Lijst van musea in Friesland

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van musea in de provincie Friesland. Veel musea zijn aangesloten bij Museumfederatie Fryslân.

Plaats Gemeente Museum Type Website Museumregister Afbeelding
Allingawier Súdwest-Fryslân Aldfaers Erf Cultuurhistorisch website Allingawier 12.JPG
Anjum Noardeast-Fryslân Molenmuseum De Eendracht Cultuurhistorisch website Dongeradiel Eanjum Moune.jpg
Appelscha Ooststellingwerf Heksenmuseum website
Beers Leeuwarden Uniastate Bears Cultuurhistorisch website Bears Uniastate Mariakerk.jpg
Bergum Tietjerksteradeel Observeum Volkssterrenwacht website Geregistreerd Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum.JPG
Birdaard Noardeast-Fryslân Ruurd Wiersma Hûs website Geregistreerd
Bolsward Súdwest-Fryslân Bierbrouwerij Us Heit Brouwerij website
Bolsward Súdwest-Fryslân It Gysbert Japicxhus Gysbert Japicx website
Bolsward Súdwest-Fryslân Titus Brandsma Museum Titus Brandsma website Geregistreerd
Buitenpost Achtkarspelen Botanische Tuin De Kruidhof website De Kruidhof Buitenpost rosarium.jpg
Buitenpost Achtkarspelen IJstijdenmuseum website
Buren Ameland Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude Cultuurhistorisch website Geregistreerd Landbouw- en Jutters-museum Swartwoude 2017.jpg
Damwoude Dantumadeel De Sûkerei Cultuurhistorisch website
Deinum Waadhoeke Schoolplatenmuseum Deinum Cultuurhistorisch website
Dokkum Noardeast-Fryslân Museum Dokkum Cultuurhistorisch website Geregistreerd Diepswal 27 Dokkum.jpg
Dokkum Noardeast-Fryslân Natuurmuseum Bruinenberg Natuurmuseum website
Drachten Smallingerland Museum Drachten Beeldende kunst website Voorgevel1.jpg
Ee Noardeast-Fryslân Vlasmuseum It Braakhok Vlasbewerking website
Eernewoude Tietjerksteradeel Skûtsjemuseum Cultuurhistorisch website
Eernewoude Tietjerksteradeel It Kokelhûs fan Jan en Sjut Cultuurhistorisch website It Kokelhus Eernewoude.jpg
Firdgum Waadhoeke Yeb Hettinga Museum Cultuurhistorisch website Zodenhuis Firdgum.JPG
Formerum Terschelling Wrakkenmuseum Cultuurhistorisch website Wrakkenmuseum Formerum -02.jpg
Franeker Waadhoeke Keatsmuseum Kaatsen website Keatsmuseum, Frjentsjer.jpg
Franeker Waadhoeke Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Planetarium website Geregistreerd FranekerPlanetarium.JPG
Franeker Waadhoeke Museum Martena Cultuurhistorisch website Geregistreerd FranekerMarinaMuseum.JPG
Gorredijk Opsterland Museum Opsterland Cultuurhistorisch website Geregistreerd Museum Opsterlân.JPG
Grouw Leeuwarden Museum Bescherming Bevolking - Commandopost Grou Bescherming Bevolking website BB Commandopost Grou 48.jpg
Grouw Leeuwarden Mineralogisch Museum website
Grouw Leeuwarden Museum Hert fan Fryslân Cultuurhistorisch website Geregistreerd Grou, riedhûs Boarnsterhim.jpg
Harkema Achtkarspelen De Spitkeet Openluchtmuseum website Geregistreerd Themapark de Spitkeet 2.JPG
Harlingen Harlingen Gemeentemuseum Het Hannemahuis Cultuurhistorisch website Geregistreerd Harlingen, Voorstraat 56, Hannemahuis.JPG
Harlingen Harlingen Harlinger Aardewerk Museum (1992-2015) Cultuurhistorisch RM20750 Harlingen - Zoutsloot 43.jpg
Heeg Súdwest-Fryslân Houtbouwmuseum De Helling Cultuurhistorisch
Heerenveen Heerenveen Batavus Fietsmuseum Batavus Batavus 03.JPG
Heerenveen Heerenveen Museum Belvédère Moderne kunst website Geregistreerd Museumbelvedereoranjewoud.jpg
Heerenveen Heerenveen Museum Heerenveen Cultuurhistorisch website Geregistreerd Museum Willem van Haren 02.JPG
