Hoofdmenu openen

De Dokkumer Ee (officieel, Fries: Dokkumer Ie) is een trekvaart in Friesland, tussen de steden Leeuwarden en Dokkum. Ze doorkruist (en vormt gemeentegrenzen met) de gemeenten Leeuwarden, Tietjerksteradeel, Ferwerderadeel, Dantumadeel en Dongeradeel.

Dit was vroeger een belangrijke scheepvaartverbinding voor transport van grondstoffen en materialen in het noorden van Friesland, maar heeft nu vooral een functie voor de pleziervaart als verbinding tussen Leeuwarden en de Waddenzee (aansluitend via het Dokkumergrootdiep, Dokkumer Nieuwe Zijlen en het Lauwersmeer).

De Dokkumer Ee doet naar het noorden de volgende plaatsen en buurtschappen aan (inclusief vermelding oversteek): Leeuwarden (Noorderbrug, Eebrug), Snakkerburen, Lekkum, Miedum, Wijns (fiets- en voetveer in de zomer), Tichelwerk, Bartlehiem, Tergracht, Birdaard (Steenhuizerbrug, Kolkhuizerbrug), Sijbrandahuis/Raard(Klaarkampsterbrug) en Dokkum (Eebrug, Altenabrug).

TriviaBewerken

Externe linkBewerken