Lijst van musea in Friesland

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van musea in de provincie Friesland. Veel musea zijn aangesloten bij Museumfederatie Fryslân.

Plaats Gemeente Museum Type Website Museumregister Afbeelding
Allingawier Súdwest-Fryslân Aldfaers Erf Cultuurhistorisch website
Anjum Noardeast-Fryslân Molenmuseum De Eendracht Cultuurhistorisch website
Appelscha Ooststellingwerf Heksenmuseum website
Beers Leeuwarden Uniastate Bears Cultuurhistorisch website
Bergum Tietjerksteradeel Observeum Volkssterrenwacht website Geregistreerd
Birdaard Noardeast-Fryslân Ruurd Wiersma Hûs website Geregistreerd
Bolsward Súdwest-Fryslân Bierbrouwerij Us Heit Brouwerij website
Bolsward Súdwest-Fryslân It Gysbert Japicxhus Gysbert Japicx website
Bolsward Súdwest-Fryslân Titus Brandsma Museum Titus Brandsma website Geregistreerd
Buitenpost Achtkarspelen Botanische Tuin De Kruidhof website
Buitenpost Achtkarspelen IJstijdenmuseum website
Buren Ameland Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Damwoude Dantumadeel De Sûkerei Cultuurhistorisch website
Deinum Waadhoeke Schoolplatenmuseum Deinum Cultuurhistorisch website
Dokkum Noardeast-Fryslân Museum Dokkum Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Dokkum Noardeast-Fryslân Natuurmuseum Bruinenberg Natuurmuseum website
Drachten Smallingerland Museum Drachten Beeldende kunst website
Ee Noardeast-Fryslân Vlasmuseum It Braakhok Vlasbewerking website
Eernewoude Tietjerksteradeel Skûtsjemuseum Cultuurhistorisch website
Eernewoude Tietjerksteradeel It Kokelhûs fan Jan en Sjut Cultuurhistorisch website
Firdgum Waadhoeke Yeb Hettinga Museum Cultuurhistorisch website
Formerum Terschelling Wrakkenmuseum Cultuurhistorisch website
Franeker Waadhoeke Keatsmuseum Kaatsen website
Franeker Waadhoeke Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Planetarium website Geregistreerd
Franeker Waadhoeke Museum Martena Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Gorredijk Opsterland Museum Opsterland Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Grouw Leeuwarden Museum Bescherming Bevolking - Commandopost Grou Bescherming Bevolking website
Grouw Leeuwarden Mineralogisch Museum website
Grouw Leeuwarden Museum Hert fan Fryslân Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Harkema Achtkarspelen De Spitkeet Openluchtmuseum website Geregistreerd
Harlingen Harlingen Gemeentemuseum Het Hannemahuis Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Harlingen Harlingen Harlinger Aardewerk Museum (1992-2015) Cultuurhistorisch
Heeg Súdwest-Fryslân Houtbouwmuseum De Helling Cultuurhistorisch
Heerenveen Heerenveen Batavus Fietsmuseum Batavus
Heerenveen Heerenveen Museum Belvédère Moderne kunst website Geregistreerd
Heerenveen Heerenveen Museum Heerenveen Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Hindeloopen Súdwest-Fryslân Museum Hindeloopen Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Hindeloopen Súdwest-Fryslân Eerste Friese Schaatsmuseum Cultuurhistorisch website
Hollum Ameland Museum Sorgdrager Cultuurhistorisch website
Hollum Ameland Molen De Verwachting Cultuurhistorisch website
Hollum Ameland Maritiem Centrum Abraham Fock website Geregistreerd
Hollum Ameland Vuurtoren Ameland website
Hollum Ameland Bunkermuseum Ameland website
Hoorn Terschelling Landbouwmuseum Het Hooivak (2002-2021) website
IJlst Súdwest-Fryslân Houtstad-IJlst Hout website
IJlst Súdwest-Fryslân Museum Nooitgedagt Nooitgedagt website
IJsbrechtum Súdwest-Fryslân Epema State Cultuurhistorisch website
Janum Noardeast-Fryslân Kerkmuseum Jannum Cultuurhistorisch
Jelsum Leeuwarden Dekema State Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Joure De Friese Meren Museum Joure Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Joure De Friese Meren Puzzelmuseum Puzzel website
Kollum Noardeast-Fryslân Kollumer Museum Mr. Andreae Cultuurhistorisch website
Kornwerderzand Súdwest-Fryslân Kazemattenmuseum Oorlog website Geregistreerd
Leeuwarden Leeuwarden Fries Museum Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Leeuwarden Leeuwarden Fries Verzetsmuseum Oorlog, verzet website Geregistreerd
