Hoofdmenu openen

Portaal:Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

bewerk 

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (voor de uitbreiding in 2013)

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een nationaal park in de Nederlandse provincie Utrecht. Het ligt tussen Driebergen en Rhenen en omvat een veelheid van landschapsvormen, waarvan de stuwwal de meest in het oog springende is. Ook heidevelden, stuifzanden en uiterwaarden maken deel uit van het nationaal park. De Heuvelrug is op de Veluwe na het grootste bosgebied van Nederland. Het nationaal park bestaat sinds 2003. In 2013 werd het aanzienlijk uitgebreid. Met het uitroepen tot nationaal park werd een degelijke basis gelegd om het gebied te beschermen en aantrekkelijk te houden voor toekomstige generaties. Door de instelling van het nationaal park kan de Utrechtse Heuvelrug beter worden beschermd tegen de druk van stedelijke ontwikkelingen en tegen vergaande versnippering. De gezamenlijke eigenaren streven naar bescherming van de natuur en de cultuurhistorische waarden in het gebied.       Lees verder >>>


bewerk 

Wikipedia Project Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH)

In augustus 2015 is het Wikipedia-project Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) gestart. Het is een langlopende samenwerking tussen Wikipedia, de Vereniging Wikimedia Nederland en betrokkenen bij het Nationaal Park. Dat zijn het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zelf, maar daarnaast ook organisaties zoals IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie(-afdelingen), Utrechts Landschap, andere terrein-eigenaren, recreatie-organisaties, verenigingen die in het gebied actief zijn, enz.
De bedoeling van het project is om de informatie op Wikipedia over het Nationaal Park uit te breiden, te verdiepen en te verbeteren.

Het project is het eerste samenwerkingsproject tussen Wikipedia en een Nationaal Park. Het is een "pilot-project", omdat bij positieve resultaten ook in andere Nederlandse Nationale Parken dergelijke samenwerkingsprojecten zullen worden opgezet.
Het project NPUH is een onderdeel van het Wikiproject Natuur.       Lees verder >>>


bewerk 

Ontwikkeling van het landschap

De Utrechtse Heuvelrug bestaat uit drie zones: bovenop hoog en droog, op de flanken niet te nat en niet te droog, aan de voet laag en nat. Vanaf de Middeleeuwen ontstaan dorpen en akkercomplexen op de flanken van de stuwwal. Bovenop de stuwwal vooral woeste heidegronden met aan de voet weilanden en hooilanden. Holle wegen met kronkelende schapendriften met houtwallen erlangs verbonden de heide en de weide. De mest van de gemengde boerenbedrijven werd gebruikt om de zandige akkers vruchtbaar te maken. Rondom de akkers lagen houtwallen en houtsingels om wild en vee buiten te houden. In de negentiende eeuw bestond het overgrote deel van de Heuvelrug uit heide met verspreide bebouwing. Tussen 1822 en 1840 verkocht koning Willem I de staatsdomeinen ter bekostiging van nieuwe infrastructuur. Vooral Amsterdamse kooplieden, Utrechtse stadsadel, renteniers en rijke kooplui kochten goedkope stukken grond op de lege zandgronden. Hun villa's en parken werden op de hoger gelegen zandgronden gebouwd met tuinen in Engelse landschapsstijl. Bestaande heuveltoppen werden daarbij benut als uitzichtpunten. De hoger gelegen delen van de Utrechtse Heuvelrug werden aangeplant voor productiebossen. In de twintigste eeuw werden deze bossen door natuurorganisaties aangekocht en geleidelijk omgevormd tot natuurlijke bossen.       Lees verder >>>


bewerk 

Wist U dat ...


bewerk 

Landgoederen

Amerongen

Kasteel Amerongen - Hoogerwerf - Oranjestein - Wayenstein

Austerlitz

Wallenburg

De Bilt

Beerschoten - Koelenberg - Vollenhoven

Doorn

Beukenrode - Huis Doorn - Doornveld - Maarten Maartenshuis - Moersbergen - Schoonoord - De Ruiterberg

Driebergen

Bloemenheuvel - Bornia - Broekbergen - Dennenburg - Leeuwenburg - Drieburg - Hardenbroek - De Horst - Molenstein - De Reehorst - Rijsenburgh - Sparrendaal - Sterkenburg

Leersum

Broekhuisen - Dartheide - Darthuizerberg - Hoge Ginkel - Schevichoven - 't Spijk - Zuylenstein

