona · Berlijn · Boekarest · Breda · Brugge · Brussel · Den Haag · Gent · Gouda · 's-Hertogenbosch · Istanboel · Kortrijk · Leiden · Londen · Maastricht · New York · Nijmegen · Parijs · Rotterdam · San Francisco · Utrecht
overzicht bewerk 

Afbeelding van de dag

Het Van Bergen IJzendoornpark
Het Van Bergen IJzendoornpark

Het Van Bergen IJzendoornpark is gelegen in de wijk Nieuwe Park en werd aangelegd aan het begin van de twintigste eeuw. Het is vernoemd naar de schenker en oud-burgemeester van Gouda Albertus Adrianus van Bergen IJzendoorn.


bewerk 

Uit de geschiedenis

Het galgenveld in Gouda lag oorspronkelijk op een terrein aan de Gouwe tussen het huidige Regentesseplantsoen en de Nieuwehaven. In de 15e eeuw werd het galgenveld verplaatst naar een terrein buiten de stad langs Schielands Hoge Zeedijk.

Volgens de Goudse historicus Schrijvers is het gebied aan de Gouwe geen galgenveld geweest, maar is de naam afgeleid van gallich (gagel) voor de bereiding van bier, die op deze plek geteeld zou zijn. Ook de voormalige gemeentearchivaris dr. L.A. Kesper vermoedde een verband tussen de namen gagel en galgenveld. Volgens Scheygrond berustte de veronderstelde relatie tussen gagel en galgenveld echter op een misverstand veroorzaakt door een verschrijving in het kohier van het Lantaarn- en Clapgelt in 1678, waar de naam abusievelijk als Gagelkamp werd geschreven.

lees verder > Geschiedenis van Gouda

bewerk 

Bezienswaardigheden in Gouda

bewerk 

Categorieboom

bewerk 

Navigatie