Hindeloopen Súdwest-Fryslân Museum Hindeloopen Cultuurhistorisch website Geregistreerd Stadhuis Hindelopen 27.JPG
Hindeloopen Súdwest-Fryslân Eerste Friese Schaatsmuseum Cultuurhistorisch website Schaatsmuseum Hindeloopen.jpg
Hollum Ameland Museum Sorgdrager Cultuurhistorisch website Museum Sorgdrager Hollum Ameland.jpg
Hollum Ameland Molen De Verwachting Cultuurhistorisch website Mosterd- en Korenmolen de Verwachting (Nes Ameland).jpg
Hollum Ameland Maritiem Centrum Abraham Fock website Geregistreerd Maritiem Museum Abraham Fock.jpg
Hollum Ameland Vuurtoren Ameland website Lighthouse Ameland.jpg
Hollum Ameland Bunkermuseum Ameland website Bunkermuseum Ameland Hollum overzicht.jpg
Hoorn Terschelling Landbouwmuseum Het Hooivak (2002-2021) website
IJlst Súdwest-Fryslân Houtstad-IJlst Hout website Houtstad-IJlst museum werkplaats.jpg
IJlst Súdwest-Fryslân Museum Nooitgedagt Nooitgedagt website 2011-07 IJlst 08.jpg
IJsbrechtum Súdwest-Fryslân Epema State Cultuurhistorisch website Epemastate-Ysbrechtum.JPG
Janum Noardeast-Fryslân Kerkmuseum Jannum Cultuurhistorisch Kerk van Jannum.jpg
Jelsum Leeuwarden Dekema State Cultuurhistorisch website Geregistreerd Dekemastate-Jelsum.jpg
Joure De Friese Meren Museum Joure Cultuurhistorisch website Geregistreerd Museum De Jouwer P7290188.JPG
Joure De Friese Meren Puzzelmuseum Puzzel website
Kollum Noardeast-Fryslân Kollumer Museum Mr. Andreae Cultuurhistorisch website Old PostalOffice Kollum NL.jpg
Kornwerderzand Súdwest-Fryslân Kazemattenmuseum Oorlog website Geregistreerd RM516501 - Kornwerderzand (foto 3).jpg
Leeuwarden Leeuwarden Fries Museum Cultuurhistorisch website Geregistreerd Fries Museum Wilhelminaplein Leeuwarden.jpg
Leeuwarden Leeuwarden Fries Verzetsmuseum Oorlog, verzet website Geregistreerd HD Liberator.jpg
Leeuwarden Leeuwarden Keramiekmuseum Princessehof Keramiek website Geregistreerd Leeuwarden - Keramiekmuseum Princessehof.jpg
Leeuwarden Leeuwarden Museum Blokhuispoort Gevangenis website WLM - mringenoldus - Blokhuispoort (4).jpg
Leeuwarden Leeuwarden Museum De Grutterswinkel Cultuurhistorisch website Leeuwarden - rijksmonument 24324 - Nieuwesteeg 5 20160820.jpg
Leeuwarden Leeuwarden Natuurmuseum Fryslân website Geregistreerd Natuurmuseum Fryslân.jpg
Leeuwarden Leeuwarden Pier Pander Museum Pier Pander website Pier Pander museum Leeuwarden Prinsentuin.JPG
Leeuwarden Leeuwarden Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, thans Tresoar Bibliotheek website Geregistreerd Tresoar.jpg
Leeuwarden Leeuwarden Fries Landbouwmuseum Landbouw website Geregistreerd Fries Landbouwmuseum Earnewâld - Aardappelrooimachine.jpg
Lemmer De Friese Meren Duikmuseum Lemmer website
Lemmer De Friese Meren Indian Motorcycle Museum Indian website Indian Chief Black Hawk 80 cubic inch 1950.jpg
Lemmer De Friese Meren Ir. D.F. Woudagemaal Stoomgemaal website Woudagemaal-the-Netherlands.jpg
Lemmer De Friese Meren Oudheidkamer Lemster Fiifgea Cultuurhistorisch website
Makkinga Ooststellingwerf Museum Oold Ark Oud handgereedschap website Geregistreerd Weyert Makkinga 01.JPG
Marssum Waadhoeke Poptaslot Cultuurhistorisch website Poptaslot 4.jpg
Moddergat Noardeast-Fryslân Museum 't Fiskershúske Cultuurhistorisch website Geregistreerd Visserspad4 Moddergat.jpg
Molkwerum Súdwest-Fryslân Elvis Presley Museum Muziekmuseum website
Nes Ameland Molen De Phenix Cultuurhistorisch De Phenix - 2013-10-26 - Sander de Jong.jpg
Nes Ameland Natuurcentrum Ameland Natuurmuseum website Geregistreerd Natuurcentrum Ameland.jpg
Nes Ameland Brandspuuthuuske Brandspuithuisje website
