Stichting De Fryske Mole

beheerstichting

De stichting De Fryske Mole is gevestigd te Leeuwarden en werd 28 december 1970 opgericht. De stichting heeft meer dan veertig molens in eigendom.

DoelstellingBewerken

"Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in de provincie Friesland door het naar vermogen onderhouden en restaureren van de in eigendom zijnde molens. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt; zoals het laten draaien van de molens door gediplomeerde molenaars en de uitgifte van het kwartaalblad de Utskoat".

MolensBewerken

Plaats Molen Bouwjaar Type Foto
Achlum De Achlumer Molen 1853 grondzeiler  
Birdaard De Olifant 1867 grondzeiler  
Bolsward De Klaver 1802 spinnenkopmolen
Broeksterwoude De Grote Molen 1867 grondzeiler
Burgwerd De Hiemerter Mole 1811 (1975) spinnenkopmolen  
Edens De Edensermolen 1847 (?) grondzeiler  
Elsloo Vesuvius (Stobbepoel) 1900 (1978) tjasker
Finkum De Slagdijkstermolen 1864 grondzeiler
Goëngahuizen Heechhiem 18e eeuw spinnenkopmolen  
Goëngahuizen De Jansmolen onbekend spinnenkopmolen  
Goëngahuizen De Modderige Bol onbekend spinnenkopmolen  
Hallum Genezareth 1850 grondzeiler  
Hartwerd De Oegekloostermolen 1830
of eerder
spinnenkopmolen  
Hogebeintum De Hogebeintumermolen 1860 grondzeiler
Holwerd De Miedenmolen 1855 grondzeiler
Jislum De Volharding 1872 grondzeiler  
Kimswerd De Eendracht 1872 grondzeiler  
Leeuwarden Kramersmolen 1995 spinnenkopmolen
Leeuwarden De Molen Hoogland 2002/2004 spinnenkopmolen  
Lekkum De Bullemolen 1825 grondzeiler
Lollum De Meerswal 1903 (1978) grondzeiler  
Marrum De Grote Molen 1845 grondzeiler  
Marrum De Kleilânsmole 1865 grondzeiler  
Marrum De Phenix 1917 grondzeiler  
Mildam De Tjongermolen 1869 grondzeiler  
Nijemirdum Het Zwaantje 1893 grondzeiler  
Oppenhuizen De Geeuwpoldermolen 1832 of 1841 spinnenkopmolen
Oude Leije De Balkendsterpoldermolen 1844 grondzeiler
Paesens De Hond 1861 stellingmolen  
Roodkerk De Hoop 1911 grondzeiler
Rijperkerk De Ypey Mole 1858 (1981) grondzeiler
Schalsum De Schalsumermolen 1801 grondzeiler  
IJlst De Terpensmole 1982 spinnenkopmolen  
Stiens De Kleine Molen
(Binnema Molen)
1913 (1988) grondzeiler
Stiens De Steenhuistermolen 1880 grondzeiler  
Tjerkwerd De Babuurstermolen 1882 grondzeiler  
Wanswerd Victor 1867 grondzeiler  
Westergeest De Beintemapoldermolen 1870 grondzeiler  
Witmarsum De Pankoekstermolen 1900 grondzeiler  
Wijns De Wijnsermolen 1871 grondzeiler

Externe linkBewerken