Leeuwarden Leeuwarden Keramiekmuseum Princessehof Keramiek website Geregistreerd
Leeuwarden Leeuwarden Museum Blokhuispoort Gevangenis website
Leeuwarden Leeuwarden Museum De Grutterswinkel Cultuurhistorisch website
Leeuwarden Leeuwarden Natuurmuseum Fryslân website Geregistreerd
Leeuwarden Leeuwarden Pier Pander Museum Pier Pander website
Leeuwarden Leeuwarden Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, thans Tresoar Bibliotheek website Geregistreerd
Leeuwarden Leeuwarden Fries Landbouwmuseum Landbouw website Geregistreerd
Lemmer De Friese Meren Duikmuseum Lemmer website
Lemmer De Friese Meren Indian Motorcycle Museum Indian website
Lemmer De Friese Meren Ir. D.F. Woudagemaal Stoomgemaal website
Lemmer De Friese Meren Oudheidkamer Lemster Fiifgea Cultuurhistorisch website
Makkinga Ooststellingwerf Museum Oold Ark Oud handgereedschap website Geregistreerd
Marssum Waadhoeke Poptaslot Cultuurhistorisch website
Moddergat Noardeast-Fryslân Museum 't Fiskershúske Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Molkwerum Súdwest-Fryslân Elvis Presley Museum Muziekmuseum website
Nes Ameland Molen De Phenix Cultuurhistorisch
Nes Ameland Natuurcentrum Ameland Natuurmuseum website Geregistreerd
Nes Ameland Brandspuuthuuske Brandspuithuisje website
Nij Beets Opsterland It Damshûs Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Nijemirdum De Friese Meren Koeienmuseum website
Noordbergum Tietjerksteradeel Klompenmuseum Scherjon Cultuurhistorisch website
Noordwolde Weststellingwerf Nationaal Vlechtmuseum Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Oldeboorn Heerenveen Aldheidskeamer Uldrik Bottema Cultuurhistorisch
Oost-Vlieland Vlieland Informatiecentrum De Noordwester Natuurmuseum website
Oost-Vlieland Vlieland Museum Tromp's Huys Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Oost-Vlieland Vlieland Bunkermuseum Wn 12H Cultuurhistorisch
Oudemirdum De Friese Meren Mar en Klif Informatiecentrum website
Ouwsterhaule De Friese Meren Nationaal Openbaar Vervoermuseum Openbaar vervoer website
Piaam Súdwest-Fryslân Natuurhistorisch Museum 't Fûgelhûs Natuurhistorisch Museum website
Raard Noardeast-Fryslân Oerka Irene Verbeek Museum
Schiermonnikoog Schiermonnikoog Bezoekerscentrum Schiermonnikoog website
Schiermonnikoog Schiermonnikoog Bunkermuseum Schlei Oorlog website
Schiermonnikoog Schiermonnikoog Schelpenmuseum Paal 14 natuurhistorisch museum website
Sint Jacobiparochie Waadhoeke Meijer Motoren Museum Technisch en industrieel museum website
Sloten De Friese Meren Museum Stedhûs Sleat Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Sneek Súdwest-Fryslân Fries Scheepvaart Museum Scheepvaart website Geregistreerd
Sneek Súdwest-Fryslân Nationaal Modelspoor Museum Modeltreinen website
Stavoren Súdwest-Fryslân Museum ’t Ponthús website
Steggerda Weststellingwerf Zuivelmuseum De Toekomst Cultuurhistorisch
Surhuisterveen Achtkarspelen Munt- en penningenkabinet Cultuurhistorisch
Surhuisterveen Achtkarspelen Museumboerderij Ot en Sien Cultuurhistorisch website
Surhuisterveen Achtkarspelen Optiekmuseum
Tijnje Opsterland 1e Nederlandse Opel Museum Automuseum website
Veenklooster Noardeast-Fryslân Fogelsangh State Cultuurhistorisch website
Veenklooster Noardeast-Fryslân Landbouwmuseum De Brink Cultuurhistorisch website
Veenwouden Dantumadeel De Schierstins Cultuurhistorisch website
Wartena Leeuwarden Museum Warten Cultuurhistorisch website
West-Terschelling Terschelling Centrum voor Natuur en Landschap Natuurmuseum website
West-Terschelling Terschelling Museum 't Behouden Huys Cultuurhistorisch website Geregistreerd
West-Terschelling Terschelling Bunker Museum Terschelling Oorlog website
West-Terschelling Terschelling Visserijmuseum Aike van Stien
Wolvega Weststellingwerf Museum 't Kiekhuus Cultuurhistorisch website
Wolvega Weststellingwerf Oudheidkamer Weststellingwerf Cultuurhistorisch website
Wommels Súdwest-Fryslân Museum it Tsiispakhûs Cultuurhistorisch website Geregistreerd
Workum Súdwest-Fryslân Jopie Huisman Museum Jopie Huisman website Geregistreerd
Workum Súdwest-Fryslân Museum Warkums Erfskip Cultuurhistorisch website Geregistreerd

Zie ook bewerken