Nij Beets Opsterland It Damshûs Cultuurhistorisch website Geregistreerd Nij Beets museum It Damhus.jpg
Nijemirdum De Friese Meren Koeienmuseum website
Noordbergum Tietjerksteradeel Klompenmuseum Scherjon Cultuurhistorisch website
Noordwolde Weststellingwerf Nationaal Vlechtmuseum Cultuurhistorisch website Geregistreerd Noordwolde - Vlechtschool RM 508657.JPG
Oldeboorn Heerenveen Aldheidskeamer Uldrik Bottema Cultuurhistorisch Waag Oldeboorn 06.JPG
Oost-Vlieland Vlieland Informatiecentrum De Noordwester Natuurmuseum website
Oost-Vlieland Vlieland Museum Tromp's Huys Cultuurhistorisch website Geregistreerd Vlieland Tromphuis.jpg
Oost-Vlieland Vlieland Bunkermuseum Wn 12H Cultuurhistorisch Vlieland Stelling 12H Central 2.jpg
Oudemirdum De Friese Meren Mar en Klif Informatiecentrum website
Ouwsterhaule De Friese Meren Nationaal Openbaar Vervoermuseum Openbaar vervoer website Nationaal Openbaar Vervoermuseum Ouwsterhaule.jpg
Piaam Súdwest-Fryslân Natuurhistorisch Museum 't Fûgelhûs Natuurhistorisch Museum website
Raard Noardeast-Fryslân Oerka Irene Verbeek Museum
Schiermonnikoog Schiermonnikoog Bezoekerscentrum Schiermonnikoog website Bezoekers centrum Schiermonnikoog.jpg
Schiermonnikoog Schiermonnikoog Bunkermuseum Schlei Oorlog website Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog 2.jpg
Schiermonnikoog Schiermonnikoog Schelpenmuseum Paal 14 natuurhistorisch museum website Schelpenmuseum Paal 14 ingang.jpg
Sint Jacobiparochie Waadhoeke Meijer Motoren Museum Technisch en industrieel museum website
Sloten De Friese Meren Museum Stedhûs Sleat Cultuurhistorisch website Geregistreerd Stadhuis museum Sloten 01.JPG
Sneek Súdwest-Fryslân Fries Scheepvaart Museum Scheepvaart website Geregistreerd Fries Scheepvaart Museum - Kleinzand 12-18, Sneek.jpg
Sneek Súdwest-Fryslân Nationaal Modelspoor Museum Modeltreinen website Station Sneek 04.JPG
Stavoren Súdwest-Fryslân Museum ’t Ponthús website
Surhuisterveen Achtkarspelen Munt- en penningenkabinet Cultuurhistorisch
Surhuisterveen Achtkarspelen Museumboerderij Ot en Sien Cultuurhistorisch website
Surhuisterveen Achtkarspelen Optiekmuseum
Tijnje Opsterland 1e Nederlandse Opel Museum Automuseum website
Veenklooster Noardeast-Fryslân Fogelsangh State Cultuurhistorisch website Fogelsanghstate achterkant.JPG
Veenklooster Noardeast-Fryslân Landbouwmuseum De Brink Cultuurhistorisch website
Veenwouden Dantumadeel De Schierstins Cultuurhistorisch website Schierstins Veenwouden.jpg
Wartena Leeuwarden Museum Warten Cultuurhistorisch website Overzicht voorgevel en linker zijgevel, boerderij, thans museumboerderij - Warten - 20345808 - RCE.jpg
West-Terschelling Terschelling Centrum voor Natuur en Landschap Natuurmuseum website Centrum Natuur Landschap Terschelling.jpg
West-Terschelling Terschelling Museum 't Behouden Huys Cultuurhistorisch website Geregistreerd Commandeurstraat 32 in West-Terschelling -01.jpg
West-Terschelling Terschelling Bunker Museum Terschelling Oorlog website
West-Terschelling Terschelling Visserijmuseum Aike van Stien
Wolvega Weststellingwerf Museum 't Kiekhuus Cultuurhistorisch website
Wolvega Weststellingwerf Oudheidkamer Weststellingwerf Cultuurhistorisch website
Wommels Súdwest-Fryslân It Tsiispakhús Cultuurhistorisch website Geregistreerd Boalserter Feart-Wommels.jpg
Workum Súdwest-Fryslân Jopie Huisman Museum Jopie Huisman website Geregistreerd Jopie Huisman Museum 01.JPG
Workum Súdwest-Fryslân Museum Warkums Erfskip Cultuurhistorisch website Geregistreerd Merk4 Workum2.jpg

Zie ookBewerken