Leusden

Den Treek

Maarn

Peppel Enk

Renswoude

Kasteel Renswoude

Rhenen

Remmerstein - Stuivenes - De Tangh - Valkenburg

Woudenberg

Henschoten

Zeist

Beek en Royen (Hoog Beek en Royen en Pavia) - Beeklust - Blanda - Blikkenburg - De Breul - De Brink - Ma Retraite - Kerckebosch - Dijnselburg - Heerewhegen - Lommerlust - Molenbosch - Nieuweroord - Nuova - Rijnwijk - Schaerweijde - Sparrenheuvel - Wulperhorst - Slot Zeist


bewerk 

Heuvels


bewerk 

Recreatie

Groene entree bij het Doornse Gat

Binnen het nationaal park is veel ruimte voor rustige vormen van recreatie. Er is een goed netwerk van wandel-, fiets en paardenroutes. Die routes zijn geconcentreerd aan de zuidkant van het nationaal park. Daar liggen de meeste dorpen. Centraal op de Heuvelrug zijn minder routes en recreatieve voorzieningen. Deze zonering betekent dat het middengebied een rustgebied voor dieren blijft. Er kan gewandeld worden in een stille omgeving. Jaarlijks bezoeken meer dan een miljoen mensen het nationaal park. Om de bezoekers aan de randen van het nationaal park op te vangen zijn een aantal “poorten” en “groene entrees” aangelegd. Lees verder >>>

overzicht bewerk 

Uitgelicht

Ecoduct op de Leusderheide
Leusderheide

In 1804 vestigde de Franse generaal De Marmont zich op de heide bij Austerlitz en Kamp Zeist. Hij liet zijn troepen op steeds wisselende plekken tentenkampen opzetten.

In 1887 verkocht de marke een gebied van 900 ha aan de gemeente Amersfoort, om zich dan in 1889 op te heffen. Het gebied werd in gebruik genomen als militair oefenterrein. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in het noordoostelijke deel de huidige schietbanen aangelegd. Aanvankelijk was de militaire activiteit niet erg intensief, en werd een deel verhuurd aan de stichting Het Utrechts Landschap. Nog tot na de Tweede Wereldoorlog heeft er een schaapskudde rondgelopen.

Na 1954 begon de Nederlandse cavalerie hier in het kader van de Koude Oorlog intensief met tanks te oefenen. In de jaren 60 werden brede tankbanen aangelegd om de natuur nog enigszins te sparen. De Leusderheide was het vaste oefenterrein voor het op de Bernhardkazerne (Amersfoort) gelegerde cavalerieopleidingscentrum (OCC) en het in Soesterberg gelegerde 101 Tankbataljon Regiment Huzaren Prins Alexander. Nadat Nederland in 2011 besloot af te zien van het gebruik van tanks voor haar verdediging wordt het terrein daarna intensief gebruikt voor het oefenen met lichtere pantservoertuigen. Lees verder >>>


bewerk 

Deelgebieden

Utrechts Landschap
Stameren op de Utrechtse Heuvelrug te Doorn
Gemengd bos op landgoed Den Treek-Henschoten
Staatsbosbeheer
Egelmeer tussen Elst en Veenendaal
Uitkijktoren Kaapse Bossen te Doorn
Natuurmonumenten
Defensie
Gemeenten
De Ossenstal op landgoed Den Treek te Leusden
Particulieren


bewerk 

Onderwijs

Lesprogramma's over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

  • NatuurWijs: over natuurgebieden (groep 5-6)
  • Torenhoog en Mijlenbreed: over ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug (groep 7-8)
  • Van Luchtkasteel tot Dassenburcht: over natuur en cultuur van het landgoed (groep 1-8)

Lees verder >>>


bewerk 

Steden en dorpen


bewerk 

Musea

Museum Rondeel


bewerk 

Interessante links


bewerk 

Gewenste artikelen

  • Aanvullingen van artikelen over deelgebieden die nu nog vrij beperkt zijn
  • Meer specifiek: aanvullingen over flora/fauna en cultuurhistorie
  • Foto's van de beschreven deelterreinen, landschappen, monumenten
  • Logo's Staatsbosbeer, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap
  • Overzichtskaart van NPUH en kaartjes van de (belangrijkste) deelgebieden


bewerk 

Boekenplank

Ten behoeve van het project Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een uitgebreide literatuurlijst in de maak, waarin ook zal worden aangegeven hoe boeken of tijdschriftartikelen te verkrijgen zijn, en wat online beschikbaar is.

Lees verder >>>